Arkiv

Archive for 3 september, 2013

Ändrade yrkanden i V:s budgetförslag!

3 september, 2013 Lämna en kommentar

autumn2Den politiska hösten är nära. Imorgon onsdag har kommunstyrelsen sitt första sammanträde efter sommaren. Och det är många, många frågor som ska behandlas.

Den viktigaste är – budgeten för nästa år.

Ingen har väl undgått att märka hur moderaterna och mini-alliansen flörtar med Miljöpartiet. De är beredda att skjuta skogen i Mariedal Östra ytterligare ett år framåt i tiden. Igen. Och som vanligt är det stor risk att miljöpartisterna faller som förälskade furor när herrar Lidell (M) och Ekström (FP) lockar med en sådan underbar morgongåva.mp

Om Miljöpartiet säger ja till frieriet och följer med mini-alliansen i bröllopssängen fattas det ändå några röster i kommunfullmäktige i september, för att deras budgetförslag ska få majoritet. Vi får väl se om Lidell och Ekström har någon liknande gåva till Välfärdspartiet också. Fast Morgan Larsson och de andra välfärdspartisterna brukar vara betydligt mer svårflörtade. Jag tror inte att Välfärdspartiet byter bort nödvändiga pengar till barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka mot ett löfte att inte bebygga en skog i Mariedal.

SPlusCSocialdemokraterna och Centerpartiet har fortfarande inte tagit initiativ till några kärleksaffärer med andra partier… Det verkar som de tänker fortsätta att köra sitt eget race. Som de har gjort hela våren. De verkar inte bry sig, om deras förslag vinner majoritet eller inte. Det är som om de hoppas att allt i kommunen ska gå åt skogen (om miljöpartisterna tillåter uttrycket) för att sedan framstå som räddande änglar på valdagen… Typ.

Vi i Vänsterpartiet resonerar inte så. Vänsterpartiet tar ansvaret för helheten. Nu.Logga2

Vänsterpartiet står självklart fast vid nödvändigheten av en satsning på kommunens barn och ungdomar. Vi yrkar på +20 milj kr, i förhållande till budgetanslaget för 2013, till Barn- och Ungdomsnämnden. Vänsterpartiet accepterar inte heller nedskärningar inom Socialnämnden och säger nej till de föreslagna taxehöjningarna. Vi anser också att det ska bedrivas verksamhet i Gläntan även fortsättningsvis.

sikhall6Vänsterpartiet har ytterligare några yrkanden. I mini-alliansens förslag föreslås 4 milj kr i investeringar till Ursand. Vi vill fördela dessa pengar lika för investeringar på de fyra stora badstränderna i vår kommun, Gardesanna (så heter det väl egentligen?), Nordkroken, Sikhall och Ursand.

Ett annat yrkande är att investeringsanslagen för Huvudnässkolans aula flyttas från 2015 till 2014 och från 2016 till 2015. Det är dags att göra något åt aulan innan den förfaller helt.

De här två yrkandena fanns med i Vänsterpartiets budgetförslag vid fullmäktiges sammanträde i juni. Efter det har Vänsterpartiet tagit intryck från diskussioner och samtal. Vi har därför kompletterat vårt förslag med ytterligare två yrkanden.

skog2Först lägger vi fram ett yrkande om Mariedal Östra. Det är alltså skogsområdet som har flyttats fram i den så kallade exploateringsplanen två år i rad och som nu återigen diskuteras – en tredje gång. Vänsterpartiet har tröttnat på detta bollande. Mariedal Östra kan inte skjutas fram och tillbaka år efter år i beslutsunderlagen utan motivering. Vi föreslår därför helt enkelt att projektet Mariedal Östra utgår ur exploateringsplanen fram tills dess att ett beslut om ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen” fattas.

Sist men inte minst, Vänsterpartiet lägger ett yrkande gällande prioriteringen i Samhällsbyggnadsnämndens ”Investerings- och exploateringsplan”.

konstgrasBralandaI planen finns det ett anslag om 12 miljoner kr per år för vardera 2014, 2015 och 2016. Vänsterpartiet anser att det finns två objekt som skall ligga i investeringsplanen så tidigt som möjligt: upprustning av friidrottsanläggningen på Frendevi och anläggande av konstgräs på grusplanen vid Sörbyvallen i Brålanda. För Frendevi lär en summa om lite över en frendevi5miljon vara nödvändig att investera. För fotbollsplanen i Brålanda är summan högre, men stannar under 3 miljoner kronor.

Avslutningsvis kan man notera att den ideologiska klyftan mellan partierna, både i Vänersborg och i Sverige, vidgas allt mer. Det är ingen tvekan på vilken sida Vänsterpartiet står. Vi vill slå vakt om och bygga ut välfärdstjänsterna. Om det på sikt innebär en smärre skattehöjning, så är vi beredda att ta den…

.

PS. Vill du läsa Vänsterpartiets yrkande i sin helhet så kan du ladda ner det på Lutz Rininslands blogg – klicka här.

%d bloggare gillar detta: