Arkiv

Archive for 10 november, 2014

Kort sammanträde med BUN

10 november, 2014 Lämna en kommentar

fikarastDagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden tog bara 2 timmar. Det var nästan rekord. Fast då räknar jag inte med att nämnden också unnade sig en halvtimmes fikarast…

Det var faktiskt inte en enda votering, inte en enda ajournering ralsför partiöverläggningar eller något annat som ”störde”. Allt gick som på räls.

Nämnden fick som väntat en genomgång av budgetläget. Prognosen är, som jag skrev igår (se här), att nämnden gör ett underskott i år på 10 milj kr. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) är inte helt nöjd med att Samhällsbyggnads höjer hyrorna för Barn och Ungdom lite sådär oväntat och oplanerat…. Och vem är det? På ordförandes förslag gjorde nämnden därför ett litet tillägg i beslutet – för att typ visa sitt lilla missnöje:

”… uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta bevaka kostnadsutvecklingen avseende internt hyrda lokaler/tjänster.”

arenanOch visst kan Samhällsbyggnadsnämndens övertagande av Barn och Ungdoms fastigheter kanske ha gått lite väl, om inte snabbt, så i varje fall i lite för högt tempo. För att ta ett exempel. När nu Samhällsbyggnads ansvarar för alla arena- och fritidsanläggningar anser Samhällsbyggnads att det bör finnas en person som ansvarar för dessa. Visst, så kanske det måste vara. Men är det rimligt att Barn och Ungdom ska betala denna nyinrättade tjänst på Samhällsbyggnads genom ökade hyror? ”Ja”, säger Samhällsbyggnadsnämnden. ”Tveksamt”, säger Barn och Ungdomsnämnden…

Det här blir väl en fråga för den nya kvartetten att lösa.

Arena Vänersborgs underskott för 2014 är budgeterat till 22,8 milj kr – netto alltså. Det visar sig, återigen, att budgeten inte håller, som jag också skrev om igår, utan arenan kommer att göra en förlust i år på ytterligare 2,146 milj. Prognosen, i dagsläget, för arenans nettokostnad är alltså 25 milj kr för år 2014.

Arenakostnaderna borde vara en fråga för den nya kvartetten att ta tag i. Men jag tror inte att kvartetten ser arenan som något att ta tag i. Jag tror tvärtom att socialdemokraterna och centern tycker att 25 milj kr till bandyn och arenan är väl använda pengar… Den ansvarige för uturnarenaskandalen, Lars-Göran Ljunggren (S), görs ju också till Vänersborgs kommuns officiellt främste representant, när han väljs till fullmäktiges ordförande nästa vecka…

Och miljöpartiet och välfärdspartiet har med all säkerhet svängt i arenafrågan – socialdemokraterna och centern har ju lovat att inte bygga på Mariedal Östra…

reglerBUN reviderade också riktlinjerna och reglerna för plats inom kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Som ärendet hette. Syftet var att reglerna för enskild pedagogisk verksamhet skulle vara exakt desamma som för den kommunala motsvarigheten. Beslutet krävde också en viss förändring av delegationsordningen. (Eller delegeringsordningen som kanslichefen vill att det ska kallas…)

Nämnden fick information om kunskapsläget för våra elever. Även det har jag redogjort för tidigare. (Se här.) Den nya information som framkom på sammanträdet gör inte en gammal Dalbolärare glad, inte en ung heller antar jag.

betyg3Det som anses mest rättvist och objektivt vid en jämförelse mellan skolor är det sk SALSA-värdet. Det är ett mått som utgår från slutbetygen i årskurs 9 och sedan tas hänsyn till skolans elevsammansättning (ex elevers bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå). Den Centrala skolenheten (Tärnan, Torpa och Vänerparken) hade vårterminen 2012 ett värde på –3, medan Dalboskolan hade +1. För att det ska anses ”ok” ska värdet var noll. Och helst så många plus som möjligt. Vårterminen 2013 sjönk resultatet för den Centrala skolenheten till –4. Dalboskolans resultat sjönk till katastrofala –29…

Ärendet därefter tog som en tillfällighet upp PRIO, ”Planering, Resultat, Initiativ och Organisation” – ett projekt som handlar om att höja kunskapsresultaten. Dalboskolan deltar i PRIO, liksom två andra dalslandsskolor. Nämnden fick en ganska utförlig information om vad projektet innebär och hur det genomförs. Det var bland annat viktigt, sa den föredragande tjänstemannen, med kollegiala samtal och att kompetenta lärare lyfts fram.

medborgareBarn- och Ungdomsnämnden beslutade som väntat att utreda skolsituationen på Blåsut/Öxnered. Ledamöterna, liksom förvaltningen, framhöll vikten av att personal, elever och föräldrar blir involverade och delaktiga i processen.

Nämnden behandlade också en motion om ”utbildning av personal för att öka ekologisk och kravmärkt mat till för- och grundskolor”. Motionen var skriven av de två miljöpartisterna i BUN. Förvaltningen yrkade avslag med hänvisning till att en utredning om skolmatens kvalitet redan har beslutats. Det blev också nämndens beslut. Miljöpartisterna yttrade inte ett ord. Kanske hade Marie Dahlin (S) och de andra i kvartetten sagt stopp… Typ:

”Nån måtta får det väl vara på era krav. Ni har ju fått Mariedal Östra…”

fettAnnars hoppas jag att mer ekologisk och fet mat serveras i Vänersborgs förskolor och skolor inom en snar framtid. (Vi är tre LCHF:are i fullmäktige denna mandatperiod… En ökning med 200%….)  :)

I ärendet om den nya förskolan på Hönan och den ökade investeringskostnaden (se även i detta ärende min tidigare blogg) röstade nämnden enligt förvaltningens förslag.

Som vanligt avslutades sammanträdet med att förvaltningschefen och ordförande earinformerade nämnden om mer eller mindre viktiga saker.

Nämnden fick idag reda på att ljudmiljön på våra skolor och förskolor ska kontrolleras, att den Centrala skolenheten ska delas upp i tre ”fristående” skolenheter hösten 2015, att det är oerhört svårt att rekrytera skolläkare, att avtalet med badet på Hallevi är förlängt till den 30 april (sedan tar Samhällsbyggnadsnämnden över ansvaret från BUN), att konstgräset i Brålanda inte är beslutat (tas förhoppningsvis av fullmäktige nästa vecka) och att alla ledamöter som inte längre ska ha några politiska uppdrag måste lämna tillbaka sina iPads.

Som sagt, det var ett lugnt sammanträde – i total endräkt.

Kategorier:BUN 2014
%d bloggare gillar detta: