Arkiv

Archive for 4 november, 2014

Utbildningsdag för KF

4 november, 2014 2 kommentarer

klassrum3Igår måndag anordnade kommunen en utbildningsdag för det nya fullmäktige – både för gamla och nya ledamöter. Uppslutningen var mycket god. Dagen varade från kl 08.30 till 16.40 och innehöll mycket information.

Det nya fullmäktige fick träffa i stort sett varenda högre chef i kommunen, vilket inte var helt fel. Det är alltid bra att få ett ansikte på de namn politikerna får se i utredningar och tidningsartiklar.

Kommundirektör Ove Thörnkvist inledde. Kommundirektören behandlade bland annat tjänstemännens roll kontra politikernas. Thörnkvist tyckte också att stämningen i kommunen var bra och hoppades att det skulle fortsätta att vara på det viset under kommande mandatperiod.

Samtliga förvaltningschefer presenterade sina förvaltningar och deras verksamheter. Socialchef Karin Hallberg berättade att nästan hälften av kommunens anställda, 1.474 personer, arbetar inom socialförvaltningen. ”Skolchefen” Kent Javette leder kommunens näst största förvaltning, Barn och Ungdom, och basar över ca 1.050 anställda. Javette berättade att 14 av dessa personer är anställda på administrationen, vilket jag tycker låter tillsammans2som om det vore alldeles för få. Deltagarna fick också lära sig att Barn- och Ungdomsnämnden arbetar under devisen:

”Tillsammans gör vi bra bättre.”

byggaSophia Vikström, som är förvaltningschef för både byggnads- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, berättade bland annat att vänersborgarna ansökte om 614 bygglov förra året, varav 574 beviljades. Jag kan inte låta bli att undra om det egentligen är särskilt klokt att Vikström är chef över två förvaltningar. Det låter onekligen som en mycket tuff arbetsbörda. Miljö- och hälsoskyddschefen Peter Almqvist var sist i raden av förvaltningschefer. Han presenterade också sin verksamhet.

Efter årsskiftet ska en ny nämnd och förvaltning se dagens ljus. Kommundirektör Thörnkvist berättade om att arbetet med den nya kultur- och fritidsförvaltningen pågår som allra intensivast. Imorgon eller på torsdag ska den nya förvaltningschefen presenteras. Det blir någon som redan arbetar inom kommunen. I TTELA kunde vi ju läsa häromdagen att tjänsten av tidsskäl bara hade utlysts internt i kommunen – något som flera har reagerat på. Och det kan man väl hålla med om. Jag tror för övrigt inte att vänersborgarna kommer att bli särskilt överraskade av vem den nye chefen blir…

rorsmanUtvecklingschef Nina Schmidt pratade inspirerat och entusiastiskt om mål- och resultatstyrning. När hon inledde med frågan: ”Vad är du stolt över i Vänersborg?” blev det dock oroväckande tyst i församlingen…

När Barn- och Ungdomsnämndens moderate ordförande fick ordet och utvecklade frågan om fördelarna med mål- och resultatstyrning blev jag tyst…

”Det krävs mål och styrning för att ta sig framåt. Så att folk inte drar åt olika håll.”

För mig lät det som om någon pratade om planekonomins fördelar… ;)

stenhuggare2Utvecklingschef Nina Schmidt berättade också en liten historia som jag tycker är värd att återge:

”En affärsman går förbi en stenhuggare som sammanbiten och grymtande hugger på sten. Affärsmannen frågar honom:
”Vad gör du för något?”
Stenhuggaren svarar:
”Jag hugger sten!”
Affärsmannen nickar och går vidare till en annan stenhuggare.
Affärsmannen frågar:
”Vad gör du här?”
Stenhuggaren tittar på honom, torkar bort svetten från pannan och säger:
”Jag hjälper till och bygger en katedral!””

lagbok2Kanslichef Katrin Siverby och kommunsekreterare Maud Rudqvist talade om kommunal- och förvaltningslagarna. Kännedom om dessa lagar är ett måste för de nya ledamöterna. Och det märktes att intresset var stort, församlingen ställde en lång rad frågor. Siverby och Rudqvist erbjöd sig att fortsätta diskussionen någon fredagskväll… ;)

Jag fick lära mig att det är möjligt för en kommun att anordna extra val, ”nyval”. Det är en förändring i kommunallagen som infördes bara för något år sedan.

I 5 kap står det:

”5 a § Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val.
Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det.
Ett beslut om extra val får dock inte fattas förrän sex månader har förflutit från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde.”

Vem vet, det kanske kan bli aktuellt någon gång…

diarietKanslisekreterare Eva Johansson och kansliassistent Victoria Almén talade om bland annat diarier och hur man kan hitta kommunala handlingar. Det är något som är ytterst bra för de förtroendevalda att känna till och utnyttja. Som tur är har vi några experter på detta i Vänsterpartiet…

Förhandlingschef Kent Johansson och Pernilla Norberg föreläste om ”praktiska saker” för de förtroendevalda. Det handlade bland annat om ersättningar och blanketter.

Den långa och lärorika utbildningsdagen avslutades av kommunens ekonomichef Thomas Sannemalm. Han redogjorde för budgetprocessen, ekonomiska begrepp, delårsrapporter etc. En nog så viktig kunskap för politikerna.

Jag tyckte väl, med anledning av det kommande budgetbeslutet nu i november, att det är särskilt viktigt att känna till att kommunen har avsatt 50 milj kr i resultatutjämningsreserver (=”RUR-pengar”). Det är pengar som avsätts i en högkonjunktur, eller då kommunen helt enkelt går med överskott, till att användas i en lågkonjunktur, eller då kommunen riskerar att gå med underskott. Det kan också vara bra att veta att kommunens resultat bör hamna över 1% varje år, dvs ungefär18-19 milj kr i överskott.

Ordförande för mötet var Lutz Rininsland (V). Rininsland ledde mötet på ett förnämligt sätt.

applause2Och förnämlig var hela utbildningsdagen. Det var en fantastiskt lärorik dag!

Med de orden tackar jag alla inblandade. Kanske vore en repris önskvärd där samtliga intresserade kommunmedlemmar inbjöds… Kanske i sal 225, Idrottshusets B-hall eller arenan…

%d bloggare gillar detta: