Hem > Budget 2014, Kommunfullmäktige 2013, M, Skandal > Budget 2014: Kaos och förvirring

Budget 2014: Kaos och förvirring

fragaUnder nästan 7 timmar diskuterade kommunfullmäktige igår budgeten för år 2014. 7 timmar! Och det slutade i kaos och förvirring. Det slutade med att alltihop, hela budgetärendet, blev återremitterat!

Det fattades alltså inget beslut. Ärendet ska tas om från början, någon gång i höst!

Sanslöst!

Så nu har alla förvaltningar och tjänstemän fortfarande inte en aning om hur mycket pengar politikerna tänker anslå till de olika verksamheterna. Rektorerna på alla skolor vet t ex inte hur mycket pengar de har att röra sig med under läsåret. De har inte en aning om hur fylld, eller tom, pengapåsen kommer att bli under vårterminen. Alltså får de lägga en bantad och tajt organisation. Fast det har de nog redan gjort. De har ju inte fått några som helst signaler om hur nästa år ska te sig ur ekonomisk synvinkel. Socialdemokraterna och Centerpartiet var ju tysta under tiden rektorerna arbetade…

Det är ta mig, nånting, skandal att ”vi” politiker kan behandla våra tjänstemän och framför allt rektorer, lärare, elever och föräldrar, på detta sätt!

vbg_kartanMen en sak är klar, det som hände i kommunhuset igår sätter definitivt Vänersborg på kartan!

Budgetdebatten började annars som sig bör. Partierna gick upp i talarstolen och presenterade sina respektive budgetförslag. Som vanligt. Även Vänsterpartiet. När man läser referatet i TTELA så kan man inte tro det.  Vänsterpartiet nämns inte. I referatet på Socialdemokraternas hemsida nämns vi inte heller. Det är som under den förra mandatperioden, Vänsterpartiet finns inte.

Men Vänsterpartiet finns.

Jag ska dock återkomma till innehållet i de olika förslagen i nästa blogg tänkte jag. Här ska jag skriva om varför det inte blev något beslut.

Som sagt, de olika partierna presenterade sina förslag. Miljöpartiet gjorde några ändringar i sitt budgetförslag i förhållande till vad partiet presenterade i kommunstyrelsen.

Det fick inte Miljöpartiet!

Välfärdspartiet, som överhuvudtaget inte kan lägga fram något förslag i kommunstyrelsen, eftersom partiet inte har någon ordinarie plats där, lade sedan fram sitt budgetförslag.

Det fick inte Välfärdspartiet!

Sverigedemokraterna, som inte heller sitter i kommunstyrelsen, hade inget eget förslag. Partiet lade däremot fram ett delyrkande, ett yrkande på ett delområde.

Det fick inte Sverigedemokraterna!

Det var kvällens huvudperson, kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström (M), som bestämde det.

forsstrom2Ordförande Forsström hade ingen lyckad kväll. Därom är nog alla ense. Forsström hade svårt med det mesta. Han var mycket förvirrad. Forsström kunde inte uttala namn rätt, efter 12 år. Han hade inte koll på kommunfullmäktiges arbetsordning, ibland tillät han flera repliker, ibland inte. Forsström var inte tydlig med vad som gällde och hur ärendena skulle hanteras. Forsström påannonserade en ajournering av sammanträdet på 75 minuter. Utan att meddela fullmäktigeledamöterna behagade han inte anlända och öppna sammanträdet igen förrän efter ytterligare 40 minuter.

Forsström gjorde för kvällen sin egen tolkning av Kommunallagen. Forsström menade att alla förslag måste beredas av kommunstyrelsen innan de kan hanteras i fullmäktige. Det var därför som Forsström inte tillät förslagen från Miljöpartiet, Välfärdspartiet och Sverigedemokraterna.

Detta trots att t ex både Välfärdspartiets och Sverigedemokraternas förslag fanns med i något av de andra partiernas förslag. Som hade beretts…

Det här har varit tillåtet tidigare i fullmäktige att lägga fram förslag som håller sig, så att säga, ”inom ramen” – till och med under Forsströms ordförandeskap… Men inte ikväll.

För att dra en parallell. I regionfullmäktige, som hölls i Kommunhuset dagen innan, ändrade regionens ”politiske chef” Gert-Inge Andersson sitt förslag mitt under sammanträdet och dessutom tilläts Sverigedemokraterna att lägga ett eget budgetförslag. Enligt Forsström torde regionfullmäktiges budgetbeslut vara olagligt.

utredning2Forsströms tolkning av Kommunallagen innebär att alla ändringar av ett förslag under ett pågående sammanträde blir olagliga att fatta beslut om. Förslagen har ju, enligt Forsströms tolkning, inte beretts… Med den här tolkningen kommer t ex kompromissförslag mellan partier aldrig att kunna behandlas. Förslagen måste först tillbaka till kommunstyrelsen för att beredas…

För övrigt innebär beredning endast att ett förslag ska ha nämnts i kommunstyrelsen. Ingen utredning, diskussion eller något annat behövs för att ett förslag ska ansetts ha beretts.

Miljöpartiets Marika Isetorp blev arg:

Det är munkavel när man inte får yrka. Jag ska inte säga vad jag tycker, eftersom man måste använda ett vårdat språk i fullmäktige!”

Lennart Niklasson (S) sa:

”Jag håller med Marika. Ordförande har en för snäv tolkning om beredningstvång. Återremiss på en fråga som man jobbat med i 5 månader…”

knutJag själv passade på att citera en paragraf i Kommunallagen (kap 5, 32§), som skulle kunna lösa upp knutarna:

”Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.”

Det var Forsström inte intresserad av.

Egentligen var hela den här debatten dessutom, i praktiken, betydelselös. Både Miljöpartiets och Välfärdspartiets, liksom Sverigedemokraternas delyrkande, hade blivit bortröstade innan slutomröstningen.

Men Forsström hade sina principer…

Kvällens kommentar stod nog Kurt Karlsson (SD) för, då han i den allmänna röran och förvirringen sa:

”Lutz borde ha varit här och rett ut situationen.”

Lutz Rininsland (V) var nämligen inte närvarande på sammanträdet.

Men det var inte slut på kvällens elände med detta. Forsström hade en trumfkort kvar… Och när han spelade ut det… Det var då som kvällen slutade i total förvirring.

wet_fingerMini-alliansen, framför allt moderaterna då – i Folkpartiet var det bara fullmäktiges ålderman Johan Ekström som talade, och från kristdemokraterna hördes inte ett ord –, blötte sina fingrar och kände att vindarna inte kom från höger…

Efter ett budgetarbete under ett halvår, då förslag stötts och blötts, av budgetberedningen, av kommunstyrelsen, av de olika nämnderna, av budgetberedningen, igen, av kommunstyrelsen en gång till, och en gång till, så kom plötsligt moderaterna på att de ville ändra sitt budgetförslag.

Moderaterna ville flytta några miljoner till Socialnämnden och Barn- och metaUngdomsnämnden…

Naturligtvis var tanken från moderaternas sida att göra sitt förslag mer lockande för Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Ett litet fiskafänge med andra ord… Framför allt Miljöpartiet är ju ett parti som ganska lätt kan börja simma i en annan riktning. Om de kan få en liten mask. Typ en liten skog. Det har hänt vid budgetdiskussionerna de senaste två åren att Miljöpartiet har nappat på mini-alliansens bete…

Men då grep ordförande Anders Forsström in!

utropstecken2Det nya förslaget från mini-alliansen, läs moderaterna, var ju inte berett!!

Kaos och förvirring i fullmäktige!

Kaos och förvirring hos moderaterna!

Anders Forsström, moderat, stoppar moderaternas eget förslag!

Splittring i moderaterna. Kaos!

Enligt tillförlitliga uppgifter sades det många hårda ord moderater emellan under en ajournering. Att moderaterna är splittrade är i och för sig ingen nyhet. Det förstod vi redan då ordförande Forsström grät ut offentligt i TTELA på hösten 2010 när han inte fick bli partiets gruppledare i fullmäktige.

Moderaterna var ju dock tvungna att hålla masken något så när. Även om kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell var uppriktig från talarstolen:

”Ordförande tillåter inte att vårt nya förslag avgörs idag.”

Lena Eckerbom Wendel (M), partiets gruppledare, lade fram kompromissförslaget. Det handlade om återremiss…

Det var bara en moderat som inte ville acceptera kompromissen. Niklas Claesson:

”Jag delar inte Forsströms syn på beredning. Jag ska rösta mot en återremiss.”

Och det gjorde han.

Reaktionerna från delar av oppositionen, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, blev hård på förslaget om återremiss, eller snarare på Forsströms hantering av ärendet. Hårdast var Marie Dahlin (S). Och på tal om vårdat språk…:

fan2”Jag fattar ingenting. Det här är fan inte klokt.”

Då blev Anders Forsström gramse. Han tyckte att ledamöterna ska prata svenska i talarstolen…

Det helade slutade med en votering. Som slutade 25-25. (Det krävs endast 1/3 av rösterna, dvs 17 st, för att ett förslag till återremiss ska gå igenom.)

Inte helt oväntat röstade ledamöterna från Miljöpartiet, Välfärdspartiet och Sverigedemokraterna med minialliansen. De hade väl sett masken på moderaternas krok… Och vädrat morgonluft. Men vädrar fiskar luft, så kan det sluta illa…

Det som hände efter nästan 7 timmar i fullmäktige var mer eller mindre en skandal tycker jag. Förutom det slöseri med tid som hela hanteringen innebar, så kommer diskussioner, kompromisser, ja hela arbetet i fullmäktige, att hämmas i framtiden.

För att inte tala om den ovisshet som alla anställda och andra i kommunen får uppleva på grund av politikernas velande…

Men visst, Anders Forsström har gjort sitt för att sätta Vänersborg på kartan…

 1. Pontus
  15 juni, 2013 kl. 20:42

  Tror inte att Trollhättan tar emot politiker från Ankeborg. Förstår heller inte varför ingen lyckats fiska upp Mp innan KF?

  Tror att man kan använda 7 miljoner pengar till skola nu när det finns lediga tomter och norsken vill bygga på restadgård. Då ska inte kommunen skövla grönområdet brevid och konkurrera ut norrmannen.

 2. Roy Andersson
  13 juni, 2013 kl. 22:59

  Okay, okay! Fullmäktige leds av en pajas. Kan då någon berätta för en före detta politiker vilken del av kommunens verksamhet som sköts bra? Personligen har jag som idrottsledare brottats med problem genom att kommunen ingått avtal som man aldrig ens från första dagen haft minsta tanke på att följa! Bortkastade 200.000:- i sponsring. Beröm i massor för verksamheten, men BUN fattar beslut om att förvaltningschefen skall hantera frågan. Denne (som svårligen kan anse sig själv som en seriös människa) säger att erbjudandet från min ideella förening skall ”antas med glädje”, fritidschefen får i uppdrag att ingå avtalet och skriva bindande kontrakt. Kontraktet ligger till grund för investeringar på ett femsifrigt belopp, men kommunen har inte en tanke på att fullfölja sina skyldigheter enligt avtalet utan bryter det från dag ett. Mycket tyder nu på att en verksamhet som inte kostat kommunen nånting, men som sparat millioner kommer att läggas ner. Självklart har en sån kommun en stolle som ordförande i fullmäktige. Detta fullmäktige som var så inkompetenta att dom lät sig totalluras i flera steg i Arenafrågan.

 3. 13 juni, 2013 kl. 22:27

  Jag förvånades över att du inte hade bloggat om detta redan på kvällen.
  Kan nämna att radions P4 Uddevalla aka P4 Väst, tog upp Cirkus Vänersborg i korta ordalag.
  I övrigt känner jag att det är dags att få bort den där skogen och få lite småhus byggda där …

  • Per Sjödahl.
   14 juni, 2013 kl. 06:44

   Den skogen besöks varje vecka under större delen av året av hundratalet barn från både förskola och skola.
   Möjligheter till boende finns i stora mått på Restad Gård, där det även finns inplanerat småhustomter.

 4. Monica Lange Gunnarsson
  13 juni, 2013 kl. 21:21

  Jag tycker det verkar vara helt i Herr Forsströms anda och förvånas inte ett dugg. Karln kan ju inte räkna, inte hålla ordning på papper och ljuger som en häst travar och jag har bevis för mitt uttalande ;)
  Hela kommunen är ju ett skämt så det passar väl utmärkt att ha en pajas i ledningen…

 5. 13 juni, 2013 kl. 21:20

  Ingen ordning i Lilla Palermo

 6. Tord Urban Kärvling
  13 juni, 2013 kl. 20:49

  Vad är det för jävla pajas till kf-ordförande? Hur kan man ha en ordförande som är så totalt inkompetent och okunnig om kommunallagen? Marie Dahlin (S) tycks ha 100 procent rätt när hon säger, ”Det här är fan inte klokt!” Ankeborg!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: