Arkiv

Archive for 23 oktober, 2014

Rapport från KF 22 okt

23 oktober, 2014 1 kommentar

kfokt14_1Så har då den nya mandatperioden börjat. Igår sammanträdde kommunfullmäktige för första gången med den nya parti- och personsammansättningen. Det tycktes som om alla, i stort sett, var närvarande, ordinarie ledamöter som ersättare. Det var således tämligen fullt i kommunhusets sessionssal.

Och längst fram satt kommunens ålderspresident och dirigerade förhandlingarna med järnhand. I och för sig med hjälp av duktiga lutz_ordf_mini”sufflörer”…

Det var ingen mindre än Vänsterpartiets Lutz Rininsland som hade den stora äran att agera som ordförande. Åldern tog ut sin rätt, skulle man kunna säga. Men det var dock tillfälligt. Redan nästa sammanträde inträder Anne Sophie Aronsson (S) i fullmäktige som ordinarie och blir då ålderspresident. Även Lars-Göran Ljunggren blir ordinarie nästa sammanträde och blir nummer 2 i ”ålderspresidentordningen”. För övrigt väljs då Lars-Göran Ljunggren med stor sannolikhet, på gränsen till absolut visshet, till kommunfullmäktiges ”riktige” ordförande, dvs för hela mandatperioden. Det var flera insatta fullmäktigeledamöter helt överens om. Mina spekulationer, se min förra blogg, kring hur det gick till när Ljunggren blev ordinarie verkar inte heller ha varit helt tagna ur luften. Det var enligt välunderrättade källor ett visst ”trixande”.

lutz_ordfmini2Lutz Rininsland redogjorde i sitt inledningsanförande för hur ärendegången fungerar i kommunen. Alla ärenden som ska upp i fullmäktige kan följas på kommunens hemsida, allt ifrån behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) till kommunstyrelsen. Det finns därför gott om tid för fullmäktigeledamöterna, och allmänheten, att sätta sig in i ärendena innan de dyker upp på kommunfullmäktiges bord.

Rininsland vände sig nog i första hand till de nya ledamöterna, men vi kan väl hoppas att Kurt Karlsson, sverigedemokraternas starke man, också lyssnade. Kurt Karlsson upprepade ju ett flertal gånger, till leda skulle nog vissa säga, under den förra mandatperioden att han inte visste något om något, eftersom han ”stod utanför”. Det verkade dock inte som om Kurt Karlsson gjorde det, lyssnade alltså. Inte den här gången heller. Han satt och muttrade i sin bänk när Rininsland pratade…

hejaRepresentanterna för den nya styrande kvartetten tycktes som vanligt mycket sammanbitna. Någon hejade inte ens på en gammal bloggande vänsterpartist… Å andra sidan fanns det de som hejade desto hjärtligare…

Ryktet att det var strul i kvartetten med fördelningen av de politiska posterna nådde snabbt mina öron. Några platser tycks dock vara klara. Förutom Lars-Göran Ljunggren (S) som kommunfullmäktiges ordförande, lär Bo Carlsson (C) återfinnas som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Det var i och för sig inte så svårtippat, även om Marika Isetorp och miljöpartiet säkerligen krävde posten för egen del. Det sägs att miljöpartiet i stället kräver en ”fullödig” kompensation för att gå med på detta arrangemang. Vad det konkret betyder återstår att se. Men är det något som Miljöpartiet, eller snarare vissa miljöpartister, vill, så är det att synas. Hur den förda politiken ser ut tycks vara av mindre betydelse. Förutom frågan om Mariedal Östra då… Socialdemokraterna och centerpartiet kan väl knappast neka miljöpartiet denna ”fullödiga” kompensation. Det skulle ju se ut om kvartetten sprängdes innan den ens hade börjat styra…

old_man2Sammansättningen av det nya fullmäktige är tyvärr lite ”snedfördelat”. Av fullmäktiges 51 ledamöter är bara 21 stycken kvinnor. Det är ”sämre” än den förra mandatperioden. Till viss del beror det på att bara en av sverigedemokraternas sex ledamöter är kvinna och ingen av välfärdspartiets två. Det är också både tråkigt och beklämmande att endast åtta ordinarie ledamöter är under 40 år. Det är väl egentligen ganska dåligt av partierna, och väljarna, att det ser ut så här.

Fullmäktige började med att välja en valberedning. Den ska så småningom föreslå fullmäktige personer till de olika posterna i nämnderna och styrelserna. Valet gick lugnt till. wesley_olaDen styrande kvartetten tillsatte 3 ledamöter, minialliansen 2, Vänsterpartiet 1 och sverigedemokraterna 1. Sverigedemokraternas representant i valberedningen blev för övrigt partiets ordförande Ola Wesley.

Nästa ärende handlade om hur ledamöterna skulle placeras i salen under de två första sammanträdena. Det var egentligen redan bestämt och inget att diskutera. Den nyvalde ledamoten för moderaterna, Dan Åberg, passade ändå på att ge fullmäktige sin syn i frågan. Åberg förespråkade att ledamöterna skulle sitta partivis. Tydligen talade han för hela moderatgruppen. Det är roligt att Vänsterpartiets syn på placeringsordningen sprider sig. Även om det var oväntat… Vänsterpartiet lade nämligen en motion om detta under den förra mandatperioden… Något som den då styrande minialliansen, med Anders Forsström (M) som kommunfullmäktiges ordförande, aldrig genomförde. Hur ledamöterna ska sitta under mandatperioden bestämmer, av någon underlig anledning, kommunfullmäktiges ordförande, dvs med all sannolikhet Lars-Göran Ljunggren, alldeles själv. Och Ljunggren är väl inte direkt känd som en nytänkare. Mer än när det gäller diverse ekonomiska transaktioner…

annons2Under ärendet ”Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden” var förslaget att annonsering om sammanträden skulle införas i TTELA och Vänersborgaren. Annonsen skulle endast innehålla dag, tid, plats och webb-adress.

Vänsterpartiet genom Marianne Ramm yrkade att annonsen i Vänersborgaren dessutom skulle innehålla hela ärendelistan (dagordningen). Marianne Ramm menade att det var en fråga om tillgänglighet och demokrati. Alla i Vänersborg vet inte hur man hittar ärendelistan på nätet. Ja, alla har inte ens en dator.

Marianne Ramm:

”Vi stänger ute folk.”

internetGunnar Lidell (M) tyckte att folk kunde ringa till kommunkansliet och fråga om de inte hittade på nätet.

”Det är ju nya tider nu.”

Sa Gunnar Lidell.

Marika Isetorp (MP) tyckte att allt var frid och fröjd – webb-adressen fanns ju med i annonsen… Hur det nu hjälper de som inte har datorer…

Precis samma fråga diskuterades för fyra år sedan. Det är intressant att se att så många ledamöter har ändrat åsikt sedan dess, t ex Lena Eckerbom Wendel (M), Gunnar Lidell (M) och Joakim Sjöling (S). I den efterföljande voteringen röstade nämligen hela fullmäktige ”ja” till att ärendelistan inte skulle tas med i annonseringen. Vänsterpartiet röstade ”ja” till att hela ärendelistan/dagordningen skulle finnas i annonsen. Det var bara Per Sjödahl (MP) som röstade med Vänsterpartiet. För fyra år sedan var det nämligen Sjödahl som lade detta förslag! Sjödahl var konsekvent. Marianne Karlsson (C) lade för övrigt ner sin röst.

kurtkarlsson4Sverigedemokraternas agerande i frågan är värt några ord. Kurt Karlsson argumenterade från talarstolen att vänersborgarna hade rätt att få veta vad fullmäktige skulle diskutera på sammanträdet. Sedan yrkade han bifall till det liggande förslaget – som innebar motsatsen. Ordförande Rininsland förstod inte, precis som fullmäktigeledamöterna i övrigt, vad Kurt Karlsson menade och ordförande frågade vad Kurt Karlsson egentligen yrkade på. Kurt Karlsson förstod i sin tur inte Rininslands fråga. Vilket inte är helt ovanligt… Och i den efterföljande voteringen röstade alltså samtliga sverigedemokrater på att vänersborgarna inte hade rätt att få veta vad fullmäktige skulle diskutera på sammanträdet…

Ja, ja, ja… Sverigedemokraterna förnekar sig aldrig…

Fullmäktige beslutade sedan att Kulturnämnden skulle få 300.000 kr för att upphäva köpstoppet på böcker. Det var ett bra beslut. Det är bara lite konstigt att inga partier, t ex socialdemokraterna, röstade på detta förslag när Vänsterpartiet lade fram det i kommunstyrelsen före valet…

Jag kan inte låta bli att kommentera hypersossen Leif Höglund, när han på socialdemokraternas hemsida ger sig på en alternativ och falsk historiebeskrivning. Leif Höglund ger nämligen socialdemokraterna ”äran” för gårdagens beslut när han skriver:

”…S fick med sig hela fullmäktige på beslutet…”

Ja du, Leif Höglund. Läs gärna på lite innan du kommenterar politiken – och ära gärna den som äras bör…

kunskapsforbundet_vastNYUnder den korta diskussionen om delårsrapporten, så tyckte Marika Isetorp (MP) att ledamöterna skulle notera de ekonomiska problem som Kunskapsförbundet Väst hade och som drabbade vuxenutbildningen. Isetorp hoppades att kommunfullmäktige senare skulle skjuta till mer pengar. Det var bra sagt. Vi hoppas att Isetorps åsikter ger avtryck i det nya budgetförslag som, förhoppningsvis, den nya kvartetten presenterar om en månad.

Sammanträdet avslutades kl 20.05 och med det så var den unika händelsen med en blogg3vänsterpartistisk ordförande till ända.

För övrigt kan noteras att jag har fått en ny läsare av min blogg. Och inte vem som helst. Självaste Gunnar Lidell (M) följer vad jag skriver! Dock inte varje dag…

%d bloggare gillar detta: