Arkiv

Archive for oktober, 2013

KF (30/10): Var är politiken?

31 oktober, 2013 2 kommentarer

ttelaokt13Jo då, det var kommunfullmäktige igår. Precis som planerat. Och det har många redan rapporterat om.

TTELA har hela fem artiklar idag om sammanträdet, var och en dock ganska kort. Kanske notiser är ett bättre ord än artiklar. Jag är faktiskt på bild, till och med på en större bild än kommunalrådet himself, Gunnar Lidell alltså… Tänk om det hade varit så i verkligheten också… (Notiserna, och bilden på mig, finns för övrigt bara i papperstidningen.)

Kommunens informationssekreterare har refererat sammanträdet på kommunens hemsida. Det gör han ”i korthet” – på ett sakligt och korrekt sätt. Tyvärr ser jag några småfel i referatet.

Vill man läsa om socialdemokraternas insatser eller se bilder på de socialdemokratiska ledamöterna, eller skribenten själv, ska man titta på Leif Höglunds referat på socialdemokraternas hemsida.

Det bästa referatet av gårdagens sammanträde hittar vi på Vänsterpartiets hemsida. Det är så bra, så att ingenting mer egentligen behöver sägas. Så därför slutar jag min blogg här…

glad2

Det trodde du va’? Önsketänkande! Det är klart att jag också måste lämna några kommentarer. (Vill du ha en fullständig bild av sammanträdet, så hänvisar jag dock till källorna ovan.)

Sammanträdet började med delårsrapporten. Vid sådana här tillfällen är det brukligt att den högste ansvarige för kommunen, dvs kommunstyrelsens ordförande, går upp i talarstolen och redogör för rapporten. Men Gunnar Lidell är inte mycket för traditioner trots sin konservativa grundsyn. Jag är inte ens säker på att han firar Första maj… Lidell satt följaktligen lugnt och stilla kvar på sin plats. Och först upp i talarstolen blev – jag. Och jag sa det som jag skrev i min blogg igår att jag skulle säga (se här). Och jag sa inget om Bosse Carlsson…

Johan Ekström, Folkpartiets starke man och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, menade att jag argumenterade emot mig själv.

”Det är inte vi som styr. Det är ni.”

Sa Johan Ekström. Jag kan garantera Johan Ekström att hade det varit Vänsterpartiet som hade styrt, så hade Johan Ekström inte varit 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen…

Kommunfullmäktige fick också en redovisning av ingivna, men inte slutbehandlade eller avgjorda, motioner. Tittar man på listan så är det tre motioner från Vänsterpartiet som har fått vänta längst.

En av motionerna lämnades in redan den 15 november 2010, den andra i januari 2011 och den tredje i november 2011. Och de är inte avgjorda än… Snacka om långsam hantering. Men det är ett typiskt symptom på den tröghet som råder under moderaternas styre. Den gamle kommunchefens slogan om Vänersborg har besannats under Lidells och moderaternas ledning:

vanersborg_slow”Slow City”

Gemensamt för de tre motionerna är inte bara att de är inlämnade av vänsterpartister, de handlar på olika sätt om demokrati och inflytande. Den första handlar om användning av befintlig utrustning vid voteringar, den andra om att vänersborgarna ska få tillgång till kommunens diarium via nätet och den tredje om en del förändringar i kommunens arbetsordning.

Motiveringen till varför den andra motionen, den om diariet, inte har behandlats är värd att återge:

”Ärendet har varit föremål vid presidieöverläggningar men har på grund av dess art, inte kommit till ett slutligt ställningstagande.”

Det framgår inte vilket presidium som har överlagt. Det framgår inte heller vad som menas med ”på grund av dess art”. ”Dess art”?

Ja, ja. Det är någon eller några som inte vill. Antagligen fullmäktiges ordförande Anders Forsström (M)… Vi får väl se om motionerna, som lades i början på mandatperioden, strax efter valet, blir färdigbehandlade innan mandatperiodens slut, före nästa val…

Två små detaljer när det gällde behandlingen av motionen om fyrverkerier med ljud. Anna-Karin Sandberg (MP), som hade lagt motionen, yrkade på två ändringar i kommunstyrelsens förslag. Ett tror jag inte var berett… Men det togs upp till omröstning ändå. Forsström brukar vara hård på sådana här små detaljer annars… Det var ju precis en sådan här ”detalj” som försenade hela budgetbeslutet med 3 månader…

blindhona2Den andra detaljen.

Det här var kvällens enda votering, om Sandbergs ändringsyrkanden alltså. Och gissa vad? Sverigedemokraterna lyckades igen. De röstade olika! Kurt Karlsson röstade ”ja” och Cecilia Skenhall ”nej”.

I Sverigedemokraternas fall verkar inte ens det gamla ordspråket om den blinda hönan som hittar ett korn stämma…

Och så var det de fyra interpellationerna som Lutz Rininsland (V) och jag hade ställt – två till Lidell och två till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M). (Det är i dessa ärenden, som referatet på kommunens hemsida inte stämmer.)

Lidell ville inte svara igår. Varför vet jag inte. Var det för att demonstrera sin makt? Eller för att visa hur betydelselösa vänsterpartister är? Jag vet inte. Jag kan inte se något egentligt skäl. Det var inga konstiga frågor. Och han hade gott om tid att förbereda svaren.

Formellt tolkade ordförande Forsström arbetsordningen som så, att Lidell inte behövde svara – fast frågorna ställdes redan förra fullmäktige.

Om Lidells agerande enligt mitt tycke var både svagt och barnsligt, så vet jag inte vad jag ska säga om Christer Thobiassons (M) agerande.

Christer Thobiasson tycks ha grundinställningen att det inte finns några politiska frågor, att allt är förvaltningsfrågor. Och dem behöver han då som politiker inte svara på. Följaktligen skickade han min fråga om skogen vid Kindblomsvägen till en tjänsteman på förvaltningen och likadant gjorde han med Rininslands fråga ”om staket kring område för får på Onsjöområdet”. (Det är varierande frågor som behandlas på fullmäktiges möten…)

Så tjänstemannen på Samhällsbyggnadsförvaltningen fick skriva två svar, eller i varje fall kommentarer till frågorna. Tjänstemannen kunde ju faktiskt inte svara på riktigt, eftersom de politiska frågorna var riktade till politikern Thobiasson.

Vid frågor och interpellationer är det brukligt att den frågan är riktad till går upp i talarstolen och svarar. Eller läser upp ett svar. Så inte Thobiasson. Det är nog som med Gunnar Lidell – Thobiasson är inte mycket för traditioner trots sin konservativa grundsyn. (Firar han ens Kanelbullens Dag…?)

Så jag gick upp till talarstolen och, ja vad då…? Pratade med vem…? Pratade till vem…? Tjänstemannen som hade författat svaret på frågan som jag hade ställt till politikern Thobiasson…? Jag gick i varje fall upp och sa ungefär detsamma som jag skrev i en blogg tidigare (se ”Fråga om Kindblom”).

oldmanOch sen…?

Tja. Christer Thobiasson satt demonstrativt kvar i bänken.

Och det blev likadant med Rininslands fråga. Rininsland framförde sina synpunkter från talarstolen. Och Christer Thobiasson satt tyst kvar vid sin plats och behagade inte svara.

Jag tycker att Christer Thobiassons agerande är både nonchalant och arrogant. Han är faktiskt en folkvald politiker som är vald av fullmäktige till ordförande för en nämnd. I demokratins namn bör då Thobiasson svara på frågor som kommer från ledamöter i kommunens högsta beslutande organ.

Kvällens häftigaste diskussion blev det kring Theresia Nordlunds (S) fråga till Gunnar Lidell ”angående implementering av rätten till heltid och möjlighet till deltid”. För hör och häpna – Gunnar Lidell besvarade faktiskt frågan!

Jag ska inte beskriva diskussionen här, den refereras utförligt på socialdemokraternas hemsida. Det bör väl bara sägas att representanter för både Vänsterpartiet och Centerpartiet deltog i diskussionen. Det framgår inte av S-hemsidan… (På S-hemsidan består världen bara av socialdemokrater och några enstaka stygga moderater…)

Och. Flera av talarna uppmanade andra nämndsordförande att från talarstolen redogöra för arbetet med ”hel-del” i sina nämnder. Det gjorde de inte. Också fullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) uppmanades av Marie Dahlin (S) att beskriva PFU:s (=Personal- och Förhandlingsutskottet) arbete. Forsström är nämligen ordförande i PFU.

Forsström och de olika nämndordförandena ansåg antagligen att detta inte var politiska frågor…

Det var också vad Lena Eckerbom Wendel (M) sa när Per Sjödahl (MP) i slutet av sammanträdet fick fråga om varför kommunen stänger alla förskolor och fritids i Vargön under sommaren. Eckerbom Wendel nöjde sig dock inte bara med att hänvisa till förvaltningen och att konstatera att det var en ren förvaltningsfråga. Hon läste också upp Kommunallagen för Sjödahl.

knock5Sjödahl bet ifrån ganska ordentligt och då kunde inte Eckerbom Wendel ”hålla sig”, hon är ganska debattglad. Och så var debatten i full gång.

Den första konflikten inom den nybildade maxi-alliansen var ett faktum!

Med Lena Eckerbom Wendel, och i viss mån Lidell, som undantag, så stämde Ann-Britth Fröjds (C) beskrivning av den styrande mini-alliansens uppträdande i fullmäktige väl:

”Den styrande minoriteten är konsekvent. Den svarar inte på nånting.”

KF 30/10: Delårsrapport

30 oktober, 2013 1 kommentar

delarsrapportI kväll kl 18.00 har kommunfullmäktige sammanträde. Och gissa vad?  Delårsrapporten ska behandlas. Igen. Det är på delårsrapporter man märker hur fort tiden faktiskt går. (Tyvärr.) Det känns som om delårsrapporter behandlas var och varannan månad.

Nu ska dock inte delårsrapporter förringas på något sätt. Tvärtom. De ger en otroligt bra bild av läget i Vänersborgs kommun. Även om det här och där skrivs i lite väl överslätande och positiva ordalag.

Redan på sidan 2 i kommunens delårsrapport, direkt efter innehållsförteckningen, får man veta att det krävs en produktion av 80 lägenheter/bostäder under 2013 för att nå befolkningsmålet. Men under andra tertialen (det går 4 månader på en tertial) beviljades bygglov bara för 30 lägenheter. Det blir alltså svårt att uppnå målet.

Viktig kunskap.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att det byggs i kommunen. I hela kommunen och inte bara i tätorten Vänersborg. När byggdes det nytt i t ex Brålanda senast?

rorvik1Jag vet att det finns personer som vill bygga utefter Dalslandskusten. Det visar sig emellertid att det väldigt ofta blir problem i kontakterna med byggnadsnämnden. Något som några inbjudna deltagare förresten tog upp på visionsdagen förra veckan i kommunhuset. Det verkar ibland som om kommunen inte vill att det ska byggas nytt… (Jag återkommer i en senare blogg med fler detaljer.)

Det vittnas från flera håll bland både ”bostadsbyggare” och företagare att det finns en ”tröghet” i det vänersborgska systemet. Ganska snällt sagt för övrigt. Kanske lossnar det nu på näringslivssidan. Mycket tyder på det. Även om Vänersborg fortfarande bara hamnar på plats 269 när Svenskt Näringsliv rankar Sveriges kommuner.

Det behövs definitivt fler företag och arbetstillfällen till Vänersborg. Ungdomsarbetslösheten i Vänersborg ligger t ex på 27,2%! Det är sjukt högt. Och då har arbetslösheten ändå sjunkit 1,3% sedan förra året.

För att Vänersborg ska kunna växa, så krävs det att kommunen inte bara samarbetar med näringslivet, företag och ”bostadsbyggare”, utan också underlättar för dem. Det är viktigt att kommunen tar hand om ”sina” entreprenörer. Det finns faktiskt ganska många sådana.

hoppa2Vi kan också läsa i delårsrapporten att prognosen är att kommunen går med 31 milj kr i överskott 2013. Det får, kan jag tänka, politiker från framför allt mini-alliansen, som nu också har fått sällskap av miljö- och välfärdspartister, att hoppa jämfota av glädje. Men det är också 31 milj kr som skulle kunna använts till annat, till de olika verksamheterna. Pengarna skulle ha kunnat användas till att anställa fler på förskolan. Eller på äldreboenden. Eller fler speciallärare. Pengarna skulle kunna ha använts till sommarjobb för ungdomar. Eller för att ”deltidare” skulle få jobba heltid. För att bara ta några exempel.

I prognosen ingår också:

”en kostnad på 17 Mkr för nedskrivning av fordran till ABVB (=Vänersborgsbostäder; min anm) för tilläggsköpeskilling för Solängen.”

De här 17 milj får Vänersborg helt i onödan betala till staten, därför att Bosse Carlsson (C) glömde att skriva på ett papper i tid… Fast att det var just Bo Carlsson står inte i delårsrapporten. Den är mer finkänslig. I varje fall jämfört med mig. Men alla vet…

På sidan 3 står det att ett stort mål för kommunen är att:

”Bemötandet av invånare, företag och andra intressenter ska förbättras och tillgängligheten till kommunens tjänster ska öka.”

Man menar också att det är viktigt att mötet med kommuninvånarna sker genom dialog.

basuneraDetta är också något som både politiker och tjänstemän basunerar ut och repeterar ständigt, t ex på förra veckans visionsdag. Det är inte bara ”bostadsbyggaren” uppe vid Dalslandskusten eller de boende kring Kindblomsvägen som skulle kunna vittna hur fjärran dessa ord befinner sig från verkligheten…

Här måste kommunen gå från ord till handling!

Delårsrapporten innehåller också beskrivningar från varje nämnd. Naturligtvis då också från Barn- och Ungdomsnämnden (BUN).

En förhållandevis mycket liten del av BUN:s rapport handlar om kärnan i BUN:s verksamhet, förskolan och grundskolan. Den största delen gäller arena, fritid, kultur och musik. Och ekonomi.

Det kanske är naturligt. På de här områdena ”går det bra” för BUN. Förutom att en viss idrottsanläggning kostar en väldigt massa pengar då förstås… Ändå säger prognosen att BUN gör ett plusresultat i år på 1,4 milj kr.

betongblandareDet här överskottet är väl det som räknas i ”betongkretsar”, inklusive numera Miljöpartiet och Välfärdspartiet. I BUN:s delårsrapport står det, dessutom på två ställen:

”Nämnden … har ekonomin högst upp på agendan.”

Det är anmärkningsvärt, eftersom nämndens verksamhet till stor del styrs av lagar och förordningar. Dessa har fått ge vika… Verksamhetens kvalitet, kunskapsmål och sociala mål, är inte ”top priority” längre. Det är det ekonomiska resultatet.

Och följaktligen är de andra resultaten inte i topp. Förskola och skola tillhör väl inte det mest positiva i Vänersborg just nu…

Barngrupperna på Vänersborgs förskolor är för stora och personaltätheten för låg. I skolan sjönk det genomsnittliga meritvärdet. På sina håll till och med ganska katastrofalt. Över 30% av alla elever, 96 stycken, som gick ur åk 9 i våras saknade betyg i ett eller flera ämnen. 55 elever var inte behöriga till ett nationellt yrkesprogram. (Se ”Vänersborgs skolresultat”.)

Fast det här sista står inte i delårsrapporten. Uppgifterna om skolresultaten är för färska för det.

BUN har ett stort problem, som alla politiker inte tycks medvetna om. Och det är problemet med kommunens budgetår i förhållande till skolans läsår. Det här problemet förstärktes också, just i år, av att budgetprocessen försenades, eller förhalades. Det innebar att budgeten för kalenderåret faktiskt togs efter att läsåret 2013-2014 redan hade börjat.

desperatDe 16 miljoner som BUN fick för 2013 har därför inte kunnat utnyttjats på ett effektivt sätt. Tyvärr.

Så här hänger det ihop.

Skolornas organisation för kommande läsår läggs under senare delen av vårterminen. Det betyder att lärare och annan personal anställs, tjänster besätts, klasser bestäms, scheman upprättas osv för läsåret 2013-2014 redan i juni 2013. Och det är inget man kan ändra på mitt under pågående läsår.

För att Barn- och Ungdomsförvaltningen skulle kunna använda de 16 milj för budgetåret 2013, så måste förvaltningen veta att den får behålla pengarna även på vårterminen 2014 – samma läsår, men ett nytt budgetår. Men under våren fick förvaltningen besked om att det ska sparas budgetåret 2014.

Det betydde att Barn- och Ungdomsförvaltningen inte kunde upprätthålla en ökad organisation under vårterminen. Alltså kunde den inte ha en större organisation under höstterminen heller…

sjosattNär väl budgeten för 2014 togs i september, när skolornas organisation redan var sjösatt, så fick BUN bara 54.000 kr mer. Men då fick de ju behålla de 16 milj kr som nämnden hade fått för 2013… Det var så t ex Marika Isetorp i Miljöpartiet resonerade. Men då glömmer hon och alla andra prisökningarna och hyreshöjningarna, de glömmer att skolan i Väne Ryr ska öppnas och att skolskjutsorganisationen antagligen också blir dyrare. (Det glömde inte Barn- och Ungdomsförvaltningen…) Alltså innebär budgeten för 2014 i praktiken en besparing. Alltså kan de 16 milj inte användas på ett effektivt sätt.

Det är orsaken till att grundskolan räknar med ett överskott på 4,7 milj kr för 2013…

Politikerna i maxi-alliansen, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, har försatt Barn- och Ungdomsnämnden och -förvaltningen i en mer eller mindre omöjlig situation.

Det finns mycket att ta tag i för Barn- och Ungdomsnämnden. Hur den ska lyckas med det, med den begränsade budget som tilldelats för 2014, återstår att se…

Det var väl ungefär detta jag tänkte säga i fullmäktige idag om delårsrapporten. Fast jag skippar nog Bosse Carlssons fadäs…

Sverigedemokraterna i fullmäktige (3/3)

28 oktober, 2013 Lämna en kommentar

sverigedemokraternaSverigedemokraterna har under mandatperioden lagt sju motioner i kommunfullmäktige. En har jag redan beskrivit, Kurt Karlssons motion om gatumusik/tiggeri (se här).

Sverigedemokraternas motionerande i kommunfullmäktige fick en ganska trög start. Inte förrän i maj 2011, efter mer än ett halvår i kommunens beslutande församling, lämnade Sverigedemokraterna in sina första motioner.

Cecilia Skenhall debuterade med en motion om:

”Bättre Villkor Handikappade Nu”

larmSkenhall yrkade på att:

”kostnaden på 200 kr/mån för trygghetslarm tas bort så att vi i Vänersborgs Kommun kan ge de som behöver detta stöd kan få det kostnadsfritt.”

Motionen avslogs av kommunfullmäktige. Motiveringen var att avgiften inte är så hög och att den inte avviker varken från de flesta andra kommuner eller socialtjänstlagen. För de som har annan service eller omvårdnad kan avgiften redan som det är jämkas (minskas). Socialförvaltningen ansåg sig heller inte ha möjlighet att täcka det inkomstbortfall som skulle bli följden om trygghetslarmen blev kostnadsfria.

Det här får väl sägas vara en lovvärd motion, med bra tankar. Som alltså föll av främst ekonomiska skäl.

cykelI maj 2011 motionerade också Kurt Karlsson. I motionen yrkades att kommunfullmäktige skulle uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att:

”utreda möjligheten förutsättningen för en cykel och gångväg runt den del av Vänerviken som kallas för Vassbotten.”

Kommunfullmäktige avslog också denna motion. Det här var nämligen redan under utredning. Motionen slog typ in öppna dörrar.

Den 11 september 2012 skrev Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall en motion om:

”En utbyggnad- förlängning av Regementsgatan med anslutning till Torpavägen och Lyckhemsvägen”expensive

Det här var något som kommunen hade tittat på sedan många herrans år tillbaka. Flera lösningar hade diskuterats, utretts och förkastats. För alla hade väl varit, och var, och är, överens om att något egentligen borde göras, i varje fall på sikt. Problemet var att Sverigedemokraternas lösning skulle bli dyr. Väldigt dyr. Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknade kostnaden för en planskild korsning till omkring 30-40 milj kr.

Därför avslogs motionen.

horseCecilia Skenhall lade i november 2012 en motion om att ge Vänersborgs ridskola bättre ridvägar. Skenhall skrev:

”Vi i Sverigedemokraterna vill värna om kulturarvet genom att stötta Brätte ridklubb i denna fråga.”

Jag vet inte hur tungt argumentet om ”kulturarvet” är när det gäller ridning. Själv har jag faktiskt aldrig suttit på en häst… Kanske är det därför som jag är vänsterpartist…?

Hur som helst. Kommunfullmäktige avslog väl inte direkt motionen nu i september, utan konstaterade att det pågick en dialog med berörd part och att ett projekt i motionens anda pågår. Även denna motion slog, så att säga, in öppna dörrar.

I december 2012 lade Cecilia Skenhall en motion om:buss

”att Pensionärer ska få åka kostnadsfritt på Buss och tåg inom Trestad”

Motionens formulering av själva yrkandet blev lite fel. Fullmäktige i Vänersborg kan inte bestämma över hela Trestadsområdet, typ Uddevalla. Dessutom hänvisade kommunfullmäktige till att pensionärer över 75 år, redan som det är, har fria resor i Vänersborg/Trollhättan.

Det var nog fler än jag som ansåg, och anser, att tanken bakom motionen var bra. Skenhall borde kanske återkomma med en reviderad motion. Det vore också intressant att veta hur mycket det skulle kosta om kollektivtrafiken i Vänersborg/Trollhättan var gratis för alla… Tycker jag.

larmNu i juni lämnade Cecilia Skenhall in en motion om funktionsnedsättning. Yrkandena var:

 • ”Färdtjänsttaxan inte höjs från 48 kr till 60 kr
 • Kostnaden för trygghetslarm inte höjs från 200 kr till 300 kr”

Den var lite onödig eftersom samtliga partier i sina budgetförslag inte ville höja dessa taxor och kostnader. Därför återtog också Skenhall sin motion. Men jag undrar varför inte Skenhall krävde att trygghetslarmen skulle vara kostnadsfria, som hon hade gjort två år tidigare?

Det här hände för övrigt under den budgetdebatt där Sverigedemokraterna avstod från att rösta… Det innebär att Sverigedemokraterna faktiskt var det enda parti i kommunfullmäktige som inte röstade på bibehållna taxor…

Dålig ”synkning” igen…

traktorSom framgår av motionerna, så visar Cecilia Skenhall ett intresse för sociala frågor, främst kanske för pensionärer. Kurt Karlsson verkar mest vara intresserad av trafikfrågor. Dock inte på landsbygden, där han har sitt främsta väljarstöd.

För övrigt har ingen i Sverigedemokraterna ställt någon fråga eller interpellation under mandatperioden.

Så mina fyra bloggar om Sverigedemokraterna ger nog en ganska fullständig bild av Sverigedemokraternas aktiviteter, eller brist på desamma, i Vänersborgs kommunfullmäktige under denna mandatperiod.

På oktobermarknaden i lördags hade för övrigt Sverigedemokraterna ett marknadstält på gågatan. Det är nog första gången jag ser Sverigedemokraterna ute på våra ”gator och torg”. Det tyder på ett ökande självförtroende. Fast jag vet inte riktigt var det självförtroendet skulle härstamma från. Från riksdagen kanske? Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall, och ytterligare 3 personer, delade i varje fall ut ett nationellt producerat material. I broschyren fanns det inget om kommunal politik.

Tydligen har någon i Sverigedemokraterna i Vänersborg också kontakt med Kent Ekeroth, sverigedemokraten som är mest känd för sina färdigheter med järnrör. Ekeroth är en notorisk twittrare. I fredags, så skrev han följande:

ekeroth

Kent Ekeroth har säkerligen fått dessa uppgifter från någon lokal sverigedemokrat. Typiskt nog är det 100% felaktigt. Avgifterna för hemsjukvård, färdtjänst och mat åt äldre höjdes inte. Och ”invandringen”, dvs asylboendet på Restad Gård, är beslutat av Migrationsverket. Inte av Vänersborgs kommun.

Sådana uttalande från Sverigedemokraterna ökar ju inte direkt förtroendet…

partistodOch förtroende är något som Sverigedemokraterna centralt inte tycks ha för Sverigedemokraterna lokalt, i Vänersborg. Bara Kent Ekeroth då. Och vem vet, han kanske har tappat det nu.

I kommunens diarium, där också Kurt Karlsson skulle kunna leta efter handlingar och fakta, finns en förfrågan från Sverigedemokraternas ekonomichef i Stockholm. Hon frågar kommunen om hur stort kommunalt partistöd som den lokala SD-avdelningen får… Hon litar tydligen inte på att hon får riktiga uppgifter från Kurt Karlsson och lokalavdelningen i Vänersborg…

sverigedemokraterna_nejOm sedan någon vänersborgare har förtroende för Sverigedemokraterna lokalt, i Vänersborg, i september 2014 – det får vi väl se. Jag kan dock inte se någon som helst mening med att lägga en röst på dom, hur och var jag än tittar.

Men det har ni väl förstått…

PS. Tidigare publicerade bloggar om Sverigedemokraterna:

Kategorier:SD

Arenan och vatten – och taket…

27 oktober, 2013 2 kommentarer

arenaparaplyDet var inte så länge sedan jag skrev om arenan och takläckaget. (”Arenan och vatten”.) En blogg som för övrigt ”bemöttes” i en insändare i TTELA den 15 oktober. Det hör inte till vanligheterna.

”… i en vänsterpartistisk blogg kommer negativismen fram.”don_quijote

Det skrev en ståndaktig, tror jag, man som för en i hans tycke, tar jag för givet, heroisk kamp för att arenan är värd vartenda öre för Vänersborg. Trots att den blev

”ett ekonomiskt fiasko.”

Det skriver han faktiskt också.

Jag citerade i min blogg om arenan bland annat ett utlåtande av GK Konsult:

”Taket har läckt i stort sett sedan arenan byggdes och fram till dagens datum. Läckaget är större vid starka vindar och det syns då hur takduken lyfter från taket. Vid dessa tillfällen har även isoleringen flyttat på sig.

detektiv2Jag skrev vidare hur SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och GK Konsult hade utrett orsakerna till läckaget – och kommit fram till följande:

 • ”Snörasskydden är felaktigt utformade/monterade.
 • Takdukens infästning
 • Dåliga svetsar mellan takdukarna samt för stora vådbredder.
 • Snöraskyddens infästningar — mindre risk.”

Det var nog det här som den heroiske mannen tyckte var ”negativism”. Fast allt var citerat från utredningar som kommunen själv hade beställt. Och betalt. Det var dessutom något som jag faktiskt tyckte att vänersborgarna, i varje fall de som läser min blogg, borde få reda på. Det är ju deras pengar…

Och att en vänsterpartistisk bloggare som jag sedan blir lite pessimistisk eller negativ över att arenans tak läcker, trots alla de 300 miljonerna, tycker jag inte är så konstigt. Särskilt inte som det också står i en av utredningarna:

”Är reparationer gjorda sommaren 2013 den slutgiltiga lösningen för tätt tak? Nej!
Både SP och GK-konsult föreskriver mer omfattande arbete.”

TTELA tyckte tydligen också att taket och läckaget var något som vänersborgarna borde få reda på. I torsdagens TTELA så togs samma ämne upp i en stor artikel med rubriken:

”Dyrt att täta taket på arenan för gott”

Den här ”negativismen” från TTELA lär väl bli föremål för ytterligare insändare kan jag tänka. Och om inte rubriken är tillräckligt negativ, så får väl artikelns ironiska inledning insändarskribenten ifråga att gå i taket:

”Vatten, vatten, bara vanligt vatten…”

TTELA beskriver i artikeln hur kommunen nu letar lösningar på takläckaget.

ifk_villaSom tur var regnade det inte i fredags när IFK mötte Villa. Även om IFK:s försvar läckte i slutet av matchen.

Målen stod annars som spö i backen under matchen. Isen menar jag. 3.600 åskådare fick se hela 10 mål. Blåvitt spelade 5-5 och tog med sig en en pinne hem. Eller förlorade IFK en poäng? Jag tyckte nog det sistnämnda. Det kändes som om IFK inte bara bjöd in Villa i matchen vid ställningen 4-0, de bjöd dessutom på poängen när de vid ställningen 5-4 bara slog bort bollen i stället för att döda tid genom att hålla den inom laget.

Men Villa är bra. IFK och dess fans får nog vara nöjda med en poäng. Trots allt. Men i fortsättningen vore det bra om IFK kunde hålla tätt under alla 90 minuterna.

Jag fick förresten en reklamfolder från Vänersborgs IF i min hand på oktobermarknaden igår. Mitt i spöregnet. VIF gjorde reklam för sin julmarknad. julmarknad

”Välkommen på en julmarknad med 100% garanti på härlig vinterköld … Behåll din mössa och halsduk på…”

Julmarknaden ska hållas i Arena Vänersborg den 8 december…

Vår heroiske insändarskribent får att göra. För visst borde han skriva en insändare om VIF:s negativism också…?

arena_vattenVi får för VIF:s skull hoppas att klubben inte har tagit sig vatten över huvudet med sitt reklamlöfte. Det kan ju börja regna.

Förresten! Det höll jag på att glömma…

TTELA skriver ju att kostnaderna för att hitta lösningar på takläckaget ska presenteras senare i år. Jag kan avslöja att kostnaderna kommer att ligga på mellan 8-13 miljoner. Antagligen kommer de inte att understiga 10 miljoner kronor…

Negativt? Ja. Negativism? Nej.

Fråga om Kindblom

25 oktober, 2013 1 kommentar

question_mark

Jag ställde en fråga (se här) till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande vid det förra fullmäktigesammanträdet i september. Men när budgetdebatten drog ut på tiden och klockan sedan närmade sig 24, så beslutade fullmäktige att frågan skulle ställas vid nästa möte. Dessutom beslutade fullmäktige att frågan skulle bli en interpellation. (Skillnaden mellan fråga och interpellation är, kort, att vid en interpellation får även andra än frågeställaren delta i debatten.)

Min fråga handlade om Kindblomsvägen, vägen som har fått namn av lägenhetsägare Kindblom. Kindblom är väl inte direkt någon superkändis i Vänersborg, inte ens uppe på Blåsut. Kindblom ska dock, enligt Vänersborgs Söners Gilles årsskrift från 1963, för en liten hyra ha upplåtit ett parkområde för Vänersborgs arbetare. Parkområdet blev festplatsen Dalaborgsparken. Där mången av kommunens ungdomar har dansat… Däribland undertecknad. (Det var tider…) Kindblom testamenterade sedan parken till arbetarekommunen.

Det är nog därför som Kindblom har fått ge namn åt Kindblomsvägen…

Själva skogen vid Kindblomsvägen är väl knappast någon festplats, även om kanske vattensalamandrarna tycker det. Eller tyckte. Jag vet inte. De har nog lagt sig för i år. Vi får se vad de tycker när de vaknar upp någon gång i vår. Nästa år. Om de vaknar upp… Det har nämligen röjts rätt ordentligt i skogsområdet.

kindblom_okt1

När jag ser resultatet av röjningen kan jag inte låta bli att tänka på 4§ i Artskyddsförordningen:

”… är följande åtgärder förbjudna:

 • Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
 • Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
  Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.”

Vi får verkligen hoppas att de små krabaterna hittade en säker plats undan motorsågar och motorfordon.

För en amatör som jag, så ser (fortfarande) alla träd och buskar i området ut som ett riktigt grönområde. Läser man i detaljplanen så är detta dock, som bekant, inget grönområde. Det är kvartersmark. Som dock:

”råkar vara beväxt med träd”

kindblom_okt3Som byggnadsförvaltningen uttrycker det.

I det som ser ut att vara ett grönområde passade kommunen också på att sätta upp en skylt. När de ändå var där, typ. Den hade vid mitt senaste besök ramlat. Men var lugna, jag reste den igen.

Även om den stod mycket ostadigt.

På den (numera) uppsatta skylten i skogsområdet, så står det dock något som gör begreppsförvirringen i det närmaste total.

kindblom_skylt2

Skylten säger alltså att det är förbjudet att tippa trädgårdsavfall i grönområden. Grönområden! Och det eftersom:

”Grönområden i anslutning till bebyggelse finns för de boendes trivsel, för promenader och barns lek.”

Och detta område, som finns till för ”de boendes trivsel, för promenader och barns lek” vill kommunen ta bort… Vill kommunen bebygga.

Och så till min fråga, som blev en interpellation, och som är det egentliga ämnet för denna blogg, till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

”Nu ett år senare ställer förvaltningen skyltar utanför området som innehåller information som är förvirrande. Är inte förvaltningen informerad om att kommunfullmäktiges beslut slog fast att området inte kan anses vara ett grönområde?”

kindblom_svarJag fick häromveckan ett skriftligt svar från byggnadsförvaltningen.

”Informationen som sätts upp gällande trädgårdsavfall ser lika ut överallt. Det är ju ett grönområde (naturområde) även om det är planlagt som kvartersmark, ända fram tills dess att det bebyggs.”

Ett grönområde behöver alltså inte vara ett grönområde. Ett grönområde kan också vara kvartersmark. Om det är planlagt. Eller om det är bebyggt. Eller ska det vara både planlagt och bebyggt…?

”Grönområde blir det ju så fort det blir växtlighet på området om det inte exploateras omedelbart.”

Växer det på planlagd kvartersmark så blir det ett grönområde. Eller till synes ett grönområde.

”Så fort det blir växtlighet”…?

Hur mycket ska det växa för att det ska bli ”växtlighet”? Måste det växa träd? Eller räcker det med buskar? Ogräs? Det växer t ex en del ogräs vid Östra skolan. Är Östra skolan ett grönområde? Mina grusgångar hemma är definitivt ett grönområde… Hur många träd det ska finnas på obebyggd kvartersmark för att det ska bli ett grönområde?

Enkelt sammanfattat:

 • Bebyggd kvartersmark är kvartersmark.
 • Obebyggt grönområde är ett grönområde.
 • Obebyggd kvartersmark är ett grönområde.
 • Skogen vid Kindblomsvägen är grönområde för det är inte bebyggt.
 • Skogen vid Kindblomsvägen blir kvartersmark när det bebyggs.
 • Skogen vid Kindblomsvägen är obebyggd kvartersmark som råkar vara beväxt med träd.

Lätt som en plätt!

Hur som helst.

naven_bordetLösningen av ”konflikten” på Kindblomsvägen måste vara att kommunfullmäktige tar sitt ansvar och beslutar att skogsområdet är, och ska förbli, ett grönområde.

Och det borde vara logiskt.

Den 15 april 2009 antog Vänersborgs kommunfullmäktige en grönplan. Denna plan inleds med följande ord:

”I den nu gällande översiktsplanen för Vänersborg, ÖP 2006, anges att målet för den framtida utvecklingen för Vänersborg med omgivning är att utbyggnad av bostäder och infrastruktur utförs på sådant sätt att det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle med god tillgång till närnatur. En grönplan för den tätortsnära naturen är ett viktigt underlag i planeringen för att nå det målet.”

Hela Grönplanen handlar om vikten av att bevara grönområden som grönområden.

För övrigt hoppas jag att inte hela den här summan gick åt till röjningen av Kindblomsskogen…

kindblom_hmm

Kategorier:Kindblomsvägen

Sverigedemokraterna i fullmäktige (2/3)

24 oktober, 2013 Lämna en kommentar

Jag har i två bloggar beskrivit Sverigedemokraternas agerande i Vänersborgs kommunfullmäktige. (”Sverigedemokraterna i budgetdebatten” och ”Sverigedemokraterna i fullmäktige (1/3)”) Här ska jag beskriva hur Sverigedemokraterna har agerat i diverse andra frågor.

tystnadDet vanligaste är att de två sverigedemokraterna, Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall, sitter tysta i sina bänkar. Det mest förekommande yttrandet från Kurt Karlsson i talarstolen är när han meddelar, att eftersom inga sverigedemokrater sitter i nämnderna och styrelserna, vilket de inte gör, så vet de inte vad som händer och vilka fakta som finns. Alltså kan de inte rösta… Vilket de oftast inte gör.

Det tycks fortfarande, efter tre år, inte ha förespeglat Kurt Karlsson att alla kommunala handlingar är offentliga, att det finns mängder med utredningar, yrkanden, protokoll, reservationer osv på kommunens hemsida. Det är bara att läsa. Karlsson kan också gå in i kommunhuset, precis som alla andra, och begära ut handlingar. Det verkar inte falla honom in att han också kan läsa bloggar, använda telefoner eller skriva email.

Det är många gånger svårt att förstå hur Sverigedemokraternas representanter i kommunfullmäktige, Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall, resonerar. Några exempel.

Först den kanske största frågan av dem alla, vid sidan av de årliga budgetarna, frågan om skolstrukturen i Vänersborg.

skola_bortI en diskussion den 24 april 2012 på bygdegården i Västra Tunhem sa Kurt Karlsson klart och tydligt att han var för bevarandet av Mulltorps skola. Cecilia Skenhall skrev ungefär samtidigt på Facebook att hon och Kurt Karlsson stödjer allt som verkar för ett bevarande av landsbygdsskolorna.

Den 20 juni 2012 behandlade fullmäktige skolfrågan. Kurt Karlsson ansåg att frågan skulle återremitteras, dvs avgöras vid ett senare tillfälle. När sedan fullmäktige beslutade att avgöra frågan samma kväll, hela skolstrukturfrågan hade ju behandlats grundligt i den medborgardialog som hade föregått… Ja, då gjorde Sverigedemokraterna som de brukar – de avstod från att rösta!

Den 30 januari i år blev det en särskild debatt och ett särskilt beslut om att öppna Väne Ryrs skola. I debatten sa Kurt Karlsson:

”småskolor ska leva!”

Fast tydligen inte Väne Ryr. Kurt Karlsson röstade inte för Väne Ryr. Jag vill minnas att han avstod från att rösta. Hans partikollega Cecilia Skenhall röstade i varje fall ”nej” till att öppna Väne Ryr. Skenhall reserverade sig dessutom skriftligt. Det gjorde dock inte Kurt Karlsson.

De olika budgetarna då?

budget2Sverigedemokraternas agerande i år, 2013, har jag redan beskrivit. (Se här.) I budgetbeslutet förra året, 2012, avstod de båda Sverigedemokraterna från att rösta… Som vanligt höll jag på att skriva… Fast det blev en liten särskild omröstning – om att bevara Mariedal Östra. Och gissa vad – Sverigedemokraterna ville bevara området! Det kan väl vara intressant att notera, nu när Kurt Karlsson gjorde sig lustig över detta skogsområde i sin senaste debattartikel!

2011 hade faktiskt Sverigedemokraterna ett eget budgetförslag. I det ingick bland annat 4 milj kr till arbetsbefrämjande åtgärder för arbetslösa ungdomar, 4 milj kr till Socialnämnden och 4 milj kr till lärar- och kuratorstjänster. Visst är det konstigt att Sverigedemokraterna har tappat sitt intresse för kommunens pengar och budget sedan dess…

Kurt Karlsson sa i sitt enda inlägg i budgetdebatten, 2011, att Sverigedemokraterna vill satsa på skola och äldre. När Sverigedemokraternas budgetförslag blev bortröstat, de olika partiernas förslag ställdes mot varandra, hade Sverigedemokraterna ändå chansen att rösta på mer pengar till just skolan. Vänsterpartiet yrkade nämligen på 8 milj kr mer till BUN i ett särskilt yrkande. Då avstod Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall från att rösta… Igen.

Ett helt obegripligt agerande om Sverigedemokraterna nu menade allvar med att de ville satsa på fler lärar- och kuratorstjänster.

Kommunfullmäktige har naturligtvis diskuterat och fattat beslut i andra frågor under mandatperioden.

kunskapsforbundet_vast2Den 14 dec 2011 diskuterades kommunalförbundet med Trollhättan gällande gymnasieskolan. Kurt Karlsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Karlsson var positiv till kommunalförbundet. Men. När det var dags för omröstning – då avstod Kurt Karlsson från att rösta… Liksom Cecilia Skenhall.

Karlsson sa en sak – och gjorde en annan.

På det här sammanträdet avslöjade Kurt Karlsson också att han tror att en sammanslagning av Vänersborg och Trollhättan på sikt är oundviklig… Min uppfattning var att Kurt Karlsson såg positivt på detta.

Den 28 september 2011 var ärendet Kindblom uppe till behandling i fullmäktige. Kurt Karlsson argumenterade mot byggplanerna i skogsområdet. I omröstningen röstade han för återremiss.

sd_synkSverigedemokraterna har visat prov på dålig ”synkning” mer än en gång. Inte bara i ”affären Kindblom”, Kunskapsförbundet, den framtida skolstrukturen och budgetarna. I kommunfullmäktige den 22 juni 2011 sa Kurt Karlsson att Sverigedemokraterna var mot all utförsäljning av kommunal egendom. Det gällde den gamla musikskolan. Vid omröstningen röstade hans partikollega Skenhall för en försäljning…

Och till sist, en liten ”anekdot” från Kommunfullmäktige den 25 maj 2011.

Det gällde en motion från Lutz Rininsland (V), ”Användning av befintlig utrustning vid voteringar”. Vänsterpartiet tyckte att det var givet att använda den tekniska utrustning som finns i kommunhusets sessionssal.

Kurt Karlsson från Sverigedemokraterna tyckte att det hela var en fråga om demokrati. Utomstående och radiolyssnare skulle under mötet kunna veta hur enskilda ledamöter röstade. Därför tyckte Kurt att fullmäktige skulle göra som vanligt, dvs rösta genom att skrika ”ja” eller ”nej”. Eller också genom att rösta med handuppräckning.

handupprackningTyvärr glömde Kurt Karlsson att berätta för fullmäktige hur radiolyssnarna skulle kunna höra en handuppräckning…

Naturligtvis är min ”exposé” över Sverigedemokraterna sedd ur min personliga synvinkel. Men de exempel som jag har lyft fram stämmer med verkligheten. Det är egentligen bara att kontrollera med de protokoll som ligger utlagda på kommunens hemsida.

Har inte Sverigedemokraterna gjort någonting bra då?

Jag tror att det bästa Kurt Karlsson har sagt i kommunfullmäktige under de här åren, det var i budgetdebatten den 26 juni i år. Det uppstod förvirring på grund av ordförande Anders Forsströms (M) underliga hantering av olika förslag. Då äntrade Kurt Karlsson talarstolen och sa:

”Lutz borde ha varit här och rett ut situationen.”

Lutz Rininsland (V) var inte närvarande. Fast… Kurt Karlssons längtan efter Rininsland blev kortvarig. Redan på sammanträdet därefter blev Kurt Karlsson väldigt ”sur” på samme Rininsland och tyckte istället att han pratade för länge på sammanträdena…

Sammanfattningsvis.

Varför rösta på Sverigedemokraterna i Vänersborg?

Jag vet faktiskt inte. När Sverigedemokraterna lägger ner sina röster i de viktigaste frågorna, som frågan om den framtida skolstrukturen, när de inte ens vill diskutera hur pengarna i Vänersborg ska användas – då ser jag inget som helst skäl till att rösta på dem.

Den sista bloggen ska handla om Sverigedemokraternas motioner. De har faktiskt lagt några sådana i kommunfullmäktige.

.

PS. Publicerade bloggar om Sverigedemokraterna:

Kategorier:SD

Sverigedemokraterna i fullmäktige (1/3)

22 oktober, 2013 2 kommentarer

sverigedemokraternaEfter snart 3 år i fullmäktige har Sverigedemokraterna fortfarande inte förstått hur viktigt det är med en budget för kommunen. Det är mycket anmärkningsvärt. Det skrev jag om i min förra blogg.

Jag har gått igenom Sverigedemokraternas agerande i kommunfullmäktige under mandatperioden, dvs från valet i september 2010 tills nu. Min redogörelse gör inte anspråk på fullständighet och det finns möjlighet att jag har missat något. Det är väl snarare troligt. Sverigedemokraterna själva skulle antagligen ha synpunkter. Om de nu läste min blogg…

Sverigedemokraterna fick 574 röster i kommunalvalet 2010 i Vänersborg. Det var 4,44% av rösterna. Flest röster, i procent räknat, fick Sverigedemokraterna i följande valdistrikt: Sundals Ryr 8,66%, Väne Ryr 7,64%, Frändefors 6,80%, Flicksäter och Brålanda 6,32%, Åttersrud 5,96%, Siviken 5,17% och Skerrud 5,10%. I alla andra valdistrikt fick Sverigedemokraterna mindre än de 4,44% som de fick i kommunen som helhet. Gemensamt för alla de uppräknade valdistrikten är att de ligger på landsbygden och att andelen utlandsfödda är låg eller mycket låg.

Valresultatet innebar att Sverigedemokraterna fick två mandat i kommunfullmäktige. Platserna innehas av Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall. Kurt Karlsson fick 182 personröster och Cecilia Skenhall 61.

Det finns inga fler sverigedemokrater i fullmäktige. Vid uppropet inför sammanträdena ropas en Lars Erik Sörqvist upp. Vad jag vet så har han aldrig varit närvarande. Det fanns några fler namn från början, men de har av okänd anledning hoppat av.

Sverigedemokraterna i Vänersborg har överlag hållit en mycket låg profil under mandatperioden. Det är sällan som någon av de två sverigedemokraterna yttrar sig. Kurt Karlsson har egentligen bara varit riktigt aktiv i talarstolen vid två tillfällen. Cecilia Skenhall, som är den andra sverigedemokraten, framför sina synpunkter, när hon nu gör det, i mer kortfattad form. Skenhalls intresse ligger mer i sociala frågor.

motion2Det ena av de två tillfällen, som Kurt Karlsson har varit som mest engagerad och aktiv, var i samband med en motion som han lade i maj 2011 och som behandlades av fullmäktige i september 2012. Den handlade om att förbjuda gatumusik/tiggeri i Vänersborg. Karlsson satte likhetstecken mellan dessa två företeelser.

Kurt Karlsson använde sig av rykten och fördomar på ett sätt som vi inte var vana vid i Vänersborgs kommunfullmäktige. Karlsson skrev i sin motion bland annat:

 • ”Det finns anledning att misstänka att det nu aktuella tiggeriet ingår i en organiserad form och möjligen anknytning till övrig internationell kriminell verksamhet.”
 • ”Det finns vittnesuppgifter om att personer som efter några timmars tiggeri, plockar upp en mobiltelefon och efter några minuter hämtas upp av en person i en större tysk bilmodell.”

Dessa generaliserande och fördomsfulla omdömen spred Kurt Karlsson utan någon som helst tillstymmelse till bevis. Dessutom visste Karlsson att tiggeri inte är förbjudet i svensk lag. Om nu gatumusik var tiggeri. Och den svenska lagen står över kommunfullmäktiges beslut.

Ändå argumenterade Kurt Karlsson för ett kommunalt förbud. Karlsson var egentligen väldigt nedlåtande mot alla som bor i Sverige. Hela hans resonemang gick ju ut på att internationella ligor lurar oss omusikaliska och okunniga människor att skänka våra surt förvärvade kronor till större tysk bilmodeller. ”Die dummen Schweden” typ.

Kommunfullmäktige avslog motionen.

Ett år senare kom Kurt Karlsson tillbaka, lika engagerad i talarstolen. Det var nu i september och det gällde frågan om att Vänersborg skulle ordna fyra platser för ensamkommande asylsökande barn och sex platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 10 platser alltså. Det här var egentligen inte heller mycket till kommunal fråga, eftersom Vänersborg ändå hade blivit tvingat till att göra det. Riksdagen har ju nyligen stiftat en lag om detta.

tappa_luftMen eftersom det handlade om människor från andra länder, så vädrade Karlsson morgonluft.

Även vid detta tillfälle använde sig Kurt Karlsson av svepande formuleringar och generaliseringar, rykten och obevisade påståenden. Så här sa Kurt Karlsson bland annat i debatten:

 • ”Ynglingar är hitsända. … Det är främst pojkar som kommer. Man skickar de mest värdefulla.”
 • ”Det finns hur många hjärtskärande historier som helst. Jag vet inte om de är sanna.”
 • ”Skjutningarna i Göteborg är en konsekvens. Det är risk för rån i Angereds sjukhus.”

Kurt Karlsson presenterade inga bevis för sina påståenden utan bidrog till den flora av rykten, halvsanningar och fördomar som härjar i vissa kretsar.

Kurt Karlsson visade inte heller någon som helst förståelse, för att de ungdomar som kommer till Sverige flyr undan krig och förföljelse.

ge_uppFast inte ens i dessa frågor har Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna i Vänersborg några ”lösningar” eller ”visioner”. Under partidebatten på Aqua Blå sa Kurt Karlsson, när frågan om integration togs upp:

”Jag har gett upp.”

Det är alltså symptomatiskt att Kurt Karlsson har varit som mest aktiv i två frågor som rör människor födda utomlands och som dessutom egentligen inte är frågor som avgörs på kommunal nivå.

Jag tänkte skriva ytterligare två inlägg om Sverigedemokraterna i Vänersborgs kommunfullmäktige.

.

PS. Publicerade bloggar om Sverigedemokraterna:

Kategorier:SD

Sverigedemokraterna i budgetdebatten

20 oktober, 2013 Lämna en kommentar

sverigedemokraternaSverigedemokraterna i Vänersborg har inte gjort någon glad. De hörs knappast i den politiska debatten. Det gör i och för sig många glada…

Men så överraskade SD:s starke man i Vänersborg, Kurt Karlsson, med att ha en debattartikel i TTELA i förra veckan. Kurt Karlsson skrev om budgetbeslutet. Han ironiserar över de andra partierna och intar en tämligen överlägsen attityd. Av någon anledning. Kanske för att Kurt Karlsson inte har något att komma med i sak.

Karlsson skriver i sin debattartikel om själva debatten:

”Människovärdet och reflektioner över konsekvenser, lyste med sin frånvaro.”

Jag vet inte vilken debatt Kurt Karlsson lyssnade på. Argument kring konsekvenser för de ”svagaste” i samhället förekom flitigt från oppositionspartierna. Kurt Karlsson hörde tydligen inte det.

Kurt Karlsson skriver angående majoritetens, dvs Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, beslut, som innebar nedläggning av Gläntan och 54.000 kr ”mer” till barnen och ungdomarna:

”det är kommunens ekonomi, inte människornas behov, som avgör beslutet”

Nu tror jag faktiskt att Kurt Karlsson lyssnade på i varje fall några inlägg. För det här är i stort sett ett citat av vad jag sa. Och dessutom har skrivit både två och tre gånger på denna blogg.

Kurt Karlsson skriver också:

”vi har tydligen inte råd att ta hand om våra äldre på ett värdigt, mänskligt sätt.”

kurtkarlssonMen framförde Kurt Karlsson dessa synpunkter under sammanträdet med kommunfullmäktige? Folk som läser hans debattartikel kan ju gärna få den uppfattningen. Nej då! Det gjort inte Kurt Karlsson. Och inte heller någon annan från Sverigedemokraterna! Kurt Karlsson var bara uppe i talarstolen en enda gång! Och då sa han:

”Jag tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Och det gjorde Kurt Karlsson inte heller. Pratade om pengar alltså. Kurt Karlsson tyckte inte att det var läge att prata pengar när beslutet om budgeten för 2014 skulle tas…

Det här agerandet är häpnadsväckande.

Det fick mig att gå upp i talarstolen och fråga Kurt Karlsson varför han satt i fullmäktige och varför han och Sverigedemokraterna överhuvudtaget ställde upp i valet.

Det svarade inte Kurt Karlsson på. Jag tror inte att Karlsson kan förklara varför Sverigedemokraterna inte hade ett eget budgetförslag. Eller några konkreta åsikter om budgeten. Eller varför de tyckte att pengar inte är viktigt. Eller varför de inte ville prata om pengar…

Förrän en vecka senare i en debattartikel…

Kurt Karlsson avslutar sin debattartikel:

”Med två av de 51 mandat vi Sverigedemokrater har i fullmäktige, kunde vi inte påverka besluten. Vi hoppas att efter valet 2014 ha tillräckligt med mandat för att kunna sätta människovärdet, miljön och välfärden främst.”

sverigedemokraterna2Att Sverigedemokraterna i Vänersborg skulle sätta ”människovärdet, miljön och välfärden främst” är en överraskning. Det har Kurt Karlsson aldrig framfört i den politiska debatten tidigare. Och att Sverigedemokraterna inte kan påverka besluten är inte sant. Hade Kurt Karlsson gått upp och argumenterat för vad han tror på, t ex att Gläntan skulle vara kvar, så hade det funnits en möjlighet att någon hade påverkats och kanske förändrat sin syn. Det tror jag. Det är därför som jag, och andra, går upp i talarstolen.

Men inte Kurt Karlsson. Därför säger han inte heller vad han tycker i fullmäktige. I varje fall inte om budget och ekonomi. Bara om ensamkommande flyktingbarn. Det var ett ärende som kom senare på dagordningen. Då var Karlsson som en skottspole i talarstolen. Varför prata så mycket då, om inte Kurt Karlsson tror att han kan påverka besluten…?

Vid slutomröstningen om budgeten så fanns det två tydliga alternativ när det gällde Gläntan, som Kurt Karlsson skriver att han ville bevara – nedläggning som var maxialliansens förslag. Eller att behålla Gläntan, som var förslaget från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det fanns också ett förslag om att spara på barnen och ungdomarna. Och ett att inte göra det.

Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna röstade inte. De avstod…

Förslaget om att lägga ned Gläntan och att spara på barnen och ungdomarna vann majoritet med 26 röster mot 23.

Hade Sverigedemokraterna röstat mot de förslag, som Kurt Karlsson nu i efterhand skriver i debattartikeln att han var mot, så hade det blivit 26-25. Det hade då räckt att en i majoriteten hade röstat fel. Eller blivit övertygad av Kurt Karlsson. Om han hade sagt vad han tyckte. Under sammanträdet. Och inte vid sitt skrivbord en vecka senare…

Så varför rösta på Sverigedemokraterna i Vänersborg? Jag vet faktiskt inte. När Sverigedemokraterna lägger ner sina röster i årets viktigaste fråga, när de inte ens vill diskutera hur pengarna i Vänersborg ska användas – då ser jag inget som helst skäl till att rösta på dem.

Och då spelar det inte heller någon roll om det finns två eller tre eller fyra sverigedemokrater i fullmäktige. Eller ingen.

Sanningen är att Sverigedemokraterna i Vänersborg bara är intresserade av en sak – flykting- och invandringspolitik.

Och den frågan är ju överhuvudtaget inte en kommunal fråga!

Det är meningslöst att rösta på Sverigedemokraterna i Vänersborg.

.

PS. Publicerade bloggar om Sverigedemokraterna:

Vänersborgs skolresultat – ranking, SALSA mm.

17 oktober, 2013 1 kommentar

gladDet var inte bara Vänersborgarens chefredaktör Håkan Lind, som gladdes åt Lärarförbundets skolranking när den kom förra veckan. Gladdes gjorde även Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Vänersborg klättrade ju bra många placeringar i rankinglistan jämfört med förra året – från plats 213 till plats 158.

Eckerbom Wendel sa i TTELA:

”Kul men inte förvånande.”

Om det var förvånande eller inte kan man väl ha olika åsikter om. Eckerbom Wendel förklarar Vänersborgs framgångar med:

”satsningar på pedagogiskt ledarskap, kompetens och samspel. Ett långsiktigt arbete som börjar ge effekter i ‘hela kedjan’.”

Tja… Fina ord i varje fall…

Eckerbom Wendel fortsätter i samma TTELA-artikel:

”Den inslagna vägen verkar funka så uppenbarligen gör vi rätt.”

ledsenTyvärr fick glädjen över resultatet i skolrankingen ett snabbt slut. Strax efter publiceringen kom Skolverket med nya, mer aktuella uppgifter…

Lärarförbundets årliga skolranking först.

Skolrankingen bygger på ett antal olika kriterier samt statistik från Statistiska Centralbyrån (=SCB), Skolverket, Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (=SKL).

Kommunerna rankas på varje kriterium. Ingen del av rankingen är alltså i absoluta tal, utan innebär hela tiden en jämförelse med andra kommuner. Det betyder att en kommun i princip skulle kunna stiga i rankinglistan enbart på grund av att andra kommuner har blivit sämre.

Det kan vara bra att ha i åtanke att rankingen grundar sig på siffror från förra läsåret, utom för eleverna. Där är siffrorna för vårterminen 2012, alltså förrförra läsåret.

Jag redovisar samtliga kriterier som Lärarförbundet har använt i två tabeller.
(OBS. Det finns 290 kommuner i Sverige.)

statistik_2013

SALSA-värdet är viktigt. Det förklaras så här:

”Analysverktyget SALSA presenterar kommuners och skolors betygsresultat i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen.”

Vänersborg har klivit drygt 50 placeringar uppåt i rankingen på de båda SALSA-kriterierna sedan förra året. Och det är väldigt bra! Tyvärr ser det ut att ha varit tillfälligt, eftersom resultaten har sjunkit det senaste året. Det återkommer jag strax till.

ko_isNär det gäller resurser ligger Vänersborg still i rankingen, rankingsiffrorna är fortsatt mycket dåliga – plats 240 av 290 kommuner… Vad det gäller lärartätheten har det blivit bättre (jämfört med andra kommuner), men Vänersborg ligger fortfarande en bit ner på den nedre halvan i Sverige. Plats 219 kan väl ingen vara nöjd med. Jo förresten, moderater, folkpartister, kristdemokrater, miljöpartister och välfärdspartister, dvs maxi-alliansen, är säkert nöjda och glada. Det är ingen ko på isen, säger dom, typ, och beslutar om en, i praktiken, nedskärningsbudget för 2014…

Lärartäthet är för övrigt den enskilt viktigaste variabeln för bra resultat hos eleverna. Det har skolforskaren Hattie slagit fast. (Naturligtvis måste lärarna vara kunniga och användas rätt.) Det är därför som Lärarförbundet ger de två kriterierna, andelen pedagogiskt utbildade lärare och lärartäthet, dubbel vikt i sammanräkningen. Lärarförbundet menar att tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Och så är det ju.

statistik_2013_2

Vänersborg ligger på den övre halvan när det gäller utbildade lärare och det är bra.

Flera av Vänersborgs ”styrkor” har inte något med grundskolan att göra. Tre delområden tillhör faktiskt helt och hållet gymnasiet. (Fast det är ju naturligtvis bra att Vänersborg ligger högt på detta område.) Dessutom har väl lärarlönerna närmast med avtalet att göra och inget som varken politiker eller förvaltning kan påverka, eller, snarare, vill påverka. Mig veterligt har inte Vänersborg satsat något extra på löner. Det högre löneläget kan säkerligen förklaras av att lärarkåren är ovanligt ålderstigen i Vänersborg… Hur som helst, lärarna i kommunen är säkert tacksamma för det lilla – att Vänersborg tycks ha högre lön än t ex Trollhättan. Kanske kan det locka hit fler kompetenta lärare.

De gamla lärarna ser också ut att vara relativt friska, men här har Vänersborg ramlat ner med nästan hundra placeringar. Förra året hamnade Vänersborg på plats nr 21.

fragaSå vad säger vi om rankingen?

Visst är det glädjande att Vänersborg avancerade i rankingen, plats 158 mot förra årets 213. Å andra sidan har många av kriterierna inget att göra med det som händer i grundskolans klassrum. (So to speak.) Och tittar vi på de kriterier, som politikerna bestämmer över, resurser och lärartäthet, så har Vänersborg en lång väg kvar att gå…

Men har inte elevernas kunskapsresultat förbättrats? Jo, det har dom. Och det är väl det som har gett anledning till glädjeropen. Men så presenterade Skolverket betygsstatistiken för läsåret 2012-2013, dvs aktuellare siffror än de Lärarförbundet har använt i sin rankning…

Och vips, så blev det inte så roligt längre för Vänersborg…

Skolverket redovisar följande siffror för de 9:or som gick ur nu i våras, 2013:

salsa2013_1

Jo, du läser rätt. Nästan var 3:e elev på Dalboskolan saknar betyg i 2 eller flera ämnen… Och var 4:e elev, på Dalboskolan, är inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet… (För att vara behörig krävs det godkänt betyg i ämnena svenska, engelska och matematik samt i 5 ytterligare ämnen, totalt 8 ämnen.)

På sammanträdet fick nämndledamöterna ytterligare lite fakta:

 • 55 av de elever som gick ur åk 9 i Vänersborg i våras var inte behöriga till ett nationellt yrkesprogram.
 • 96 elever saknade godkänt betyg i ett eller flera ämnen.

Ser man till utvecklingen av det genomsnittliga meritvärdet under de senaste åren kan man väl inte direkt hålla med nämndens ordförande Eckerbom Wendel när hon sa till TTELA att den inslagna vägen verkar fungera…

salsa2013_2

Lärarförbundets senaste skolranking grundar sig alltså på statistiken för 2012…

Det är väl inte särskilt svårt, utifrån Skolverkets alldeles färska siffror för 2013, att gissa hur det kommer att gå i nästa års skolranking…?

Det här är ingen rolig läsning. Vänersborg måste göra något åt dessa siffror. De måste höjas. Det borde alla vara överens om, åtminstone alla politiker. Kan man tycka.

Och det inte bara för statistikens skull. Eller för att bra förskolor och skolor kan locka till sig barnfamiljer till Vänersborg. Eller för att det gynnar företagsamheten på sikt.

barn4Nä, inte bara därför. Utan också för att bakom varje siffra finns också en enskild elev som ska ha så mycket kunskap som möjligt med sig ut i livet…

OCH!

Varje elev har enligt Skollagen rätt att få det stöd som han/hon behöver för att nå godkända resultat!

Och nu…?

Förvaltningen ger beskedet att varje rektor ska utarbeta en handlingsplan för att höja betygen. Det har vi faktiskt hört förr…

Förvaltningen ger också beskedet att beslutet om förstelärarna med all säkerhet rivs upp… Det var ett bra besked (se ”Karriärtjänster i skolan”).

Vad ger politikerna för besked då?

Politikerna i fullmäktige ger beskedet att grundskolorna ska dra ner på kostnaderna Logga22014…

I Vänersborg tycks inte majoriteten av politikerna inse behovet och nödvändigheten av en bra grundläggande utbildning. De verkar nöjda som det är. Och som det blir…

Jag är inte nöjd. Vänsterpartiet i Vänersborg är inte nöjt.

Gårdagens BUN (14 okt)

15 oktober, 2013 Lämna en kommentar

tired6Det blev ett långt BUN-möte igår. Igen. Vi höll på ända till kl 18.55. Nästan 6 timmar. Trots att det inte var några kontroversiella frågor. Men det var å andra sidan mycket information.

Handläggare Torstensson från Migrationsverket informerade först av alla. Nämnden informerades om Migrationsverket(!), asylregler, asylprocessen, bidrag etc. Vi fick också veta mer  om det tillfälliga boendet för asylsökande på Restad Gård. Redan igår flyttade det t ex in 45 personer, varav 16 barn.

Barnen till de asylsökande har rätt till allmän förskola och skola. I och för sig bekostas en stor del av medel från statskassan, men det innebär en utmaning för kommunen och Barn- och Ungdomsnämnden att, så att säga, organisera det praktiska.

Det finns med all säkerhet anledning att återkomma till ämnet så småningom. Just nu är förvaltningen inne i ett planeringsskede.

Det var för övrigt en bra information.

Nästa ärende var budgetuppföljningen. Det var också en informationspunkt. Förklaringen till att nämnden har fått ytterligare 7 milj kr sedan förra sammanträdet, något som jag undrade över, var att pengarna till löneökningarna ”hade kommit”. En naturlig förklaring med andra ord.

Jag frågade om det stora överskott, +8,5 milj kr, som finns på grundskolans konto. Det fanns flera skäl till att det förhåller sig på detta sätt. Förvaltningschefen menade att förvaltningen inte hade kunnat använda pengarna på grund av de budgetanvisningar som meddelades på våren. De anvisningarna pratade om sparbeting för 2014… (Jämför budgetår och läsår.) Och sedan fick förvaltningen vänta på budgetbeslutet… Ända till september. Och när det sent omsider kom, innebar det 53.000 kr mer än i år…

ravsaxFörvaltningschefen menade vidare att kostnaderna för nämnden ökade, t ex hyror och mediakostnader. Men också att fullmäktige har beslutat att öppna Väne Ryr, vilket kostar åtminstone 7 milj kr.

Och? Jo, de 16 milj kr, som BUN fick mer 2013, jämfört med 2012, är villkorade. Pengarna ska användas till personalförstärkningar och ingenting annat. Detta gör att förvaltningen har hamnat i en ”rävsax” (OBS! Mitt uttryck). Förvaltningen har därför bett politiken om vägledning.

Politiken är dock svaret skyldigt. Förvaltningen sitter således fortfarande kvar i rävsaxen.

Förvaltningschefen försäkrade dock att alla pengar skulle användas och det på bästa sätt. Kanske till personalförstärkningar i förberedelsegrupperna, vilket är nödvändigt, och till fritidshemmen.

maxialliansenFler än jag känner nog att ”allianspartierna” under ledning av Gunnar Lidell (M) har ställt till stora problem för Barn- och Ungdomsnämnden med sin hantering av budgeten… Inte bara att det slutade med endast +53.000 kr. Vilket torde kännas som ett hån för skolpersonal, elever och föräldrar. Utan också att Lidell och Co har ställt till med stora problem på grund av den brist på besked, vilja, handlingskraft och styrning som de visat.

Nämnden informerades om modersmålsstöd inom förskolan. Det var också intressant. Vid sådana här tillfällen slås jag över att det finns så många goda och ambitiösa krafter som lägger ner så mycket tid och kraft för att barnen ska få lära sig så mycket som möjligt.

Den här informationen följdes av mer information…
…om resultaten av de nationella proven och slutbetygen åk 9 (vt 2013).

angryOch det var mycket dystert… Det ledde till en lång och, får man väl säga, bra diskussion bland politikerna i nämnden.

Jag hade tänkt återkomma till kunskapsläget i Vänersborg i en senare blogg. Det har ju kommit en del statistik och en inte helt okänd skolranking från Lärarförbundet. Nu nöjer jag mig med att meddela några fakta som nämnden fick reda på igår:

 • Det var stora skillnader i resultat på de nationella proven mellan olika skolor i åk 3 och åk 6.
 • I åk 9 var det inga större skillnader i resultat på de nationella proven.
 • 96 elever saknar ett godkänt slutbetyg i ett eller flera ämnen.
 • 55 elever var inte behöriga till ett nationellt yrkesprogram.
 • Medelmeritvärden: Dalboskolan 182, Torpaskolan 202, Tärnan 202 och Vänerparken 203. (Jämfört med Sverige: 212,7.)

Kanske inte så underligt att diskussionens vågor gick höga. Barn- och Ungdomsnämnden tillsammans med förvaltningen, rektorer och lärare står inför stora utmaningar att vända den här utvecklingen. Maxi-alliansens budget för 2014 lär väl inte göra saken lättare…

barn3Barn- och Ungdomsnämnden fattade ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att starta en förstudie för projektering av en central förskola.

Den nya förskolan är tänkt att ligga i kvarteret Hönan, som ligger bredvid kvarteret Tuppen, dvs bakom Pärlans korvkiosk och den gamla musikskolan. Förskolan kommer att ersätta Belfragegatans, Poppelvägens och Nattugglans förskolor.moon

Och så var det detta med detaljplanen på Mariedal. Närmare bestämt i kvarteret Månen 110, bredvid Mariedalsskolan. Jag har skrivit om ärendet i tidigare bloggar (se här och här). Förvaltningen hade ju, tvärt emot Byggnadsnämndens tankar, föreslagit att området inte skulle kunna användas för varken bostäder eller skola.

Det visade sig att nämnden inte höll med förvaltningen. Både ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) och jag (V) yrkade på exakt samma sak:

”Barn- och Ungdomsnämnden ställer sig positiv till föreslaget program för detaljplan.”

En enig nämnd ställde sig bakom dessa yrkanden. Eller detta yrkande kanske är riktigare att säga.

Det är ganska ovanligt att politikerna går emot tjänstemännen, men nu hände det alltså.

Det var faktiskt ytterligare en hel del information. Nämnden fick t ex reda på att inflyttningen till Väne Ryrs skola blir ännu mer försenad. Inflyttning beräknas nu till v 44, närmare bestämt måndagen den 4 november. (Från början var det tänkt den 23 augusti…)

Det här var väl det viktigaste av det som hände på gårdagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden… Som hade fint besök en del av sammanträdet. Av en yngre praktikant… Och en äldre, chefen himself, Gunnar Lidell…

Kategorier:BUN 2013
%d bloggare gillar detta: