Arkiv

Archive for 13 november, 2014

Kunskapsförbundet Väst. Igen.

13 november, 2014 1 kommentar

budgetDet närmar sig budgetbeslut i Vänersborgs kommunfullmäktige. På onsdag den 19 november är det meningen att budgeten för 2015 ska tas.

”Gymnasiefrågan” finns liksom inte med i budgetpaketet nu för tiden. Birger Sjöberggymnasiet och vuxenutbildningen sköts ju som bekant inte längre av Vänersborgs kommun. Istället bildades ett kommunalförbund den 1 januari 2013, Kunskapsförbundet Väst. Kommunalförbundet ägs av Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun. Det är alltså Kunskapsförbundet Väst som har hand om ”gymnasiefrågan”, inte Vänersborgs kommunfullmäktige. Det komplicerar det hela en del. Det har till och med nästan blivit så att våra gymnasieungdomar och vuxenstuderande inte tycks angå Vänersborgs fullmäktige längre.

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundets korta historia har kantats av ekonomiska problem. Gymnasieskolorna i både Vänersborg och Trollhättan gick med underskott redan innan förbundet bildades och det innebar att Kunskapsförbundet faktiskt startade sin verksamhet med ett minus.

Kunskapsförbundet har sparat, kanske för lite, kanske för sent, men sparat har det…

Det som har diskuterats nu i höst, det är den kommunala vuxenutbildningen. Här räcker Kunskapsförbundets pengar inte alls till. När de obligatoriska verksamheterna för förbundet, t ex SFI, har betalats är det inte mycket pengar kvar…

Redan i april i år meddelade Kunskapsförbundet därför i en tjänsteskrivelse:

”Detta innebär i konstruktionen av uppdragsavtal (konstant påse pengar) att platserna för Gymnasial vuxenutbildning minskar …”

Kursutbudet för de vuxenstuderande har minskat drastiskt under förbundets verksamhetstid.

KFV_nov14

Det är skrämmande siffror.

Det minskade kursutbudet har naturligtvis också lett till att antalet studieplatser har sjunkit:

KFV_nov14_2

Och, som en följd, att alla sökande inte kan antas till våren 2015:

KFV_nov14_3

Det är en mycket oroande utveckling. Sedan måste man komma ihåg att ju färre kurser som erbjuds, desto färre sökande. Potentiella studerande kan ju inte söka till kurser som inte finns. Därför är det svårt att säga hur många platser som egentligen skulle behövas.

Utbildning är viktig – både för de enskilda individerna och för samhället i stort. Det handlar ju till syvende og sidst om att personer ska få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

KFV_nov14_4Eller som Skolinspektionen skriver i sitt tillsynsbeslut av Kunskapsförbundet från den 22 oktober i år (för mer information om Skolinspektionens rapport, se dagens TTELA):

”Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling.”

På grund av bristen på pengar har Kunskapsförbundet inte planerat att starta några sammanhållna yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen. Endast pågående utbildningar inom Vård- och omsorg (termin 2 och 3 av 3) i Trollhättan och Vänersborg samt betong/murarutbildningen (termin 2 av 2) i Trollhättan var tänkta att bedrivas.

Nedskärningarna och besparingarna har lett till att behoven hos de elever som har en individuell studieplan är svårare, eller omöjliga, att tillgodose eftersom de har gjort en planering utifrån fristående kurser. Omkring 100 elever riskerade att få avbryta sina studier.

KFV_nov14_5De vuxenstuderande protesterade. De ordnade en demonstration, skapade Facebookgrupper och skrev på protestlistor som de överlämnade till kommunledningarna i Vänersborg och Trollhättan. Det har vi bland annat kunnat läsa om i TTELA.

Som en följd av protesterna har Trollhättans och Vänersborgs kommunledningar ”insett” att Kunskapsförbundet behöver mer pengar. Marie Dahlin (S) pratade vid ett tillfälle, i TTELA, om att 4 milj kr hade avsatts till att förstärka förbundet. De miljonerna vet jag dock inte vart de har tagit vägen. Om de nu någonsin har funnits… Men nu har tydligen kommunledningarna i Trollhättan och Vänersborg i varje fall bestämt att Trollhättan ska bidra med 1.225.000 kr och Vänersborg med 525.000 kr.

Pengarna är riktade till de elever som har påbörjat sina individuella studieplaner, så att de kan slutföra sina studier och kunna få jobb. Det handlar om 70 elever i Trollhättan och 30 elever i Vänersborg. Och pengarna är enbart ett tillfälligt stöd under 2015.

sosPengarna från ägarkommunerna är alltså ”akutpengar” riktade till en viss grupp elever. Det tillfälliga ekonomiska tillskottet löser emellertid inte Kunskapsförbundets grundläggande problem.

Det krävs fler kurser och fler studieformer för att tillgodose utbildningsbehoven. Elever med t ex individuella studieplaner med olika behov för behörighet måste ha ett större kursutbud. Det skulle behövas många fler yrkesinriktade kurser. De elever som går ur gymnasiet med ofullständiga betyg borde naturligtvis också få möjlighet att läsa in olika ämnen. Dessutom bör elever inom vuxenutbildningen kunna få möjlighet till distansundervisning.

De 525.000 kr som Vänersborgs kommunledning har utlovat ska beslutas av fullmäktige i december. Vänsterpartiet vill istället skjuta till pengar i budgeten redan nästa vecka.

Vänsterpartiet skriver så här i sitt budgetyrkande, som ska behandlas av kommunfullmäktige på onsdag:

”Den dramatiska förändringen på området vuxenutbildningen kräver ett ställningstagande nu. Vänersborgs kommunfullmäktige inser att en betydande nedskärning av antalet kurser har långtgående följder för ett stort antal invånare i Kunskapsförbundets båda kommuner. Vi måste även räkna med att uteblivna utbildningsmöjligheter påverkar kommunerna på utgiftssidan, främst på socialtjänstens område. Därför föreslår vi ett uttalande från vårt kommunfullmäktige som konkret anger en summa vi är villiga att ställa till förfogande.”

V_logga_mindreVänsterpartiet yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar:

”Anslaget till kommunstyrelsen förstärks med 5 miljoner kronor som reserveras för ett kommande beslut att förstärka Kunskapsförbundet Västs möjlighet att erbjuda ett bättre kursutbud inom vuxenutbildningen.”

Anledningen till att Vänsterpartiet vill att pengarna ska gå till kommunstyrelsen är att vi inte riktigt vet hur mycket pengar Kunskapsförbundet behöver nästa år. Sedan måste ju Vänersborg avvakta så att också Trollhättan fattar beslut om ”sin del”. Kunskapsförbundet ägs ju av båda kommunerna.

Det återstår att se vad kommunfullmäktige beslutar på onsdag. Jag vet att t ex miljöpartiet i tidningar och bloggar har uttalat sin vilja att ge mer pengar till Kunskapsförbundet. Den stora frågan är emellertid hur de andra partierna i den styrande kvartetten ställer sig.

%d bloggare gillar detta: