Arkiv

Archive for 19 september, 2013

Budget 2014: Miljöpartiets kovändning

19 september, 2013 8 kommentarer

kovandningMiljöpartiet och Välfärdspartiet har som bekant kommit överens med den styrande borgerliga minoriteten om en gemensam budget för nästa år. Överenskommelsen med den moderatledda mini-alliansen innebär en sällan skådad helomvändning från Miljöpartiets och Välfärdspartiets sida.

Kovändningen medförde en omfattande kritik. Från politiskt håll är det framför allt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som har protesterat. Men högst av alla hörs de som protesterar mot nedläggningen av Gläntan. Med all rätt.

Som ett svar på kritiken har Marika Isetorp (MP) skrivit en blogg. I bloggen försvarar hon för tredje gången (Isetorp har fått spaltutrymme i TTELA vid två tillfällen) Miljöpartiets kovändning.

mp_blueI sitt försvar av uppgörelsen fortsätter Marika Isetorp att använda argument som är tagna från den allra blåaste moderata handbok. Isetorp undviker dessutom frågeställningar och problem genom att inte låtsas om dem. Hon nämner i sin blogg till exempel inte ett ord om konsekvenserna av nedläggning av äldreboendet Gläntan. Ja, hon skriver inte ens att budgetöverenskommelsen innebär besparingar på det sociala området. (Läs gärna TTELA om Gläntan. Den bästa TTELA-artikeln finns dock i lördagsnumret. Men bara i papperstidningen.) Isetorp ”slirar” också med orden när det passar… När Isetorp skriver om Barn- och Ungdomsnämnden skriver hon:

”En annan sak som var viktig för Miljöpartiet vid en budgetöverenskommelse var att barn- och ungdomsnämnden inte skulle ha något sparkrav.”

Isetorp låtsas inte om att budgetförslagets påslag med 54.000 kr för Barn- och Ungdomsnämnden i praktiken innebär en kraftig besparing på flera miljoner. (Se här.) Och hade Miljöpartiet röstat på oppositionens förslag, så hade BUN fått åtminstone 10 milj kr mer jämfört med i år.

budgetMarika Isetorp och Miljöpartiet i Vänersborg har med budgeten för 2014 ett stort mål – budgeten ska inte visa några röda siffror.

Marika Isetorp skriver:

”Vi som förhandlade fick i uppdrag av vårt parti att hitta en budget i balans.”

Politiken blir enbart en fråga om siffror för Miljöpartiet. Det finns inga människor kvar. Det finns inga barn och ungdomar, gamla och sjuka. Det bor inga människor på Gläntan. På Gläntan bor bara kostnader.

Och budgeten ska gå ihop. Till varje pris.

Varje år.

Det innebär att Marika Isetorp och Miljöpartiet i Vänersborg inte vill använda de så kallade resultatutjämningsreserverna (=RUR). Isetorp skriver ironiskt på sin blogg att hon och Miljöpartiet litade på mig när det gällde RUR – och det kunde de ju inte göra…

smsloanIstället har hon och Miljöpartiet nu kommit till den bestämda uppfattningen att:

”Det är som att tro att alla ekonomiska bekymmer är bortblåsta för att man har beviljats ett nytt sms-lån.”

Resultatutjämningsreserv (=RUR) betyder att en del av överskottet i goda tider ska kunna reserveras och sedan användas för att täcka underskott under dåliga tider. Vänersborgs kommun har en reserv på 65,5 miljoner kr som byggts upp under de senaste åren.

Ja, du läste rätt; sextiofem miljoner kronor!

Vänersborgs kommun har genom besparingar på t ex skolans område gjort stora överskott de senaste åren.

resultat2012mm

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill i sina respektive förslag använda pengar från dessa reserver till Social- respektive Barn- och Ungdomsnämnden.

Det vill inte den borgerliga mini-alliansen, Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Isetorp motiverar varför:

”Resultatutjämningsreserven handlar inte om några pengar som kommunen har tillgång till. Det är helt enkelt en möjlighet att låna ännu mer pengar.”

Som SMS-lån alltså… Enligt Isetorp.

rur_protestVad innebär då resultatutjämningsreserver?

Förslaget om att införa resultatutjämningsreserver (RUR) kom ursprungligen från den borgerliga regeringen under den moderata statsministern Fredrik Reinfeldt. Det kan vara bra för Marika Isetorp att komma ihåg. Det är alltså vår borgerliga högerregering som föreslagit RUR.

regeringens hemsida skriver man så här, när RUR sammanfattas:

”I propositionen föreslås att möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer, förstärks. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting ska ha i sin verksamhet.”

”SMS-lån” Marika Isetorp?

borg_andersIsetorp måste anse att Sveriges moderatledda regering är totalt ekonomiskt okunnig. Regeringen och finansminister Anders Borg (M) tycks ju inte förstå hur viktigt det är att siffrorna i kommunens budget står på plus – varje år!

Dessutom sa Borg i Rapport den 19 september:

”Det enda sättet att stötta en ekonomi, det är att man faktiskt har underskott i dåliga tider.”

Och inte bara det. Isetorps eget Miljöparti röstade för RUR i riksdagen! Beslutet fattades av en enhällig riksdag. (Se en kort video om själva beslutet här!)

”SMS-lån”?

Som en följd av riksdagsbeslutet ändrades också Kommunallagen. I 8 kap står det:

”Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.”

Marika Isetorp skyr inga medel i sitt försvar av den föreslagna besparingsbudgeten. Oavsett vad riksdag och regering, och hennes eget parti, tycker. Isetorp skriver:

”Sedan jag blev politiker i kommunen har jag reagerat över hur lättvindigt många politiker bestämmer att kommunen ska ta lån. Till exempel för att köpa gardiner till Arenan.”

gardinJag vet inte om Marika Isetorp verkligen menar det, men jag får det bestämda intrycket av att hon faktiskt jämför förslaget att använda RUR-pengar till barn och ungdomar, gamla och sjuka, med att låna pengar till gardiner. Det är verkligen att leda sina argument till sin spets. Och hamna helt åt skogen, typ Mariedal Östra…

Jag och många med mig ser pengarna till Barn- och Ungdomsnämnden som en investering!

Och det gör även, på sitt vis, den borgerliga regeringen. Ur regeringens proposition om RUR:

”Kommuner och landsting svarar för en stor och viktig del av det som brukar kallas välfärdens kärna, dvs. vård, omsorg och skola. … Samspelet mellan staten och kommunsektorn måste fungera på ett sätt som gagnar en sund samhällsekonomisk utveckling och skapar goda förutsättningar för välfärd och ekonomisk tillväxt. Samspelet måste också fungera i tider av ekonomisk kris.

Marika Isetorp har rätt i att det innebär ett lån, när man använder RUR-pengar. Överskotten från de tidigare åren har ju redan använts. Men det här med lån är inte något nytt, varken för Anders Borg, S eller V.

featherLånar man pengar, så ska ränta betalas. Räntan på RUR-pengarna uppgår till 3-3,5%. Det betyder att kommunen betalar 900.000 kr per år, om den använder 30 miljoner RUR-kronor.

Mycket?

Nä, säger faktiskt till och med Isetorp. I varje fall inte när det gäller:

”att låna pengar för gröna, hållbara investeringar”

Men det är tydligen inte vettigt att använda ”SMS-lånen” till barn och ungdomar, gamla och sjuka…

Jag förstår inte Isetorps resonemang. Ibland är tydligen RUR-pengarna inget SMS-lån, ibland är det…

Isetorps miljöpartistkollega kommer till hennes och partiets försvar. I en kommentar till en av mina bloggar skriver Per Sjödahl:

noiskog”Miljöpartiet tänker på både barnen och träden. Barnen behöver och har nytta och nöje av att det finns en skog i deras närhet. NO är ju ett viktigt ämnesområde som förstås och studeras bäst ute i naturen. Sen vill vi inte att dom ska få ärva stora lån som dom har svårt att hantera i framtiden.”

Om vi lämnar eventuella synpunkter från fysik- och kemilärare därhän, kan vi konstatera att Sjödahl har en mycket snäv horisont. I stort sett de enda elever som kan utnyttja skogen vid Mariedal Östra är de på Mariedalsskolan! Såvida inte eleverna från andra skolar ska transporteras dit med buss. Men det lär de väl inte finnas pengar till, när grundskolan nästa år i praktiken ska spara åtskilliga miljoner.

Och viktigast av allt, är futtiga 54.000 kr mer till BUN nästa år att tänka på barnen? Tänker man på barnen när man sparar på dem, samtidigt som kommunen betalar upp mot 30 miljoner kr varje år till arenan?

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill i sina respektive förslag använda RUR-pengar.

employedOm alla kommuner upprätthåller välfärden under sämre tider (som nu) genom att använda RUR-pengar, som riksdag och regering vill, så är det ett sätt att motarbeta  arbetslösheten. Detta kan då tillsammans med andra statliga åtgärder bereda jobb till fler människor.

Och fler jobb innebär ökade skatteintäkter för kommunerna.

För någon vecka sedan meddelades att Vänersborg får tillbaka 32 milj kr av AFA Försäkring. Antagligen får Vänersborg tillbaka pengar även 2014.

Dessutom kommer riksdagen med all sannolikhet att fatta ett beslut i november om förändringar i skatteutjämningssystemet. Det kommer att ge 10 milj kr ”extra” till Vänersborg. Som gäller även 2014.

De här ”extra” pengarna kommer att räcka till både amortering av och ränta för ”RUR-lånen”…

Och…

Om det skulle visa sig att allt av någon outgrundlig anledning skulle gå åt Mariedalsskogen, så är inte Vänsterpartiet främmande för en skattehöjning – pengarna går ju till barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka.

Vänsterpartiet tycker att det är värt att satsa pengar på de här grupperna. Om vi inte gör det, om vi inte satsar på barnen och ungdomar, gamla och sjuka – vilka ska vi då satsa på?

Om ett år är det val – då får vi se vilka vänersborgarna vill satsa på.

Kategorier:Budget 2014, MP
%d bloggare gillar detta: