Arkiv

Archive for 7 november, 2014

I väntans tider…

7 november, 2014 Lämna en kommentar

havandeVi går i väntans tider i Vänersborg. Men inga förlösande nyheter når dagens ljus. Allt försiggår bakom skål och vägg…

Inga nya avslöjanden om arbetet kring den politiska plattform som den nya styrande kvartetten ska arbeta, eller håller på att arbeta, fram når våra öron, inga namn på vilken person eller parti som ska ha vilken post har offentliggjorts, inga nya politiska utspel eller krav…

Det är nästan lika händelselöst som det var under den förra mandatperioden…

Ett exempel är behandlingen på kommunstyrelsesammanträdet förra veckan av de förslag som ska upp på fullmäktiges bord i november. Det gäller naturligtvis framför allt årets viktigaste beslut – budgeten för 2015. (Se min blogg ”Kvartetten och budget 2015”.)

Den nya styrande kvartetten (alltså socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och välfärdspartiet) kom inte med något nytt. Inte det minsta! Tänk, en ny styrande kvartett av partier – och det ger inte det minsta avtryck i ett budgetförslag!

Kvartetten var enig om precis samma förslag som socialdemokraterna och centerpartiet lade fram i juni – och som miljöpartiet och välfärdspartiet då inte stod bakom! Nu gör de helt plötsligt det. Utan några som helst motiveringar. Miljöpartiet och välfärdspartiet har bara tvärvänt.

attraheraTänk om miljöpartiet och välfärdspartiet hade sagt i valrörelsen:

”vi står inte längre bakom våra egna budgetförslag från juni – nu har vi ändrat oss och tycker att förslaget från socialdemokraterna och centern är bättre.”

Hur många väljare hade lockats av det?

Det enda som ändrades i kommunstyrelsen förra veckan återfinns i investeringsbudgeten. Som det inte fattades något beslut om i juni. Investeringsbudgeten återremitterades nämligen. Här har faktiskt socialdemokraterna och centern vikit sig för miljöpartiet (och välfärdspartiet?) på en punkt – Mariedal Östra ska inte exploateras. I stället har Onsjö Södra helt plötsligt pekats ut som en lämplig plats för byggnation…

Och detta är väl i sin tur ett slags svek mot väljarna från socialdemokraternas och centerns sida. Dessa partier har alltid velat bebygga Mariedal Östra. Och jag har hört alla ytterst hårda ord från socialdemokrater när de utgjutit sig över miljöpartiets rigida hållning i frågan. Och framför allt om enskilda miljöpartister…

kossaI samarbetet för att nå och utöva makt tycks det inte finnas några som helst heliga kor. Det är inte vad man ska ha makten till som är viktig – det är makten i sig…

ljunggren2Oj, jag glömde! Kvartetten är överens om en sak till. Även om det inte är officiellt. Än. De är överens om att Lars-Göran Ljunggren (S) ska bli kommunfullmäktiges ordförande… (Ja, det är han! Det är Arena-Topp-Ljunggren…)

Tänk om miljöpartiet och välfärdspartiet hade sagt i valrörelsen:

”Vi vill att Lars-Göran Ljunggren ska bli fullmäktiges ordförande!”

Hur många väljare hade lockats av det?

arenan2Själv tycker jag att det är provocerande. Det är provocerande att Ljunggren med barlasten från den ekonomiska katastrofen med arenan och alla tveksamheter kring lagligheten i Toppskandalen ska bli kommunens officielle företrädare.

Och då har jag ändå inte nämnt den enorma neddragning av grundskolan som skedde under denna period. Eller skandalen med Solängen. Eller nejet till två krav på folkomröstningar. Eller nedläggningen av Huvudnässkolan. Som man i valet 2006 hade lovat att renovera och behålla. Eller alla oegentligheter kring diarieföringen.

Socialdemokraterna borde kanske ha upplyst väljarna om detta innan valet…

Hur många väljare hade lockats av det?

Valet av Ljunggren till ordförande sker på fullmäktigesammanträdet den 19 november.

fanfarEn annan ”utnämning” är dock redan klar och offentliggjord. Håkan Alfredsson blir förvaltningschef för den nybildade Kultur- och Fritidsförvaltningen. Det är väl ingen vänersborgare som har undgått att i något sammanhang stöta på denne driftige och kreative person.

Håkan Alfredsson är ett bra val. Jag tror att han kan lyfta inte bara musiken och bandyn i kommunen – utan även andra kulturella och idrottsliga verksamheter och aktiviteter.

Kategorier:Kvartetten
%d bloggare gillar detta: