Hem > Budget 2014, BUN 2013 > BUUUUNNN!!

BUUUUNNN!!

lucia2013Det blev ett långt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden idag. Nämnden startade kl 08.30 och ordförande Eckerbom Wendel (M) förklarade inte mötet avslutat förrän kl 18.00.

Puh.

OK, vi fick en lunchrast. Och vi fick fika, och vid fikat fick nämnden besök av musikskolans luciatåg…

Det ärende som tog längst tid var detaljbudgeten.

En detaljbudget innebär att nämnden ska anpassa nästa års verksamhet utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutar. Och det var ju ingen rolig budget som klubbades i september, som alla vet. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, dvs den nya maxialliansen, beslutade ju att tillföra nämnden 53.000 kr mer jämfört med i år.

53.000 kr.

I tidigare bloggar (se här) har jag beskrivit vilka nya ”utmaningar” som nämnden står inför när det gäller 2014 – utmaningar som kostar pengar. Det är allt från öppnandet av Väne Ryr till skolskjutsar, från ökad efterfrågan på utökad vistelsetid på förskolorna och fritidshemmen till ökade IT-kostnader.

Dessutom ”kryddades anrättningen” idag med ökade kostnader för ökade lokalytor på Norra skolan och Mariedalsskolan, tillfällig lokallösning för förskolan i Frändefors, paviljonger på Blåsut/Öxnered, ett ökat behov av särskilt stöd på förskolorna och att förberedelsegrupperna har ökat från 15-20 elever till 60 (har inget att göra med det tillfälliga boendet för asylsökande).

När man sedan läser Skolinspektionens rapporter och tittar t ex på betygsstatistiken i åk 9, så inser man också att det hade behövts krafttag i grundskolan… Och det kan kanske vara på sin plats att påminna om att förskolan har tagit mot ca 200 barn de senaste åren. Utan personalförstärkningar…

Och för detta har nämnden fått 53.000 kr mer av maxialliansen i fullmäktige.

53.000 kr.

skal_vaggInte undra på att Marika Isetorp (MP) och Bengt Rydholm (VFP) inte sa ett ord under denna punkt…

Inte ett enda ord…

Kenneth Borgmalm (S) konstaterade:

”Visst, en detaljbudget i balans. … Budgeten blir inte i balans med alla utmaningar.”

Gunnar Henriksson, Folkpartiet, kommenterade ”utmaningarna”, de ökade kostnaderna:

”Vi har inte budget för detta helt enkelt. Hur mycket mer behövs?”

Gunnar Bäckman (KD) följde upp:

”Det här resonemanget är en katastrof.”

Ja ja. Det är så dags att vakna nu…

Jag frågade varifrån pengarna till alla dessa ”utmaningar” skulle tas. Det fanns ju bara tre möjligheter: 1) att inte genomföra nödvändiga ”utmaningar” (varav flera redan är beslutade!), 2) begära mer pengar av fullmäktige eller 3) ta från andra verksamheter inom nämndens område, t ex sänka elevpengen.

Förvaltningschefen svarade att han inte vet, att det är politiken som avgör. Och så är det ju. Ordförande Eckerbom Wendel (M) sa mycket bestämt, att alternativet att gå till fullmäktige och begära mer pengar var uteslutet.

struts_blundaMaxialliansens partier lämnade inte några förslag på hur nämndens ”utmaningar”, dvs ökade kostnader, skulle lösas. Dagens detaljbudget var ju i balans! ”Utmaningarna” var ju inte inräknade i de kostnader som presenterades. De var ju just ”utmaningar”…

Förstår ni inte? Ni kan vara lugna, det gör inte jag heller egentligen… Men det är nog så enkelt som att maxialliansen helt enkelt skjuter problemen framför sig. De hoppas att förvaltningen ska trolla. Typ.

Dessutom ansåg maxialliansens partier att vi i oppositionen, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, också ska vara med och trolla – och ta ansvar… För deras budget.

De menade, och det har vi hört förr, att satt man i kommunfullmäktige så satt man på en stol. Och var man med i Barn- och Ungdomsnämnden så satt man på en helt annan stol.

Lena Eckerbom Wendel (M):

”Det är två uppdrag, ett i kommunfullmäktige och ett i Barn- och Ungdomsnämnden.”

I fullmäktige handlar det om politik, i BUN är det som en… en… en…

Gunnar Bäckman (KD):

”Bolagsstyrelse.”

Och i en bolagsstyrelse har alla ett gemensamt ansvar…

tankarGunnar Bäckman (KD):

”I krislägen gäller det att hitta nya lösningar. Det krävs en sinnesändring ”här uppe” (i typ hjärnan; min anm).”

Eckerbom Wendel (M) ansåg detsamma:

”Nämnden ska lösa detta.”

Gunnar Henriksson (FP):

”Vi måste prioritera.”

Med betoning på ”vi”… ”Vi” i nämnden… Tillsammans…

Det här är inte min uppfattning. Jag är politiker för Vänsterpartiet. Det jag tycker i kommunfullmäktige står jag för även i BUN. Och det jag står för i BUN, det står jag för i kommunfullmäktige också.

Och den här budgeten har inte jag varit med att besluta om.

Gunnar Henriksson (FP) höll definitivt inte med mig:

”Du sitter inte i kommunfullmäktige idag Stefan.”

Nähä nä…

Det måste väl också tilläggas, med tanke på det här med bolagsstyrelse. Barn- och Ungdomsnämnden arbetar faktiskt under en lag – Skollagen. Och lagar står över fullmäktiges beslut…

Ordförande Lena Eckerbom Wendel sammanfattade sin syn, om man var typ ”mot budgeten”:

”Vi är en bolagsstyrelse. Vi får avgå som nämnd och lämna tillbaka uppdraget till kommunfullmäktige.”

Jag antar att det betyder att det inte går att rösta nej… Istället ska man avgå…

Visst är det intressant med politik?

Jag röstade inte ”nej”. Kommunfullmäktige har ju trots allt, vad man än tycker, fattat sitt budgetbeslut, och det är som det är.

Jag avstod inte heller. Ingen som läser protokollet i efterhand skulle ju förstå varför. Därför röstade jag ”ja”, trots att jag inte vill ta ansvar för maxialliansens budget. För deltar man i ett beslut (röstar ”ja” eller ”nej”), så kan man lämna en reservation. Kommunallagen ger faktiskt ledamöterna denna rätt, det går att reservera sig fast man röstar ”ja”. Dock inte om man avstår. Och i en reservation kan man förklara sig…

Och jag ville förklara mig…

antecknaDärför lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet denna reservation:

”Fullmäktige antog i september en mål- och resursplan för 2014-2016 som innebär ett minskat ekonomiskt utrymme för nämnden att bedriva sin verksamhet på. Vi ville i Socialdemokraternas och Centerns budgetförslag tillföra ytterligare 10 miljoner till nämnden. Vi i Vänsterpartiet yrkade 20 miljoner.

Behoven inom förskolan ökar likväl som i fritidshemmen där barngrupperna är stora. Nyöppnandet av Väne-Ryr skolan genererar ökade kostnader. Nämnden behöver också möjliggöra för barn från bland annat Torpaområdet att kunna välja och få plats på fler skolor i kommunen för ökad integration och måluppfyllelse, vilket kommer att kräva större resurser.

Dock har vi fullmäktiges beslut att från nämndens sida förhålla oss till och bidra med vårt bästa för att möta fullmäktiges budgetbeslut.”

Undertecknat av samtliga ordinarie ledamöter från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Var det fel resonerat att inte avstå från att rösta? Jag vet inte. Jag tror inte det. Kommentarer mottages…

.

PS. Jag får återkomma med ytterligare en blogg om sammanträdet en annan dag. Det hände mer.

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013
 1. 10 december, 2013 kl. 08:54

  Jag ser inte hur man kan skilja på åsikter i fullmäktige och nämnderna. Det blir intellektuellt på ett sådant sätt som kan motivera i princip vilka missförhållanden som helst.

  Däremot tycker jag att det var korrekt att rösta ”ja” till detaljbudgeten då BUN arbetar utifrån de ramar som fullmäktige har beslutat och att skjuta tillbaka frågan till fullmäktige skulle göra det ännu sämre för skolorna då budgeten redan är så sen och ”ja” är det minst dåliga i sammanhanget.

  OM budgetprocessen varit i tid så skulle jag ha svårt att acceptera ett ”ja” eftersom den moraliska ståndpunkten skulle vägt tyngre än skyndsamheten.

  Jag tycker synd om förvaltningen.

  Till gårdagens sanningssägare måste jag bara utse Kenneth Borgmalm (S) när han som du skriver konstaterade: ”Visst, en detaljbudget i balans. … Budgeten blir inte i balans med alla utmaningar.” Fast om man är bönräknare utan att räkna med leverablernas kvalité så är budgeten i balans när balansräkningens kolumner stämmer – utan att beakta vad som kommer ut av budgeten. Skäms maxialliansen att hålla på med hårklyverier för att motivera svåra beslut. Säg istället som det är: att de inte prioriterar skolan lika högt som annat.

 2. Roy Andersson
  9 december, 2013 kl. 23:11

  Opositionen har agerat helt rätt. Fullmäktige är högst i rang och deras beslut måste alla rätta sig efter. Det är ett dåligt och felmotiverat beslut, men lika fullt ett överordnat beslut. Om kommunen bygger ett vatten- och avloppsnät, en Arena eller något annat och lånar till halva kostnaden så tar man inte halva beloppet från nästa generation, men ger halva beloppet till nästa generation i form av ett nät, en Arena eller annat. Men med beslutet som ett faktum (några ångrar sig säkerligen gruvligt redan idag!) så gick det inte att göra på annat sätt.
  Gunnar Henriksson fullföljer Folkpartiets demokratiskt felaktiga tankar med att ta upp om DU sitter i Fullmäktige eller inte. Medborgarna röstar i demokratiska val på PARTIER och dessa utser representanter. Rätt skall vara rätt. Vänsterpartiets representanter i fullmäktige röstade mot majoritetsbeslutet. Om du råkade vara en av dom eller inte har ingen betydelse. Rätt eller fel så har V en konsekvent tanke och ett konsekvent beslutande.
  Dravlet om att man skall ha olika åsikter beroende på vilken dag i veckan man får frågan är så lågt att det inte behöver kommenteras ens i Vänersborgs kommun.
  Och så väntar vi med spänning på hur BUN, som ansvarar för undervisningen skall få upp Brålandaområdet till rätt nivå.

 3. Pontus
  9 december, 2013 kl. 22:47

  Inte undra på att psyk ligger i Vänersborg… (Usch… vilken ton jag har, när barnen lider i skolan).

 4. Monica Lange Gunnarsson
  9 december, 2013 kl. 22:32

  ”Tillfälliga” lösningar i Frändefors har en förmåga att bli väldigt permanenta. Lokaler har hyrts i 12 år och nu behövs det ytterligare lokaler som jag har hört ska bli i en högstadieskola utan lekytor ute…
  Dom tillfälliga barackerna som kom på 70-talet har stått till relativt nyligen osv osv.
  Skolinspektionen sågar skolorna både i Brålanda och Skerrud och dom har ju som bekant en gemensam nämnare.
  Skola, vård och omsorg är ett skämt (om än ett riktigt dåligt sådant) i den här sorgliga ursäkten vi kallar Vänersborgs kommun.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: