Arkiv

Archive for 9 november, 2014

Sammanträde BUN

9 november, 2014 3 kommentarer

Imorgon måndag har Barn- och Ungdomsnämnden sitt näst sista sammanträde för året – och mandatperioden. Det blir troligtvis ett lugnt sammanträde, lite som ”lugnet före stormen” tror jag.

Jag har i en tidigare blogg redogjort för BUN:s ärenden – se ”Inför BUN 10/11”. Sedan dess har extrautskicket kommit. Det innehåller budgetuppföljningen för oktober samt faktiskt också ett extra ärende:

”Svar på remiss från KSAU angående ökat investeringsanslag avseende ny förskola på Belfragegatan, kvarteret Hönan.”

diagramMånadsuppföljningen konstaterar att prognosen för året blir ännu sämre än beräknat. Sedan augusti har den försämrats med 2,5 milj kr… Underskottet för år 2014 uppskattas nu bli 10 milj kr.

Det är mycket pengar. Det är tur att kommunen som helhet beräknas göra ett överskott på 24 milj kr.

Nu är det ju inte barnen och eleverna som kostar mer. Det är istället hyrorna till samhällsbyggnadsnämnden för arena- och fritidsanläggningar som ökar. Jag antar att samhällsbyggnads reparationer och ombyggnader blir dyrare än beräknat. Nämnden får säkert mer detaljerad information på sammanträdet imorgon.

Arena Vänersborg beräknas gör en förlust i år på 2,146 milj mer än beräknat. Eftersom underskottet för arenan var på ungefär 27 milj förra året förmodar jag att nettokostnaderna för arenan börjar närma sig 30 milj kr i år. Jag kommer dock inte ihåg exakt vad kostnaderna budgeterades till. Det får jag säkert också veta imorgon.

BUN ska alltså också yttra sig över samhällsbyggnadsnämndens begäran om en ökning av investeringsanslaget för den nya förskolan i kvarteret Hönan. Ökningen av investeringsanslaget på 2 milj kr kommer nämligen att öka hyran för nämnden och därför får nämnden tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

ravsax2BUN sitter naturligtvis i en rävsax. Det behövs (minst) en ny förskola i Vänersborg och så länge behovet finns (så länge det finns barn…), så måste BUN också acceptera de nya kostnaderna. Vad ska nämnden annars göra?

Förvaltningen konstaterar i underlaget att en del av investeringen handlar om energieffektivisering, solceller och värmeåtervinning, och att detta på sikt kan resultera i lägre driftskostnader. På så sätt kanske inte kostnadsökningen för BUN blir så stor.

Förvaltningen slår dock bakut när det gäller att samhällsbyggnads vill använda mer pengar för att investera i en förstärkning av takkonstruktionen.

Förvaltningen skriver:

”Förstärkning av takkonstruktion och omprojektering föran­leds inte av Barn- och ungdomsnämndens verksamhetskrav och bör därför finansieras genom ett riktat anslag istället för verksamhetsbudgeten. Barn- och ungdomsnämnden har inte påverkat dessa kostnader och kan inte heller påverka eventuellt tillkommande kostnader för omprojektering. För att inte barnen ska drabbas bör därför eventuella kostnadsökningar finansieras på annat sätt än genom Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsanslag.”

Och visst ligger det väl något i detta?

Det ska bli intressant att se hur den nya styrande kvartetten ställer sig till detta… Om den nu kan komma överens…

Till sist.

dialogI torsdags träffades BUN under en heldag för en dialog med rektorer och elever. Temat för dagen var, skulle man kunna säga:

”Hur blev det och vad är klokt att göra?”

Det blev en liten återblick på vad Barn- och Ungdomsnämnden har åstadkommit under den gångna mandatperioden.

Nämnden diskuterade beslutet om skolstrukturen, det systematiska kvalitetsarbetet, pengar, rektorernas roll etc.

Det var en bra dag, där en stor del av tiden ägnades åt gruppdiskussioner mellan politiker och rektorer/förskolechefer.

klassrum3Det ”roligaste” var nog trots allt att en klass från Torpaskolan deltog och redogjorde för sina erfarenheter. Det var ett nytt grepp. Det var mig veterligen första gången, i varje fall under min aktiva period som politiker, som elever fick träffa nämnden.

Elevernas synpunkter var mycket intressanta.

Eleverna var i grunden positiva till skolan. De trivdes och de tyckte att lärarna (i stort sett) var bra. Däremot hade de många kritiska synpunkter på läroböcker och hjälpmedel. Eleverna sa att de inte hade tillräckligt med läroböcker, inte ens en per person. De önskade en egen lärobok som de kunde stryka student7under och anteckna i. De tyckte också att det fanns alldeles för få datorer och iPads på skolan.

Bristen på läromedel i Vänersborgs grundskolor är skriande. Det står faktiskt i Skollagen att:

”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Eleverna hade också synpunkter på skolmaten. De var inte särskilt förtjusta i den, även om det fanns ”bra veckor”. Den vegetariska maten var bra (tyckte de som var vegetarianer). När maten var god, typ när köttbullar och pannkakor serverades, fick de inte ta så mycket som de ville. Vilket gjorde att de inte blev mätta. Och de undrade varför man fortsatte att servera mat som man vet att eleverna inte gillar…

betyg2Eleverna framförde också kritik mot själva ”kärnan” i skolans verksamhet. De ansåg att lärarna inte alltid satte rättvisa betyg och att inte alla lärare kunde motivera sin bedömning på ett riktigt sätt. De ansåg också att väldigt många skriftliga omdömen var undermåliga. Det stod samma sak på dem år efter år och det stod samma för alla elever. Omdömena upplevdes inte som särskilt personliga.

Eleverna redogjorde för problemen med kommunens digitala lärplattform, edWise. Inloggningarna fungerar inte som de ska, det är problem med själva funktionaliteten och systemet används inte av lärarna. Det finns helt enkelt ingen information att ta del av (bara omdömena). En elev sa:

”Mina föräldrar har gett upp. edWise har aldrig fungerat…”

note4Det skulle också behövas en app så att eleverna skulle kunna använda mobilen.

Kritiken mot edWise sammanfattades på ett briljant sätt av en elev, tycker jag:

”Har ni gjort edWise själva?”

Kommunen borde nog se sig om efter en bättre lärplattform. Varför inte titta på t ex storföretagen Googles och Microsofts lösningar?

Eleverna skickade till sist med en hälsning till alla politiker att de borde komma ut och besöka skolorna…

%d bloggare gillar detta: