Arkiv

Archive for 22 oktober, 2013

Sverigedemokraterna i fullmäktige (1/3)

22 oktober, 2013 2 kommentarer

sverigedemokraternaEfter snart 3 år i fullmäktige har Sverigedemokraterna fortfarande inte förstått hur viktigt det är med en budget för kommunen. Det är mycket anmärkningsvärt. Det skrev jag om i min förra blogg.

Jag har gått igenom Sverigedemokraternas agerande i kommunfullmäktige under mandatperioden, dvs från valet i september 2010 tills nu. Min redogörelse gör inte anspråk på fullständighet och det finns möjlighet att jag har missat något. Det är väl snarare troligt. Sverigedemokraterna själva skulle antagligen ha synpunkter. Om de nu läste min blogg…

Sverigedemokraterna fick 574 röster i kommunalvalet 2010 i Vänersborg. Det var 4,44% av rösterna. Flest röster, i procent räknat, fick Sverigedemokraterna i följande valdistrikt: Sundals Ryr 8,66%, Väne Ryr 7,64%, Frändefors 6,80%, Flicksäter och Brålanda 6,32%, Åttersrud 5,96%, Siviken 5,17% och Skerrud 5,10%. I alla andra valdistrikt fick Sverigedemokraterna mindre än de 4,44% som de fick i kommunen som helhet. Gemensamt för alla de uppräknade valdistrikten är att de ligger på landsbygden och att andelen utlandsfödda är låg eller mycket låg.

Valresultatet innebar att Sverigedemokraterna fick två mandat i kommunfullmäktige. Platserna innehas av Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall. Kurt Karlsson fick 182 personröster och Cecilia Skenhall 61.

Det finns inga fler sverigedemokrater i fullmäktige. Vid uppropet inför sammanträdena ropas en Lars Erik Sörqvist upp. Vad jag vet så har han aldrig varit närvarande. Det fanns några fler namn från början, men de har av okänd anledning hoppat av.

Sverigedemokraterna i Vänersborg har överlag hållit en mycket låg profil under mandatperioden. Det är sällan som någon av de två sverigedemokraterna yttrar sig. Kurt Karlsson har egentligen bara varit riktigt aktiv i talarstolen vid två tillfällen. Cecilia Skenhall, som är den andra sverigedemokraten, framför sina synpunkter, när hon nu gör det, i mer kortfattad form. Skenhalls intresse ligger mer i sociala frågor.

motion2Det ena av de två tillfällen, som Kurt Karlsson har varit som mest engagerad och aktiv, var i samband med en motion som han lade i maj 2011 och som behandlades av fullmäktige i september 2012. Den handlade om att förbjuda gatumusik/tiggeri i Vänersborg. Karlsson satte likhetstecken mellan dessa två företeelser.

Kurt Karlsson använde sig av rykten och fördomar på ett sätt som vi inte var vana vid i Vänersborgs kommunfullmäktige. Karlsson skrev i sin motion bland annat:

  • ”Det finns anledning att misstänka att det nu aktuella tiggeriet ingår i en organiserad form och möjligen anknytning till övrig internationell kriminell verksamhet.”
  • ”Det finns vittnesuppgifter om att personer som efter några timmars tiggeri, plockar upp en mobiltelefon och efter några minuter hämtas upp av en person i en större tysk bilmodell.”

Dessa generaliserande och fördomsfulla omdömen spred Kurt Karlsson utan någon som helst tillstymmelse till bevis. Dessutom visste Karlsson att tiggeri inte är förbjudet i svensk lag. Om nu gatumusik var tiggeri. Och den svenska lagen står över kommunfullmäktiges beslut.

Ändå argumenterade Kurt Karlsson för ett kommunalt förbud. Karlsson var egentligen väldigt nedlåtande mot alla som bor i Sverige. Hela hans resonemang gick ju ut på att internationella ligor lurar oss omusikaliska och okunniga människor att skänka våra surt förvärvade kronor till större tysk bilmodeller. ”Die dummen Schweden” typ.

Kommunfullmäktige avslog motionen.

Ett år senare kom Kurt Karlsson tillbaka, lika engagerad i talarstolen. Det var nu i september och det gällde frågan om att Vänersborg skulle ordna fyra platser för ensamkommande asylsökande barn och sex platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 10 platser alltså. Det här var egentligen inte heller mycket till kommunal fråga, eftersom Vänersborg ändå hade blivit tvingat till att göra det. Riksdagen har ju nyligen stiftat en lag om detta.

tappa_luftMen eftersom det handlade om människor från andra länder, så vädrade Karlsson morgonluft.

Även vid detta tillfälle använde sig Kurt Karlsson av svepande formuleringar och generaliseringar, rykten och obevisade påståenden. Så här sa Kurt Karlsson bland annat i debatten:

  • ”Ynglingar är hitsända. … Det är främst pojkar som kommer. Man skickar de mest värdefulla.”
  • ”Det finns hur många hjärtskärande historier som helst. Jag vet inte om de är sanna.”
  • ”Skjutningarna i Göteborg är en konsekvens. Det är risk för rån i Angereds sjukhus.”

Kurt Karlsson presenterade inga bevis för sina påståenden utan bidrog till den flora av rykten, halvsanningar och fördomar som härjar i vissa kretsar.

Kurt Karlsson visade inte heller någon som helst förståelse, för att de ungdomar som kommer till Sverige flyr undan krig och förföljelse.

ge_uppFast inte ens i dessa frågor har Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna i Vänersborg några ”lösningar” eller ”visioner”. Under partidebatten på Aqua Blå sa Kurt Karlsson, när frågan om integration togs upp:

”Jag har gett upp.”

Det är alltså symptomatiskt att Kurt Karlsson har varit som mest aktiv i två frågor som rör människor födda utomlands och som dessutom egentligen inte är frågor som avgörs på kommunal nivå.

Jag tänkte skriva ytterligare två inlägg om Sverigedemokraterna i Vänersborgs kommunfullmäktige.

.

PS. Publicerade bloggar om Sverigedemokraterna:

Kategorier:SD
%d bloggare gillar detta: