Arkiv

Archive for november, 2014

Val till nämnder och styrelser

30 november, 2014 Lämna en kommentar

vilaI veckan som kommer har undertecknad bloggare, i likhet med många andra politiker i Vänersborg, inga sammanträden inplanerade. I varje fall inte på kommunhuset. Varken kommunfullmäktige eller Barn- och Ungdomsnämnden ska träffas. Däremot är det möten med Vänsterpartiet, två stycken. Och det här är nog något som de andra partierna också känner igen. Det är nämligen hög tid för partierna att utse ledamöter till de olika nämnderna och styrelserna. Och det kräver nomineringar, diskussioner och val i de olika partierna…

På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december ska nämligen alla platser i kommunens nämnder och styrelser mm tillsättas.

Det kommer att bli spännande att se vilka personer som vi kommer att hitta i de olika nämnderna och styrelserna. Det mesta är oklart, men att Marie Dahlin (S) blir kommunstyrelsens ordförande, det är helt säkert. Liksom att hennes mångårige vapendragare Bo Carlsson (C) blir samma styrelses 2:e vice ordförande. Det är väl inte heller någon högoddsare om Gunnar Lidell (M) kniper platsen som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

grevinna_betjantMed andra ord – det är samma gamla betongpolitiker som vanligt som blir heltidsanställda kommunalråd.

”James: The same procedure as last year, Miss Sophie?
Miss Sophie: The same procedure as every year, James!”

Fast lite tvärtom. Betongpolitikerna byter lite stolar…

Men det är så vänersborgarna vill ha det, och det är så de får det.

När det gäller de övriga platserna i nämnderna och styrelserna är det svårare att gissa vilka som besätter dem. Naturligtvis kommer vi även här att återfinna många av de gamla, dvs ledamöter från den förra mandatperioden. Men det lär dyka upp några nya ansikten och dessutom kan de gamla byta plats.

Ordförandeposterna är naturligtvis särskilt intressanta. Enligt tidningsuppgifter ska Marika Isetorp (MP) bli ordförande i den nybildade Kultur- och Fritidsnämnden och hennes partikamrat Per Sjödahl ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Det har de sagt själva i varje fall. Och det är väl en bra utdelning för miljöpartiet, som trots att de nu tillhör det styrande triumviratet faktiskt bara har fyra mandat i fullmäktige.

För övrigt lär väl Lennart Niklasson (S) ta hand om posten som ordförande i socialnämnden. Och vem vet, kanske gör Bo Carlsson comeback som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden? Trots den svidande kritik Carlsson ådrog sig från revisorerna för den hantering av fiberdragningen som skedde under Carlssons tidigare ordförandeperiod. Revisorskritiken behandlades faktiskt så sent som den 23 april i år av fullmäktige och då skrev revisorerna:

fiber”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Det handlade om att nästan tre miljoner kronor hade utbetalats utan formella beslut och att fakturor inte hade kontrollerats i tillräckligt omfattning. Revisorernas ordförande Benny Jonasson sa på fullmäktigesammanträdet att ansvarsfrågan inte var avgjord än. Revisorernas arbete kring fiberdragningen fortskrider. Vilket nog är alldeles nödvändigt. Vem vet vad som kan ligga nedgrävt tillsammans med fibern i Centerns starka fäste i södra Dalsland… (Vill du veta mer om kritiken, så läs mina tidigare bloggar, t ex ”Revisorernas rapporter”, ”Bo Carlsson utan ansvar?” och ”Politiker kan också göra fel”.)

Men i  socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets Vänersborg är det nog så att tiden läker alla sår. Och kan Lars-Göran Ljunggren (S) bli ordförande i kommunfullmäktige, så kan väl Bo Carlsson bli ordförande i samhällsbyggnadsnämnden… Och dessutom är ju Bo Carlsson redan tilltänkt som kommunalråd…

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) har bestämt att fullmäktiges sammanträde ska börja redan kl 09.00 den 10 december och inte som brukligt kl 18.00. Jag vet inte om Ljunggren räknar med långa valprocedurer eller om han tänker på några andra ärenden som ska behandlas.

morgonluftNågra andra ärenden som ska behandlas av fullmäktige är bland annat begäran från Kunskapsförbundet Väst om ägartillskott samt två ärenden där sverigedemokraterna antagligen vädrar morgonluft:

 • ”Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare”
 • ”Överenskommelse om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare”

Fast jag har svårt att se att sammanträdet ska ta hela dagen.

Jag återkommer senare om fullmäktiges sammanträde och ärendelista.

Mörker

27 november, 2014 3 kommentarer

darknessDet är bara drygt 3 veckor kvar till midvinter – och mörkret lägrar sig över kommunen. På sina håll kan man dock se några ljuspunkter, ljusstakar har redan börjat sättas upp i fönstren. Dock syns knappt några ljuspunkter på stadens gator och torg. Visst är ljusbollen på kanalen fin, och granen, men kommunens gatlyktor har mycket i övrigt att önska. Kommunens belysning skingrar knappast mörkret från kommunens alla skrymslen och vrår. Det är väldigt mörkt där ute. Alltför mörkt tycker flera…

Många av stadens invånare, framför allt äldre, barn och kvinnor, vågar knappt gå ut. Och jag förstår dem. Vad döljer sig i mörkret? De känner sig inte trygga i att cykla, promenera eller vara ute. Det här har många dessutom påpekat i kommunala enkäter och dylikt. Och det räcker väl egentligen med att ta en runda på Torpaområdet, i nordstan, i kommunens mindre tätorter för att slås av det dystra mörker som lägrar sig över nejderna.

Gatubelysningen är förvisso energisnål, och därigenom både miljövänligare och billigare, men den lyser inte upp omgivningen för invånarna. Jag tror att kommunen behöver tänka om. Jag tror att kommunen behöver tänka sig in i den otrygghet som många upplever utanför hemmets väggar.

Det är väl nästan att det skulle passa bra med ett citat från ett helt annat sammanhang:

sol3mörker var över djupet…”

Och en röst sade:

Varde ljus!”

Det ser mörkt ut på lärarfronten också. Många av kommunens pedagoger närmar sig pensionsåldern och inom några år behöver inte bara Vänersborg utan de flesta kommuner i vårt avlånga och, just nu, mörka land anställa nya lärare – både i förskolan och grundskolan. Förhållandena är nämligen desamma i nästan alla kommuner, lärarkollektivet är en ålderstigen skara… Det kommer att behövas tusentals nya pedagoger. Och konkurrensen om de nyutbildade lärarna kommer att bli hård, särskilt om de ”duktiga” lärarna.

legitimation2Det behövs inte bara ”duktiga” pedagoger i största allmänhet, det behövs legitimerade lärare. Från och med nästa läsår får nämligen inte lärare som inte är legitimerade sätta betyg. Och det är egentligen ett problem i sig. Hur ska organisationen se ut kring betygssättning? Och vilka legitimerade lärare har tid att betygsätta andra lärares (som saknar legitimation) elever? Man har nog med sina egna elever – att bedöma och sätta betyg är en grannlaga och tidskrävande uppgift… Dessutom måste de ekonomiska aspekterna diskuteras – om de legitimerade lärarna får extra uppgifter. Som att sätta betyg på andra lärares elever…

Det är en stor utmaning och Vänersborg måste ta frågan om rekrytering av nya legitimerade lärare på största allvar. Och det är jag i och för sig övertygad om att förvaltningen, och Barn- och Ungdomsnämnden, gör.

Ett sätt att locka till sig nya kompetenta och legitimerade lärare är naturligtvis med höga löner. Eller i varje fall högre löner än våra grannkommuner.

tired7Det kanske finns andra konkurrensmedel än löner? Det borde också gå att locka nya lärare om Vänersborg kan erbjuda bättre arbetsvillkor, bättre arbetstider, mindre ”kringarbetsuppgifter”, duktiga rektorer som får vara pedagogiska ledare osv. Jag tror att det finns mycket att göra på det här området, men då måste en kommun som Vänersborg styra upp organisationen på ett helt annat sätt. Det gäller att framför allt skilja på lärares (och rektorers) statliga uppdrag och de kommunala uppgifterna. (Detta i sin tur kräver antagligen också mer resurser i form av fler anställda.)

StampelklockaPå det här området ser det dock lite mörkt ut i Vänersborg, mörkare än i de flesta andra kommuner. Jag tänker på den för pedagogerna så förhatliga stämpelklockan. Hur ska Vänersborg kunna konkurrera med grannkommunerna när de nya lärarna får höra, att i Vänersborg litar inte arbetsgivaren på att du utför ditt arbete – här måste du stämpla när du kommer och när du går. Och du kan få löneavdrag om din arbetstid är för kort, men inget lönepåslag om du jobbar längre. Hur lockande är det på en skala för en nyutexaminerad lärare?

Dessutom är många av de utlysta tjänsterna i Vänersborg på deltid och det är inte heller särskilt attraktivt…

ljus2Det behövs mer ljus i det vänersborgska mörkret. Är det styrande triumviratet kapabelt att ta ansvar för att sprida mer ljus?

”… och det vart ljus. Och … ljuset var gott.”

Blandad blogg om behandling

25 november, 2014 Lämna en kommentar

ligga_plattMPFörra onsdagen fastställdes budgeten för 2015. Miljöpartiet lade sig som bekant platt för sina nya vänner i triumviratet och låtsades inte om att partiet hade lagt en alldeles egen budget i juni. Som skilde sig väsentligt från sina koalitionspartners. Och på budgetdebatten förnekade sig inte heller Sverigedemokraterna. Som vanligt. Om det sedan beslutet har gått upp för sverigedemokraterna, att de hamnade ”helt fel” i vissa omröstningar, vet ingen… Och de flesta är väl egentligen inte heller särskilt intresserade… (Se ”Fullmäktige: Budgeten”)

Efter budgetbeslutet har lugnet återigen lagt sig över kommunhuset. Man kan väl dock förmoda att samtalen mellan de numera tre styrande partierna fortsätter. I inte alltför lugna former kan man kanske också spekulera i – partierna tycks ha en bit kvar till enighet.

villabjorkasDet gäller t ex Villa Björkås i Vargön. Här har definitivt inte lugnet lagt sig. Frågan om en byggnadsminnesförklaring har varit uppe i både fastighetsutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) och nu senast i samhällsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet vill byggnadsminnesförklara Villa Björkås med tillhörande park. Det har vi framfört i alla instanser. Och i samhällsbyggnadsnämnden visade det sig att Miljöpartiet ville det också. Vilket i och för sig inte var någon överraskning. Miljöpartiets allierade, socialdemokraterna och centerpartiet, vill däremot inte göra detta. Min partivän James Bucci skrev igår en blogg om hur Vänsterpartiet och han har agerat i frågan. Jag rekommenderar en läsning. (Buccis blogg hittar du här.)

duettSamarbetet inom det nya styret tycks alltså redan halta. Vi får se hur länge det dröjer innan den ursprungliga kvartetten, numera trion, blir till en duett…

Diskussionens vågor går för övrigt höga på Facebook om Villa Björkås. Det har också startats en namninsamling om byggnadsminnesförklaring. (Du hittar namninsamlingen här.)

plantaget_111När det gäller Plantaget i centrala Vänersborg, som också har gett upphov till många känslor, tycks dock diskussionerna ha lagt sig. Å andra sidan är det inte mycket att diskutera längre. En massa träd har redan fällts och det som är gjort är gjort. Klockan går inte att vrida tillbaka, Plantaget kommer aldrig att bli sig likt. Sedan är ju frågan om det blir till det bättre eller sämre. För min del så tror jag att det på många sätt blir till det bättre. Det blir ljusare, kyrkan syns och en massa gamla höga och i flera fall sjuka träd har tagits bort. Däremot är jag tveksam till lekplatsen som ska anläggas i det nordvästra hörnet av parken.

plantagetnov25Det är viktigt att Vänersborg är och förblir en attraktiv kommun, ”i alla delar”, och då är det av stort värde att också det gamla bevaras, även om det behövs en uppfräschning på sina håll.

Det är också viktigt att Vänersborg är attraktiv ”hela livet”…

Något som också skulle behöva fräschas upp är nämligen skollokalerna. Många skolor erbjuder elever och lärare en miljö som inte skulle accepteras på andra håll. Och inte görs heller. I kommunhuset pågår det t ex en mängd arbeten i och på fastigheten. Då är det handling som gäller, då finns det pengar. Men om skolor behöver åtgärdas eller renoveras… Om en skola behöver bättre ventilation, fräscha toaletter, fräscha ytskikt och bulleråtgärder i klassrum och korridorer, en kreativ utemiljö – då tycks det vara svårt att komma till skott. Då är det svårt med pengar. För att inte säga omöjligt.

Nu senast hörde jag en rektor säga:

”Nu har jag felanmält detta i 3 år – och det händer inget.”

Jag tror att rektorerna ibland tycker att de inte blir tagna på allvar… Det kanske också är därför som ett av lärarfacken skriver i ett utskick idag:

”På sikt kommer cheferna att frånsäga sig arbetsmiljöansvaret.”

Till sist, igen, det här med ”attraktiv i alla delar”…

På ett offentligt möte för några veckor sedan fick Magnus Larsson besked om att VA:t i Sikhall inte skulle vara klart förrän 2018.

magnusMagnus Larsson blev något konfunderad:

”Jag har fått avslag på bygglov, senast i år, för att VA:t ska vara framme och klart inom 2 år.”

Ibland slås man onekligen av tanken att kommunmedlemmar behandlas olika. Och kommunens olika delar.

En annan fråga på temat ”i alla delar”.

I år är det 40 år sedan Vänersborgs storkommun bildades. 1974 slogs Vänersborg, Västra Tunhem, Frändefors och Brålanda samman till Vänersborgs kommun. (Fast 3 år tidigare hade kommunfullmäktige i Västra Tunhem röstat för anslutning till Trollhättan…) (Källa: Kommunens hemsida.)

En bloggläsare från Gestad, några stenkast från Sikhall, undrar med anledning av jubiléet:

”Hur blev det? Klarade man av den geografiska rättvisan? Det är ju samma kommunalskatt över hela kommunen. Hur har jobben placerats? Tekniskt sett kan en liten ort vara huvudort i en stor kommun eller region (Vänersborg i vår Region). … Så när tekniken lett till att alla ursäkter är borta, hur blev den geografiska balansen? Har varje kommundel fått sin ärliga proportion av investeringar och arbetstillfällen?”

vision3Och det kan man ju faktiskt undra. Trots att många av de politiker som har styrt Vänersborg genom åren har kommit från landsbygden och i synnerhet från Dalslandsdelen… Kanske kan man dock se skolbeslutet för några år som ett beslut i den anda av ”geografisk rättvisa” som gestadbon efterlyser. Men visst slås man av tanken att kommunmedlemmarna inte behandlas lika och att Vänersborgs vision kanske inte riktigt stämmer med verkligheten…

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

Rektorns statliga uppdrag

23 november, 2014 Lämna en kommentar

rektorska2Undertecknad bloggare har som bekant ett särskilt intresse för skola och utbildning. Därför har jag vid ett flertal tillfällen skrivit om skolans enskilt viktigaste person – rektorn. (Senast om ”Rektorn och det pedagogiska ledarskapet”.) Jag har varit, och är, mycket kritisk till hur kommunerna, och särskilt då Vänersborg naturligtvis, behandlar sina rektorer.

Nyligen publicerade Skolinspektionen sin årsrapport till regeringen, ”Från huvudmannen till klassrummet”. (Rapporten kan hämtas här.) I den hittar vi ett särskilt avsnitt som handlar om rektorn – ”Rektorns ledning för framgångsrik undervisning behöver utvecklas”. Skolinspektionen har mycket att berätta om rektorns ”roll ”under den kommunala huvudmannen.riskbedomning3 Och vad rektorns roll egentligen är, eller borde vara…

I Vänersborg, liksom i många andra kommuner, betraktas rektorn som en ”vanlig” kommunal chef. Rektorn har därmed en mängd kommunala uppdrag och uppgifter. Kommunerna glömmer bort att rektor är en titel och en tjänst skapad av staten. Och det beror naturligtvis på att rektorn har ett statligt uppdrag. Det är inte tänkt från staten att rektorn ska syssla med upprättande och ansvar för rutiner angående arbetsmiljö med skyddsronder och skyddsombud, brandskyddsansvar med upprättande av plan för systematiskt brandskydd, handlingsplan vid större störningar, riskombud och ansvar för upprättande av riskbedömning, ansvar för upprättande av krishanteringsplaner samt krisombud, städrutiner, rutiner kring allergi, ansvar för upprättande av kemikalieförteckningar och rutiner för det, rutiner kring snöröjning, rutiner kring arbeten som utförs på skolan, skolskjutsfrågor samt säkerhet vid bussfållor, trafiksäkerhet runt skolan samt lås och larm.

Bara för att ta några exempel… (Här kan du läsa om fler kommunala uppgifter som rektor i Vänersborg har tilldelats, ”Rektorn och det pedagogiska ledarskapet”.)

rektorsutbildningVid ett tillfälle häromveckan frågade jag faktiskt rektorerna om dessa kommunala uppgifter ingår i den statliga rektorsutbildning som alla rektorer ska gå. Det gjorde de inte. Naturligtvis.

I Skolinspektionens årsrapport till regeringen beskrivs det på följande sätt.

”Vi ser i våra granskningar att många huvudmän skapar egna visioner och mål som ligger utanför de nationella uppdraget för skolan. I praktisk handling innebär det att de statliga kraven underordnas den kommunala prioriteringen, vilket får till följd att vissa statliga mål sorteras bort och nationellt satta målnivåer sänks.”

När Skolinspektionen ger exempel på uppgifter som inte hör till det statliga uppdraget skriver inspektionen:

”Tiden äts upp av ekonomi, budget, statistik, löner, fastigheter och lokaler, läsårsplanering, logistik, skolskjuts men även vikarieanskaffning.”

Rektorn arbetar alltså på uppdrag av riksdagen, regeringen och skolverket. Uppdraget finns beskrivet i Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen. I Skollagen slås uppdraget fast:

”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor.”

I Läroplanen står det:

”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen.”

Rektorn är skolans pedagogiske ledare. Det är det statliga uppdraget.

LGR11_2I Läroplanen (LGR 11) utvecklas vad som menas med pedagogisk ledare:

”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella må­len. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

 • skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
 • skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,
 • undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,
 • kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan,
 • resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör,
 • undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet,
 • i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger,
 • samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,
 • samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,
 • formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ,
 • samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkes­inriktning,
 • den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning,
 • personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
 • skolans internationella kontakter utvecklas, och
 • skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.”

tidsatgang2Är det någon som tvivlar på att staten ser rektorns statliga uppdrag som pedagogisk ledare som ett heltidsarbete? Här finns det inte plats för en massa kommunala uppdrag och uppgifter.

I rapporten från Skolinspektionen granskas rektors roll ytterligare. Skolinspektionen anser att det behövs – uppenbarligen av det skälet att rektorn inte har den roll och de arbetsuppgifter som det är tänkt att rektorn ska ha.

Skolinspektionen slår fast:

”I huvudmannens (=kommunen; min anm.) ansvar ingår att se till att centrala förutsättningar för elevers lärande och trygghet är uppfyllda. Exempelvis bör huvudmannen skapa nödvändiga förutsättningar för att rektorerna ska kunna fullgöra sitt ansvar som pedagogiska ledare.”

Och att:

”huvudmannen måste ta sitt ansvar genom att ge rektorerna förutsättningar att fokusera på att leda det pedagogiska arbetet på skolorna.”

Skolinspektionen är tydlig. Skollagen och läroplanen är tydliga. Skolinspektionen  framhåller också vikten av att rektor får vara pedagogisk ledare:

”Skolinspektionen vet genom såväl forskning som egna granskningar att rektor har en nyckelroll för att skapa förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen och för skolans utveckling i stort. Särskilt avgörande är rektorns prioritering av den pedagogiska verksamheten.”

Och på ett annat ställe:

”Internationella forskningsresultat … visar på rektors avgörande betydelse när det gäller att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten och dess effekter för elevernas kunskapsutveckling.”

utmaningVänersborgs kommun står inför, och har gjort en längre tid, en lång rad utmaningar. Det handlar framför allt om att kunskapsresultaten inte alls är så bra som de borde och kunde vara. Alltför många elever lämnar i dag grundskolan i årskurs nio utan att vara behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan. Det är också en stor utmaning att möta de nyanlända.

Och frågan är egentligen ännu större. Skolinspektionen skriver:

”Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 är tydligt kopplat till en ökad risk för framtida psykosociala problem, exempelvis missbruk och självskadebeteende samt ett långvarigt utanförskap. Allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder är vidare åtta till tio gånger så vanligt bland dem med låga betyg som bland dem med medelbetyg eller höga betyg.”

Det är alltså oerhört viktigt, både för den svenska och den vänersborgska skolan, att kunskapsresultaten höjs och att alla elever får den hjälp och det stöd de behöver i sin utveckling. Och i detta arbete är alltså rektorn en nyckelfaktor.

pekpinneVad innebär det då enligt Skolinspektionen att ha ansvar för och leda den pedagogiska verksamheten?

”Rektor ska genom sitt ledarskap styra och utveckla verksamheten vid skolan så att alla elever ges en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Det handlar om att utifrån en analys av nuläget identifiera verksamhetens utvecklingsbehov och sedan vidta nödvändiga förbättringsåtgärder.
Det är nödvändigt att rektor arbetar systematiskt för att utveckla undervisningens kvalitet och säkerställa att alla elever får det stöd och den stimulans de behöver för att nå så goda resultat som möjligt. Kompetensutveckling av lärare och annan pedagogisk personal utifrån de behov som framkommer är ett avgörande inslag för att kunna nå framgång. Rektor ska också fördela verksamhetens resurser på ett sätt som svarar mot elevernas behov, så att skolan ger alla elever förutsättningar att nå målen för utbildningen.”

Skolinspektionen menar att en förutsättning för detta är att rektorn bland annat har kunskap om den undervisning som bedrivs i klassrummen och om elevernas lärande.

Skolinspektionen skriver:

”För att kunna leda det pedagogiska arbetet på skolan och förstå vad skolans resultat
beror på och vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med problem, behöver
rektorn vara insatt i den dagliga verksamheten på skolan. Det handlar om att skaffa sig kunskap om den undervisning som bedrivs i klassrummet, elevernas lärande och hur eleverna upplever trygghet och studiero.”

teacher_tiredÄr det någon som fortfarande tvivlar på att staten ser rektorns statliga uppdrag som pedagogisk ledare som ett heltidsarbete?

Det finns bara en möjlig väg. Rektorn i Vänersborg måste frigöras från en mängd av de kommunala arbetsuppgifterna. Om det finns uppgifter ute på skolorna som kommunen tycker att en kommunal chef ska utföra – anställ då särskilda chefer som sköter dessa kommunala uppgifter. Låt t ex intendenter sköta fastighets- och ekonomiska frågor och låt särskild personal ta hand om personalfrågor.

Först när rektorn i Vänersborg blir skolans pedagogiska ledare ”på riktigt”, då kan också rektorns arbetssituation och elevernas kunskapsresultat förbättras.

Fullmäktige (2): Budgeten

21 november, 2014 2 kommentarer

Det hände som sagt saker på gårdagens fullmäktigesammanträde när budgeten för 2015 skulle tas. (Se också gårdagens blogg ”Fullmäktige (1) och en nyhet”.) TTELA hade för övrigt en hyfsat bra sammanfattning i dagens papperstidning. (Fast eftersom TTELA aldrig skriver något om mig så får jag göra det själv…)

triumviratKommunfullmäktige hade tre förslag att ta ställning till i onsdags. Det var kommunstyrelsens förslag, som var i stort sett identiskt med budgetbeslutet från i juni. Bakom detta förslag stod nu Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. I juni lade Miljöpartiet ett helt eget förslag som innebar bland annat en skattehöjning. Nu hade Miljöpartiet lagt sig platt på rygg. Det återfanns inga miljöpartiska inslag i detta ”nygamla” förslag. Med undantag av Mariedal Östra som skulle tas bort från exploateringsplanerna de närmaste fyra åren.

moderat2Det andra förslaget stod minialliansen bakom, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det var identiskt med det förslag som dessa partier lade i juni. Och förslaget var faktiskt förvillande likt kommunstyrelsens, dvs triumviratets, förslag. Gunnar Lidell (M) visste naturligtvis detta och inledde sitt anförande med att säga:

”Marie Dahlin har till stora delar sagt det jag vill säga.”

Och så var det. De båda förslagen var till förväxling lika. Minialliansen ville däremot starta exploateringen av Mariedal Östra redan nästa år.

Och en liten parentes… Gunnar Lidell ville visa tre bilder för att illustrera varför han ville bebygga Mariedal Östra. Det fick han inte för ordförande Ljunggren:

”Det kan sluta med filmer.”

Det påminner om när Socialdemokraterna under sin förra ”regeringstid” förbjöd reservationerna att vara längre än 2 sidor. Då var de säkert rädda för att någon skulle skriva en roman…

V_logga_mindreDet tredje budgetförslaget lade Vänsterpartiet fram. Det skilde sig från de övriga. Vänsterpartiet ville reservera 5 milj kr till Kunskapsförbundet Väst inför kommande beslut om att kunna erbjuda ett bättre kursutbud inom vuxenutbildningen.

Vänsterpartiet ville också förstärka anslaget till Socialnämnden med 12 milj kr. Det var för att underlätta för nämnden att:

”hantera sin verksamhet 2015 utan att behöva ägna tid och kraft på att slösa i jakt efter obefintliga besparingsåtgärder.”

Alla vet nämligen att Socialnämndens budget inte räcker till. De andra partierna blundar för detta. Antagligen för att det helt enkelt ska se bättre ut på papperet. Till Socialförvaltningens förtvivlan. Och revisorernas…

lutzLutz Rininsland dundrade från talarstolen. Han menade att framför allt att Socialdemokraterna hade gett väljarna många och vidsträckta löften om allt som de skulle genomföra vid makten, på Socialnämndens område, på Kunskapsförbundets område och på skolans område. Nu bidde det inte ens en tumme. Inga av vallöftena syntes i det lagda budgetförslaget.

Och så är det. Som vanligt. Löftena innan valet är en sak, verkligheten efter valet en annan. När ska väljarna lära sig? Undrar jag.

När det gällde Mariedal Östra ansåg Vänsterpartiet att det är fel att Mariedal skjuts fram och tillbaka år efter år. Vänsterpartiet efterlyste i stället att kommunen skulle ta ett samlat grepp om bostadsbebyggelsen i hela Vänersborgs kommun genom att så snart som möjligt fatta ett beslut om en bostadsförsörjningsplan.

Lutz Rininsland framförde från talarstolen att Vänsterpartiet skulle avstå från att rösta på något av de nästan identiska budgetförslagen – och därmed också avstå från att delta i beslutet om exploateringsalternativet…

Diskussionens vågor gick höga. Särskilt om Mariedal Östra. Eller nästan bara… Både Per Sjödahl (MP) och Marika Isetorp (MP) nästan vädjade till fullmäktige att låta skogen vara. De anade att de skulle få ”stryk” i en omröstning. (Precis som partiets allianspartners Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) egentligen ville…) Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (FP) argumenterade för motsatsen.

forvirring_SDSverigedemokraterna då? Deras insats i budgetdebatten kan sammanfattas med två ord: total förvirring.

Sverigedemokraterna lade ju ett eget budgetförslag i juni. Det förslaget innehöll t ex en skattehöjning. I onsdags kväll hade de tydligen glömt bort sitt förslag. Sverigedemokraterna hade inget eget förslag…

Istället gick Anders Strand (SD) upp i talarstolen och sa, att Sverigedemokraterna ville att Mariedal Östra skulle bebyggas. Precis som minialliansen. Sedan yrkade han bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs till det styrande triumviratets (S+C+MP) förslag. Sverigedemokraternas förvirring spred sig till fullmäktiges ledamöter. Men Anders Strand sa ju det han sa…

Efter en halvtimme(!) äntrade Anders Strand (SD) talarstolen igen. Någon hade väl sagt att han yrkade bifall till ”fel” förslag.

Jag sa fel förra gången sa Strand. Jag yrkade bifall till fel budgetförslag.

Ja, det hade ju fullmäktiges ledamöter märkt. Och så yrkade Anders Strand återigen bifall till kommunstyrelsens förslag…

Fel igen!

Den här gången kunde flera ledamöter inte hålla sig, utan ropade upp till Strand i talarstolen att han återigen sa fel. Ärligt talat vet jag egentligen inte vad han yrkade till sist. Undrar om han själv eller övriga sverigedemokrater visste det…

Sverigedemokraternas förvirring kom att visa sig snart igen…

Det fanns en sak i minialliansen förlag som jag tyckte var bra och som överensstämde med Vänsterpartiets syn. Eller om det nu var tvärtom. Vilket en del talar för…

pengar4I samtliga partiers budgetförslag denna kväll skulle grundskolan få ytterligare 13 milj kr jämför med 2014. Men i kommunstyrelsens förslag (S+C+MP alltså) skulle 9 av dessa 13 milj kr hamna i kommunstyrelsens förfogandeanslag. Sedan skulle Barn- och Ungdomsnämnden få ”äska” pengar under året från denna kassa.

Jag har skrivit om det förut och jag sade det, igen, i fullmäktige (jag har gjort det några gånger under den senaste tiden), att dels är detta ett misstroende mot Barn- och Ungdomsnämnden och dess förvaltning, och dels innebär detta att nämnden inte kan räkna med att säkert få dessa pengar. Därför kan inte heller pengarna läggas in i nämndens budget. Med andra ord, pengarna finns inte. Barn- och Ungdomsnämnden kan inte använda dem på ett planerat och effektivt sätt under dessa förutsättningar.

Kommunstyrelsens förslag innebär därför i praktiken en besparing på grundskolan. (Grundskolan får inte kostnadstäckning för de ökade utgifterna, t ex de ökade kostnaderna för nyanlända barn och ungdomar.)

Jag yrkade därför på ett särskilt beslut om just dessa pengar, att de 9 milj skulle gå direkt till Barn- och Ungdomsnämnden utan ta vägen om kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Ingen annan talare tog upp mitt yrkande. Däremot fortsatte man att diskuterade Mariedal Östra flitigt. Även under fikarasten…

mariedal_ostraVi i Vänsterpartiet insåg, att förslaget att Mariedal Östra skulle bebyggas, troligtvis skulle vinna i en omröstning. Och det hade ju gått emot vår vilja att en bostadsförsörjningsplan först skulle antas för hela kommunen, innan något beslut togs om någon enskild del. Samtidigt skulle ju även förslaget från triumviratet att ta bort Mariedal Östra för hela mandatperioden också göra det!

Lutz Rininsland (V) äntrade återigen talarstolen. Om någon lägger ett förslag som går ut på att Mariedal Östra inte ska bebyggas nästa år, i väntan på bostadsförsörjningsplanen, då skulle Vänsterpartiet kunna tänkas att stödja ett sådant förslag… Sa Rininsland.

Ajournering igen.

Sedan lades detta förslag…

voteringOch så var det dags för beslut. Det blev fyra voteringar. (Inte tre som TTELA skriver.) Som vanligt blev Kommunstyrelsens budgetförslag huvudförslag. I omröstningen mellan minialliansens förslag och Vänsterpartiets förslag så vann minialliansens förslag med siffrorna 21-8. Välfärdspartiet röstade på Vänsterpartiets förslag, Sverigedemokraterna röstade på Lidell och minialliansen, medan 22 ledamöter från triumviratet avstod.

I nästa omröstning, den avgörande, stod alltså förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet (=triumviratet) mot Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas (=minialliansen).

Socialdemokraterna och deras allierade vann med siffrorna 22-21. 8 ledamöter avstod, Vänsterpartiet och Välfärdspartiet. Sverigedemokraterna röstade återigen med minialliansen. vfp_logga_miniNY

Så var det mitt ändringsyrkande, som TTELA hade glömt… Om de 9 miljonerna. Kanske det enda som verkligen skilde sig mellan triumviratets och minialliansens båda förslag. De var ju i övrigt nästan identiskt lika. Det här yrkandet var ju, som jag skrev tidigare, med i minialliansens förslag.

Votering. Och nu skulle faktiskt det styrande triumviratet åka på en ”förlust”.

Trodde alla.

forvirring_SD

Men vad hände? Jo, sverigedemokratisk förvirring!

Återigen.

Sverigedemokraterna ändrade sig i denna omröstning – och röstade med socialdemokraterna! Vilket resulterade i att det socialdemokratiska förslaget att i praktiken spara på grundskolan vann med 28-23. Med Sverigedemokraternas röster!!

Det är helt sanslöst. Sverigedemokraterna tycks inte förstå vad de röstar på. Jag såg t ex hur Kurt Karlsson (SD) skruvade på sig när han hörde att minialliansens ledamöter röstade med Vänsterpartiet, men han förstod ändå inte. Inte kunde han och Sverigedemokraterna stödja ett förslag från Vänsterpartiet… Sverigedemokraterna insåg alltså inte att det förslag som Vänsterpartiet lade på denna punkt var exakt detsamma som de borgerligas – som Sverigedemokraterna hade röstat på endast några minuter tidigare!

Sverigedemokraterna kommer att vara vågmästare i många omröstningar de närmaste fyra åren. Och om de inte vet vad de röstar på, som denna kväll, så kan det gå lite hur som helst. Det blir ett lotteri.

Fast Sverigedemokraterna kanske har en princip – att alltid rösta tvärt emot Vänsterpartiet…

piskaDet kan också noteras hur partipiskorna ven över ryggarna på de ledamöter som sitter i Barn- och Ungdomsnämnden och som tillhör något av partierna i det styrande triumviratet. Joakim Sjöling (S), Kenneth Borgmalm (S), Birgitta Persson (S), Marianne Karlsson (C), Annalena Levin (C)… Jag menar, de står bakom ett beslut som i praktiken innebär en besparing på grundskolan! Deras eget ansvarsområde.

Det borde kanske väljarna i Vänersborg anteckna någonstans till nästa val… Hur var det? Vallöften är en sak, det som händer efter valet en annan…

I voteringen om Mariedal Östra, så vann det ”kompromissförslag” som Vänsterpartiet flaggade för med siffrorna 30-21. Vänsterpartiet röstade med triumviratet. Mariedal Östra ska alltså inte bebyggas under 2015. Sedan får nya beslut fattas. Sverigedemokraterna ville för övrigt bygga på Mariedal. (För mer utförlig information i denna fråga – se Vänsterpartiets hemsida.)

eftersnackSverigedemokraterna var det stora samtalsämnet i eftersnacket, oavsett vilken partirepresentant som än uttalade sig. Det var inga snälla kommentarer som hördes. Många ledamöter undrade vad SD egentligen sysslade med…

Och det borde väl Sverigedemokraternas väljare också undra över.

Det blir en intressant mandatperiod.

.

PS. Du kan läsa Vänsterpartiets reservation från kommunfullmäktige på Vänsterpartiets hemsida – klicka här!

Fullmäktige (1) och en nyhet

20 november, 2014 Lämna en kommentar

piskaDet hände saker på gårdagens fullmäktigesammanträde trots att det inte var så många punkter på dagordningen. Den viktigaste frågan, den om budgeten, avslutades med fyra voteringar innan beslutet kunde klubbas. Vi fick bland annat se prov på hur partipiskorna ven över ledamöters ryggar så att de röstade mot sin egen personliga övertygelse. Men framför allt utmärkte sig Sverigedemokraterna med sin totala förvirring. Men mer om det i nästa blogg (turerna var så många så att jag behöver lite mer tid).

Inledningen på sammanträdet blev lite annorlunda och egentligen inte så lite dramatisk.

ljunggren2En ny ordförande för Vänersborgs kommunfullmäktige skulle väljas. Och det blev som väntat den inte helt obekante socialdemokraten Lars-Göran Ljunggren som valdes till Vänersborgs främste företrädare. Dock först efter en sluten omröstning.

Lutz Rininsland (V), en inte heller obekant politiker, yrkade nämligen på det, en sluten omröstning. I sin motivering sa Rininsland att:

”Jag har varit närvarande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och har sett insatsen som Lars-Göran Ljunggren har gjort för vår kommun.”

Det var det. Rininsland sa inget mer. Rininsland nämnde inte ett ord om arenaskandalen, inte om Toppfrysskandalen, inte om fällningarna i JO, inte om de dramatiska nedskärningarna i grundskolan, inte om det svikna vallöftet om Huvudnässkolan och inte heller något om ”nej:et” till två folkomröstningar…

lutz_votesEn sluten omröstning innebär att varje ledamot får rösta ”hemligt”, dvs ingen får se vad ledamoten röstar på. Kanslichefen förklarade reglerna. Eftersom det bara fanns en föreslagen kandidat fick ledamöterna skriva ”Lars-Göran Ljunggren” eller helt enkelt lämna lappen ”blank”. Allt annat skulle innebära att rösten var ogiltig.

Efter en fråga från Kurt Karlsson (SD) om kanslichefen kunde upprepa namnet på den föreslagna kandidaten, dvs Lars-Göran Ljunggren, så kunde röstningen genomföras – även om Kurt Karlsson i sin bänk mumlade halvhögt om att man inte kunde ha en sluten omröstning om det bara fanns en kandidat…

Men det kunde man. Det borde Kurt Karlsson ha lärt sig från riksdagen, då riksdagens 2:e vice talman, för övrigt en sverigedemokrat, valdes på samma sätt.

Lars-Göran Ljunggren fick 43 röster. 8 röstsedlar var blanka. Av en händelse så har Vänsterpartiet 6 röster i fullmäktige och Välfärdspartiet 2. Det skulle innebära att hela den gamla minialliansen röstade på Ljunggren liksom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Men röstningen var som sagt hemlig, så ingen vet på vilket sätt ledamöterna egentligen röstade.

Men hur som helst så ska blankrösterna uppfattas som en ”stilla protest” mot Ljunggren för vad han ”åstadkom” under sin tid som kommunstyrelsens ordförande 2002-2010…

sossarJag undrar förresten vad de socialdemokratiska väljarna anser om valet. Många lämnade ju socialdemokraterna vid valet 2010 när Ljunggren var socialdemokraternas toppkandidat. Sedan återvände en hel del av dem 2014 när Ljunggren inte återfanns förrän på plats nr 16. Skulle de ha röstat på socialdemokraterna om de hade vetat…?

Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige valdes, utan sluten omröstning, Niklas Claesson (M). Det var en överraskning. I varje fall för mig. Jag trodde att Niklas Claesson var en ”coming man” i det moderata partiet. Så betraktades han tydligen inte av moderaterna själva. Att bli 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige innebär nämligen av tradition att man sällan deltar i fullmäktiges debatter. Då är man mer av en ”neutral” representant för Vänersborgs kommun.

Anna-Karin Sandberg (MP) valdes till 2:e vice ordförande. Också utan sluten omröstning.

kfnov14

På sätt och vis får väl även en vänsterpartist gratulera de valda till utnämningarna.

De andra ärendena på dagordningen, förutom budgeten, avhandlades i snabb följd utan diskussioner.

Och det var endast en fråga för dagen. Den ställde Lutz Rininsland till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M). Lidell är ju som bekant ordförande fram till den 31 december.

Rininslands fråga löd:

”Har kommunledningen fört samtal med Riksbyggen för att eventuellt kunna förvärva markområden som Korseberg och tomterna på f.d. Östra och Södra skolan, som samtliga borde vara av stort värde för att kunna driva ett offensivt bostadsbyggande?”

Gunnar Lidell konstaterade att samtal hade förts med Riksbyggen, men han svarade inte på om samtalen hade handlat om markförvärv.

Det gjorde Rininsland mycket besviken…

nyhetSedan en nyhet.

Om Vänsterpartiet och Välfärdspartiet!

Blev det som vissa miljöpartister spekulerade om på Facebook? En miljöpartist skrev nämligen:

”Är det sant att välfärdspartiet gör en valsamverkan med SD och är det sant att Stefan Kärvling och vänsterpartiet gillar det?”

mpFBnovHur miljöpartisten ifråga fick logiken i sitt påstående att gå ihop förtäljer inte historien. Men absolut inga av hans ”funderingar” var sanna.

Sanningen är att när Välfärdspartiet hoppade av det tilltänkta styret tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, så tog Välfärdspartiet kontakt med Vänsterpartiet.

vfpOch jag kan nu berätta att Vänsterpartiet och Välfärdspartiet har ingått en valteknisk samverkan. Det kom vi överens om igår.

Det betyder inte att Vänsterpartiet och Välfärdspartiet ska samarbeta politiskt, det vill varken Vänsterpartiet eller Välfärdspartiet. Det betyder att vi endast samverkar i fördelningen av posterna till kommunens nämnder och styrelser.

vinnareDenna samverkan innebär en ”win-win-situation” för båda parter. Tillsammans får vi, när vi nu ”slår ihop” våra fullmäktigemandat, en ganska stor utdelning av extra poster till nämnderna. Det betyder att fler vänsterpartister och fler välfärdspartister kommer att sitta i nämnderna. Det innebär faktiskt också att det styrande triumviratet inte har majoritet i en enda av kommunens nämnder och styrelser…

Det blir en intressant mandatperiod.

PS. Läs gärna mer om det tekniska valsamarbetet mellan Vänsterpartiet och Välfärdspartiet på Vänsterpartiets hemsidaklicka här.

Bloggen och kommunen

18 november, 2014 Lämna en kommentar

bloggareGårdagens blogg har lästs av många, faktiskt också av flera med adressen ”vanersborg.se”, dvs anställda eller politiker i kommunen. Fast idag då naturligtvis – igår kunde de ju inte, eftersom sidan var blockerad i kommunens nät.

Som jag skrev i mitt PS igår så stod det i den ”varningsruta” som dök upp på skärmen när man försökte läsa min blogg att:

”Läs mer av våra riktlinjer för webbfiltrering.”

Men det finns inga riktlinjer.

karvlingcomNaturligtvis var jag mycket nyfiken på varför jag ”helautomatiskt” hade klassats som en ”säkerhetsrisk”. Riktlinjer eller ej… Någon har ju bestämt att sajter som innehåller vissa ord (eller vissa kodrader), nyckelord eller länkar skall blockeras i kommunens ”helautomatiserade lösning”. Som signaturen ”kurwi” skrev i en kommentar till min blogg. Att det skulle finnas skadlig kod hos min ”bloggleverantör” (=Wordpress) var ju mindre sannolikt, särskilt som det gick att se andra bloggar som hade samma leverantör.

Därför ställde jag ytterligare en fråga till IT-chefen:

”Jag vill helt enkelt veta orsaken till att min blogg har klassats som en säkerhetsrisk.”

Det visade sig vara en svår fråga. IT-chefen hänvisade till det ”helautomatiska” webbverktygets egna texter:

”The world’s largest information security intelligence network
The Websense® ThreatSeeker® Intelligence Cloud seeks out threats contained within web, social media and email content. It’s up to the task: it unites more than 900 million endpoints and, with the help of Websense ACE (Advanced Classification Engine), analyzes the content of 3–5 billion requests per day.
Over 100 categories including security, productivity and bandwidth with real-time security updates from the Websense ThreatSeeker® Intelligence Cloud”

storebrorJag kan inte säga att jag blir särskilt mycket klokare av texten. Däremot reagerar jag som anställd i kommunen lite misstänksamt mot uttrycket ”productivity and bandwidth”. Det innebär väl att vissa hemsidor som bromsar de anställdas ”effektivitet” blockeras och loggas, samt att nedladdning övervakas…? Fast det är klart, det är helt legitimt av kommunen som arbetsgivare att göra det…

För övrigt konstaterar IT-chefen att verktyget är en standardlösning utan ”vänersborgska” tillägg:

”Vi arbetar alltså inte med manuella inställningar utöver det regelverk runt kategorisering som sattes upp vid uppstart och vi gör i princip inga manuella förändringar om inte tillverkaren meddelar att så bör ske.”

Så svaret på min fråga om varför min blogg blockerades i kommunens nät, är fortfarande obesvarad.

fb_widgetKanske har en vän till mig på Facebook en ledtråd till lösning. Han skriver:

“Det är med största säkerhet Facebook-gadgeten längst ner i högerspalten som spökar.”

Kanske, kanske inte. Jag får nog nöja mig med att min blogg fungerar för de kommunanställda just nu. Och hoppas att de kommunanställda också är nöjda med att min blogg fungerar…

Just nu.

Kategorier:IT

Säkerhetsrisk eller tvivelaktig moralisk karaktär?

17 november, 2014 3 kommentarer

På lunchrasten tog jag en snabb koll på min blogg. Inte för att jag trodde att det hade kommit något nytt inlägg eller så. Det visste jag ju att det inte hade gjort… Det var snarare för att se om jag hade haft några besökare eller fått några fler ”gilla” sen sist. Eller ”likes” som det heter mer internationellt. Lite självcentrerad är man ju…

Döm av min förvåning när jag möttes av detta meddelande:

karvlingcom

”Webbsidan utgör en säkerhetsrisk eller är av tvivelaktig etisk/moralisk karaktär. Därmed bör du inte besöka sidan i rollen som anställd eller elev inom Vänersborgs kommun.”

Oj! Det var ju min sida… Min blogg… Och jag kunde inte komma åt den från kommunens nät. Och det var om den, min sida, min blogg, som kommunens meddelande handlade om…

Hjälp!

”…tvivelaktig etisk/moralisk karaktär…”

Var detta jag? ”Tvivelaktig”? Vad då? Var det för att jag skrev om kommundirektören häromsistens? Eller var det för mina rader om Marie Dahlin?

Eller var jag kanske:

”…en säkerhetsrisk..”

Jag var ju faktiskt i Sovjet en vecka 1982…

Jag måste säga att jag blev både chockad och lite förbaskad. Men mest blev jag förvånad… Inte kunde väl någon i kommunledningen verkligen censurera en kritisk vänsterpartist? Igen… (Det har ju hänt förr…)

it_nordFör säkerhets skull så kollade jag Lutz Rininslands blogg, Marika Isetorps blogg, Morgan Larssons blogg, socialdemokraternas hemsida, Vänsterpartiets hemsida – alla var öppna och gick att läsa i kommunens nät. Jag gick till och med så långt att jag surfade till hemsidan för Svenskarnas Parti och Kommunistiska Partiet – de var inte heller blockerade av Vänersborgs kommun.

Men min blogg var det!

Självklart, efter några minuter, insåg jag att något måste vara fel. Det var väl klart att kommunledningen inte ville censurera min blogg. Det måste ju vara tillfälligheterna som spelade mig ett spratt.

Men jag var ju tvungen att ta reda på vad det var. Och påtala det hela. Ingen hade kanske märkt något på flera veckor annars. Mer än min läsare uppe i den där dalslandsskolan då… Och det vore ju tråkigt om hon inte kunde läsa min blogg efter att eleverna gått hem.

Jag skrev därför ett mail till kommundirektör Ove Thörnkvist – som vidarebefordrade det till IT-chefen.

Blockeringen var ett misstag. Det automatiska systemet hade reagerat av sig självt. Det var en olycklig slump att det var just min blogg som drabbades.

Och det visste jag väl! Så klart! Det var helt enkelt ett sådant där olycksaligt sammanträffande som faktiskt händer ibland.

IT-chefen förklarar:

”Vi har idag en helautomatiserad lösning som sköter om detta.
Vi kan kategorisera om vi önskar där vi kan tillhandahålla en flaggning till användaren om att hen är på väg ut mot en site som vi inte rekommenderar och att vi loggar allt som användarna surfar på via kommunens nät men att det går att fortsätta till tänkt site.
Vad gäller din länk så är detta en automatgenerering från system som reagerat på någon ”Suspicious embedded link” vilket brukar innebära att det kan finnas skadlig kod på din sida eller hos den leverantör där du hyrt in dig med sidan.”

gangster2Allt var ett misstag.

Ändå går dagen till min personliga historia – dagen då jag var blockerad som ”säkerhetsrisk”. Eller på grund av att jag, eller bloggen, hade en:

”…tvivelaktig etisk/moralisk karaktär…”

Så det kan bli… Tur att det nu har rättats till.

Så nu kan hon på den där dalslandsskolan läsa min blogg igen.

.

PS. I rutan ”Säkerhetsrisk har blockerats” (se ovan), så står det:

”Läs mer av våra riktlinjer för webbfiltrering”

Vid en fråga till IT-enheten om de kunde skicka dessa riktlinjer blev svaret:

”Jag har nu kollat upp detta. Och det finns inget dokument på våra riktlinjer om webbfiltrering.”

Kategorier:IT

Kvartetten som sprängdes

16 november, 2014 2 kommentarer

explosion2”A-strängen på violoncellen sprang.
Bengt Erlandsson kände liksom rappet av en fin pisksnärt på ena kinden, och det klang i hans stora, tämligen ödsliga ungkarlsrum, när katastrofen inträffade.”

Så börjar en roman av den som tillsammans med kommunfullmäktiges tilltänkte ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) verkligen har satt Vänersborg på kartan genom åren – Birger Sjöberg.

Det var 90 år sedan romanen ”Kvartetten som sprängdes” gavs ut.  Den handlar om medlemmarna i en stråkkvartett och hur de ger sig på aktiespekulation. Idag skulle väl romanen istället kunna handla om hur fyra lokala ”partiledare” ger sig på spekulation om hur Vänersborg ska styras.

Spekulationen blev kort. Dagens moderna vänersborgskvartett sprängdes snabbare än någon kunde ana. Välfärdspartiet har nämligen dragit sig ur samarbetet. Välfärdspartiet lämnar kvartetten.

Kvartetten har blivit en trio. Eller kanske ett triumvirat…triumvirat

Crassus, Pompejus, Julius Caesar…
Octavianus, Marcus Antonius, Lepidus…

Och nu:

Dahlin, Carlsson, Isetorp…

Den nya styrande kvartettens historia blev kort. Mycket kort. Den hann faktiskt inte ens att börja styra.

Nu får det nya triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet arbeta vidare med att formulera ett politiskt program och fördela posterna i nämnder och styrelser. Det arbetet går säkert lättare när de bara är tre. Man skulle väl kunna spekulera i att Välfärdspartiet varken var nöjt med den tilltänkta politiken eller fördelningen. Fast det vet jag inte. Vi i Vänsterpartiet står ju, som alla vet, vid sidan om och tittar på. Ja, vi ser i och för sig inte särskilt mycket. Förhandlingarna i kvartetten har skett bakom skål och vägg – och det gör det fortsatta samarbetet också. Det enda som läcker ut kommer oftast från borgerligt håll… Av någon anledning. Fast de borgerliga representanterna tycks ha totalkoll på vad som händer…

Om man ser till den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet haft ganska mycket gemensamt med välfärdspartiet, och miljöpartiet. Faktiskt. Det har ofta varit ”vi mot dom”, ”vi mot betongspartierna”. Det har gällt skolstrukturen, demokratifrågor, hamnflytten, Sanden, Kindblomsvägen – för att inte tala om de gamla trätoämnena arenan och Huvudnässkolan.

Men visst har vi haft olika åsikter också…

kvartetten4altEnligt borgerliga källor är det, och har varit, ett väldigt rakande kring avlönade poster i förhandlingarna mellan de styrande partierna. Källorna säger t ex att miljöpartiet har stora krav i ”plånboksfrågorna”, som de uttrycker det, dvs att miljöpartiet vill ha poster som avlönas. Det betyder enligt dessa borgerliga tungor att miljöpartiet verkligen vill komma in bland betongpartierna – och till stor del få sin utkomst av politik…

Fast det är rykten, borgerliga rykten. Jag vet egentligen inte. Fast det kommer säkerligen att visa sig när förhandlingarna i triumviratet blir klara. Det blir dock troligen inte förrän i december…

Men är det verkligen på det här sättet, är det så det går till i förhandlingarna, så länder det väl välfärdspartiet till heder att de inte vill vara med längre…

Den politiska situationen kommer i och med att välfärdspartiet lämnar kvartetten att förändras. Det innebär dels att det blir färre poster i nämnder och styrelser att fördela för de kvarvarande styrande partierna och dels, vilket egentligen är viktigare, att ”styrkeförhållandena” i kommunfullmäktige förändras.

dragkamp2Det nya triumviratet får 22 mandat i fullmäktige, endast ett mandat mer än vad minialliansen hade under den förra mandatperioden. Minialliansen har nu 15 mandat. Eftersom sverigedemokraterna oftast, om vi ser till riksdagsomröstningarna (i Vänersborg röstar sällan sverigedemokraterna överhuvudtaget), röstar borgerligt, så skulle det innebära att den borgerliga sidan får 21 mandat. Säg att välfärdspartiet nu röstar borgerligt, i stället för på den fd kvartetten. Då blir det stryk för det nya triumviratet med siffrorna 23-22 – om inte Vänsterpartiet aktivt röstar med triumviratet…

Det kan ju till och med hända att miljöpartiets krav på socialdemokraterna och centerpartiet, att Mariedal Östra ska tas bort ur exploateringsplanen och som de har gått med på, nu inte går igenom i fullmäktige… Fast det gör enligt mina borgerliga källor inget för socialdemokraterna. Enligt dessa källor har Marie Dahlin (S) sagt att hon hoppas att så blir fallet…

Det var lite spekulation à la Birger Sjöbergs romanfigurer. Det finns andra sätt att vrida och vända på vad som kan hända i fullmäktige. Men en sak är klar, det styrande triumviratet blir betydligt svagare utan välfärdspartiet.

Och det kommer säkerligen att bli ännu roligare att blogga…

Kategorier:Kvartetten, Triumviratet

Kunskapsförbundet Väst. Igen.

13 november, 2014 1 kommentar

budgetDet närmar sig budgetbeslut i Vänersborgs kommunfullmäktige. På onsdag den 19 november är det meningen att budgeten för 2015 ska tas.

”Gymnasiefrågan” finns liksom inte med i budgetpaketet nu för tiden. Birger Sjöberggymnasiet och vuxenutbildningen sköts ju som bekant inte längre av Vänersborgs kommun. Istället bildades ett kommunalförbund den 1 januari 2013, Kunskapsförbundet Väst. Kommunalförbundet ägs av Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun. Det är alltså Kunskapsförbundet Väst som har hand om ”gymnasiefrågan”, inte Vänersborgs kommunfullmäktige. Det komplicerar det hela en del. Det har till och med nästan blivit så att våra gymnasieungdomar och vuxenstuderande inte tycks angå Vänersborgs fullmäktige längre.

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundets korta historia har kantats av ekonomiska problem. Gymnasieskolorna i både Vänersborg och Trollhättan gick med underskott redan innan förbundet bildades och det innebar att Kunskapsförbundet faktiskt startade sin verksamhet med ett minus.

Kunskapsförbundet har sparat, kanske för lite, kanske för sent, men sparat har det…

Det som har diskuterats nu i höst, det är den kommunala vuxenutbildningen. Här räcker Kunskapsförbundets pengar inte alls till. När de obligatoriska verksamheterna för förbundet, t ex SFI, har betalats är det inte mycket pengar kvar…

Redan i april i år meddelade Kunskapsförbundet därför i en tjänsteskrivelse:

”Detta innebär i konstruktionen av uppdragsavtal (konstant påse pengar) att platserna för Gymnasial vuxenutbildning minskar …”

Kursutbudet för de vuxenstuderande har minskat drastiskt under förbundets verksamhetstid.

KFV_nov14

Det är skrämmande siffror.

Det minskade kursutbudet har naturligtvis också lett till att antalet studieplatser har sjunkit:

KFV_nov14_2

Och, som en följd, att alla sökande inte kan antas till våren 2015:

KFV_nov14_3

Det är en mycket oroande utveckling. Sedan måste man komma ihåg att ju färre kurser som erbjuds, desto färre sökande. Potentiella studerande kan ju inte söka till kurser som inte finns. Därför är det svårt att säga hur många platser som egentligen skulle behövas.

Utbildning är viktig – både för de enskilda individerna och för samhället i stort. Det handlar ju till syvende og sidst om att personer ska få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

KFV_nov14_4Eller som Skolinspektionen skriver i sitt tillsynsbeslut av Kunskapsförbundet från den 22 oktober i år (för mer information om Skolinspektionens rapport, se dagens TTELA):

”Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling.”

På grund av bristen på pengar har Kunskapsförbundet inte planerat att starta några sammanhållna yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen. Endast pågående utbildningar inom Vård- och omsorg (termin 2 och 3 av 3) i Trollhättan och Vänersborg samt betong/murarutbildningen (termin 2 av 2) i Trollhättan var tänkta att bedrivas.

Nedskärningarna och besparingarna har lett till att behoven hos de elever som har en individuell studieplan är svårare, eller omöjliga, att tillgodose eftersom de har gjort en planering utifrån fristående kurser. Omkring 100 elever riskerade att få avbryta sina studier.

KFV_nov14_5De vuxenstuderande protesterade. De ordnade en demonstration, skapade Facebookgrupper och skrev på protestlistor som de överlämnade till kommunledningarna i Vänersborg och Trollhättan. Det har vi bland annat kunnat läsa om i TTELA.

Som en följd av protesterna har Trollhättans och Vänersborgs kommunledningar ”insett” att Kunskapsförbundet behöver mer pengar. Marie Dahlin (S) pratade vid ett tillfälle, i TTELA, om att 4 milj kr hade avsatts till att förstärka förbundet. De miljonerna vet jag dock inte vart de har tagit vägen. Om de nu någonsin har funnits… Men nu har tydligen kommunledningarna i Trollhättan och Vänersborg i varje fall bestämt att Trollhättan ska bidra med 1.225.000 kr och Vänersborg med 525.000 kr.

Pengarna är riktade till de elever som har påbörjat sina individuella studieplaner, så att de kan slutföra sina studier och kunna få jobb. Det handlar om 70 elever i Trollhättan och 30 elever i Vänersborg. Och pengarna är enbart ett tillfälligt stöd under 2015.

sosPengarna från ägarkommunerna är alltså ”akutpengar” riktade till en viss grupp elever. Det tillfälliga ekonomiska tillskottet löser emellertid inte Kunskapsförbundets grundläggande problem.

Det krävs fler kurser och fler studieformer för att tillgodose utbildningsbehoven. Elever med t ex individuella studieplaner med olika behov för behörighet måste ha ett större kursutbud. Det skulle behövas många fler yrkesinriktade kurser. De elever som går ur gymnasiet med ofullständiga betyg borde naturligtvis också få möjlighet att läsa in olika ämnen. Dessutom bör elever inom vuxenutbildningen kunna få möjlighet till distansundervisning.

De 525.000 kr som Vänersborgs kommunledning har utlovat ska beslutas av fullmäktige i december. Vänsterpartiet vill istället skjuta till pengar i budgeten redan nästa vecka.

Vänsterpartiet skriver så här i sitt budgetyrkande, som ska behandlas av kommunfullmäktige på onsdag:

”Den dramatiska förändringen på området vuxenutbildningen kräver ett ställningstagande nu. Vänersborgs kommunfullmäktige inser att en betydande nedskärning av antalet kurser har långtgående följder för ett stort antal invånare i Kunskapsförbundets båda kommuner. Vi måste även räkna med att uteblivna utbildningsmöjligheter påverkar kommunerna på utgiftssidan, främst på socialtjänstens område. Därför föreslår vi ett uttalande från vårt kommunfullmäktige som konkret anger en summa vi är villiga att ställa till förfogande.”

V_logga_mindreVänsterpartiet yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar:

”Anslaget till kommunstyrelsen förstärks med 5 miljoner kronor som reserveras för ett kommande beslut att förstärka Kunskapsförbundet Västs möjlighet att erbjuda ett bättre kursutbud inom vuxenutbildningen.”

Anledningen till att Vänsterpartiet vill att pengarna ska gå till kommunstyrelsen är att vi inte riktigt vet hur mycket pengar Kunskapsförbundet behöver nästa år. Sedan måste ju Vänersborg avvakta så att också Trollhättan fattar beslut om ”sin del”. Kunskapsförbundet ägs ju av båda kommunerna.

Det återstår att se vad kommunfullmäktige beslutar på onsdag. Jag vet att t ex miljöpartiet i tidningar och bloggar har uttalat sin vilja att ge mer pengar till Kunskapsförbundet. Den stora frågan är emellertid hur de andra partierna i den styrande kvartetten ställer sig.

%d bloggare gillar detta: