Arkiv

Archive for 11 september, 2013

Om ett år är det val…

11 september, 2013 2 kommentarer

vbgarenaugLutz Rininsland och jag skickade i torsdags in en debattartikel till TTELA. När det blev måndag och den inte hade publicerats, så skickade vi den också till Vänersborgaren.

Idag finns debattartikeln att läsa i Vänersborgaren.

====

Om ett år är det val…

Politiken i Vänersborg upphör aldrig att förvåna. Nu har Miljöpartiet och Välfärdspartiet sålt sin politiska själ för en överenskommelse med den styrande minialliansen.

Gunnar Lidell (M) lyckades övertala Miljöpartiet och Välfärdspartiet att ställa sig bakom sin budget för nästa år. Som tack fick Miljöpartiet ett löfte om att inte exploatera Mariedal Östra de närmaste åren. Välfärdspartiet fick ingenting.

I gengäld gick Miljöpartiet och Välfärdspartiet med på att lägga äldreboendet Gläntan i malpåse. Det innebär att de gamla som bor där måste flytta och att köerna för de som vill få en plats till äldreboende blir längre.

Budgetförslaget kommer också att slå hårt mot barnen och ungdomarna. Barn- och Ungdomsnämnden kommer i och för sig att tillföras 54.000 kr, men samtidigt måste det sparas för miljoner. Att öppna Väne-Ryr kostar, att verkställa nämndens beslut om generösare skolskjutsar likaså. Dessa pengar måste nu tas från verksamheten, vilket innebär t ex färre lärare och sämre undervisningsmaterial.

Miljöpartiet och Välfärdspartiet har ändrat sin politiska grundsyn över sommaren. I det beslut som BUN tog i april stod det:

”Årets budget, 2013, innebär en förändring. För första gången på många år tilldelas barn- och ungdomsnämnden mer pengar än året innan. … Vi menar att detta inte får vara ett undantag eller en isolerad händelse, utan en markering av ett trendbrott. Satsningen på barnen och ungdomarna måste fortsätta!”

Det som inte fick hända har hänt. Miljöpartiets och Välfärdspartiets kapitulation inför mini-alliansen ställer elever mot elever, föräldrar mot föräldrar, skolor mot skolor.

Miljöpartiet och Välfärdspartiet har en hel del att förklara för sina väljare och för vänersborgarna. Det ska bli intressant att höra hur Miljöpartiet och Välfärdspartiet förklarar för sina väljare varför de 20 miljoner som de yrkade i april nu har krympt till 54.000 kr. Det ska bli intressant att höra hur Miljöpartiet förklarar att skogen vid Mariedal Östra är viktigare än behoven hos barnen och ungdomarna? Det ska bli intressant att höra hur Välfärdspartiet förklarar varför partiet heter Välfärdspartiet. Är det för att de vill skära ner på välfärden?

I TTELA säger Isetorp:

”Det är en ansvarsfull budget som inte hamnar på minus.”

Det är ingen konst att lägga ”nollbudgetar” om man struntar i människors behov…

I förra veckan meddelades förresten att Vänersborg får tillbaka 32 milj kr av AFA försäkring…

Om ett år är det val…

Stefan Kärvling och Lutz Rininsland
Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: