Arkiv

Archive for 27 november, 2014

Mörker

27 november, 2014 3 kommentarer

darknessDet är bara drygt 3 veckor kvar till midvinter – och mörkret lägrar sig över kommunen. På sina håll kan man dock se några ljuspunkter, ljusstakar har redan börjat sättas upp i fönstren. Dock syns knappt några ljuspunkter på stadens gator och torg. Visst är ljusbollen på kanalen fin, och granen, men kommunens gatlyktor har mycket i övrigt att önska. Kommunens belysning skingrar knappast mörkret från kommunens alla skrymslen och vrår. Det är väldigt mörkt där ute. Alltför mörkt tycker flera…

Många av stadens invånare, framför allt äldre, barn och kvinnor, vågar knappt gå ut. Och jag förstår dem. Vad döljer sig i mörkret? De känner sig inte trygga i att cykla, promenera eller vara ute. Det här har många dessutom påpekat i kommunala enkäter och dylikt. Och det räcker väl egentligen med att ta en runda på Torpaområdet, i nordstan, i kommunens mindre tätorter för att slås av det dystra mörker som lägrar sig över nejderna.

Gatubelysningen är förvisso energisnål, och därigenom både miljövänligare och billigare, men den lyser inte upp omgivningen för invånarna. Jag tror att kommunen behöver tänka om. Jag tror att kommunen behöver tänka sig in i den otrygghet som många upplever utanför hemmets väggar.

Det är väl nästan att det skulle passa bra med ett citat från ett helt annat sammanhang:

sol3mörker var över djupet…”

Och en röst sade:

Varde ljus!”

Det ser mörkt ut på lärarfronten också. Många av kommunens pedagoger närmar sig pensionsåldern och inom några år behöver inte bara Vänersborg utan de flesta kommuner i vårt avlånga och, just nu, mörka land anställa nya lärare – både i förskolan och grundskolan. Förhållandena är nämligen desamma i nästan alla kommuner, lärarkollektivet är en ålderstigen skara… Det kommer att behövas tusentals nya pedagoger. Och konkurrensen om de nyutbildade lärarna kommer att bli hård, särskilt om de ”duktiga” lärarna.

legitimation2Det behövs inte bara ”duktiga” pedagoger i största allmänhet, det behövs legitimerade lärare. Från och med nästa läsår får nämligen inte lärare som inte är legitimerade sätta betyg. Och det är egentligen ett problem i sig. Hur ska organisationen se ut kring betygssättning? Och vilka legitimerade lärare har tid att betygsätta andra lärares (som saknar legitimation) elever? Man har nog med sina egna elever – att bedöma och sätta betyg är en grannlaga och tidskrävande uppgift… Dessutom måste de ekonomiska aspekterna diskuteras – om de legitimerade lärarna får extra uppgifter. Som att sätta betyg på andra lärares elever…

Det är en stor utmaning och Vänersborg måste ta frågan om rekrytering av nya legitimerade lärare på största allvar. Och det är jag i och för sig övertygad om att förvaltningen, och Barn- och Ungdomsnämnden, gör.

Ett sätt att locka till sig nya kompetenta och legitimerade lärare är naturligtvis med höga löner. Eller i varje fall högre löner än våra grannkommuner.

tired7Det kanske finns andra konkurrensmedel än löner? Det borde också gå att locka nya lärare om Vänersborg kan erbjuda bättre arbetsvillkor, bättre arbetstider, mindre ”kringarbetsuppgifter”, duktiga rektorer som får vara pedagogiska ledare osv. Jag tror att det finns mycket att göra på det här området, men då måste en kommun som Vänersborg styra upp organisationen på ett helt annat sätt. Det gäller att framför allt skilja på lärares (och rektorers) statliga uppdrag och de kommunala uppgifterna. (Detta i sin tur kräver antagligen också mer resurser i form av fler anställda.)

StampelklockaPå det här området ser det dock lite mörkt ut i Vänersborg, mörkare än i de flesta andra kommuner. Jag tänker på den för pedagogerna så förhatliga stämpelklockan. Hur ska Vänersborg kunna konkurrera med grannkommunerna när de nya lärarna får höra, att i Vänersborg litar inte arbetsgivaren på att du utför ditt arbete – här måste du stämpla när du kommer och när du går. Och du kan få löneavdrag om din arbetstid är för kort, men inget lönepåslag om du jobbar längre. Hur lockande är det på en skala för en nyutexaminerad lärare?

Dessutom är många av de utlysta tjänsterna i Vänersborg på deltid och det är inte heller särskilt attraktivt…

ljus2Det behövs mer ljus i det vänersborgska mörkret. Är det styrande triumviratet kapabelt att ta ansvar för att sprida mer ljus?

”… och det vart ljus. Och … ljuset var gott.”

%d bloggare gillar detta: