Arkiv

Archive for 21 november, 2014

Fullmäktige (2): Budgeten

21 november, 2014 2 kommentarer

Det hände som sagt saker på gårdagens fullmäktigesammanträde när budgeten för 2015 skulle tas. (Se också gårdagens blogg ”Fullmäktige (1) och en nyhet”.) TTELA hade för övrigt en hyfsat bra sammanfattning i dagens papperstidning. (Fast eftersom TTELA aldrig skriver något om mig så får jag göra det själv…)

triumviratKommunfullmäktige hade tre förslag att ta ställning till i onsdags. Det var kommunstyrelsens förslag, som var i stort sett identiskt med budgetbeslutet från i juni. Bakom detta förslag stod nu Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. I juni lade Miljöpartiet ett helt eget förslag som innebar bland annat en skattehöjning. Nu hade Miljöpartiet lagt sig platt på rygg. Det återfanns inga miljöpartiska inslag i detta ”nygamla” förslag. Med undantag av Mariedal Östra som skulle tas bort från exploateringsplanerna de närmaste fyra åren.

moderat2Det andra förslaget stod minialliansen bakom, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det var identiskt med det förslag som dessa partier lade i juni. Och förslaget var faktiskt förvillande likt kommunstyrelsens, dvs triumviratets, förslag. Gunnar Lidell (M) visste naturligtvis detta och inledde sitt anförande med att säga:

”Marie Dahlin har till stora delar sagt det jag vill säga.”

Och så var det. De båda förslagen var till förväxling lika. Minialliansen ville däremot starta exploateringen av Mariedal Östra redan nästa år.

Och en liten parentes… Gunnar Lidell ville visa tre bilder för att illustrera varför han ville bebygga Mariedal Östra. Det fick han inte för ordförande Ljunggren:

”Det kan sluta med filmer.”

Det påminner om när Socialdemokraterna under sin förra ”regeringstid” förbjöd reservationerna att vara längre än 2 sidor. Då var de säkert rädda för att någon skulle skriva en roman…

V_logga_mindreDet tredje budgetförslaget lade Vänsterpartiet fram. Det skilde sig från de övriga. Vänsterpartiet ville reservera 5 milj kr till Kunskapsförbundet Väst inför kommande beslut om att kunna erbjuda ett bättre kursutbud inom vuxenutbildningen.

Vänsterpartiet ville också förstärka anslaget till Socialnämnden med 12 milj kr. Det var för att underlätta för nämnden att:

”hantera sin verksamhet 2015 utan att behöva ägna tid och kraft på att slösa i jakt efter obefintliga besparingsåtgärder.”

Alla vet nämligen att Socialnämndens budget inte räcker till. De andra partierna blundar för detta. Antagligen för att det helt enkelt ska se bättre ut på papperet. Till Socialförvaltningens förtvivlan. Och revisorernas…

lutzLutz Rininsland dundrade från talarstolen. Han menade att framför allt att Socialdemokraterna hade gett väljarna många och vidsträckta löften om allt som de skulle genomföra vid makten, på Socialnämndens område, på Kunskapsförbundets område och på skolans område. Nu bidde det inte ens en tumme. Inga av vallöftena syntes i det lagda budgetförslaget.

Och så är det. Som vanligt. Löftena innan valet är en sak, verkligheten efter valet en annan. När ska väljarna lära sig? Undrar jag.

När det gällde Mariedal Östra ansåg Vänsterpartiet att det är fel att Mariedal skjuts fram och tillbaka år efter år. Vänsterpartiet efterlyste i stället att kommunen skulle ta ett samlat grepp om bostadsbebyggelsen i hela Vänersborgs kommun genom att så snart som möjligt fatta ett beslut om en bostadsförsörjningsplan.

Lutz Rininsland framförde från talarstolen att Vänsterpartiet skulle avstå från att rösta på något av de nästan identiska budgetförslagen – och därmed också avstå från att delta i beslutet om exploateringsalternativet…

Diskussionens vågor gick höga. Särskilt om Mariedal Östra. Eller nästan bara… Både Per Sjödahl (MP) och Marika Isetorp (MP) nästan vädjade till fullmäktige att låta skogen vara. De anade att de skulle få ”stryk” i en omröstning. (Precis som partiets allianspartners Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) egentligen ville…) Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (FP) argumenterade för motsatsen.

forvirring_SDSverigedemokraterna då? Deras insats i budgetdebatten kan sammanfattas med två ord: total förvirring.

Sverigedemokraterna lade ju ett eget budgetförslag i juni. Det förslaget innehöll t ex en skattehöjning. I onsdags kväll hade de tydligen glömt bort sitt förslag. Sverigedemokraterna hade inget eget förslag…

Istället gick Anders Strand (SD) upp i talarstolen och sa, att Sverigedemokraterna ville att Mariedal Östra skulle bebyggas. Precis som minialliansen. Sedan yrkade han bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs till det styrande triumviratets (S+C+MP) förslag. Sverigedemokraternas förvirring spred sig till fullmäktiges ledamöter. Men Anders Strand sa ju det han sa…

Efter en halvtimme(!) äntrade Anders Strand (SD) talarstolen igen. Någon hade väl sagt att han yrkade bifall till ”fel” förslag.

Jag sa fel förra gången sa Strand. Jag yrkade bifall till fel budgetförslag.

Ja, det hade ju fullmäktiges ledamöter märkt. Och så yrkade Anders Strand återigen bifall till kommunstyrelsens förslag…

Fel igen!

Den här gången kunde flera ledamöter inte hålla sig, utan ropade upp till Strand i talarstolen att han återigen sa fel. Ärligt talat vet jag egentligen inte vad han yrkade till sist. Undrar om han själv eller övriga sverigedemokrater visste det…

Sverigedemokraternas förvirring kom att visa sig snart igen…

Det fanns en sak i minialliansen förlag som jag tyckte var bra och som överensstämde med Vänsterpartiets syn. Eller om det nu var tvärtom. Vilket en del talar för…

pengar4I samtliga partiers budgetförslag denna kväll skulle grundskolan få ytterligare 13 milj kr jämför med 2014. Men i kommunstyrelsens förslag (S+C+MP alltså) skulle 9 av dessa 13 milj kr hamna i kommunstyrelsens förfogandeanslag. Sedan skulle Barn- och Ungdomsnämnden få ”äska” pengar under året från denna kassa.

Jag har skrivit om det förut och jag sade det, igen, i fullmäktige (jag har gjort det några gånger under den senaste tiden), att dels är detta ett misstroende mot Barn- och Ungdomsnämnden och dess förvaltning, och dels innebär detta att nämnden inte kan räkna med att säkert få dessa pengar. Därför kan inte heller pengarna läggas in i nämndens budget. Med andra ord, pengarna finns inte. Barn- och Ungdomsnämnden kan inte använda dem på ett planerat och effektivt sätt under dessa förutsättningar.

Kommunstyrelsens förslag innebär därför i praktiken en besparing på grundskolan. (Grundskolan får inte kostnadstäckning för de ökade utgifterna, t ex de ökade kostnaderna för nyanlända barn och ungdomar.)

Jag yrkade därför på ett särskilt beslut om just dessa pengar, att de 9 milj skulle gå direkt till Barn- och Ungdomsnämnden utan ta vägen om kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Ingen annan talare tog upp mitt yrkande. Däremot fortsatte man att diskuterade Mariedal Östra flitigt. Även under fikarasten…

mariedal_ostraVi i Vänsterpartiet insåg, att förslaget att Mariedal Östra skulle bebyggas, troligtvis skulle vinna i en omröstning. Och det hade ju gått emot vår vilja att en bostadsförsörjningsplan först skulle antas för hela kommunen, innan något beslut togs om någon enskild del. Samtidigt skulle ju även förslaget från triumviratet att ta bort Mariedal Östra för hela mandatperioden också göra det!

Lutz Rininsland (V) äntrade återigen talarstolen. Om någon lägger ett förslag som går ut på att Mariedal Östra inte ska bebyggas nästa år, i väntan på bostadsförsörjningsplanen, då skulle Vänsterpartiet kunna tänkas att stödja ett sådant förslag… Sa Rininsland.

Ajournering igen.

Sedan lades detta förslag…

voteringOch så var det dags för beslut. Det blev fyra voteringar. (Inte tre som TTELA skriver.) Som vanligt blev Kommunstyrelsens budgetförslag huvudförslag. I omröstningen mellan minialliansens förslag och Vänsterpartiets förslag så vann minialliansens förslag med siffrorna 21-8. Välfärdspartiet röstade på Vänsterpartiets förslag, Sverigedemokraterna röstade på Lidell och minialliansen, medan 22 ledamöter från triumviratet avstod.

I nästa omröstning, den avgörande, stod alltså förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet (=triumviratet) mot Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas (=minialliansen).

Socialdemokraterna och deras allierade vann med siffrorna 22-21. 8 ledamöter avstod, Vänsterpartiet och Välfärdspartiet. Sverigedemokraterna röstade återigen med minialliansen. vfp_logga_miniNY

Så var det mitt ändringsyrkande, som TTELA hade glömt… Om de 9 miljonerna. Kanske det enda som verkligen skilde sig mellan triumviratets och minialliansens båda förslag. De var ju i övrigt nästan identiskt lika. Det här yrkandet var ju, som jag skrev tidigare, med i minialliansens förslag.

Votering. Och nu skulle faktiskt det styrande triumviratet åka på en ”förlust”.

Trodde alla.

forvirring_SD

Men vad hände? Jo, sverigedemokratisk förvirring!

Återigen.

Sverigedemokraterna ändrade sig i denna omröstning – och röstade med socialdemokraterna! Vilket resulterade i att det socialdemokratiska förslaget att i praktiken spara på grundskolan vann med 28-23. Med Sverigedemokraternas röster!!

Det är helt sanslöst. Sverigedemokraterna tycks inte förstå vad de röstar på. Jag såg t ex hur Kurt Karlsson (SD) skruvade på sig när han hörde att minialliansens ledamöter röstade med Vänsterpartiet, men han förstod ändå inte. Inte kunde han och Sverigedemokraterna stödja ett förslag från Vänsterpartiet… Sverigedemokraterna insåg alltså inte att det förslag som Vänsterpartiet lade på denna punkt var exakt detsamma som de borgerligas – som Sverigedemokraterna hade röstat på endast några minuter tidigare!

Sverigedemokraterna kommer att vara vågmästare i många omröstningar de närmaste fyra åren. Och om de inte vet vad de röstar på, som denna kväll, så kan det gå lite hur som helst. Det blir ett lotteri.

Fast Sverigedemokraterna kanske har en princip – att alltid rösta tvärt emot Vänsterpartiet…

piskaDet kan också noteras hur partipiskorna ven över ryggarna på de ledamöter som sitter i Barn- och Ungdomsnämnden och som tillhör något av partierna i det styrande triumviratet. Joakim Sjöling (S), Kenneth Borgmalm (S), Birgitta Persson (S), Marianne Karlsson (C), Annalena Levin (C)… Jag menar, de står bakom ett beslut som i praktiken innebär en besparing på grundskolan! Deras eget ansvarsområde.

Det borde kanske väljarna i Vänersborg anteckna någonstans till nästa val… Hur var det? Vallöften är en sak, det som händer efter valet en annan…

I voteringen om Mariedal Östra, så vann det ”kompromissförslag” som Vänsterpartiet flaggade för med siffrorna 30-21. Vänsterpartiet röstade med triumviratet. Mariedal Östra ska alltså inte bebyggas under 2015. Sedan får nya beslut fattas. Sverigedemokraterna ville för övrigt bygga på Mariedal. (För mer utförlig information i denna fråga – se Vänsterpartiets hemsida.)

eftersnackSverigedemokraterna var det stora samtalsämnet i eftersnacket, oavsett vilken partirepresentant som än uttalade sig. Det var inga snälla kommentarer som hördes. Många ledamöter undrade vad SD egentligen sysslade med…

Och det borde väl Sverigedemokraternas väljare också undra över.

Det blir en intressant mandatperiod.

.

PS. Du kan läsa Vänsterpartiets reservation från kommunfullmäktige på Vänsterpartiets hemsida – klicka här!

%d bloggare gillar detta: