Arkiv

Archive for 7 september, 2013

Budget 2014: Om Miljöpartiet och Välfärdspartiet

7 september, 2013 6 kommentarer

maxialliansenDet är inte varje dag som politiker får chansen att argumentera för sina beslut i TTELA – vid två tillfällen! Särskilt inte om det gäller småpartier. Men idag hände det.

Redan i torsdagens TTELA fick Miljöpartiets Marika Isetorp uttala sig om och försvara sitt och de borgerliga högerpartiernas budgetbeslut. Isetorp var till och med med på bild! I dagens TTELA får Marika Isetorp ytterligare en chans att utveckla argumenten. (Dock utan bild.) Tydligen räckte inte utrymmet till i torsdags. Även Morgan Larsson i Välfärdspartiet får försvara att han och hans parti står bakom nedskärningar i Socialnämnden och Barn- och Ungdomsnämnden. Välfärdspartiet har ingen ordinarie plats i kommunstyrelsen, så det var väl därför som Larsson inte var med i torsdagens artikel.

På Facebook har Marika Isetorp (MP) redan lovat att återkomma en tredje gång. Det är tydligen svårt det här. Och det förstår jag. Isetorp har inte bara att försöka övertyga vänersborgarna om förträffligheten i sitt ställningstagande – Isetorp måste också försöka övertyga en hel del medlemmar i sitt eget parti om helomvändningen.

kovandningFör en helomvändning är det! Inte bara jämfört med Miljöpartiets respektive Välfärdspartiets budgetförslag i juni. Utan deras politik överhuvudtaget de senaste åren.

På kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni krävde Miljöpartiet 7 milj kr mer till BUN. Redan under själva sammanträdet började Miljöpartiet flörta med de borgerliga och skrev ned sitt yrkande till 3,7 milj kr. På samma sammanträde krävde Välfärdspartiet 13,8 milj kr mer till Barn- och Ungdomsnämnden.

Miljöpartiets och Välfärdspartiets budgetförslag i juni var en bantning från 20 milj som Miljöpartiets och Välfärdspartiets, tillsammans med Vänsterpartiets och Centerpartiets, ledamöter krävde i Barn- och Ungdomsnämnden.

Miljöpartiets och Välfärdspartiets uppgörelse med de borgerliga slutar på 54.000 kr mer till BUN. Från 20 miljoner till 54.000 kr på några månader.

osthyvel_skola54.000 kr mer till BUN är i praktiken en nedskärning! (Se min förra blogg!) Det finns redan beslut att öppna förskola och skola mm i Väne-Ryr. Det innebär ökade kostnader på nästan 5 milj. Det finns också ett beslut på förändrade skolskjutsregler, som kostar nämnden 1,2 milj kr. Med andra ord, 54.000 kr mer till BUN är en besparing! (Täcker 54.000 kr ens inflationen?)

I dagens TTELA-artikel försvarar Marika Isetorp (MP) neddragningen på följande sätt:

”Vi ser gärna att BUN får mer pengar men inte på bekostnad av kommunens framtida ekonomi.”

Om barnen och ungdomarna får mer pengar, så är det på ”bekostnad”! Varför Isetorp hänvisar till just kommunens ”framtida ekonomi” vet jag inte, men hon har övertagit begreppet från moderaternas vokabulär. Den luddiga ”framtiden” får på något mystiskt sätt rättfärdiga dagens politik, dvs besparingarna på dagens barn och ungdomar. Varför det just är barnen och ungdomarna som ska säkra ”framtidens ekonomi” svarar inte (M)arika Isetorp på. Varför inte lika gärna Arena Vänersborg eller Ursand eller…?

Morgan Larsson, Välfärdspartiets partiledare, försvarar i TTELA neddragningarna på barnen och ungdomarna:

”När man sedan tar ett övergripande beslut måste man se till hela kommunens behov.”

Välfärdspartiet tog alltså inte hänsyn till ”hela kommunens behov” i sitt ursprungliga budgetförslag, det partiet lade i juni. Hur ska man då kunna lita på att Välfärdspartiet tar hänsyn till ”hela kommunens behov” denna gång? Eller med alla andra förslag som partiet lägger i fullmäktige? Sedan lär vi oss också att vi inte ska lita på det som Välfärdspartiet säger i nämnderna. I nämnderna ser nämligen inte Välfärdspartiet till ”hela kommunen”. Inte där heller.

Hur ska man kunna samarbeta med Välfärdspartiet? Hur ska man kunna lita på Välfärdspartiet?

old_man2Inte nog med att barnen och ungdomarna tydligen inte ingår i Välfärdspartiets definition av ”hela kommunens behov”, de äldre gör det inte heller. Och enligt Miljöpartiet ska också de äldre bidra till kommunens ”framtida ekonomi”.

I budgetuppgörelsen med de borgerliga i mini-alliansen ingår nämligen nedläggning av äldreboendet Gläntan. De gamla som bor där måste flytta… Köerna för de som vill få en plats till särskilda boenden blir längre.

I Socialnämnden ville både Miljöpartiet och Välfärdspartiet behålla Gläntan. Men hur var det? Jo, i nämnderna ser ju inte Miljöpartiet till kommunens ”framtida ekonomi” och Välfärdspartiet inte till ”hela kommunens behov”…

Jag citerar TTELA:

”Gläntan i dess nuvarande form kan inte drivas vidare, boendet måste byggas om, säger Morgan Larsson (VFP) och understryker att stängningen är tillfällig.”

På mig låter det som om om Morgan Larsson vill äta upp smörgåsen och ändå ha den kvar. Larsson säger ju faktiskt att Gläntan behövs. Enligt förvaltningen kan Gläntan också drivas vidare. Varför röstade annars Morgan Larsson ”ja” till Gläntan i Socialnämnden? Och om det nu måste byggas om, varför har det inte avsatts några pengar till detta i budgetförslaget från den borgerliga ”maxi-alliansen”?

Marika Isetorp (MP) säger inget speciellt i TTELA-artikeln om Gläntan, men hon säger rent allmänt:

”Vi försöker prioritera och ta ansvar för att kommunens låneskuld inte ska bli större.”

Nej Marika Isetorp! Det är inte du och Miljöpartiet som tar ansvar – det är de äldre (och barnen och ungdomarna) som får göra det!

sjal_soulMiljöpartiet och Välfärdspartiet har sålt sin politiska själ. De prioriterar några siffror i en budgetsammanställning precis som de borgerliga. De ser inte till innehållet, till verkligheten, till de enskilda människorna. De ser rent formellt på det hela. Precis som om en budget har ett eget liv.

Men vad har de då fått betalt för sin själ? Enligt artikeln i TTELA, som grundar sig på en intervju med Morgan Larsson:

”…avgiftshöjningarna inom socialtjänsten uteblir.”

Men de här avgiftshöjningarna var borttagna ur mini-alliansens budgetförslag redan vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni! Innan onsdagens uppgörelse i kommunstyrelsen!

budgetMA13

  • Anm 1. Läsarna undrar förstås över strykningarna och kladdet i förslaget. Det gör jag också. Det är svårt att tro att det är årets viktigaste beslut det handlar om, ett beslut som påverkar samtliga vänersborgare. (Men så var det förra året också, fast med några andra partiers förslag…)
  • Anm 2. När Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna skriver att 6,65 (eller vad det står) ska tillföras Barn- och Ungdomsnämnden, så är det först efter att de har dragitond_tunga ifrån pengar med en osthyvelsprincip redan innan. Fast det framgår inte, det är inte lätt att förstå! Vissa onda tungor säger att Miljöpartiet inte förstod detta, när de kom överens med mini-alliansen…

Välfärdspartiet fick inte ens detta. (Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill för övrigt inte heller höja avgifterna.)

Välfärdspartiet har inte fått någonting. Mer än… Morgan Larsson (VFP) om varför Välfärdspartiet har kapitulerat inför de borgerliga i mini-alliansen:

”Att vi med våra två mandat överhuvudtaget sitter med de stora partierna och diskuterar budgeten är stort för oss.”

hagbardVälfärdspartiet vill inte förändra Vänersborg, Välfärdspartiet vill vara med de stora grabbarna och töserna. Det är stort, det är målet.

Vad fick Miljöpartiet? Citat ur TTELA:

”Mariedal Östra [kommer] inte att exploateras.”

Miljöpartiets historiska och ideologiska omsvängning beror på – en skog i Mariedal!

Hallå eller??!!

(M)arika Isetorp återkommer med all säkerhet med ett tredje försök till förklaring och rättfärdigande. Men (M)arika Isetorp kan nog avvakta lite – i veckan kommer (hoppas jag) en debattartikel som Lutz Rininsland och jag skrev och skickade till TTELA i torsdags. Då kan Isetorp svara på den samtidigt.

Kanske kan (M)arika Isetorp, och (M)organ Larsson (VFP), också vässa sina argument efter att ha läst detta inlägg. De brukar läsa min blogg.

Om ett år är det val. Det ska bli gôtt.

%d bloggare gillar detta: