Arkiv

Archive for september, 2013

Efter KF (3): RUR, budget – hur tänkte V?

30 september, 2013 Lämna en kommentar

budget2En stor del av onsdagens fullmäktigesammanträde kretsade kring budgeten för 2014. Det har väl vid det här laget inte undgått någon politiskt intresserad i Vänersborg. Skiljelinjerna mellan de två blocken var tydliga. Den låg i synen på ekonomi, eller kanske rättare sagt, i synen på människor. I synnerhet barn och unga, gamla och sjuka.

Det ställdes väl på sin spets när fullmäktige voterade om mitt säryrkande, som handlade om 20 milj kr mer till Barn- och Ungdomsnämnden. Eller inte. Voteringen skedde sist, efter att maxi-alliansens budget redan hade blivit antagen.

Att mini-alliansens ledamöter skulle rösta nej var ju ingen överraskning, men att Miljöpartiet och Välfärdspartiet så klart och entydigt röstade NEJ till mer pengar för barn och unga, var väl i varje fall lite anmärkningsvärt… I varje fall så här ett år före valet…

Tyvärr lade Socialdemokraterna ner sina röster i denna speciella omröstning. De flesta. Någon enstaka röstade faktiskt mot mer pengar till BUN, en röstade med Vänsterpartiet.

Det är väl lite tråkigt, minst sagt, att Socialdemokraterna har gjort det till tradition att aldrig rösta på något annat partis förslag, oavsett om förslaget är bra eller inte. I varje fall om förslagen kommer från Vänsterpartiet…

splittradeVill Socialdemokraterna se ett framtida samarbete med Vänsterpartiet, så kunde man ha visat det här…

Några personer har frågat mig om Vänsterpartiets syn på RUR, budget och underskott. Jag tänkte därför förklara hur vi ser på frågan.

Det går att se upprättandet av en budget från två perspektiv. Endera tittar man först på behoven och sedan på pengarna. Eller också gör man tvärtom. Man tittar på pengarna och sedan behoven. Har man då från början bestämt att detta är den summa pengar vi ska använda, då får man helt enkelt se vad de räcker till.

Och det gjorde Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Och då räckte inte pengarna till Gläntan eller till mindre grupper i förskolan eller till större stöd till elever med behov.

Marika Isetorp (MP) ger uttryck för detta perspektiv, när hon i fullmäktige sa:

”När du lånar pengar för att köpa något ska du se till att du har betalat tillbaka hela behov2lånet innan den köpta varan är förbrukad.”

Vänsterpartiet har perspektivet att utgå från behoven, när en budget ska läggas. Vi såg t ex att det är för stora barngrupper i förskolan, att öppnandet av Väne Ryr kostar, att ungdomsverksamheten behöver mer pengar och att Gläntan behövs. Och så räknade vi på vad det kostade.

Vänsterpartiet kom fram till att kostnaderna skulle innebära att kommunens resultat skulle bli -32 milj kr 2014.

Det lät mycket. Kan Vänersborgs kommun få fram denna summa? Kan Vänersborgs kommun leva med detta underskott? Vänsterpartiet ansåg det.

Så här tänkte Vänsterpartiet.

overskott1. Det går att ta pengar från kommunens överskott de senaste åren och använda dem vid underskott. Det var precis det som var riksdagens syfte när den förra året införde den här möjligheten, dvs RUR (=Resultatutjämningsreserven). Sysselsättningen ska upprätthållas i lågkonjunkturen genom att kommunerna använder tidigare överskott. Det dämpar lågkonjunkturen och bidrar till högkonjunktur. I högkonjunkturen ”återbetalas” pengarna, eftersom fler får arbete och kommunernas skatteintäkter ökar. Så tänkte både riksdag och regering.

RUR-pengarna är förvisso ett slags lån som kostar kommunen 900.000 kr per år, om kommunen lånar 32 milj. Mycket? Isetorp (MP) tyckte det från talarstolen. Kommunens totala budget är på nästan 2 miljarder kr. 900.000 kr utgör 0,045% av budgeten.

Mycket?

2. De styrande i Vänersborg, både mini-alliansare och socialdemokrater/centerpartister, har under de senaste åren ständigt skrikit på att kostnaderna är för stora och att det måste sparas. Och så har resultatet ändå blivit stora överskott… Varför skulle det inte bli det i fortsättningen också?

resultat2012mm_2

Fast just nästa år blir det inte så enligt Eckerbom Wendel (M):

”Sannolikheten för att gå med plus har minskat.”

Har vi hört det förut?

3. I år får kommunen tillbaka 32 milj kr av AFA Försäkring. Antagligen får Vänersborg tillbaka pengar även 2014, även om det inte är lika mycket.

4. Riksdagen fattar med all sannolikhet (99,9%) ett beslut i november om förändringar i skatteutjämningssystemet. Det kommer att ge 10 milj kr ”extra” till Vänersborg. Som gäller även 2014.

5. Den 31 december i år beräknas det att stå +29 milj kr i “rutan” för kommunens resultat. Dagen efter skulle dessa pengar kunna föras över till 2014…

gokunge_arena6. Man skulle också kunna resonera så här. Barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka får de pengar de behöver. Det ger en budget i balans, om vi tar bort kostnaderna för Arena Vänersborg. Eftersom kommunen är tvungen att betala arenan, i varje fall nästa år, så betalar vi arenans kostnader på 35 milj kr med RUR-pengar.

Då blir väl perspektivet på vad det handlar om lite tydligare?

Nu är det väl bara att räkna, har Vänersborg råd att täcka behoven för 2014? Vänsterpartiet anser det.

Men!! Om det skulle uppstå några oförutsedda komplikationer… Om… Det värsta scenariot…

7. Vänsterpartiet är berett att höja skatten om det skulle krävas.

Det sade vi redan vid juni-sammanträdet. Tyvärr så hörde tydligen inga miljöpartister det… Marika Isetorp (MP) sa nu i onsdags:

”Hade det inte varit ärligare av Vänsterpartiet att föreslå en skattehöjning istället? Då hade deras budget framstått som mer seriös och det är troligt att Miljöpartiet valt att rösta på den.”

Det kan väl inte ha undgått någon var Vänsterpartiet står…

Men inte nog med det…

Den 15 april 2013 yrkade Vänsterpartiet och Miljöpartiet, samt Välfärdspartiet och Centerpartiet, på 20 milj kr mer till BUN. Kolla vad det står i yrkandet…

bunyrkande

Kolla vem som har skrivit under! Vad då inte kände till Vänsterpartiets tankar kring skattehöjning…

Men det behövs ingen skattehöjning nästa år för att ge mer pengar till barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka. Vänersborg fixar det ändå.

Slutligen kan det tilläggas att en privatekonomisk budget inte rakt av kan jämföras med budgetarna inom den offentliga sektorn. Det är inte samma sak. Det har den borgerliga nationalekonomen Keynes skrivit om för länge sedan…

avbetalaFör övrigt är det inga problem för kommunen att ha lån, så länge kommunen kan både amortera och betala ränta. Och det kan Vänersborg.

När det var dags att besluta, efter den långa debatten, fanns det tre yrkanden (plus mitt delyrkande om BUN). Maxi-alliansens budgetförslag, Socialdemokraternas/Centerpartiets och Vänsterpartiets.

Maxi-alliansens förslag var huvudförslag och mot det skulle utses ett motförslag. Det blev då, som brukligt är, votering mellan motförslagen, dvs Socialdemokraternas/Centerpartiets förslag och Vänsterpartiets. Socialdemokraternas/Centerpartiets vann, eftersom maxi-alliansens ledamöter avstod från att rösta.

I den andra omröstningen stod maxi-alliansens förslag mot Socialdemokraternas/Centerpartiets. Vi i Vänsterpartiet försöker alltid att se till innehållet i förslagen.  Och då var det inte svårt att se att Socialdemokraternas/Centerpartiets budgetförslag låg närmare vårt. Därför röstade vi med Socialdemokraterna/Centerpartiet. Det var det minst dåliga av de två förslagen.

Det spelade dock ingen roll. Maxi-alliansens budgetförslag segrade med röstsiffrorna 26-23.

Vänsterpartiet lämnade in en skriftlig reservation. Jag återger den i sin helhet nedan.

Detta är Vänsterpartiets syn. Vi får se om den delas av vänersborgarna nästa år.

====

reservationReservation

Ärende 2 Återremitterat ärende avseende beslut om Mål- och resursplan

Vänsterpartiets yrkande förlorade i omröstningen som gällde att ta fram ett motförslag till de fem partiernas huvudförslag inför slutomröstningen.

Vi beklagar detta. Vi vill ännu en gång betona att vårt yrkande på bästa sätt uttrycker prioriteringar som Vänsterpartiets medlemmar och förtroendevalda anser vara viktiga.

Vårt förslag stod i tydlig kontrast mot förslaget som Gunnar Lidell lyckades samla fem partier bakom. Vi säger fortfarande att det vinnande förslaget är till men för Vänersborg.

Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag uppvisade inte samma offensiva inställning som vi ville betona i vårt eget förslag. Ändå är skillnaden mellan deras motförslag och de fem partiernas vinnande budgetförslag markant.

Vårt beslut blev därför enkelt: Kan vi inte få igenom allt, ska vi inte behöva säga nej till hälften. Det är så man ska förstå vårt ställningstagande.

Logga2I denna reservation vill vi också lämna till protokollet att det är vår bestämda uppfattning att fullmäktiges slutliga avgörande kunde ha sett annorlunda ut. Avvaktande tystnad och passivitet under processen visade sig tippa över balansen för några representanter av fullmäktiges minsta partier. Det skulle inte behövt hända – och de som bär ansvaret för att det blev fel gör förhoppningsvis aldrig om samma sak igen.

Vänsterpartiets ledamöter

Efter KF (2): Barn, ungdomar och fritid

28 september, 2013 4 kommentarer

protest2Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, dvs den nya maxi-alliansen, lade mot alla protester och sunt förnuft tillsammans ner demensboendet Gläntan. De dementa ska bidra till att kommunens budget inte går med underskott…

Maxi-alliansen behövde även hjälp av barn och ungdomar för att budgeten skulle gå ihop. Därför får Barn- och Ungdomsnämnden bara 54.000 kr mer än i år.

Det innebär i praktiken en nedskärning på flera miljoner. Kommunfullmäktige har ju redan fattat ett beslut om att öppna Väne Ryr. Det beräknades kosta 4,8 milj kr, vilket i nu-läget möjligtvis kan visa sig vara en för låg siffra. De ändrade skolskjutsreglerna som nämnden själv har beslutat om beräknas kosta 1,2 milj kr. Dessutom är det säkerligen så att läroböcker och undervisningsmaterial ökar i pris även nästa år. Som de brukar göra. Inköp av t ex IT-utrustning, som datorer och läsplattor, kan med all sannolikhet inte heller ske i den utsträckning som behövs. Det står faktiskt svart på vitt i Skollagen:

”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Skollagen säger ”tidsenlig”, och ”ska”!

over_lagenFast det är klart, Gunnar Lidell gav väl uttryck för maxi-alliansens inställning, när han vid ett tillfälle i onsdagens fullmäktige, i en replik till Marianne Karlsson (C), sa att Skollagen inte stod över beslut fattade av kommunfullmäktige…

Hallå Gunnar Lidell! Tror du verkligen att ett beslut av fullmäktige står över svenska lagar?

54.000 kr är ett hån mot våra barn och ungdomar. Och särskilt mot de barn som redan nu vistas i alltför stora barngrupper med allt för lite personal. Och mot de elever som är i behov av extra stöd av olika slag.

Barnen och ungdomarna får istället veta av maxi-alliansen att besparingarna på dem är till för deras egen skull. De ska inte behöva uppleva att Vänersborgs kommun har stora lån, när de har blivit vuxna. Typ om 15-20 år…

ungdomarTror verkligen maxi-alliansens representanter att deras budget får barnen och ungdomarna att känna att de vuxna tycker att de är viktiga?

Eller har maxi-alliansen inte förstått vad budgetbeslutet innebär? Marie-Louise Bäckman (KD) sa:

”kanske höjer vi rankingen.”

Med 54.000 kr?

Risken är också stor att skolor ställs mot varandra, elever mot elever, föräldrar mot föräldrar. Tätorternas skolor får betala för att de små landsbygdsskolorna finns kvar, alla kommunens skolor får betala öppnandet av Väne Ryr. Betala med mindre resurser till undervisningsmaterial och färre lärare…

Joakim Sjöling (S) sa från talarstolen:

”Strukturbeslutet kostade, det visste vi. Ni tar inte ansvar för detta beslut!”

Tror Gunnar Lidell (M) att barnen och ungdomarna – och föräldrar, pedagoger och annan personal på våra förskolor, fritids och grundskolor – verkligen tänker på dem när han säger:

”Vi föredrar att ha RUR-pengarna till när vi verkligen behöver dem.”

tomteEller Marika Isetorps ord om de partier, som ville satsa på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka:

”ska lura sina medborgare. … låta påskina att det finns pengar när det är tomt i kassan … ta på sig tomteskägget och dela ut pengar…”

Och så fick vi reda på av Johan Ekström (FP), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, att Arena Vänersborg årligen kostar 35 miljoner kr. 35 miljoner kronor!! Och han vet.

Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Marie-Louise Bäckman (KD), Marika Isetorp (MP) och Morgan Larsson (VFP), varför tog ni inte 35 miljoner kronor mer från budgeten och gav till barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka – och använde RUR-pengar till arenan?

Varför prioriterar ni Arena Vänersborg framför barn och ungdomar, gamla och sjuka?

Maxi-alliansen gav egentligen inga svar under fullmäktigedebatten på varför just barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka ska bidra till en ”budget i balans”. Morgan Larsson (VFP) sa bara:

”Vi vill inte låna till driftspengar.”

Morgan Larsson låter som ett eko från de ”stora”. Gunnar Lidell (M) sa:

”Vi vill inte låna pengar till driften.”

Lena Eckerbom Wendel (M):

”Onödigt att använda RUR för drift.”

Driften av Arena Vänersborg är tydligen en annan sak… Maxi-alliansen har övertagit Socialdemokraternas och Centerpartiets syn på bandy…

lyssnarinteFast ska jag vara ärlig, Folkpartiets Johan Ekström gav ett svar. Ekström sa nog vad alla i maxi-alliansen verkligen tyckte och tänkte:

”Om vi hade lyssnat på invånarna hade vi inte haft en krona kvar.”

Läs gärna citatet en gång till. Kommentarer är överflödiga.

Så ni friidrottare som tränar ocfrendevi5h tävlar på Frendevi, eller försöker, och ni som vill ha en konstgräsplan i Brålanda – det finns inget större hopp för er. Det var bara Lutz Rininsland (V) och jag (V), som lyfte frågan i fullmäktige. Ingen annan ansåg det vara viktigt.

Är det någon som undrar vad Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna sa om budgeten?

”Vi tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Och så lade Karlsson och Skenhall (SD) ner sina röster, samtidigt som de hoppades att fler skulle rösta på dem i nästa val…

Varför då?

Maxi-alliansens behandling av de allra mest utsatta i kommunen är bedrövlig. Ett tungt ansvar vilar på deras axlar…

Efter KF (1): Gläntan läggs ner!

26 september, 2013 1 kommentar

tired4Hur sammanfattar man en 5 timmar lång diskussion med 94 inlägg? Genom att redogöra för beslutet?

Kanske. Jag börjar där.

Mini-alliansen, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet och Välfärdspartiet – med andra ord, den nybildade maxi-alliansen – röstade med siffrorna 26-23 igenom sin besparingsbudget. Två sverigedemokrater avstod från att delta i årets viktigaste beslut.

Den av kommunfullmäktige antagna budgeten betyder alltså nedskärningar på Socialnämnden, där nedläggningen av demensboendet Gläntan ingår, och ett tillskott på 54.000 kr till Barn- och Ungdomsnämnden.

En stor del av gårdagens debatt handlade om Gläntan.

lidellKFVissa i maxialliansen talade i klartext. Gunnar Lidell (M) och Marie-Louise Bäckman (KD) var tydliga med att syftet med nedläggningen av Gläntan var att spara pengar. Bäckman beklagade sig i samband med konsekvenserna av en nedläggning. Det var till och med svårt att veta om hon argumenterade för eller mot Gläntan. De flesta av dem som senare röstade ja, låtsades dock inte om nedläggningen, dvs de yttrade sig överhuvudtaget inte på sammanträdet.

Sedan fanns det de som sa en sak och menade en annan…

Marika Isetorp (MP):

”Vi har i budgeten lagt in att vi ska renovera för att möta behovet av äldrevård.”

Morgan Larsson (VFP) skrev i tisdagens TTELA:

”Därför innehåller budgeten ett boendeuppehåll på Gläntan för att bygga om och iordningställa ett boende efter dagens krav och normer inom äldrevård.”

Och Larsson sa ungefär samma sak i fullmäktige också.

shakeheadDet var inte sant i tisdags, det var inte sant igår och det är inte sant idag heller. Det finns inget beslut om att tillskjuta medel för en ombyggnad av Gläntan. Och det togs inte heller något sådant beslut igår!

För då så skulle det stå en summa pengar i kolumnen för 2014. Eller för 2015. Eller för 2016. Och det gör det inte!

Vad ska man säga, ”töjer” Isetorp och Larsson bara på sanningen? Eller slirar de på sanningen? Kanske far de med osanning? Eller ljuger de?

Och dessutom, att avveckla Gläntan kan, hur Isetorp och Larsson än vrider och vänder på det, aldrig vara detsamma som en tillfällig stängning för en ombyggnad!

Marianne Ramm (V):

”Ombyggnaden är en helt annan sak. Vid en ombyggnad flyttas folk tillsammans både personal och patienter. Detta är besparing.”

Ann-Britth Fröjd (C) ville ha besked från maxi-alliansen om vad som händer vid nedläggningen.

”Redovisa vad som händer med de boende, anhöriga och personalen?”

closedFröjd ställde frågan tre gånger. Ingen svarade… Den som kom närmast ett svar var Gunnar Lidell. Han hade fullt förtroende för personalen.

Det fick Benny Augustsson (S) att gå upp i talarstolen:

”Du lägger konsekvenserna på ert beslut på personalens axlar. Om det inte funkar, är det då personalens fel?”

Morgan Larsson (VFP) hade fler argument… Larsson skrev i sin debattartikel att Gläntan drivs på dispens. I talarstolen igår sa han:

”Brandskyddet är inte godkänt.”

Det här är inte sant – inte det heller – vilket Lennart Niklasson (S) påpekade. Brandskyddet behöver åtgärdas, men det finns inget föreläggande. Niklasson skrädde inte orden, när han fortsatte:

”Det är allvarligt att du inte har den kunskapen efter 3 år i Socialnämnden!”

sprinklerMorgan Larsson pratade om att det var nödvändigt med ett sprinklersystem.

Vänsterpartisten Pontus Gläntegård, som dagligen arbetar med sådana här frågor, konstaterade att det här inte heller var sant. Det finns inga krav på sprinklers! Även Gläntegård var tuff:

”Morgan vilseleder församlingen.”

Ja, vad ska man säga? Representanterna för den traditionella mini-alliansen talade ju, vad man än kan tycka om det (och det gör man ju), i varje fall klartext. Representanterna för Miljö- och Välfärdspartiet försökte dölja sanningen genom att lägga ut dimridåer. Om man ska uttrycka det snällt…

Det går inte att samtidigt lägga ner Gläntan och ha den kvar!

Beslutet om att lägga Gläntan i malpåse är fattat mot bättre vetande!

Jag kunde inte låta bli att fråga Morgan Larsson, med anledning av både nedläggningen av Gläntan och den i praktiken bantade budgeten för Barn- och Ungdomsnämnden (jag återkommer till BUN):

”Varför heter ni Välfärdspartiet?”

sandladaMorgan Larsson blev sur. Han sade något i stil med att jag skulle få:

”sitta själv i den sandlådan.”

Men frågan var seriös, och på en rast så sa jag det till Morgan. Igen. (Jag hade faktiskt sagt det en gång i talarstolen också.) Men Morgan Larsson ville inte prata med mig. Han var fortfarande sur. En minut(!) efter att jag hade försökt prata med Morgan, så kom ett par pensionärer fram till mig – och sa precis samma sak.

”Varför heter partiet Välfärdspartiet? De borde heta ”Ovälfärdspartiet istället!”

Och när jag slog upp TTELA i morse återgavs ett uttalande av en anställd på Gläntan:

”Hon ställer sig frågan hur Välfärdspartiet kan kalla sig Välfärdspartiet.”

Ja du Morgan Larsson, du blir nog tvingad att svara på frågan vilket du vill eller inte. Om inte annat i september 2014…

Eller är det så enkelt att Morgan Larsson var tvungen att acceptera en nedläggning av Gläntan, för att, som Larsson sa i TTELA den 8 september:

”Att vi med våra två mandat överhuvudtaget sitter med de stora partierna och diskuterar budgeten är stort för oss.”

skog4När det gäller Miljöpartiet så kan man nog ana att det var på liknande sätt. Det viktiga för miljöpartisterna verkar inte vara själva budgetens innehåll. Det viktigaste tycks vara att Miljöpartiet får igenom något. Vad som helst. Även om det bara råkar vara en skog. I varje fall Mariedalsskogen.

Och därför vände sig Miljöpartiet till mini-alliansen…

”Där lyssnade man på oss och gick oss till mötes.”

Miljöpartiet tar tydligen hellre en dålig budget som innehåller några MP-krav, än en bra budget som inte gör det. Och då kan Marika Isetorp och Miljöpartiet utropa att det är:

”Miljöpartiets röster som är avgörande.”

Precis som om det är en tävling.

Direkt efter det förra citatet, så sa Isetorp:

”Det kanske kan kännas upprörande för politiker vars budget blir ratad.”

För oss i Vänsterpartiet handlar budgeten om människor och människors behov och att göra Vänersborg till en så bra kommun som möjligt att leva i. Vår upprördhet beror framför allt på att maxi-alliansen sparar på de i vår kommun som har störst behov, maxialliansende gamla och sjuka, barn och ungdomar.

Vänsterpartiet ser inte budgeten som en tävling!

Politiskt sett betyder gårdagens uppgörelse mellan M, FP, KD, MP och VFP att det nu är en majoritet som styr i Vänersborg. Det har samtidigt blivit två oppositionspartier mindre. Det gör det i och för sig lättare för vänersborgarna att rösta i valet nästa år…

För det finns numera bara ett parti, som konsekvent under de två senaste mandatperioderna har varit och är för satsningar på barn och ungdomar, gamla och sjuka.

Vänsterpartiet.

.

PS. Det hände mycket mer igår, både kring budgeten och andra ärenden. Jag återkommer.

KF 25/9: …och ett yrkande…

25 september, 2013 Lämna en kommentar

fearI måndags skrev jag om att jag ska ställa två frågor på dagens fullmäktigesammanträde. Det ska jag, men jag ska också lägga ett alldeles eget yrkande. Om att Barn- och ungdomsnämnden tillförs ytterligare +20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013).

Förslaget ingår i Vänsterpartiets hela budgetyrkande. Men jag vill också bryta ut frågan och ha en särskild votering kring den. Och bara den… (Om nu Vänsterpartiets budgetyrkande inte får majoritet.)

Mitt yrkande kommer antagligen att stå mot avslag rätt och slätt. Vilket betyder att det i praktiken är den nybildade maxi-alliansens (dvs M, FP, KD, MP och VFP) förslag på +54.000 kr som kommer att gälla som motförslag.

Orsaken till mitt agerande är att vill jag se i vilken utsträckning man kan lita på de andra partierna, och på vilken sida de egentligen står – på barnens och ungdomarnas sida eller budgetsiffrornas…

question_markNi kanske kommer ihåg att Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet tillsammans i Barn- och Ungdomsnämnden i april röstade igenom ett yrkande om att begära +20 milj kr av fullmäktige.

Jag undrar hur Miljöpartiet och Välfärdspartiet tänker försvara att de röstar "nej" till 20 milj kr mer till BUN i april och "ja" till 54.000 kr i september…

Jag undrar också över Centerpartiet… Och Socialdemokraterna…

Här kommer mitt yrkande.

===

budgetYrkande – ärende 2: Återremitterat ärende avseende beslut om Mål och resursplan 2014-2016

Undertecknad yrkar på att Barn- och ungdomsnämnden tillförs ytterligare +20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013). Undertecknad står fast vid den summa som en majoritet av Barn- och ungdomsnämnden stod bakom i april. I det beslutet står det:

”Årets budget, 2013, innebär en förändring. För första gången på många år tilldelas barn- och ungdomsnämnden mer pengar än året innan. … Vi menar att detta inte får vara ett undantag eller en isolerad händelse, utan en markering av ett trendbrott. Satsningen på barnen och ungdomarna måste fortsätta!”

Pengarna bör fördelas på följande sätt:

  • Förskola: 7 Mkr – ett barn mindre per grupp
  • Grundskolan: 3 Mkr (personal+undervisningsmaterial)
  • Väne Ryr (enligt fullmäktigebeslut): 4,8 Mkr
  • Ändrade skolskjutsregler (enligt nämndbeslut): 1,2 Mkr
  • Ungdomsverksamhet: 2 Mkr (ex öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och Sommarscen på Sanden)
  • En summa går automatiskt till fristående förskolor och skolor: 2Mkr?

Ungefär +6 Mkr i utgifter redan är intecknade för nämnden 2014, Väne Ryr och skolskjutsar. Barn- och ungdomsnämnden behöver alltså minst 6 Mkr mer nästa år för att behålla samma ekonomiska nivå som i år.

Barngrupperna på våra förskolor är alltför stora. Förskolorna har under en rad år tagit in allt fler barn utan att anställa personal i motsvarande grad. Det är hög tid att öka personaltätheten.

Vänersborg har en lägre elevpeng och en lägre lärartäthet än majoriteten av kommunerna i Sverige. Omkring en fjärdedel av eleverna i grundskolan slutat skolan utan ett godkänt betyg i ett eller flera ämnen.

Det behövs mer resurser till att öka lärartätheten i grundskolan. Det behövs mer resurser till elever i behov av särskilt socialt stöd. Det behövs mer resurser till elever i behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Vänersborgs kommun har genom åren byggt upp en resultatutjämningsreserv på 65,5 miljoner kr. 2013-06-12 beslutade kommunfullmäktige, § 73 "Riktlinjer för kommunal resultatutjämningsreserv samt förslag till avsättning för åren 2010-2012", Dnr 2013/133, att avsätta 50 mkr av dessa i resultatutjämningsreserv avseende åren 2010-2012. Finansieringen kan lämpligen ske genom att pengar från denna reserv används.

Logga1Undertecknad yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden tillförs ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 jämfört med 2013.

Finansiering sker genom att medel tas från resultatutjämningsreserverna.

Kategorier:Nyheter och politik

Morgan… Morgan… Morgan…

24 september, 2013 2 kommentarer

morgan_LarssonMorgan Larsson i det så kallade Välfärdspartiet hade en debattartikel i dagens TTELA. Rubriken var:

”Vi tar ansvar för skattepengarna”

Borde inte en så kallad välfärdspartist ha satt rubriken ”Vi tar ansvar för välfärden” i stället…?

Morgan Larsson skriver i dagens TTELA att:

”Därför innehåller budgeten ett boendeuppehåll på Gläntan för att bygga om och iordningställa ett boende efter dagens krav och normer inom äldrevård. Eftersom våra äldre inte kan bo på en byggarbetsplats måste de tillfälligt bo på annan plats tills ombyggnaden är klar.”

Morgan Larsson sitter i Socialnämnden. Det gör inte jag. Morgan Larsson kan mycket mer när det gäller verksamheten inom Socialnämnden än jag. Morgan Larsson bör veta mer om äldreboendet Gläntan än jag.

applenparonOch visst är det så att Gläntan är i ett stort behov av ombyggnad. Det vet jag också. Gläntan uppfyller inte den standard som krävs helt enkelt. Men jag får ändå inte riktigt ihop det. Det känns som om Larsson blandar äpplen och päron ganska vilt.

Jag jämför det som Larsson skriver med en skrivelse från Socialförvaltningen undertecknad av socialchefen den 23 september. Igår alltså.

Socialchefen skriver att bakgrunden till avvecklingen av Gläntan är:

”Besparingskrav från KS (=kommunstyrelsen; min anm) och behov att frigöra medel…”

Socialchefen skriver vidare:

”Om en avveckling av Gläntan skulle ske kommer det att få konsekvenser…”

Jag kanske missuppfattar socialchefen, men för mig låter det inte som att han menar  ”ett boendeuppehåll för att bygga om”, som Morgan Larsson skriver i debattartikeln.

Så här är det, och det vet socialchefen. (Men inte Morgan Larsson?)

ombyggnadDet finns just nu bara ett principbeslut om att Gläntan ska renoveras. Gläntan finns med i boendeplanen som fullmäktige har fastställt.

Men!

Det finns inget beslut om att pengar ska beviljas! Som Morgan Larsson ger sken av. Ombyggnationen är ett önskemål, ett förslag från Socialnämnden.

En gång till. Det finns inget beslut om att tillskjuta pengar till en renovering av Gläntan.

Det vet socialchefen. (Men inte Morgan Larsson?)

Och en sak till Morgan Larsson. Om det inte finns pengar till Gläntan nästa år, hur kan du då lova att det finns 2015…? För om du inte vill låna nu, hur motiverar du i så fall att du vill låna sedan?

Det Morgan Larsson skriver i dagens TTELA är med andra ord ett önsketänkande som i nu-läget helt saknar grund.

Men Morgan Larsson kanske kan reda ut begreppen på morgondagens fullmäktige och förklara för både socialchefen och mig vad han menar? Och för TTELA:s läsare…

I hela debattartikeln låter Morgan Larsson för övrigt som ett eko från Marika Isetorp (MP), som i sin tur låter som ett eko från de djupblå moderata urskogarna.

Morgan Larsson skriver om den nybildade maxi-alliansens (=M, FP, KD, MP och VFP) budgetförslag:

”Kommunen behöver inte låna pengar och vi har planerat för en kontrollerad och ansvarsfull ekonomi.”

Som jag har skrivit förut. Det är lätt att lägga en noll-budget om man struntar i människors behov.

sjuk2Om man sparar på de gamla och sjuka, om man struntar i de elever som har svårigheter av olika slag i skolan, om man struntar i att barngrupperna i förskolan är alldeles för stora – då är det ingen som helst konst att lägga en budget som är ”ansvarsfull” i Morgan Larssons betydelse.

Men det har inget som helst att göra med att man tar ansvar för vänersborgarna.

Tänk om Morgan Larsson hade föreslagit en försäljning av arenan istället. Det hade varit att ta mer ansvar än att spara på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka.

Nä, driv arenan vidare, säger Morgan Larsson, lägg ner Gläntan istället! Och spara på barnen och ungdomarna!

Jag säger det igen:

Varför har vi en offentlig sektor om det inte är för att hjälpa de som har behov?

Och så hade det varit på sin plats om Morgan Larsson förklarat varför han döpte sitt parti till Välfärdspartiet? Hade inte ett bättre namn varit typ ”Budget-partiet”?

Eller – ”De Gamla Moderaterna”…?

.

PS. Morgan Larsson skriver om att Vänsterpartiet vill öka bankskulden. Vänsterpartiet vill använda pengar ur resultatutjämningsreserverna (=RUR). Vänsterpartiet vill använda pengar som en enig riksdag har beslutat får och bör användas för att upprätthålla både sysselsättningen och välfärden! (Om du vill veta mer om RUR, så kan du läsa en tidigare blogg.)

KF 25/9: Två frågor

23 september, 2013 Lämna en kommentar

kommunhusetNu på onsdag har som sagt kommunfullmäktige sammanträde kl 16.30 i Sessionssalen på Kommunhuset. Då kan vänersborgarna se med egna ögon och höra med egna öron var partierna verkligen står. Partierna kan säga vad de vill, på medborgardialoger, i valrörelser etc (och det gör de också), men på onsdag är det på riktigt. Budgetbeslutet visar vad partierna står, eller går, för och gör – i verkligheten.

Så glöm inte att boka in fullmäktigemötet. Budgeten kommer redan som ärende 2 på dagordningen.

Jag har idag varit på Kommunhuset och lämnat in två frågor till fullmäktigemötet. En fråga ställer jag till kommunstyrelsens ordförande, och Vänersborgs (relativt) starke man, Gunnar Lidell (M). Den handlar om rutiner i kontakten mellan politiker och allmänhet. Den andra frågan ställer jag till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson, också han moderat. Den handlar om kommunikationen mellan politiker och tjänstemän inom ”hans” förvaltning.

Här följer de båda frågorna, först frågan till Gunnar Lidell, sist frågan till Christer Thobiasson.

===

lidellFörvirrande mångfald skapar osäkerhet

Inom kort blir det möjligt att lämna in medborgarförslag. Detta välkomnas säkerligen av medborgare som vill vara delaktiga i utvecklingen. Förmodligen behöver vi dock inte räkna med en flod av medborgarförslag. Tittar man på inkommande ”post” i olika former, så gäller kontakten från våra medborgare oftast en fråga, ett påpekande eller en protest mot något beslut.

Här kommer mina frågor in.

Det verkar inte finnas någon rutin som gäller hela kommunen, förvaltningar och nämnder om hur frågor eller invändningar ska hanteras. Nu sker det på många olika sätt. Varken allmänheten eller vi förtroendevalda kan vara nöjda med att det råder osäkerhet om vad som gäller eller hur det borde hanteras.

Framställningar till en nämnd kan stanna i förvaltningen, föras vidare till ordföranden eller presidiet, till nämnden eller också kan det bli en notis i nämndens ”meddelandelista”.

Det förekommer att förvaltningen bekräftar inkommande ”kontakt” å nämndens vägnar, men det finns också nämnder där så inte sker.

Framställningar besvaras i några nämnder av förvaltningen, i andra fall av förvaltningen å nämndens vägnar, någon gång inte alls, en annan gång av ordföranden eller presidiet och i sällsynta fall av hela nämnden. Om så sker är det mest ett snabbt beslut i nämnden att ställa sig bakom ett utlåtande, ett yttrande eller en tjänsteskrivelse.

Nu har vi fattat beslut om en rutin för medborgarförslag. Mina frågor är:

Borde det inte ligga i allas intresse att rutiner införs, så att både allmänheten och vi förtroendevalda kan lita på att frågor och andra spörsmål hanteras tillfredsställande och på samma sätt i alla nämnder, styrelser och förvaltningar?
Vore det inte en fördel om kommunledningen gav anvisningar till sådana här rutiner?

===

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Informerades inte förvaltningen om kommunfullmäktiges beslut?

I mars 2011 ställde sig fyra partier bakom en gemensam motion. Yrkandet gällde ett önskemål om ändring av en gällande detaljplan från 1933.

Detaljplanen betecknade en del av området vid Kindblomsvägen på Blåsut som KVARTERSMARK, den andra delen var ett grönområde som inte var planlagt för bebyggelse.

26 september 2012 avslog kommunfullmäktige motionen.

Den 1 november 2012 ordnade förvaltningarna en medborgardialog i enlighet med en begäran från kommunfullmäktige. Här gällde det ett godkännande av ett exploateringsavtal för samma område som motionen syftade på. Medan de berörda kringboende under dialogen ville tala om ett ”grönområde” avseende hela området, hänvisade representanter från förvaltningen gång efter annan till att den korrekta beteckningen för området, som var aktuell för exploatering, var kvartersmark och inget annat.

Nu ett år senare ställer förvaltningen skyltar utanför området som innehåller information som är förvirrande. Är inte förvaltningen informerad om att kommunfullmäktiges beslut slog fast att området inte kan anses vara ett grönområde?

kindblom_skylt

Dags för kommunfullmäktige

21 september, 2013 Lämna en kommentar

budgetNu på onsdag sammanträder Vänersborgs kommunfullmäktige. En lång rad frågor ska behandlas, men den i särklass viktigaste är naturligtvis budgeten för nästa år. Det är inte bara onsdagens viktigaste fråga förresten – det är årets absolut viktigaste.

Vill du veta var partierna står i frågor om barn och unga, gamla och sjuka, satsningar på landsbygden, typ Frendevi, Sörbyvallen, Sikhall, Nordkroken eller Gardesanna, så är det bara att komma och lyssna. Sammanträdet är offentligt och börjar kl 16.30 (OBS. Tiden!) i den stora och rymliga Sessionssalen i Kommunhuset.

maxialliansenEn viktigt anledning till ett ”studiebesök” är att det är val om ett år. Då kommer partierna att leverera sitt valfläsk av önskningar, drömmar och visioner. I bästa fall. I sämsta fall, lögner och halvsanningar. Vill du veta vad partierna verkligen tycker och vilken politik de verkligen för – då ska du komma på onsdag.

Budgetbeslut är verklig politik!

Och i år syns den stora skiljelinjen tydligare än någonsin!

Som ”Roy Andersson” skrev i en kommentar till min förra blogg:

”Sir Winston var försvarsminister under första världskriget och fick höra att man skulle ta bort kulturpengar och flytta dom till försvaret.
– Vad är det då vi skall försvara? frågade sir Winston C.

Var det verkligen meningen att vi skulle ha en gemensam sektor UTAN att ta hand om ungar, gamla och sjuka?”

Så är det. Varför ska vi betala skatt, om inte pengarna går till dem som verkligen behöver dem?

windowsFullmäktige ska öka IT-avdelningens investeringsbudget med 4,5 milj kr. Varför då? Hör och häpna. Vänersborgs kommun ska införa:

”en ny Microsoftbaserad miljö.”

Äntligen!

Min ”gamle” rektor Rolf och jag använde Microsoft NT som nätoperativ när vi en gång i tiden byggde upp Dalboskolans nät. Det var inte populärt… Onsdagens beslut känns lite som en senkommen upprättelse…

Vattenpalatset ska göra en nyemission med 1,5 milj kr för att bolaget ska stärkas finansiellt. Finansiering sker genom ökad upplåning. Det är inget att orda om. Kanske Miljöpartiet ser det som ett SMS-lån. Vi får se…

naringsliv1Kommunfullmäktige ska också anta ett nytt ”Strategiskt Näringslivsprogram”. Det har skrivits ihop/sammanställts av kommunens nya näringslivschef Christel Thuresson, efter diskussioner med både politiker, tjänstemän och, framför allt, näringslivet självt.

Äntligen!

Det är ett bra program och det är på tiden att kommunen kraftsamlar kring Vänersborgs näringsliv. Kommunens konkurrens- och attraktionskraft måste öka. Det är ett måste för kommunens framtid.

Och nu är Vänersborg på väg!

demokrati3Två demokratifrågor ska behandlas på onsdag, medborgarförslag och öppna nämndsmöten. Båda frågorna kommer att behandlas positivt. Medborgarförslag betyder att vänersborgarna ska kunna lämna förslag till fullmäktige direkt, utan att gå via partierna.

Öppna nämndsammanträden innebär att vänersborgarna ska kunna närvara när olika nämnder och styrelser sammanträder. Dock så måste varje nämnd fatta beslut om detta. Illasinnade rykten säger att betongpartierna kommer att rösta nej i nämnderna, fastän de röstar ja i fullmäktige. Vi får väl se. Ryktena kanske bara är just illasinnade… Sedan kan ju majoriteter ändra sig. Det är snart val…

Frågan om medborgarförslag lyftes från början av Välfärdspartiet och öppna nämndsammanträden av Vänsterpartiet. Kan vara bra att ha i minnet.

stadsodlingMiljöpartiet har lagt en motion om stadsodling. Det är en bra motion. Faktiskt. Stadsodling innebär helt enkelt att enskilda personer ska kunna bedriva lite trädgårdsodling här och var i Vänersborg där det lämpar sig. Själv ser jag fram mot en stor stadsodling på Östra skolans område. Där ser det just nu för jävligt ut! Rent ut sagt. Marken ägs dock inte av kommunen.

Stadsodling är något som breder ut sig, inte minst i amerikanska storstäder. Fördelarna är många. Samhällsbyggnadsnämnden skriver:

”Växter i staden bidrar till bättre luft, biologisk mångfald och mindre dagvatten. De sociala vinsterna är framför allt förbättrad hälsa, utbildning och en ökad gemenskap. Stadsodling som ger ett grönt inslag i samhället och i staden bidrar också till en ökad trivsel.”

Kanske en ökad integration också?

flyktingbarnÄrende 11 handlar om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Här är alla partier överens. Det återstår dock att se vad Sverigedemokraterna tar sig för i frågan. Det skulle förvåna om inte Kurt Karlsson (SD) gick upp i talarstolen och vädrade några mer eller mindre unkna argument. Hoppas att jag slipper bli förvånad.

För de andra partierna är frågan om att ta emot fyra platser för ensamkommande asylsökande barn och sex platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd en fråga om solidaritet. Dessutom hör asylrätten till de mänskliga rättigheterna.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar. Det vore väl för jävligt om inte Vänersborg skulle kunna ta emot barn som far illa.

Vill man se krasst ekonomiskt på det, kanske ”biter” sådana argument på Sverigedemokraterna, så antog riksdagen en lag i veckan som tvingar kommunerna att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kommunerna kan alltså inte säga nej. Men tar kommunerna frivilligt emot barnen, så får man också bidrag från staten.

horseDet finns också en del andra frågor på fullmäktiges ärendelista. Ridvägar, bygglovstaxor, avtal inom gymnasieområdet, några frågor om investeringar och småbåtshamnar utmed Dalslandskusten ska också behandlas. Jag tror att samtliga partier är överens i samtliga dessa frågor.

Kanske kommer det upp några (”enkla”) frågor också. Det brukar det göra. Jag funderar själv på några. Kanske skulle jag fråga om det är vanligt i kommunala sammanhang att höga chefer förutom sin lön också får tjänstepensionsförsäkringar på drygt 45.000 kr i månaden. Som två chefer får på NÄRF…?

Budget 2014: Miljöpartiets kovändning

19 september, 2013 8 kommentarer

kovandningMiljöpartiet och Välfärdspartiet har som bekant kommit överens med den styrande borgerliga minoriteten om en gemensam budget för nästa år. Överenskommelsen med den moderatledda mini-alliansen innebär en sällan skådad helomvändning från Miljöpartiets och Välfärdspartiets sida.

Kovändningen medförde en omfattande kritik. Från politiskt håll är det framför allt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som har protesterat. Men högst av alla hörs de som protesterar mot nedläggningen av Gläntan. Med all rätt.

Som ett svar på kritiken har Marika Isetorp (MP) skrivit en blogg. I bloggen försvarar hon för tredje gången (Isetorp har fått spaltutrymme i TTELA vid två tillfällen) Miljöpartiets kovändning.

mp_blueI sitt försvar av uppgörelsen fortsätter Marika Isetorp att använda argument som är tagna från den allra blåaste moderata handbok. Isetorp undviker dessutom frågeställningar och problem genom att inte låtsas om dem. Hon nämner i sin blogg till exempel inte ett ord om konsekvenserna av nedläggning av äldreboendet Gläntan. Ja, hon skriver inte ens att budgetöverenskommelsen innebär besparingar på det sociala området. (Läs gärna TTELA om Gläntan. Den bästa TTELA-artikeln finns dock i lördagsnumret. Men bara i papperstidningen.) Isetorp ”slirar” också med orden när det passar… När Isetorp skriver om Barn- och Ungdomsnämnden skriver hon:

”En annan sak som var viktig för Miljöpartiet vid en budgetöverenskommelse var att barn- och ungdomsnämnden inte skulle ha något sparkrav.”

Isetorp låtsas inte om att budgetförslagets påslag med 54.000 kr för Barn- och Ungdomsnämnden i praktiken innebär en kraftig besparing på flera miljoner. (Se här.) Och hade Miljöpartiet röstat på oppositionens förslag, så hade BUN fått åtminstone 10 milj kr mer jämfört med i år.

budgetMarika Isetorp och Miljöpartiet i Vänersborg har med budgeten för 2014 ett stort mål – budgeten ska inte visa några röda siffror.

Marika Isetorp skriver:

”Vi som förhandlade fick i uppdrag av vårt parti att hitta en budget i balans.”

Politiken blir enbart en fråga om siffror för Miljöpartiet. Det finns inga människor kvar. Det finns inga barn och ungdomar, gamla och sjuka. Det bor inga människor på Gläntan. På Gläntan bor bara kostnader.

Och budgeten ska gå ihop. Till varje pris.

Varje år.

Det innebär att Marika Isetorp och Miljöpartiet i Vänersborg inte vill använda de så kallade resultatutjämningsreserverna (=RUR). Isetorp skriver ironiskt på sin blogg att hon och Miljöpartiet litade på mig när det gällde RUR – och det kunde de ju inte göra…

smsloanIstället har hon och Miljöpartiet nu kommit till den bestämda uppfattningen att:

”Det är som att tro att alla ekonomiska bekymmer är bortblåsta för att man har beviljats ett nytt sms-lån.”

Resultatutjämningsreserv (=RUR) betyder att en del av överskottet i goda tider ska kunna reserveras och sedan användas för att täcka underskott under dåliga tider. Vänersborgs kommun har en reserv på 65,5 miljoner kr som byggts upp under de senaste åren.

Ja, du läste rätt; sextiofem miljoner kronor!

Vänersborgs kommun har genom besparingar på t ex skolans område gjort stora överskott de senaste åren.

resultat2012mm

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill i sina respektive förslag använda pengar från dessa reserver till Social- respektive Barn- och Ungdomsnämnden.

Det vill inte den borgerliga mini-alliansen, Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Isetorp motiverar varför:

”Resultatutjämningsreserven handlar inte om några pengar som kommunen har tillgång till. Det är helt enkelt en möjlighet att låna ännu mer pengar.”

Som SMS-lån alltså… Enligt Isetorp.

rur_protestVad innebär då resultatutjämningsreserver?

Förslaget om att införa resultatutjämningsreserver (RUR) kom ursprungligen från den borgerliga regeringen under den moderata statsministern Fredrik Reinfeldt. Det kan vara bra för Marika Isetorp att komma ihåg. Det är alltså vår borgerliga högerregering som föreslagit RUR.

regeringens hemsida skriver man så här, när RUR sammanfattas:

”I propositionen föreslås att möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer, förstärks. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting ska ha i sin verksamhet.”

”SMS-lån” Marika Isetorp?

borg_andersIsetorp måste anse att Sveriges moderatledda regering är totalt ekonomiskt okunnig. Regeringen och finansminister Anders Borg (M) tycks ju inte förstå hur viktigt det är att siffrorna i kommunens budget står på plus – varje år!

Dessutom sa Borg i Rapport den 19 september:

”Det enda sättet att stötta en ekonomi, det är att man faktiskt har underskott i dåliga tider.”

Och inte bara det. Isetorps eget Miljöparti röstade för RUR i riksdagen! Beslutet fattades av en enhällig riksdag. (Se en kort video om själva beslutet här!)

”SMS-lån”?

Som en följd av riksdagsbeslutet ändrades också Kommunallagen. I 8 kap står det:

”Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.”

Marika Isetorp skyr inga medel i sitt försvar av den föreslagna besparingsbudgeten. Oavsett vad riksdag och regering, och hennes eget parti, tycker. Isetorp skriver:

”Sedan jag blev politiker i kommunen har jag reagerat över hur lättvindigt många politiker bestämmer att kommunen ska ta lån. Till exempel för att köpa gardiner till Arenan.”

gardinJag vet inte om Marika Isetorp verkligen menar det, men jag får det bestämda intrycket av att hon faktiskt jämför förslaget att använda RUR-pengar till barn och ungdomar, gamla och sjuka, med att låna pengar till gardiner. Det är verkligen att leda sina argument till sin spets. Och hamna helt åt skogen, typ Mariedal Östra…

Jag och många med mig ser pengarna till Barn- och Ungdomsnämnden som en investering!

Och det gör även, på sitt vis, den borgerliga regeringen. Ur regeringens proposition om RUR:

”Kommuner och landsting svarar för en stor och viktig del av det som brukar kallas välfärdens kärna, dvs. vård, omsorg och skola. … Samspelet mellan staten och kommunsektorn måste fungera på ett sätt som gagnar en sund samhällsekonomisk utveckling och skapar goda förutsättningar för välfärd och ekonomisk tillväxt. Samspelet måste också fungera i tider av ekonomisk kris.

Marika Isetorp har rätt i att det innebär ett lån, när man använder RUR-pengar. Överskotten från de tidigare åren har ju redan använts. Men det här med lån är inte något nytt, varken för Anders Borg, S eller V.

featherLånar man pengar, så ska ränta betalas. Räntan på RUR-pengarna uppgår till 3-3,5%. Det betyder att kommunen betalar 900.000 kr per år, om den använder 30 miljoner RUR-kronor.

Mycket?

Nä, säger faktiskt till och med Isetorp. I varje fall inte när det gäller:

”att låna pengar för gröna, hållbara investeringar”

Men det är tydligen inte vettigt att använda ”SMS-lånen” till barn och ungdomar, gamla och sjuka…

Jag förstår inte Isetorps resonemang. Ibland är tydligen RUR-pengarna inget SMS-lån, ibland är det…

Isetorps miljöpartistkollega kommer till hennes och partiets försvar. I en kommentar till en av mina bloggar skriver Per Sjödahl:

noiskog”Miljöpartiet tänker på både barnen och träden. Barnen behöver och har nytta och nöje av att det finns en skog i deras närhet. NO är ju ett viktigt ämnesområde som förstås och studeras bäst ute i naturen. Sen vill vi inte att dom ska få ärva stora lån som dom har svårt att hantera i framtiden.”

Om vi lämnar eventuella synpunkter från fysik- och kemilärare därhän, kan vi konstatera att Sjödahl har en mycket snäv horisont. I stort sett de enda elever som kan utnyttja skogen vid Mariedal Östra är de på Mariedalsskolan! Såvida inte eleverna från andra skolar ska transporteras dit med buss. Men det lär de väl inte finnas pengar till, när grundskolan nästa år i praktiken ska spara åtskilliga miljoner.

Och viktigast av allt, är futtiga 54.000 kr mer till BUN nästa år att tänka på barnen? Tänker man på barnen när man sparar på dem, samtidigt som kommunen betalar upp mot 30 miljoner kr varje år till arenan?

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill i sina respektive förslag använda RUR-pengar.

employedOm alla kommuner upprätthåller välfärden under sämre tider (som nu) genom att använda RUR-pengar, som riksdag och regering vill, så är det ett sätt att motarbeta  arbetslösheten. Detta kan då tillsammans med andra statliga åtgärder bereda jobb till fler människor.

Och fler jobb innebär ökade skatteintäkter för kommunerna.

För någon vecka sedan meddelades att Vänersborg får tillbaka 32 milj kr av AFA Försäkring. Antagligen får Vänersborg tillbaka pengar även 2014.

Dessutom kommer riksdagen med all sannolikhet att fatta ett beslut i november om förändringar i skatteutjämningssystemet. Det kommer att ge 10 milj kr ”extra” till Vänersborg. Som gäller även 2014.

De här ”extra” pengarna kommer att räcka till både amortering av och ränta för ”RUR-lånen”…

Och…

Om det skulle visa sig att allt av någon outgrundlig anledning skulle gå åt Mariedalsskogen, så är inte Vänsterpartiet främmande för en skattehöjning – pengarna går ju till barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka.

Vänsterpartiet tycker att det är värt att satsa pengar på de här grupperna. Om vi inte gör det, om vi inte satsar på barnen och ungdomar, gamla och sjuka – vilka ska vi då satsa på?

Om ett år är det val – då får vi se vilka vänersborgarna vill satsa på.

Kategorier:Budget 2014, MP

Lidell gör Arena Vänersborg till en valfråga!

18 september, 2013 Lämna en kommentar

kaffeDet var väl inte utan att en del vänersborgare höll på att sätta kaffet i vrångstrupen, när de slog upp TTELA i lördags.

Kommunalrådet Gunnar Lidell (M) meddelade att han tänker göra Arena Vänersborg till en av de stora valfrågorna nästa år!

Det var nog fler än jag som undrade om Lidell ville riva hela rasket. Fast det kanske var att ta i tänkte man efter några tiondels sekunder… Ville Lidell sälja arenan då? Äntligen tänkte säkert många… Eller ville Lidell ta bort isen och lägga in konstgräs?

Wow!

Det var med spänning som man började läsa artikeln. Men snart blev nog de flesta något förvånade…? Och besvikna…?

Lidell säger till TTELA att en av de viktigaste valfrågorna 2014 blir:

”Att bygga färdigt Arena Vänersborg”

Va? Vad då bygga färdigt? Är den inte färdig? De 300 miljoner kronorna då?

arena_collageJag vet inte riktigt vad Gunnar Lidell tänker på. Det kan ju inte vara reparationer, som han menar. Typ att åtgärda läckande tak, fuktiga väggar, buktande golv och sånt. Eller förstärka taket.

Det kan ju inte heller vara fler loger. Eller en restaurang till. Eller ett nytt entréplan på 2:a våningen på östsidan. Det finns ju inte på ritningarna. Å andra sidan har ju inte sånt hindrat förut. Alla loger, entréplanet och restaurangen som finns där nu, fanns ju inte heller på de ritningar som fullmäktige godkände…

Fast det är klart, Lidell är en ärlig människa. Till skillnad… Det måste vara något annat som ska byggas klart…

Kan det handla om värmen i arenan? Eller rättare sagt, kylan.

Det måste det nog vara.

Temperaturen i arenan har blivit aktuell i och med att Lidköping ska stå som värd för en av deltävlingarna för Melodifestivalen. Röster har därför hörts, framför allt från IFK:s legendariske ordförande Stig Bertilsson (M), att Vänersborg också borde ha ansökt om att arrangera en deltävling.

Kan Lidköping, så kan väl Vänersborg!

bertilsson2I TTELA sa Bertilsson (M):

”Dessutom passar Arenan utmärkt för Melodifestival.”

Fast det tycker inte Gunnar Lidell (M)…

I P4 Väst den 11 september sa Lidell:

”…hittills har vi inte haft det klimatet i Arena Vänersborgs, alltså klimatet temperaturmässigt då, så att vi med stor trygghet har kunnat presentera ett förslag…”

I TTELA sa Lidell, också den 11 september:

”Men det är ändå en stor risk då värmen i Arenan inte är 100-procentig och blev det snökaos skulle vi bli tvungna, på grund av takkonstruktionen, att ställa in. Sådant skulle inte skapa ”good will” för Vänersborg.”

För kallt och för dåligt tak. Är det detta som Gunnar Lidell menar med att ”bygga färdigt Arena Vänersborg”?

Nej, det kan det inte vara!

Det är inget fel på taket. Det hävdade kommunen bestämt i rättsprocessen mot Länsförsäkringar. Och vann.

Och det är inte heller något fel på temperaturen. Arenan håller precis den temperatur som det var tänkt!

Det var nämligen aldrig tänkt att det skulle bli mer än 8-9 grader i arenan. Även uppe på läktaren. Annars riskerade byggnaden att lida skada. Så stod det tydligt i det material som fullmäktige fick inför det historiska beslutet den 20 juni 2007.

En gång till.

Lutz Rininsland (V) om temperaturen i arenan.

Arenan var aldrig tänkt för mer än 8-9 grader!

Detta påpekade Vänsterpartiet från talarstolen vid flera tillfällen. Lutz Rininsland (V) sa det fyra gånger bara i ett anförande. Det går det dessutom att lyssna på – delar av Lutz anförande finns på YouTube.

Lidell måste förklara vad han menar med att bygga färdigt arenan. Det passar sig väl också, om han dessutom ville vara så vänlig att berätta vad detta ska kosta vänersborgarna…

Men en sak (en till?) förstår jag inte. Är det inte märkligt att Gunnar Lidell (M) och hans stödpartier Folkpartiet och Kristdemokraterna inte bygger färdigt Arena Vänersborg nu? Varför vänta till efter valet? De hade ju kunnat bygga färdigt arenan redan under denna mandatperiod. Det är ju inte så att det saknas stöd i fullmäktige direkt. I kommunfullmäktige sitter också 12 socialdemokrater och 3 centerpartister. Och de vill inget hellre än en fortsatt satsning på arenan.

Vi var 6 ledamöter (från V och MP) i fullmäktige som röstade nej till arenabygget 2007. Vi var i minoritet då, och vi är i minoritet nu.

Det finns inget som hindrar att Gunnar Lidell bygger färdigt arenan nu. Lidell kan ju använda pengarna som han sparar in på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka.

Ett osedvanligt lugnt BUN-möte

16 september, 2013 Lämna en kommentar

stiltjeDet blev som vi alla anade – ett lugnt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. Väldigt lugnt. Inte ens någon folkpartist höjde rösten… Det var nog egentligen alldeles för lugnt…

Lugnet före stormen?

Det mest uppseendeväckande på hela mötet, för min del, var väl egentligen att Marika Isetorp från Miljöpartiet inte mötte min blick en enda gång. Och då sitter vi ändå mitt emot varandra.

Kanske är det bloggarnas fel?

Häpp! Och jag som funderar på att skriva en blogg, en till!, om Miljöpartiets kovändning, och svek, i budgetfrågan…

follow_meFast det var nog inget personligt från Isetorps sida. För när det var dags för ajournering och traditionsenligt gruppmöte (sedan 1,5 år tillbaka, så har S+V+MP+C+VFP haft gemensamma gruppmöten), så gick Isetorp och hennes ersättare Christer åt ett annat håll. Tillsammans med Bengt från Välfärdspartiet…

Så där satt vi andra i oppositionen, inte bara jag alltså – och undrade. Vad var detta? Men det var nog tänkt att vara en markering från Miljö- och Välfärdspartiets sida:

”Vi tillhör inte längre oppositionen!”

Typ.

Det kanske är proteststormen i TTELA:s spalter kring nedläggningen av Gläntan som har fått miljö- och välfärdspartister att dra öronen åt sig? De kanske skäms?

Hur som helst. Det är tråkigt tycker jag. Egentligen. Vi i Vänsterpartiet har haft både ett bra samarbete och en gemensam syn i mångt och mycket under mandatperioden. Inte bara med Miljöpartiet, utan också med Välfärdspartiet.

information2Annars var det som väntat mycket information på sammanträdet. Enhetschef Glännestrand informerade om fritidsgårdsverksamheten, dvs om Ungdomshuset, Sörgården i Brålanda och Lyktan i Vargön. Glännestrand informerade på ett professionellt sätt, som vanligt.

Förvaltningschef Javette inledde ärendet om delårsrapporten. Han skrädde inte orden, när han beskrev svårigheterna med att analysera och följa upp de mål för verksamheten som politikerna i Vänersborg har satt upp. Det finns t ex inget som egentligen går att mäta, ansåg han. Javette menade att det statliga uppdraget var enklare att utvärdera.

Jag tycker att förvaltningschefen har helt rätt. Vilket är lite förvånande. Inte att han hade kapphasträtt alltså (det har han ganska ofta), men att nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) inte har gjort ett bättre arbete. Fast just det sa han inte. Är det något som är och har varit en verklig käpphäst för nämndens ordförande, så är det nämligen att sätta upp tydliga och mätbara mål. Men så har det alltså inte blivit…

BUN:s budget ligger för övrigt på 666 milj kr. En bra bit över en halv miljard alltså! Och prognosen för året är ett överskott på +1,4 miljoner. Som sagts i en tidigare blogg, de som anser att siffrorna i en budget är det viktigaste i en kommunal verksamhet har anledning att hoppa jämfota. De som anser att kunskapsmål, sociala mål, trygghet etc är viktigast, kan stå still ett tag till. Kanske till efter nästa val…

avtal2Nämndens ledamöter fick veta att Samhällsbyggnadsnämnden (=SHB) och BUN fortfarande inte har skrivit några hyresavtal med varandra. SHB har ju ”tagit över” alla fastigheterna, inklusive fritidsanläggningarna. Det var lite av en nyhet. Både nämndens ordförande Eckerbom Wendel och förvaltningschefen klargjorde att de inte tänker betala någon hyra förrän avtal har upprättats och undertecknats. Det var också en nyhet…

Detta innebär kanske att BUN kommer att gå med ett ännu större plus vid årets slut? Det skulle för övrigt behövas nu när mini-alliansen tillsammans med MP och VFP lägger en nedskärningsbudget…

Väne Ryr.

Suck.

skorstenDet upptäcktes asbest i skorstenen vid renoveringen av skolan i Väne Ryr. (Typ asbestkanaler inuti murstocken.) Vilket inte var känt innan. Arbetet stoppades upp några dagar, men nu är saneringen klar, och arbetet fortskrider enligt planerna. Förhoppningsvis håller också tidsplaneringen. Den 7 oktober ska renoveringen vara klar.

Naturligtvis har även en del andra saker upptäckts ”i efterhand” vid renoveringen, men det blir antagligen bara marginella överskridanden av budgeten. Som för övrigt ligger på omkring 7 milj kr – pengar som får hämtas hem inom andra delar av BUN:s verksamhet.
…nu när MP och VFP gjort gemensam ”budgetsak” med Gunnar Lidell (M)…

Till sist.

Marianne Karlsson (C) ställde en fråga till förvaltningschefen, om det var så att landsbygdsskolorna har tillräckliga resurser för särskilt stöd. Kent Javette svarade att alla barn har rätt till stöd. Det spelar ingen roll på vilken skola de går.

Kategorier:BUN 2013
%d bloggare gillar detta: