Arkiv

Archive for 21 september, 2013

Dags för kommunfullmäktige

21 september, 2013 Lämna en kommentar

budgetNu på onsdag sammanträder Vänersborgs kommunfullmäktige. En lång rad frågor ska behandlas, men den i särklass viktigaste är naturligtvis budgeten för nästa år. Det är inte bara onsdagens viktigaste fråga förresten – det är årets absolut viktigaste.

Vill du veta var partierna står i frågor om barn och unga, gamla och sjuka, satsningar på landsbygden, typ Frendevi, Sörbyvallen, Sikhall, Nordkroken eller Gardesanna, så är det bara att komma och lyssna. Sammanträdet är offentligt och börjar kl 16.30 (OBS. Tiden!) i den stora och rymliga Sessionssalen i Kommunhuset.

maxialliansenEn viktigt anledning till ett ”studiebesök” är att det är val om ett år. Då kommer partierna att leverera sitt valfläsk av önskningar, drömmar och visioner. I bästa fall. I sämsta fall, lögner och halvsanningar. Vill du veta vad partierna verkligen tycker och vilken politik de verkligen för – då ska du komma på onsdag.

Budgetbeslut är verklig politik!

Och i år syns den stora skiljelinjen tydligare än någonsin!

Som ”Roy Andersson” skrev i en kommentar till min förra blogg:

”Sir Winston var försvarsminister under första världskriget och fick höra att man skulle ta bort kulturpengar och flytta dom till försvaret.
– Vad är det då vi skall försvara? frågade sir Winston C.

Var det verkligen meningen att vi skulle ha en gemensam sektor UTAN att ta hand om ungar, gamla och sjuka?”

Så är det. Varför ska vi betala skatt, om inte pengarna går till dem som verkligen behöver dem?

windowsFullmäktige ska öka IT-avdelningens investeringsbudget med 4,5 milj kr. Varför då? Hör och häpna. Vänersborgs kommun ska införa:

”en ny Microsoftbaserad miljö.”

Äntligen!

Min ”gamle” rektor Rolf och jag använde Microsoft NT som nätoperativ när vi en gång i tiden byggde upp Dalboskolans nät. Det var inte populärt… Onsdagens beslut känns lite som en senkommen upprättelse…

Vattenpalatset ska göra en nyemission med 1,5 milj kr för att bolaget ska stärkas finansiellt. Finansiering sker genom ökad upplåning. Det är inget att orda om. Kanske Miljöpartiet ser det som ett SMS-lån. Vi får se…

naringsliv1Kommunfullmäktige ska också anta ett nytt ”Strategiskt Näringslivsprogram”. Det har skrivits ihop/sammanställts av kommunens nya näringslivschef Christel Thuresson, efter diskussioner med både politiker, tjänstemän och, framför allt, näringslivet självt.

Äntligen!

Det är ett bra program och det är på tiden att kommunen kraftsamlar kring Vänersborgs näringsliv. Kommunens konkurrens- och attraktionskraft måste öka. Det är ett måste för kommunens framtid.

Och nu är Vänersborg på väg!

demokrati3Två demokratifrågor ska behandlas på onsdag, medborgarförslag och öppna nämndsmöten. Båda frågorna kommer att behandlas positivt. Medborgarförslag betyder att vänersborgarna ska kunna lämna förslag till fullmäktige direkt, utan att gå via partierna.

Öppna nämndsammanträden innebär att vänersborgarna ska kunna närvara när olika nämnder och styrelser sammanträder. Dock så måste varje nämnd fatta beslut om detta. Illasinnade rykten säger att betongpartierna kommer att rösta nej i nämnderna, fastän de röstar ja i fullmäktige. Vi får väl se. Ryktena kanske bara är just illasinnade… Sedan kan ju majoriteter ändra sig. Det är snart val…

Frågan om medborgarförslag lyftes från början av Välfärdspartiet och öppna nämndsammanträden av Vänsterpartiet. Kan vara bra att ha i minnet.

stadsodlingMiljöpartiet har lagt en motion om stadsodling. Det är en bra motion. Faktiskt. Stadsodling innebär helt enkelt att enskilda personer ska kunna bedriva lite trädgårdsodling här och var i Vänersborg där det lämpar sig. Själv ser jag fram mot en stor stadsodling på Östra skolans område. Där ser det just nu för jävligt ut! Rent ut sagt. Marken ägs dock inte av kommunen.

Stadsodling är något som breder ut sig, inte minst i amerikanska storstäder. Fördelarna är många. Samhällsbyggnadsnämnden skriver:

”Växter i staden bidrar till bättre luft, biologisk mångfald och mindre dagvatten. De sociala vinsterna är framför allt förbättrad hälsa, utbildning och en ökad gemenskap. Stadsodling som ger ett grönt inslag i samhället och i staden bidrar också till en ökad trivsel.”

Kanske en ökad integration också?

flyktingbarnÄrende 11 handlar om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Här är alla partier överens. Det återstår dock att se vad Sverigedemokraterna tar sig för i frågan. Det skulle förvåna om inte Kurt Karlsson (SD) gick upp i talarstolen och vädrade några mer eller mindre unkna argument. Hoppas att jag slipper bli förvånad.

För de andra partierna är frågan om att ta emot fyra platser för ensamkommande asylsökande barn och sex platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd en fråga om solidaritet. Dessutom hör asylrätten till de mänskliga rättigheterna.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar. Det vore väl för jävligt om inte Vänersborg skulle kunna ta emot barn som far illa.

Vill man se krasst ekonomiskt på det, kanske ”biter” sådana argument på Sverigedemokraterna, så antog riksdagen en lag i veckan som tvingar kommunerna att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kommunerna kan alltså inte säga nej. Men tar kommunerna frivilligt emot barnen, så får man också bidrag från staten.

horseDet finns också en del andra frågor på fullmäktiges ärendelista. Ridvägar, bygglovstaxor, avtal inom gymnasieområdet, några frågor om investeringar och småbåtshamnar utmed Dalslandskusten ska också behandlas. Jag tror att samtliga partier är överens i samtliga dessa frågor.

Kanske kommer det upp några (”enkla”) frågor också. Det brukar det göra. Jag funderar själv på några. Kanske skulle jag fråga om det är vanligt i kommunala sammanhang att höga chefer förutom sin lön också får tjänstepensionsförsäkringar på drygt 45.000 kr i månaden. Som två chefer får på NÄRF…?

%d bloggare gillar detta: