Arkiv

Archive for the ‘KF 2013’ Category

Stort och smått i fullmäktige

12 december, 2013 1 kommentar

kulturpris2013Igår lystes mörkret i och utanför sessionssalen, där Vänersborgs kommunfullmäktige hade sammanträde, upp av ett antal duktiga och kompetenta vänersborgare.

Tommy Hansson fick Vänersborgs Kulturpris.

Äntligen! Det var Tommy Hansson väl värd! Tommy har gjort allt från att ha skrivit stråktillägg till Britney Spears till att vara med och startat Sundal Rock Orchestra. Dessutom har han fått två Grammisar.

En mer förtjänstfull pristagare är svår att tänka sig. Ja, det kanske, kanske skulle vara Agnes då, men hon fick ju priset förra året.

Kulturstipendiet gick till Johannes Björk. Han studerar relationen mellan arbete och konstnärliga praktiker. (Se mer här.) I motiveringen står det bland annat:

”Han forskar kring arbetarlitteraturen…”

Folkpartisten Lars G Blomgren läse upp motiveringen. Blomgren använde ord som han säkerligen aldrig har använt i positiva sammanhang förut…

För första gången, i varje fall under mitt kommunalpolitiska liv, delade Vänersborgs kommun igår också ut ett ped

agogiskt pris. Motiveringen till att Barn- och Ungdomsnämnden har instiftat ett pedagogiskt pris är:

ped4pris2013

”Skickliga pedagoger spelar ett avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Vänersborgs kommun ut ”Pedagogiskt pris” till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.”

Priset är uppdelat i två kategorier, grundskola/grundsärskola och barnomsorg/förskola.

Torpaskolans träningsskola fick priset i den första kategorin. Checken på prissumman 20.000 kr togs emot av pedagogerna Emelie Hyckenberg, Berit Sinclair, Ellen Fälth och Sari Hansen.

I den andra kategorin gick priset, och en lika stor summa, till Michaela Olofsson, Anna-Malin Dahlberg och Catharina Larsson på Öxnereds förskola avd 3.

ped1pris2013

Ett stort grattis till alla dessa skickliga pedagoger!

Från pedagogerna i Öxnered riktades också en hälsning och uppmaning till kommunfullmäktige:

”Vi hoppas att det kommer att satsas på mer personal och mindre barngrupper!”

Och det leder direkt till fullmäktiges andra punkt på dagordningen: Visioner och inriktningsmål. Och klarare än så kan väl inte skillnaden mellan vision, inriktningsmål och verklighet tydliggöras. Under de senaste åren har antalet barn på förskolan ökat med ca 200 barn – utan personalförstärkningar… Och inte blir det mer resurser nästa år heller. Fast en fin vision får vi…

I TTELA har förskollärare för övrigt gång på gång efterlyst de politiska partiernas syn på förhållandena i förskolan. Det är hittills bara Vänsterpartiet som har besvarat förskollärarna. Undrar varför…?

voteringVisionen var det ja. Den antogs igår, liksom inriktningsmålen. Med 49 röster mot två Sverigedemokraters. Ja, du läste rätt. Sverigedemokraterna avstod inte, utan röstade faktiskt.

Kurt Karlsson lade ett eget förslag. Men uppenbarligen hade det numera berömda tåget inte bara gått, utan också anlänt till slutdestinationen. Ordförande Anders Forsström (M) tyckte inte att Kurt Karlssons förslag var berett och vägrade därför att ställa förslaget under proposition. Återigen samma mycket underliga tolkning av kommunallagen som Forsström använt sig av tidigare…

OK, visst. Kurt Karlsson kunde definitivt ha lagt sitt förslag för länge, länge sedan. Men jag anser ändå att Kurt Karlsson skulle få ha lagt sitt förslag. Om Forsströms tolkning vore riktig, så skulle fullmäktige bara kunna säga ”ja” eller ”nej” till förslagen från kommunstyrelsen. Och varken Sverigedemokraterna eller Välfärdspartiet har ordinarie ledamöter där.

Sedan är det ju naturligtvis problematiskt att Sverigedemokraterna i Vänersborg alltid vaknar så sent. Inte minst för deras egen skull. Eller, rättare sagt, bara för deras egen skull…

”Sverigedemokraterna har inte riktigt varit med.”

Sa Kurt Karlsson. Och det har han ju helt rätt i… Det är en bra beskrivning av Sverigedemokraternas aktiviteter i fullmäktige under mandatperioden.

getting_better2Kurt Karlssons förslag till ny vision löd:

”Vi ska bli bättre.”

Denna vision var enligt Kurt Karlsson både framåtsyftande, reflekterande, löftesrik och visionär. Det kanske hade passat bättre om hans eget parti tog till sig detta…

Annars lystes fullmäktige också upp av Marika Isetorps förklaring till sitt påstående förra kommunfullmäktige om att socialdemokrater och centerpartister övertog hennes visionsförslag.

Ordet ”hållbar” finns nu med i visionen. Det var detta som Isetorp gjorde så stor affär av.

Isetorp passade också på att raljera lite över Vänsterpartiet. Isetorp tycks vara tämligen sur på Vänsterpartiet. Hon tycker antagligen att Vänsterpartiet kritiserar Miljöpartiet för mycket. Bara för att Miljöpartiet gjorde gemensam sak med den borgerliga minialliansen och lade ner Gläntan och sparade på barnen och ungdomarna typ…

Isetorp gjorde sig bland annat lustig över att jag hade undrat hur tjänstemännen skulle hinna med att omarbeta ”visionspaketet”. Jag visste inte då att det bara var ordet ”hållbar” det handlade om. Jag trodde att det var hela Isetorps ”paket”. Men resten av förslagen var tydligen inte lika viktiga. Varken Vänsterpartiet eller jag var på något sätt emot ordet ”hållbar”.

Ja, ja. Äras den som äras bör. Nu finns ordet ”hållbar” med i Vänersborgs nya vision:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

familjOch tack vare det så är Vänersborg enligt Marika Isetorp numera:

”… som en enda stor familj.”

Även Lena Eckerbom Wendel (M) var med på tåget. Med en viss reservation:

”Det kan bli bättre. Men det är bra nog nu. Vi vet ungefär vad vi menar. … Vi får inte skjuta sönder vår vision. Vi måste dra åt det håll som visionen indikerar.”

Ja, kanske inte lika attraktivt hela livet, typ i början och slutet då – med mindre barngrupper och mer personal i förskolan och bevarandet av typ demensboenden som Gläntan…

I ”andra delen” av sammanträdet dominerades talarstolen av vänsterpartisten Magnus Kesselmark.

kesselmarkKesselmark hade många genomarbetade, sakliga och välformulerade synpunkter kring ägardirektiven till AB Vänersborgsbostäder. Som kommunfullmäktige skulle fatta beslut om kvällen till ära.

Kesselmark tyckte inte att det var några bra ägardirektiv…

Kesselmark gav en rad exempel. Det stod t ex inget om att Vänersborg ska utvecklas till en attraktiv bostadsort eller om de boendes inflytande. Ordet ”flyktingar” användes, vilka exkluderade andra som har kommit till Sverige av andra skäl. Kesselmark hade också hittat en formulering som gjorde syftet med texten olaglig.

Det var svårt att inte bli imponerad över Kesselmarks kunskaper. Det kändes definitivt som om man inte hade tillräckliga kunskaper i frågan för att kunna fatta ett beslut… Men det vara bara 16 ledamöter som kände så. De andra visste. Moderater, folkpartister, kristdemokrater, centerpartister och socialdemokrater visste.

Visste vad då? Att Kesselmark hade fel? Nä, det tror jag inte. Ingen gick upp i talarstolen och visade att Kesselmark hade fel.

Dock gick Lena Eckerbom Wendel (M) upp och sa:

manana2”Magnus (Kesselmark; min anm) sa många kloka saker. Men vi måste ha lagliga ägardirektiv. Vi kan göra dem bättre sen.”

”Göra dem bättre sen”? Eckerbom Wendel förvånar. För två veckor sedan sa samma Eckerbom Wendel angående visionen:

”Bättre med ett senare beslut om det är ett bra beslut.”

Per Sjödahl (MP) frågade:

”Varför inte göra det bättre nu?”

Och han tillade att det fanns tid. Det var inte bråttom med ägardirektiven.

Men som sagt, en majoritet av fullmäktiges ledamöter, dvs de gamla betongpartiernas ledamöter, ansåg, förutom att de var hundra säkra på sin sak, att det var bråttom. De röstade igenom ägardirektiven.

Noteras kan att kommunfullmäktiges ordförande själv, Anders Forsström (M), avstod från att rösta. Forsström är också ordförande i Vänersborgsbostäder… Han insåg säkert vem som egentligen hade rättsingla_slant

Så det tycks också som om den gamla sprickan i Moderaterna består… Den mellan Lidell- och Forsströmfalangerna. Det är uppenbart vilken som är starkast.

På något sätt känns det som om beslutet om ägardirektiven hör till de minst genomtänkta besluten som kommunfullmäktige har fattat i år.forvanad

Till sist fick Anders Forsström (M) betyg av Bengt Larson (S), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande:

”Du får ett VG.”

Inte ett MVG alltså…

v_gangOch det betyget får nog inte heller kvällens kommunfullmäktigesammanträde…

Även om jultallriken var väl värd ett MVG. Eller A. Den var mycket god och smaklig.

Och för min del, utan kolhydrater.

Kompromiss i visionsfrågan?

7 december, 2013 2 kommentarer

vision2På onsdag ska kommunfullmäktige besluta om Vänersborgs kommuns vision. Det skriver TTELA om idag. (Jag har tidigare skrivit om visionen, senast för 10 dagar sedan. Se här.)

Visionen är egentligen ingen stor fråga. Inte i praktiken. I verklighetens Vänersborg har den praktiska politiken sällan vägletts av visioner på ett papper. I varje fall inte om intressen så att säga kolliderar. Om t ex kommunens ekonomiska mål har kommit i konflikt med kommuninvånarnas behov, så har siffrorna på debet- och kreditsidorna prioriterats… Så har det varit i Vänersborg under de senaste mandatperioderna när de gamla traditionella betongpartierna har fått bestämma.

En grupp tjänstemän har arbetat hårt och under en lång tid med vision och inriktningsmål. Några moderater, Niklas Claesson och Lena Eckerbom Wendel, ifrågasatte en stor del av arbetet på kommunfullmäktiges novembersammanträde. Men nu har kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) haft ett sammanträde och där har tydligen en kompromiss uppnåtts.

Gunnar Lidell (M) säger till TTELA:

”Vi hade väldigt bra diskussioner.”

Enligt TTELA anser Lidell att det nya förslaget från KSAU är:

”en bra vision att jobba efter.”

ruthlessDet betyder att Gunnar Lidell inte har tagit några hänsyn till sina partivänners kritiska uppfattningar…

Marie Dahlin (S) är också nöjd. Särskilt med det TTELA kallar ”den politiska aspekten av frågan”.

Marie Dahlin:

”De som fått kompromissa mest är M, FP och KD. Det blev ju i princip ett S-, MP- och C-förslag.”

Huruvida detta är en stor politisk seger kan väl diskuteras, men att KSAU:s visionsförslag skulle vara ”ett S-, MP- och C-förslag” förstår jag inte. När jag tittar på det förslag från KSAU, som troligtvis blir det förslag som fullmäktige ska ta ställning till, så ser det i stort sett ut precis som det förslag som tjänstemännen har arbetat fram. Innan gårdagens KSAU.

Visst har visionen ändrats. Lite.

vbg_loggaTjänstemännens förslag:

”Vänersborg – i alla delar en attraktiv, livskraftig och hållbar kommun!”

Efter KSAU:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

Jag ser inte den socialdemokratiskmiljöpartistiskcenterpartistiska prägeln på denna ändring. Det är väl snarare en ”lek med ord”, några ord har bytt plats typ. Och jag vet inte om det nya förslaget blev bättre. Men visst kan man ana ett visst centerpartistiskt inflytande i att ordet ”kommun” kom med. Fast vilket parti skulle vara mot det?

Om man går vidare och tittar på de så kallade ”Inriktningsmålen” för invånare, så är de identiska med tjänstemännens förslag med ett undantag. Ordet ”medborgare” har bytts ut mot ”invånare”.

Vilket var Vänsterpartiets förslag.

Inriktningsmålen för samhällsutveckling innehåller fyra ”delmål”. Ett delmål är helt identiskt med tjänstemännens förslag. Det första delmålet har förändrats på ett enda sätt – ordet ”utbildning” har lagts till.

Vilket var Vänsterpartiets förslag.

energieffektivÄven i det andra delmålet har ett ord lagts till, boendena ska inte bara vara ”attraktiva” utan nu också ”energieffektiva”. Jag är nästan säker på att Miljöpartiet har haft ett visst inflytande här…

På det fjärde delmålet har språket förändrats. Istället för ”lättare och smidigare” så står det nu ”enklare”. Förändringen känns inte särskilt politisk.

Inriktningsmålen för ekonomi är identiska med det tidigare förslaget från tjänstemännen, liksom målen för verksamhetsutveckling. Ett inriktningsmål för medarbetare har strukits i det nya förslaget från KSAU. Varför nu inriktningsmål för medarbetare överhuvudtaget finns med i detta dokument. Jag är ganska säker på att punkten ströks på förslag från Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet ville formulera om delmålen enligt en annan princip. Istället för att skriva t ex:

”Fler invånare upplever livskvalitet…”

så ville Vänsterpartiet skriva:

”Invånarna upplever livskvalitet…”

V_logga_mindreIstället för:

”Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog…”

ville Vänsterpartiet skriva:

”Kommunen har en öppen dialog…”

För att ta två exempel. För detta fick Vänsterpartiet dock inget gehör.

Så med andra ord.

KSAU:s nya förslag är i stort sett identiskt med tjänstemännens tidigare förslag. Så därför kan jag inte låta bli att undra varför Marie Dahlin i TTELA vill ta politiska poäng på detta. Och varför vill Dahlin framhålla, inför alla vänersborgare, att förslaget är ett S-, MP- och C-förslag? Särskilt nu, bara några månader efter att Miljöpartiet hoppade i samma budgetsäng som Gunnar Lidell och hans mini-allians…

Och dessutom stämmer det ju inte. Det är inget S-, MP- och C-förslag.

KF 27/11 (2): Om rutiner och lite annat

30 november, 2013 2 kommentarer

Det var inte bara visionen och inriktningsmålen som diskuterades på onsdagens fullmäktigesammanträde, även om det var huvudärendet.

arkivDet fanns en till synes liten obetydlig punkt som handlade om 100.000 kr för ett arkivskåp till Överförmyndarnämnden. Maxialliansen ville betala skåpet genom ökad upplåning, det ville inte oppositionen. Den ökade upplåningen var något som jag ironiserade över i en tidigare blogg. Nu visade det sig emellertid att maxialliansen hade läst på regelverket ordentligt. Lutz Rininsland begärde ajournering, Eckerbom Wendel (M) visade oss i Vänsterpartiet regelverket ”i original” och Vänsterpartiet fick erkänna att vi hade lärt oss något nytt. Vi ändrade oss helt enkelt och stödde förslaget från maxialliansen.

Det var ingen stor fråga men regelverk är regelverk – och rutiner och regler ska följas, åtminstone i en kommunal organisation. Så med detta erkänner jag att även moderater och miljöpartister kan veta bäst ibland…

Fast inte så ofta…   ;)

medborgarforslagSedan var det äntligen dags för Gunnar Lidell (M) att svara på den fråga om rutiner avseende medborgarförslag som jag ställde för två månader sedan!

Min fråga handlade om en viktig demokratisk princip. I varje fall enligt mitt förmenande. Det gällde rutiner i kontakten mellan politiker och allmänhet. Det är nämligen så att brev, mail, förslag, synpunkter etc som vänersborgarna skickar till ”sina” politiker, t ex politikerna i en nämnd, inte alltid kommer fram. Nämnderna gör på olika sätt och ibland gör en nämnd olika vid olika tillfällen. Jag efterlyste helt enkelt ett regelverk, rutiner, som garanterade att allmänhetens brev alltid kommer fram. Samtidigt som alla nämnder gjorde på samma sätt, dvs hade samma rutiner.

Gunnar Lidells svar hade innebörden att allt var bra som det var. Och att det inte var så viktigt. Lidell:

”Min uppfattning är att kommunen inte behöver fler detaljstyrande anvisningar och rutiner, när vi redan har så engagerade anställda och förtroendevalda, vilka har till uppgift att se till att ärenden hanteras på ett rutinerat sätt.”

bestamdMin bestämda uppfattning är att det måste finnas klara och tydliga rutiner på hur saker och ting ska hanteras. Det får inte vara upp till enskilda personer eller till dem som för tillfället har politisk majoritet att avgöra. Regelverket ska vara ett grundfundament som alla politiker och tjänstemän har att rätta sig efter.

Och det handlar nödvändigtvis inte om fler rutiner – det handlar om en gemensam och tydlig rutin.

Och det trodde jag egentligen att moderaterna också tyckte. Lidells partivän Lena Eckerbom Wendel (M), som för ovanlighetens skull sa många bra saker denna kväll, hade tidigare sagt (under visionsärendet):

”… behöver tydlighet … säkerställa kommunikationen … viktigt med skrivna styrprinciper … även invånarna ska förstå…”

Å andra sidan sa Eckerbom Wendel i samma ärende (på ett ungefär):

”Vi ska inte låta oss luras av att många invånare har deltagit (skickat in synpunkter och svar; min anm). Det är inget representativt urval. Det är bara de som brukar svara på enkäter som skickat. Kommunfullmäktige ska ta hänsyn till alla vänersborgare.”

tystnadDet här har vi hört förut från minialliansen… Ståndpunkten kan sammanfattas i det paradoxala påståendet:

Vi måste lyssna på de som inte säger något.

Hmm…

Eftersom den styrande minialliansen inte ville göra något åt problemet, så menade Lutz Rininsland (V) att Vänsterpartiet ska göra en enkät som skickas till de olika nämnderna. I den frågar partiet efter respektive nämnds rutiner. Utifrån det kan Vänsterpartiet arbeta vidare med frågan. Rininsland påminde också om att JO under den förra mandatperioden hade kritiserat kommunen 4 gånger om brister i diarieföringen.

Även Lutz Rininsland hade ställt en fråga till Gunnar Lidell – om medborgardialog. Rininsland ansåg att kommunen även på detta område borde utarbeta klara och tydliga rutiner. Han menade också att en medborgardialog handlar om dialog mellan allmänheten och politikerna – inte allmänheten och tjänstemännen.

Lidell svarade provocerande kortfattat:

”Ja, det vore bra om vi kan gå vidare i hur, var, när, och med vilka kommunen ska ha medborgardialoger.”

Det tycktes som om Lidell inte ansåg att denna fråga var speciellt viktig, inte denna fråga heller. Lidell verkade också lägga skulden på den tröga och långsamma processen på kommunfullmäktiges ordförande, tillika partikamraten, Anders Forsström (M)…

ursand3bRininsland frågade också Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP), med anledning av att det tydligen händer saker på Bert Karlssons Ursand:

”Kan vi vara säkra på att kommunen har uppsikt och kontroll över att arrendatorn (dvs Bert Karlsson; min anm) följer regelverket fullt ut eller måste vi även fortsättningsvis bevittna att arrendatorn prövar var gränserna går?”

Peter Göthblads svar var något oroväckande:

”Byggnadsnämnden har inte de ekonomiska eller personella möjligheterna att kontrollera varje arrendator. Vi förutsätter att lagarna följs.”

Gunnar Lidell (M) fick svara på ytterligare en fråga från Vänsterpartiet – om medborgarförslag. Jag hade upptäckt att det inte någonstans på kommunens hemsida informeras om att kommuninvånarna numera har rätt att ”väcka talan i kommunfullmäktige”, dvs lägga medborgarförslag. (Se här.)

Gunnar Lidell konstaterade att detta var ett förbiseende av kommunen och att det omedelbart skulle rättas till.

Det har inte hänt något än, men det kan väl i och för sig ta lite tid innan en lämplig text kan formuleras och publiceras.

Nu är det för övrigt bara knappt två veckor kvar till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

KF 27/11: Visioner och mål

28 november, 2013 Lämna en kommentar

sammantrade3Igår sammanträdde Vänersborgs högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. För näst sista gången i år.

Först på ärendelistan stod ”Vision och inriktningsmål”. Vänersborg ska ju, som många vänersborgare redan vet, få en ny vision och nya inriktningsmål.

Trodde jag. Trodde nog de flesta.

Efter gårdagen är jag inte riktigt säker på det.

Redan den 21 mars 2012 beslutade kommunstyrelsen om processen och
tidsplanen för arbetet med visionen och inriktningsmålen. De tjänstemän, som har ansvarat för arbetet, har sedan följt tidsplanen och kontinuerligt informerat kommunstyrelsen. Varje gång har KS-ledamöterna sagt typ:

”Bra! Kör på!”

Och det har tjänstemännen gjort. De har arbetat. De har samlat in material från kommuninvånare, föreningar och partier. De har anordnat offentliga möten. Sedan har de sammanställt allt material. Och inför sammanträdet igår var allt arbete klart och allt redovisat. Nu skulle kommunfullmäktige ta över och finjustera detaljer och komma överens, så att nästa fullmäktige, om två veckor, den 11 december, kunde fatta det slutgiltiga beslutet.

Och vad händer?

lidell_talarstol2Gunnar Lidell (M) går upp i talarstolen som förste person och säger, att vi kanske bara ska fatta beslut om visionen den 11 december och spara inriktningsmålen till ett senare tillfälle…

Öhhh…?

Och sedan kommer moderaterna Niklas Claesson och Lena Eckerbom Wendel upp och vänder så att säga upp och ner på hela förslaget. De hade kritiska synpunkter på både principer, strukturer, process och innehåll. Det vill säga rubbet.

Öhhh…? Nu? Två veckor innan beslutet…

Det framgick i ett tidigt skede i debatten att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ville följa tidsplanen och ta hela ”visions- och målpaketet” i december.

Lennart Niklasson (S) sa:

”Vi vill ta alltihop i december. Det är så pass färdigt och det är läge att sätta ner foten nu. Annars blir det inte klart.”

lutzLutz Rininsland (V):

”Tjänstemännen har blivit styrkta av diskussionerna i kommunstyrelsen. Det är överraskande att det nu kommer tankar om ett halvt beslut eller i steg.”

Bo Carlsson (C):

”Det känns inte helt enkelt att gå vidare efter denna kväll. Vi kanske inte kommer nånstans. … Om processen var fel borde man ha sagt detta tidigare.”

Marika Isetorp (MP) ifrågasatte också stora delar av förslaget. Dock inte lika mycket som moderaterna. Isetorp ville ha med fler saker, särskilt sådant som handlade om hållbarhet. (Isetorps tal finns på hennes blogg.)

Lutz Rininsland (V) tyckte att det fanns mycket bra i Isetorps tal, men han undrade varför inte Isetorp hade detta tal i ett mycket tidigare skede. Det är ju bara två veckor kvar till beslutet.

arg_biDå blev Isetorp lite arg och tyckte att det var demokrati. Och visst är det demokrati, men processen har varit lång och nu är det trots allt bara två veckor kvar… Hur ska tjänstemännen hinna med att göra om alltihop? Det framgick nog inte riktigt om Isetorp ville ta beslut i december, eller om hon likt moderaterna ville skjuta på avgörandet.

Hur som helst, Isetorp skriver på sin blogg att:

”Tre partier stödjer just nu förslaget (Isetorps eget förslag; min anm.), visade det sig ochquestion_mark2 det gjorde mig överraskad och glad (S, C och MP).”

Jag måste ha missat något… Undrar om socialdemokrater och centerpartister håller med Isetorp…? Kanske… De kan ju ha pratat med varandra efteråt…

Morgan Larsson (VFP) låg, enligt min tolkning av hans relativt korta tal, närmare oppositionen än mini-alliansen. Larsson var nöjd med tjänstemännens arbete och tyckte att det hade blivit en bra produkt.

Sedan kunde ju inte Morgan Larsson låta bli att tillägga:

vindarna_blaser2”Om vi bara får ihop allt det bra som sagts idag.”

Ett uttalande som är mycket typiskt för Välfärdspartiet. Partiet tycker ju lite av allting… Och ingenting…Typ.

Kristdemokraterna och Folkpartiet höll med Moderaterna. Så klart. Som vanligt. Vem av de moderata talarna de höll med framgick dock inte.

Det förslag till vision som Johan Ekström (FP) tidigare hade lagt fram förklarade han med:

”Mitt papper var ett tekniskt missöde som utgår.”

Intressant sätt att uttrycka det…

De två sverigedemokraterna lyste med sin frånvaro. Kanske vilar de fortfarande upp efter partiets kongress i helgen…

Vad säger man då om gårdagens debatt?

greenlightDe synpunkter som framfördes av moderaterna Claesson och Eckerbom Wendel var kloka, i varje fall många av dem. Jag säger inget annat. Även Isetorp hade för all del en del klokt att säga. Problemet är bara att det här framförs i ett mycket sent skede. Alltför sent skulle nog många säga, kanske framför allt tjänstemännen som har arbetat med förslaget. De har fått ”grönt ljus” hela vägen, och när allt är klart – så får de reda på att allt arbete kanske har gjorts i onödan. Och nu ska de ska börja om från början…

Och har två veckor på sig…

Det är ju också lite intressant att det är de som styr kommunen, som till stor del underkänner processen och förslaget i detta sena skede…

Jag har en högst personlig synpunkt, och den handlar om hur viktig en vision med inriktningsmål egentligen är. I praktiken. Jag tycker nämligen att praktiken i Vänersborg de senaste mandatperioderna ofta visar att både vissa tjänstemän och framför allt många politiker inte bryr sig ett dugg om visioner och mål. Det skulle kunna stå vad som helst.

I den gamla visionen stod det t ex att Vänersborg skulle vara:

”en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande”

Jag menar, hur många av de styrande brydde sig? Eller bryr sig? De förtätade förskolan, sparade på skolan, struntade i folkopinionerna mot rivningen av Huvudnässkolan och bygget av arenan, fuskade med diarieföringen och nu senast lade de ner Gläntan…

Kanske lika bra att Vänersborg kör en gammal paroll som jag såg en gång i tiden i en anarkistdemonstration:

”Allt genast!”

benthamEller kanske som en av liberalismens gamla lärofäder sa:

”största möjliga lycka åt största möjliga antal.”

Och så fattar man beslut som är bra…

No more no less!

Vi får se hur det går den 11 december när beslutet ska fattas. Eller inte. Eller delar av det… Eller i steg… Eller nåt… Minialliansen har 20 röster och S+V+C har 23. Det kanske blir Miljöpartiet och/eller Välfärdspartiet som avgör. Sverigedemokraterna lägger väl som vanligt ner sina röster…

Vänersborg – i alla delar en attraktiv, livskraftig och hållbar kommun!

24 november, 2013 2 kommentarer

Veckans stora politiska händelse i Vänersborg är utan tvekan kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag. Kommunstyrelsens möte på måndag eller Socialnämndens på torsdag kan knappast konkurrera. Det skulle i så fall vara Vänsterpartiets medlemsmöte på fredag…

tapetFullmäktiges sammanträde ser dock ut att bli ganska ”tamt”, inga större stridsfrågor, om ens någon, är uppe på tapeten. Det är med andra ord ungefär som vanligt. Det händer sällan något. Det politiska livet ger skäl för namnet ”Slow City” – för övrigt en slogan som den förre kommunchefen myntade i ett visionärt ögonblick.

Och som av en händelse handlar den första punkten på fullmäktiges dagordning om ”vision och inriktningsmål”. Detta ska diskuteras nu på onsdag, men beslut ska inte fattas förrän nästa gång, i december.

I det förslag som ligger, så lyder själva visionen:

”Vänersborg – i alla delar en attraktiv, livskraftig och hållbar kommun!”

En vision ska spegla en framtida idealbild, ett slags idealtillstånd att sträva mot. Jag vet inte om förslaget gör det. Det är svårt att veta vad visionen egentligen betyder, eller innebär. Vad är t ex ”attraktiv”? Och vad är ”livskraftig”? Eller ”hållbar”? Är t ex Gestad (en ”del”) attraktivt och livskraftigt utan skolan i Skerrud?

Men det kanske ska vara så. Det kanske är bättre att en vision är otydlig och ogripbart abstrakt för att fler ska kunna omfatta den.

karl_marxSå är det nog. Och visst är det lättare att vara kritisk än att komma med bättre förslag… Jag kan inte komma på något bättre. Att föreslå Karl Marx vision skulle väl få många, i varje fall den borgerliga maxialliansen, att gå i taket:

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.”

Fast visst är den bra?

Förslaget till vision ligger nära en slogan. Fast det är inte samma sak. Slogan används mer i reklamsyfte. Det är därför som många kommuner skaffar sig en slogan. Här är några smakprov:

  • ”Herrljunga – Kommunen på rätt spår”
  • ”Hårda bud i Mellerud”
  • ”Enköping – Sveriges närmaste stad”
  • ”Framtidsanda i Färgelanda”
  • ”Full fräs i Sotenäs”
  • ”I love Hjo”

Den som 2011 fick pris som Sveriges bästa kommunslogan var:

”Jag är tokig i Säter!”

En fördel med det liggande förslaget till vision för Vänersborg är att den också kan användas som en slogan.

”Vänersborg – i alla delar en attraktiv, livskraftig och hållbar kommun!”

Utifrån visionen ska sedan kommunfullmäktige besluta om inriktningsmål. Inriktningsmålen ska ange viljeinriktning för vad som skall uppnås.

Det finns förslag på inriktningsmål också. Två exempel:

  • ”Fler ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.
  • Fler anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag
    och föreningar.”

smilbandJag antar att det finns de som drar på smilbanden när de läser detta… Och det kan jag förstå. Folk runt Kindblomsvägen har varit med om motsatsen. Precis som Andersson ute i Nordkroken. Eller Magnus Larsson uppe i Sikhall/Rörvik. Eller personal och gamla på Gläntan.

Det finns och kommer alltid att finnas skillnad mellan vision/mål och verklighet. Och visst har väl kommunens representanter i Vänersborg ibland ganska medvetet struntat i mål och visioner. Å andra sidan är det politikernas ansvar att se till att visioner och mål både följs och förverkligas. Och slå näven i bordet om och när det behövs. (Men då kanske det behövs en annan politisk majoritet…)

Vänsterpartiet har diskuterat visionen och inriktningsmålen och gjort en del justeringar. Jag bidrog med en komplettering när det gäller följande inriktningsmål:

”Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, kultur och turism.”

Ordet ”utbildning” måste ju vara med! Vänsterpartiet har för övrigt gjort ytterligare en del justeringar. (Om du vill veta mer om kommunens vision och inriktningsmål, så kan du titta på kommunens hemsida – klicka här.)

En annan fråga på onsdag.

arkivÖverförmyndarnämnden vill köpa in ett arkivskåp för 100.000 kr. Det ska fullmäktige ta ställning till. Det är ingen stor summa (i kommunala sammanhang), men det intressanta är att maxialliansen vill låna pengar till detta! Det är inte många veckor sedan Marika Isetorp (MP) skrev i TTELA och Vänersborgaren:

“Vi i Miljöpartiet anser inte det är hållbart att dagens drift ska betalas av kommande generationer.”

Men när det gäller arkivskåp, så gäller inga principer för Isetorp och Miljöpartiet. Då tar Isetorp gladeligt på sig ”tomteskägget” och ”delar ut pengar som inte finns”. (Uttrycken är tagna från Isetorps tal i fullmäktige den 25 sept). Miljöpartiets nya princip gällde tydligen bara pengar till de gamla på Gläntan och barnen och ungdomarna i förskola och skola…

Det ser äntligen ut som om Gunnar Lidell (M) ska svara på min interpellation om ”rutiner avseende medborgarförslag” på onsdag. Jag ställde frågan den 22 september… Det är ingen märkvärdig fråga, så jag förstår inte varför Lidell, och fullmäktiges ordförande Forsström (M), har dragit det här i långbänk. Men som sagt, det är typisk för denna mandatperiod. (Här kan du läsa min fråga i sin helhet.)

Även Lutz Rininsland (V) ska få svar av Lidell på sin interpellation om medborgardialog.

Det börjar för övrigt ”droppa in” förslag från vänersborgarna. Kommunfullmäktige har ju beslutat att det är ok med så kallade medborgarförslag i Vänersborg, dvs att kommuninvånarna får väcka ärenden i fullmäktige. De flesta vänersborgare vet nog inte om detta. Vad jag ser så finns det ingen information om denna rättighet på kommunens hemsida… Men det tar väl lite tid. Det också… (Jag tror att jag ställer en fråga om detta till Gunnar Lidell på onsdag. Han läser ju inte min blogg.)

Till detta fullmäktige har 57 hushåll i grannskapet kring Kindblomsvägen lämnat in ett medborgarförslag, som går ut på att ändra skogsområdet uppe på Blåsut från att vara kvartersmark till parkmark. Undertecknarna skriver:

”I och med det kan området skyddas för framtiden; dels säkerställa fortlevnaden för de fridlysta djurarterna som finns där, dels tillgodose vänersborgares fortsatta möjligheter till lek och rekreation där.”

valmyndighetDet här förslaget ska naturligtvis utredas och beredas innan fullmäktige får tillbaka frågan för ett slutgiltigt avgörande.

Det vore verkligen på tiden att kommunfullmäktige såg till att fatta ett sådant här beslut. Dock lär inget hända innan valet… Kanske blir det en valfråga…

KF (30/10): Var är politiken?

31 oktober, 2013 2 kommentarer

ttelaokt13Jo då, det var kommunfullmäktige igår. Precis som planerat. Och det har många redan rapporterat om.

TTELA har hela fem artiklar idag om sammanträdet, var och en dock ganska kort. Kanske notiser är ett bättre ord än artiklar. Jag är faktiskt på bild, till och med på en större bild än kommunalrådet himself, Gunnar Lidell alltså… Tänk om det hade varit så i verkligheten också… (Notiserna, och bilden på mig, finns för övrigt bara i papperstidningen.)

Kommunens informationssekreterare har refererat sammanträdet på kommunens hemsida. Det gör han ”i korthet” – på ett sakligt och korrekt sätt. Tyvärr ser jag några småfel i referatet.

Vill man läsa om socialdemokraternas insatser eller se bilder på de socialdemokratiska ledamöterna, eller skribenten själv, ska man titta på Leif Höglunds referat på socialdemokraternas hemsida.

Det bästa referatet av gårdagens sammanträde hittar vi på Vänsterpartiets hemsida. Det är så bra, så att ingenting mer egentligen behöver sägas. Så därför slutar jag min blogg här…

glad2

Det trodde du va’? Önsketänkande! Det är klart att jag också måste lämna några kommentarer. (Vill du ha en fullständig bild av sammanträdet, så hänvisar jag dock till källorna ovan.)

Sammanträdet började med delårsrapporten. Vid sådana här tillfällen är det brukligt att den högste ansvarige för kommunen, dvs kommunstyrelsens ordförande, går upp i talarstolen och redogör för rapporten. Men Gunnar Lidell är inte mycket för traditioner trots sin konservativa grundsyn. Jag är inte ens säker på att han firar Första maj… Lidell satt följaktligen lugnt och stilla kvar på sin plats. Och först upp i talarstolen blev – jag. Och jag sa det som jag skrev i min blogg igår att jag skulle säga (se här). Och jag sa inget om Bosse Carlsson…

Johan Ekström, Folkpartiets starke man och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, menade att jag argumenterade emot mig själv.

”Det är inte vi som styr. Det är ni.”

Sa Johan Ekström. Jag kan garantera Johan Ekström att hade det varit Vänsterpartiet som hade styrt, så hade Johan Ekström inte varit 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen…

Kommunfullmäktige fick också en redovisning av ingivna, men inte slutbehandlade eller avgjorda, motioner. Tittar man på listan så är det tre motioner från Vänsterpartiet som har fått vänta längst.

En av motionerna lämnades in redan den 15 november 2010, den andra i januari 2011 och den tredje i november 2011. Och de är inte avgjorda än… Snacka om långsam hantering. Men det är ett typiskt symptom på den tröghet som råder under moderaternas styre. Den gamle kommunchefens slogan om Vänersborg har besannats under Lidells och moderaternas ledning:

vanersborg_slow”Slow City”

Gemensamt för de tre motionerna är inte bara att de är inlämnade av vänsterpartister, de handlar på olika sätt om demokrati och inflytande. Den första handlar om användning av befintlig utrustning vid voteringar, den andra om att vänersborgarna ska få tillgång till kommunens diarium via nätet och den tredje om en del förändringar i kommunens arbetsordning.

Motiveringen till varför den andra motionen, den om diariet, inte har behandlats är värd att återge:

”Ärendet har varit föremål vid presidieöverläggningar men har på grund av dess art, inte kommit till ett slutligt ställningstagande.”

Det framgår inte vilket presidium som har överlagt. Det framgår inte heller vad som menas med ”på grund av dess art”. ”Dess art”?

Ja, ja. Det är någon eller några som inte vill. Antagligen fullmäktiges ordförande Anders Forsström (M)… Vi får väl se om motionerna, som lades i början på mandatperioden, strax efter valet, blir färdigbehandlade innan mandatperiodens slut, före nästa val…

Två små detaljer när det gällde behandlingen av motionen om fyrverkerier med ljud. Anna-Karin Sandberg (MP), som hade lagt motionen, yrkade på två ändringar i kommunstyrelsens förslag. Ett tror jag inte var berett… Men det togs upp till omröstning ändå. Forsström brukar vara hård på sådana här små detaljer annars… Det var ju precis en sådan här ”detalj” som försenade hela budgetbeslutet med 3 månader…

blindhona2Den andra detaljen.

Det här var kvällens enda votering, om Sandbergs ändringsyrkanden alltså. Och gissa vad? Sverigedemokraterna lyckades igen. De röstade olika! Kurt Karlsson röstade ”ja” och Cecilia Skenhall ”nej”.

I Sverigedemokraternas fall verkar inte ens det gamla ordspråket om den blinda hönan som hittar ett korn stämma…

Och så var det de fyra interpellationerna som Lutz Rininsland (V) och jag hade ställt – två till Lidell och två till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M). (Det är i dessa ärenden, som referatet på kommunens hemsida inte stämmer.)

Lidell ville inte svara igår. Varför vet jag inte. Var det för att demonstrera sin makt? Eller för att visa hur betydelselösa vänsterpartister är? Jag vet inte. Jag kan inte se något egentligt skäl. Det var inga konstiga frågor. Och han hade gott om tid att förbereda svaren.

Formellt tolkade ordförande Forsström arbetsordningen som så, att Lidell inte behövde svara – fast frågorna ställdes redan förra fullmäktige.

Om Lidells agerande enligt mitt tycke var både svagt och barnsligt, så vet jag inte vad jag ska säga om Christer Thobiassons (M) agerande.

Christer Thobiasson tycks ha grundinställningen att det inte finns några politiska frågor, att allt är förvaltningsfrågor. Och dem behöver han då som politiker inte svara på. Följaktligen skickade han min fråga om skogen vid Kindblomsvägen till en tjänsteman på förvaltningen och likadant gjorde han med Rininslands fråga ”om staket kring område för får på Onsjöområdet”. (Det är varierande frågor som behandlas på fullmäktiges möten…)

Så tjänstemannen på Samhällsbyggnadsförvaltningen fick skriva två svar, eller i varje fall kommentarer till frågorna. Tjänstemannen kunde ju faktiskt inte svara på riktigt, eftersom de politiska frågorna var riktade till politikern Thobiasson.

Vid frågor och interpellationer är det brukligt att den frågan är riktad till går upp i talarstolen och svarar. Eller läser upp ett svar. Så inte Thobiasson. Det är nog som med Gunnar Lidell – Thobiasson är inte mycket för traditioner trots sin konservativa grundsyn. (Firar han ens Kanelbullens Dag…?)

Så jag gick upp till talarstolen och, ja vad då…? Pratade med vem…? Pratade till vem…? Tjänstemannen som hade författat svaret på frågan som jag hade ställt till politikern Thobiasson…? Jag gick i varje fall upp och sa ungefär detsamma som jag skrev i en blogg tidigare (se ”Fråga om Kindblom”).

oldmanOch sen…?

Tja. Christer Thobiasson satt demonstrativt kvar i bänken.

Och det blev likadant med Rininslands fråga. Rininsland framförde sina synpunkter från talarstolen. Och Christer Thobiasson satt tyst kvar vid sin plats och behagade inte svara.

Jag tycker att Christer Thobiassons agerande är både nonchalant och arrogant. Han är faktiskt en folkvald politiker som är vald av fullmäktige till ordförande för en nämnd. I demokratins namn bör då Thobiasson svara på frågor som kommer från ledamöter i kommunens högsta beslutande organ.

Kvällens häftigaste diskussion blev det kring Theresia Nordlunds (S) fråga till Gunnar Lidell ”angående implementering av rätten till heltid och möjlighet till deltid”. För hör och häpna – Gunnar Lidell besvarade faktiskt frågan!

Jag ska inte beskriva diskussionen här, den refereras utförligt på socialdemokraternas hemsida. Det bör väl bara sägas att representanter för både Vänsterpartiet och Centerpartiet deltog i diskussionen. Det framgår inte av S-hemsidan… (På S-hemsidan består världen bara av socialdemokrater och några enstaka stygga moderater…)

Och. Flera av talarna uppmanade andra nämndsordförande att från talarstolen redogöra för arbetet med ”hel-del” i sina nämnder. Det gjorde de inte. Också fullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) uppmanades av Marie Dahlin (S) att beskriva PFU:s (=Personal- och Förhandlingsutskottet) arbete. Forsström är nämligen ordförande i PFU.

Forsström och de olika nämndordförandena ansåg antagligen att detta inte var politiska frågor…

Det var också vad Lena Eckerbom Wendel (M) sa när Per Sjödahl (MP) i slutet av sammanträdet fick fråga om varför kommunen stänger alla förskolor och fritids i Vargön under sommaren. Eckerbom Wendel nöjde sig dock inte bara med att hänvisa till förvaltningen och att konstatera att det var en ren förvaltningsfråga. Hon läste också upp Kommunallagen för Sjödahl.

knock5Sjödahl bet ifrån ganska ordentligt och då kunde inte Eckerbom Wendel ”hålla sig”, hon är ganska debattglad. Och så var debatten i full gång.

Den första konflikten inom den nybildade maxi-alliansen var ett faktum!

Med Lena Eckerbom Wendel, och i viss mån Lidell, som undantag, så stämde Ann-Britth Fröjds (C) beskrivning av den styrande mini-alliansens uppträdande i fullmäktige väl:

”Den styrande minoriteten är konsekvent. Den svarar inte på nånting.”

KF 30/10: Delårsrapport

30 oktober, 2013 1 kommentar

delarsrapportI kväll kl 18.00 har kommunfullmäktige sammanträde. Och gissa vad?  Delårsrapporten ska behandlas. Igen. Det är på delårsrapporter man märker hur fort tiden faktiskt går. (Tyvärr.) Det känns som om delårsrapporter behandlas var och varannan månad.

Nu ska dock inte delårsrapporter förringas på något sätt. Tvärtom. De ger en otroligt bra bild av läget i Vänersborgs kommun. Även om det här och där skrivs i lite väl överslätande och positiva ordalag.

Redan på sidan 2 i kommunens delårsrapport, direkt efter innehållsförteckningen, får man veta att det krävs en produktion av 80 lägenheter/bostäder under 2013 för att nå befolkningsmålet. Men under andra tertialen (det går 4 månader på en tertial) beviljades bygglov bara för 30 lägenheter. Det blir alltså svårt att uppnå målet.

Viktig kunskap.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att det byggs i kommunen. I hela kommunen och inte bara i tätorten Vänersborg. När byggdes det nytt i t ex Brålanda senast?

rorvik1Jag vet att det finns personer som vill bygga utefter Dalslandskusten. Det visar sig emellertid att det väldigt ofta blir problem i kontakterna med byggnadsnämnden. Något som några inbjudna deltagare förresten tog upp på visionsdagen förra veckan i kommunhuset. Det verkar ibland som om kommunen inte vill att det ska byggas nytt… (Jag återkommer i en senare blogg med fler detaljer.)

Det vittnas från flera håll bland både ”bostadsbyggare” och företagare att det finns en ”tröghet” i det vänersborgska systemet. Ganska snällt sagt för övrigt. Kanske lossnar det nu på näringslivssidan. Mycket tyder på det. Även om Vänersborg fortfarande bara hamnar på plats 269 när Svenskt Näringsliv rankar Sveriges kommuner.

Det behövs definitivt fler företag och arbetstillfällen till Vänersborg. Ungdomsarbetslösheten i Vänersborg ligger t ex på 27,2%! Det är sjukt högt. Och då har arbetslösheten ändå sjunkit 1,3% sedan förra året.

För att Vänersborg ska kunna växa, så krävs det att kommunen inte bara samarbetar med näringslivet, företag och ”bostadsbyggare”, utan också underlättar för dem. Det är viktigt att kommunen tar hand om ”sina” entreprenörer. Det finns faktiskt ganska många sådana.

hoppa2Vi kan också läsa i delårsrapporten att prognosen är att kommunen går med 31 milj kr i överskott 2013. Det får, kan jag tänka, politiker från framför allt mini-alliansen, som nu också har fått sällskap av miljö- och välfärdspartister, att hoppa jämfota av glädje. Men det är också 31 milj kr som skulle kunna använts till annat, till de olika verksamheterna. Pengarna skulle ha kunnat användas till att anställa fler på förskolan. Eller på äldreboenden. Eller fler speciallärare. Pengarna skulle kunna ha använts till sommarjobb för ungdomar. Eller för att ”deltidare” skulle få jobba heltid. För att bara ta några exempel.

I prognosen ingår också:

”en kostnad på 17 Mkr för nedskrivning av fordran till ABVB (=Vänersborgsbostäder; min anm) för tilläggsköpeskilling för Solängen.”

De här 17 milj får Vänersborg helt i onödan betala till staten, därför att Bosse Carlsson (C) glömde att skriva på ett papper i tid… Fast att det var just Bo Carlsson står inte i delårsrapporten. Den är mer finkänslig. I varje fall jämfört med mig. Men alla vet…

På sidan 3 står det att ett stort mål för kommunen är att:

”Bemötandet av invånare, företag och andra intressenter ska förbättras och tillgängligheten till kommunens tjänster ska öka.”

Man menar också att det är viktigt att mötet med kommuninvånarna sker genom dialog.

basuneraDetta är också något som både politiker och tjänstemän basunerar ut och repeterar ständigt, t ex på förra veckans visionsdag. Det är inte bara ”bostadsbyggaren” uppe vid Dalslandskusten eller de boende kring Kindblomsvägen som skulle kunna vittna hur fjärran dessa ord befinner sig från verkligheten…

Här måste kommunen gå från ord till handling!

Delårsrapporten innehåller också beskrivningar från varje nämnd. Naturligtvis då också från Barn- och Ungdomsnämnden (BUN).

En förhållandevis mycket liten del av BUN:s rapport handlar om kärnan i BUN:s verksamhet, förskolan och grundskolan. Den största delen gäller arena, fritid, kultur och musik. Och ekonomi.

Det kanske är naturligt. På de här områdena ”går det bra” för BUN. Förutom att en viss idrottsanläggning kostar en väldigt massa pengar då förstås… Ändå säger prognosen att BUN gör ett plusresultat i år på 1,4 milj kr.

betongblandareDet här överskottet är väl det som räknas i ”betongkretsar”, inklusive numera Miljöpartiet och Välfärdspartiet. I BUN:s delårsrapport står det, dessutom på två ställen:

”Nämnden … har ekonomin högst upp på agendan.”

Det är anmärkningsvärt, eftersom nämndens verksamhet till stor del styrs av lagar och förordningar. Dessa har fått ge vika… Verksamhetens kvalitet, kunskapsmål och sociala mål, är inte ”top priority” längre. Det är det ekonomiska resultatet.

Och följaktligen är de andra resultaten inte i topp. Förskola och skola tillhör väl inte det mest positiva i Vänersborg just nu…

Barngrupperna på Vänersborgs förskolor är för stora och personaltätheten för låg. I skolan sjönk det genomsnittliga meritvärdet. På sina håll till och med ganska katastrofalt. Över 30% av alla elever, 96 stycken, som gick ur åk 9 i våras saknade betyg i ett eller flera ämnen. 55 elever var inte behöriga till ett nationellt yrkesprogram. (Se ”Vänersborgs skolresultat”.)

Fast det här sista står inte i delårsrapporten. Uppgifterna om skolresultaten är för färska för det.

BUN har ett stort problem, som alla politiker inte tycks medvetna om. Och det är problemet med kommunens budgetår i förhållande till skolans läsår. Det här problemet förstärktes också, just i år, av att budgetprocessen försenades, eller förhalades. Det innebar att budgeten för kalenderåret faktiskt togs efter att läsåret 2013-2014 redan hade börjat.

desperatDe 16 miljoner som BUN fick för 2013 har därför inte kunnat utnyttjats på ett effektivt sätt. Tyvärr.

Så här hänger det ihop.

Skolornas organisation för kommande läsår läggs under senare delen av vårterminen. Det betyder att lärare och annan personal anställs, tjänster besätts, klasser bestäms, scheman upprättas osv för läsåret 2013-2014 redan i juni 2013. Och det är inget man kan ändra på mitt under pågående läsår.

För att Barn- och Ungdomsförvaltningen skulle kunna använda de 16 milj för budgetåret 2013, så måste förvaltningen veta att den får behålla pengarna även på vårterminen 2014 – samma läsår, men ett nytt budgetår. Men under våren fick förvaltningen besked om att det ska sparas budgetåret 2014.

Det betydde att Barn- och Ungdomsförvaltningen inte kunde upprätthålla en ökad organisation under vårterminen. Alltså kunde den inte ha en större organisation under höstterminen heller…

sjosattNär väl budgeten för 2014 togs i september, när skolornas organisation redan var sjösatt, så fick BUN bara 54.000 kr mer. Men då fick de ju behålla de 16 milj kr som nämnden hade fått för 2013… Det var så t ex Marika Isetorp i Miljöpartiet resonerade. Men då glömmer hon och alla andra prisökningarna och hyreshöjningarna, de glömmer att skolan i Väne Ryr ska öppnas och att skolskjutsorganisationen antagligen också blir dyrare. (Det glömde inte Barn- och Ungdomsförvaltningen…) Alltså innebär budgeten för 2014 i praktiken en besparing. Alltså kan de 16 milj inte användas på ett effektivt sätt.

Det är orsaken till att grundskolan räknar med ett överskott på 4,7 milj kr för 2013…

Politikerna i maxi-alliansen, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, har försatt Barn- och Ungdomsnämnden och -förvaltningen i en mer eller mindre omöjlig situation.

Det finns mycket att ta tag i för Barn- och Ungdomsnämnden. Hur den ska lyckas med det, med den begränsade budget som tilldelats för 2014, återstår att se…

Det var väl ungefär detta jag tänkte säga i fullmäktige idag om delårsrapporten. Fast jag skippar nog Bosse Carlssons fadäs…

Efter KF (3): RUR, budget – hur tänkte V?

30 september, 2013 Lämna en kommentar

budget2En stor del av onsdagens fullmäktigesammanträde kretsade kring budgeten för 2014. Det har väl vid det här laget inte undgått någon politiskt intresserad i Vänersborg. Skiljelinjerna mellan de två blocken var tydliga. Den låg i synen på ekonomi, eller kanske rättare sagt, i synen på människor. I synnerhet barn och unga, gamla och sjuka.

Det ställdes väl på sin spets när fullmäktige voterade om mitt säryrkande, som handlade om 20 milj kr mer till Barn- och Ungdomsnämnden. Eller inte. Voteringen skedde sist, efter att maxi-alliansens budget redan hade blivit antagen.

Att mini-alliansens ledamöter skulle rösta nej var ju ingen överraskning, men att Miljöpartiet och Välfärdspartiet så klart och entydigt röstade NEJ till mer pengar för barn och unga, var väl i varje fall lite anmärkningsvärt… I varje fall så här ett år före valet…

Tyvärr lade Socialdemokraterna ner sina röster i denna speciella omröstning. De flesta. Någon enstaka röstade faktiskt mot mer pengar till BUN, en röstade med Vänsterpartiet.

Det är väl lite tråkigt, minst sagt, att Socialdemokraterna har gjort det till tradition att aldrig rösta på något annat partis förslag, oavsett om förslaget är bra eller inte. I varje fall om förslagen kommer från Vänsterpartiet…

splittradeVill Socialdemokraterna se ett framtida samarbete med Vänsterpartiet, så kunde man ha visat det här…

Några personer har frågat mig om Vänsterpartiets syn på RUR, budget och underskott. Jag tänkte därför förklara hur vi ser på frågan.

Det går att se upprättandet av en budget från två perspektiv. Endera tittar man först på behoven och sedan på pengarna. Eller också gör man tvärtom. Man tittar på pengarna och sedan behoven. Har man då från början bestämt att detta är den summa pengar vi ska använda, då får man helt enkelt se vad de räcker till.

Och det gjorde Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Och då räckte inte pengarna till Gläntan eller till mindre grupper i förskolan eller till större stöd till elever med behov.

Marika Isetorp (MP) ger uttryck för detta perspektiv, när hon i fullmäktige sa:

”När du lånar pengar för att köpa något ska du se till att du har betalat tillbaka hela behov2lånet innan den köpta varan är förbrukad.”

Vänsterpartiet har perspektivet att utgå från behoven, när en budget ska läggas. Vi såg t ex att det är för stora barngrupper i förskolan, att öppnandet av Väne Ryr kostar, att ungdomsverksamheten behöver mer pengar och att Gläntan behövs. Och så räknade vi på vad det kostade.

Vänsterpartiet kom fram till att kostnaderna skulle innebära att kommunens resultat skulle bli -32 milj kr 2014.

Det lät mycket. Kan Vänersborgs kommun få fram denna summa? Kan Vänersborgs kommun leva med detta underskott? Vänsterpartiet ansåg det.

Så här tänkte Vänsterpartiet.

overskott1. Det går att ta pengar från kommunens överskott de senaste åren och använda dem vid underskott. Det var precis det som var riksdagens syfte när den förra året införde den här möjligheten, dvs RUR (=Resultatutjämningsreserven). Sysselsättningen ska upprätthållas i lågkonjunkturen genom att kommunerna använder tidigare överskott. Det dämpar lågkonjunkturen och bidrar till högkonjunktur. I högkonjunkturen ”återbetalas” pengarna, eftersom fler får arbete och kommunernas skatteintäkter ökar. Så tänkte både riksdag och regering.

RUR-pengarna är förvisso ett slags lån som kostar kommunen 900.000 kr per år, om kommunen lånar 32 milj. Mycket? Isetorp (MP) tyckte det från talarstolen. Kommunens totala budget är på nästan 2 miljarder kr. 900.000 kr utgör 0,045% av budgeten.

Mycket?

2. De styrande i Vänersborg, både mini-alliansare och socialdemokrater/centerpartister, har under de senaste åren ständigt skrikit på att kostnaderna är för stora och att det måste sparas. Och så har resultatet ändå blivit stora överskott… Varför skulle det inte bli det i fortsättningen också?

resultat2012mm_2

Fast just nästa år blir det inte så enligt Eckerbom Wendel (M):

”Sannolikheten för att gå med plus har minskat.”

Har vi hört det förut?

3. I år får kommunen tillbaka 32 milj kr av AFA Försäkring. Antagligen får Vänersborg tillbaka pengar även 2014, även om det inte är lika mycket.

4. Riksdagen fattar med all sannolikhet (99,9%) ett beslut i november om förändringar i skatteutjämningssystemet. Det kommer att ge 10 milj kr ”extra” till Vänersborg. Som gäller även 2014.

5. Den 31 december i år beräknas det att stå +29 milj kr i “rutan” för kommunens resultat. Dagen efter skulle dessa pengar kunna föras över till 2014…

gokunge_arena6. Man skulle också kunna resonera så här. Barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka får de pengar de behöver. Det ger en budget i balans, om vi tar bort kostnaderna för Arena Vänersborg. Eftersom kommunen är tvungen att betala arenan, i varje fall nästa år, så betalar vi arenans kostnader på 35 milj kr med RUR-pengar.

Då blir väl perspektivet på vad det handlar om lite tydligare?

Nu är det väl bara att räkna, har Vänersborg råd att täcka behoven för 2014? Vänsterpartiet anser det.

Men!! Om det skulle uppstå några oförutsedda komplikationer… Om… Det värsta scenariot…

7. Vänsterpartiet är berett att höja skatten om det skulle krävas.

Det sade vi redan vid juni-sammanträdet. Tyvärr så hörde tydligen inga miljöpartister det… Marika Isetorp (MP) sa nu i onsdags:

”Hade det inte varit ärligare av Vänsterpartiet att föreslå en skattehöjning istället? Då hade deras budget framstått som mer seriös och det är troligt att Miljöpartiet valt att rösta på den.”

Det kan väl inte ha undgått någon var Vänsterpartiet står…

Men inte nog med det…

Den 15 april 2013 yrkade Vänsterpartiet och Miljöpartiet, samt Välfärdspartiet och Centerpartiet, på 20 milj kr mer till BUN. Kolla vad det står i yrkandet…

bunyrkande

Kolla vem som har skrivit under! Vad då inte kände till Vänsterpartiets tankar kring skattehöjning…

Men det behövs ingen skattehöjning nästa år för att ge mer pengar till barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka. Vänersborg fixar det ändå.

Slutligen kan det tilläggas att en privatekonomisk budget inte rakt av kan jämföras med budgetarna inom den offentliga sektorn. Det är inte samma sak. Det har den borgerliga nationalekonomen Keynes skrivit om för länge sedan…

avbetalaFör övrigt är det inga problem för kommunen att ha lån, så länge kommunen kan både amortera och betala ränta. Och det kan Vänersborg.

När det var dags att besluta, efter den långa debatten, fanns det tre yrkanden (plus mitt delyrkande om BUN). Maxi-alliansens budgetförslag, Socialdemokraternas/Centerpartiets och Vänsterpartiets.

Maxi-alliansens förslag var huvudförslag och mot det skulle utses ett motförslag. Det blev då, som brukligt är, votering mellan motförslagen, dvs Socialdemokraternas/Centerpartiets förslag och Vänsterpartiets. Socialdemokraternas/Centerpartiets vann, eftersom maxi-alliansens ledamöter avstod från att rösta.

I den andra omröstningen stod maxi-alliansens förslag mot Socialdemokraternas/Centerpartiets. Vi i Vänsterpartiet försöker alltid att se till innehållet i förslagen.  Och då var det inte svårt att se att Socialdemokraternas/Centerpartiets budgetförslag låg närmare vårt. Därför röstade vi med Socialdemokraterna/Centerpartiet. Det var det minst dåliga av de två förslagen.

Det spelade dock ingen roll. Maxi-alliansens budgetförslag segrade med röstsiffrorna 26-23.

Vänsterpartiet lämnade in en skriftlig reservation. Jag återger den i sin helhet nedan.

Detta är Vänsterpartiets syn. Vi får se om den delas av vänersborgarna nästa år.

====

reservationReservation

Ärende 2 Återremitterat ärende avseende beslut om Mål- och resursplan

Vänsterpartiets yrkande förlorade i omröstningen som gällde att ta fram ett motförslag till de fem partiernas huvudförslag inför slutomröstningen.

Vi beklagar detta. Vi vill ännu en gång betona att vårt yrkande på bästa sätt uttrycker prioriteringar som Vänsterpartiets medlemmar och förtroendevalda anser vara viktiga.

Vårt förslag stod i tydlig kontrast mot förslaget som Gunnar Lidell lyckades samla fem partier bakom. Vi säger fortfarande att det vinnande förslaget är till men för Vänersborg.

Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag uppvisade inte samma offensiva inställning som vi ville betona i vårt eget förslag. Ändå är skillnaden mellan deras motförslag och de fem partiernas vinnande budgetförslag markant.

Vårt beslut blev därför enkelt: Kan vi inte få igenom allt, ska vi inte behöva säga nej till hälften. Det är så man ska förstå vårt ställningstagande.

Logga2I denna reservation vill vi också lämna till protokollet att det är vår bestämda uppfattning att fullmäktiges slutliga avgörande kunde ha sett annorlunda ut. Avvaktande tystnad och passivitet under processen visade sig tippa över balansen för några representanter av fullmäktiges minsta partier. Det skulle inte behövt hända – och de som bär ansvaret för att det blev fel gör förhoppningsvis aldrig om samma sak igen.

Vänsterpartiets ledamöter

Efter KF (2): Barn, ungdomar och fritid

28 september, 2013 4 kommentarer

protest2Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, dvs den nya maxi-alliansen, lade mot alla protester och sunt förnuft tillsammans ner demensboendet Gläntan. De dementa ska bidra till att kommunens budget inte går med underskott…

Maxi-alliansen behövde även hjälp av barn och ungdomar för att budgeten skulle gå ihop. Därför får Barn- och Ungdomsnämnden bara 54.000 kr mer än i år.

Det innebär i praktiken en nedskärning på flera miljoner. Kommunfullmäktige har ju redan fattat ett beslut om att öppna Väne Ryr. Det beräknades kosta 4,8 milj kr, vilket i nu-läget möjligtvis kan visa sig vara en för låg siffra. De ändrade skolskjutsreglerna som nämnden själv har beslutat om beräknas kosta 1,2 milj kr. Dessutom är det säkerligen så att läroböcker och undervisningsmaterial ökar i pris även nästa år. Som de brukar göra. Inköp av t ex IT-utrustning, som datorer och läsplattor, kan med all sannolikhet inte heller ske i den utsträckning som behövs. Det står faktiskt svart på vitt i Skollagen:

”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Skollagen säger ”tidsenlig”, och ”ska”!

over_lagenFast det är klart, Gunnar Lidell gav väl uttryck för maxi-alliansens inställning, när han vid ett tillfälle i onsdagens fullmäktige, i en replik till Marianne Karlsson (C), sa att Skollagen inte stod över beslut fattade av kommunfullmäktige…

Hallå Gunnar Lidell! Tror du verkligen att ett beslut av fullmäktige står över svenska lagar?

54.000 kr är ett hån mot våra barn och ungdomar. Och särskilt mot de barn som redan nu vistas i alltför stora barngrupper med allt för lite personal. Och mot de elever som är i behov av extra stöd av olika slag.

Barnen och ungdomarna får istället veta av maxi-alliansen att besparingarna på dem är till för deras egen skull. De ska inte behöva uppleva att Vänersborgs kommun har stora lån, när de har blivit vuxna. Typ om 15-20 år…

ungdomarTror verkligen maxi-alliansens representanter att deras budget får barnen och ungdomarna att känna att de vuxna tycker att de är viktiga?

Eller har maxi-alliansen inte förstått vad budgetbeslutet innebär? Marie-Louise Bäckman (KD) sa:

”kanske höjer vi rankingen.”

Med 54.000 kr?

Risken är också stor att skolor ställs mot varandra, elever mot elever, föräldrar mot föräldrar. Tätorternas skolor får betala för att de små landsbygdsskolorna finns kvar, alla kommunens skolor får betala öppnandet av Väne Ryr. Betala med mindre resurser till undervisningsmaterial och färre lärare…

Joakim Sjöling (S) sa från talarstolen:

”Strukturbeslutet kostade, det visste vi. Ni tar inte ansvar för detta beslut!”

Tror Gunnar Lidell (M) att barnen och ungdomarna – och föräldrar, pedagoger och annan personal på våra förskolor, fritids och grundskolor – verkligen tänker på dem när han säger:

”Vi föredrar att ha RUR-pengarna till när vi verkligen behöver dem.”

tomteEller Marika Isetorps ord om de partier, som ville satsa på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka:

”ska lura sina medborgare. … låta påskina att det finns pengar när det är tomt i kassan … ta på sig tomteskägget och dela ut pengar…”

Och så fick vi reda på av Johan Ekström (FP), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, att Arena Vänersborg årligen kostar 35 miljoner kr. 35 miljoner kronor!! Och han vet.

Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Marie-Louise Bäckman (KD), Marika Isetorp (MP) och Morgan Larsson (VFP), varför tog ni inte 35 miljoner kronor mer från budgeten och gav till barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka – och använde RUR-pengar till arenan?

Varför prioriterar ni Arena Vänersborg framför barn och ungdomar, gamla och sjuka?

Maxi-alliansen gav egentligen inga svar under fullmäktigedebatten på varför just barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka ska bidra till en ”budget i balans”. Morgan Larsson (VFP) sa bara:

”Vi vill inte låna till driftspengar.”

Morgan Larsson låter som ett eko från de ”stora”. Gunnar Lidell (M) sa:

”Vi vill inte låna pengar till driften.”

Lena Eckerbom Wendel (M):

”Onödigt att använda RUR för drift.”

Driften av Arena Vänersborg är tydligen en annan sak… Maxi-alliansen har övertagit Socialdemokraternas och Centerpartiets syn på bandy…

lyssnarinteFast ska jag vara ärlig, Folkpartiets Johan Ekström gav ett svar. Ekström sa nog vad alla i maxi-alliansen verkligen tyckte och tänkte:

”Om vi hade lyssnat på invånarna hade vi inte haft en krona kvar.”

Läs gärna citatet en gång till. Kommentarer är överflödiga.

Så ni friidrottare som tränar ocfrendevi5h tävlar på Frendevi, eller försöker, och ni som vill ha en konstgräsplan i Brålanda – det finns inget större hopp för er. Det var bara Lutz Rininsland (V) och jag (V), som lyfte frågan i fullmäktige. Ingen annan ansåg det vara viktigt.

Är det någon som undrar vad Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna sa om budgeten?

”Vi tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Och så lade Karlsson och Skenhall (SD) ner sina röster, samtidigt som de hoppades att fler skulle rösta på dem i nästa val…

Varför då?

Maxi-alliansens behandling av de allra mest utsatta i kommunen är bedrövlig. Ett tungt ansvar vilar på deras axlar…

Efter KF (1): Gläntan läggs ner!

26 september, 2013 1 kommentar

tired4Hur sammanfattar man en 5 timmar lång diskussion med 94 inlägg? Genom att redogöra för beslutet?

Kanske. Jag börjar där.

Mini-alliansen, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet och Välfärdspartiet – med andra ord, den nybildade maxi-alliansen – röstade med siffrorna 26-23 igenom sin besparingsbudget. Två sverigedemokrater avstod från att delta i årets viktigaste beslut.

Den av kommunfullmäktige antagna budgeten betyder alltså nedskärningar på Socialnämnden, där nedläggningen av demensboendet Gläntan ingår, och ett tillskott på 54.000 kr till Barn- och Ungdomsnämnden.

En stor del av gårdagens debatt handlade om Gläntan.

lidellKFVissa i maxialliansen talade i klartext. Gunnar Lidell (M) och Marie-Louise Bäckman (KD) var tydliga med att syftet med nedläggningen av Gläntan var att spara pengar. Bäckman beklagade sig i samband med konsekvenserna av en nedläggning. Det var till och med svårt att veta om hon argumenterade för eller mot Gläntan. De flesta av dem som senare röstade ja, låtsades dock inte om nedläggningen, dvs de yttrade sig överhuvudtaget inte på sammanträdet.

Sedan fanns det de som sa en sak och menade en annan…

Marika Isetorp (MP):

”Vi har i budgeten lagt in att vi ska renovera för att möta behovet av äldrevård.”

Morgan Larsson (VFP) skrev i tisdagens TTELA:

”Därför innehåller budgeten ett boendeuppehåll på Gläntan för att bygga om och iordningställa ett boende efter dagens krav och normer inom äldrevård.”

Och Larsson sa ungefär samma sak i fullmäktige också.

shakeheadDet var inte sant i tisdags, det var inte sant igår och det är inte sant idag heller. Det finns inget beslut om att tillskjuta medel för en ombyggnad av Gläntan. Och det togs inte heller något sådant beslut igår!

För då så skulle det stå en summa pengar i kolumnen för 2014. Eller för 2015. Eller för 2016. Och det gör det inte!

Vad ska man säga, ”töjer” Isetorp och Larsson bara på sanningen? Eller slirar de på sanningen? Kanske far de med osanning? Eller ljuger de?

Och dessutom, att avveckla Gläntan kan, hur Isetorp och Larsson än vrider och vänder på det, aldrig vara detsamma som en tillfällig stängning för en ombyggnad!

Marianne Ramm (V):

”Ombyggnaden är en helt annan sak. Vid en ombyggnad flyttas folk tillsammans både personal och patienter. Detta är besparing.”

Ann-Britth Fröjd (C) ville ha besked från maxi-alliansen om vad som händer vid nedläggningen.

”Redovisa vad som händer med de boende, anhöriga och personalen?”

closedFröjd ställde frågan tre gånger. Ingen svarade… Den som kom närmast ett svar var Gunnar Lidell. Han hade fullt förtroende för personalen.

Det fick Benny Augustsson (S) att gå upp i talarstolen:

”Du lägger konsekvenserna på ert beslut på personalens axlar. Om det inte funkar, är det då personalens fel?”

Morgan Larsson (VFP) hade fler argument… Larsson skrev i sin debattartikel att Gläntan drivs på dispens. I talarstolen igår sa han:

”Brandskyddet är inte godkänt.”

Det här är inte sant – inte det heller – vilket Lennart Niklasson (S) påpekade. Brandskyddet behöver åtgärdas, men det finns inget föreläggande. Niklasson skrädde inte orden, när han fortsatte:

”Det är allvarligt att du inte har den kunskapen efter 3 år i Socialnämnden!”

sprinklerMorgan Larsson pratade om att det var nödvändigt med ett sprinklersystem.

Vänsterpartisten Pontus Gläntegård, som dagligen arbetar med sådana här frågor, konstaterade att det här inte heller var sant. Det finns inga krav på sprinklers! Även Gläntegård var tuff:

”Morgan vilseleder församlingen.”

Ja, vad ska man säga? Representanterna för den traditionella mini-alliansen talade ju, vad man än kan tycka om det (och det gör man ju), i varje fall klartext. Representanterna för Miljö- och Välfärdspartiet försökte dölja sanningen genom att lägga ut dimridåer. Om man ska uttrycka det snällt…

Det går inte att samtidigt lägga ner Gläntan och ha den kvar!

Beslutet om att lägga Gläntan i malpåse är fattat mot bättre vetande!

Jag kunde inte låta bli att fråga Morgan Larsson, med anledning av både nedläggningen av Gläntan och den i praktiken bantade budgeten för Barn- och Ungdomsnämnden (jag återkommer till BUN):

”Varför heter ni Välfärdspartiet?”

sandladaMorgan Larsson blev sur. Han sade något i stil med att jag skulle få:

”sitta själv i den sandlådan.”

Men frågan var seriös, och på en rast så sa jag det till Morgan. Igen. (Jag hade faktiskt sagt det en gång i talarstolen också.) Men Morgan Larsson ville inte prata med mig. Han var fortfarande sur. En minut(!) efter att jag hade försökt prata med Morgan, så kom ett par pensionärer fram till mig – och sa precis samma sak.

”Varför heter partiet Välfärdspartiet? De borde heta ”Ovälfärdspartiet istället!”

Och när jag slog upp TTELA i morse återgavs ett uttalande av en anställd på Gläntan:

”Hon ställer sig frågan hur Välfärdspartiet kan kalla sig Välfärdspartiet.”

Ja du Morgan Larsson, du blir nog tvingad att svara på frågan vilket du vill eller inte. Om inte annat i september 2014…

Eller är det så enkelt att Morgan Larsson var tvungen att acceptera en nedläggning av Gläntan, för att, som Larsson sa i TTELA den 8 september:

”Att vi med våra två mandat överhuvudtaget sitter med de stora partierna och diskuterar budgeten är stort för oss.”

skog4När det gäller Miljöpartiet så kan man nog ana att det var på liknande sätt. Det viktiga för miljöpartisterna verkar inte vara själva budgetens innehåll. Det viktigaste tycks vara att Miljöpartiet får igenom något. Vad som helst. Även om det bara råkar vara en skog. I varje fall Mariedalsskogen.

Och därför vände sig Miljöpartiet till mini-alliansen…

”Där lyssnade man på oss och gick oss till mötes.”

Miljöpartiet tar tydligen hellre en dålig budget som innehåller några MP-krav, än en bra budget som inte gör det. Och då kan Marika Isetorp och Miljöpartiet utropa att det är:

”Miljöpartiets röster som är avgörande.”

Precis som om det är en tävling.

Direkt efter det förra citatet, så sa Isetorp:

”Det kanske kan kännas upprörande för politiker vars budget blir ratad.”

För oss i Vänsterpartiet handlar budgeten om människor och människors behov och att göra Vänersborg till en så bra kommun som möjligt att leva i. Vår upprördhet beror framför allt på att maxi-alliansen sparar på de i vår kommun som har störst behov, maxialliansende gamla och sjuka, barn och ungdomar.

Vänsterpartiet ser inte budgeten som en tävling!

Politiskt sett betyder gårdagens uppgörelse mellan M, FP, KD, MP och VFP att det nu är en majoritet som styr i Vänersborg. Det har samtidigt blivit två oppositionspartier mindre. Det gör det i och för sig lättare för vänersborgarna att rösta i valet nästa år…

För det finns numera bara ett parti, som konsekvent under de två senaste mandatperioderna har varit och är för satsningar på barn och ungdomar, gamla och sjuka.

Vänsterpartiet.

.

PS. Det hände mycket mer igår, både kring budgeten och andra ärenden. Jag återkommer.

%d bloggare gillar detta: