Arkiv

Archive for 30 november, 2014

Val till nämnder och styrelser

30 november, 2014 Lämna en kommentar

vilaI veckan som kommer har undertecknad bloggare, i likhet med många andra politiker i Vänersborg, inga sammanträden inplanerade. I varje fall inte på kommunhuset. Varken kommunfullmäktige eller Barn- och Ungdomsnämnden ska träffas. Däremot är det möten med Vänsterpartiet, två stycken. Och det här är nog något som de andra partierna också känner igen. Det är nämligen hög tid för partierna att utse ledamöter till de olika nämnderna och styrelserna. Och det kräver nomineringar, diskussioner och val i de olika partierna…

På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december ska nämligen alla platser i kommunens nämnder och styrelser mm tillsättas.

Det kommer att bli spännande att se vilka personer som vi kommer att hitta i de olika nämnderna och styrelserna. Det mesta är oklart, men att Marie Dahlin (S) blir kommunstyrelsens ordförande, det är helt säkert. Liksom att hennes mångårige vapendragare Bo Carlsson (C) blir samma styrelses 2:e vice ordförande. Det är väl inte heller någon högoddsare om Gunnar Lidell (M) kniper platsen som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

grevinna_betjantMed andra ord – det är samma gamla betongpolitiker som vanligt som blir heltidsanställda kommunalråd.

”James: The same procedure as last year, Miss Sophie?
Miss Sophie: The same procedure as every year, James!”

Fast lite tvärtom. Betongpolitikerna byter lite stolar…

Men det är så vänersborgarna vill ha det, och det är så de får det.

När det gäller de övriga platserna i nämnderna och styrelserna är det svårare att gissa vilka som besätter dem. Naturligtvis kommer vi även här att återfinna många av de gamla, dvs ledamöter från den förra mandatperioden. Men det lär dyka upp några nya ansikten och dessutom kan de gamla byta plats.

Ordförandeposterna är naturligtvis särskilt intressanta. Enligt tidningsuppgifter ska Marika Isetorp (MP) bli ordförande i den nybildade Kultur- och Fritidsnämnden och hennes partikamrat Per Sjödahl ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Det har de sagt själva i varje fall. Och det är väl en bra utdelning för miljöpartiet, som trots att de nu tillhör det styrande triumviratet faktiskt bara har fyra mandat i fullmäktige.

För övrigt lär väl Lennart Niklasson (S) ta hand om posten som ordförande i socialnämnden. Och vem vet, kanske gör Bo Carlsson comeback som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden? Trots den svidande kritik Carlsson ådrog sig från revisorerna för den hantering av fiberdragningen som skedde under Carlssons tidigare ordförandeperiod. Revisorskritiken behandlades faktiskt så sent som den 23 april i år av fullmäktige och då skrev revisorerna:

fiber”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Det handlade om att nästan tre miljoner kronor hade utbetalats utan formella beslut och att fakturor inte hade kontrollerats i tillräckligt omfattning. Revisorernas ordförande Benny Jonasson sa på fullmäktigesammanträdet att ansvarsfrågan inte var avgjord än. Revisorernas arbete kring fiberdragningen fortskrider. Vilket nog är alldeles nödvändigt. Vem vet vad som kan ligga nedgrävt tillsammans med fibern i Centerns starka fäste i södra Dalsland… (Vill du veta mer om kritiken, så läs mina tidigare bloggar, t ex ”Revisorernas rapporter”, ”Bo Carlsson utan ansvar?” och ”Politiker kan också göra fel”.)

Men i  socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets Vänersborg är det nog så att tiden läker alla sår. Och kan Lars-Göran Ljunggren (S) bli ordförande i kommunfullmäktige, så kan väl Bo Carlsson bli ordförande i samhällsbyggnadsnämnden… Och dessutom är ju Bo Carlsson redan tilltänkt som kommunalråd…

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) har bestämt att fullmäktiges sammanträde ska börja redan kl 09.00 den 10 december och inte som brukligt kl 18.00. Jag vet inte om Ljunggren räknar med långa valprocedurer eller om han tänker på några andra ärenden som ska behandlas.

morgonluftNågra andra ärenden som ska behandlas av fullmäktige är bland annat begäran från Kunskapsförbundet Väst om ägartillskott samt två ärenden där sverigedemokraterna antagligen vädrar morgonluft:

  • ”Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare”
  • ”Överenskommelse om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare”

Fast jag har svårt att se att sammanträdet ska ta hela dagen.

Jag återkommer senare om fullmäktiges sammanträde och ärendelista.

%d bloggare gillar detta: