Arkiv

Archive for the ‘BUN 2013’ Category

Slutrapport från gårdagens BUN

10 december, 2013 3 kommentarer

freja4Det var inte bara en måttligt kristnad Freja i form av Lucia som dök upp och en omåttlig krisad detaljbudget som avhandlades på måndagens sammanträde med kommunens Barn- och Ungdomsnämnd.

Förslaget om att alla elever, från förskoleklassen till åk 9, ska få fria bussresor till vilken skola de än väljer i kommunen, antogs enhälligt. De fria resorna gäller självklart också de elever som väljer en friskola. Det sistnämnda gjorde att ordförande Eckerbom Wendel (M) ansåg sig vara jävig. Hon deltog därför inte i beslutet.

Fria skolresor innebär egentligen att det bara finns vinnare bland föräldrar och elever. Fler familjer kan nu verkligen välja skola. Andra, som redan har gjort det, sparar en slant. En liten extra bonus för de elever som är berättigade till skolkort är också att skolkorten gäller mellan kl 04.00-19.30 och till Trollhättan. Om det nu är en fördel att åka till Trollhättan…

vagskalKonsekvenserna för skolstrukturen i kommunen är det dock lite svårare att sia om. Här är det inte säkert att det bara kommer att finnas vinnare…

Jag uttryckte de farhågor som jag redogjorde för i en tidigare blogg. Det visade sig att fler delade dem. De handlar om att de elever med ”bäst betyg” kanske flyr Tärnan 4-6, att elever från landsbygdsskolorna kanske flyr in till skolorna i tätorterna etc.

Å andra sidan kanske det inte ”händer” något alls. Nämnden tror, och hoppas, att alla farhågor skahonan komma på skam.

Det ska med all sannolikhet byggas en ny förskola i kvarteret Hönan. Hönan ligger bredvid Tuppen, dvs vid Pärlans korvkiosk. Kommunen har inte byggt en ny förskola sedan 70-talet, så det är nog dags nu. Den nya förskolan är tänkt att ta emot 140 barn.

smolk_bagareNämnden fick igår se några förslag på hur en ny förskola skulle kunna se ut. Olika arkitekter hade olika lösningar, och ritningarna var mycket spännande. Enda smolket i bägaren var väl att de 25 milj kr nämnden hade tänkt att det skulle kosta, kanske blir något mer, 30-33 milj var det nya budet. (Tänk att arenans kostnader motsvarar 9-10 nybyggda, stora, moderna förskolor…)

Förvaltningen presenterade en utredning om biblioteksverksamheten. Den har gjorts bland annat med anledning av den nya Skollagen och de ökade kraven på skolbibliotek. Det ser ut att vara omöjligt att uppfylla lagens krav med ”traditionella” bibliotek. Utredningen ser en digital lösning framför sig. Och det gör nämnden också. Enda magic_wandkruxet är som vanligt – pengar. För övrigt säkert en överraskning för maxialliansens partier… Jag menar, tänk att allt kostar pengar…

Om allt skulle gå i lås och det blir den lösning som utredningen förespråkar, så kommer kostnaden att uppgå till 8,8 milj kr 2015, lika mycket året därpå och något mindre i fortsättningen. I dessa kostnader ingår en dator/läsplatta till varenda elev i hela grundskolan…

Det skulle bli en enorm satsning…

För övrigt följde nämnden förvaltningens förslag till svar på Miljöpartiets två motioner (se här), dvs ett slags avslag. Marika Isetorp tackade artigt för svaren. Det var mer än Isetorp yttrade på hela diskussionen om detaljbudgeten… (Se här.)

ask_questionsJag ställde följande frågor på gårdagens sammanträde:

Om det exempelvis via skolinspektionsrapport tydliggörs brister som faller under rektors ansvar:

 1. vilket ansvar har huvudmannen, dvs politikerna i Barn- och ungdomsnämnden?
 2. vilka möjligheter/befogenheter har huvudmannen att göra något?
 3. vilka skyldigheter har huvudmannen att ingripa?
 4. Hur ser förvaltningens rutiner ut för att följa upp om rektor utför sina arbetsuppgifter enligt uppdraget? Hur kontrolleras kvaliteten?”

Som alla förstår så är det både viktiga, men samtidigt mycket känsliga frågor. Av den anledningen väljer jag att inte redogöra för vad som sades i diskussionen, utan nöjer mig med att konstatera

 • att frågorna diskuterades,
 • att diskussionen stundtals blev ganska ”engagerad”
 • att nämnden inte pratade enskilda personer och
 • att frågorna ska tas upp för diskussion igen.

Antagligen redan på nästa sammanträde i januari. Då har om inte annat Skolinspektionen redovisat alla resultat av tillsynen på kommunens samtliga skolor. (Du kan hitta de publicerade rapporterna på kommunens hemsida, klicka här.)

Och det kommer inte att saknas anledningar att diskutera ovanstående frågor utifrån Skolinspektionens tillsyn…

Kategorier:BUN 2013

BUUUUNNN!!

9 december, 2013 4 kommentarer

lucia2013Det blev ett långt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden idag. Nämnden startade kl 08.30 och ordförande Eckerbom Wendel (M) förklarade inte mötet avslutat förrän kl 18.00.

Puh.

OK, vi fick en lunchrast. Och vi fick fika, och vid fikat fick nämnden besök av musikskolans luciatåg…

Det ärende som tog längst tid var detaljbudgeten.

En detaljbudget innebär att nämnden ska anpassa nästa års verksamhet utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutar. Och det var ju ingen rolig budget som klubbades i september, som alla vet. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, dvs den nya maxialliansen, beslutade ju att tillföra nämnden 53.000 kr mer jämfört med i år.

53.000 kr.

I tidigare bloggar (se här) har jag beskrivit vilka nya ”utmaningar” som nämnden står inför när det gäller 2014 – utmaningar som kostar pengar. Det är allt från öppnandet av Väne Ryr till skolskjutsar, från ökad efterfrågan på utökad vistelsetid på förskolorna och fritidshemmen till ökade IT-kostnader.

Dessutom ”kryddades anrättningen” idag med ökade kostnader för ökade lokalytor på Norra skolan och Mariedalsskolan, tillfällig lokallösning för förskolan i Frändefors, paviljonger på Blåsut/Öxnered, ett ökat behov av särskilt stöd på förskolorna och att förberedelsegrupperna har ökat från 15-20 elever till 60 (har inget att göra med det tillfälliga boendet för asylsökande).

När man sedan läser Skolinspektionens rapporter och tittar t ex på betygsstatistiken i åk 9, så inser man också att det hade behövts krafttag i grundskolan… Och det kan kanske vara på sin plats att påminna om att förskolan har tagit mot ca 200 barn de senaste åren. Utan personalförstärkningar…

Och för detta har nämnden fått 53.000 kr mer av maxialliansen i fullmäktige.

53.000 kr.

skal_vaggInte undra på att Marika Isetorp (MP) och Bengt Rydholm (VFP) inte sa ett ord under denna punkt…

Inte ett enda ord…

Kenneth Borgmalm (S) konstaterade:

”Visst, en detaljbudget i balans. … Budgeten blir inte i balans med alla utmaningar.”

Gunnar Henriksson, Folkpartiet, kommenterade ”utmaningarna”, de ökade kostnaderna:

”Vi har inte budget för detta helt enkelt. Hur mycket mer behövs?”

Gunnar Bäckman (KD) följde upp:

”Det här resonemanget är en katastrof.”

Ja ja. Det är så dags att vakna nu…

Jag frågade varifrån pengarna till alla dessa ”utmaningar” skulle tas. Det fanns ju bara tre möjligheter: 1) att inte genomföra nödvändiga ”utmaningar” (varav flera redan är beslutade!), 2) begära mer pengar av fullmäktige eller 3) ta från andra verksamheter inom nämndens område, t ex sänka elevpengen.

Förvaltningschefen svarade att han inte vet, att det är politiken som avgör. Och så är det ju. Ordförande Eckerbom Wendel (M) sa mycket bestämt, att alternativet att gå till fullmäktige och begära mer pengar var uteslutet.

struts_blundaMaxialliansens partier lämnade inte några förslag på hur nämndens ”utmaningar”, dvs ökade kostnader, skulle lösas. Dagens detaljbudget var ju i balans! ”Utmaningarna” var ju inte inräknade i de kostnader som presenterades. De var ju just ”utmaningar”…

Förstår ni inte? Ni kan vara lugna, det gör inte jag heller egentligen… Men det är nog så enkelt som att maxialliansen helt enkelt skjuter problemen framför sig. De hoppas att förvaltningen ska trolla. Typ.

Dessutom ansåg maxialliansens partier att vi i oppositionen, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, också ska vara med och trolla – och ta ansvar… För deras budget.

De menade, och det har vi hört förr, att satt man i kommunfullmäktige så satt man på en stol. Och var man med i Barn- och Ungdomsnämnden så satt man på en helt annan stol.

Lena Eckerbom Wendel (M):

”Det är två uppdrag, ett i kommunfullmäktige och ett i Barn- och Ungdomsnämnden.”

I fullmäktige handlar det om politik, i BUN är det som en… en… en…

Gunnar Bäckman (KD):

”Bolagsstyrelse.”

Och i en bolagsstyrelse har alla ett gemensamt ansvar…

tankarGunnar Bäckman (KD):

”I krislägen gäller det att hitta nya lösningar. Det krävs en sinnesändring ”här uppe” (i typ hjärnan; min anm).”

Eckerbom Wendel (M) ansåg detsamma:

”Nämnden ska lösa detta.”

Gunnar Henriksson (FP):

”Vi måste prioritera.”

Med betoning på ”vi”… ”Vi” i nämnden… Tillsammans…

Det här är inte min uppfattning. Jag är politiker för Vänsterpartiet. Det jag tycker i kommunfullmäktige står jag för även i BUN. Och det jag står för i BUN, det står jag för i kommunfullmäktige också.

Och den här budgeten har inte jag varit med att besluta om.

Gunnar Henriksson (FP) höll definitivt inte med mig:

”Du sitter inte i kommunfullmäktige idag Stefan.”

Nähä nä…

Det måste väl också tilläggas, med tanke på det här med bolagsstyrelse. Barn- och Ungdomsnämnden arbetar faktiskt under en lag – Skollagen. Och lagar står över fullmäktiges beslut…

Ordförande Lena Eckerbom Wendel sammanfattade sin syn, om man var typ ”mot budgeten”:

”Vi är en bolagsstyrelse. Vi får avgå som nämnd och lämna tillbaka uppdraget till kommunfullmäktige.”

Jag antar att det betyder att det inte går att rösta nej… Istället ska man avgå…

Visst är det intressant med politik?

Jag röstade inte ”nej”. Kommunfullmäktige har ju trots allt, vad man än tycker, fattat sitt budgetbeslut, och det är som det är.

Jag avstod inte heller. Ingen som läser protokollet i efterhand skulle ju förstå varför. Därför röstade jag ”ja”, trots att jag inte vill ta ansvar för maxialliansens budget. För deltar man i ett beslut (röstar ”ja” eller ”nej”), så kan man lämna en reservation. Kommunallagen ger faktiskt ledamöterna denna rätt, det går att reservera sig fast man röstar ”ja”. Dock inte om man avstår. Och i en reservation kan man förklara sig…

Och jag ville förklara mig…

antecknaDärför lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet denna reservation:

”Fullmäktige antog i september en mål- och resursplan för 2014-2016 som innebär ett minskat ekonomiskt utrymme för nämnden att bedriva sin verksamhet på. Vi ville i Socialdemokraternas och Centerns budgetförslag tillföra ytterligare 10 miljoner till nämnden. Vi i Vänsterpartiet yrkade 20 miljoner.

Behoven inom förskolan ökar likväl som i fritidshemmen där barngrupperna är stora. Nyöppnandet av Väne-Ryr skolan genererar ökade kostnader. Nämnden behöver också möjliggöra för barn från bland annat Torpaområdet att kunna välja och få plats på fler skolor i kommunen för ökad integration och måluppfyllelse, vilket kommer att kräva större resurser.

Dock har vi fullmäktiges beslut att från nämndens sida förhålla oss till och bidra med vårt bästa för att möta fullmäktiges budgetbeslut.”

Undertecknat av samtliga ordinarie ledamöter från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Var det fel resonerat att inte avstå från att rösta? Jag vet inte. Jag tror inte det. Kommentarer mottages…

.

PS. Jag får återkomma med ytterligare en blogg om sammanträdet en annan dag. Det hände mer.

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013

BUN 9 dec: Fria skolskjutsar och detaljbudget

5 december, 2013 3 kommentarer

ipad4_2Som sagt (se ”Miljö…”), på måndag har Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde igen. Och nu har vi ledamöter i nämnden också fått alla papper och handlingar. Papper och papper förresten… Pdf-filer är det nu för tiden. Som lämpligen läses i de iPads som vi har fått låna.

Vid en andra titt på dagordningen riktas mina ögon mot ärende 3 – ”Revidering av skolskjutsreglemente”. Revidering? Jag var tvungen att gnugga ögonen. Skulle nämnden revidera beslutet från februari i år? Ett beslut som kostade 1,5 milj kr? Jäpp. Så var det. Det ”gamla” skolskjutsbeslutet ska upphävas, i varje fall till en del.

Följande föreslås gälla – och håll i er nu…

Allvarligt. Är ni beredda?

”att elever inom f-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts blir berättigade till skolkort i linjetrafik läsåren 2014/2015 tom läsåret 2016/2017 oavsett val av skola inom Vänersborgs kommun. Gäller från 140801.”

buss

Wow!

Fria skolskjutsar!

En gång till. Det ligger alltså ett förslag, om att alla elever, från förskoleklassen till åk 9, ska få fria bussresor till vilken skola de än väljer i kommunen. Och det gäller naturligtvis också de elever som väljer en friskola (Vänersnäs och Fridaskolan).

Visst är det värt ett ”wow!”?

blixt_klar_himmelBarn- och Ungdomsnämnden har faktiskt diskuterat detta lite löst tidigare. Men inte speciellt seriöst. Och att ett sådant här förslag skulle ligga på nämndens bord nu i december, det kom som en blixt från en klar himmel. Åtminstone för mig.

Rent ekonomiskt menar förvaltningen att förslaget blir kostnadsneutralt, i den meningen att det gamla beslutet skulle ha kostat 1,5 milj kr. De här 1,5 milj kr motsvarar ca 500 ”skolkort”. Och fler elever än så lär inte efterfråga skolkort, dvs välja en annan skola än sin hemskola. Säger förvaltningen mellan raderna typ.

Fördelarna med förslaget är naturligtvis att det fria skolvalet (som riksdagen har beslutat) kan bli verklighet. Ett fritt skolval förutsätter ju faktiskt fria skolresor. Annars riskerar det att bli enbart elever till föräldrar med tid och framför allt pengar som fritt kan välja skola.

integrationFörvaltningen anger som skäl till det nya förslaget att fria skolresor blir ett led i att öka integrationen i kommunen och därmed höja måluppfyllelsen. Jag antar att tanken är att elever från Tärnan 4-6 ska välja en annan skola. (Tärnan-området nämns speciellt i handlingarna.)

Är det en realistiskt tanke? Kommer eleverna på Tärnan att välja en annan skola? Och vilka av dem väljer i så fall en annan skola? Det ligger väl nära till hands att tro, att det i så fall blir de med ”bäst betyg” typ som flyttar. Vilket ökar skillnaderna i måluppfyllelse mellan skolorna ännu mer. Även om integrationen kanske ökar. Jag undrar också vilken skola eleverna från Tärnan skulle välja? Mariedal och Onsjö ligger väl för nära Torpaområdet för att berättiga till skolkort. (Avståndsgränsen för elever i åk 4-6 är 4 km.) Och Blåsut och Öxnered är överfulla som de är. Norra? Väne Ryr? Granås? Frändefors?

Det finns många frågor kring detta förslag. Det kanske blir så att det ändå bara är elever som har ”föräldrar med tid och pengar” som väljer en annan skola än hemskolan (typ friskolor) och då kommer förslaget bara att innebära en subvention till de redan ”välbeställda”.

Som det ser ut i nu-läget är jag trots allt beredd att faktiskt stödja förslaget om fria skolkort. Även om det finns en del frågetecken kring vilka effekter beslutet får i praktiken.

rysningBarn- och Ungdomsnämnden har ytterligare ett viktigt beslut att fatta – detaljbudgeten ska fastställas.

Det här är ett återkommande ärende varje år. Och i 9 av 10 fall ger mig punkten rysningar.

I september beslutade, som ni kommer ihåg, en majoritet i kommunfullmäktige, bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, att BUN ska få det fantastiska tillskottet av hela 54.000 kr år 2014. Och de pengarna ska räcka till mycket…

I handlingarna kan vi läsa om vilka förutsättningar som förändras nästa år och vilka som då med all sannolikhet innebär ökade kostnader.

Förskola:

 • ”Efterfrågan avseende vistelsetid före kl. 06.00 och efter kl. 18.00 (allt fler föräldrar pendlar)
 • Förskolan i Väne Ryr får helårseffekt
 • Organisation kring tillsyn enskilda verksamheter
 • Riktade insatser-resursfördelning”

Grundskola:

 • ”Beslut om utökad skolskjuts enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden. Ökad kostnad ca. 1,5 Mkr
 • Ökade kostnader avseende förberedelsegrupper – ökat antal elever.
 • Ökad efterfrågan avseende längre vistelsetider på fritidshem pga. att föräldrar pendlar.
 • Starta grundskola i Väne Ryr Ht 2014.
 • Riktade Insatser-resursfördelning”

Plus att kostnaderna för IT ökar…

Till dessa ökade kostnader har alltså Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet sett till att BUN har fått 54.000 kr extra till sitt förfogande…

Det blir, som jag ser det, dessa partier från maxialliansen som får fatta beslutet om detaljbudgeten. Det är de, som ensamma får ta ansvar för det nedskärningsbeslut som de fattade i kommunfullmäktige i september. Det är de som måste bestämma var besparingarna ska ske.

maxialliansenLägg gärna dessa partier på minnet:

 • Moderaterna
 • Folkpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Miljöpartiet
 • Välfärdspartiet

Partierna som sparar på barnen och ungdomarna…

Och de gamla och dementa.

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013

BUN 9 dec – Miljö…

3 december, 2013 1 kommentar

miljoHandlingarna för nästa BUN-möte är utskickade. I varje fall de flesta. Som vanligt är det några ärenden där nämnden inte får handlingarna förrän lite senare.

Måndagens Barn- och Ungdomsnämnd tycks vid en första titt på dagordningen handla en hel del om miljö. Den så kallade verksamhetsuppföljningen, då nämnden får information från ”golvet”, inleder mötet. Den handlar denna gång om miljöarbete och hållbar utveckling. Dessutom ska två motioner från Miljöpartiet behandlas, och då handlar det naturligtvis om miljö.

Den första av Miljöpartiets motioner handlar om trådlös kommunikation (wifi). Sjödahl och Isetorp från Miljöpartiet skriver:

”Vi måste ta riskerna med trådlös teknik på allvar.”

De kräver att riskerna utifrån kända fakta ska värderas. Och det gör förvaltningen. Värderar alltså. Och hur gör förvaltningen då? Jo, den kollar naturligtvis de fakta som finns tillgängliga från en statlig myndighet som har hand om just sådana här frågor. Och som värderar fakta på just det här området. I detta fall Strålsäkerhetsmyndigheten. Och så måste det ju vara. Förvaltningen kan ju inte bedriva forskning på egen hand eller välja ut en av 100 forskare typ bara för att hon eller han säger något som man håller med.

wifiEnligt Strålskyddsmyndigheten finns det inga risker med strålning från trådlösa nätverk. Därför skriver förvaltningen också att det inte finns anledning att ändra i rekommendationerna.

Om sedan Strålsäkerhetsmyndigheten har rätt, det kan väl diskuteras. Jag själv hyser, likt Isetorp och Sjödahl, vissa betänkligheter eller farhågor kring all den strålning som omger oss 24 timmar om dygnet. Men nu säger den ”etablerade vetenskapen” att det inte finns några risker. Så då får vi väl lita på det…

Paret Sjödahl och Isetorp har också motionerat om att ge barnen en giftfri vardag. Och vem vill inte det? Vem vill ge barnen en giftig vardag?

I motionen föreslås att:

”kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter.”

Och detta är aktuellt. Senast igår redovisade Naturskyddsföreningen en undersökning om gifterna i förskolan. (En undersökning som har pågått en tid och som säkert inspirerade våra kära miljöpartister till sin motion.)

giftFörvaltningen skriver:

”Barn- och Ungdomsnämnden stödjer motionens intentioner. Kända miljögifter ska undvikas, särskilt i miljöer där barn kan utsättas. Försiktighetsprincipen bör råda.”

Förvaltningen kan dock inte hålla med motionärerna när de skriver:

”Endast produkter som är bevisat säkra ska användas.”

Barn- och Ungdomsförvaltningen anser att det är omöjligt att presentera:

”bevis för samtliga ämnens ofarlighet eller i vilka koncentrationer de är helt ofarliga.”

Förvaltningen har säkert helt rätt. Men kanske skulle den ha haft en källhänvisning här.

Det sägs inte så mycket om mat i motionen – mer än att barnen bör få en högre andel ekologisk mat. Även Naturskyddsföreningen tar i sin färska undersökning upp detta:

”Maxa ekomaten
Ju mer ekologisk mat barnen får desto bättre. Ekomaten innehåller mindre rester från bekämpningsmedel.”

Det är ju ganska självklart att ingen vill ha bekämpningsmedel i maten, men att hänvisa bara till ekologiskt skymmer sikten för en del andra problem. Ekologisk mat är förhållandevis dyr. Om kommunen konsekvent köper in det till skolor och servicehem, så blir det automatiskt en mindre mängd mat som köps in totalt. Eftersom pengarna inte räcker. Vilket betyder att barnen får t ex mindre portioner eller mindre med fisk och kött.

livsmedelsverket3En sak som förvånar mig är att inte Miljöpartiet eller Naturskyddsföreningen (eller Vänsterpartiet!) reagerar på vad barnen äter – och som anses ”normalt”. Jag tänker på allt socker, i t ex lingonsylt och ketchup, juice och saft osv (socker blandas tom. i köttfärsen!). Jag tänker på all stärkelse i mjöl som omvandlas till socker i kroppen och som serveras i form av bröd och pasta osv. Det här är definitivt onyttigt för våra barn och ungdomar – även om det är ekologiskt.

För att inte tala om alla ”lättprodukter”… Alla dessa lättmargariner t ex… I stället för riktigt smör… Och lättmjölk i stället för riktig mjölk…

Men visst, den statliga myndigheten Livsmedelsverket skriver på sin hemsida:

”det inte är nyttigt att äta mycket smör och grädde … Det vill säga det är bra att välja mjukt margarin…”

För drygt ett år sedan avslöjade Aftonbladet hur det går till i en svensk modern margarinfabrik – se ”Så snuskig är fettfabriken”.

Bra med margarin?

Det finns en del att göra inom vetenskapen och även i de statliga myndigheterna… I Livsmedelsverkets fall är ganska många av experterna avlönade av eller beroende av bidrag från industrin. Jag vet inte om det är så på Strålsäkerhetsmyndigheten…

Oj, nu tappade jag nog tråden. Någonstans i texten… Det var inte riktigt det här jag tänkte skriva när jag började… Jag får återkomma till Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde lite senare.

Kategorier:BUN 2013, LCHF, miljö

Idag sammanträdde BUN (11/11)

11 november, 2013 3 kommentarer

rum225Rum 225 var tomt när jag kom kl 13.00. Men snart dök de upp, ledamöterna i Barn- och Ungdomsnämnden. Ja, inte riktigt alla. Annalena Levin (C) kom inte. Men en annan representant från Västra Tunhem, den numera frändeforsstationerade, tillika vänsterpartisten, Magnus Bäckström, var på plats.

Det blev ett lugnt möte, trots att det höll på i fyra timmar. Informationspunkterna betades av en efter en och ledamöternas kunskaper växte allt eftersom. Olika mycket antar jag, men så är det med inlärning. Den är individuell. Och som tur är, så är det inga prov i nämnden efteråt.

Nämnden fick en redovisning av en enkät som gjorts bland föräldrar och elever i förskola och grundskola förra läsåret. Ska man göra en kort sammanfattning av resultatet så är det, att de flesta i stort sett är nöjda med både trivsel, trygghet och lärare etc. Även om siffrorna sjunker med elevernas stigande ålder.

tired_teacherDet som föräldrar på förskolan inte är nöjda med är att de tycker att barngrupperna är för stora och att personaltätheten är för låg.

På grundskolan kan man konstatera att det är si och så med arbetsron. Många elever, omkring 25% i åk 2 respektive åk 5, upplever inte att det är arbetsro på lektionerna, medan siffran för åk 8 är över 40%! Det är alarmerande och verkligen något att ta tag i.

Lusten att lära sjunker under skolåren. I åk 8 säger bara 47% att de känner detta i skolan. Även det här är en dramatisk siffra, som det måste göras något åt. Sedan kan man väl också säga, att även om över 90% av eleverna känner sig trygga i skolan, så är det ändå en ”miss” (snällt sagt) att det överhuvudtaget finns någon enda elev som faktiskt känner sig otrygg.

De siffror som presenterades för nämnden var inte särredovisade för de enskilda skolorna, utan gällde kommunen som helhet. Man kan väl anta att det finns skillnader skolorna emellan. Och att respektive rektor får ut siffrorna för just sin skola…

slottStröms Slott AB och Magnus Olsson fick inte Barn- och Ungdomsnämndens tillstånd att öppna en enskild förskola. Skälet till detta redogjorde jag för i gårdagens blogg (se här). Det var endast ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) som röstade ”ja” till Ströms Slott. Jag vet inte varför Eckerbom Wendel som ensam ledamot i nämnden ville markera detta. Som en principiell markering för den fria företagsamheten kanske? Eller som en hyllning till den allmänna profitjakten? Eller som hämnd…?shame

Eckerbom Wendel sa själv någonting i stil med att har Väne Ryr fått öppna, så ska Magnus Olsson också få det… Hans förskola skulle typ minsann bli större än den ute i Ryr. Den argumentationen lät tunn tyckte jag. Jag förstod den inte riktigt.

greppFörresten. När jag hade argumenterat för ett ”nej” till Ströms Slott, så fick jag medhåll av både Kerstin Andersson (FP) och Lisbeth Brodin (M). Båda två! Det har nog aldrig hänt förr. Det är nästan så att jag undrar om jag har tappat greppet…

Den punkt som tog längst tid, det var punkten om detaljbudgeten för nästa år. Och det var ingen rolig föredragning nämnden fick sig till del. Varken för oss i nämnden eller för föräldrar, barn och ungdomar i Vänersborg…

Bakgrunden är, vilket inte kan ha undgått någon, att maxialliansens partier, dvs Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, röstade igenom en budget som bara ger nämnden 54.000 kr mer 2014 än i år…

stalmannenTjänstemännen redogjorde för utgiftssidan och nämndens ”utmaningar” nästa år… (”Utmaning” är ett annat ord för typ problem, kris… – i förhållande till tilldelad budget.)

Förskolan:

 • Ökad efterfrågan på vistelsetid. Många föräldrar vill ha barnen på förskolan före kl 06.00 och efter kl 18.00.
 • Förskolan i Väne Ryr öppnas (blir helårseffekt nästa år).
 • En organisation kring tillsyn av enskilda verksamheter mm måste byggas upp.
 • Riktade resurser-resursfördelning. Förskolan har utökats med 200 barn de senaste åren samtidigt som vistelsetiden har ökat. Men kommunen har samma bemanning…

Grundskolan:

 • Beslut om utökad skolskjuts kostar ca 1,5 Mkr. (Under budgetdebatten i kommunfullmäktige, så sa ordförande Eckerbom Wendel att hela ”skolskjutspaketet” skulle bli billigare efter det att en ny upphandling hade genomförts. När jag idag frågade tjänstemännen om detta, så såg de mycket förvånade ut…
  Jag undrar varför Eckerbom Wendel påstod detta i fullmäktige…)
 • Ökat elevantal i förberedelsegrupperna, kanske en ökning med 200% (OBS. Har inget att göra med asylboendet på Restad Gård.)
 • Krafttag krävs med arbetet kring struktur och integration på Torpaområdet. Segregationen måste brytas.
 • Ökad efterfrågan på vistelsetid på fritidshemmen.
 • Skolan öppnas i Väne Ryr ht 2014.
 • Övergångskostnader i samband med att Elevhälsan flyttar till nya lokaler.

Förvaltningen lyfte också upp några andra ”utmaningar”. Förskola och grundskola för de asylsökande, som kommer till Restad Gård, måste organiseras och styras upp. Det här blir ingen kostnad för kommunen, eftersom statliga bidrag ska täcka kostnaderna. Men det blir en ganska omfattande uppgift för förvaltningen.

Förvaltningschef Javette diskuterade också resursfördelningen. Han ställde en del utmanande frågor till nämnden. Fördelar vi resurserna till rätt ställe? Räcker det med 10% i social resurs? Använder vi resurserna rätt? Även om en skola får 2 milj kr ”extra”, så kanske den behöver 4 milj eller 6. Kan vi rikta den sociala resursen på annat sätt än idag?

Förvaltningschefen tog också upp föreningsutvecklingen som en utmaning. Han tyckte att vi i nämnden skulle fundera på hur man kan stötta barn och ungdomar och särskilt hur ungdomar från andra kulturer skulle kunna komma in i föreningslivet.

Och om inte allt detta vore nog, så blir det en utmaning att behålla behörig personal i alla verksamheterna. Det är relativt stora pensionsavgångar på gång, samtidigt som det är få sökande till lärarutbildningarna.

Och, till sist. Nästan… ”Trångboddheten” är stor i Blåsuts och Öxnereds skolor. Det måste upp en modul…

shameOch allt detta ska Barn- och Ungdomsnämnden ”fixa” med endast 54.000 kr mer i budget för 2014!

Maxialliansens partier borde skämmas!

Dessutom kommer kostnader för IT att öka… Och som av en händelse… De nya ”fibrerna” till Skerrud i år kostade, 54.000 kr! Exakt samma summa som BUN har fått i ”budgetförstärkning” för nästa år. Kanske kan också Rösebo skola få en ny ”lina”…?

Nämnden diskuterade alla dessa fakta och ”utmaningar” ganska intensivt.

Och allvarligt talat – jag förstår inte hur maxialliansen tänker. Jag förstår inte. Tror de att förvaltningen kan trolla?shame

Maxialliansen har genom sitt budgetbeslut slutat att ta ansvar för Vänersborgs barn och ungdomar!

Det mest uppseendeväckande var nog när Kerstin Andersson (FP) framförde den åsikten att det var öppnandet av Väne Ryr som var boven i hela det vänersborgska skoldramat. Precis som det inte hade funnits några ”utmaningar” om inte Väne Ryr hade funnits. Eller åtminstone legat i Trollhättan eller Uddevalla…

Jag tycker inte att detta är juste att skuldbelägga barnen och föräldrarna i Väne Ryr. Det var dessutom andra gången under sammanträdet…

Några partier gillar uppenbarligen inte Väne Ryr… Några partier glömmer att invånarna i Väne Ryr tillhör Vänersborg och betalar skatt som alla andra. Och har alltid gjort… Några partier glömmer också att kommunfullmäktige har fattat ett beslut. Och att det beslutet gäller!

PUNKT!

teaserFör övrigt bjöd förvaltningschefen på ett nytt och lyckat grepp idag. I en föredragning levererade han en så kallad ”teaser”.

Imponerande.  ;)

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013

Imorgon sammanträder BUN…

10 november, 2013 Lämna en kommentar

sammantrade3Tiden går fort mellan sammanträdena. Redan imorgon samlas representanterna för de olika partierna i rum 225 på Kommunhuset. Det är Barn- och Ungdomsnämnden som ska ha sammanträde.

Vi kommer att se ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) vid kortsidan av bordet med ordförandeklubban i högsta beredskap. Bredvid sig kommer hon att ha 1:e vice ordförande Joakim Sjöling (S) och, från vidderna i Sundals Ryr, ingen mindre än nämndens 2:e vice ordförande Orvar Carlsson (KD).

Framför mig kommer ledamöterna från mini-alliansen att sitta, Kerstin Andersson (FP), Jeanette Dahlbom (M) och Lisbeth Brodin (M). På denna sida sitter också, som av en händelse, de tidigare oppositionspolitikerna, men nu tillhörande den styrande maxialliansen, Marika Isetorp (MP) och badmintontränaren Bengt Rydholm (VFP). De har därmed ”hamnat rätt” till slut skulle man väl kunna säga. Kanske upplever nu Bengt Rydholm samma härliga emotionella rus som sin partiledare Morgan Larsson (VFP), när Larsson utropade i TTELA i september:

”Att vi med våra två mandat överhuvudtaget sitter med de stora partierna och diskuterar budgeten är stort för oss.”

caesarAtt Isetorp känner maktens berusning kan vi redan sedan tidigare konstatera. Det är för övrigt den enda berusning som Isetorp upplever, ordförande som hon är i IOGT-NTO. IOGT-NTO fick för övrigt en gåva på 5.000 kronor av Erikshjälpen i veckan. Det gjorde Vänersborgaren en artikel om, en artikel som Isetorp kommenterar på följande sätt i sin blogg:

En bild på mig i IOGT-NTO-blått hårband finns på framsidan och vid själva artikeln. För att ingen ska tro att det är vilken Marika Isetorp som helst finns även partibeteckningen med.”

Meningen avslutas i och för sig med en smiley, men att vi ska förstå att det bara finns en Marika Isetorp är säkerligen på djupaste allvar. Och det vet alla vänersborgare, efter beslutet om Gläntans nedläggning.

På motsatta sidan rummet, sitter motståndarna så att säga, dvs oppositionen. Det är Kenneth Borgmalm och Birgitta Persson från Socialdemokraterna och Annalena Levin från Centerpartiet. Fast Levin har problem att komma ifrån sitt jobb, tror jag, och ersätts ganska ofta av Marianne Karlsson. Kanske blir det så imorgon också, för jag ser att Levin meddelar på Facebook att hon är förkyld. Även min partikollega Magnus Bäckström, den gamle bloggskrivaren och Lill-Babs-diggaren från Frändefors, har lite problem att komma ifrån jobb.

info1Barn- och Ungdomsnämnden har i stort sett bara informationspunkter på morgondagens sammanträde. Det är en redovisning av enkätsvar, som handlar om samverkan med föräldrar, redovisning av de nationella proven, information om det tillfälliga boendet för asylsökande, budgetuppföljning och information om detaljbudget mm.

Jag ser faktiskt inget i informationen som är uppseendeväckande. Jag menar, det här med att t ex arenan slukar pengar, det vet vi ju vid det här laget. Information betyder ju att vi ledamöter ska få lära oss mer och också hur det fungerar och står till i den organisation som vi är ansvariga för. Och det gör vi säkert, går därifrån med mer kunskap menar jag.

Det är faktiskt bara två beslut som nämnden ska fatta imorgon. Det första handlar om:

”Godkännande av ansökan från Ströms Slott AB om rätt till bidrag för att bedriva enskild förskola i Vänersborgs kommun”

torpavardStröms Slott AB, det är Magnus Olssons skapelse. Han bedriver redan enskild pedagogisk omsorg i Vänersborg. Nu vill han starta en enskild förskola. Vad Vänsterpartiet, och jag, anser om att ta ut vinster i välfärden, det hoppas jag att alla vet. Nu är det dock så att lagen ger Magnus Olsson möjlighet att tjäna pengar på enskild verksamhet i Vänersborg. Men att öppna en förskola vid Torpa vårdcentral?

I det förslag till beslut som nämnden tillhandahålls av förvaltningen, konstaterar förvaltningen att Magnus Olsson och Ströms Slott uppfyller alla förutsättningar. Det gäller allt, t ex personal, lokaler, dokumentation, rutiner, handlingsplaner osv.

Men…

I Skollagen 2 kap 5§ står det:

”Godkännande ska lämnas om … utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna…”

Förvaltningen har analyserat vad ett öppnande av en ny förskola skulle innebära för kommunen och kommit fram till följande:

”På grund av att efterfrågan på förskoleplatser i Vänersborgs kommun fluktuerar över året måste kommunen, för att kunna upprätthålla en jämn och hög kvalitet, budgetera för perioder av påtagligt låg beläggning. I syfte att uppnå balans mellan tillgång och efterfrågan på förskoleplatser och för att upprätthålla den goda kvaliteten på dessa, har kommunen vidtagit åtgärder. Strategiska beslut om hur den fortsatta verksamheten skall bedrivas har fattats och som ett led i detta har förskolor lagts ner. … Förskolespåret går ut på att genom färre, större och strategiskt belägna förskolor skapa kostnadseffektiva högkvalitativa förskoleverksamheter där nyttjandet av befintlig kapacitet maximeras. Vid ett högt kapacitetsutnyttjande blir verksamheten mindre känslig för de rådande fluktuationerna och de medel som finns att tillgå kommer eleverna till godo i största möjliga utsträckning.”

slutsatsKanske inte en helt lätt text att komma igenom. Eller? Men viktig. Slutsatsen av resonemanget blir:

”Om kommunen skulle godkänna Ströms Slotts ansökan skulle detta innebära en etablering som motverkar kommunens strategiska inriktning. Genom ett minskat kapacitetsutnyttjande pga lägre beläggning och ytterligare nedläggningar skulle resultatet vara en kvalitetsförsämring och ett minskat utbud för eleverna. Detta skulle på lång sikt innebära sådana påtagliga negativa konsekvenser som avses i Skollagen (2010:800) 2 kap 5 § både för de förskolor där Vänersborgs kommun är huvudman och för eleverna.”

Med andra ord, förvaltningen föreslår att nämnden ska säga nej. Magnus Olsson och Ströms Slott AB ska inte få öppna en förskola.

För min del är jag mycket bekväm med detta beslut. Vi får se vad nämndens övriga ledamöter säger. Det är ju faktiskt, som sagt, bara Vänsterpartiet som på nationell nivå är mot vinster i välfärden…

Jag kan inte låta bli att peka på att på ett ställe i ansökan från Magnus Olsson, så återges ett avsnitt från Lag 1997:1212. Det är en lag som ändrar en annan lag, nämligen Skollagen från 1985. Denna lag gäller inte längre. Den gamla Skollagen slutade att gälla den 31 juli 2010… Det är lite överraskande att Ströms Slott sitter och läser i gamla lagar, när de vill få kommuners förtroende att ta hand om barn.

arena_vbgDet andra beslutet som nämnden ska fatta är inte så komplicerat. Det handlar om att det nästa år är 50 år sedan idrottscentrum togs i bruk.

Förvaltningen vill fira detta och föreslår att nämnden ska vända sig till kommunstyrelsen och begära ett bidrag på 125.000 kr för att användas till planering, genomförande och marknadsföring för jubiléet. Jag antar att det är helt ok. Även om inte arenan tillhör mina favoriter… Jag kommer faktiskt ihåg hur det var för 50 år sedan, när vi fick börja åka skridskor på konstfrusen is. Det var stort. Tiden går som sagt…

Måndagens BUN-sammanträde kommer att gå lugnt till. Precis som de flesta andra sammanträden under denna mandatperiod. Minialliansens politiska passivitet är slående.

Men det har jag beskrivit många gånger.

Jag ska sluta med en positiv nyhet. Det har ju hänt något. Fast mot minialliansens vilja…

vane_ryr_invigning1I fredags eftermiddag/kväll var det högtidlig invigning av den nya skolan i Väne Ryr. Ett flertal barn och föräldrar deltog, liksom personal. Några representanter från BUN var där, Joakim Sjöling (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). Och så jag (V).

Lena Eckerbom Wendel  höll ett litet tal. Som nämndens ordförande. Jag förmodar att det tog nog emot. Hon och minialliansen var ju bestämda motståndare till att öppna Väne Ryr.

Rektor Elisabeth Sterner höll tal och barnen sjöng en invigningssång. Boel Jansson och Anne-Len Kriewitz från förvaltningen knöt ihop ett invigningsband till en rosett som tecken på att skolan var officiellt invigd. Till ljudet av en trumpetfanfar.

vane_ryr_invigning2Sedan var det korv, juice och kaffe till alla deltagare.

Jag tror att det är unikt i Sverige att en landsbygdsskola öppnas, som vi i Vänersborg har gjort. En del säger att det är dumdristigt, andra anser att det är det enda vettiga. Jag säger som John Lennon:

”Give peace and Väne Ryr a chance.”

Nu gäller det för Väne Ryr-borna att fylla den nyrenoverade och mycket fina skolan med massor av barn.

Kategorier:BUN 2013, Väne Ryr

KF 30/10: Delårsrapport

30 oktober, 2013 1 kommentar

delarsrapportI kväll kl 18.00 har kommunfullmäktige sammanträde. Och gissa vad?  Delårsrapporten ska behandlas. Igen. Det är på delårsrapporter man märker hur fort tiden faktiskt går. (Tyvärr.) Det känns som om delårsrapporter behandlas var och varannan månad.

Nu ska dock inte delårsrapporter förringas på något sätt. Tvärtom. De ger en otroligt bra bild av läget i Vänersborgs kommun. Även om det här och där skrivs i lite väl överslätande och positiva ordalag.

Redan på sidan 2 i kommunens delårsrapport, direkt efter innehållsförteckningen, får man veta att det krävs en produktion av 80 lägenheter/bostäder under 2013 för att nå befolkningsmålet. Men under andra tertialen (det går 4 månader på en tertial) beviljades bygglov bara för 30 lägenheter. Det blir alltså svårt att uppnå målet.

Viktig kunskap.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att det byggs i kommunen. I hela kommunen och inte bara i tätorten Vänersborg. När byggdes det nytt i t ex Brålanda senast?

rorvik1Jag vet att det finns personer som vill bygga utefter Dalslandskusten. Det visar sig emellertid att det väldigt ofta blir problem i kontakterna med byggnadsnämnden. Något som några inbjudna deltagare förresten tog upp på visionsdagen förra veckan i kommunhuset. Det verkar ibland som om kommunen inte vill att det ska byggas nytt… (Jag återkommer i en senare blogg med fler detaljer.)

Det vittnas från flera håll bland både ”bostadsbyggare” och företagare att det finns en ”tröghet” i det vänersborgska systemet. Ganska snällt sagt för övrigt. Kanske lossnar det nu på näringslivssidan. Mycket tyder på det. Även om Vänersborg fortfarande bara hamnar på plats 269 när Svenskt Näringsliv rankar Sveriges kommuner.

Det behövs definitivt fler företag och arbetstillfällen till Vänersborg. Ungdomsarbetslösheten i Vänersborg ligger t ex på 27,2%! Det är sjukt högt. Och då har arbetslösheten ändå sjunkit 1,3% sedan förra året.

För att Vänersborg ska kunna växa, så krävs det att kommunen inte bara samarbetar med näringslivet, företag och ”bostadsbyggare”, utan också underlättar för dem. Det är viktigt att kommunen tar hand om ”sina” entreprenörer. Det finns faktiskt ganska många sådana.

hoppa2Vi kan också läsa i delårsrapporten att prognosen är att kommunen går med 31 milj kr i överskott 2013. Det får, kan jag tänka, politiker från framför allt mini-alliansen, som nu också har fått sällskap av miljö- och välfärdspartister, att hoppa jämfota av glädje. Men det är också 31 milj kr som skulle kunna använts till annat, till de olika verksamheterna. Pengarna skulle ha kunnat användas till att anställa fler på förskolan. Eller på äldreboenden. Eller fler speciallärare. Pengarna skulle kunna ha använts till sommarjobb för ungdomar. Eller för att ”deltidare” skulle få jobba heltid. För att bara ta några exempel.

I prognosen ingår också:

”en kostnad på 17 Mkr för nedskrivning av fordran till ABVB (=Vänersborgsbostäder; min anm) för tilläggsköpeskilling för Solängen.”

De här 17 milj får Vänersborg helt i onödan betala till staten, därför att Bosse Carlsson (C) glömde att skriva på ett papper i tid… Fast att det var just Bo Carlsson står inte i delårsrapporten. Den är mer finkänslig. I varje fall jämfört med mig. Men alla vet…

På sidan 3 står det att ett stort mål för kommunen är att:

”Bemötandet av invånare, företag och andra intressenter ska förbättras och tillgängligheten till kommunens tjänster ska öka.”

Man menar också att det är viktigt att mötet med kommuninvånarna sker genom dialog.

basuneraDetta är också något som både politiker och tjänstemän basunerar ut och repeterar ständigt, t ex på förra veckans visionsdag. Det är inte bara ”bostadsbyggaren” uppe vid Dalslandskusten eller de boende kring Kindblomsvägen som skulle kunna vittna hur fjärran dessa ord befinner sig från verkligheten…

Här måste kommunen gå från ord till handling!

Delårsrapporten innehåller också beskrivningar från varje nämnd. Naturligtvis då också från Barn- och Ungdomsnämnden (BUN).

En förhållandevis mycket liten del av BUN:s rapport handlar om kärnan i BUN:s verksamhet, förskolan och grundskolan. Den största delen gäller arena, fritid, kultur och musik. Och ekonomi.

Det kanske är naturligt. På de här områdena ”går det bra” för BUN. Förutom att en viss idrottsanläggning kostar en väldigt massa pengar då förstås… Ändå säger prognosen att BUN gör ett plusresultat i år på 1,4 milj kr.

betongblandareDet här överskottet är väl det som räknas i ”betongkretsar”, inklusive numera Miljöpartiet och Välfärdspartiet. I BUN:s delårsrapport står det, dessutom på två ställen:

”Nämnden … har ekonomin högst upp på agendan.”

Det är anmärkningsvärt, eftersom nämndens verksamhet till stor del styrs av lagar och förordningar. Dessa har fått ge vika… Verksamhetens kvalitet, kunskapsmål och sociala mål, är inte ”top priority” längre. Det är det ekonomiska resultatet.

Och följaktligen är de andra resultaten inte i topp. Förskola och skola tillhör väl inte det mest positiva i Vänersborg just nu…

Barngrupperna på Vänersborgs förskolor är för stora och personaltätheten för låg. I skolan sjönk det genomsnittliga meritvärdet. På sina håll till och med ganska katastrofalt. Över 30% av alla elever, 96 stycken, som gick ur åk 9 i våras saknade betyg i ett eller flera ämnen. 55 elever var inte behöriga till ett nationellt yrkesprogram. (Se ”Vänersborgs skolresultat”.)

Fast det här sista står inte i delårsrapporten. Uppgifterna om skolresultaten är för färska för det.

BUN har ett stort problem, som alla politiker inte tycks medvetna om. Och det är problemet med kommunens budgetår i förhållande till skolans läsår. Det här problemet förstärktes också, just i år, av att budgetprocessen försenades, eller förhalades. Det innebar att budgeten för kalenderåret faktiskt togs efter att läsåret 2013-2014 redan hade börjat.

desperatDe 16 miljoner som BUN fick för 2013 har därför inte kunnat utnyttjats på ett effektivt sätt. Tyvärr.

Så här hänger det ihop.

Skolornas organisation för kommande läsår läggs under senare delen av vårterminen. Det betyder att lärare och annan personal anställs, tjänster besätts, klasser bestäms, scheman upprättas osv för läsåret 2013-2014 redan i juni 2013. Och det är inget man kan ändra på mitt under pågående läsår.

För att Barn- och Ungdomsförvaltningen skulle kunna använda de 16 milj för budgetåret 2013, så måste förvaltningen veta att den får behålla pengarna även på vårterminen 2014 – samma läsår, men ett nytt budgetår. Men under våren fick förvaltningen besked om att det ska sparas budgetåret 2014.

Det betydde att Barn- och Ungdomsförvaltningen inte kunde upprätthålla en ökad organisation under vårterminen. Alltså kunde den inte ha en större organisation under höstterminen heller…

sjosattNär väl budgeten för 2014 togs i september, när skolornas organisation redan var sjösatt, så fick BUN bara 54.000 kr mer. Men då fick de ju behålla de 16 milj kr som nämnden hade fått för 2013… Det var så t ex Marika Isetorp i Miljöpartiet resonerade. Men då glömmer hon och alla andra prisökningarna och hyreshöjningarna, de glömmer att skolan i Väne Ryr ska öppnas och att skolskjutsorganisationen antagligen också blir dyrare. (Det glömde inte Barn- och Ungdomsförvaltningen…) Alltså innebär budgeten för 2014 i praktiken en besparing. Alltså kan de 16 milj inte användas på ett effektivt sätt.

Det är orsaken till att grundskolan räknar med ett överskott på 4,7 milj kr för 2013…

Politikerna i maxi-alliansen, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, har försatt Barn- och Ungdomsnämnden och -förvaltningen i en mer eller mindre omöjlig situation.

Det finns mycket att ta tag i för Barn- och Ungdomsnämnden. Hur den ska lyckas med det, med den begränsade budget som tilldelats för 2014, återstår att se…

Det var väl ungefär detta jag tänkte säga i fullmäktige idag om delårsrapporten. Fast jag skippar nog Bosse Carlssons fadäs…

Vänersborgs skolresultat – ranking, SALSA mm.

17 oktober, 2013 1 kommentar

gladDet var inte bara Vänersborgarens chefredaktör Håkan Lind, som gladdes åt Lärarförbundets skolranking när den kom förra veckan. Gladdes gjorde även Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Vänersborg klättrade ju bra många placeringar i rankinglistan jämfört med förra året – från plats 213 till plats 158.

Eckerbom Wendel sa i TTELA:

”Kul men inte förvånande.”

Om det var förvånande eller inte kan man väl ha olika åsikter om. Eckerbom Wendel förklarar Vänersborgs framgångar med:

”satsningar på pedagogiskt ledarskap, kompetens och samspel. Ett långsiktigt arbete som börjar ge effekter i ‘hela kedjan’.”

Tja… Fina ord i varje fall…

Eckerbom Wendel fortsätter i samma TTELA-artikel:

”Den inslagna vägen verkar funka så uppenbarligen gör vi rätt.”

ledsenTyvärr fick glädjen över resultatet i skolrankingen ett snabbt slut. Strax efter publiceringen kom Skolverket med nya, mer aktuella uppgifter…

Lärarförbundets årliga skolranking först.

Skolrankingen bygger på ett antal olika kriterier samt statistik från Statistiska Centralbyrån (=SCB), Skolverket, Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (=SKL).

Kommunerna rankas på varje kriterium. Ingen del av rankingen är alltså i absoluta tal, utan innebär hela tiden en jämförelse med andra kommuner. Det betyder att en kommun i princip skulle kunna stiga i rankinglistan enbart på grund av att andra kommuner har blivit sämre.

Det kan vara bra att ha i åtanke att rankingen grundar sig på siffror från förra läsåret, utom för eleverna. Där är siffrorna för vårterminen 2012, alltså förrförra läsåret.

Jag redovisar samtliga kriterier som Lärarförbundet har använt i två tabeller.
(OBS. Det finns 290 kommuner i Sverige.)

statistik_2013

SALSA-värdet är viktigt. Det förklaras så här:

”Analysverktyget SALSA presenterar kommuners och skolors betygsresultat i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen.”

Vänersborg har klivit drygt 50 placeringar uppåt i rankingen på de båda SALSA-kriterierna sedan förra året. Och det är väldigt bra! Tyvärr ser det ut att ha varit tillfälligt, eftersom resultaten har sjunkit det senaste året. Det återkommer jag strax till.

ko_isNär det gäller resurser ligger Vänersborg still i rankingen, rankingsiffrorna är fortsatt mycket dåliga – plats 240 av 290 kommuner… Vad det gäller lärartätheten har det blivit bättre (jämfört med andra kommuner), men Vänersborg ligger fortfarande en bit ner på den nedre halvan i Sverige. Plats 219 kan väl ingen vara nöjd med. Jo förresten, moderater, folkpartister, kristdemokrater, miljöpartister och välfärdspartister, dvs maxi-alliansen, är säkert nöjda och glada. Det är ingen ko på isen, säger dom, typ, och beslutar om en, i praktiken, nedskärningsbudget för 2014…

Lärartäthet är för övrigt den enskilt viktigaste variabeln för bra resultat hos eleverna. Det har skolforskaren Hattie slagit fast. (Naturligtvis måste lärarna vara kunniga och användas rätt.) Det är därför som Lärarförbundet ger de två kriterierna, andelen pedagogiskt utbildade lärare och lärartäthet, dubbel vikt i sammanräkningen. Lärarförbundet menar att tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Och så är det ju.

statistik_2013_2

Vänersborg ligger på den övre halvan när det gäller utbildade lärare och det är bra.

Flera av Vänersborgs ”styrkor” har inte något med grundskolan att göra. Tre delområden tillhör faktiskt helt och hållet gymnasiet. (Fast det är ju naturligtvis bra att Vänersborg ligger högt på detta område.) Dessutom har väl lärarlönerna närmast med avtalet att göra och inget som varken politiker eller förvaltning kan påverka, eller, snarare, vill påverka. Mig veterligt har inte Vänersborg satsat något extra på löner. Det högre löneläget kan säkerligen förklaras av att lärarkåren är ovanligt ålderstigen i Vänersborg… Hur som helst, lärarna i kommunen är säkert tacksamma för det lilla – att Vänersborg tycks ha högre lön än t ex Trollhättan. Kanske kan det locka hit fler kompetenta lärare.

De gamla lärarna ser också ut att vara relativt friska, men här har Vänersborg ramlat ner med nästan hundra placeringar. Förra året hamnade Vänersborg på plats nr 21.

fragaSå vad säger vi om rankingen?

Visst är det glädjande att Vänersborg avancerade i rankingen, plats 158 mot förra årets 213. Å andra sidan har många av kriterierna inget att göra med det som händer i grundskolans klassrum. (So to speak.) Och tittar vi på de kriterier, som politikerna bestämmer över, resurser och lärartäthet, så har Vänersborg en lång väg kvar att gå…

Men har inte elevernas kunskapsresultat förbättrats? Jo, det har dom. Och det är väl det som har gett anledning till glädjeropen. Men så presenterade Skolverket betygsstatistiken för läsåret 2012-2013, dvs aktuellare siffror än de Lärarförbundet har använt i sin rankning…

Och vips, så blev det inte så roligt längre för Vänersborg…

Skolverket redovisar följande siffror för de 9:or som gick ur nu i våras, 2013:

salsa2013_1

Jo, du läser rätt. Nästan var 3:e elev på Dalboskolan saknar betyg i 2 eller flera ämnen… Och var 4:e elev, på Dalboskolan, är inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet… (För att vara behörig krävs det godkänt betyg i ämnena svenska, engelska och matematik samt i 5 ytterligare ämnen, totalt 8 ämnen.)

På sammanträdet fick nämndledamöterna ytterligare lite fakta:

 • 55 av de elever som gick ur åk 9 i Vänersborg i våras var inte behöriga till ett nationellt yrkesprogram.
 • 96 elever saknade godkänt betyg i ett eller flera ämnen.

Ser man till utvecklingen av det genomsnittliga meritvärdet under de senaste åren kan man väl inte direkt hålla med nämndens ordförande Eckerbom Wendel när hon sa till TTELA att den inslagna vägen verkar fungera…

salsa2013_2

Lärarförbundets senaste skolranking grundar sig alltså på statistiken för 2012…

Det är väl inte särskilt svårt, utifrån Skolverkets alldeles färska siffror för 2013, att gissa hur det kommer att gå i nästa års skolranking…?

Det här är ingen rolig läsning. Vänersborg måste göra något åt dessa siffror. De måste höjas. Det borde alla vara överens om, åtminstone alla politiker. Kan man tycka.

Och det inte bara för statistikens skull. Eller för att bra förskolor och skolor kan locka till sig barnfamiljer till Vänersborg. Eller för att det gynnar företagsamheten på sikt.

barn4Nä, inte bara därför. Utan också för att bakom varje siffra finns också en enskild elev som ska ha så mycket kunskap som möjligt med sig ut i livet…

OCH!

Varje elev har enligt Skollagen rätt att få det stöd som han/hon behöver för att nå godkända resultat!

Och nu…?

Förvaltningen ger beskedet att varje rektor ska utarbeta en handlingsplan för att höja betygen. Det har vi faktiskt hört förr…

Förvaltningen ger också beskedet att beslutet om förstelärarna med all säkerhet rivs upp… Det var ett bra besked (se ”Karriärtjänster i skolan”).

Vad ger politikerna för besked då?

Politikerna i fullmäktige ger beskedet att grundskolorna ska dra ner på kostnaderna Logga22014…

I Vänersborg tycks inte majoriteten av politikerna inse behovet och nödvändigheten av en bra grundläggande utbildning. De verkar nöjda som det är. Och som det blir…

Jag är inte nöjd. Vänsterpartiet i Vänersborg är inte nöjt.

Gårdagens BUN (14 okt)

15 oktober, 2013 Lämna en kommentar

tired6Det blev ett långt BUN-möte igår. Igen. Vi höll på ända till kl 18.55. Nästan 6 timmar. Trots att det inte var några kontroversiella frågor. Men det var å andra sidan mycket information.

Handläggare Torstensson från Migrationsverket informerade först av alla. Nämnden informerades om Migrationsverket(!), asylregler, asylprocessen, bidrag etc. Vi fick också veta mer  om det tillfälliga boendet för asylsökande på Restad Gård. Redan igår flyttade det t ex in 45 personer, varav 16 barn.

Barnen till de asylsökande har rätt till allmän förskola och skola. I och för sig bekostas en stor del av medel från statskassan, men det innebär en utmaning för kommunen och Barn- och Ungdomsnämnden att, så att säga, organisera det praktiska.

Det finns med all säkerhet anledning att återkomma till ämnet så småningom. Just nu är förvaltningen inne i ett planeringsskede.

Det var för övrigt en bra information.

Nästa ärende var budgetuppföljningen. Det var också en informationspunkt. Förklaringen till att nämnden har fått ytterligare 7 milj kr sedan förra sammanträdet, något som jag undrade över, var att pengarna till löneökningarna ”hade kommit”. En naturlig förklaring med andra ord.

Jag frågade om det stora överskott, +8,5 milj kr, som finns på grundskolans konto. Det fanns flera skäl till att det förhåller sig på detta sätt. Förvaltningschefen menade att förvaltningen inte hade kunnat använda pengarna på grund av de budgetanvisningar som meddelades på våren. De anvisningarna pratade om sparbeting för 2014… (Jämför budgetår och läsår.) Och sedan fick förvaltningen vänta på budgetbeslutet… Ända till september. Och när det sent omsider kom, innebar det 53.000 kr mer än i år…

ravsaxFörvaltningschefen menade vidare att kostnaderna för nämnden ökade, t ex hyror och mediakostnader. Men också att fullmäktige har beslutat att öppna Väne Ryr, vilket kostar åtminstone 7 milj kr.

Och? Jo, de 16 milj kr, som BUN fick mer 2013, jämfört med 2012, är villkorade. Pengarna ska användas till personalförstärkningar och ingenting annat. Detta gör att förvaltningen har hamnat i en ”rävsax” (OBS! Mitt uttryck). Förvaltningen har därför bett politiken om vägledning.

Politiken är dock svaret skyldigt. Förvaltningen sitter således fortfarande kvar i rävsaxen.

Förvaltningschefen försäkrade dock att alla pengar skulle användas och det på bästa sätt. Kanske till personalförstärkningar i förberedelsegrupperna, vilket är nödvändigt, och till fritidshemmen.

maxialliansenFler än jag känner nog att ”allianspartierna” under ledning av Gunnar Lidell (M) har ställt till stora problem för Barn- och Ungdomsnämnden med sin hantering av budgeten… Inte bara att det slutade med endast +53.000 kr. Vilket torde kännas som ett hån för skolpersonal, elever och föräldrar. Utan också att Lidell och Co har ställt till med stora problem på grund av den brist på besked, vilja, handlingskraft och styrning som de visat.

Nämnden informerades om modersmålsstöd inom förskolan. Det var också intressant. Vid sådana här tillfällen slås jag över att det finns så många goda och ambitiösa krafter som lägger ner så mycket tid och kraft för att barnen ska få lära sig så mycket som möjligt.

Den här informationen följdes av mer information…
…om resultaten av de nationella proven och slutbetygen åk 9 (vt 2013).

angryOch det var mycket dystert… Det ledde till en lång och, får man väl säga, bra diskussion bland politikerna i nämnden.

Jag hade tänkt återkomma till kunskapsläget i Vänersborg i en senare blogg. Det har ju kommit en del statistik och en inte helt okänd skolranking från Lärarförbundet. Nu nöjer jag mig med att meddela några fakta som nämnden fick reda på igår:

 • Det var stora skillnader i resultat på de nationella proven mellan olika skolor i åk 3 och åk 6.
 • I åk 9 var det inga större skillnader i resultat på de nationella proven.
 • 96 elever saknar ett godkänt slutbetyg i ett eller flera ämnen.
 • 55 elever var inte behöriga till ett nationellt yrkesprogram.
 • Medelmeritvärden: Dalboskolan 182, Torpaskolan 202, Tärnan 202 och Vänerparken 203. (Jämfört med Sverige: 212,7.)

Kanske inte så underligt att diskussionens vågor gick höga. Barn- och Ungdomsnämnden tillsammans med förvaltningen, rektorer och lärare står inför stora utmaningar att vända den här utvecklingen. Maxi-alliansens budget för 2014 lär väl inte göra saken lättare…

barn3Barn- och Ungdomsnämnden fattade ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att starta en förstudie för projektering av en central förskola.

Den nya förskolan är tänkt att ligga i kvarteret Hönan, som ligger bredvid kvarteret Tuppen, dvs bakom Pärlans korvkiosk och den gamla musikskolan. Förskolan kommer att ersätta Belfragegatans, Poppelvägens och Nattugglans förskolor.moon

Och så var det detta med detaljplanen på Mariedal. Närmare bestämt i kvarteret Månen 110, bredvid Mariedalsskolan. Jag har skrivit om ärendet i tidigare bloggar (se här och här). Förvaltningen hade ju, tvärt emot Byggnadsnämndens tankar, föreslagit att området inte skulle kunna användas för varken bostäder eller skola.

Det visade sig att nämnden inte höll med förvaltningen. Både ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) och jag (V) yrkade på exakt samma sak:

”Barn- och Ungdomsnämnden ställer sig positiv till föreslaget program för detaljplan.”

En enig nämnd ställde sig bakom dessa yrkanden. Eller detta yrkande kanske är riktigare att säga.

Det är ganska ovanligt att politikerna går emot tjänstemännen, men nu hände det alltså.

Det var faktiskt ytterligare en hel del information. Nämnden fick t ex reda på att inflyttningen till Väne Ryrs skola blir ännu mer försenad. Inflyttning beräknas nu till v 44, närmare bestämt måndagen den 4 november. (Från början var det tänkt den 23 augusti…)

Det här var väl det viktigaste av det som hände på gårdagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden… Som hade fint besök en del av sammanträdet. Av en yngre praktikant… Och en äldre, chefen himself, Gunnar Lidell…

Kategorier:BUN 2013

Morgondagens BUN

13 oktober, 2013 1 kommentar

I tisdags skrev jag om några av de ärenden som Barn- och Ungdomsnämnden ska behandla imorgon måndag (se ”Dags för BUN igen!”). Häromdagen kom ett mail med resten av handlingarna inför sammanträdet.

forvirringDen utskickade månadsuppföljningen visar fortfarande att nämnden ska gå med ett visst överskott i år. Fast jag förstår inte riktigt vissa siffror. I handlingarna står det att BUN:s budget för 2013 är på 672,9 milj kr. I delårsrapporten för en månad sedan stod det 665,9 milj kr. Jag vet inte varifrån de ”nya” 7 milj har kommit. Kanske har jag missat något. Men det är ju bra att det går åt ”rätt” håll…

Arena-Fritid, där kostnaderna för arenan ligger, har en budgetavvikelse på -5 milj kr, medan grundskolan står på +8,5 milj kr.

Grundskolans stora plus retar nog många ”ute på golvet”. Och det förstår jag. Jag tror att förklaringen är att förvaltningen anser att pengarna inte kan användas på ett bra och effektivt sätt, eftersom organisationen, och därmed anställningarna, i skolans värld bestäms för ett läsår. Det betyder ju att man måste veta att pengarna finns även på vårterminen nästa budgetår. Och eftersom budgeten försenades och signalerna från de styrande var besparing, så vågade man inte anställa fler inför höstterminen.

Nu fick ju BUN i slutändan 54.000 kr mer. Dessa pengar täcker dock inte kostnaderna för öppnandet av Väne Ryr och de generösare reglerna för skolskjutsar. Det betyder att förvaltningen inte skulle ha haft råd att ha kvar alla nyanställda på hösten även under våren. Det betyder, tror jag, i sin tur att en stor del av 2013 års pengar kommer att ”frysa inne”. Det tycks mig dock som om 8,5 milj för grundskolan är lite mycket att ha som överskott i bokslutet. Jag får ta upp detta imorgon.

Om jag inte riktigt får grepp om månadsuppföljningen, så är det inget mot ärende 8, ”Svar på samråd gällande Detaljplan för fastigheten Månen 110, Mariedal”. Det handlar om ett litet område i Mariedal. Dock inte det kända, eller ökända, Mariedal Östra, utan om det okända Månen 110. Ett område alldeles vid Mariedalsskolan.

manenByggnadsnämnden vill ändra detaljplanen för Månen 110. (Det skrev jag om i min förra ”BUN-blogg”.) Området är till stora delar redan bebyggt, bland annat med ett habiliteringshem. Nu ska habiliteringsverksamheten flytta (jag tror att den redan har gjort det) och användbara, handikappanpassade lokaler kommer att bli tomma. Därför vill Byggnadsnämnden att området i fortsättningen ska kunna användas till annan verksamhet. Därav den nya planen.

Byggnadsnämnden vill att området ska kunna användas för:

”bostäder, vård, kontor, kultur och skola.”

Byggnadsnämnden skriver:

”Området med sina byggnader har potential till att bli ett bra bostadsområde och flera av byggnaderna kan användas till skola, förskola, vård mm. … Fler kan bosätta sig här och verksamheter i området kan skapa arbetstillfällen.”

Det låter väl bra?moon

I de nya, nyligen utskickade handlingarna är ett reviderat tjänsteutlåtande med. En hel del text har ändrats. Sakfel har t ex tagits bort. Men likt förbaskat, så förstår jag inte.

Barn- och Ungdomsförvaltningen föreslår att Barn- och Ungdomsnämnden ska besluta:

 • ”att föreslaget program för detaljplan kan innebära att Mariedalsskolan behöver byggas ut med konsekvens att organisationen blir mindre resurseffektiv
  alternativt
 • att elever som önskar skolplacering i området behöver hänvisas till annan skolenhet.”

Det här är ett språk som kanske inte gemene man är van vid. Det är inte jag heller. Det betyder i varje fall att förvaltningen vill att nämnden ska fatta ett beslut som innebär att området inte ska få användas till bostäder! Eller till skola!

Det visar sig alltså att Barn- och Ungdomsförvaltningen har en annorlunda syn på saken än Byggnadsnämnden…

Barn- och Ungdomsförvaltningen ser stora problem med en inflyttning till Mariedal. Den menar att Mariedalsskolan inte kan ta emot fler elever. Förvaltningens resonemang innebär ju också att den är mot all inflyttning till hela det område som utgör upptagningsområde till Mariedalsskolan. Barn- och Ungdomsförvaltningen vill inte att någon ska få flytta till Mariedal, Restad, Kassaretorpet osv i fortsättningen.

byggeMin spontana reaktion är att då kan man väl diskutera en utbyggnad av Mariedalsskolan. Det borde ju rimligtvis gå att använda de lokaler som habiliteringen har lämnat. Det anser också Byggnadsnämnden, som skriver:

”…flera av byggnaderna kan användas till skola, förskola…”

Förvaltningen diskuterar inte detta. Det talas bara om att Mariedalsskolan måste bygga ut – att en ny skola måste byggas typ.

”Att bygga ytterligare en skola i området…”

Vilket mig veterligt inte alls är aktuellt, eller kommer att bli. Men om… Då skriver förvaltningen saker som är obegripliga för mig:

 • fraga”organisationen blir mindre resurseffektiv”
 • ”grundskolans produktivitet … förändras negativt.”
 • ”invånarnas förväntningar gynnas inte”

För mig tycks hela frågan vara mycket enkel. Låt människor bygga bostäder och flytta till både Månen 110 och till hela Mariedalsområdet (kanske inte Mariedal Östra då…). Och ”bygg ut” Mariedalsskolan genom att använda de lokaler som redan står på Månen 110 och som habiliteringen nu lämnar (eller redan har lämnat). Vad jag förstår så behövs det göras relativt lite för att kunna använda lokalerna till t ex fritids (som frigör lokaler i skolan). Dessutom är lokalerna redan handikappanpassade.

Jag tänker nog lägga ett eget yrkande i nämnden, något i den här stilen:

”Barn- och Ungdomsnämnden ställer sig positiv till föreslaget program för detaljplan.

Barn- och Ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna för Mariedalsskolan att använda lokalerna i fd habiliteringen för skolverksamhet.”

Kategorier:BUN 2013
%d bloggare gillar detta: