Arkiv

Archive for 2 november, 2014

Inför BUN 10/11

2 november, 2014 1 kommentar

handlingarHäromdagen fick jag handlingarna till Barn- och Ungdomsnämndens (=BUN) näst sista sammanträde för den här, dvs typ förra, mandatperioden. Som vanligt är de inte riktigt kompletta, budgetuppföljningen för oktober skickas ut senare.

Det blir en del information på måndag, måndagen den 10 november. Nämnden ska bland annat få ta del av två verksamhetsuppföljningar, en om ”nationell kunskapsjämförelse” och en om nationella prov.tabell_diagr

I utskicket finns det en sammanställning av resultaten från vårens nationella prov i Vänersborg. Jag saknar dock tabeller och diagram som tydligt visar resultaten och betygsfördelningen.

Det framgår dock av materialet att av eleverna i åk 9, så nådde 96% minst ett godkänt betyg i ämnet svenska. Dock så kunde eleverna få ett E, även om de missade något delprov. Detta är inte möjligt när det gäller slutbetyg. I matematik var resultaten sämre. Endast 79% av eleverna fick ett godkänt betyg. Här kan väl noteras att det är stor skillnad mellan olika klasser. I engelska står det i materialet att måluppfyllelsen var god och jämförbar med förra året. Det kan dock inte utläsas vad resultaten var då.

elev_provEleverna hade också nationella prov i SO. Här är min gamla skola i Frändefors inte medräknad av någon anledning. På den Centrala skolenheten nådde emellertid 95% av eleverna minst ett godkänt betyg. Jag är inte säker på om detta är beräknat på samtliga elever eller bara på dem som gjorde provet. (Det brukar vara så att en del elever inte gör de nationella proven.) I NO hade Dalboskolan prov i ämnet fysik, medan Centrala skolenheten hade biologi. Resultaten förbättrades jämfört med förra året. I fysik fick 89% av eleverna minst E, medan motsvarande siffra för biologi var 91%.

Även eleverna i åk 3 och åk 6 genomförde nationella prov i våras. I åk 6 varierade resultaten jämfört med förra året. Resultatet var sämre i NO i år, 88% hade minst ett godkänt betyg, jämfört med året innan, då motsvarande siffra var 94%. I SO var det tvärtom, resultatet var bättre i år – 92% hade minst E. I matte var det också ett sämre resultat i år. 91% fick minst betyget E. Slutligen var årets resultat i svenska i stort sett jämförbart med förra året.

lasoskrivDet är viktigt, det visar nog både resultaten i Vänersborg och forskning, att ju tidigare elever kan läsa och skriva ordentligt, desto bättre kommer det att gå för dem i skolan – i alla ämnen. Därför är det viktigt att eleverna får hjälp och stöd tidigt i åldrarna.

Efter dessa två verksamhetsuppföljningar, så ska nämnden få information om PRIO. PRIO står för ”Planering, Resultat, Initiativ och Organisation”. Det är ett utvecklingsarbete som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (=SKL) tillsammans med Stockholms stad. På SKL:s hemsida står det bland annat följande om PRIO:

”PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation.”

teacher_tiredVänersborg är en av de kommuner som ska arbeta med PRIO. Och det kan nog bli bra – om rektorer och lärare verkligen har tid att sätta sig in i allt material… Vilket väl inte är helt givet… Snällt sagt.

Sedan kan jag inte låta bli att undra över om en sådan här ”satsning” är förankrad bland de som ska genomföra den, dvs rektorer och lärare. Har t ex lärarna fått yttra sig? Jag är inte säker på det. Det får naturligtvis inte vara så att byråkrater och tjänstemän vill förändra uppifrån, utan att fråga vad de ”där nere på golvet” vill. Sådana ”förändringar” för aldrig något gott med sig. Vi får se om PRIO är annorlunda. Hoppas kan man ju alltid.

BUN ska även behandla ett medborgarförslag. Medborgarförslaget kommer från ett antal föräldrar med barn i Blåsuts skola.

barackBakgrunden är att det saknas lokaler på Blåsuts skola. De akuta problemen har lösts med både nya paviljonger och tillfälliga lokaler. Flera av blåsuteleverna har också hänvisats till Öxnereds skola. Men nu är det fullt även där. Så inför detta läsår så har också Öxnereds skola fått en tillfällig modul.

Det här är inte en tillfällig ökning av elevantalet. Det är nog så att man kan räkna med att elevantalet i denna stadsdel kommer att öka också i framtiden.

Föräldrarna föreslår därför att det genomförs en ordentlig utredning av situationen. Och det är också förslaget till BUN. Det är inte mycket att diskutera – en utredning är nödvändig. Det krävs att nämnden vidtar åtgärder inom en snar framtid, med all sannolikhet behövs det en helt ny skola. Antagligen blir detta det första som den nya styrande kvartetten måste ta tag i på skolområdet.

På dagordningen återfinns också yttranden på två motioner . Den ena gäller ”samåkning för miljön och ekonomin”. Det är en motion från folkpartiet. (Inför valet lade folkpartiet flera motioner, det hjälpte dock föga.) BUN föreslås att avstå från att yttra sig, eftersom det helt enkelt inte är en fråga för nämnden. Och det kan jag väl hålla med om.

ekologiNämndens två miljöpartister har lagt en motion i fullmäktige om:

”utbildning av personal för att öka ekologisk och kravmärkt mat till för- och grundskolor.”

I förslaget från förvaltningen till nämnden rekommenderas ett avslag på motionen. Inte för att nämnden, eller förvaltningen, är mot mer ekologisk mat, utan för att hela kostproduktionen i Vänersborg är under utredning. Dessutom har BUN beslutat att starta en egen utredning om skolmatens kvalitet. Nämnden föreslås därför avvakta framtida beslut på området.

kvartetten3Vi får se hur miljöpartiet resonerar. Och även socialdemokrater och centerpartister. Kanske ingår motionen i överenskommelsen mellan partierna i den styrande kvartetten? Det skulle inte förvåna mig. Det skulle ju vara en ofarlig och framför allt ”billig” gest från socialdemokrater och centerpartister. I gengäld skulle väl miljöpartiet kunna tänkas att gå med på en hamnflytt…

På torsdag ska också BUN samlas för så kallade målgruppsdiskussioner. Jag vet för närvarande inte riktigt vad som ska diskuteras, men dessa sammankomster brukar vara rätt givande. Så jag förutsätter att det blir så också denna gång.

Nu är det alltså snart bara decembermötet kvar för den gamla Barn- och Ungdomsnämnden – och för nämnden som den har sett ut i många år. Nästa gång nämnden ses efter decembersammanträdet, den 19 januari 2015, har nämligen musik- och fritidsfrågorna lyfts bort. Det är den nya Kultur- och Fritidsnämnden som ska ha hand om dessa frågor. Kvar bli förskole- och grundskolefrågorna (inklusive fritidshemmen och särskolan). Därför kommer också nämnden att från och med den 1 januari gå under benämningen Barn- och Utbildningsnämnden.

bandyokt14Det betyder att undertecknad i fortsättningen inte, i varje fall inte som nämndsledamot, kommer att ha någonting med Arena Vänersborg att göra… Efter alla dessa år… Det är nästan så att man kan bli lite nostalgisk. Fast när man såg IFK Vänersborg ”bara” spela 5-5 mot Vetlanda för några dagar sedan, så gör det kanske inte så mycket… Det var ingen vidare match…

Det var bättre förr…

Det är för övrigt inte bara BUN:s namn och uppgifter som blir annorlunda i januari. Nästa år kommer det också nya ledamöter och faktiskt också nya partier. Det är Sverigedemokraterna som ska ta plats i nämnden…

Och då kan det hända saker. Sverigedemokraterna vill ju förändra en hel del i Vänersborgs skolor. På skoldebatten innan valet, på Torpaskolan, framförde Kurt Karlsson (SD) att eleverna skulle delas upp i olika klasser beroende på sina förutsättningar.SD

Så här sa Kurt Karlsson:

”I klasser där elever behöver ha extra stöd och hjälp och få det i en anpassad pedagogisk miljö och de högpresterande eleverna då stimuleras i en positivt lärande miljö utan en störande omgivning.”

Det ska bli både skrämmande och intressant att se Sverigedemokraternas kommande förslag om att införa elitklasser i Vänersborg och… Ja, vad då? Anti-elitklasser?

Kategorier:BUN 2014
%d bloggare gillar detta: