Hem > Byggnadsnämnden > Nordkroken och kommunen

Nordkroken och kommunen

nordkroken2Flera personer har känt igen sig i Magnus Larssons situation och ”problem” med Byggnadsnämnden. (Se mina bloggar om Magnus Larsson, ”Sikhall”, ”Rörvik 1” och ”Rörvik 2”.) De har hört av sig och berättat hur de har bemötts och hur deras ärenden har hanterats av kommunen.

Jag bestämde mig för att åka ut till Nordkroken och hälsa på en av dem som har hört av sig. För övrigt nästan så långt bort man kan komma i kommunen från Magnus Larssons Rörvik.

Andersson bor på Nordkroken, ett stenkast från stranden. Huset med tillhörande tomt har funnits i släkten i många herrans år. Tomten är ganska stor, så stor att han ville bygga ytterligare ett hus några hundra meter in mot land. Där sönerna skulle kunna tillbringa några helger och sommarveckor.

Andersson sökte bygglov och fick det. Så långt inga problem.

hus_nordkr2När Andersson och hans söner skulle bygga huset, så samtalade de med en granne på Nordkroken. Denne granne hade nyligen också byggt ett hus, närmare stranden än Anderssons hus skulle ligga. Grannen hade fått bygglov för ett enplanshus, men byggde till en “andra våning” trots att han inte hade bygglov för detta. Grannen fick dock bygglov för detta i efterhand. Av Byggnadsnämnden i Vänersborg.

Andersson tänkte, det gör jag också, dvs bygger ett ett och ett halvplanshus. Och det gjorde Andersson. Vägglivet fick vara högst 3,4 meter. Men han höjde det till 4,0 meter. Och Andersson inredde vindsvåningen.

Det var ett i stort sett identiskt hus som grannen vid stranden hade byggt. Grannen hade dock höjt vägglivet ännu lite mer än Andersson, till 4,2 meter. Grannen byggde också en källare, vilket inte fanns i bygglovet. Det sistnämnda gjorde dock inte Andersson… Anderssons hus stod klart 2008.

Andersson tänkte att det blir inga problem – fick grannen bygglov för en “övervåning” (och en källare) i efterhand, så får jag det också. Dessutom fanns det även andra grannar som hade gjort precis detsamma. Några hade byggt till en våning, andra hade byggt en källare och några hade gjort båda delarna. Inga problem. Husen står kvar, kommunen har inga synpunkter.

Någon anmälde Anderssons hus till Byggnadsnämnden…

Då började det…

Varför just Andersson blev anmäld vet ingen. Varför de andra i området inte anmäldes vet ingen heller. Men Anderssons hus blev det.

hus_nordkrByggnadsnämnden godkände inte Anderssons hus.

”väggliv ska sänkas till nivå enligt bygglovet och inredd vindsvåning ska undanröjas.”

Och visst, Andersson byggde inte enligt bygglovet. Han visste att han hade gjort fel. Det fanns ingen “inredd vindsvåning” i bygglovet. Men han kunde inte förstå varför just hans hus inte blev godkänt. När de andra blev det. När de andra fick byggnadslov i efterhand.

Så vad gjorde Andersson nu?

Andersson skrev brev. Han ringde och han hade möten med kommunens representanter. Han överklagade.

Kunde han ändra huset på något sätt, så att alla parter blev nöjda? Kanske kunde han ta bort balkongen?

Andersson är antagligen, tror jag, lite desperat i det här läget. Det går nämligen inte att sänka vägglivet och ta bort “andravåningen”. Då måste Andersson riva huset och bygga ett nytt. Utan “inredd vindsvåning”. Andersson vill naturligtvis undvika detta till varje pris.

Men ingen lyssnar. Tvärtom. Kommunen vill inte diskutera med Andersson. Kommunen vill inte kompromissa.

Andersson tycker också att han bemöts på ett sätt som inte är professionellt. Han menar att kommunen inte alltid håller sig till sanningen när den förklarar varför de andra husen hade fått byggnadslov. Och varför inte han får byggnadslov för en “inredd vindsvåning”.

Kommunen hävdar bland annat att olika grannars hus, som Andersson pekar på och som inte är byggda enligt bygglov, är byggda enligt bygglov. Kommunen resonerar som barn menar Andersson. Kniper man ögonen tillräckligt hårt, så finns inte verkligheten. Då finns det inga hus som inte stämmer med byggloven.

Eller.

Kommunen kan också förklara skillnaderna i behandling av olika människor och olika hus på ett annat sätt:

”Ett och eventuellt fler tidigare felaktiga beslut rättfärdiggör inte ett nytt.”

Läs den meningen en gång till och fundera på vad den egentligen innebär.

Vidare.

hus_nordkr3Kommunen hävdar i en inlaga till Kronofogdemyndigheten (28 aug i år) att Anderssons hus ligger i ett område med stor risk för översvämning. Då kan man ju undra varför Andersson har fått byggnadslov överhuvudtaget… Och är det så att det finns risk för översvämning, då är det väl bara bra att det finns en övervåning dit de boende kan flytta när vattnet stiger…

Nu ligger inte huset i ett område med stor risk för översvämning…

Och.

När kommunen argumenterar mot Andersson tycker i varje fall Andersson att kommunen uttrycker sig kränkande. Kommunen anser att Andersson istället för att riva huset:

”väljer att av tredska behandla frågan i samtliga rättsinstanser.”

Förutom att kommunen visar att den helt saknar empati för vad en rivning av ett hus innebär för en enskild, så säger kommunen att det enbart beror på ”tredska”.

”Tredska” är väl ett inte alltför vanligt ord nu för tiden. Det betyder enligt NE:

”envis ovillighet att göra som man blivit tillsagd”

Andersson finner detta språkbruk både olämpligt och kränkande.

Byggnadsnämnden och Byggnadsförvaltningen är orubblig. “Övervåningen” ska bort! Huset ska rivas. Och Andersson vet fortfarande att han har gjort fel, att han bara hade byggnadslov för ett hus utan “övervåning”. Men han kan inte förstå att det inte går att kompromissa på något sätt. Andersson vill inte riva huset.

hus_nordkr2Och det kan man väl förstå. Även om det antagligen finns många, som likt kommunen, anser att Andersson får “stå sitt kast”.

Varför skriver jag då denna blogg? Vad vill jag ha sagt?

Jag slås av att kommuninvånarna inte behandlas lika. Vissa får byggnadslov, andra inte. Och för mig känns detta väldigt fel. Jag tror inte ens att det får vara så. Det som gäller för den ene borde (måste?) väl gälla för den andre.

Kommunallagen säger:

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

I det här fallet är det nog tveksamt om kommunen följer intentionerna i lagen. Som jag ser det kan kommunen inte heller försvara sig med:

”Ett och eventuellt fler tidigare felaktiga beslut rättfärdiggör inte ett nytt.”

Ett sådant resonemang innebär ju ren godtycklighet. Det innebär att kommunen kan typ fatta ”felaktiga” beslut när den ”känner” för det.

Jag tycker också att kommunen uttrycker sig på ett sätt som kan upplevas, och i det här fallet faktiskt upplevs, som kränkande. Ovidkommande personliga värdeomdömen får inte förekomma i officiella kommunala handlingar, särskilt inte om de skickas till en annan myndighet.

Med andra ord, så finns det nog en hel del för kommunen att “arbeta med” i behandlingen av kommuninvånarna.

I sakfrågan då?

Andersson har alltså ett byggnadslov. Dock inte på en “inredd vindsvåning”. I området där huset ifråga står, så rör det sig inte särskilt många människor. Tomterna i området är privata och det är den lilla grusvägen också. Råkar någon komma förbi, så tänker man inte på att det finns en “övervåning”. Varför skulle man det? Nästan alla hus i området har ju det. “Andravåningen” på Anderssons hus stör inte heller någon. Den skymmer t ex ingen utsikt.

Så ingen tjänar i praktiken något på att huset rivs. Kommunen tjänar inget. För det kan väl inte ligga någon vinst i att en kommuninvånare ska behöva riva ett hus?

statuera_exNaturligtvis vill kommunen att lagar och regler ska följas. Genom att fullfölja sanktionerna mot Andersson, så vill kommunen upprätthålla respekten för de regler som gäller. Fallet Andersson ska statuera exempel gentemot andra kommuninvånare.

Jag önskar emellertid att kommunen skulle lösa konflikter genom respektfulla samtal och sunt förnuft. Kommunen är ju till för invånarna och inte tvärtom. Och Andersson är villig att kompromissa, han vet att han har gjort fel. Och huset är ju faktiskt byggt – och har stått där i 5 år.

Jag vet inte vad folk tycker i en sådan här fråga. Är den allmänna meningen att Andersson ska riva huset?

Vad tycker du?

Kategorier:Byggnadsnämnden
 1. Monica Lange Gunnarsson
  20 november, 2013 kl. 16:13

  Jag har bekanta där det gjordes försök att tvinga fram en byggnation av övervåning. En liten torpstuga strax norr om Frändefors skulle byggas ut och det ansöktes om bygglov för ett enplanshus av handikappskäl. Slipsknuten från kommunen tyckte dock inte detta var snyggt så med tanke på grannarna tyckte han att det borde byggas i två plan men om man ville kunde man ju låta bli att inreda övervåningen.

 2. Roy Andersson
  17 november, 2013 kl. 21:34

  Svensson, det fanns en tid när lagen sa att det INTE GICK att ge bygglov i efterhand. Varför var det tvunget att ändra det? Jo, inkompetent folk kunde inte klara sitt jobb. Vänersborg byggde skola på Onsjö, kom på att man inte sökt bygglov och enligt lagen skulle allt tas bort, marken utan ledningar av alla slag återställas och därefter skulle bygglov sökas.
  Lagen fick ändras för att stollar blivit anställda. Bara som ett exempel. Ett annat är att det krävs bygglov för att ändra användningen av en byggnad. För en del år sedan hade Länsstyrelsen, skattmasen och andra statliga inrättningar hyrt massor av lägenheter och gjort om dom till kontor (innan det stora komplexet byggdes vid fisketorget). Det fanns nästan inga bygglov alls. Dom skulle ha slängts ut och fått ansöka som alla andra.
  Samtidigt bråkade byggnadsförvaltningen med företag om utseendet på skyltar för att visa folk var olika företag fanns och andra småsaker. En smygkontorisering av halva stan vågade dom inte lägga sig i.

 3. Svensson
  17 november, 2013 kl. 20:05

  Jag ser fram mot när byggnadsförvaltningen ger order om att vårt största byggfusk i kommunen ska rivas! Arena Vänersborg är fortfarande inte byggt enligt bygglovet. Alla ska behandlas lika! Statuera exempel stadsarkitekt!!
  RIV ARENAN!!!!!!!

 4. Roy Andersson
  17 november, 2013 kl. 19:01

  Detta är följden av riktigt dålig myndighetsutövning! ”Skit i regelverket och gå in i en förhandling med helst inga eller försumbara konsekvenser”. Det är mer än dags att göra en riktig fastighetsinventering längs kommunens hela vänerstrand. Det här är ingen popularitetstävling utan en helt neutral och kompromisslös myndighetsutövning. 10 år räcker för att bygnader skall få stå kvar enligt bygglagen, men stranskyddet kom 1975 och gäller UTAN tidsbegränsning.
  Det är bara att ta fram stora gula maskiner och börja en helt korrekt myndighetsutövning totalt utan konsekvensförskräckelse. Det får aldrig löna sig att göra ”taktiska lagöverträdelser” . Alternativet är rena Vilda Western.
  Däremot kan det finnas dåliga delar i regelverket, men det skall lösas med att regelverket ändras, inte genom att kompisars kompisar får bygglov i efterhand.
  Kör järnet och undanta ingen.

 5. Kenneth
  17 november, 2013 kl. 18:42

  Är det samma person(er) som beviljat de tidigare byggloven i efterhand? ”Ett och eventuellt fler tidigare felaktiga beslut rättfärdiggör inte ett nytt.”

  Finns det prejudikat på att man har rätt till bygglov i efterhand om andra i trakten fått det?

  Tar man risken och bygger en ”svart” högre byggnad, som förändringen av bygget väl formellt innebär, är det i annat fall en chansning. Det känns för mig inte rätt att man medvetet struntar i att ansöka om ändring av ett bygglov när man får nya idéer om hur man skulle vilja bygga och sedan inte är beredd att ta konsekvenserna.

 6. 17 november, 2013 kl. 14:50

  Det är ett besynnerligt språk vi hör från maktens korridorer. Mycket brösttoner har vi hört sista tiden!
  Visserligen blir inte två fel ett rätt, men har man gett byggnadslov till ett bygge måste det ju vara ett korrekt bygglov. Man kan ju inte i efterhand säga att att man gett fel bygglov och ändra reglerna lite som man tycker.
  Det är en djäkla tur att byggnadsnämnden inte dömerVM-matcherna i fotboll, då hade det kunnat bli hur som helst.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: