Hem > Budget 2014, Kommunfullmäktige 2013 > Budget 2014: Själva budgetdebatten

Budget 2014: Själva budgetdebatten

kaosEfter debaclet under onsdagens budgetsammanträde med kommunfullmäktige, så känns det oväsentligt, ja nästan ”småaktigt”, att beröra sakfrågorna. De kom ju, i varje fall under den senare delen av den 7 timmar långa debatten, helt i skymundan. Konstigt nog. Men det var helt och hållet ordförande Anders Forsströms förtjänst. Tvivelaktiga förtjänst. (Läs mera här.)

Men budgeten är naturligtvis inte oväsentlig. Det är årets i särklass viktigaste fråga!

Onsdagens sammanträde var kulmen, eller var åtminstone tänkt att vara det, för en lång budgetprocess. Under våren har flera förslag stötts och blötts. Mini-alliansen, dvs de styrande partierna Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, lade fram sitt besparingsförslag i ett tidigt skede. Vänsterpartiet gjorde på sätt och vis detsamma, lade fram förslag alltså (fast inga besparingar). Vänsterpartiet framförde flera budgetyrkanden i nämnderna och styrelserna, yrkanden som partiet sedan stod fast vid (så klart kan man tycka) och ”sammanställde” till en budget.

Miljöpartiet, Välfärdspartiet och, i Barn- och Ungdomsnämnden, Centerpartiet däremot, lade bara fram vissa förslag och yrkanden. De här förslagen skulle dessutom, som vanligt är jag nog nödgad att påstå, inte visa sig vara mycket värda. När respektive partis slutliga budgetförslag lämnades i kommunstyrelsen i slutet av maj, eller i onsdagens kommunfullmäktige, var de förslag de pläderat för under våren som bortblåsta.

vilja”20 miljoner kronor i Barn- och Ungdomsnämnden var en ‘viljeinriktning’.”

Sa t ex Marianne Karlsson (C) när hon skulle förklara sitt yrkande i BUN jämfört med Centerpartiets yrkande i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

”Viljeinriktning”? Men yrkar man på 20 milj kr mer till BUN vid ett BUN-sammanträde, så måste det väl vara för att man menar det? Det trodde jag i min enfald. Om det bara handlade om ”viljeinriktning” kunde väl Marianne Karlsson lika gärna klämt till med 200 (tvåhundra) miljoner?

Även Miljöpartiet och Välfärdspartiet yrkade i Barn- och Ungdomsnämnden på att nämnden skulle få 20 Mkr år 2014. Men ändrade sedan sina yrkanden, precis som Centerpartiet.

Jag har hållit på med politik i över 10 år nu och jag blir fortfarande inte klok på hur de andra partierna resonerar och agerar. Det pratas och pratas, det ges förslag efter förslag. Och sedan när det blir skapt läge, när besluten ska fattas – då är allt man har sagt och gjort bortglömt, ingenting värt.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Kan någon förklara för mig vad det är jag inte förstår? Varför är det sådan skillnad på vad man säger och vad man gör?

Socialdemokraterna och Centerpartiet hade en väldigt speciell strategi under vårens budgetarbete. De inte bara mörkade sitt förslag (med undantag då för centerns ”viljeinriktning” i BUN), de satt tysta och deltog inte i varken diskussioner eller beslut i nämnderna och styrelserna.parameter

Marie Dahlin sa i onsdags från fullmäktiges talarstol:

”Vi har avvaktat en del parametrar.”

Vi var nog ganska många i församlingen som undrade vilka dessa ”parametrar” var…

En sådan tystnad inför årets i särklass viktigaste beslut har vi aldrig varit med om tidigare i Vänersborgs politiska historia. Och kommer förhoppningsvis aldrig att vara igen.

moneyLite kort om de olika budgetförslagen som lades fram i fullmäktige i onsdags innan vi går vidare…

Mini-alliansen hade ändrat sitt förslag under budgetprocessen, men det förslag som lades fram i fullmäktige, i varje fall i början, innebar en besparing på Barn- och Ungdomsnämnden på 8 milj kr jämfört med i år och Socialnämnden på 10 milj kr. ­Sparkravet på Socialnämnden skulle innebära att en lång rad taxor skulle höjas. De planer på att lägga ner äldreboendet Gläntan, Träffpunkt Torpa och biblioteket i Vargön som mini-alliansen flaggade för till en början skulle stoppas. (De kände motvinden…)

Socialdemokraterna och Centerpartiet var mot alla nedskärningar i nämndernas verksamhet. De sade stopp till taxehöjningar och de ville ge 10 milj kr till mindre klasser och mindre för­skolegrupper.

Miljöpartiet vill satsa 7,5 milj extra på förskola och grundskola. Miljöpartiet ville, i år också, bevara skogen vid Mariedal Östra.

Välfärdspartiet ville satsa 13,8 milj kr på BUN. Och bevara Mariedal Östra.

Vänsterpartiets budget låg nära Socialdemokraternas och Centerpartiets. Eller snarare, Socialdemokraternas och Centerpartiets budget låg väldigt nära Vänsterpartiets. Vänsterpartiet hade inte bara presenterat sin budget före, utan hade under hela våren kört med öppna kort och flaggat för vad som komma skulle. Vänsterpartiet ville satsa 20 milj mer på förskolan och skolan. Och stoppa taxehöjningarna inom Socialnämnden.

Alla oppositionspartier ville alltså ta bort alla sparkrav och satsa mer pengar på BUN, ta bort taxehöjningarna inom Socialnämnden och dessutom satsa på Torpa Träffpunkt. De olika förslagen innehöll fler krav, men de här var de viktigaste. (Jag har under våren skrivit ganska mycket om budgettankarna.)

Det är mycket anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna fortfarande, efter snart 3 år i fullmäktige, inte har förstått hur viktigt det är med en budget för kommunen. De nöjde sig med ett enda krav, att slopa de tänkta taxehöjningarna inom Socialnämnden. Från talarstolen sa Kurt Karlsson att man bör spara på Torpa Träffpunkt och att man borde vara generös gentemot Barn- och Ungdomsnämnden.

sverigedemokraterna2Generös? Vad innebär det? Inte kan man väl komma till en budgetdebatt och enbart yrka på en ”generös” tilldelning? Detta är inte ett seriöst sätt att driva politik på!

Ärligt talat, Sverigedemokraterna behövs inte i Vänersborgs kommunfullmäktige. Jag vet inte hur de egentligen ser på sitt uppdrag.

Tidigt i debatten blev det diskussion om den så kallade Resultatutjämningsreserven, kort kallad RUR. Resultatutjämningsreserv betyder att en del av överskottet i goda tider ska kunna reserveras och sedan användas för att täcka underskott under dåliga tider. Vänersborgs kommun har en reserv på 65,5 miljoner kr som byggts upp under de senaste åren, till största delen beroende på att Socialdemokraterna/Centerpartiet sparade på barnen och ungdomarna under den förra mandatperioden. I år ville både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna/Centerpartiet använda pengar från RUR.

Gunnar Lidell (M) menade att dessa pengar är förbrukade och måste lånas. Och där har Lidell till viss del rätt. Men jag och flera med mig menade, att vi befinner oss i en lågkonjunktur och därför är det rätt att använda pengarna just nu för att upprätthålla sysselsättningen och bevara servicen i kommunen. När konjunkturen sedan vänder kan fler få jobb och skatteintäkterna öka. Då är det inga problem att betala tillbaka. Och det är ju liksom det här som är vitsen med RUR-pengarna. Hela idén kommer för övrigt från den borgerliga regeringen. Dessutom skrev den moderate finansministern Anders Borg nyligen i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter att ekonomin borde stimuleras. Det framförde jag plus att jag nämnde den gamle Keynes som för 80 år sedan var inne på samma linje…

borg_stefanMen… Fast…

Gunnar Lidell (M):

”Det är inte lågkonjunktur i Sverige just nu!”

Mini-alliansen var ganska ensamma i församlingen om att tycka detta. Lennart Niklasson (S):

”Arbetslösheten är på 8,5%. Det är lika med lågkonjunktur. Det är 30% ungdomsarbetslöshet i Vänersborg. Det är lågkonjunktur.”

Gunnar Lidell menade att det finns olika tolkningar av arbetslöshet. Det var väl inte ett av hans bästa inlägg ikväll. Inte heller Johan Ekström (FP) hade något av sina bästa inlägg i det här sammanhanget:

”RUR är till för norrlandskommunerna.”

Fast det är det inte. Norrlandskommunerna har inga RUR-pengar, de har inga gamla överskott. Som Bo Carlsson (C) mycket riktigt påpekade.

utbildningÖverlag tyckte jag nog att moderaterna, det var de som förde mini-alliansens talan förutom Ekströms tvivelaktiga inlägg om norrlandskommuner, visade dålig skolning i nationalekonomins grunder. De borde kanske läsa Borgs senaste debattartikel?

Moderaternas starka kvinna, Lena Eckerbom-Wendel, sa följande om RUR-pengarna:

”Vi lånar av våra barn. Vi måste anpassa till dagens verklighet. … Vi förstör framtiden för våra barn.”

Moderaternas starke man, Gunnar Lidell, ville inte vara sämre:

”Vill ni säga upp lärare för att finansiera räntorna på era lån?

Moderaterna försökte måla upp ett katastrofscenario för framtiden om RUR-pengar användes. En katastrof som de ville undvika och förhindra genom att skapa katastrofen redan nu. Botemedlet mot den framtida förstörelsen var att förstöra redan nu… Botemedlet mot att behöva säga upp lärare i framtiden var att säga upp dem nu…

Man skulle också kunna se RUR-pengarna och framtiden som Bo Carlsson (C):

”Vi lånar av våra barn sägs det. Vår budget är en investering i våra barn.”

I en replik till Niklas Carlsson (M) undrade jag om:

”Finns det nåt bättre sätt att använda människors pengar än till barn och ungdomar, de äldre och socialt utsatta?”

Lena Eckerbom Wendel (M) höll med om att barngrupperna i Vänersborg är för stora. Faktiskt! Hon tyckte också att Vänersborg hade en ojämlik skola. Men Eckerbom Wendel ville inte ens ge mer pengar till BUN ”som viljeinriktning”, utan ansåg att:

”En ekonomi i balans är det bästa sättet att hjälpa barnen.”

Lena Eckerbom Wendel (M) utvecklade inte detta ytterligare. Det hade behövts… Gunnar Lidell verkade helt frågande kring barnen och ungdomarna:

”Det låter som om det är ett moras i skola och barnomsorg. Men det är det inte. Allt är bra.”

Inte heller Miljöpartiet och Välfärdspartiet ville ta pengar från RUR, men de satt tysta i den här frågan.

klockaNu hade många timmar gått. Diskussionens vågor hade stått höga. Framför allt socialdemokrater, centerpartister och vänsterpartister hade argumenterat för mer pengar till kommunens barn, ungdomar och äldre, medan moderaterna hade argumenterat för att kommunens resultat skulle hamna på ett så stort plus som möjligt.

Och inemellan diskussionerna var det flera både många och långa ajourneringar. Men det närmade sig ett crescendo på kvällen. Rent sakligt i budgetfrågan alltså. Vid sidan av ordförande Forsströms tolkning av Kommunallagen…

smisk2Mini-alliansen kände naturligtvis att det skulle bli stryk i budgetfrågan. I år igen… Om inget gjordes… Moderaterna försökte rädda vad som räddas kunde. De sydde ihop ett nytt förslag.

Först gick Lena Eckerbom Wendel (M) upp till talarstolen och redogjorde för det nya förslaget, strax därefter gick Gunnar Lidell upp och ändrade det.

Det här velandet fick Ann-Britth Fröjd (C) att undra om moderaterna och mini-alliansen saknade en ”inre kompass”, och hon citerade från Alice i Underlandet:

”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”

Mini-alliansens nya förslag gick ut på att Barn- och Ungdomsnämnden skulle slippa spara – inga extra pengar alltså, men ingen neddragning. Taxehöjningarna inom Socialnämnden skulle slopas. Det här skulle betalas genom en nedläggning av Gläntans äldreboende. Dessutom skulle Mariedal Östra utgå – för övrigt för tredje året i rad. meta

Det var till att beta kroken vill jag lova. En mask till Välfärdspartiet, dvs nedläggningen av Gläntan, och en extra stor och fet mask till både Miljöpartiet och Välfärdspartiet, dvs Mariedal Östra. Förutom då det lilla tillskottet till Socialnämnden respektive Barn- och Ungdomsnämnden.

Det var nästan pinsamt. Efter ett halvårs förberedelser, utredningar, processande, diskuterande, så slänger mini-alliansen ut ett bete till de mindre oppositionspartierna i elfte timmen. Och det tråkigaste är att det tycktes, som om Miljöpartiet och Välfärdspartiet var beredda att nappa på betet. Det verkade som om de var beredda att sälja ut barnen och ungdomarna och äldreboendet Gläntan mot en skog på Mariedal… Och lite makt och inflytande kanske…?

Men jag skriver ”tycktes” och ”verkade”, eftersom jag inte vet och dessutom hoppas på motsatsen. Jag hoppas också att miljö- och välfärdspartisterna inser att det är svårt att svälja ett bete utan att fastna på kroken…

Sedan vet ni hur det slutade…

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström tillät inte mini-alliansen att lägga fram det här lockande ”kompromissförslaget”, varpå mini-alliansen yrkade återremiss på hela paketet, på hela budgetfrågan.

Och så blev det…

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: