Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2014’ Category

Kommunfullmäktige 10 dec 2014

10 december, 2014 2 kommentarer

nobel9_00Idag – på självaste Nobeldagen – hade kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för 2014… Och sammanträdet började redan kl 09.00.

Anledningen till den tidiga starten var säkerligen att ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) trodde att valen till alla nämnder och styrelser skulle dra ut på tiden. Men farhågorna kom på skam. Valen genomfördes nästan helt smärtfritt.

Kommunens valberedning hade förberett det mesta. Ledamöterna och ersättarna hade redan utsetts, det var i stort sett bara för fullmäktige att rösta igenom förslagen. Det blev möjligt för att de stora S- och M-blocken hade accepterat att fördela platserna enligt proportionella principer, dvs att partierna fick de ledamöter de hade rätt till enligt valresultatet. Det hade annars blivit ett väldigt trixande med omröstningar, slutna val och rösträkningar innan allt hade blivit klart. Det var detta Ljunggren hade befarat. Men nu slapp vi det.

Och då kom också alla illasinnade rykten, som vissa politiker har spridit på Facebook om allehanda överenskommelser mellan olika partier, på skam…

Sverigedemokraterna har denna mandatperiod fått plats i alla nämnder med 7 ledamöter eller fler. Det är väl den stora nyheten. Men det är så, tyvärr, som vänersborgarna ville ha det i valet.

lottningNär det gällde kommunstyrelsen blev det en lottning mellan det moderata blocket, dvs minialliansen, och Sverigedemokraterna. Denna lott vann Sverigedemokraterna och får därför två ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.

Vid lottningen till ersättarplatsen i kommunstyrelsen vann däremot moderaterna. Dock inte utan protester från Kurt Karlsson (SD). Karlsson ansåg att ordförande vid denna lottning gjorde fel, eftersom Ljunggren, när han stoppade i den sista valsedeln, inte tog handen ur urnan innan han drog lappen.

Jag tror inte för ett ögonblick att ordförande Ljunggren ”fuskade”, då hade inte en Sverigedemokrat blivit lottad till den ordinarie platsen, men Kurt Karlsson hade faktiskt rätt i sin observation. Justerare Lena Eckerbom Wendel (M) försäkrade dock att lapparna var släppta till botten, och blandade, innan ordförande drog lappen.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att Kurt Karlsson verkligen trodde att ordförande Ljunggren fuskade. Särskilt som Kurt Karlsson för bara några veckor röstade fram Ljunggren som ordförande… Det förtroendet tog tydligen snabbt slut. Antagligen är det ömsesidigt….

Följden av lottningen blev att Cecilia Skenhall (SD) inte blev ersättare i kommunstyrelsen. Och på grund av lite rockader i den moderata listan (eftersom de förlorade lottningen om den ordinarie platsen) blev konsekvensen också att den unge dalsländske politikern Filip Jacobsson (M) miste sin plats.

kurt_karlssonKurt Karlsson återfinns för övrigt i hela fem nämnder (kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kunskapsförbundet Väst samt kultur- och fritidsnämnden). Och det är i minst fem nämnder för mycket… Men jag tror minsann att Kurt Karlsson har planer på att bli yrkespolitiker…  Eller också är han redan det… Kurt Karlsson har väl diverse uppdrag i regionen också…?

Vilka som i övrigt blev utsedda till ordförandeposterna har jag redan redogjort för (se här) och också Barn- och Utbildningsnämndens ledamöter (se här). Resten av ledamöterna lär hamna på kommunens hemsida inom kort.

Det blev för övrigt också en lottning om den sista platsen som nämndeman i tingsrätten mellan S, SD och VFP. Den lotten vann Välfärdspartiet. Och i tingsrätten, om något, så var det väl skönt att det åtminstone blev en sverigedemokrat mindre…

Efter alla val så började det egentliga sammanträdet. Först ut på dagordningen var ett beslut om inrättande av en ny förvaltningsorganisation och budget för den nya kultur- och fritidsnämnden samt nytt reglemente. Även Barn- och Utbildningsnämnden fick ett nytt reglemente.isetorpkf

Lutz Rininsland påpekade mycket riktigt att den förra kulturnämnden har kämpat med underskott och försök till besparingar under 2014 och att arena-fritid, som låg på den gamla barn- och ungdomsnämnden, har gått med underskott i många år. Den nya nämnden är med andra ord underbudgeterad från start. Det blir något att bita i för nämndens nye ordförande Marika Isetorp (MP). Som för övrigt var på ett strålande humör idag.  ;)

kunskapsforbundet_vastNYTre ärenden handlade om Kunskapsförbundet Väst. Här blev det en del diskussion.

Lutz Rininsland (V), som var flitig i elden, som vanligt, påpekade att revisorerna från PWC hade riktat följande kritik:

”Vi ifrågasätter lämpligheten av och om det är formellt korrekt utifrån kommunallagen att direktionen beslutat underbalansera budgeten för 2014 med hänvisning till ägarsamrådets medgivande om ett underskott med 10 mkr. Respektive medlems fullmäktige och direktionen borde istället beslutat om en utökad budgetram med motsvarande belopp. Vi har också observerat att § 2 i gällande reglemente för direktionen och § 11 i förbundsordningen är otydliga och delvis motstridiga i bl a denna fråga.”

”ifrågasätter … utifrån kommunallagen”… Det är tufft! I beslutsförslaget ”struntade” kommunstyrelsen, och kommunfullmäktige, i detta – och beslutade bara:

”Kommunfullmäktige noterar revisorernas utlåtande och lägger detsamma till handlingarna.”

Så var det med det. Rininsland var inte nöjd. Fast Henrik Josten (M), som meddelande att han till viss del instämde med Rininsland, menade att detta diskuteras och att man har kommit en bit på vägen.

niklascNär revisorernas rapport behandlades gjorde Kurt Karlsson (SD) bort sig. Igen. Kurt Karlsson började prata om ”invandringsproblemet”. Han tillrättavisades av ordförande Niklas Claesson (M), som för tillfället hade tagit över ordförandeklubban, och ombads att hålla sig till ämnet. Kurt Karlsson fortsatte emellertid i samma stil… Och då bröt ordförande Claesson helt enkelt Kurt Karlsson och gav ordet till näste talare…

Rininsland upplyste Kurt Karlsson att regeringen hade utlovat mer pengar till vuxenutbildningen, men att bland annat Sverigedemokraterna hade röstat ner detta i riksdagen. Då betackade sig Kurt Karlsson för Rininslands inlägg och tyckte att Rininsland körde med en besserwissermetod…

Det tycker nog Kurt Karlsson om alla som försöker upplysa honom om fakta… Och det är det många som försöker göra… Av helt naturliga skäl…

pengapaseDe två andra ärendena om Kunskapsförbundet handlade om att förbundet begärde ägartillskott. Det behövs helt enkelt mer pengar till gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen. Kommunstyrelsen menade att detta:

”får hänskjutas till bokslutet för år 2014.”

Tvärtemot vad revisorerna anser.

Men enligt det sk konsortialavtalet som styr Kunskapsförbundets verksamhet så ska det tydligen hanteras på detta sätt.

Rininsland var kritisk. Det betyder ju i princip att kommunfullmäktige inte ska bry sig, inte prata om detta. Och så ska en politisk ledning inte fungera. Tyckte Rininsland, men satte sin förhoppning till att det ur en motion, som han har skrivit i frågan, ska komma något bättre. Det tycktes också som om Gunnar Lidell (M) nästan utlovade en förändring och förbättring. Så småningom.

Kurt Karlsson var aktiv. Han gick återigen upp i talarstolen. Kurt Karlsson ville ha en förklaring till beslutsformuleringarna.

”Jag är ödmjuk i min okunskap.”

Sa Kurt Karlsson. Tja…

Rininsland förklarade.

Kurt Karlsson förstod ändå inte:

”Kan inte kommunstyrelsen formulera sig på ett bättre sätt? Jag efterfrågar en klarare skrivning. Jag vill ha en kortare skriven förklaring.”

Gunnar Lidell (M) blev lite trött:

”Jag förstår inte vad Kurt inte förstår.”

Till slut verkade Anders Strand, också Sverigedemokraterna, ha fått nog. När ägartillskottet till Kunskapsförbundet angående språkintroduktion behandlades, så gick Strand upp till talarstolen och sa, kort och koncist:

”Självklart att de som flyttar till kommunen ska få den utbildning som krävs. Bifall till kommunstyrelsens förslag.”

Från och med årsskiftet sitter Kurt Karlsson i Kunskapsförbundet Väst…

question_mark2Det kan noteras att till och med detta ärende, ärende 10, så hade (förutom valberedningens ordförande, som läste upp de föreslagna namnen) inte en enda socialdemokrat eller centerpartist varit uppe i talarstolen! Och det är de som styr kommunen! Anmärkningsvärt.

Efter lunchen var det dags för två ärenden där Kurt Karlsson (fortfarande SD) återigen vädrade morgonluft:

  • ”Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
  • Överenskommelse om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare”

På den första punkten gick Kurt Karlsson upp och sa:

”Alla asylsökande kommer att bli ett stort problem framöver.”

Rininsland tyckte att Kurt hade glidit på flera bananer på en gång. Frågan handlade om de som redan hade uppehållstillstånd.

toveafGTove af Geijerstam (FP) gav Kurt Karlsson lite fakta:

”Ärendet handlar om kommunens möjlighet att planera. Ju bättre avtalet avspeglar verkligheten, desto mer pengar får verksamheten från början. För de som kommer utanför avtalet måste pengar ansökas i efterhand. SD eftersträvar kaos.”

Kurt Karlsson tyckte inte om att folk påpekade att han var dåligt påläst. Det finns dock ett sätt att slippa sådana här kommentarer  – att läsa på lite bättre…

Men Kurt Karlsson gav sig inte. Han vädrade ganska unkna åsikter, som han brukar göra:

”Det är en alldeles för hög invandring. Alldeles för många kommer hit. Man undrar varför Sverige har sådan dragningskraft. … Svaret är självklart, vi erbjuder den bästa tryggheten och standarden.”

Och så avslutade Kurt Karlsson:

”Allmänheten frågar sig hur långt vi ska sträcka oss i överdriven humanitet.”

Kurt Karlsson måste lära sig vilka frågor som beslutas av riksdagen och vilka som kommunen bestämmer i. Men det här sista uttalandet upprörde många. Ännu mer än vanligt…

asa_olinEn som upprördes var Vänsterpartiets Åsa Olin. Hon gav Kurt Karlsson en lektion om skillnaden mellan invandring och flyktingar, hur många flyktingar som finns i världen och hur många av dem som kommer till Sverige etc etc. Olin pratade vidare om att det är en mänsklig rättighet att söka skydd.

Kurt Karlsson gav samtliga, som hade kritiserat hans åsikter (och de var många), ett ordentligt svar på tal:

”Det sägs hela tiden att jag inte vet. Det är inte sant. Jag är mycket insatt. Min far var invandrare. Han flyttade från Småland till Västergötland.”

En sak kan i varje fall lugnt konstateras efter dagens sammanträde – Kurt Karlsson kommer aldrig att bli aktuell för något Nobelpris…

Till sist behandlades en motion från Lutz Rininsland (V) och Magnus Kesselmark (V) om nödvändigheten och vikten av en bostadsförsörjningsplan. Det här är en av mandatperiodens absolut viktigaste frågor, som också Lennart Niklasson (S) höll med om.

Rininsland och även andra vänsterpartister, har tagit upp bostadsfrågan förut och då har svaret alltid blivit att arbetet pågår. Nu stod det svart på vitt i motionssvaret:

”uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen påbörja arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning.”

”Påbörja arbetet”…

Om man ser det positivt – bättre sent än aldrig…

Kommunfullmäktigesammanträdet slutade redan kl 14.00. Och det var inte helt fel – då blev det tid över att skriva en lååång blogg….

Val till nämnder och styrelser

30 november, 2014 Lämna en kommentar

vilaI veckan som kommer har undertecknad bloggare, i likhet med många andra politiker i Vänersborg, inga sammanträden inplanerade. I varje fall inte på kommunhuset. Varken kommunfullmäktige eller Barn- och Ungdomsnämnden ska träffas. Däremot är det möten med Vänsterpartiet, två stycken. Och det här är nog något som de andra partierna också känner igen. Det är nämligen hög tid för partierna att utse ledamöter till de olika nämnderna och styrelserna. Och det kräver nomineringar, diskussioner och val i de olika partierna…

På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december ska nämligen alla platser i kommunens nämnder och styrelser mm tillsättas.

Det kommer att bli spännande att se vilka personer som vi kommer att hitta i de olika nämnderna och styrelserna. Det mesta är oklart, men att Marie Dahlin (S) blir kommunstyrelsens ordförande, det är helt säkert. Liksom att hennes mångårige vapendragare Bo Carlsson (C) blir samma styrelses 2:e vice ordförande. Det är väl inte heller någon högoddsare om Gunnar Lidell (M) kniper platsen som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

grevinna_betjantMed andra ord – det är samma gamla betongpolitiker som vanligt som blir heltidsanställda kommunalråd.

”James: The same procedure as last year, Miss Sophie?
Miss Sophie: The same procedure as every year, James!”

Fast lite tvärtom. Betongpolitikerna byter lite stolar…

Men det är så vänersborgarna vill ha det, och det är så de får det.

När det gäller de övriga platserna i nämnderna och styrelserna är det svårare att gissa vilka som besätter dem. Naturligtvis kommer vi även här att återfinna många av de gamla, dvs ledamöter från den förra mandatperioden. Men det lär dyka upp några nya ansikten och dessutom kan de gamla byta plats.

Ordförandeposterna är naturligtvis särskilt intressanta. Enligt tidningsuppgifter ska Marika Isetorp (MP) bli ordförande i den nybildade Kultur- och Fritidsnämnden och hennes partikamrat Per Sjödahl ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Det har de sagt själva i varje fall. Och det är väl en bra utdelning för miljöpartiet, som trots att de nu tillhör det styrande triumviratet faktiskt bara har fyra mandat i fullmäktige.

För övrigt lär väl Lennart Niklasson (S) ta hand om posten som ordförande i socialnämnden. Och vem vet, kanske gör Bo Carlsson comeback som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden? Trots den svidande kritik Carlsson ådrog sig från revisorerna för den hantering av fiberdragningen som skedde under Carlssons tidigare ordförandeperiod. Revisorskritiken behandlades faktiskt så sent som den 23 april i år av fullmäktige och då skrev revisorerna:

fiber”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Det handlade om att nästan tre miljoner kronor hade utbetalats utan formella beslut och att fakturor inte hade kontrollerats i tillräckligt omfattning. Revisorernas ordförande Benny Jonasson sa på fullmäktigesammanträdet att ansvarsfrågan inte var avgjord än. Revisorernas arbete kring fiberdragningen fortskrider. Vilket nog är alldeles nödvändigt. Vem vet vad som kan ligga nedgrävt tillsammans med fibern i Centerns starka fäste i södra Dalsland… (Vill du veta mer om kritiken, så läs mina tidigare bloggar, t ex ”Revisorernas rapporter”, ”Bo Carlsson utan ansvar?” och ”Politiker kan också göra fel”.)

Men i  socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets Vänersborg är det nog så att tiden läker alla sår. Och kan Lars-Göran Ljunggren (S) bli ordförande i kommunfullmäktige, så kan väl Bo Carlsson bli ordförande i samhällsbyggnadsnämnden… Och dessutom är ju Bo Carlsson redan tilltänkt som kommunalråd…

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) har bestämt att fullmäktiges sammanträde ska börja redan kl 09.00 den 10 december och inte som brukligt kl 18.00. Jag vet inte om Ljunggren räknar med långa valprocedurer eller om han tänker på några andra ärenden som ska behandlas.

morgonluftNågra andra ärenden som ska behandlas av fullmäktige är bland annat begäran från Kunskapsförbundet Väst om ägartillskott samt två ärenden där sverigedemokraterna antagligen vädrar morgonluft:

  • ”Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare”
  • ”Överenskommelse om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare”

Fast jag har svårt att se att sammanträdet ska ta hela dagen.

Jag återkommer senare om fullmäktiges sammanträde och ärendelista.

Fullmäktige (2): Budgeten

21 november, 2014 2 kommentarer

Det hände som sagt saker på gårdagens fullmäktigesammanträde när budgeten för 2015 skulle tas. (Se också gårdagens blogg ”Fullmäktige (1) och en nyhet”.) TTELA hade för övrigt en hyfsat bra sammanfattning i dagens papperstidning. (Fast eftersom TTELA aldrig skriver något om mig så får jag göra det själv…)

triumviratKommunfullmäktige hade tre förslag att ta ställning till i onsdags. Det var kommunstyrelsens förslag, som var i stort sett identiskt med budgetbeslutet från i juni. Bakom detta förslag stod nu Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. I juni lade Miljöpartiet ett helt eget förslag som innebar bland annat en skattehöjning. Nu hade Miljöpartiet lagt sig platt på rygg. Det återfanns inga miljöpartiska inslag i detta ”nygamla” förslag. Med undantag av Mariedal Östra som skulle tas bort från exploateringsplanerna de närmaste fyra åren.

moderat2Det andra förslaget stod minialliansen bakom, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det var identiskt med det förslag som dessa partier lade i juni. Och förslaget var faktiskt förvillande likt kommunstyrelsens, dvs triumviratets, förslag. Gunnar Lidell (M) visste naturligtvis detta och inledde sitt anförande med att säga:

”Marie Dahlin har till stora delar sagt det jag vill säga.”

Och så var det. De båda förslagen var till förväxling lika. Minialliansen ville däremot starta exploateringen av Mariedal Östra redan nästa år.

Och en liten parentes… Gunnar Lidell ville visa tre bilder för att illustrera varför han ville bebygga Mariedal Östra. Det fick han inte för ordförande Ljunggren:

”Det kan sluta med filmer.”

Det påminner om när Socialdemokraterna under sin förra ”regeringstid” förbjöd reservationerna att vara längre än 2 sidor. Då var de säkert rädda för att någon skulle skriva en roman…

V_logga_mindreDet tredje budgetförslaget lade Vänsterpartiet fram. Det skilde sig från de övriga. Vänsterpartiet ville reservera 5 milj kr till Kunskapsförbundet Väst inför kommande beslut om att kunna erbjuda ett bättre kursutbud inom vuxenutbildningen.

Vänsterpartiet ville också förstärka anslaget till Socialnämnden med 12 milj kr. Det var för att underlätta för nämnden att:

”hantera sin verksamhet 2015 utan att behöva ägna tid och kraft på att slösa i jakt efter obefintliga besparingsåtgärder.”

Alla vet nämligen att Socialnämndens budget inte räcker till. De andra partierna blundar för detta. Antagligen för att det helt enkelt ska se bättre ut på papperet. Till Socialförvaltningens förtvivlan. Och revisorernas…

lutzLutz Rininsland dundrade från talarstolen. Han menade att framför allt att Socialdemokraterna hade gett väljarna många och vidsträckta löften om allt som de skulle genomföra vid makten, på Socialnämndens område, på Kunskapsförbundets område och på skolans område. Nu bidde det inte ens en tumme. Inga av vallöftena syntes i det lagda budgetförslaget.

Och så är det. Som vanligt. Löftena innan valet är en sak, verkligheten efter valet en annan. När ska väljarna lära sig? Undrar jag.

När det gällde Mariedal Östra ansåg Vänsterpartiet att det är fel att Mariedal skjuts fram och tillbaka år efter år. Vänsterpartiet efterlyste i stället att kommunen skulle ta ett samlat grepp om bostadsbebyggelsen i hela Vänersborgs kommun genom att så snart som möjligt fatta ett beslut om en bostadsförsörjningsplan.

Lutz Rininsland framförde från talarstolen att Vänsterpartiet skulle avstå från att rösta på något av de nästan identiska budgetförslagen – och därmed också avstå från att delta i beslutet om exploateringsalternativet…

Diskussionens vågor gick höga. Särskilt om Mariedal Östra. Eller nästan bara… Både Per Sjödahl (MP) och Marika Isetorp (MP) nästan vädjade till fullmäktige att låta skogen vara. De anade att de skulle få ”stryk” i en omröstning. (Precis som partiets allianspartners Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) egentligen ville…) Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (FP) argumenterade för motsatsen.

forvirring_SDSverigedemokraterna då? Deras insats i budgetdebatten kan sammanfattas med två ord: total förvirring.

Sverigedemokraterna lade ju ett eget budgetförslag i juni. Det förslaget innehöll t ex en skattehöjning. I onsdags kväll hade de tydligen glömt bort sitt förslag. Sverigedemokraterna hade inget eget förslag…

Istället gick Anders Strand (SD) upp i talarstolen och sa, att Sverigedemokraterna ville att Mariedal Östra skulle bebyggas. Precis som minialliansen. Sedan yrkade han bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs till det styrande triumviratets (S+C+MP) förslag. Sverigedemokraternas förvirring spred sig till fullmäktiges ledamöter. Men Anders Strand sa ju det han sa…

Efter en halvtimme(!) äntrade Anders Strand (SD) talarstolen igen. Någon hade väl sagt att han yrkade bifall till ”fel” förslag.

Jag sa fel förra gången sa Strand. Jag yrkade bifall till fel budgetförslag.

Ja, det hade ju fullmäktiges ledamöter märkt. Och så yrkade Anders Strand återigen bifall till kommunstyrelsens förslag…

Fel igen!

Den här gången kunde flera ledamöter inte hålla sig, utan ropade upp till Strand i talarstolen att han återigen sa fel. Ärligt talat vet jag egentligen inte vad han yrkade till sist. Undrar om han själv eller övriga sverigedemokrater visste det…

Sverigedemokraternas förvirring kom att visa sig snart igen…

Det fanns en sak i minialliansen förlag som jag tyckte var bra och som överensstämde med Vänsterpartiets syn. Eller om det nu var tvärtom. Vilket en del talar för…

pengar4I samtliga partiers budgetförslag denna kväll skulle grundskolan få ytterligare 13 milj kr jämför med 2014. Men i kommunstyrelsens förslag (S+C+MP alltså) skulle 9 av dessa 13 milj kr hamna i kommunstyrelsens förfogandeanslag. Sedan skulle Barn- och Ungdomsnämnden få ”äska” pengar under året från denna kassa.

Jag har skrivit om det förut och jag sade det, igen, i fullmäktige (jag har gjort det några gånger under den senaste tiden), att dels är detta ett misstroende mot Barn- och Ungdomsnämnden och dess förvaltning, och dels innebär detta att nämnden inte kan räkna med att säkert få dessa pengar. Därför kan inte heller pengarna läggas in i nämndens budget. Med andra ord, pengarna finns inte. Barn- och Ungdomsnämnden kan inte använda dem på ett planerat och effektivt sätt under dessa förutsättningar.

Kommunstyrelsens förslag innebär därför i praktiken en besparing på grundskolan. (Grundskolan får inte kostnadstäckning för de ökade utgifterna, t ex de ökade kostnaderna för nyanlända barn och ungdomar.)

Jag yrkade därför på ett särskilt beslut om just dessa pengar, att de 9 milj skulle gå direkt till Barn- och Ungdomsnämnden utan ta vägen om kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Ingen annan talare tog upp mitt yrkande. Däremot fortsatte man att diskuterade Mariedal Östra flitigt. Även under fikarasten…

mariedal_ostraVi i Vänsterpartiet insåg, att förslaget att Mariedal Östra skulle bebyggas, troligtvis skulle vinna i en omröstning. Och det hade ju gått emot vår vilja att en bostadsförsörjningsplan först skulle antas för hela kommunen, innan något beslut togs om någon enskild del. Samtidigt skulle ju även förslaget från triumviratet att ta bort Mariedal Östra för hela mandatperioden också göra det!

Lutz Rininsland (V) äntrade återigen talarstolen. Om någon lägger ett förslag som går ut på att Mariedal Östra inte ska bebyggas nästa år, i väntan på bostadsförsörjningsplanen, då skulle Vänsterpartiet kunna tänkas att stödja ett sådant förslag… Sa Rininsland.

Ajournering igen.

Sedan lades detta förslag…

voteringOch så var det dags för beslut. Det blev fyra voteringar. (Inte tre som TTELA skriver.) Som vanligt blev Kommunstyrelsens budgetförslag huvudförslag. I omröstningen mellan minialliansens förslag och Vänsterpartiets förslag så vann minialliansens förslag med siffrorna 21-8. Välfärdspartiet röstade på Vänsterpartiets förslag, Sverigedemokraterna röstade på Lidell och minialliansen, medan 22 ledamöter från triumviratet avstod.

I nästa omröstning, den avgörande, stod alltså förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet (=triumviratet) mot Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas (=minialliansen).

Socialdemokraterna och deras allierade vann med siffrorna 22-21. 8 ledamöter avstod, Vänsterpartiet och Välfärdspartiet. Sverigedemokraterna röstade återigen med minialliansen. vfp_logga_miniNY

Så var det mitt ändringsyrkande, som TTELA hade glömt… Om de 9 miljonerna. Kanske det enda som verkligen skilde sig mellan triumviratets och minialliansens båda förslag. De var ju i övrigt nästan identiskt lika. Det här yrkandet var ju, som jag skrev tidigare, med i minialliansens förslag.

Votering. Och nu skulle faktiskt det styrande triumviratet åka på en ”förlust”.

Trodde alla.

forvirring_SD

Men vad hände? Jo, sverigedemokratisk förvirring!

Återigen.

Sverigedemokraterna ändrade sig i denna omröstning – och röstade med socialdemokraterna! Vilket resulterade i att det socialdemokratiska förslaget att i praktiken spara på grundskolan vann med 28-23. Med Sverigedemokraternas röster!!

Det är helt sanslöst. Sverigedemokraterna tycks inte förstå vad de röstar på. Jag såg t ex hur Kurt Karlsson (SD) skruvade på sig när han hörde att minialliansens ledamöter röstade med Vänsterpartiet, men han förstod ändå inte. Inte kunde han och Sverigedemokraterna stödja ett förslag från Vänsterpartiet… Sverigedemokraterna insåg alltså inte att det förslag som Vänsterpartiet lade på denna punkt var exakt detsamma som de borgerligas – som Sverigedemokraterna hade röstat på endast några minuter tidigare!

Sverigedemokraterna kommer att vara vågmästare i många omröstningar de närmaste fyra åren. Och om de inte vet vad de röstar på, som denna kväll, så kan det gå lite hur som helst. Det blir ett lotteri.

Fast Sverigedemokraterna kanske har en princip – att alltid rösta tvärt emot Vänsterpartiet…

piskaDet kan också noteras hur partipiskorna ven över ryggarna på de ledamöter som sitter i Barn- och Ungdomsnämnden och som tillhör något av partierna i det styrande triumviratet. Joakim Sjöling (S), Kenneth Borgmalm (S), Birgitta Persson (S), Marianne Karlsson (C), Annalena Levin (C)… Jag menar, de står bakom ett beslut som i praktiken innebär en besparing på grundskolan! Deras eget ansvarsområde.

Det borde kanske väljarna i Vänersborg anteckna någonstans till nästa val… Hur var det? Vallöften är en sak, det som händer efter valet en annan…

I voteringen om Mariedal Östra, så vann det ”kompromissförslag” som Vänsterpartiet flaggade för med siffrorna 30-21. Vänsterpartiet röstade med triumviratet. Mariedal Östra ska alltså inte bebyggas under 2015. Sedan får nya beslut fattas. Sverigedemokraterna ville för övrigt bygga på Mariedal. (För mer utförlig information i denna fråga – se Vänsterpartiets hemsida.)

eftersnackSverigedemokraterna var det stora samtalsämnet i eftersnacket, oavsett vilken partirepresentant som än uttalade sig. Det var inga snälla kommentarer som hördes. Många ledamöter undrade vad SD egentligen sysslade med…

Och det borde väl Sverigedemokraternas väljare också undra över.

Det blir en intressant mandatperiod.

.

PS. Du kan läsa Vänsterpartiets reservation från kommunfullmäktige på Vänsterpartiets hemsida – klicka här!

Fullmäktige (1) och en nyhet

20 november, 2014 Lämna en kommentar

piskaDet hände saker på gårdagens fullmäktigesammanträde trots att det inte var så många punkter på dagordningen. Den viktigaste frågan, den om budgeten, avslutades med fyra voteringar innan beslutet kunde klubbas. Vi fick bland annat se prov på hur partipiskorna ven över ledamöters ryggar så att de röstade mot sin egen personliga övertygelse. Men framför allt utmärkte sig Sverigedemokraterna med sin totala förvirring. Men mer om det i nästa blogg (turerna var så många så att jag behöver lite mer tid).

Inledningen på sammanträdet blev lite annorlunda och egentligen inte så lite dramatisk.

ljunggren2En ny ordförande för Vänersborgs kommunfullmäktige skulle väljas. Och det blev som väntat den inte helt obekante socialdemokraten Lars-Göran Ljunggren som valdes till Vänersborgs främste företrädare. Dock först efter en sluten omröstning.

Lutz Rininsland (V), en inte heller obekant politiker, yrkade nämligen på det, en sluten omröstning. I sin motivering sa Rininsland att:

”Jag har varit närvarande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och har sett insatsen som Lars-Göran Ljunggren har gjort för vår kommun.”

Det var det. Rininsland sa inget mer. Rininsland nämnde inte ett ord om arenaskandalen, inte om Toppfrysskandalen, inte om fällningarna i JO, inte om de dramatiska nedskärningarna i grundskolan, inte om det svikna vallöftet om Huvudnässkolan och inte heller något om ”nej:et” till två folkomröstningar…

lutz_votesEn sluten omröstning innebär att varje ledamot får rösta ”hemligt”, dvs ingen får se vad ledamoten röstar på. Kanslichefen förklarade reglerna. Eftersom det bara fanns en föreslagen kandidat fick ledamöterna skriva ”Lars-Göran Ljunggren” eller helt enkelt lämna lappen ”blank”. Allt annat skulle innebära att rösten var ogiltig.

Efter en fråga från Kurt Karlsson (SD) om kanslichefen kunde upprepa namnet på den föreslagna kandidaten, dvs Lars-Göran Ljunggren, så kunde röstningen genomföras – även om Kurt Karlsson i sin bänk mumlade halvhögt om att man inte kunde ha en sluten omröstning om det bara fanns en kandidat…

Men det kunde man. Det borde Kurt Karlsson ha lärt sig från riksdagen, då riksdagens 2:e vice talman, för övrigt en sverigedemokrat, valdes på samma sätt.

Lars-Göran Ljunggren fick 43 röster. 8 röstsedlar var blanka. Av en händelse så har Vänsterpartiet 6 röster i fullmäktige och Välfärdspartiet 2. Det skulle innebära att hela den gamla minialliansen röstade på Ljunggren liksom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Men röstningen var som sagt hemlig, så ingen vet på vilket sätt ledamöterna egentligen röstade.

Men hur som helst så ska blankrösterna uppfattas som en ”stilla protest” mot Ljunggren för vad han ”åstadkom” under sin tid som kommunstyrelsens ordförande 2002-2010…

sossarJag undrar förresten vad de socialdemokratiska väljarna anser om valet. Många lämnade ju socialdemokraterna vid valet 2010 när Ljunggren var socialdemokraternas toppkandidat. Sedan återvände en hel del av dem 2014 när Ljunggren inte återfanns förrän på plats nr 16. Skulle de ha röstat på socialdemokraterna om de hade vetat…?

Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige valdes, utan sluten omröstning, Niklas Claesson (M). Det var en överraskning. I varje fall för mig. Jag trodde att Niklas Claesson var en ”coming man” i det moderata partiet. Så betraktades han tydligen inte av moderaterna själva. Att bli 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige innebär nämligen av tradition att man sällan deltar i fullmäktiges debatter. Då är man mer av en ”neutral” representant för Vänersborgs kommun.

Anna-Karin Sandberg (MP) valdes till 2:e vice ordförande. Också utan sluten omröstning.

kfnov14

På sätt och vis får väl även en vänsterpartist gratulera de valda till utnämningarna.

De andra ärendena på dagordningen, förutom budgeten, avhandlades i snabb följd utan diskussioner.

Och det var endast en fråga för dagen. Den ställde Lutz Rininsland till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M). Lidell är ju som bekant ordförande fram till den 31 december.

Rininslands fråga löd:

”Har kommunledningen fört samtal med Riksbyggen för att eventuellt kunna förvärva markområden som Korseberg och tomterna på f.d. Östra och Södra skolan, som samtliga borde vara av stort värde för att kunna driva ett offensivt bostadsbyggande?”

Gunnar Lidell konstaterade att samtal hade förts med Riksbyggen, men han svarade inte på om samtalen hade handlat om markförvärv.

Det gjorde Rininsland mycket besviken…

nyhetSedan en nyhet.

Om Vänsterpartiet och Välfärdspartiet!

Blev det som vissa miljöpartister spekulerade om på Facebook? En miljöpartist skrev nämligen:

”Är det sant att välfärdspartiet gör en valsamverkan med SD och är det sant att Stefan Kärvling och vänsterpartiet gillar det?”

mpFBnovHur miljöpartisten ifråga fick logiken i sitt påstående att gå ihop förtäljer inte historien. Men absolut inga av hans ”funderingar” var sanna.

Sanningen är att när Välfärdspartiet hoppade av det tilltänkta styret tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, så tog Välfärdspartiet kontakt med Vänsterpartiet.

vfpOch jag kan nu berätta att Vänsterpartiet och Välfärdspartiet har ingått en valteknisk samverkan. Det kom vi överens om igår.

Det betyder inte att Vänsterpartiet och Välfärdspartiet ska samarbeta politiskt, det vill varken Vänsterpartiet eller Välfärdspartiet. Det betyder att vi endast samverkar i fördelningen av posterna till kommunens nämnder och styrelser.

vinnareDenna samverkan innebär en ”win-win-situation” för båda parter. Tillsammans får vi, när vi nu ”slår ihop” våra fullmäktigemandat, en ganska stor utdelning av extra poster till nämnderna. Det betyder att fler vänsterpartister och fler välfärdspartister kommer att sitta i nämnderna. Det innebär faktiskt också att det styrande triumviratet inte har majoritet i en enda av kommunens nämnder och styrelser…

Det blir en intressant mandatperiod.

PS. Läs gärna mer om det tekniska valsamarbetet mellan Vänsterpartiet och Välfärdspartiet på Vänsterpartiets hemsidaklicka här.

Utbildningsdag för KF

4 november, 2014 2 kommentarer

klassrum3Igår måndag anordnade kommunen en utbildningsdag för det nya fullmäktige – både för gamla och nya ledamöter. Uppslutningen var mycket god. Dagen varade från kl 08.30 till 16.40 och innehöll mycket information.

Det nya fullmäktige fick träffa i stort sett varenda högre chef i kommunen, vilket inte var helt fel. Det är alltid bra att få ett ansikte på de namn politikerna får se i utredningar och tidningsartiklar.

Kommundirektör Ove Thörnkvist inledde. Kommundirektören behandlade bland annat tjänstemännens roll kontra politikernas. Thörnkvist tyckte också att stämningen i kommunen var bra och hoppades att det skulle fortsätta att vara på det viset under kommande mandatperiod.

Samtliga förvaltningschefer presenterade sina förvaltningar och deras verksamheter. Socialchef Karin Hallberg berättade att nästan hälften av kommunens anställda, 1.474 personer, arbetar inom socialförvaltningen. ”Skolchefen” Kent Javette leder kommunens näst största förvaltning, Barn och Ungdom, och basar över ca 1.050 anställda. Javette berättade att 14 av dessa personer är anställda på administrationen, vilket jag tycker låter tillsammans2som om det vore alldeles för få. Deltagarna fick också lära sig att Barn- och Ungdomsnämnden arbetar under devisen:

”Tillsammans gör vi bra bättre.”

byggaSophia Vikström, som är förvaltningschef för både byggnads- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, berättade bland annat att vänersborgarna ansökte om 614 bygglov förra året, varav 574 beviljades. Jag kan inte låta bli att undra om det egentligen är särskilt klokt att Vikström är chef över två förvaltningar. Det låter onekligen som en mycket tuff arbetsbörda. Miljö- och hälsoskyddschefen Peter Almqvist var sist i raden av förvaltningschefer. Han presenterade också sin verksamhet.

Efter årsskiftet ska en ny nämnd och förvaltning se dagens ljus. Kommundirektör Thörnkvist berättade om att arbetet med den nya kultur- och fritidsförvaltningen pågår som allra intensivast. Imorgon eller på torsdag ska den nya förvaltningschefen presenteras. Det blir någon som redan arbetar inom kommunen. I TTELA kunde vi ju läsa häromdagen att tjänsten av tidsskäl bara hade utlysts internt i kommunen – något som flera har reagerat på. Och det kan man väl hålla med om. Jag tror för övrigt inte att vänersborgarna kommer att bli särskilt överraskade av vem den nye chefen blir…

rorsmanUtvecklingschef Nina Schmidt pratade inspirerat och entusiastiskt om mål- och resultatstyrning. När hon inledde med frågan: ”Vad är du stolt över i Vänersborg?” blev det dock oroväckande tyst i församlingen…

När Barn- och Ungdomsnämndens moderate ordförande fick ordet och utvecklade frågan om fördelarna med mål- och resultatstyrning blev jag tyst…

”Det krävs mål och styrning för att ta sig framåt. Så att folk inte drar åt olika håll.”

För mig lät det som om någon pratade om planekonomins fördelar… ;)

stenhuggare2Utvecklingschef Nina Schmidt berättade också en liten historia som jag tycker är värd att återge:

”En affärsman går förbi en stenhuggare som sammanbiten och grymtande hugger på sten. Affärsmannen frågar honom:
”Vad gör du för något?”
Stenhuggaren svarar:
”Jag hugger sten!”
Affärsmannen nickar och går vidare till en annan stenhuggare.
Affärsmannen frågar:
”Vad gör du här?”
Stenhuggaren tittar på honom, torkar bort svetten från pannan och säger:
”Jag hjälper till och bygger en katedral!””

lagbok2Kanslichef Katrin Siverby och kommunsekreterare Maud Rudqvist talade om kommunal- och förvaltningslagarna. Kännedom om dessa lagar är ett måste för de nya ledamöterna. Och det märktes att intresset var stort, församlingen ställde en lång rad frågor. Siverby och Rudqvist erbjöd sig att fortsätta diskussionen någon fredagskväll… ;)

Jag fick lära mig att det är möjligt för en kommun att anordna extra val, ”nyval”. Det är en förändring i kommunallagen som infördes bara för något år sedan.

I 5 kap står det:

”5 a § Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val.
Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det.
Ett beslut om extra val får dock inte fattas förrän sex månader har förflutit från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde.”

Vem vet, det kanske kan bli aktuellt någon gång…

diarietKanslisekreterare Eva Johansson och kansliassistent Victoria Almén talade om bland annat diarier och hur man kan hitta kommunala handlingar. Det är något som är ytterst bra för de förtroendevalda att känna till och utnyttja. Som tur är har vi några experter på detta i Vänsterpartiet…

Förhandlingschef Kent Johansson och Pernilla Norberg föreläste om ”praktiska saker” för de förtroendevalda. Det handlade bland annat om ersättningar och blanketter.

Den långa och lärorika utbildningsdagen avslutades av kommunens ekonomichef Thomas Sannemalm. Han redogjorde för budgetprocessen, ekonomiska begrepp, delårsrapporter etc. En nog så viktig kunskap för politikerna.

Jag tyckte väl, med anledning av det kommande budgetbeslutet nu i november, att det är särskilt viktigt att känna till att kommunen har avsatt 50 milj kr i resultatutjämningsreserver (=”RUR-pengar”). Det är pengar som avsätts i en högkonjunktur, eller då kommunen helt enkelt går med överskott, till att användas i en lågkonjunktur, eller då kommunen riskerar att gå med underskott. Det kan också vara bra att veta att kommunens resultat bör hamna över 1% varje år, dvs ungefär18-19 milj kr i överskott.

Ordförande för mötet var Lutz Rininsland (V). Rininsland ledde mötet på ett förnämligt sätt.

applause2Och förnämlig var hela utbildningsdagen. Det var en fantastiskt lärorik dag!

Med de orden tackar jag alla inblandade. Kanske vore en repris önskvärd där samtliga intresserade kommunmedlemmar inbjöds… Kanske i sal 225, Idrottshusets B-hall eller arenan…

Rapport från KF 22 okt

23 oktober, 2014 1 kommentar

kfokt14_1Så har då den nya mandatperioden börjat. Igår sammanträdde kommunfullmäktige för första gången med den nya parti- och personsammansättningen. Det tycktes som om alla, i stort sett, var närvarande, ordinarie ledamöter som ersättare. Det var således tämligen fullt i kommunhusets sessionssal.

Och längst fram satt kommunens ålderspresident och dirigerade förhandlingarna med järnhand. I och för sig med hjälp av duktiga lutz_ordf_mini”sufflörer”…

Det var ingen mindre än Vänsterpartiets Lutz Rininsland som hade den stora äran att agera som ordförande. Åldern tog ut sin rätt, skulle man kunna säga. Men det var dock tillfälligt. Redan nästa sammanträde inträder Anne Sophie Aronsson (S) i fullmäktige som ordinarie och blir då ålderspresident. Även Lars-Göran Ljunggren blir ordinarie nästa sammanträde och blir nummer 2 i ”ålderspresidentordningen”. För övrigt väljs då Lars-Göran Ljunggren med stor sannolikhet, på gränsen till absolut visshet, till kommunfullmäktiges ”riktige” ordförande, dvs för hela mandatperioden. Det var flera insatta fullmäktigeledamöter helt överens om. Mina spekulationer, se min förra blogg, kring hur det gick till när Ljunggren blev ordinarie verkar inte heller ha varit helt tagna ur luften. Det var enligt välunderrättade källor ett visst ”trixande”.

lutz_ordfmini2Lutz Rininsland redogjorde i sitt inledningsanförande för hur ärendegången fungerar i kommunen. Alla ärenden som ska upp i fullmäktige kan följas på kommunens hemsida, allt ifrån behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) till kommunstyrelsen. Det finns därför gott om tid för fullmäktigeledamöterna, och allmänheten, att sätta sig in i ärendena innan de dyker upp på kommunfullmäktiges bord.

Rininsland vände sig nog i första hand till de nya ledamöterna, men vi kan väl hoppas att Kurt Karlsson, sverigedemokraternas starke man, också lyssnade. Kurt Karlsson upprepade ju ett flertal gånger, till leda skulle nog vissa säga, under den förra mandatperioden att han inte visste något om något, eftersom han ”stod utanför”. Det verkade dock inte som om Kurt Karlsson gjorde det, lyssnade alltså. Inte den här gången heller. Han satt och muttrade i sin bänk när Rininsland pratade…

hejaRepresentanterna för den nya styrande kvartetten tycktes som vanligt mycket sammanbitna. Någon hejade inte ens på en gammal bloggande vänsterpartist… Å andra sidan fanns det de som hejade desto hjärtligare…

Ryktet att det var strul i kvartetten med fördelningen av de politiska posterna nådde snabbt mina öron. Några platser tycks dock vara klara. Förutom Lars-Göran Ljunggren (S) som kommunfullmäktiges ordförande, lär Bo Carlsson (C) återfinnas som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Det var i och för sig inte så svårtippat, även om Marika Isetorp och miljöpartiet säkerligen krävde posten för egen del. Det sägs att miljöpartiet i stället kräver en ”fullödig” kompensation för att gå med på detta arrangemang. Vad det konkret betyder återstår att se. Men är det något som Miljöpartiet, eller snarare vissa miljöpartister, vill, så är det att synas. Hur den förda politiken ser ut tycks vara av mindre betydelse. Förutom frågan om Mariedal Östra då… Socialdemokraterna och centerpartiet kan väl knappast neka miljöpartiet denna ”fullödiga” kompensation. Det skulle ju se ut om kvartetten sprängdes innan den ens hade börjat styra…

old_man2Sammansättningen av det nya fullmäktige är tyvärr lite ”snedfördelat”. Av fullmäktiges 51 ledamöter är bara 21 stycken kvinnor. Det är ”sämre” än den förra mandatperioden. Till viss del beror det på att bara en av sverigedemokraternas sex ledamöter är kvinna och ingen av välfärdspartiets två. Det är också både tråkigt och beklämmande att endast åtta ordinarie ledamöter är under 40 år. Det är väl egentligen ganska dåligt av partierna, och väljarna, att det ser ut så här.

Fullmäktige började med att välja en valberedning. Den ska så småningom föreslå fullmäktige personer till de olika posterna i nämnderna och styrelserna. Valet gick lugnt till. wesley_olaDen styrande kvartetten tillsatte 3 ledamöter, minialliansen 2, Vänsterpartiet 1 och sverigedemokraterna 1. Sverigedemokraternas representant i valberedningen blev för övrigt partiets ordförande Ola Wesley.

Nästa ärende handlade om hur ledamöterna skulle placeras i salen under de två första sammanträdena. Det var egentligen redan bestämt och inget att diskutera. Den nyvalde ledamoten för moderaterna, Dan Åberg, passade ändå på att ge fullmäktige sin syn i frågan. Åberg förespråkade att ledamöterna skulle sitta partivis. Tydligen talade han för hela moderatgruppen. Det är roligt att Vänsterpartiets syn på placeringsordningen sprider sig. Även om det var oväntat… Vänsterpartiet lade nämligen en motion om detta under den förra mandatperioden… Något som den då styrande minialliansen, med Anders Forsström (M) som kommunfullmäktiges ordförande, aldrig genomförde. Hur ledamöterna ska sitta under mandatperioden bestämmer, av någon underlig anledning, kommunfullmäktiges ordförande, dvs med all sannolikhet Lars-Göran Ljunggren, alldeles själv. Och Ljunggren är väl inte direkt känd som en nytänkare. Mer än när det gäller diverse ekonomiska transaktioner…

annons2Under ärendet ”Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden” var förslaget att annonsering om sammanträden skulle införas i TTELA och Vänersborgaren. Annonsen skulle endast innehålla dag, tid, plats och webb-adress.

Vänsterpartiet genom Marianne Ramm yrkade att annonsen i Vänersborgaren dessutom skulle innehålla hela ärendelistan (dagordningen). Marianne Ramm menade att det var en fråga om tillgänglighet och demokrati. Alla i Vänersborg vet inte hur man hittar ärendelistan på nätet. Ja, alla har inte ens en dator.

Marianne Ramm:

”Vi stänger ute folk.”

internetGunnar Lidell (M) tyckte att folk kunde ringa till kommunkansliet och fråga om de inte hittade på nätet.

”Det är ju nya tider nu.”

Sa Gunnar Lidell.

Marika Isetorp (MP) tyckte att allt var frid och fröjd – webb-adressen fanns ju med i annonsen… Hur det nu hjälper de som inte har datorer…

Precis samma fråga diskuterades för fyra år sedan. Det är intressant att se att så många ledamöter har ändrat åsikt sedan dess, t ex Lena Eckerbom Wendel (M), Gunnar Lidell (M) och Joakim Sjöling (S). I den efterföljande voteringen röstade nämligen hela fullmäktige ”ja” till att ärendelistan inte skulle tas med i annonseringen. Vänsterpartiet röstade ”ja” till att hela ärendelistan/dagordningen skulle finnas i annonsen. Det var bara Per Sjödahl (MP) som röstade med Vänsterpartiet. För fyra år sedan var det nämligen Sjödahl som lade detta förslag! Sjödahl var konsekvent. Marianne Karlsson (C) lade för övrigt ner sin röst.

kurtkarlsson4Sverigedemokraternas agerande i frågan är värt några ord. Kurt Karlsson argumenterade från talarstolen att vänersborgarna hade rätt att få veta vad fullmäktige skulle diskutera på sammanträdet. Sedan yrkade han bifall till det liggande förslaget – som innebar motsatsen. Ordförande Rininsland förstod inte, precis som fullmäktigeledamöterna i övrigt, vad Kurt Karlsson menade och ordförande frågade vad Kurt Karlsson egentligen yrkade på. Kurt Karlsson förstod i sin tur inte Rininslands fråga. Vilket inte är helt ovanligt… Och i den efterföljande voteringen röstade alltså samtliga sverigedemokrater på att vänersborgarna inte hade rätt att få veta vad fullmäktige skulle diskutera på sammanträdet…

Ja, ja, ja… Sverigedemokraterna förnekar sig aldrig…

Fullmäktige beslutade sedan att Kulturnämnden skulle få 300.000 kr för att upphäva köpstoppet på böcker. Det var ett bra beslut. Det är bara lite konstigt att inga partier, t ex socialdemokraterna, röstade på detta förslag när Vänsterpartiet lade fram det i kommunstyrelsen före valet…

Jag kan inte låta bli att kommentera hypersossen Leif Höglund, när han på socialdemokraternas hemsida ger sig på en alternativ och falsk historiebeskrivning. Leif Höglund ger nämligen socialdemokraterna ”äran” för gårdagens beslut när han skriver:

”…S fick med sig hela fullmäktige på beslutet…”

Ja du, Leif Höglund. Läs gärna på lite innan du kommenterar politiken – och ära gärna den som äras bör…

kunskapsforbundet_vastNYUnder den korta diskussionen om delårsrapporten, så tyckte Marika Isetorp (MP) att ledamöterna skulle notera de ekonomiska problem som Kunskapsförbundet Väst hade och som drabbade vuxenutbildningen. Isetorp hoppades att kommunfullmäktige senare skulle skjuta till mer pengar. Det var bra sagt. Vi hoppas att Isetorps åsikter ger avtryck i det nya budgetförslag som, förhoppningsvis, den nya kvartetten presenterar om en månad.

Sammanträdet avslutades kl 20.05 och med det så var den unika händelsen med en blogg3vänsterpartistisk ordförande till ända.

För övrigt kan noteras att jag har fått en ny läsare av min blogg. Och inte vem som helst. Självaste Gunnar Lidell (M) följer vad jag skriver! Dock inte varje dag…

Mandatperiodens första nyhet!

21 oktober, 2014 Lämna en kommentar

spanningDet är med en viss spänning som jag väntar på det nya fullmäktiges sammanträde imorgon onsdag. Hela 30 nya ledamöter (ordinarie och ersättare) ska ta plats i sessionssalen. Det ska bli intressant att se vilka de är. Kanske får vi se någon framtida storpolitiker göra sin debut…

Mindre roligt är väl att vi är två ordinarie vänsterpartister färre än den förra mandatperioden. Dessutom är hela 6 av de 51 ordinarie ledamöterna från sverigedemokraterna… Det är inte heller så roligt.

Vi får se om sverigedemokraterna tänker byta taktik och bli aktivare denna mandatperiod. Den förra periodens sverigedemokratiska taktik var ju att säga så lite som möjligt, att ha så få förslag som möjligt och att delta i så få omröstningar som möjligt – och det visade sig ju vara en vägvinnande taktik. Och det är klart, varför ska man ändra en vinnande taktik? Vi får se om sverigedemokraterna fortsätter i samma spår. Det vore en välsignelse om de gjorde det…

kvartetten5En helt ny kvartett ska som bekant styra Vänersborg i fyra år. Fortfarande har inte den politiska överenskommelsen mellan de ingående partierna offentliggjorts, så man kan väl anta att förhandlingarna kring de 17 ”knäckfrågorna” inte är klara. Antagligen är inte heller fördelningen av de politiska posterna klara. Där tror jag att Miljöpartiet ligger på hårt. Partiet kommer inte att nöja sig med några ”småposter”. Man är helt säkert ute efter en kommunalrådspost eller eventuellt en ordförandepost (t ex 2:e vice ordförande) i kommunfullmäktige. Samtidigt vill säkerligen Bo Carlsson (C) återigen hamna i rampljuset. Och han tar med all säkerhet strid för detta. Bo Carlsson har ju dessutom varit kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tidigare och det skulle förvåna mig mycket om han släpper den till Marika Isetorp. Kanske hävdar Bo Carlsson att han fick 177 personröster i kommunalvalet jämfört med Marika Isetorps 113.

Det ska också bli intressant att se hur samarbetet i de olika nämnderna kommer att se ut. I flera nämnder har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet haft gemensamma gruppöverläggningar inför besluten. Trots det ”arga” brevet från Marie Dahlin till Vänsterpartiet (se ”VÄNERSBORGS NYA STYRE”), så har det politiska samarbetet på ”vardagsnivå” ofta fungerat bra mellan S/C och Vänsterpartiet de senaste två åren.

sammantrade5Så i t ex Barn- och Ungdomsnämnden. Där har vi haft gemensamma överläggningar och diskussioner allt sedan medborgardialogen kring skolstrukturen. Även om vi inte har kommit överens i alla frågor, så har samtalen och diskussionerna förts i en respektfull och tillåtande atmosfär.

Till en början var också Miljöpartiet och Välfärdspartiet med i dessa överläggningar, men efter budgetdiskussionerna för 2014 så anslöt sig Miljöpartiet och Välfärdspartiet stundtals till minialliansen istället. Eller också satt de för sig själva i någon korridor. I höst har det märkliga inträffat, flera gånger, att ersättarna i Miljöpartiet och Välfärdspartiet har deltagit i S/C/V-överläggningarna, medan partiernas ordinarie representanter inte har gjort det… Det har gett upphov till ett och annat leende från de andra partierna i oppositionsgruppen… Miljöpartiet och Välfärdspartiet är i sanning två märkliga partier…

hugOch nu ska socialdemokraterna och centern samarbeta med dem…

Tre avhopp från kommunfullmäktige kan redan noteras. Det är två ersättare, en moderat och en folkpartist, som har lämnat in sina avsägelser. Kanske blev de besvikna för att de inte blev ordinarie… Inte vet jag.borta

Även en ordinarie ledamot har tackat för sig. Det är en socialdemokrat som har hoppat av sitt uppdrag. Vad avhoppet beror på har jag ingen aning om, men tanken slog mig först att det kanske var samarbetet mellan socialdemokraterna och miljöpartiet/välfärdspartiet som var orsaken. Men som sagt, det vet jag inte. Inte det heller.

I och med denna socialdemokratiska avsägelse så tog Lars-Göran Ljunggren (S) ett steg närmare en ordinarie plats i fullmäktige. Ljunggren stod på plats 16 på socialdemokraternas lista i valet, nu blev han plötsligen partiets förste ersättare.

nyhetOch se och hör!! Hör och häpna!!

Idag meddelades att ytterligare en ordinarie socialdemokratisk fullmäktigeledamot har lämnat in sin ”avskedsansökan”…

Och det mina damer och herrar…ljunggren2

Och det mina damer och herrar, det betyder…

Det betyder – att från och med kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november har Vänersborgs kommunfullmäktige en ny ålderspresident:

LARS-GÖRAN LJUNGGREN!

Och inte bara det. Nu ligger vägen öppen för Lars-Göran Ljunggren att bli kommunfullmäktiges näste ordförande på riktigt. Det är enligt min mening helt solklart att Lars-Göran Ljunggren kommer att, som ordförande, leda fullmäktiges förhandlingar de närmaste fyra åren!

arenan_medley3Och då förstår jag också bättre ett av de skäl som Marie Dahlin angav i sitt ”arga” brev till Vänsterpartiet:

”I förra valet ville ni inte ha något som helst samarbete med oss så länge vi hade S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Bo Carlsson kvar, och vi har fortfarande Lars-Göran och Bosse kvar som aktiva”

Det är klart att Marie Dahlin redan i ett tidigt skede visste att Ljunggren skulle bli fullmäktiges ordförande. Varför skulle Marie Dahlin annars skriva så där?

Och då undrar i varje fall jag, är de två socialdemokratiska avhoppen resultatet av påtryckningar för att bereda väg för, om inte herran, så i varje fall Lars-Göran Ljunggren? Det vet jag inte. Det är fortfarande mina spekulationer… Ljunggren är ju inte ens vald än.

Lars-Göran Ljunggren… The one and only. Kommunstyrelsens tidigare ordförande. Mannen som tog på sig ansvaret för arenans ekonomiska fiasko. Mannen bakom Toppfrysaffären. Lars-Göran Ljunggren… Kommunfullmäktiges ordförande.

Men leda förhandlingar. Det kan han. Det är jag övertygad om.

se_gudDet ska för övrigt bli en syn för gudar när (om?) Morgan Larsson i välfärdspartiet tvingas rösta på Ljunggren som ordförande i fullmäktige. Efter allt Morgan Larsson har sagt och skrivit om honom…

Men imorgon onsdag så är Lutz Rininsland (V) fullmäktiges ålderspresident och därför ordförande på sammanträdet. Och det är han ända tills nästa fullmäktigesammanträde i november. (Då väljs antagligen en ”riktig” ordförande. Och om inte, så är Ljunggren då ny ålderspresident.)scenen

Rininsland ska följaktligen också representera kommunen under denna månad, fram till den 19 november. Det innebär att Rininsland bland annat ska inviga den nya scenen vid gågatekrysset på oktobermarknaden nu på lördag.

Om någon undrar, det var ju några vänsterpartister som överklagade byggnadsnämndens beslut angående scenens utformning (inte scenen i sig). Rininsland tillhörde inte dem som skrev under överklagandet. Inte jag heller, även om jag tycker att den nya scenen mest liknar en byggnadsställning med tak på… Och är den inte lite konstigt vinklad?

Men scenen kanske kan bli fin med lite utsmyckning, typ blomsterarrangemang… Undrar förresten om taket klarar vinterns eventuella snömassor…

Som sagt, imorgon är det den första dagen i Vänersborgs nya politiska liv. Åtminstone för de närmaste fyra åren. Och det ska bli spännande på många sätt. Särskilt för eventuella bloggare antar jag…

.

PS. Nu på morgonen den 22/10 har jag blivit uppmärksammad på ett faktafel i bloggen. Även Anne Sophie Aronsson (S) har blivit ordinarie ledamot i fullmäktige på grund av de två socialdemokratiska avhoppen. Anne Sophie Aronsson började i fullmäktige samtidigt som Lars-Göran Ljunggren, men på grund av ålder så är det hon som blir fullmäktiges ålderspresident.

Rätt ska vara rätt.

Inför KF 22/10

19 oktober, 2014 2 kommentarer

På onsdag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Det innebär början på en ny mandatperiod. Eftersom inte någon ny ordförande för fullmäktige har hunnit väljas, och antagligen inte väljs förrän på november- eller decembersammanträdet, så kommer fullmäktiges ålderspresident att vara ordförande.lutz5

Kommunfullmäktiges ålderspresident är inte vem som helst. Det är Vänsterpartiets Lutz Rininsland. Rininsland är den av de valda ordinarie ledamöterna som har suttit längst i kommunfullmäktige. Rininsland ska således sitta ordförande. Det är första gången vi ser en vänsterpartist på denna position. Och det är väl inte helt omöjligt att det blir den sista också…

Kommunfullmäktige kommer att bestå av två block och två partier de närmaste fyra åren. I varje fall till en början. Vi får se hur länge det ena blocket håller ihop…

kvartetten4Det styrande blocket består som bekant av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och välfärdspartiet, den nya kvartetten. Detta block har tillsammans 24 mandat i fullmäktige.

Vänsterpartiet får inte (Isetorp på Facebook):

”vara med och styra.”

Vilket Marika Isetorp (MP) tydligen förutsätter att Vänsterpartiet vill. Det beror på att vänsterpartister skriver bloggar… Enligt Marika Isetorp. Bloggar som samma Isetorp inte tycker om. Och för all del, det har också angetts av socialdemokraterna som ett av skälen till att inga kontakter togs med vänsterpartiet.

Det är tufft i Vänersborg att använda sig av sin grundlagsskyddade rätt att skriva…paulus

Christer Bogren, en annan miljöpartist i Vänersborg, går ytterligare ett steg längre. Han citerar självaste aposteln Paulus (Gal 5:7-8) för att motivera:

”Som man sår får man skörda.”

bibelnFast då ska man komma ihåg att detta ekologiska, bibliska uttryck bara handlar om när miljöpartiets representanter kritiseras. När Marika Isetorp kritiserar personer från andra partier på sin blogg, så räknas det inte. Det är inte samma sak. Eller när socialdemokrater skriver om vänsterpartister. Det är inte samma sak. Eller när Morgan Larsson i Välfärdspartiet går till hårda angrepp från talarstolen, i debattartiklar och på sin blogg (se här). Det är inte samma sak. Då skriver Isetorp på Facebook:

”De [välfärdspartiet, läs Morgan Larsson; min anm] har aldrig gått till personangrepp eller liknande.”

Vad Morgan Larsson skriver räknas inte. För Morgan Larssons personangrepp har bara riktats mot socialdemokrater, centerpartister, moderater och vänsterpartister. Men inte mot miljöpartiets representanter… Och det är det som räknas.

Den bibliske gudens vägar äro outgrundliga… I varje fall i miljöpartistisk tolkning…

smallDet andra blocket består av den gamla minialliansen. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna ska fortsätta sitt samarbete. Detta block har krympt avsevärt och har nu bara 15 mandat. Gunnar Lidell (M) och Johan Ekström (FP) fick verkligen smäll på fingrarna av väljarna i Vänersborg.

Och sedan har vi Vänersborgs tredje största parti, som också fick prispalllite smäll. Vänsterpartiet står ensamma i fullmäktige med sina 6 mandat – ensamma men också fria och oberoende mot alla utom väljarna…

Och till sist har vi  sverigedemokraterna, som är kommunens fjärde största parti (färre röster än V). SD har också 6 mandat. De är inte heller med i något block – trots att de inte skriver några bloggar.

På onsdagens sammanträde ska Lutz Rininsland lotsa fullmäktiges 51 ledamöter, och ett antal ersättare, genom en mängd ärenden. Dock så är inga ärenden särskilt kontroversiella.

Fullmäktige ska välja en valberedning. En valberedning ska nominera kandidater till kommunens olika nämnder och styrelser. Vill det sig illa, så kan detta ärende ta ganska lång tid. Det kan bli fråga om sluten omröstning och sånt. Men det hoppas vi att fullmäktige slipper vara med om.

Det är också några mer formella saker, som placeringsordning i salen, sammanträdesdagar och hur annonseringen av fullmäktiges sammanträden ska ske, som ska behandlas. Det kan nog bli en del diskussion kring den sistnämnda punkten, eftersom de båda blocken inte tycker att vänersborgarna ska kunna läsa i lokalpressen vad fullmäktigesammanträdena ska handla om.

revisorDelårsrapporten ska fastställas liksom revisorernas utlåtande över densamma. De olika nämnderna och styrelserna bidrar till delårsrapporten med egna rapporter. Nämndernas rapporter sinsemellan är väldigt olika. Jag har genom åren haft en hel del synpunkter på Barn- och Ungdomsnämndens rapport. Jag ska dock inte upprepa kritiken, varken här eller i fullmäktige. BUN:s rapport ska enligt uppgift ha en ”annan vinkling” nästa år, så vi får avvakta tills dess.overskott2

Kommunens nämnder och styrelser beräknas göra ett underskott år 2014 på 13 milj kr. Trots detta kommer hela kommunen att göra ett överskott. Kommunen kommer att göra ett plusresultat på 23,6 milj kr! Det kan vara bra att komma ihåg om man diskuterar att det finns för lite resurser i förskola eller skola. Eller att äldreboendet Gläntan lades ner… Kommunen har pengar! (I varje fall än så länge…)

Revisorerna ger en del kritik på delårsrapporten och på en punkt en ganska tung sådan. De befintliga och extra avsättningarna som finns för pensionsåtaganden är inte ok. PwC, som ”hjälper” de ”politiska” revisorerna, skriver:

”Det medför att vi inte kan rekommendera revisorerna tillstyrka att årsredovisningen godkänns.”

Delårsrapporten kommer dock att godkännas av fullmäktige.

tennisVänersborgs Tennisklubb kommer att få en förlängd kommunal borgen och ett medborgarförslag om att Vänersborg ska bygga ett publikt akvarium/vetenskapscentrum kommer att avslås.

Fullmäktige kommer även att besluta att Vänersborg inrättar ett årligt byggnadsvårdspris. Det kan ju vara trevligt, förutsatt att Byggnadsnämnden ger vänersborgarna tillåtelse att bygga något…

Det ska bli intressant att se alla nya ledamöter på onsdag. Det är hela 30 stycken nya ansikten att lära känna och hålla reda på.

Mandatperiodens sista fullmäktige

15 oktober, 2014 1 kommentar

fundersamDet är inte helt logiskt. Den gamla mandatperiodens partikonstellation gäller i nämnder och styrelser fram till den 31 december. Det betyder t ex att Gunnar Lidell (M) är kommunstyrelsens ordförande resten av året. Vi slipper också sverigedemokrater i Barn- och Ungdomsnämnden… Och i andra nämnder. I 2,5 månader till. Men samma tid gäller inte kommunfullmäktige. Igår tisdag avslutades nämligen den gamla mandatperioden med det sista sammanträdet. Och redan nästa vecka träffas det nya kommunfullmäktige, dvs det som valdes nu i september.

Sådan är lagen.

Fullmäktiges sammanträde var lugnt. Även om det tisslades och tasslades en del i korridorerna. Det nya styret, den nya kvartetten, hade ju proklamerats under dagen.

kvartetten2Tvärtemot vad man kunde tro så syntes nöjda leenden mest hos de kommande oppositionspartierna. Visst, det kanske var någon typ av ”skadeglädje”, vad vet jag. Men det förklarar ju inte riktigt varför så många socialdemokrater och centerpartister såg så sammanbitna ut. Eller varför välfärdspartister och miljöpartister nästan såg lite skamsna ut. Utom Marika Isetorp (MP) då. Hon var ännu ”rakare i ryggen” än vanligt.

Kanske berodde oppositionspartiernas oförställda glädje på att de inte tror att den osannolika kombinationen av styrande partier, dvs Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, ska hålla ihop hela mandatperioden. Att de likt vänersborgssonen Birger Sjöbergs roman från 1924 ska bli ”kvartetten som sprängdes”. Eller att de ”oppositionella” visualiserar de kommande mötena mellan de forna kombattanterna Marie Dahlin (S)/Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp(MP)/Morgan Larsson (VFP).

Jag talade med en hel del personer igår, även socialdemokrater och centerpartister. Några av dem uttryckte redan vissa farhågor när det gällde det kommande kvartettsamarbetet… En sa till och med, hen hade läst min blogg igår (”VÄNERSBORGS NYA STYRE”), att:

”Aldrig att Morgan Larsson ska få bli socialnämndens 2:e vice ordförande!”

Samarbetet verkar börja bra…

money7Men jag tror inte att man ska underskatta den nya styrande kvartetten. Redan under fullmäktiges sammanträde visades prov på vad som komma skall. Marie Dahlin (S), Per Sjödahl (MP) och Morgan Larsson (VFP) var uppe i talarstolen och ville ha bättre ekonomiska villkor för fullmäktiges och nämndernas ordförande. Redan här kan man skönja en svängning hos Miljöpartiet och Välfärdspartiet, som tidigare argumenterat för att den kommunala byråkratin kostar för mycket. Men det var naturligtvis innan de själva kunde komma i åtnjutande av dessa poster…

Även på kommunstyrelsens senaste möte ändrade Miljöpartiet åsikt. För maktens skull. För ett antal år sedan argumenterade Per Sjödal mycket engagerat för att hela kommunfullmäktiges ärendelista skulle publiceras i lokalpressen inför sammanträdena. Av djupt demokratiska skäl, vänersborgarna hade rätt att i förväg få veta vad som skulle behandlas på de folkvalda beslutsfattarnas sammanträden. Vilket var en helt riktigt ståndpunkt enligt min uppfattning. Socialdemokraterna hade en annan uppfattning. Vilket de inte alltför sällan har i demokratifrågor. Det har Miljöpartiet nu också. Demokratin får inte vara för dyr – nu ska det bara annonseras om tid och plats för fullmäktiges sammanträden… Men det är klart, då sparar kommunen in lite på annonskostnaderna så att pengarna kan föras över till kommunens olika ordföranden…

betongblandareDet går fort att närma sig ”betongen”…

Kommunfullmäktiges sammanträde varade bara i drygt en halvtimme, om man bortser från avslutningstal, uppvaktningar och den traditionellt avslutande förtäringen i kommunhusets cafeteria.

Sammanträdet inleddes med en tyst stund för Åke Claesson (FP) och Hans-Erik Aronsson (M), som tragiskt nog har lämnat oss. Kommunfullmäktige skänkte en tanke till de båda och deras anhöriga.

Under det första ärendet beslutade fullmäktige sedan att Barn- och Ungdomsnämnden från och med den 1 januari ska byta namn till Barn- och Utbildningsnämnden – ett förslag som faktiskt härstammade från undertecknad bloggare.

Sedan var det detta med ”arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda”, som jag redogjorde för ovan. Vänsterpartiet yrkade på att de nuvarande ersättningarna skulle behållas.

lidell_talarstol3Gunnar Lidell (M) besvarade en fråga från vänsterpartisten Magnus Kesselmark och sedan presenterades ett antal motioner. Det lades fem motioner på kommunfullmäktiges sista sammanträde. TTELA presenterade i dagens tidning de flesta av dem. Av någon anledning nämndes dock inte de två motionerna från Vänsterpartiet… Fast det kanske inte var någon slump…

Vänsterpartiet motionerade om kommunens ”hantering” av kommunikationen och beslutsprocessen kring Kunskapsförbundet Väst (du hittar motionen genom att klicka här) och om vikten att uppdatera bostadsförsörjningsplanen, dvs planeringen av bostadsbyggandet. (Du hittar motionen genom att klicka här.) Den sista motionens aktualitet illustreras av Marie Dahlins uttalande i TTELA igår att den nya kvartetten harflygplan bestämt att Onsjö Södra ska bebyggas. Sådär hux flux. Under inflygningsstråket till Malögas flygplats… Utan att detta har diskuterats. Men å andra sidan, de rödgröna i Stockholm vill tydligen avveckla Bromma flygplats. Och då ryker väl Malögas möjligheter… Kanske har Marie Dahlin och den nya kvartetten tänkt sig att det istället ska bli en båtförbindelse från Vargön till Stockholm…

forsstrom3Ordförande Anders Forsström (M) höll ett tal om mandatperioden, Forsström lämnar nu både ordförandeposten och kommunfullmäktige. Han redogjorde för vilka personer som hade varit uppe i talarstolen, och hur många gånger, under mandatperioden. Inte helt oväntat hittade vi kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) på första plats. Lidell hade varit uppe i talarstolen 152 gånger. På den andra platsen kom Lutz Rininsland (V) med 132. Om ordförande hade klockat tiden, så hade Rininsland med all säkerhet vunnit… Moderaternas Lena Eckerbom Wendel (M) belade tredjeplatsen med 99 gånger. Hon visste inte själv om hon skulle tolka detta positivt eller negativt, men jag tycker att det är positivt att ledamöterna säger vad de tycker. Även Eckerbom Wendel.

Den tidigare oppositionen, dvs Vänsterpartiet, Miljöpartiet (för all del) och Välfärdspartiet (också för all del), visade sig ha varit flitiga talare. Marika Isetorp hade varit uppe i talarstolen 80 gånger (plats 4), Morgan Larsson 72 (plats 5), Per Sjödahl 60 (plats 7), Stefan Kärvling 50 (plats 9) och Adam Frändelid 30 (V, plats 13). Även mini-alliansens ”kompispartier”, Socialdemokraterna och Centerpartiet, hade synts ett antal gånger i talarstolen, Bo Carlsson 71 gånger (plats 6) och Marie Dahlin 53 (plats 8). Dock ska man komma ihåg att många gånger går ledamöterna bara upp och typ yrkar bifall, utan att säga något mer. Särskilt Marie Dahlin och Morgan Larsson är bra på det.

talarstolOrdförande Forsström konstaterade att Vänsterpartiet toppade listan på antal inlägg i förhållande till antalet ledamöter. Kanske inte helt oväntat, även om vänersborgarna antagligen inte får den uppfattningen när de läser TTELA… Kanske skulle sådant här statistik publiceras innan ett val…

För övrigt meddelade Anders Forsström att 30 ledamöter i fullmäktige inte kommer att återkomma nästa mandatperiod. Av dem så vill jag särskilt uppmärksamma fullmäktiges ålderspresident Johan Ekström (FP). Ekström gjorde sitt första sammanträde den 1 november 1979. Han har hunnit vara med blomgrenekstromom en hel del av Vänersborgs moderna politiska historia. Likaså min gamle fotbollstränare Lars G Blomgren (FP). Lars G Blomgren har varit ledamot sedan den 1 november 1985.

Jag fick vid kaffet en fråga om Blomgren hade varit en bra fotbollstränare. Och med tanke på att vi sällan förlorade några matcher, så torde han ha varit det… Blomgren dementerar för övrigt uttalandet som jag tillskrev honom i en blogg tidigare i år (se här):

”Det måste ha varit ”Puskas” [en annan av mina fotbollstränare; min anm] som sa det.”

kf_slutMandatperiodens sista fullmäktigesammanträde avslutades med en enklare förtäring. Som vanligt en LCHF-tallrik för min del.

Till sist.

Tack alla politiker och tjänstemän för denna mandatperiod! Ni har om inte annat fått ett okänt antal personer att ”klicka” 250.345 gånger på min blogg.  ;)

Mandatperiodens sista fullmäktige

4 september, 2014 2 kommentarer

reporterDet är inte utan att man börjar känna sig lite som en journalist. Även denna gång lyste nämligen TTELA med sin frånvaro. Nu har TTELA inte bara underlåtit att rapportera från tre valdebatter med samtliga partier från Vänersborg inblandade, nu har TTELA också slutat närvara när kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, sammanträder. Istället bevakade TTELA en debatt med ungdomsförbunden på gymnasiet tidigare under dagen. Jag undrar hur TTELA resonerar när de prioriterar vad som ska bevakas eller inte.

Kommunfullmäktiges sista sammanträde innan valet var likt mandatperiodens första. De stora betongpartierna (M, S, FP, C och KD) slöt sig samman i samtliga frågor. Och dessutom tycktes vallöftena ha stannat utanför dörrarna till sessionssalen. (Se också Lutz Rininslands blogg från sammanträdet.)

lidell_talarstol2Det första ärendet på dagordningen handlade om att kommunfullmäktige skulle avge ett yttrande till Kammarkollegiet över en skrivelse från 8 hushåll i kommunen. De 8 hushållen har vänt sig till Kammarkollegiet för att få gränsen mellan Trollhättan och Vänersborg flyttad. De vill tillhöra Trollhättan. Nu skulle fullmäktige avge ett yttrande. Kammarkollegiet hade nämligen gett kommunen bakläxa för att det förra yttrandet bara var signerat av kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) och inte fullmäktige som Kammarkollegiet hade krävt. En smärre sammanblandning av fullmäktige och sig själv som Lidell hade förbisett…

Lutz Rininsland (V) tyckte att förslaget till yttrande var pinsamt. Det hänvisades till att Trollhättan hade sagt nej till en ändring av kommungränsen och därför skulle också Vänersborg göra det. Vad som inte skrevs var att Trollhättan hade sagt nej därför att politikerna i Trollhättan hade fått reda på att Vänersborg skulle säga nej. Och inte ville Trollhättan ha en grannfejd om 8 hushåll… Med andra ord, ett cirkelresonemang på hög nivå. Så typiskt.

Och inte nog med det. I bakgrundsmaterialet hänvisas till att en motion om att flytta gränsen redan har avslagits av fullmäktige. Men det var en helt annan, och mycket större, fråga, som inte hade med de 8 hushållens begäran att göra. För att inte tala om att det dessutom hänvisades till ytterligare en motion, en motion som fullmäktige inte ens har behandlat.

Man kan tycka hur som helst i sakfrågan, men nu handlade det om att yttra sig till Kammarkollegiet, som är den instans som faktiskt beslutar. Och då skulle man nog kunna begära att Vänersborg skickar en riktig och genomtänkt motivering till Kammarkollegiet.

lyssnaAtt alla partier i valrörelsen säger sig vilja lyssna till invånarna i Vänersborg, men inte gör det när det gäller, är kanske en annan fråga…

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville ha ett annat yttrande till Kammarkollegiet. Det ville inte de andra partierna…

Fullmäktige beslutade också att avsätta 88 milj kr till investering på Birger Sjöberggymnasiet. Äntligen, sa flera talare. Äntligen, säger jag med.

Nu påstod i och för sig Gunnar Lidell (M) under debatten, som inte var mycket till debatt eftersom alla var överens nu i valtider, att inget hade gjorts på gymnasiet sedan 60-talet. Det var väl en liten överdrift. När jag gick där så var gymnasietaket platt. Det är det inte nu. För att ta ett exempel.

Gunnar Lidell startade med andra ord sammanträdet lite trevande. Men han kom igen senare.

fastighet2Kommunen beräknas att göra ett överskott i år också. I debatten om att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få en del av dessa pengar, ungefär 10 milj kr, till fastighets- och gatuunderhåll, så sa Bo Carlsson (C) faktiskt något bra och tänkvärt.

Om dessa pengar inte hade använts före årsskiftet utan efter, så hade det kallats RUR, dvs kommunen hade använt pengar från tidigare års överskott. Då hade kommunen enligt M, FP, KD, VFP och MP inte kunnat använda pengarna. Då hade dessa partier kallat det ”att låna pengar”. Och det hävdar dessa partier med bestämdhet att kommunen inte ska göra. (I varje fall inte om pengarna skulle användas till skola och förskola…)

Sa alltså Bo Carlsson. (Fast parentesen var min.)

Kommunfullmäktige skulle också yttra sig över en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering, ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017”.

kurtkarlsson4Kurt Karlsson från Sverigedemokraterna gjorde sin entré i talarstolen. Valrörelsen tog plats i salen.

Kurt Karlsson hade två synpunkter. När det gällde makt och mäns våld mot kvinnor, så tyckte Kurt Karlsson att innehållet var alltför överdrivet och ”politiskt korrekt”. Han menade att kvinnors våld mot män har ökat och detta, menade tydligen Kurt Karlsson, var ett lika stort problem som mäns våld mot kvinnor. Karlsson hänvisade också till vetenskapliga studier, dock utan att nämna vilka. Det kanske var säkrast så…

Marika Isetorp (MP) blev oerhört upprörd. Helt förståeligt.cykel2

”Jag blir bara arg!”

Isetorp menade att mäns våld är så oerhört mycket mer omfattande. Och så är det naturligtvis. Kurt Karlsson är ute och cyklar. Som vanligt.

Kurt Karlsson (fortfarande SD) ansåg också att det hedersrelaterade våldet skulle få en bra mycket större plats i strategin. Kurt Karlsson målade upp ett omfattande våld relaterat till religion, kultur och klannormer.

Tove af Geijerstam (FP) bet ihop för att bevara lugnet:

”Jag kan efter alla mina år i socialutskottet vittna om att det hedersrelaterade förtrycket förekommer mycket i alla familjer, i minst lika hög grad i svenska familjer.”

ma_illaKurt Karlsson och sverigedemokraterna har en otäck förmåga att skylla alla problem i samhället på de svagaste grupperna. Det handlar hela tiden om att slå neråt och slicka uppåt. De med makt görs till offer och de utan till syndabockar. Svaga grupper ställs mot andra svaga grupper – och de ansvariga går fria…

Det är en otäck tendens med dofter från svunna, bruna tider…

flygplanDet blev också en diskussion om kommunens förlusttäckningsbidrag på 840.000 kr till Fyrstads Flygplats AB. Det trots att frågan egentligen inte blir aktuell förrän det nuvarande avtalet löper ut. Miljöpartiet hade motionerat i frågan.

Miljöpartiet ville att flygresenärerna ska betala sina egna kostnader, medan Gunnar Lidell (M) ansåg att kommunens subventioner är nödvändiga för näringslivets skull.

Det blev en ganska lång diskussion. Lutz Rininsland (V) upplyste om att EU har lagt stränga restriktioner på det offentligas subventioner till flygets verksamhet. Just nu råder övergångsbestämmelser.

tyngdPå något sätt känns det som alla hade rätt på sitt sätt. Det är helt enkelt en fråga där man måste väga tyngden från olika intressen mot varandra. Intressant är emellertid att moderaterna i vissa fall, typ när det gäller företag som i det här fallet, är väldigt positiva till bidrag, men i andra fall, när det gäller de människor som verkligen behöver hjälp, är negativa…

Jag hade ställt en fråga till Gunnar Lidell om Re:newcell. Som svar fick jag bland annat en nyutkommen delårsrapport från Wargön Innovation. Och det var ju snällt. Jag återkommer när jag har läst och funderat klart.

Det ställdes fler frågor till Gunnar Lidell.

Lutz Rininsland frågade om restiden till Göteborg. Det står ju i moderaternas annonser att det tar 40 min, medan alla som åker vet att det tar 51 min.

drommar2Gunnar Lidell:

”Det finns potential. … Det är ett visionärt inspel.”

Rininsland tyckte att detta då borde framgå i moderaternas annonser, att annonserna typ gäller ett löfte i valrörelsen 2026…

Efter återigen en fråga från Rininsland och svar från Lidell kan det konstateras att Vänersborg bryter mot lagen och inte upprättar någon bostadsförsörjningsplan denna mandatperiod…

Men arbetet fortskrider, sa Lidell.

”Nästa mandatperiod ska det vara klart.”

Förhoppningsvis har vi en annan majoritet i fullmäktige då.

krigsofferKurt Karlsson avslutade mötet med att återigen antyda sitt förakt för samhällets allra svagaste grupper. Det gällde asylboendet vid Restad Gård. Jag ska inte gå närmare in på denna fråga, utan bara konstatera att asylboendet ute på Restad är ett resultat av ett avtal mellan ägarna till lokalerna och Integrationsverket. Kommunen har inte alls varit delaktiga.

Det handlar dock om medmänsklighet med människor som flyr krig. Och det framförde Gunnar Lidell på ett mycket bra sätt. Heders Gunnar!

Jag kan konstatera att Sverigedemokraterna tog med sig valrörelsen in i sessionssalen, medan betongpartierna slöt sig samman till ett block.

%d bloggare gillar detta: