Arkiv

Archive for 11 november, 2014

Tjänstetillsättningar i Vänersborg

11 november, 2014 5 kommentarer

reklamI förra veckan fick Håkan Alfredsson tjänsten som kultur- och fritidschef. Det var på alla sätt och vis ett bra val. Det är inte frågan om något annat. Håkan Alfredsson är en mycket engagerad, erfaren och kompetent person. Men när det finns chefstjänster och andra befattningar som ska tillsättas anser jag att kommunen alltid måste följa en viktig och tydlig princip: Tjänsterna ska utannonseras externt.

Alltid.

Kommunen måste annonsera i tidningar med ett stort spridningsområde, t ex GöteborgsPosten och facktidningar samt inte minst via Arbetsförmedlingen. Det här är oerhört viktigt både rent principiellt och rent praktiskt. Och det framför allt av två skäl.

Ju fler personer som upptäcker en annons, desto större är chansen att duktiga och kompetenta yrkesmänniskor söker befattningen. Och är det något som Vänersborgs kommun vill ha och behöver så är det kvalificerat folk.

Lika självklart är det att utannonsera tjänster utanför kommunhusets väggar av ett helt annat skäl.

Det vore förödande för en kommun om andra kvalifikationer än kompetens avgör vem eller vilka som får olika tjänster. Det vore förödande om tillsättningar av tjänster sker på grund av personliga relationer och/eller släktskap. Det får helt enkelt inte förekomma.

misstanksamDet här är faktiskt så viktigt att det inte ens får finnas någon som helst anledning att tro att det här skulle vara fallet. Blotta misstanken om att personliga band avgör vem som ska få en befattning eller inte vore förödande!

Med andra ord, kommunen måste ha ordentligt på fötterna när chefer och andra personer anställs. Och särskilt om det finns vänskap eller till och med släktskap med i bilden…

Håkan Alfredsson är känd av alla. Han har arbetat i kommunen i många många år… Det var inte bra att tjänsten som kultur- och fritidschef inte utlystes.

Men ytterligare en tjänst har nyligen tillsatts – en tjänst som IT-strateg…

IT-strategen i Vänersborgs kommun ska:

”delta och tillsammans med IT-chef och kommunledning organisera, samordna och driva arbetet med att öka användandet av de verktyg som tillförts. Du förväntas ta ansvar för kommunens satsning gällande e-förvaltning där vi vill möta invånarnas och verksamheternas behov.”

Det är en mycket kvalificerad tjänst, lönen för IT-strategen är satt till 57.000 kr/mån i 2015 års löneläge. Och vi pratar självklart om en ”tillsvidare-tjänst”.

it_annonsTjänsten som IT-strateg annonserades internt en vecka (141007-141014) i kommunens personalsystem Heroma självservice och på kommunens intranät. Annonsen hängdes också upp på anslagstavlan i kommunhusets entré under lediga tjänster.

I Heroma och på intranätet…

Ingen som inte redan är anställd i och av kommunen har den minsta chans att upptäcka denna annonsering. Eller som har ”kontakter”… Och hur stor är sannolikheten att någon utomstående ska upptäcka en annons på en anslagstavla i kommunhusets entré…?

Hur många sökte då tjänsten som IT-strateg? Självklart. En enda person…

Det var endast en sökande till tjänsten och det var naturligtvis också han som erhöll jobbet. Det var denne ende sökande som anställdes av kommundirektör Ove Thörnkvist.

broderPersonen som anställdes av kommundirektören – som IT-strateg – är IT-chefens bror.

Personen, brodern, är helt säkert en mycket duktig och kompetent person. Precis som andra personer som kommundirektören har tillsatt de senaste åren. Men det bör inte gå till på detta sätt.

Jag skrev därför till kommundirektör Thörnkvist och ställde några frågor:

  • ”Varför lät man inte tjänsten som IT-strateg annonseras i tidningen och via Arbetsförmedlingen för att på så sätt hitta den mest kvalificerade kandidaten?
  • Tycker du inte att det är känsligt att anställa nuvarande IT-chefens bror om inte en regelrätt rekrytering har föregått denna anställning?”

Kommundirektör Thörnkvist svarade mig ganska snabbt – och kortfattat:

”Jag har annonserat på rätt sätt och hittat rätt person för tjänsten.”

Jag ifrågasätter inte att personen är rätt person för tjänsten, men jag tyckte ändå inte att kommundirektörens svar var särskilt tillfredsställande. Jag försökte därför en gång till – och skrev:

”Bra, då kan det ju inte vara något problem att svara på frågorna.”

Nu har två dagar gått sedan jag skickade denna fråga och kommundirektören har fortfarande inte svarat. Jag antar att kommundirektören inte har mer att tillföra i frågan.

%d bloggare gillar detta: