Arkiv

Archive for 5 september, 2013

Budget 2014 – en ny allians har bildats!

5 september, 2013 2 kommentarer

tjuvDen vänersborgska politiken upphör aldrig att förvåna. Ganska ofta får jag faktiskt känslan av att alltihop är ett spel – ett tjuv- och rackarspel. Det verkar som om innehållet i de politiska besluten är utan betydelse och att det mest handlar om att framhålla sig själv eller sitt parti. Ellerego är det kanske så att politiken handlar om personliga motsättningar och vänskapsrelationer. Men då är det ju inte politik, så det kan det väl inte vara. Det skulle också kunna handla om okunnighet. Men det vägrar jag att tro.

Eller också förstår jag mig inte på den vänersborgska politiken…

Och så känns det nu. Jag fattar inte. Vad är det som händer?

Varför dessa tankar och funderingar? Jo, igår onsdag hade kommunstyrelsen ett maratonsammanträde. Ledamöterna satt i möte hela dagen. Och bland mycket annat diskuterades budgeten för nästa år. Det skrev TTELA om idag och min partikamrat Lutz Rininsland har redan hunnit blogga om det (se här).

Själv skrev jag en blogg i tisdags om vad kommunstyrelsen skulle avhandla.

I bloggen hade jag både rätt och fel.

bedJag hade rätt i att Gunnar Lidell och hans mini-allians lyckades övertala Miljöpartiet att lägga sig i mini-alliansens säng. Där ligger de nu tillsammans – Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Marie-Louise Bäckman (KD) och – Marika Isetorp (MP). Allt som krävdes var ett löfte om att inte exploatera en skog, den vid Mariedal Östra. Det fick Miljöpartiet att acceptera mini-alliansens reviderade budgetförslag för 2014.

Jag hade fel i att Gunnar Lidell och hans mini-allians inte skulle lyckas övertala Välfärdspartiet att lägga sig i samma säng. Men Lidell lyckades. Morgan Larsson kröp snällt ner tillsammans med de andra. Och vad jag kan se av det nya budgetförslaget, utan några som helst eftergifter från Gunnar Lidell. Såvida inte 100.000 kr till drogförebyggande insatser räknas.

Med andra ord, Gunnar Lidell (M) och hans borgerliga vänner i Folkpartiet och Kristdemokraterna har lyckats att sy ihop en budget för 2014 som har en majoritet av fullmäktiges ledamöter bakom sig!

tumme_upp_gunnarDet måste man väl trots allt ge Gunnar Lidell en eloge för. Gott jobbat Gunnar!

Jag menar, moderaterna och mini-alliansen har ju aldrig gjort någon hemlighet av att de vill skära i kommunens utgifter. De är öppna med att de vill skära på barn och ungdomar, gamla och sjuka. Det skriver de i princip rent ut i det ursprungsförslag till budget, som de lade fram tidigare i år. Så att de helst av allt kan komma till sitt stora politiska mål – skattesänkningar…

Den nya ”maxi-alliansen” (undrar om fullmäktiges gamle ordförande Dan Nyberg tycker att det är ett bra uttryck; det var Nyberg som myntade begreppet ”mini-alliansen”) tänker stänga äldreboendet Gläntan. De gamla som bor där måste flytta… Köerna för de som vill få en plats till äldreboende blir längre. Allt för att ”maxi-alliansen” ska spara pengar.

I Socialnämnden röstade Morgan Larsson (VFP) för att behålla Gläntan… Detta krav har han nu övergett…

Om några år blir kommunen tvungen att öppna Gläntan igen. Det är alla överens om. Med de extra kostnader ett nyöppnande innebär.

maxialliansenDen nya ”maxi-alliansen” tänker inte heller ge barnen och ungdomarna det de behöver.

På Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde i april röstade Miljöpartiet och Välfärdspartiet för att nämnden behövde och skulle begära ytterligare 20 milj kr jämfört med 2013.

I det gemensamma yrkandet, som BUN sedan beslutade, skriver Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet (hela yrkandet kan du läsa här):

”Årets budget, 2013, innebär en förändring. För första gången på många år tilldelas barn- och ungdomsnämnden mer pengar än året innan. Barn- och ungdomsnämnden fick 16 Mkr ”extra” jämfört med föregående år. Vi menar att detta inte får vara ett undantag eller en isolerad händelse, utan en markering av ett trendbrott. Satsningen på barnen och ungdomarna måste fortsätta!”

I yrkandet citerade vi också en reservation från personalorganisationerna:

”För att åtminstone säkerställa dagens kvalitet i verksamheterna är det omöjligt att genomföra ett sparbeting – det måste tillföras medel i stället!”

I gårdagens uppgörelse med den borgerliga mini-alliansen nöjde sig Miljöpartiet och Välfärdspartiet med +54.000 kr. 54.000 kr!!

pinoccio2Kan Marika Isetorp (MP) och Morgan Larsson (VFP) förklara för mig och väljarna hur de kan gå från 20.000.000 kr till 54.000 kr bara på några månader?

54.000 kr till våra barn och ungdomar är ett hån. BUN har en budget på omkring 650 milj. 54.000 kr är väl vad fikat för nämndens möten kostar på ett år…

I praktiken är ”maxi-alliansens” budgetförslag en nedskärning på barnen och ungdomarna. Undra på att Lidell är nöjd…

Beslutet om skolstrukturen förra året, dvs att behålla ”småskolorna” i kommunen, innebar naturligtvis ökade kostnader för BUN. Det visste både Miljöpartiet och Välfärdspartiet när beslutet fattades. Den uttalade ambitionen var att detta inte skulle drabba kommunens andra elever.

I våras tog nämnden också ett beslut om en generösare syn på skolskjutsar, som kostar 1,5 milj.

osthyvel2Nu får nämnden inga ”nya” pengar till dessa ökade utgifter. Alltså kommer Barn- och Ungdomsförvaltningen att få skära ner på övrig verksamhet!

Det betyder att eleverna i ”tätortskolorna” får betala för ”landsbygdsskolorna”, med färre lärare och sämre undervisningsmaterial som följd. Det betyder också att alla elever får betala öppnandet av Väne-Ryr – med följden att det blir färre lärare osv.

Det som inte fick hända har hänt. Miljöpartiets och Välfärdspartiets kapitulation inför mini-alliansen ställer elever mot elever, föräldrar mot föräldrar, skolor mot skolor.

Miljöpartiet och Välfärdspartiet har en hel del att förklara för sina väljare och för Vänersborgs invånare. Det ska bli intressant att höra hur Marika Isetorp och de andra i Miljöpartiet förklarar att skogen vid Mariedal Östra är viktigare än behoven hos barnen och ungdomarna?

Det ska bli intressant att höra hur Morgan Larsson och hans välfärdspartister förklarar för sina väljare och för Vänersborgs invånare varför partiet heter Välfärdspartiet. Är det för att de vill skära ner på välfärden?

Det ska bli intressant att höra hur Miljöpartiet och Välfärdspartiet förklarar för sina väljare och för Vänersborgs invånare vad som är fel i Vänsterpartiets budgetförslag.

ansvar2I TTELA låter Marika Isetorp som vilken moderat som helst. Isetorp säger:

”Det är en ansvarsfull budget som inte hamnar på minus.”

Det är ingen konst att lägga ”nollbudgetar”, om man struntar i människors behov…

Miljöpartiet har ändrat sin politiska grundsyn över sommaren. I det av Miljöpartiet (och Välfärdspartiet) undertecknade yrkandet i BUN stod det:

”Vi är beredda att finansiera satsningar i förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten genom att ta resultatutjämningsreserverna i anspråk.”

(Resultatutjämningsreserv betyder att en del av överskottet i goda tider ska kunna reserveras och sedan användas för att täcka underskott under dåliga tider. Vänersborgs kommun har en reserv på 65,5 miljoner kr som byggts upp under de senaste åren.)

På tal om pengar. Igår meddelades att Vänersborg får tillbaka 32 milj kr av AFA försäkring…Logga2

Mor- och farföräldrar, föräldrar till alla barn och ungdomar, anhöriga till de äldre, alla äldre, friidrottsintresserade, brålandabor som vill ha en konstgräsplan, vänersborgare – det finns bara ett parti som tar tillvara era intressen!

Om ett år är det val.

%d bloggare gillar detta: