Arkiv

Archive for 31 oktober, 2014

Kvartetten och budget 2015

31 oktober, 2014 Lämna en kommentar

pengapaseKommunfullmäktiges viktigaste beslut under året är Mål- och resursplanen (=MRP). Den handlar om budgeten för kommande år, dvs om kommunens inkomster och utgifter. I budgetbeslutet slår fullmäktige, i varje fall majoriteten, fast vad det vill för kommande år. Det handlar om avgörande frågor som – ska skolan få mer pengar, ska vi spara in på äldreboende, ska vi satsa pengar på gatuunderhåll, ska vi satsa pengar på en arena osv… Fullmäktige fastställer också skattesatsen.

Varje valår så tas två budgetbeslut av Vänersborgs fullmäktige. Dels som vanligt i juni, men också ett i november. Anledningen är naturligtvis att i november ser ju fullmäktige ut på ett annat sätt än före valet.

Och som vanligt ska alla förslag som fullmäktige fattar beslut om först beredas i kommunstyrelsen. Även om kommunstyrelsens sammansättning fortfarande återspeglar valresultatet 2010…

Den 19 november fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2015. I onsdags var frågan uppe i kommunstyrelsen.

kvartetten2Det var många som förväntade sig att den nya styrande kvartetten, bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och välfärdspartiet, nu skulle visa vad de ville med sitt styre. Det hör ju faktiskt till vanlig hövlighet att de nya styrande visar på vad de har kommit överens om och hur deras vallöften ska realiseras.

Av detta blev det ingenting.

TTELA har i dagens tidning beskrivit det på ett helt riktigt sätt:

”Sommarbudgeten återanvänds”

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 är i stort sett en kopia av den budget som kommunfullmäktige antog i juni. Den nya styrande kvartetten har inte kommit överens om i stort sett någonting nytt. Valresultatet med en ny styrande majoritet får ingen som helst återspegling i den nya budgeten.

grytorDet här är helt osannolikt. Och frågar någon mig, så ser jag det som ett tecken på att kvartetten inte vet vad man vill den här mandatperioden. Det viktiga tycks vara att få sitta vid maktens grytor. Inte vad man ska använda makten till…

Ganska typiskt för betongpartier……

Den ”gamla sommarbudgeten” är den budget som socialdemokraterna, centerpartiet och – vänsterpartiet röstade igenom i fullmäktige! I den avgörande voteringen avstod miljöpartiet, välfärdspartiet och, som alltid, sverigedemokraterna från att rösta. Minialliansen röstade på sitt förslag.

Socialdemokraternas och centerpartiets förslag var för övrigt nästan identiskt med minialliansens budgetförslag. Det skilde bara omkring 530.000 kr. Och det är i det närmaste ingenting i en budget som uppgår till nästan 2 miljarder kr. Marie Dahlin (S) inledde också sitt budgettal i juni med:

”Tack Gunnar [Lidell, M: min anm] för lyhördheten för våra förslag.”

Och på sätt och vis skulle väl vi i vänsterpartiet också kunna ha sagt något liknande. Beslutet innebar nämligen att ett av vänsterpartiets absolut viktigaste krav under hela mandatperioden tillgodosågs – ökad satsning på förskola och grundskola. Förskolan/barnomsorgen fick 10 milj kr ”extra” (jämfört med 2014), medan grundskolan fick 13 milj kr. Det var ju valår…

smile2Att Vänsterpartiet stödde förslaget från socialdemokraterna och centerpartiet fick Marika Isetorp (MP) att den 21 juni skriva på sin blogg:

”Vänsterpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, vad Kärvling brukar kalla, ett betongparti. Vänsterpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialvänstercenterpartiet.”

Visst är det ett kul uttalande, särskilt nu.

Miljöpartiet hade lagt ett eget budgetförslag i juni. Det var präglat av valet, ett riktigt ”valfläsk” presenterades. Miljöpartiet föreslog att grundskola/fritidshem skulle få ytterligare(!) 14 milj kr, 2 milj kr skulle gå till lärare för fortbildning mot mobbing och segregation, 0,5 milj kr till Eko-mat, 7 milj kr till gång- och cykelvägar mm. Alla dessa extra satsningar skulle finansieras av en skattehöjning på 30 öre.

I kommunstyrelsen i onsdags röstade miljöpartiet på socialdemokraternas och centerpartiets förslag… Miljöpartisterna i kommunstyrelsen berörde inte med ett ord sitt egna förslag från i juni.

salja_sin_sjalVad då ”sålt sin själ”? Vem har sålt sin själ?

Vad gör inte miljöpartiet för att få komma in i kommunhusets värme och vara med och styra med de stora betongpartierna?

Miljöpartiet har snabbt blivit ”ett bihang till Socialcentern” (se ovan) och det av en anledning – socialdemokrater och centerpartister har lovat att inte exploatera Mariedal Östra…

Alltid detta Mariedal Östra!

Redan 2011 ingick miljöpartiet någon slags ”pakt” med moderaterna och mini-alliansen. Miljöpartiet lovade då att rösta på moderaternas och minialliansens budgetförslag om Mariedal Östra utgick ur exploateringsbudgeten. Året efter, 2012, avstod miljöpartiet att rösta för 16 milj kr mer till skolan och fritidshemmen mot att Mariedal Östra utgick ur exploateringsbudgeten. Igen. 2013 röstade miljöpartiet återigen på moderaternas och minialliansens budgetförslag, som innebar endast 54.000 kr mer till BUN. Och dessutom att äldreboendet Gläntan lades ner. Mot, naturligtvis, att Mariedal Östra inte exploaterades.

sjunkerMPÄr det något som liksom sådär, någonstans, känner att moderaterna liksom har drivit med miljöpartiet? Att miljöpartisterna liksom kan bli pålurade vad som helst? Gå med på vad som helst?

Och nu, år 2014, så glömmer miljöpartiet sitt 5 månader gamla budgetförslag och stödjer socialdemokraternas och centerpartiets budgetförslag. Mot att – Mariedal Östra inte exploateras…

Och naturligtvis också, det får vi inte glömma – mot att vissa miljöpartister får några arvoderade politiska tjänster. Kanske till och med heltidstjänster…

Vad då ”sålt sin själ”?

spegelVad var det Marika Isetorp (MP) skrev om vänsterpartiet?

”Vänsterpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, vad Kärvling brukar kalla, ett betongparti. Vänsterpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialvänstercenterpartiet.”V_logga_mindre

Vänsterpartiet föreslog på onsdagens kommunstyrelse att socialnämnden ska få ytterligare 12 milj kr. Ur Vänsterpartiets yrkande:

”Socialnämnden verkar gå in det nya budgetåret med ett underskott från 2014 som med cirka 8 miljoner kronor motsvarar cirka en procent av nämndens totala ram.
Socialnämnden anmäler avvikelser på de flesta positioner i nästan alla verksam-hetsområden. Det är helt enkelt en omöjlig uppgift att träffa rätt med budgetprognoser på ett fält som påverkas av så många faktorer. Men sammanlagt överväger bilden att nya bemanningsregler, växande brist på boendeplatser, ökade hot om vitesföreläggande, stigande påfrestningar på försörjningsstödet, en fortsatt hög arbetslöshet, ökade kostnader för HVB-platser och i missbruksvården i slutändan gör det helt omöjligt för socialnämnden att bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade anslag.”

Jag måste säga att det är lite förvånande att socialdemokraterna inte stödde detta förslag. Sociala frågor brukar ju tillhöra de frågor som socialdemokraterna prioriterar.

I varje fall förr…

Förslaget avslogs av samtliga partier.

kunskapsforbundet_vastNYVänsterpartiet yrkade också på att kommunen ska reservera 5 milj kr till Kunskapsförbundet Väst (=Gymnasieskolan/Komvux) för att förstärka möjligheten att erbjuda ett bättre kursutbud inom vuxenutbildningen.

Vänsterpartiet skriver i yrkandet:

”Den dramatiska förändringen på området vuxenutbildningen kräver ett ställningstagande nu. Vänersborgs kommunfullmäktige inser att en betydande nedskärning av antalet kurser har långtgående följder för ett stort antal invånare i Kunskapsförbundets båda kommuner. Vi måste även räkna med att uteblivna utbildningsmöjligheter påverkar kommunerna på utgiftssidan, främst på socialtjänstens område.”

Alla de andra partierna avslog detta förslag. Också. Även Miljöpartiet. Ändå så skrev Marika Isetorp (MP) en debattartikel i ämnet och så sent som den 1 oktober en blogg med rubriken:

”Vuxenutbildningen måste räddas!”

I fullmäktige den 22 oktober upprepade Isetorp kravet och sa att hon hoppades att fullmäktige skulle skjuta till mer pengar till Kunskapsförbundet.

Vad hände?

sossarMarie Dahlin (S) har tidigare pratat om att 4 milj kr har avsatts till att förstärka Kunskapsförbundet. Men detta är inte sant. Inga pengar har avsatts.

På kommunstyrelsen förklarade Marie Dahlin hur hon menade. Typ.

Av de extra 13 milj kr som skulle gå till grundskolan i budgeten för 2015, så beslutade fullmäktige att bara 4 milj skulle gå direkt till Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN). De resterande 9 milj skulle stanna i kommunstyrelsen och typ delas ut till BUN efter ansökan med motiveringar. En konstruktion som jag har skrivit om förut och som jag tycker är helt uppåt väggarna. Men pengarna skulle gå till BUN. Därom har det aldrig rått några tvivel.

Förrän på kommunstyrelsen i onsdags.

Socialdemokraterna och centerpartiet, och tydligen också miljöpartiet och välfärdspartiet, tycker att kommunen kan ta av dessa, grundskolans, pengar och ge till Kunskapsförbundet!

kvartetten5Det första som den nya kvartetten tänker besluta i november är alltså att ta tillbaka 9 av de 13 milj till grundskolan som fullmäktige beslutade om i juni. De ställer de yngre eleverna mot de vuxna eleverna – och sparar på de yngre.

Är det sant? Är det detta som de socialdemokratiska, centerpartistiska, miljöpartistiska och välfärdspartisiska väljarna ville?

För att uttrycka det milt: Detta är att ta ett steg bakåt.

För att uttrycka det tufft: Detta är ett svek mot barnen och ungdomarna i Vänersborg.

Vad var det Marika Isetorp skrev:

”Miljöpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, ett betongparti. Miljöpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialmiljöcenterpartiet.”

Eller?

%d bloggare gillar detta: