Arkiv

Archive for 15 september, 2013

Inför BUN: Delårsrapporten (2/2)

15 september, 2013 2 kommentarer

delarsrapportDelårsrapporten med helårsprognos ska också behandlas på morgondagens BUN-sammanträde. Som vanligt i september.

Jag vet inte om delårsrapporten har någon större praktisk betydelse. Egentligen. Det är många ord… Fast det som har med pengar och ekonomi att göra är förstås viktigt.

evenstorp3Men också i den löpande texten finns det faktiskt en hel del intressanta formuleringar. Jag kan t ex inte minnas att nämndens prioritering har framgått på samma tydliga sätt förut. Visst har alla vetat vad det är som gäller, men nu står det där – ristat i sten. Typ.

”Nämnden … har ekonomin högst upp på agendan.”

Lagar och förordningar har fått ge vilka. Verksamhetens kvalitet har fått ge vika. Kunskapsmålen och de sociala målen likaså. I den moderatledda nämnden är inte det statliga uppdraget viktigast. Inte att följa Skollag och Läroplan.

Det är det kommunala kravet att hålla budget som står ”högst upp på agendan”.

hoppa2Så det prognosticerade resultatet i delårsrapporten på +1,4 milj kr bör få alla politiker att hoppa jämfota av glädje. Oavsett allt annat. Oavsett skolresultat, verksamhet, trygghet etc.

Hmm…

Det är nog bara mini-alliansens partiet som hoppar. Tillsammans med Miljöpartiet och Välfärdspartiet förstås. De har ju ändrat sina politiska visioner och mål helt och hållet de senaste veckorna… Fast. Om man tittar på den förda politiken under den förra mandatperioden så hoppar nog Socialdemokraterna och Centerpartiet också…

Tittar man närmare på det beräknade överskottet, så härrör det till största delen från grundskolan. Grundskolan visar ett överskott på 4,7 milj kr. Barnomsorgen (den sk anslagsbindningsnivån kallas så) beräknas gå med ett minus på 2 milj kr. Inte helt oväntat går också arena/fritid med ett underskott på 2 milj kr.

arenanÄr det i arenan som vi kan hitta underskottet i arena/fritid?

”under vårsäsongen har Arena Vänersborg varit fullbokad under alla tillgängliga helger.”

Tydligen inte… Jag är emellertid inte helt säker vad som menas med ”fullbokad” och ”tillgängliga helger”. Jag tycker att jag har kört förbi en tom arena ganska många gånger… Det kanske är de andra anläggningar som går med underskott?

”Underskottet avser i huvudsak driften av fritidsanläggningarna.”

Tipset är trots allt att det är arenan som kostar…

När det gäller arena/fritid så ska en besparing ske, skriver förvaltningen, genom att:

”senarelägga och korta säsonger för både isläggning samt uppvärmning av fotbollsplaner.”

Det blir fler barn mellan 1-5 år i förskolan och den pedagogiska omsorgen – nästan 100 fler jämfört med förra året. Barnantalet beräknas också öka på fritids och den pedagogiska omsorgen, 6-12 år, med ungefär 40 barn. I grundskolan ökar, äntligen, antalet elever. Inte så mycket, men ändå. 26 elever fler beräknas gå i grundskolan vid årsskiftet jämfört med förra året.

moneyDet är väl tur att Miljöpartiet och Välfärdspartiet har fått mini-alliansen att öka anslaget till Barn- och Ungdomsnämnden för 2014 med hela 54.000 kr…

Det kan vara bra att känna till att det just nu är ungefär 300 barn mellan 1-12 år som är inskrivna i den enskilda pedagogiska omsorgen. Det är dyrt för kommunen…

Något helt annat.

I delårsrapporten står det att:

”verksamheten arbetar utifrån att möta de förändrade skollagskraven … att öka undervisningsresurserna.”

Formuleringen i materialet är inte helt tydlig. I stycket direkt under fortsätter texten:

”En allmän återhållsamhet gäller för verksamheten”

Det syns mig som att dessa två saker är svåra att få att gå ihop. Hur det blir nästa år, då det nya budgetförslaget i praktiken innebär besparingar på verksamheten för åtskilliga miljoner, vet jag inte.

Till glädje för alla som arbetar inom förskolan och för alla föräldrar, så kommer edWise lärplattform att börja införas i höst.

Nämnden arbetar också för ett ökat miljömedvetande får vi veta. Arbetet går framåt tycks det – Elevhälsan har köpt in två cyklar.

matteFörvaltningen satsar väldigt mycket resurser på matematik. Det är inte bara en slagsida för matten när det gäller tillsättandet av förestelärare, en matematikutvecklare har också tillsatts. Det har satsats på matematiken i många år, både från kommunalt och statligt håll, utan att elevresultaten blir bättre. Bör det inte ge resultat snart?

Men? Varför ska matematik vara så speciellt? Eleverna har många andra ämnen. Och de andra ämnena har faktiskt lyfts upp de senaste åren. Inte minst av utbildningsminister Björklund själv. Nu räcker det ju t ex inte med ett godkänt betyg enbart i ”basämnena”. För att bli behörig till gymnasiet krävs det ju ett godkänt betyg i minst fem andra ämnen, och för de ”teoretiska” programmen, 8 ämnen. Varför satsas det inte i de ämnen som inte räknas till de traditionella basämnena?

Till sist.

I delårsrapporten står det att cheferna i kommunen har gått någon slags charmkurs. Undrar om Barn- och Ungdomsförvaltningens personal då hade sällskap med folk från Samhällsbyggnadsförvaltningen?

Kategorier:BUN 2013
%d bloggare gillar detta: