Arkiv

Archive for oktober, 2014

Kvartetten och budget 2015

31 oktober, 2014 Lämna en kommentar

pengapaseKommunfullmäktiges viktigaste beslut under året är Mål- och resursplanen (=MRP). Den handlar om budgeten för kommande år, dvs om kommunens inkomster och utgifter. I budgetbeslutet slår fullmäktige, i varje fall majoriteten, fast vad det vill för kommande år. Det handlar om avgörande frågor som – ska skolan få mer pengar, ska vi spara in på äldreboende, ska vi satsa pengar på gatuunderhåll, ska vi satsa pengar på en arena osv… Fullmäktige fastställer också skattesatsen.

Varje valår så tas två budgetbeslut av Vänersborgs fullmäktige. Dels som vanligt i juni, men också ett i november. Anledningen är naturligtvis att i november ser ju fullmäktige ut på ett annat sätt än före valet.

Och som vanligt ska alla förslag som fullmäktige fattar beslut om först beredas i kommunstyrelsen. Även om kommunstyrelsens sammansättning fortfarande återspeglar valresultatet 2010…

Den 19 november fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2015. I onsdags var frågan uppe i kommunstyrelsen.

kvartetten2Det var många som förväntade sig att den nya styrande kvartetten, bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och välfärdspartiet, nu skulle visa vad de ville med sitt styre. Det hör ju faktiskt till vanlig hövlighet att de nya styrande visar på vad de har kommit överens om och hur deras vallöften ska realiseras.

Av detta blev det ingenting.

TTELA har i dagens tidning beskrivit det på ett helt riktigt sätt:

”Sommarbudgeten återanvänds”

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 är i stort sett en kopia av den budget som kommunfullmäktige antog i juni. Den nya styrande kvartetten har inte kommit överens om i stort sett någonting nytt. Valresultatet med en ny styrande majoritet får ingen som helst återspegling i den nya budgeten.

grytorDet här är helt osannolikt. Och frågar någon mig, så ser jag det som ett tecken på att kvartetten inte vet vad man vill den här mandatperioden. Det viktiga tycks vara att få sitta vid maktens grytor. Inte vad man ska använda makten till…

Ganska typiskt för betongpartier……

Den ”gamla sommarbudgeten” är den budget som socialdemokraterna, centerpartiet och – vänsterpartiet röstade igenom i fullmäktige! I den avgörande voteringen avstod miljöpartiet, välfärdspartiet och, som alltid, sverigedemokraterna från att rösta. Minialliansen röstade på sitt förslag.

Socialdemokraternas och centerpartiets förslag var för övrigt nästan identiskt med minialliansens budgetförslag. Det skilde bara omkring 530.000 kr. Och det är i det närmaste ingenting i en budget som uppgår till nästan 2 miljarder kr. Marie Dahlin (S) inledde också sitt budgettal i juni med:

”Tack Gunnar [Lidell, M: min anm] för lyhördheten för våra förslag.”

Och på sätt och vis skulle väl vi i vänsterpartiet också kunna ha sagt något liknande. Beslutet innebar nämligen att ett av vänsterpartiets absolut viktigaste krav under hela mandatperioden tillgodosågs – ökad satsning på förskola och grundskola. Förskolan/barnomsorgen fick 10 milj kr ”extra” (jämfört med 2014), medan grundskolan fick 13 milj kr. Det var ju valår…

smile2Att Vänsterpartiet stödde förslaget från socialdemokraterna och centerpartiet fick Marika Isetorp (MP) att den 21 juni skriva på sin blogg:

”Vänsterpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, vad Kärvling brukar kalla, ett betongparti. Vänsterpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialvänstercenterpartiet.”

Visst är det ett kul uttalande, särskilt nu.

Miljöpartiet hade lagt ett eget budgetförslag i juni. Det var präglat av valet, ett riktigt ”valfläsk” presenterades. Miljöpartiet föreslog att grundskola/fritidshem skulle få ytterligare(!) 14 milj kr, 2 milj kr skulle gå till lärare för fortbildning mot mobbing och segregation, 0,5 milj kr till Eko-mat, 7 milj kr till gång- och cykelvägar mm. Alla dessa extra satsningar skulle finansieras av en skattehöjning på 30 öre.

I kommunstyrelsen i onsdags röstade miljöpartiet på socialdemokraternas och centerpartiets förslag… Miljöpartisterna i kommunstyrelsen berörde inte med ett ord sitt egna förslag från i juni.

salja_sin_sjalVad då ”sålt sin själ”? Vem har sålt sin själ?

Vad gör inte miljöpartiet för att få komma in i kommunhusets värme och vara med och styra med de stora betongpartierna?

Miljöpartiet har snabbt blivit ”ett bihang till Socialcentern” (se ovan) och det av en anledning – socialdemokrater och centerpartister har lovat att inte exploatera Mariedal Östra…

Alltid detta Mariedal Östra!

Redan 2011 ingick miljöpartiet någon slags ”pakt” med moderaterna och mini-alliansen. Miljöpartiet lovade då att rösta på moderaternas och minialliansens budgetförslag om Mariedal Östra utgick ur exploateringsbudgeten. Året efter, 2012, avstod miljöpartiet att rösta för 16 milj kr mer till skolan och fritidshemmen mot att Mariedal Östra utgick ur exploateringsbudgeten. Igen. 2013 röstade miljöpartiet återigen på moderaternas och minialliansens budgetförslag, som innebar endast 54.000 kr mer till BUN. Och dessutom att äldreboendet Gläntan lades ner. Mot, naturligtvis, att Mariedal Östra inte exploaterades.

sjunkerMPÄr det något som liksom sådär, någonstans, känner att moderaterna liksom har drivit med miljöpartiet? Att miljöpartisterna liksom kan bli pålurade vad som helst? Gå med på vad som helst?

Och nu, år 2014, så glömmer miljöpartiet sitt 5 månader gamla budgetförslag och stödjer socialdemokraternas och centerpartiets budgetförslag. Mot att – Mariedal Östra inte exploateras…

Och naturligtvis också, det får vi inte glömma – mot att vissa miljöpartister får några arvoderade politiska tjänster. Kanske till och med heltidstjänster…

Vad då ”sålt sin själ”?

spegelVad var det Marika Isetorp (MP) skrev om vänsterpartiet?

”Vänsterpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, vad Kärvling brukar kalla, ett betongparti. Vänsterpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialvänstercenterpartiet.”V_logga_mindre

Vänsterpartiet föreslog på onsdagens kommunstyrelse att socialnämnden ska få ytterligare 12 milj kr. Ur Vänsterpartiets yrkande:

”Socialnämnden verkar gå in det nya budgetåret med ett underskott från 2014 som med cirka 8 miljoner kronor motsvarar cirka en procent av nämndens totala ram.
Socialnämnden anmäler avvikelser på de flesta positioner i nästan alla verksam-hetsområden. Det är helt enkelt en omöjlig uppgift att träffa rätt med budgetprognoser på ett fält som påverkas av så många faktorer. Men sammanlagt överväger bilden att nya bemanningsregler, växande brist på boendeplatser, ökade hot om vitesföreläggande, stigande påfrestningar på försörjningsstödet, en fortsatt hög arbetslöshet, ökade kostnader för HVB-platser och i missbruksvården i slutändan gör det helt omöjligt för socialnämnden att bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade anslag.”

Jag måste säga att det är lite förvånande att socialdemokraterna inte stödde detta förslag. Sociala frågor brukar ju tillhöra de frågor som socialdemokraterna prioriterar.

I varje fall förr…

Förslaget avslogs av samtliga partier.

kunskapsforbundet_vastNYVänsterpartiet yrkade också på att kommunen ska reservera 5 milj kr till Kunskapsförbundet Väst (=Gymnasieskolan/Komvux) för att förstärka möjligheten att erbjuda ett bättre kursutbud inom vuxenutbildningen.

Vänsterpartiet skriver i yrkandet:

”Den dramatiska förändringen på området vuxenutbildningen kräver ett ställningstagande nu. Vänersborgs kommunfullmäktige inser att en betydande nedskärning av antalet kurser har långtgående följder för ett stort antal invånare i Kunskapsförbundets båda kommuner. Vi måste även räkna med att uteblivna utbildningsmöjligheter påverkar kommunerna på utgiftssidan, främst på socialtjänstens område.”

Alla de andra partierna avslog detta förslag. Också. Även Miljöpartiet. Ändå så skrev Marika Isetorp (MP) en debattartikel i ämnet och så sent som den 1 oktober en blogg med rubriken:

”Vuxenutbildningen måste räddas!”

I fullmäktige den 22 oktober upprepade Isetorp kravet och sa att hon hoppades att fullmäktige skulle skjuta till mer pengar till Kunskapsförbundet.

Vad hände?

sossarMarie Dahlin (S) har tidigare pratat om att 4 milj kr har avsatts till att förstärka Kunskapsförbundet. Men detta är inte sant. Inga pengar har avsatts.

På kommunstyrelsen förklarade Marie Dahlin hur hon menade. Typ.

Av de extra 13 milj kr som skulle gå till grundskolan i budgeten för 2015, så beslutade fullmäktige att bara 4 milj skulle gå direkt till Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN). De resterande 9 milj skulle stanna i kommunstyrelsen och typ delas ut till BUN efter ansökan med motiveringar. En konstruktion som jag har skrivit om förut och som jag tycker är helt uppåt väggarna. Men pengarna skulle gå till BUN. Därom har det aldrig rått några tvivel.

Förrän på kommunstyrelsen i onsdags.

Socialdemokraterna och centerpartiet, och tydligen också miljöpartiet och välfärdspartiet, tycker att kommunen kan ta av dessa, grundskolans, pengar och ge till Kunskapsförbundet!

kvartetten5Det första som den nya kvartetten tänker besluta i november är alltså att ta tillbaka 9 av de 13 milj till grundskolan som fullmäktige beslutade om i juni. De ställer de yngre eleverna mot de vuxna eleverna – och sparar på de yngre.

Är det sant? Är det detta som de socialdemokratiska, centerpartistiska, miljöpartistiska och välfärdspartisiska väljarna ville?

För att uttrycka det milt: Detta är att ta ett steg bakåt.

För att uttrycka det tufft: Detta är ett svek mot barnen och ungdomarna i Vänersborg.

Vad var det Marika Isetorp skrev:

”Miljöpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, ett betongparti. Miljöpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialmiljöcenterpartiet.”

Eller?

Demokrati måste gälla även dem utan dator

29 oktober, 2014 3 kommentarer

Denna insändare publicerades idag i TTELA och Vänersborgaren. Den tar upp ett ärende som var uppe till behandling på kommunfullmäktige förra veckan. Marianne Ramm, Lutz Rininsland och jag själv har undertecknat insändaren.

dagordning2I onsdags beslutade Vänersborgs kommunfullmäktige att annonsen som tillkännager fullmäktiges sammanträden endast ska innehålla dag, tid, plats och webbadress.

Det innebär att vänersborgarna måste ha en dator och kunskapen att navigera på kommunens hemsida för att få reda på vad deras folkvalda ska diskutera.

Detta är att stänga ute folk. Att upplysa vänersborgarna om ärendelistan är en fråga om tillgänglighet och demokrati. Politikerna måste underlätta möjligheterna för invånarna att få reda på fakta, delta i processen och även att bevaka politikernas göranden och låtanden.

Det duger inte att, som vissa gjorde i fullmäktige, hänvisa till att ”det är ju nya tider nu” eller att webbadressen står i annonsen.

Politikerna måste tänka på alla. Demokratin måste gälla även dem som inte har en dator eller som inte har tillräckliga internetkunskaper.

Det var bara Vänsterpartiet som röstade för att ärendelistan skulle finnas med i annonsen. Alla andra partier sa nej till detta.

Rektorn och det pedagogiska ledarskapet

28 oktober, 2014 Lämna en kommentar

rektor2Rektorn arbetar på uppdrag av riksdagen, regeringen och skolverket. Uppdraget finns beskrivet i Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen. I Skollagen slås uppdraget fast:

”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor.”

I Läroplanen står det:

”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen.”

Rektorn är skolans pedagogiske ledare.

Ändå är rektorn inte statligt anställd. Det är huvudmannen, kommunen, som anställer rektorn. Och det blir motsägelsefullt. Rektorn får sitt uppdrag från staten men anställs av kommunen.

rektor3I kommunen finns det en tendens att se rektorn som en ”vanlig chef” och som därför får sina arbetsuppgifterna från kommunen. Som alla andra chefer. Kommunen tilldelar rektorn uppgifter som går långt utöver det statliga uppdraget.

I Vänersborg har rektorn följande uppdrag av kommunen:

 • Ansvar för RA-planer med kommunala mål.
 • Ansvar för kvalitetsredovisning.
 • Budgetansvar med rapporter och uppföljning
 • Upprättande och ansvar för rutiner angående arbetsmiljö med skyddsronder och skyddsombud, brandskyddsansvar med upprättande av plan för systematiskt brandskydd, handlingsplan vid större störningar, riskombud och ansvar för upprättande av riskbedömning, ansvar för upprättande av krishanteringsplaner samt krisombud, städrutiner, rutiner kring allergi, ansvar för upprättande av kemikalieförteckningar och rutiner för det, rutiner kring snöröjning, rutiner kring arbeten som utförs på skolan, skolskjutsfrågor samt säkerhet vid bussfållor, trafiksäkerhet runt skolan samt lås och larm.

Rektor har ett tillsynsansvar över fastigheterna, uppföljning av nybyggnation och skyldighet att göra felanmälan. Men rektorn har också ett personalansvar. Det innebär:

 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal — lönesättning
 • Kompetensutveckling
 • Rehabplan samt uppföljningsarbete
 • Samverkan med facken
 • Utvalda mål ur arbetsmiljöplan
 • Handlingsplan mot hot och våld
 • Introduktion av nyanställda
 • Jämställdhetsplan
 • Rapporter om tillbud och skador
 • Kvalitetssäkring av verksamheten
 • Bemanningsmöten i samverkan med personalsekreterare där rektors arbete stäms av.

rektor5Rektorn har också hand om organisationen, tjänstetillsättningar  (med rekrytering, intervjuer och referenser) och schemaläggning. Och till allt detta har också rektorn ansvar för elevvårdsarbete med tillhörande ESK (=elevstödjarkonferens) och uppföljningar samt utvärderingar.

När jag läser alla dessa uppgifter så häpnar jag inte bara inför alla uppgifter – jag inser att listorna ändå inte är kompletta. Det tillkommer ytterligare en hel mängd ”småuppgifter”.

En rektor kan under en dag få ett telefonsamtal från en upprörd förälder som vill att deras dotter ska få byta lärare på elevens val, elever som kommer in och klagar på något som en lärare har gjort, en lärare som klagar på en pratig klass, avstyr en konflikt mellan två elever i korridoren, får en blankett med en ledighetsansökan från en elev som ska på skidsemester, ett mail om nya regler kring VFU-studenter, organisera en schemabrytande aktivitet, konferera med specialpedagogen, hitta en tid till ett möte med kommunens ekonom, möte med BUP, samtala med vaktmästaren som berättar att någon förstört ett lås, lyssna när en städare berättar att en elev rökt på toa och när hon ska ta en kopp kaffe så är personal där och undrar varför ämnet tyska inte får så stort anslag i år. Tyskan måste ju ha nya glosböcker. På kvällen hastar rektorn sedan iväg för först ett föräldramöte i åk 7, för att sedan träffa skolans föräldraförening.

exhaustedOch med att alla dessa kommunala uppgifter så kan man undra var rektorns statliga uppdrag tar vägen. Hur och när ska rektorn kunna utföra sitt statliga uppdrag som pedagogisk ledare…?

Visst försöker rektorn i Vänersborg att hinna med sina pedagogiska ledaruppgifter också. Men de kommunala arbetsuppgifterna tar en alltför stor del av den totala arbetstiden i anspråk. Det är också dessa uppgifter som ”syns” och det är obligatoriskt för rektorn att utföra dem. Det pedagogiska ledarskapet utförs om rektorn hinner.

När Arbetsmiljöverket (=AV) inspekterade Vänersborg och rektorernas arbetssituation i våras, så skrev AV följande:

”Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen för rektorerna är mycket hög, samtliga ligger ständigt på maximala flexsaldot som tillåter upp till hundra timmar.”

Rektorn har för många arbetsuppgifter. Det är till stor del det statliga pedagogiska ledarskapsuppdraget som bortprioriteras för att rektorn ska ha den minsta möjlighet att hinna med de andra…

studiesEn annan sida av myntet är att skolresultaten i Vänersborg inte är bra. Alltför många elever har sämre betyg än de skulle kunna ha och många elever saknar betyg i ett eller flera ämnen. Utvecklingen de senaste åren har inte heller varit särskilt positiv.

Rektorn är oerhört viktig för skolutveckling och elevers resultat. Det visar både svensk och internationell forskning. (Se t ex rapporten ”Förbättrat skolledarskap”.) Framgångsrika skolor med framgångsrikt lärande har en rektor som (citerat från Carina Hall, Grundskoletidningen 4/2014):

 • ”visar vägen till vision och utveckling genom höga förväntningar på sig själv och andra
 • stödjer och bidrar till personalens utveckling
 • arbetar aktivt med skolans inre organisation utifrån ett helhetsperspektiv genom att förändra struktur och kultur i samverkan med alla i organisationen.”

pudel2Och den sista punkten som identifierar själva pudelns kärna:

 • ”[Rektorn] leder aktivt skolans pedagogiska arbete genom att följa undervisningen, engagera lärarna i att utvärdera sina metoder, ge pedagogiskt stöd, följa elevernas utveckling och skapa resurser och tid för undervisning och lärande.”

När såg elever och lärare en rektor i klassrummet senast? Hur många rektorsbesök har läraren fått i sitt klassrum de senaste 10 åren? (Jag kan räkna mina på den ena handens fingrar – och ändå få fingrar över…)

Rektorn i Vänersborg har helt enkelt inte tid och möjlighet att utföra sitt uppdrag som pedagogisk ledare…

roadDet finns bara en möjlig väg. Rektorn i Vänersborg måste frigöras från en mängd av de kommunala arbetsuppgifterna. Dessa uppgifter borde istället övertas av någon annan, t ex intendenter och särskild personal som tar hand om personalfrågor.

Med andra ord, det behövs helt enkelt en ny rektorsorganisation i Vänersborg. Rektorn måste kunna fullfölja sitt statliga uppdrag – rektorn måste kunna fungera som pedagogisk ledare. Först då kan rektorns arbetssituation och elevernas kunskapsresultat förbättras.

En mycket moderat marknad

26 oktober, 2014 3 kommentarer

oktobermarknad1Igår var det Vänersborgs stora dag – dagen då det var OKTOBERMARKNAD.

Oktobermarknaden är nästan större än till och med Aqua Blå. Fast kanske inte igår. Igår var det nog mindre folk än vanligt. Kanske fruktade människorna den klass 2-varning som SMHI hade utfärdat för området. Men SMHI hade fel, det blev bara ett lätt strilande regn i en mild och behaglig temperatur. Många människor vågade sig därför ut på stadens gator och torg. Så visst kan man faktiskt säga att centrum kryllade av marknadsstånd och folk i år också. Precis som det brukar vara. Korv och ballonger och godis överallt. Och alla som trotsade vädervarningarna fick lön för mödan.

oktobermarknad2Dagen till ära så passade kommunen på att inviga den nya scenen vid gågatekrysset. Det var Vänersborgs kommunfullmäktiges nuvarande ålderspresident Lutz Rininsland (V) som höll i saxen, när bandet mellan centrumföreningens ordförande Lennart Blomberg och förvaltningschef Sophia Vikström klipptes av.

Scenens utseende är redan ett hett diskussionsämne bland vänersborgarna. Många tycker att scenen är fin, andra att den är – typ mindre fin. Själv tyckte jag väl att den såg bättre ut nu, än när jag vid en cykeltur fick mitt första intryck. Då trodde jag att det var en byggnadsställning, och att scenen inte var klar… Nu tycker jag nog att den ser färdig ut. Åtminstone. Men vad man än tycker om utseendet, så kan man konstatera att scenen ligger väl i linje med kommunens nya vision:

”hållbar i alla delar”

Durkplåt och byggställning, som en vän skriver på Facebook.

Tyvärr verkar dock inte scenen ligga i linje med handikappföreningarnas önskemål. Och scenen är verkligen inte helt handikappanpassad. Den saknar till exempel handledare till trappan och räcke för den branta rampen. Säger en som är insatt.

oktobermarknad4Efter invigningen äntrades scenen av den kände Robert Wells, som tillsammans med Vänersborgs lokale kändis Ulf Wadenbrandt, intervjuades på ett mycket trevligt och underhållande sätt av Thomas Fridén.

Det fanns fler kändisar på stan denna högtidsdag. Kommunstyrelsens gamle ordförande, S Anders Larsson, hade letat sig tillbaka till Vänersborg från Skåne. Vad jag förstår så har Larsson gjort comeback i politiken och blivit invald i kommunfullmäktige i Åstorp. Det är väl bara en tidsfråga till Åstorp kan stoltsera med Skånes första bandyhall…

Och på tal om bandy. Och kändisar.bertilsson2

Den gamle moderate riksdagsmannen Stig Bertilsson hedrade också staden med ett besök. Eller något. Enligt Svenska Bandyförbundets hemsida, Bertilsson är ju numera ordförande där, så bor nämligen Bertilsson i Vänersborg. Och bor Bertilsson i Vänersborg, kan han ju liksom inte besöka Vänersborg.

Jag vet inte hur det är med den saken. Fast Bertilsson borde ju faktiskt bo i Bengtsfors. Han har ju precis som S Anders Larsson gjort politisk comeback. Under buller och bång. Fast det är klart, inte riktigt samma buller och bång, som när hovrätten för Västra Sverige avkunnade domen i maj 1996:

”Mot bakgrund av att Stig Bertilsson döms för allvarlig brottslighet samt att han lämnat uppgifter i målet, som på flera punkter befunnits inte vara trovärdiga, är det uppenbart att han inte längre är lämplig att vara ledamot av Sveriges Riksdag. Han skall därför skiljas från detta uppdrag.”

Stig Bertilsson är alltså den ende riksdagsmannen i Sverige som har skiljts från sitt riksdagsuppdrag. (Se vidare här.) Stig Bertilsson är en historisk person… Men nu har åren gått och Bertilsson har faktiskt sonat sina brott!

buller_bangDet var riktigt buller och bång när Stig Bertilsson häromsistens skulle bli vald till kommunfullmäktiges vice ordförande i Bengtsfors. Det slutade inte riktigt som Bertilsson hade tänkt. Partikollegan, och faktiskt även den politiske fienden (se här), Therese Karlsson, föreslogs också till posten. Och i den slutna omröstningen som följde i Bengtsfors fullmäktige blev Therese Karlsson vald! Och inte Stig Bertilsson. (Se här!)

Och sådant gör ingen ostraffat. Nu hotas Therese Karlsson med uteslutning ur moderaterna. (Se här!) Ärendet är inte avgjort än och jag kan inte låta bli att fundera på hur Gunnar Lidell ställer sig. Han är ju ordförande för moderaterna i norra Älvsborg.

Vad då, glömde jag något? Var Stig Bertilsson bodde…?

Jag antar att Stig Bertilsson bor i Bengtsfors. Var annars? Bertilsson måste ju bo i Bengtsfors om han sitter i Bengtsfors fullmäktige. På den adress som Bertilsson uppges bo i Vänersborg, på Svenska Bandyförbundets hemsida, har ju Melleruds Nyheter en lokal (se Eniro). Eller är det en lägenhet? Och då kan ju inte Bertilsson bo där. Enkelt. Eller hur?

stig_hittaFast på Hitta.se garderar de sig. Där skriver de att både Bertilsson och Melleruds Nyheter huserar på samma ställe. I Vänersborg…

Sedan förstår jag i och för sig inte varför Melleruds Nyheter har lokaler i Vänersborg – tidningen ges ju inte ens ut här. Men det är en helt annan fråga. För övrigt står inte adressen omnämnd på Melleruds Nyheters hemsida

oktobermarknad3Moderater ja. Moderaterna var faktiskt det enda parti som syntes till på oktobermarknaden. Och på sätt och vis beundrar jag dem; stående där ensamma på torget, utan uppmärksamhet, flirta2övergivna, isolerade, sammanbitna… Det är som det dåliga valresultatet har gått dem helt förbi.

Men ändå verkade de glada och nöjda. Och deras kaffe var helt ok.

Några vänersborgare passade på att titta in i Plantaget – där den framtida lekplatsen ska ligga. Vid den trafikerade Drottninggatan… Samma gata som var så förorenad så att eleverna på Huvudnässkolan var tvungna att flytta… Kanske är det bättre nu. Ljudet från gatan lär i varje fall inte bli några problem. Lekplatsen ska nämligen bli full av ljud – det ska bli en musiklekplats. Förmodligen kommer trafikbullret att överröstas. Huruvida barn av idag ständigt behöver utsättas för ljud är kanske en annan fråga.

Jag hoppas verkligen att den nya lekplatsen blir lika bra, som de som har beslutat den har tänkt sig. Men inte för bra. Inte så bra, så att överförfriskade vuxna ska hålla till där på kvällar och nätter.

lekplatsLekplatsen ska, enligt TTELA, kosta drygt 1,5 miljoner kronor. Då måste den helt enkelt bli bra. Och det måste komma dit många, många barn. Förhoppningsvis fler än 470 barn per dag. För ungefär så många barn går på Mariedalsskolan. Och de barnen måste dela på två gungor… Utan musik.

Det var en trevlig marknadsdag i Vänersborg – mycket kommers, mycket mat, mycket godis, mycket folk, många lotter – och många kändisar. Både från när och fjärran. Och både och.billott

Det enda som fattades var signalen från VHC och Bo Tallbo – som meddelade att jag hade vunnit en bil…

Kategorier:Allmänt Vänersborg, M

Rapport från KF 22 okt

23 oktober, 2014 1 kommentar

kfokt14_1Så har då den nya mandatperioden börjat. Igår sammanträdde kommunfullmäktige för första gången med den nya parti- och personsammansättningen. Det tycktes som om alla, i stort sett, var närvarande, ordinarie ledamöter som ersättare. Det var således tämligen fullt i kommunhusets sessionssal.

Och längst fram satt kommunens ålderspresident och dirigerade förhandlingarna med järnhand. I och för sig med hjälp av duktiga lutz_ordf_mini”sufflörer”…

Det var ingen mindre än Vänsterpartiets Lutz Rininsland som hade den stora äran att agera som ordförande. Åldern tog ut sin rätt, skulle man kunna säga. Men det var dock tillfälligt. Redan nästa sammanträde inträder Anne Sophie Aronsson (S) i fullmäktige som ordinarie och blir då ålderspresident. Även Lars-Göran Ljunggren blir ordinarie nästa sammanträde och blir nummer 2 i ”ålderspresidentordningen”. För övrigt väljs då Lars-Göran Ljunggren med stor sannolikhet, på gränsen till absolut visshet, till kommunfullmäktiges ”riktige” ordförande, dvs för hela mandatperioden. Det var flera insatta fullmäktigeledamöter helt överens om. Mina spekulationer, se min förra blogg, kring hur det gick till när Ljunggren blev ordinarie verkar inte heller ha varit helt tagna ur luften. Det var enligt välunderrättade källor ett visst ”trixande”.

lutz_ordfmini2Lutz Rininsland redogjorde i sitt inledningsanförande för hur ärendegången fungerar i kommunen. Alla ärenden som ska upp i fullmäktige kan följas på kommunens hemsida, allt ifrån behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) till kommunstyrelsen. Det finns därför gott om tid för fullmäktigeledamöterna, och allmänheten, att sätta sig in i ärendena innan de dyker upp på kommunfullmäktiges bord.

Rininsland vände sig nog i första hand till de nya ledamöterna, men vi kan väl hoppas att Kurt Karlsson, sverigedemokraternas starke man, också lyssnade. Kurt Karlsson upprepade ju ett flertal gånger, till leda skulle nog vissa säga, under den förra mandatperioden att han inte visste något om något, eftersom han ”stod utanför”. Det verkade dock inte som om Kurt Karlsson gjorde det, lyssnade alltså. Inte den här gången heller. Han satt och muttrade i sin bänk när Rininsland pratade…

hejaRepresentanterna för den nya styrande kvartetten tycktes som vanligt mycket sammanbitna. Någon hejade inte ens på en gammal bloggande vänsterpartist… Å andra sidan fanns det de som hejade desto hjärtligare…

Ryktet att det var strul i kvartetten med fördelningen av de politiska posterna nådde snabbt mina öron. Några platser tycks dock vara klara. Förutom Lars-Göran Ljunggren (S) som kommunfullmäktiges ordförande, lär Bo Carlsson (C) återfinnas som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Det var i och för sig inte så svårtippat, även om Marika Isetorp och miljöpartiet säkerligen krävde posten för egen del. Det sägs att miljöpartiet i stället kräver en ”fullödig” kompensation för att gå med på detta arrangemang. Vad det konkret betyder återstår att se. Men är det något som Miljöpartiet, eller snarare vissa miljöpartister, vill, så är det att synas. Hur den förda politiken ser ut tycks vara av mindre betydelse. Förutom frågan om Mariedal Östra då… Socialdemokraterna och centerpartiet kan väl knappast neka miljöpartiet denna ”fullödiga” kompensation. Det skulle ju se ut om kvartetten sprängdes innan den ens hade börjat styra…

old_man2Sammansättningen av det nya fullmäktige är tyvärr lite ”snedfördelat”. Av fullmäktiges 51 ledamöter är bara 21 stycken kvinnor. Det är ”sämre” än den förra mandatperioden. Till viss del beror det på att bara en av sverigedemokraternas sex ledamöter är kvinna och ingen av välfärdspartiets två. Det är också både tråkigt och beklämmande att endast åtta ordinarie ledamöter är under 40 år. Det är väl egentligen ganska dåligt av partierna, och väljarna, att det ser ut så här.

Fullmäktige började med att välja en valberedning. Den ska så småningom föreslå fullmäktige personer till de olika posterna i nämnderna och styrelserna. Valet gick lugnt till. wesley_olaDen styrande kvartetten tillsatte 3 ledamöter, minialliansen 2, Vänsterpartiet 1 och sverigedemokraterna 1. Sverigedemokraternas representant i valberedningen blev för övrigt partiets ordförande Ola Wesley.

Nästa ärende handlade om hur ledamöterna skulle placeras i salen under de två första sammanträdena. Det var egentligen redan bestämt och inget att diskutera. Den nyvalde ledamoten för moderaterna, Dan Åberg, passade ändå på att ge fullmäktige sin syn i frågan. Åberg förespråkade att ledamöterna skulle sitta partivis. Tydligen talade han för hela moderatgruppen. Det är roligt att Vänsterpartiets syn på placeringsordningen sprider sig. Även om det var oväntat… Vänsterpartiet lade nämligen en motion om detta under den förra mandatperioden… Något som den då styrande minialliansen, med Anders Forsström (M) som kommunfullmäktiges ordförande, aldrig genomförde. Hur ledamöterna ska sitta under mandatperioden bestämmer, av någon underlig anledning, kommunfullmäktiges ordförande, dvs med all sannolikhet Lars-Göran Ljunggren, alldeles själv. Och Ljunggren är väl inte direkt känd som en nytänkare. Mer än när det gäller diverse ekonomiska transaktioner…

annons2Under ärendet ”Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden” var förslaget att annonsering om sammanträden skulle införas i TTELA och Vänersborgaren. Annonsen skulle endast innehålla dag, tid, plats och webb-adress.

Vänsterpartiet genom Marianne Ramm yrkade att annonsen i Vänersborgaren dessutom skulle innehålla hela ärendelistan (dagordningen). Marianne Ramm menade att det var en fråga om tillgänglighet och demokrati. Alla i Vänersborg vet inte hur man hittar ärendelistan på nätet. Ja, alla har inte ens en dator.

Marianne Ramm:

”Vi stänger ute folk.”

internetGunnar Lidell (M) tyckte att folk kunde ringa till kommunkansliet och fråga om de inte hittade på nätet.

”Det är ju nya tider nu.”

Sa Gunnar Lidell.

Marika Isetorp (MP) tyckte att allt var frid och fröjd – webb-adressen fanns ju med i annonsen… Hur det nu hjälper de som inte har datorer…

Precis samma fråga diskuterades för fyra år sedan. Det är intressant att se att så många ledamöter har ändrat åsikt sedan dess, t ex Lena Eckerbom Wendel (M), Gunnar Lidell (M) och Joakim Sjöling (S). I den efterföljande voteringen röstade nämligen hela fullmäktige ”ja” till att ärendelistan inte skulle tas med i annonseringen. Vänsterpartiet röstade ”ja” till att hela ärendelistan/dagordningen skulle finnas i annonsen. Det var bara Per Sjödahl (MP) som röstade med Vänsterpartiet. För fyra år sedan var det nämligen Sjödahl som lade detta förslag! Sjödahl var konsekvent. Marianne Karlsson (C) lade för övrigt ner sin röst.

kurtkarlsson4Sverigedemokraternas agerande i frågan är värt några ord. Kurt Karlsson argumenterade från talarstolen att vänersborgarna hade rätt att få veta vad fullmäktige skulle diskutera på sammanträdet. Sedan yrkade han bifall till det liggande förslaget – som innebar motsatsen. Ordförande Rininsland förstod inte, precis som fullmäktigeledamöterna i övrigt, vad Kurt Karlsson menade och ordförande frågade vad Kurt Karlsson egentligen yrkade på. Kurt Karlsson förstod i sin tur inte Rininslands fråga. Vilket inte är helt ovanligt… Och i den efterföljande voteringen röstade alltså samtliga sverigedemokrater på att vänersborgarna inte hade rätt att få veta vad fullmäktige skulle diskutera på sammanträdet…

Ja, ja, ja… Sverigedemokraterna förnekar sig aldrig…

Fullmäktige beslutade sedan att Kulturnämnden skulle få 300.000 kr för att upphäva köpstoppet på böcker. Det var ett bra beslut. Det är bara lite konstigt att inga partier, t ex socialdemokraterna, röstade på detta förslag när Vänsterpartiet lade fram det i kommunstyrelsen före valet…

Jag kan inte låta bli att kommentera hypersossen Leif Höglund, när han på socialdemokraternas hemsida ger sig på en alternativ och falsk historiebeskrivning. Leif Höglund ger nämligen socialdemokraterna ”äran” för gårdagens beslut när han skriver:

”…S fick med sig hela fullmäktige på beslutet…”

Ja du, Leif Höglund. Läs gärna på lite innan du kommenterar politiken – och ära gärna den som äras bör…

kunskapsforbundet_vastNYUnder den korta diskussionen om delårsrapporten, så tyckte Marika Isetorp (MP) att ledamöterna skulle notera de ekonomiska problem som Kunskapsförbundet Väst hade och som drabbade vuxenutbildningen. Isetorp hoppades att kommunfullmäktige senare skulle skjuta till mer pengar. Det var bra sagt. Vi hoppas att Isetorps åsikter ger avtryck i det nya budgetförslag som, förhoppningsvis, den nya kvartetten presenterar om en månad.

Sammanträdet avslutades kl 20.05 och med det så var den unika händelsen med en blogg3vänsterpartistisk ordförande till ända.

För övrigt kan noteras att jag har fått en ny läsare av min blogg. Och inte vem som helst. Självaste Gunnar Lidell (M) följer vad jag skriver! Dock inte varje dag…

Mandatperiodens första nyhet!

21 oktober, 2014 Lämna en kommentar

spanningDet är med en viss spänning som jag väntar på det nya fullmäktiges sammanträde imorgon onsdag. Hela 30 nya ledamöter (ordinarie och ersättare) ska ta plats i sessionssalen. Det ska bli intressant att se vilka de är. Kanske får vi se någon framtida storpolitiker göra sin debut…

Mindre roligt är väl att vi är två ordinarie vänsterpartister färre än den förra mandatperioden. Dessutom är hela 6 av de 51 ordinarie ledamöterna från sverigedemokraterna… Det är inte heller så roligt.

Vi får se om sverigedemokraterna tänker byta taktik och bli aktivare denna mandatperiod. Den förra periodens sverigedemokratiska taktik var ju att säga så lite som möjligt, att ha så få förslag som möjligt och att delta i så få omröstningar som möjligt – och det visade sig ju vara en vägvinnande taktik. Och det är klart, varför ska man ändra en vinnande taktik? Vi får se om sverigedemokraterna fortsätter i samma spår. Det vore en välsignelse om de gjorde det…

kvartetten5En helt ny kvartett ska som bekant styra Vänersborg i fyra år. Fortfarande har inte den politiska överenskommelsen mellan de ingående partierna offentliggjorts, så man kan väl anta att förhandlingarna kring de 17 ”knäckfrågorna” inte är klara. Antagligen är inte heller fördelningen av de politiska posterna klara. Där tror jag att Miljöpartiet ligger på hårt. Partiet kommer inte att nöja sig med några ”småposter”. Man är helt säkert ute efter en kommunalrådspost eller eventuellt en ordförandepost (t ex 2:e vice ordförande) i kommunfullmäktige. Samtidigt vill säkerligen Bo Carlsson (C) återigen hamna i rampljuset. Och han tar med all säkerhet strid för detta. Bo Carlsson har ju dessutom varit kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tidigare och det skulle förvåna mig mycket om han släpper den till Marika Isetorp. Kanske hävdar Bo Carlsson att han fick 177 personröster i kommunalvalet jämfört med Marika Isetorps 113.

Det ska också bli intressant att se hur samarbetet i de olika nämnderna kommer att se ut. I flera nämnder har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet haft gemensamma gruppöverläggningar inför besluten. Trots det ”arga” brevet från Marie Dahlin till Vänsterpartiet (se ”VÄNERSBORGS NYA STYRE”), så har det politiska samarbetet på ”vardagsnivå” ofta fungerat bra mellan S/C och Vänsterpartiet de senaste två åren.

sammantrade5Så i t ex Barn- och Ungdomsnämnden. Där har vi haft gemensamma överläggningar och diskussioner allt sedan medborgardialogen kring skolstrukturen. Även om vi inte har kommit överens i alla frågor, så har samtalen och diskussionerna förts i en respektfull och tillåtande atmosfär.

Till en början var också Miljöpartiet och Välfärdspartiet med i dessa överläggningar, men efter budgetdiskussionerna för 2014 så anslöt sig Miljöpartiet och Välfärdspartiet stundtals till minialliansen istället. Eller också satt de för sig själva i någon korridor. I höst har det märkliga inträffat, flera gånger, att ersättarna i Miljöpartiet och Välfärdspartiet har deltagit i S/C/V-överläggningarna, medan partiernas ordinarie representanter inte har gjort det… Det har gett upphov till ett och annat leende från de andra partierna i oppositionsgruppen… Miljöpartiet och Välfärdspartiet är i sanning två märkliga partier…

hugOch nu ska socialdemokraterna och centern samarbeta med dem…

Tre avhopp från kommunfullmäktige kan redan noteras. Det är två ersättare, en moderat och en folkpartist, som har lämnat in sina avsägelser. Kanske blev de besvikna för att de inte blev ordinarie… Inte vet jag.borta

Även en ordinarie ledamot har tackat för sig. Det är en socialdemokrat som har hoppat av sitt uppdrag. Vad avhoppet beror på har jag ingen aning om, men tanken slog mig först att det kanske var samarbetet mellan socialdemokraterna och miljöpartiet/välfärdspartiet som var orsaken. Men som sagt, det vet jag inte. Inte det heller.

I och med denna socialdemokratiska avsägelse så tog Lars-Göran Ljunggren (S) ett steg närmare en ordinarie plats i fullmäktige. Ljunggren stod på plats 16 på socialdemokraternas lista i valet, nu blev han plötsligen partiets förste ersättare.

nyhetOch se och hör!! Hör och häpna!!

Idag meddelades att ytterligare en ordinarie socialdemokratisk fullmäktigeledamot har lämnat in sin ”avskedsansökan”…

Och det mina damer och herrar…ljunggren2

Och det mina damer och herrar, det betyder…

Det betyder – att från och med kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november har Vänersborgs kommunfullmäktige en ny ålderspresident:

LARS-GÖRAN LJUNGGREN!

Och inte bara det. Nu ligger vägen öppen för Lars-Göran Ljunggren att bli kommunfullmäktiges näste ordförande på riktigt. Det är enligt min mening helt solklart att Lars-Göran Ljunggren kommer att, som ordförande, leda fullmäktiges förhandlingar de närmaste fyra åren!

arenan_medley3Och då förstår jag också bättre ett av de skäl som Marie Dahlin angav i sitt ”arga” brev till Vänsterpartiet:

”I förra valet ville ni inte ha något som helst samarbete med oss så länge vi hade S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Bo Carlsson kvar, och vi har fortfarande Lars-Göran och Bosse kvar som aktiva”

Det är klart att Marie Dahlin redan i ett tidigt skede visste att Ljunggren skulle bli fullmäktiges ordförande. Varför skulle Marie Dahlin annars skriva så där?

Och då undrar i varje fall jag, är de två socialdemokratiska avhoppen resultatet av påtryckningar för att bereda väg för, om inte herran, så i varje fall Lars-Göran Ljunggren? Det vet jag inte. Det är fortfarande mina spekulationer… Ljunggren är ju inte ens vald än.

Lars-Göran Ljunggren… The one and only. Kommunstyrelsens tidigare ordförande. Mannen som tog på sig ansvaret för arenans ekonomiska fiasko. Mannen bakom Toppfrysaffären. Lars-Göran Ljunggren… Kommunfullmäktiges ordförande.

Men leda förhandlingar. Det kan han. Det är jag övertygad om.

se_gudDet ska för övrigt bli en syn för gudar när (om?) Morgan Larsson i välfärdspartiet tvingas rösta på Ljunggren som ordförande i fullmäktige. Efter allt Morgan Larsson har sagt och skrivit om honom…

Men imorgon onsdag så är Lutz Rininsland (V) fullmäktiges ålderspresident och därför ordförande på sammanträdet. Och det är han ända tills nästa fullmäktigesammanträde i november. (Då väljs antagligen en ”riktig” ordförande. Och om inte, så är Ljunggren då ny ålderspresident.)scenen

Rininsland ska följaktligen också representera kommunen under denna månad, fram till den 19 november. Det innebär att Rininsland bland annat ska inviga den nya scenen vid gågatekrysset på oktobermarknaden nu på lördag.

Om någon undrar, det var ju några vänsterpartister som överklagade byggnadsnämndens beslut angående scenens utformning (inte scenen i sig). Rininsland tillhörde inte dem som skrev under överklagandet. Inte jag heller, även om jag tycker att den nya scenen mest liknar en byggnadsställning med tak på… Och är den inte lite konstigt vinklad?

Men scenen kanske kan bli fin med lite utsmyckning, typ blomsterarrangemang… Undrar förresten om taket klarar vinterns eventuella snömassor…

Som sagt, imorgon är det den första dagen i Vänersborgs nya politiska liv. Åtminstone för de närmaste fyra åren. Och det ska bli spännande på många sätt. Särskilt för eventuella bloggare antar jag…

.

PS. Nu på morgonen den 22/10 har jag blivit uppmärksammad på ett faktafel i bloggen. Även Anne Sophie Aronsson (S) har blivit ordinarie ledamot i fullmäktige på grund av de två socialdemokratiska avhoppen. Anne Sophie Aronsson började i fullmäktige samtidigt som Lars-Göran Ljunggren, men på grund av ålder så är det hon som blir fullmäktiges ålderspresident.

Rätt ska vara rätt.

Inför KF 22/10

19 oktober, 2014 2 kommentarer

På onsdag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Det innebär början på en ny mandatperiod. Eftersom inte någon ny ordförande för fullmäktige har hunnit väljas, och antagligen inte väljs förrän på november- eller decembersammanträdet, så kommer fullmäktiges ålderspresident att vara ordförande.lutz5

Kommunfullmäktiges ålderspresident är inte vem som helst. Det är Vänsterpartiets Lutz Rininsland. Rininsland är den av de valda ordinarie ledamöterna som har suttit längst i kommunfullmäktige. Rininsland ska således sitta ordförande. Det är första gången vi ser en vänsterpartist på denna position. Och det är väl inte helt omöjligt att det blir den sista också…

Kommunfullmäktige kommer att bestå av två block och två partier de närmaste fyra åren. I varje fall till en början. Vi får se hur länge det ena blocket håller ihop…

kvartetten4Det styrande blocket består som bekant av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och välfärdspartiet, den nya kvartetten. Detta block har tillsammans 24 mandat i fullmäktige.

Vänsterpartiet får inte (Isetorp på Facebook):

”vara med och styra.”

Vilket Marika Isetorp (MP) tydligen förutsätter att Vänsterpartiet vill. Det beror på att vänsterpartister skriver bloggar… Enligt Marika Isetorp. Bloggar som samma Isetorp inte tycker om. Och för all del, det har också angetts av socialdemokraterna som ett av skälen till att inga kontakter togs med vänsterpartiet.

Det är tufft i Vänersborg att använda sig av sin grundlagsskyddade rätt att skriva…paulus

Christer Bogren, en annan miljöpartist i Vänersborg, går ytterligare ett steg längre. Han citerar självaste aposteln Paulus (Gal 5:7-8) för att motivera:

”Som man sår får man skörda.”

bibelnFast då ska man komma ihåg att detta ekologiska, bibliska uttryck bara handlar om när miljöpartiets representanter kritiseras. När Marika Isetorp kritiserar personer från andra partier på sin blogg, så räknas det inte. Det är inte samma sak. Eller när socialdemokrater skriver om vänsterpartister. Det är inte samma sak. Eller när Morgan Larsson i Välfärdspartiet går till hårda angrepp från talarstolen, i debattartiklar och på sin blogg (se här). Det är inte samma sak. Då skriver Isetorp på Facebook:

”De [välfärdspartiet, läs Morgan Larsson; min anm] har aldrig gått till personangrepp eller liknande.”

Vad Morgan Larsson skriver räknas inte. För Morgan Larssons personangrepp har bara riktats mot socialdemokrater, centerpartister, moderater och vänsterpartister. Men inte mot miljöpartiets representanter… Och det är det som räknas.

Den bibliske gudens vägar äro outgrundliga… I varje fall i miljöpartistisk tolkning…

smallDet andra blocket består av den gamla minialliansen. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna ska fortsätta sitt samarbete. Detta block har krympt avsevärt och har nu bara 15 mandat. Gunnar Lidell (M) och Johan Ekström (FP) fick verkligen smäll på fingrarna av väljarna i Vänersborg.

Och sedan har vi Vänersborgs tredje största parti, som också fick prispalllite smäll. Vänsterpartiet står ensamma i fullmäktige med sina 6 mandat – ensamma men också fria och oberoende mot alla utom väljarna…

Och till sist har vi  sverigedemokraterna, som är kommunens fjärde största parti (färre röster än V). SD har också 6 mandat. De är inte heller med i något block – trots att de inte skriver några bloggar.

På onsdagens sammanträde ska Lutz Rininsland lotsa fullmäktiges 51 ledamöter, och ett antal ersättare, genom en mängd ärenden. Dock så är inga ärenden särskilt kontroversiella.

Fullmäktige ska välja en valberedning. En valberedning ska nominera kandidater till kommunens olika nämnder och styrelser. Vill det sig illa, så kan detta ärende ta ganska lång tid. Det kan bli fråga om sluten omröstning och sånt. Men det hoppas vi att fullmäktige slipper vara med om.

Det är också några mer formella saker, som placeringsordning i salen, sammanträdesdagar och hur annonseringen av fullmäktiges sammanträden ska ske, som ska behandlas. Det kan nog bli en del diskussion kring den sistnämnda punkten, eftersom de båda blocken inte tycker att vänersborgarna ska kunna läsa i lokalpressen vad fullmäktigesammanträdena ska handla om.

revisorDelårsrapporten ska fastställas liksom revisorernas utlåtande över densamma. De olika nämnderna och styrelserna bidrar till delårsrapporten med egna rapporter. Nämndernas rapporter sinsemellan är väldigt olika. Jag har genom åren haft en hel del synpunkter på Barn- och Ungdomsnämndens rapport. Jag ska dock inte upprepa kritiken, varken här eller i fullmäktige. BUN:s rapport ska enligt uppgift ha en ”annan vinkling” nästa år, så vi får avvakta tills dess.overskott2

Kommunens nämnder och styrelser beräknas göra ett underskott år 2014 på 13 milj kr. Trots detta kommer hela kommunen att göra ett överskott. Kommunen kommer att göra ett plusresultat på 23,6 milj kr! Det kan vara bra att komma ihåg om man diskuterar att det finns för lite resurser i förskola eller skola. Eller att äldreboendet Gläntan lades ner… Kommunen har pengar! (I varje fall än så länge…)

Revisorerna ger en del kritik på delårsrapporten och på en punkt en ganska tung sådan. De befintliga och extra avsättningarna som finns för pensionsåtaganden är inte ok. PwC, som ”hjälper” de ”politiska” revisorerna, skriver:

”Det medför att vi inte kan rekommendera revisorerna tillstyrka att årsredovisningen godkänns.”

Delårsrapporten kommer dock att godkännas av fullmäktige.

tennisVänersborgs Tennisklubb kommer att få en förlängd kommunal borgen och ett medborgarförslag om att Vänersborg ska bygga ett publikt akvarium/vetenskapscentrum kommer att avslås.

Fullmäktige kommer även att besluta att Vänersborg inrättar ett årligt byggnadsvårdspris. Det kan ju vara trevligt, förutsatt att Byggnadsnämnden ger vänersborgarna tillåtelse att bygga något…

Det ska bli intressant att se alla nya ledamöter på onsdag. Det är hela 30 stycken nya ansikten att lära känna och hålla reda på.

Kvartettens planer

17 oktober, 2014 Lämna en kommentar

kvartetten3Det kom ett förslag i min mailbox. Varför inte benämna den nya kvartett som ska styra Vänersborg de närmaste fyra åren, dvs Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, för ”tväralliansen”? (Det blir ju liksom lite långt att räkna upp alla partierna varje gång.) Motiveringen var att Bo Carlsson (C) sagt i media att det nya styret är en slags tvärpolitisk allians.

”Tväralliansen” är kanske ett bra förslag. Å andra sidan. Eftersom många redan spekulerar i om denna kvartett verkligen ska hålla ihop hela mandatperioden, vilket inte har något att göra med Birger Sjöbergs kända roman, så kanske den skulle kunna kallas ”Tvär(tom)alliansen”. ”Tom” skulle då uttydas som ”till och med”. Eller kanske ”tom”, som i innehållslös… Eller helt enkelt som tvärtemot den förra minialliansen.

Jag får avvakta eventuella förslag från kreativa vänersborgare innan det nya styret döps. Tills vidare använder i varje fall jag begreppet ”kvartetten”.

samarbeteDen nya kvartetten har inte på sina hemsidor, eller bloggar, skrivit något om orsakerna till sitt samgående. Centerpartiet nämner inte ett ord om det nya samarbetet, inte heller Välfärdspartiet eller Miljöpartiet. Partiernas väljare hålls helt enkelt i okunnighet om vad som händer och varför.

Det tycks egentligen bara handla om att få makt. Eller som Bo Carlsson uttryckte det i  TTELA:

”Vi är en majoritet i minoritet.”

Medlet blir målet typ.

Socialdemokraterna har emellertid nämnt samarbetet. Enligt Socialdemokraternas hemsida så håller kvartetten på att utarbeta en politisk överenskommelse. Det står däremot inget om vad som avhandlas eller varför. Enligt tidningsuppgifter så förhandlar de om 17 ”knäckfrågor” (TTELA). Det måste innebära att de förhandlar om allt som är politiskt aktuellt och mer därtill. Och som de är oeniga om… Det är t ex budgeten för 2015, hamnflytten till Vargön, byggnationen på Sanden, diverse demokratifrågor, pengar till Barn- och Ungdomsnämnden (den heter så fram till årsskiftet), om RUR-pengar (tidigare års överskott) ska användas, byggnation på Kindblomsvägen osv.

skog3bDe har däremot kommit överens om två av knäckfrågorna, två av de frågor som Miljöpartiet tycks anse vara bland de absolut allra viktigaste för Vänersborgs kommuns framtida öde. Kvartetten har kommit överens om att inte exploatera Mariedal Östra under mandatperioden och att (TTELA):

”mer ekologisk och närproducerad mat ska finnas i den kommunala verksamheten som skolor och äldreboenden.”

Och så finns det de som tvivlar på att samarbetet ska fungera… Nu är det ju bara 15 mindre viktiga knäckfrågor kvar… (Eller räknades dessa frågor inte in i de 17 knäckfrågorna?)

Ett tips är att Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsammans tvingar Miljöpartiet och Välfärdspartiet till stora eftergifter i de andra frågorna. Trots att Leif Höglund försöker invagga samarbetspartierna i säkerhet och skriver på Socialdemokraternas hemsida:

”… en god socialdemokratisk tradition som partiet gjort genom långliga tider, samarbeta för det gemensammas bästa.”

arenan_medley3Jag känner inte direkt igen beskrivningen från Vänersborg, det gör väl ingen som minns det socialdemokratiska styret 2006-2010 – perioden då arenan byggdes, Huvudnässkolan lades ner och krav på folkomröstningar placerades i garderoben.

Nä, jag tror att det är många av Miljöpartiets och Välfärdspartiets väljare som befarar det värsta i samarbetet med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det finns en tydlig risk (eller chans?) att Miljöpartiet och/eller Välfärdspartiet tappar allt som motiverar deras existens i Vänersborg…

På tal om eftergifter. Miljöpartiet har redan svängt 180 grader i en fråga. Det gäller en liten, men demokratiskt viktig fråga – ska vänersborgarna kunna läsa i lokalpressen om vad kommunfullmäktige ska behandla på sina sammanträden. ”Ja” sa Miljöpartiet för fyra år sedan, ”nej” säger de nu. Kommunen ska spara pengar och bara skriva tid och plats.

Nu kanske det bara är 14 knäckfrågor kvar?

Något som också är intressant, det är personfrågorna:

”Fördelning av politiska poster.”

knackfragaNågot säger mig att denna knäckfråga (som i sig innehåller väldigt många knäckfrågor) är minst lika viktig för Miljöpartiet som den politiska överenskommelsen. Antagligen viktigare… Jag tror inte att Marika Isetorp, och Per Sjödahl, nöjer sig med några småposter. Frågan är väl också vad Välfärdspartiet kan begära. Utan det nya samarbetet skulle Välfärdspartiet inte bli representerat ens i en enda nämnd. Partiets två mandat räcker inte till det. Kanske nöjer sig Morgan Larsson (VFP) med en plats i t ex socialnämnden och/eller den nya Kultur- och Fritidsnämnden? Eller propsar Morgan Larsson på en ordförandepost? 2:e vice ordförande i socialnämnden kanske?

Vänersborg väntar med spänning på den politiska uppgörelsen och fördelningen av de politiska posterna mellan kvartettens partier.

Kanske har också vadslagningen börjat på hur länge det ska dröja innan kvartetten sprängs…

Kategorier:Kvartetten

Mandatperiodens sista fullmäktige

15 oktober, 2014 1 kommentar

fundersamDet är inte helt logiskt. Den gamla mandatperiodens partikonstellation gäller i nämnder och styrelser fram till den 31 december. Det betyder t ex att Gunnar Lidell (M) är kommunstyrelsens ordförande resten av året. Vi slipper också sverigedemokrater i Barn- och Ungdomsnämnden… Och i andra nämnder. I 2,5 månader till. Men samma tid gäller inte kommunfullmäktige. Igår tisdag avslutades nämligen den gamla mandatperioden med det sista sammanträdet. Och redan nästa vecka träffas det nya kommunfullmäktige, dvs det som valdes nu i september.

Sådan är lagen.

Fullmäktiges sammanträde var lugnt. Även om det tisslades och tasslades en del i korridorerna. Det nya styret, den nya kvartetten, hade ju proklamerats under dagen.

kvartetten2Tvärtemot vad man kunde tro så syntes nöjda leenden mest hos de kommande oppositionspartierna. Visst, det kanske var någon typ av ”skadeglädje”, vad vet jag. Men det förklarar ju inte riktigt varför så många socialdemokrater och centerpartister såg så sammanbitna ut. Eller varför välfärdspartister och miljöpartister nästan såg lite skamsna ut. Utom Marika Isetorp (MP) då. Hon var ännu ”rakare i ryggen” än vanligt.

Kanske berodde oppositionspartiernas oförställda glädje på att de inte tror att den osannolika kombinationen av styrande partier, dvs Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, ska hålla ihop hela mandatperioden. Att de likt vänersborgssonen Birger Sjöbergs roman från 1924 ska bli ”kvartetten som sprängdes”. Eller att de ”oppositionella” visualiserar de kommande mötena mellan de forna kombattanterna Marie Dahlin (S)/Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp(MP)/Morgan Larsson (VFP).

Jag talade med en hel del personer igår, även socialdemokrater och centerpartister. Några av dem uttryckte redan vissa farhågor när det gällde det kommande kvartettsamarbetet… En sa till och med, hen hade läst min blogg igår (”VÄNERSBORGS NYA STYRE”), att:

”Aldrig att Morgan Larsson ska få bli socialnämndens 2:e vice ordförande!”

Samarbetet verkar börja bra…

money7Men jag tror inte att man ska underskatta den nya styrande kvartetten. Redan under fullmäktiges sammanträde visades prov på vad som komma skall. Marie Dahlin (S), Per Sjödahl (MP) och Morgan Larsson (VFP) var uppe i talarstolen och ville ha bättre ekonomiska villkor för fullmäktiges och nämndernas ordförande. Redan här kan man skönja en svängning hos Miljöpartiet och Välfärdspartiet, som tidigare argumenterat för att den kommunala byråkratin kostar för mycket. Men det var naturligtvis innan de själva kunde komma i åtnjutande av dessa poster…

Även på kommunstyrelsens senaste möte ändrade Miljöpartiet åsikt. För maktens skull. För ett antal år sedan argumenterade Per Sjödal mycket engagerat för att hela kommunfullmäktiges ärendelista skulle publiceras i lokalpressen inför sammanträdena. Av djupt demokratiska skäl, vänersborgarna hade rätt att i förväg få veta vad som skulle behandlas på de folkvalda beslutsfattarnas sammanträden. Vilket var en helt riktigt ståndpunkt enligt min uppfattning. Socialdemokraterna hade en annan uppfattning. Vilket de inte alltför sällan har i demokratifrågor. Det har Miljöpartiet nu också. Demokratin får inte vara för dyr – nu ska det bara annonseras om tid och plats för fullmäktiges sammanträden… Men det är klart, då sparar kommunen in lite på annonskostnaderna så att pengarna kan föras över till kommunens olika ordföranden…

betongblandareDet går fort att närma sig ”betongen”…

Kommunfullmäktiges sammanträde varade bara i drygt en halvtimme, om man bortser från avslutningstal, uppvaktningar och den traditionellt avslutande förtäringen i kommunhusets cafeteria.

Sammanträdet inleddes med en tyst stund för Åke Claesson (FP) och Hans-Erik Aronsson (M), som tragiskt nog har lämnat oss. Kommunfullmäktige skänkte en tanke till de båda och deras anhöriga.

Under det första ärendet beslutade fullmäktige sedan att Barn- och Ungdomsnämnden från och med den 1 januari ska byta namn till Barn- och Utbildningsnämnden – ett förslag som faktiskt härstammade från undertecknad bloggare.

Sedan var det detta med ”arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda”, som jag redogjorde för ovan. Vänsterpartiet yrkade på att de nuvarande ersättningarna skulle behållas.

lidell_talarstol3Gunnar Lidell (M) besvarade en fråga från vänsterpartisten Magnus Kesselmark och sedan presenterades ett antal motioner. Det lades fem motioner på kommunfullmäktiges sista sammanträde. TTELA presenterade i dagens tidning de flesta av dem. Av någon anledning nämndes dock inte de två motionerna från Vänsterpartiet… Fast det kanske inte var någon slump…

Vänsterpartiet motionerade om kommunens ”hantering” av kommunikationen och beslutsprocessen kring Kunskapsförbundet Väst (du hittar motionen genom att klicka här) och om vikten att uppdatera bostadsförsörjningsplanen, dvs planeringen av bostadsbyggandet. (Du hittar motionen genom att klicka här.) Den sista motionens aktualitet illustreras av Marie Dahlins uttalande i TTELA igår att den nya kvartetten harflygplan bestämt att Onsjö Södra ska bebyggas. Sådär hux flux. Under inflygningsstråket till Malögas flygplats… Utan att detta har diskuterats. Men å andra sidan, de rödgröna i Stockholm vill tydligen avveckla Bromma flygplats. Och då ryker väl Malögas möjligheter… Kanske har Marie Dahlin och den nya kvartetten tänkt sig att det istället ska bli en båtförbindelse från Vargön till Stockholm…

forsstrom3Ordförande Anders Forsström (M) höll ett tal om mandatperioden, Forsström lämnar nu både ordförandeposten och kommunfullmäktige. Han redogjorde för vilka personer som hade varit uppe i talarstolen, och hur många gånger, under mandatperioden. Inte helt oväntat hittade vi kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) på första plats. Lidell hade varit uppe i talarstolen 152 gånger. På den andra platsen kom Lutz Rininsland (V) med 132. Om ordförande hade klockat tiden, så hade Rininsland med all säkerhet vunnit… Moderaternas Lena Eckerbom Wendel (M) belade tredjeplatsen med 99 gånger. Hon visste inte själv om hon skulle tolka detta positivt eller negativt, men jag tycker att det är positivt att ledamöterna säger vad de tycker. Även Eckerbom Wendel.

Den tidigare oppositionen, dvs Vänsterpartiet, Miljöpartiet (för all del) och Välfärdspartiet (också för all del), visade sig ha varit flitiga talare. Marika Isetorp hade varit uppe i talarstolen 80 gånger (plats 4), Morgan Larsson 72 (plats 5), Per Sjödahl 60 (plats 7), Stefan Kärvling 50 (plats 9) och Adam Frändelid 30 (V, plats 13). Även mini-alliansens ”kompispartier”, Socialdemokraterna och Centerpartiet, hade synts ett antal gånger i talarstolen, Bo Carlsson 71 gånger (plats 6) och Marie Dahlin 53 (plats 8). Dock ska man komma ihåg att många gånger går ledamöterna bara upp och typ yrkar bifall, utan att säga något mer. Särskilt Marie Dahlin och Morgan Larsson är bra på det.

talarstolOrdförande Forsström konstaterade att Vänsterpartiet toppade listan på antal inlägg i förhållande till antalet ledamöter. Kanske inte helt oväntat, även om vänersborgarna antagligen inte får den uppfattningen när de läser TTELA… Kanske skulle sådant här statistik publiceras innan ett val…

För övrigt meddelade Anders Forsström att 30 ledamöter i fullmäktige inte kommer att återkomma nästa mandatperiod. Av dem så vill jag särskilt uppmärksamma fullmäktiges ålderspresident Johan Ekström (FP). Ekström gjorde sitt första sammanträde den 1 november 1979. Han har hunnit vara med blomgrenekstromom en hel del av Vänersborgs moderna politiska historia. Likaså min gamle fotbollstränare Lars G Blomgren (FP). Lars G Blomgren har varit ledamot sedan den 1 november 1985.

Jag fick vid kaffet en fråga om Blomgren hade varit en bra fotbollstränare. Och med tanke på att vi sällan förlorade några matcher, så torde han ha varit det… Blomgren dementerar för övrigt uttalandet som jag tillskrev honom i en blogg tidigare i år (se här):

”Det måste ha varit ”Puskas” [en annan av mina fotbollstränare; min anm] som sa det.”

kf_slutMandatperiodens sista fullmäktigesammanträde avslutades med en enklare förtäring. Som vanligt en LCHF-tallrik för min del.

Till sist.

Tack alla politiker och tjänstemän för denna mandatperiod! Ni har om inte annat fått ett okänt antal personer att ”klicka” 250.345 gånger på min blogg.  ;)

VÄNERSBORGS NYA STYRE

14 oktober, 2014 Lämna en kommentar

nyalliansenSå har då den politiska bomben släppts. Vänersborg ska styras av en helt osannolik kombination av partier de närmaste fyra åren. Socialdemokraterna och Centerpartiet har kommit överens med Miljöpartiet och Välfärdspartiet.

Jag undrar hur Socialdemokraternas väljare reagerar på det… Och Centerpartiets… Och Miljöpartiets… Och Välfärdspartiets…

De forna kombattanterna, den nya kvartetten, i samma säng…ko_is

Partierna kommer att få styra Vänersborg i minoritet. Precis som Gunnar Lidell (M) gjorde under den förra mandatperioden (som inte riktigt är slut än). Tillsammans får den nya styrande minoriteten 24 av fullmäktiges 51 mandat. Nu innebär väl detta ingen större ko på isen. Moderaterna och de andra borgerliga partierna kommer med all säkerhet att som vanligt rösta med Socialdemokraterna i åtminstone 95% av frågorna. Sedan räknar väl Marie Dahlin (S) med att Vänsterpartiet ska rösta med henne i de resterande 5%-en…

Hur den politiska uppgörelsen mellan partierna ser ut vet jag inte just nu. Det kanske presenteras senare idag. Det ska hur som helst bli mycket spännande att se uppgörelsen.

olderMiljöpartiet har under mandatperioden växlat många hårda ord med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Senast när budgeten för år 2014 beslutades i september förra året. Då gjorde Miljöpartiet gemensam sak med moderaterna och gav Barn- och Ungdomsnämnden endast 54.000 kr mer. Och framför allt, de var med och lade ner äldreboendet Gläntan. Miljöpartiet är också motståndare till en hamn i Vargön och, vad jag förstår, även en byggnation på Sanden. Vad Miljöpartiet tycker om Arena Vänersborg är också känt. Partiet har definitivt inte samma syn som Socialdemokraterna…

betongblandareÄndå var det kanske ingen större överraskning att Miljöpartiet ska ingå i styret. Miljöpartiet traktar hårt efter maktpositioner, så hårt att de tycks beredda att kompromissa bort en stor del av vad partiet står för och därmed sin politiska identitet. Anledningen är att Miljöpartiet sällan prioriterar vad som är viktigt i politiken – mindre betydelsefulla politiska frågor, som en skog i Mariedal, kan få partiet att glömma alla de viktigare frågorna. Dessutom tycks några av partiets ledande representanter anse att det är viktigare att få synas lite extra mycket än att vara politiskt konsekventa. Att få arvoderade tjänster och jobba med politik på halv- eller heltid är väl inte heller fy skam…

trolleri2I budgetberedningen häromsistens ville Socialdemokraterna och Centerpartiet börja exploatera Mariedal Östra redan nästa år. Nu har Socialdemokraterna och Centerpartiet dragit tillbaka detta förslag (P4 Väst), för att tillmötesgå Miljöpartiet. Det har hänt förut, även Gunnar Lidell använde sig av att skjuta på exploateringen (1 år i taget) för att få med sig Miljöpartiet. Och nu har det hänt igen, av Socialdemokraterna. Detta billiga politiska trick fungerar varje gång på Miljöpartiet…

När det gäller Välfärdspartiet är det ”än värre”. Partiet är ett klart borgerligt parti. Partiet motsätter sig av princip t ex alla skattehöjningar. Välfärdspartiet har inte bara stått på Miljöpartiets sida i de frågor som jag har beskrivit ovan (hamn, Gläntan, budget 2014 etc), partiet har ofta varit väldigt kritiskt mot de ledande företrädarna för Socialdemokraterna och Centerpartiet. Morgan Larsson har inte varit snäll från fullmäktiges talarstol och i sina bloggar. Så sent som den 17 juni i år så skrev Morgan Larsson om (se här):

”det ohederliga Centerpartiet”

Tidigare har Morgan Larsson skrivit t ex:

 • ”Den dåligt påläste Niklasson (S) förstod inte…” (källa)
 • ”Bo Carlsson, en av de politiker som orsakat mycket elände…” (källa)

MorganLarsson_kommunIfrån fullmäktiges talarstol har väl ordvalet ofta varit ännu ”tuffare”. Som när Morgan Larsson den 23 april i år dundrade från talarstolen, när Ernst & Youngs arenarapport (se här) diskuterades:

”Det är ett grovt politiskt bedrägeri av Socialdemokraterna och Centerpartiet. … Det är lögner och det är mörkanden. … Det är en skam för Vänersborg.”

Men den 6 juni 2013 så tog nog Morgan Larsson ändå priset. Då skrev han de oförglömliga orden på sin blogg, (se här):

”Dahlin/Carlssons budgetförslag visar att man fortfarande inte tar något ekonomiskt ansvar. Om dessa båda kumpaner får avgörande politiskt inflytande efter kommunvalet 2014 blir det en katastrof för Vänersborgs kommuninvånare.”

Ordvalen, ”ohederlig”, ”kumpaner” och ”katastrof”, är väl typiska för Morgan Larsson i sin retorik och argumentation mot Socialdemokraterna och Centerpartiet…

Vi ska väl inte heller glömma att Välfärdspartiet egentligen kom in i kommunfullmäktige för fyra år sedan mycket tack vare partiets kritik mot arenabygget.

ordforandeVi har en spännande mandatperiod framför oss. Det ska bli oerhört spännande att se vilken politik den styrande minoriteten ska föra. Och det ska framför allt bli spännande att se på vilka poster Marika Isetorp (MP), Per Sjödahl (MP) och Morgan Larsson (VFP) ska placeras. Ska vi gissa att Isetorp blir 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen? Och att Per Sjödahl blir ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden? Morgan Larsson, som vurmar för den fria, vinstgivande företagsamheten inom vård och omsorg, blir kanske 2:e vice ordförande i Socialnämnden?

Helt klart är att det bara kommer att finnas ett riktigt oppositionsparti den kommande mandatperioden – Vänsterpartiet! Precis som tidigare… Men nu blir det kanske tydligare för vänersborgarna.

mail2Men inte nog med det. Vänsterpartiet har fått ett brev från Marie Dahlin (S), där hon förklarar varför hon inte har tagit kontakt med oss (i Vänsterpartiet). Marie Dahlin räknar upp ett antal punkter.

1. ”Hela valrörelsen uppfattades av oss socialdemokrater som kritik från er till oss och ett förtroende som inte fanns.”

Vänsterpartiet har hela tiden stått för sina åsikter. Det har naturligtvis också inneburit kritik mot Socialdemokraterna. Och i många frågor står Vänsterpartiet långt ifrån Socialdemokraterna och Centerpartiet. Faktiskt i många stycken i samma frågor som Miljöpartiet och Välfärdspartiet för övrigt. Det gäller arenan, hamnen, Sanden, synen på demokrati, Kindblomsvägen…

blogg22. ”Allt bloggande under fyra år och där största kritiken varit riktad mot S och inte de som faktiskt styr.”

Även jag har stått för mina åsikter. (Liksom andra vänsterpartistiska bloggare.) Men att huvudkritiken har riktats mot Socialdemokraterna håller jag inte riktigt med om. Men det kanske jag ska ta som en komplimang. Detsamma säger ju t ex Miljöpartiet och Välfärdspartiet… Och Gunnar Lidell (M) slutade att vara min vän på Facebook efter att jag bloggade om honom… För att inte tala om det öppna brevet från en kristdemokrat…

3. ”annonsen om att en röst på S var detsamma som en röst på M var inte heller så smickrande.”

Det stämmer. Den annonsen utformades efter Marie Dahlins uttalande i P4 Väst, när Gunnar Lidell tyckte att samarbetet med Socialdemokraterna hade fungerat bra under mandatperioden. Marie Dahlin kommenterade då:

”Ja, vi har ju en dialog varje dag på jobbet. Vi är ju arbetskamrater han (Gunnar Lidell, min anm) och jag. Så det fungerar ju den dialogen.”

Detta uttalande retade också många socialdemokrater, varpå Marie Dahlin mindre framgångsrikt försökte att dementera sitt eget uttalande.

vadda4. ”Att vi också hade en överenskommelse om budgetramar inför sista budgetarbetet för att ev lägga ett gemensamt förslag, bröts av er.”

Vänsterpartiet förde samtal med Socialdemokraterna, det stämmer. Men att vi skulle ha brutit någon överenskommelse stämmer inte. Faktiskt inte! Jag förstår inte vad Marie Dahlin menar. (Jag deltog själv i samtalen.)

5. ”I frågor som Hamnen, Sanden och bostadsbyggnation står vi också långt i från varandra.”

När det gäller bostadsbyggnationen syftar nog Marie Dahlin på Kindblomsvägen. Och Marie Dahlin har rätt. Ja, i dessa frågor står vi långt ifrån varandra. Precis som Miljöpartiet och Välfärdspartiet som har varit eniga med Vänsterpartiet i just dessa frågor.

6. ”I förra valet ville ni inte ha något som helst samarbete med oss så länge vi hade S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Bo Carlsson kvar, och vi har fortfarande Lars-Göran och Bosse kvar som aktiva, och att ni skulle ha ändrat inställning har vi ingen indikation på, snarare tvärt om.”

gokunge_arenaDet stämmer också, detta har uttalats av en vänsterpartist. Det hände mycket i samband med arenabygget… Och det uttalades många hårda ord i dessa tider, inte minst från socialdemokrater som S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Dan Nyberg. Mot vänsterpartister… Och vi har inte heller någon indikation på att de har ändrat inställning… Ja, kanske Dan Nyberg då, men han är ju inte politiskt aktiv längre.

Men visst, Marie Dahlin har inte helt fel på denna punkt. Å andra sidan ska hon ju nu komma överens med Morgan Larsson och Marika Isetorp…

Marie Dahlin avslutar sitt mail till Vänsterpartiet med en förhoppning:

”Men vi utesluter inte att S och V med andra personsammansättningar kan bli ett alternativ för samarbete i ett framtida styre. Vi har ju trots allt en del gemensamt också.”

bloggare”Andra personsammansättningar”… Marie Dahlin menar nog inte Lars Göran Ljunggren, eller för den delen Bo Carlsson…

Något säger mig att jag inte jag får uppleva ett samarbete med Socialdemokraterna under min politiskt aktiva tid…

Å andra sidan säger mig något annat att de närmaste fyra åren bli lite av ett paradis för en bloggare…

%d bloggare gillar detta: