Hem > Kommunfullmäktige 2014, SD > Kommunfullmäktige 10 dec 2014

Kommunfullmäktige 10 dec 2014

nobel9_00Idag – på självaste Nobeldagen – hade kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för 2014… Och sammanträdet började redan kl 09.00.

Anledningen till den tidiga starten var säkerligen att ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) trodde att valen till alla nämnder och styrelser skulle dra ut på tiden. Men farhågorna kom på skam. Valen genomfördes nästan helt smärtfritt.

Kommunens valberedning hade förberett det mesta. Ledamöterna och ersättarna hade redan utsetts, det var i stort sett bara för fullmäktige att rösta igenom förslagen. Det blev möjligt för att de stora S- och M-blocken hade accepterat att fördela platserna enligt proportionella principer, dvs att partierna fick de ledamöter de hade rätt till enligt valresultatet. Det hade annars blivit ett väldigt trixande med omröstningar, slutna val och rösträkningar innan allt hade blivit klart. Det var detta Ljunggren hade befarat. Men nu slapp vi det.

Och då kom också alla illasinnade rykten, som vissa politiker har spridit på Facebook om allehanda överenskommelser mellan olika partier, på skam…

Sverigedemokraterna har denna mandatperiod fått plats i alla nämnder med 7 ledamöter eller fler. Det är väl den stora nyheten. Men det är så, tyvärr, som vänersborgarna ville ha det i valet.

lottningNär det gällde kommunstyrelsen blev det en lottning mellan det moderata blocket, dvs minialliansen, och Sverigedemokraterna. Denna lott vann Sverigedemokraterna och får därför två ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.

Vid lottningen till ersättarplatsen i kommunstyrelsen vann däremot moderaterna. Dock inte utan protester från Kurt Karlsson (SD). Karlsson ansåg att ordförande vid denna lottning gjorde fel, eftersom Ljunggren, när han stoppade i den sista valsedeln, inte tog handen ur urnan innan han drog lappen.

Jag tror inte för ett ögonblick att ordförande Ljunggren ”fuskade”, då hade inte en Sverigedemokrat blivit lottad till den ordinarie platsen, men Kurt Karlsson hade faktiskt rätt i sin observation. Justerare Lena Eckerbom Wendel (M) försäkrade dock att lapparna var släppta till botten, och blandade, innan ordförande drog lappen.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att Kurt Karlsson verkligen trodde att ordförande Ljunggren fuskade. Särskilt som Kurt Karlsson för bara några veckor röstade fram Ljunggren som ordförande… Det förtroendet tog tydligen snabbt slut. Antagligen är det ömsesidigt….

Följden av lottningen blev att Cecilia Skenhall (SD) inte blev ersättare i kommunstyrelsen. Och på grund av lite rockader i den moderata listan (eftersom de förlorade lottningen om den ordinarie platsen) blev konsekvensen också att den unge dalsländske politikern Filip Jacobsson (M) miste sin plats.

kurt_karlssonKurt Karlsson återfinns för övrigt i hela fem nämnder (kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kunskapsförbundet Väst samt kultur- och fritidsnämnden). Och det är i minst fem nämnder för mycket… Men jag tror minsann att Kurt Karlsson har planer på att bli yrkespolitiker…  Eller också är han redan det… Kurt Karlsson har väl diverse uppdrag i regionen också…?

Vilka som i övrigt blev utsedda till ordförandeposterna har jag redan redogjort för (se här) och också Barn- och Utbildningsnämndens ledamöter (se här). Resten av ledamöterna lär hamna på kommunens hemsida inom kort.

Det blev för övrigt också en lottning om den sista platsen som nämndeman i tingsrätten mellan S, SD och VFP. Den lotten vann Välfärdspartiet. Och i tingsrätten, om något, så var det väl skönt att det åtminstone blev en sverigedemokrat mindre…

Efter alla val så började det egentliga sammanträdet. Först ut på dagordningen var ett beslut om inrättande av en ny förvaltningsorganisation och budget för den nya kultur- och fritidsnämnden samt nytt reglemente. Även Barn- och Utbildningsnämnden fick ett nytt reglemente.isetorpkf

Lutz Rininsland påpekade mycket riktigt att den förra kulturnämnden har kämpat med underskott och försök till besparingar under 2014 och att arena-fritid, som låg på den gamla barn- och ungdomsnämnden, har gått med underskott i många år. Den nya nämnden är med andra ord underbudgeterad från start. Det blir något att bita i för nämndens nye ordförande Marika Isetorp (MP). Som för övrigt var på ett strålande humör idag.  ;)

kunskapsforbundet_vastNYTre ärenden handlade om Kunskapsförbundet Väst. Här blev det en del diskussion.

Lutz Rininsland (V), som var flitig i elden, som vanligt, påpekade att revisorerna från PWC hade riktat följande kritik:

”Vi ifrågasätter lämpligheten av och om det är formellt korrekt utifrån kommunallagen att direktionen beslutat underbalansera budgeten för 2014 med hänvisning till ägarsamrådets medgivande om ett underskott med 10 mkr. Respektive medlems fullmäktige och direktionen borde istället beslutat om en utökad budgetram med motsvarande belopp. Vi har också observerat att § 2 i gällande reglemente för direktionen och § 11 i förbundsordningen är otydliga och delvis motstridiga i bl a denna fråga.”

”ifrågasätter … utifrån kommunallagen”… Det är tufft! I beslutsförslaget ”struntade” kommunstyrelsen, och kommunfullmäktige, i detta – och beslutade bara:

”Kommunfullmäktige noterar revisorernas utlåtande och lägger detsamma till handlingarna.”

Så var det med det. Rininsland var inte nöjd. Fast Henrik Josten (M), som meddelande att han till viss del instämde med Rininsland, menade att detta diskuteras och att man har kommit en bit på vägen.

niklascNär revisorernas rapport behandlades gjorde Kurt Karlsson (SD) bort sig. Igen. Kurt Karlsson började prata om ”invandringsproblemet”. Han tillrättavisades av ordförande Niklas Claesson (M), som för tillfället hade tagit över ordförandeklubban, och ombads att hålla sig till ämnet. Kurt Karlsson fortsatte emellertid i samma stil… Och då bröt ordförande Claesson helt enkelt Kurt Karlsson och gav ordet till näste talare…

Rininsland upplyste Kurt Karlsson att regeringen hade utlovat mer pengar till vuxenutbildningen, men att bland annat Sverigedemokraterna hade röstat ner detta i riksdagen. Då betackade sig Kurt Karlsson för Rininslands inlägg och tyckte att Rininsland körde med en besserwissermetod…

Det tycker nog Kurt Karlsson om alla som försöker upplysa honom om fakta… Och det är det många som försöker göra… Av helt naturliga skäl…

pengapaseDe två andra ärendena om Kunskapsförbundet handlade om att förbundet begärde ägartillskott. Det behövs helt enkelt mer pengar till gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen. Kommunstyrelsen menade att detta:

”får hänskjutas till bokslutet för år 2014.”

Tvärtemot vad revisorerna anser.

Men enligt det sk konsortialavtalet som styr Kunskapsförbundets verksamhet så ska det tydligen hanteras på detta sätt.

Rininsland var kritisk. Det betyder ju i princip att kommunfullmäktige inte ska bry sig, inte prata om detta. Och så ska en politisk ledning inte fungera. Tyckte Rininsland, men satte sin förhoppning till att det ur en motion, som han har skrivit i frågan, ska komma något bättre. Det tycktes också som om Gunnar Lidell (M) nästan utlovade en förändring och förbättring. Så småningom.

Kurt Karlsson var aktiv. Han gick återigen upp i talarstolen. Kurt Karlsson ville ha en förklaring till beslutsformuleringarna.

”Jag är ödmjuk i min okunskap.”

Sa Kurt Karlsson. Tja…

Rininsland förklarade.

Kurt Karlsson förstod ändå inte:

”Kan inte kommunstyrelsen formulera sig på ett bättre sätt? Jag efterfrågar en klarare skrivning. Jag vill ha en kortare skriven förklaring.”

Gunnar Lidell (M) blev lite trött:

”Jag förstår inte vad Kurt inte förstår.”

Till slut verkade Anders Strand, också Sverigedemokraterna, ha fått nog. När ägartillskottet till Kunskapsförbundet angående språkintroduktion behandlades, så gick Strand upp till talarstolen och sa, kort och koncist:

”Självklart att de som flyttar till kommunen ska få den utbildning som krävs. Bifall till kommunstyrelsens förslag.”

Från och med årsskiftet sitter Kurt Karlsson i Kunskapsförbundet Väst…

question_mark2Det kan noteras att till och med detta ärende, ärende 10, så hade (förutom valberedningens ordförande, som läste upp de föreslagna namnen) inte en enda socialdemokrat eller centerpartist varit uppe i talarstolen! Och det är de som styr kommunen! Anmärkningsvärt.

Efter lunchen var det dags för två ärenden där Kurt Karlsson (fortfarande SD) återigen vädrade morgonluft:

 • ”Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
 • Överenskommelse om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare”

På den första punkten gick Kurt Karlsson upp och sa:

”Alla asylsökande kommer att bli ett stort problem framöver.”

Rininsland tyckte att Kurt hade glidit på flera bananer på en gång. Frågan handlade om de som redan hade uppehållstillstånd.

toveafGTove af Geijerstam (FP) gav Kurt Karlsson lite fakta:

”Ärendet handlar om kommunens möjlighet att planera. Ju bättre avtalet avspeglar verkligheten, desto mer pengar får verksamheten från början. För de som kommer utanför avtalet måste pengar ansökas i efterhand. SD eftersträvar kaos.”

Kurt Karlsson tyckte inte om att folk påpekade att han var dåligt påläst. Det finns dock ett sätt att slippa sådana här kommentarer  – att läsa på lite bättre…

Men Kurt Karlsson gav sig inte. Han vädrade ganska unkna åsikter, som han brukar göra:

”Det är en alldeles för hög invandring. Alldeles för många kommer hit. Man undrar varför Sverige har sådan dragningskraft. … Svaret är självklart, vi erbjuder den bästa tryggheten och standarden.”

Och så avslutade Kurt Karlsson:

”Allmänheten frågar sig hur långt vi ska sträcka oss i överdriven humanitet.”

Kurt Karlsson måste lära sig vilka frågor som beslutas av riksdagen och vilka som kommunen bestämmer i. Men det här sista uttalandet upprörde många. Ännu mer än vanligt…

asa_olinEn som upprördes var Vänsterpartiets Åsa Olin. Hon gav Kurt Karlsson en lektion om skillnaden mellan invandring och flyktingar, hur många flyktingar som finns i världen och hur många av dem som kommer till Sverige etc etc. Olin pratade vidare om att det är en mänsklig rättighet att söka skydd.

Kurt Karlsson gav samtliga, som hade kritiserat hans åsikter (och de var många), ett ordentligt svar på tal:

”Det sägs hela tiden att jag inte vet. Det är inte sant. Jag är mycket insatt. Min far var invandrare. Han flyttade från Småland till Västergötland.”

En sak kan i varje fall lugnt konstateras efter dagens sammanträde – Kurt Karlsson kommer aldrig att bli aktuell för något Nobelpris…

Till sist behandlades en motion från Lutz Rininsland (V) och Magnus Kesselmark (V) om nödvändigheten och vikten av en bostadsförsörjningsplan. Det här är en av mandatperiodens absolut viktigaste frågor, som också Lennart Niklasson (S) höll med om.

Rininsland och även andra vänsterpartister, har tagit upp bostadsfrågan förut och då har svaret alltid blivit att arbetet pågår. Nu stod det svart på vitt i motionssvaret:

”uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen påbörja arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning.”

”Påbörja arbetet”…

Om man ser det positivt – bättre sent än aldrig…

Kommunfullmäktigesammanträdet slutade redan kl 14.00. Och det var inte helt fel – då blev det tid över att skriva en lååång blogg….

 1. 10 december, 2014 kl. 21:47

  Ska kanske jag och Kurtan sitta i samma rum. Vi är ju båda smålänningar. Och vet ni – guilt by association.
  Jag ville bara kommentera Lutz och min motion – samtidigt som det trälades i KF var det full rusch i Vänersborgsbostäders styrelserum. Cigarröken låg tät och det gick åt mycket Grönstedts alltmedan … där ljög jag … Det jag ville ha sagt är att kommunen äger ett riktigt framåt företag i Vänersborgsbostäder, men när äagaren sittar fast i letargi, för att inte säga apati kommer man ju ingen stans.
  Kommunen måste vara mycket aktivare och mer progressiv.

 2. Pontus
  10 december, 2014 kl. 21:24

  Smålänningar är ju en helt annan ras än västgötingar. ”Homo sapiens snålis”. Borde inte Kurt sitta i ett annat rum under sammanträdena i sann apartheidanda?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: