Hem > BUN 2014 > Rapport från BUN 8/12

Rapport från BUN 8/12

Idag hade Barn- och Ungdomsnämnden sitt sista sammanträde för året, och denna mandatperiod.

Sammanträdets höjdpunkt var när årets Pedagogiska pris delades ut. Ett antal av kommunens skickliga pedagoger var på plats för att motta diplom och prispengar ur nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendels händer. Pristagarna kom från Kastanjevägens förskola (avdelningarna Lilla Gul och Lilla Grön), Vänersborgs museum och Mariedalskolan.

pristagarna

Från vänster (tror jag, jag ber om ursäkt om jag missat ordningen): Lena Eckerbom Wendel, Marianne Erwing, Christina Lundberg, Malin Rösehag, Monica Johansson, Monica Jonsson, Martina Walter och Frida Sterner.

Förresten, vid närmare eftertanke… Kanske var ändå höjdpunkten när kören Festis under ledning av Gunilla Andersson sjöng Lucia-sånger för nämnden och pristagarna…

lucia14

Innan huvudpunkten på dagordningen, detaljbudgeten, avhandlades fick nämnden en budgetuppföljning. Prognosen är att nämnden, som jag har skrivit om tidigare (se här), gör ett underskott för året på 10 milj kr. Arena-Fritid, inkl arenan, går med ungefär 6,5 milj i minus och även musikskolan gör ett underskott. Både Arena-Fritid och musikskolan blir emellertid den nya Kultur- och Fritidsnämndens ”bekymmer” nästa mandatperiod. Så på det sättet ser BUN:s ekonomiska situation bättre ut…

Fast ändå inte…

Det står helt klart för nämndens ledamöter, redan nu, att 2015 blir ett ekonomiskt tungt år för verksamheterna. Nämnden skulle behöva betydligt mer pengar. Redan nu kan vi konstatera att elevtalet ökar för 2015 och att det finns ett behov av ytterligare lokaler, att det finns behov av fler skolledare och att kostnaderna för nyanlända ökar. Bara kostnaden för de nyanlända uppskattar förvaltningen till ytterligare 7-9 milj kr.

pengapaseNämnden diskuterade ganska länge om hur vi skulle göra med de 9 milj kr av ”BUN:s pengar” som fullmäktige av någon anledning har avsatt till kommunstyrelsen:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag tillförs 9 000 Tkr vilka avser grundskolan.”

Det här beslutet fattade fullmäktiges majoritet bestående av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och sverigedemokrater i november. På något sätt är det tänkt att BUN ska ”äska” eller ”yrka” av dessa pengar – ”vid behov”.

Jag argumenterade för att BUN skulle göra det nu, direkt. Det räckte med de argument som förvaltningen redan hade presenterat. Tyckte jag. (Jag hade faktiskt också skrivit ett yrkande om detta, som jag dock aldrig ställde till proposition.)

Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) och de flesta av de ledamöter som yttrade sig hade inte så höga förväntningar på kommunstyrelsen. De ansåg att förvaltningen och nämnden måste utarbeta en mer omfattande och mer detaljerad beskrivning och motivering för att få kommunstyrelsen att förstå att nämnden har behov av pengarna…

Och det kanske de har rätt i… De känner väl sina partikamrater bättre än vad jag gör. För vad mina partikamrater i kommunstyrelsen tycker i frågan – det vet jag…

2015Och så blev det. Nämnden enades om ett beslut, som gick ut på att BUN ska fatta beslut om ett yrkande av de 9 milj först nästa sammanträde i januari. Och jag hoppas verkligen att det blir så. I januari sitter det ju nya ledamöter i nämnden…

Under ärendet om detaljbudgeten fanns också Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2015 med. Jag hade en del synpunkter på denna, liksom några andra ledamöter. Enligt min mening fanns det alldeles för få åtgärder med i planen. Det handlade mest om att ”följa upp” och ”synliggöra” – inte om att handla, att göra något.

Förvaltningschefen försvarade planen, vilket också Eckerbom Wendel gjorde. Och med det nöjde jag mig. Ibland så kan man inte göra mer än att framföra sina synpunkter…

Nämnden fick i vanlig ordning också en verksamhetsuppföljning. Denna gång handlade det om resursanvändning. Lite siffror visades på ”IT-tätheten”, dvs datorer och iPads, i kommunens olika förskolor och skolor. Den var ganska ojämn, men speglar naturligtvis de olika prioriteringar som görs på enheterna. Siffrorna gav upphov till en ganska långdragen 2015diskussion om IT kontra läroböcker mm. År 2015 i ett av världens rikaste länder – ska förskolor och skolor behöva välja? Ska de inte ha både och…?

Siffror presenterades också på personaltäthet, grupp- och klasstorlekar i för- och grundskolan. Förvaltningens slutsatser var att Vänersborgs kommun har:

  • Generellt låg personaltäthet.
  • Generellt låg kostnad per barn/elev.

ledsenOch det gör ju inga föräldrar, lärare, barn eller elever speciellt glada… Och inte heller vissa politiker…

Förvaltningen var tydlig, mycket tydlig – det behövs ett extra ekonomiskt tillskott till grundskolan (utöver de 9 milj kr)!

Miljöpartiets Christer Bogren tyckte att BUN borde ”sätta hårt mot hårt” redan nu och kräva mer pengar för 2015. Det är dock bara några veckor sedan fullmäktige tog budgeten så det var kanske lite väl optimistiskt. Men Bogrens inställning bådar gott – kanske kan miljöpartiet driva frågan och övertyga sina ”regeringspartners” från socialdemokraterna och centerpartiet att grundskolan måste ha betydande ekonomiska förstärkningar. Kanske har miljöpartiet en större chans att lyckas i sina övertalningsförsök än vad Vänsterpartiet har haft genom åren…

chockingFörvaltningschef Javette har tillsammans med en representant från fastighetsenheten börjat en rundtur bland kommunens för- och grundskolor. Det är lokalerna och fastigheterna de tittar på. Och jag kan inte tolka förvaltningschefen annat än att han har blivit tagen av vad han har fått se…

Förvaltningschef Javette pratade om platsbrist, problem med idrottshallar och matsalar, att verksamhet bedrivs i källarlokaler och skyddsrum osv osv.

Den nya nämnden ska få en sammanställning av rundturen till våren. Och av förvaltningschefens engagemang att döma lät det nästan som ett hot…

Vi får så småningom se om förvaltningschefens ord i lokal- och fastighetsfrågor väger tyngre i de kommunala sammanhangen än rektorernas och förskolechefernas…

Och så var det omklädningsrummen på Hallevi IP… Det är avsatt 3 milj kr till om-/nybyggnad år 2015. Nu visar det sig att det kommer att kosta 4,4 mkr. Därför krävs en begäran om tilläggsanslag från BUN… Som måste till fullmäktige… Som kan säga ja… Eller nej…

lewOch med dessa mindre uppmuntrande ord avslutades mandatperiodens sista sammanträde grattis5med Barn- och Ungdomsnämnden.

Fast… Ja, inte riktigt. Det var också en del avtackning och några avslutande ord. Som sig bör.

Själv passar jag på att ge en symbolisk blomma till nämnden och förvaltningen, men framför allt till dess ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Vi har inte alltid varit överens men diskussionsklimatet och samarbetet har hela tiden varit gott. I varje fall nästan.  ;)

Tack!lchf_macka2

Dagens sammanträde avslutades med andra ord i enighet och god sämja kl 17.45.

Och förresten, tack för ”LCHF-fikat”!!

Kategorier:BUN 2014
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: