Arkiv

Archive for 28 september, 2013

Efter KF (2): Barn, ungdomar och fritid

28 september, 2013 4 kommentarer

protest2Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, dvs den nya maxi-alliansen, lade mot alla protester och sunt förnuft tillsammans ner demensboendet Gläntan. De dementa ska bidra till att kommunens budget inte går med underskott…

Maxi-alliansen behövde även hjälp av barn och ungdomar för att budgeten skulle gå ihop. Därför får Barn- och Ungdomsnämnden bara 54.000 kr mer än i år.

Det innebär i praktiken en nedskärning på flera miljoner. Kommunfullmäktige har ju redan fattat ett beslut om att öppna Väne Ryr. Det beräknades kosta 4,8 milj kr, vilket i nu-läget möjligtvis kan visa sig vara en för låg siffra. De ändrade skolskjutsreglerna som nämnden själv har beslutat om beräknas kosta 1,2 milj kr. Dessutom är det säkerligen så att läroböcker och undervisningsmaterial ökar i pris även nästa år. Som de brukar göra. Inköp av t ex IT-utrustning, som datorer och läsplattor, kan med all sannolikhet inte heller ske i den utsträckning som behövs. Det står faktiskt svart på vitt i Skollagen:

”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Skollagen säger ”tidsenlig”, och ”ska”!

over_lagenFast det är klart, Gunnar Lidell gav väl uttryck för maxi-alliansens inställning, när han vid ett tillfälle i onsdagens fullmäktige, i en replik till Marianne Karlsson (C), sa att Skollagen inte stod över beslut fattade av kommunfullmäktige…

Hallå Gunnar Lidell! Tror du verkligen att ett beslut av fullmäktige står över svenska lagar?

54.000 kr är ett hån mot våra barn och ungdomar. Och särskilt mot de barn som redan nu vistas i alltför stora barngrupper med allt för lite personal. Och mot de elever som är i behov av extra stöd av olika slag.

Barnen och ungdomarna får istället veta av maxi-alliansen att besparingarna på dem är till för deras egen skull. De ska inte behöva uppleva att Vänersborgs kommun har stora lån, när de har blivit vuxna. Typ om 15-20 år…

ungdomarTror verkligen maxi-alliansens representanter att deras budget får barnen och ungdomarna att känna att de vuxna tycker att de är viktiga?

Eller har maxi-alliansen inte förstått vad budgetbeslutet innebär? Marie-Louise Bäckman (KD) sa:

”kanske höjer vi rankingen.”

Med 54.000 kr?

Risken är också stor att skolor ställs mot varandra, elever mot elever, föräldrar mot föräldrar. Tätorternas skolor får betala för att de små landsbygdsskolorna finns kvar, alla kommunens skolor får betala öppnandet av Väne Ryr. Betala med mindre resurser till undervisningsmaterial och färre lärare…

Joakim Sjöling (S) sa från talarstolen:

”Strukturbeslutet kostade, det visste vi. Ni tar inte ansvar för detta beslut!”

Tror Gunnar Lidell (M) att barnen och ungdomarna – och föräldrar, pedagoger och annan personal på våra förskolor, fritids och grundskolor – verkligen tänker på dem när han säger:

”Vi föredrar att ha RUR-pengarna till när vi verkligen behöver dem.”

tomteEller Marika Isetorps ord om de partier, som ville satsa på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka:

”ska lura sina medborgare. … låta påskina att det finns pengar när det är tomt i kassan … ta på sig tomteskägget och dela ut pengar…”

Och så fick vi reda på av Johan Ekström (FP), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, att Arena Vänersborg årligen kostar 35 miljoner kr. 35 miljoner kronor!! Och han vet.

Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Marie-Louise Bäckman (KD), Marika Isetorp (MP) och Morgan Larsson (VFP), varför tog ni inte 35 miljoner kronor mer från budgeten och gav till barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka – och använde RUR-pengar till arenan?

Varför prioriterar ni Arena Vänersborg framför barn och ungdomar, gamla och sjuka?

Maxi-alliansen gav egentligen inga svar under fullmäktigedebatten på varför just barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka ska bidra till en ”budget i balans”. Morgan Larsson (VFP) sa bara:

”Vi vill inte låna till driftspengar.”

Morgan Larsson låter som ett eko från de ”stora”. Gunnar Lidell (M) sa:

”Vi vill inte låna pengar till driften.”

Lena Eckerbom Wendel (M):

”Onödigt att använda RUR för drift.”

Driften av Arena Vänersborg är tydligen en annan sak… Maxi-alliansen har övertagit Socialdemokraternas och Centerpartiets syn på bandy…

lyssnarinteFast ska jag vara ärlig, Folkpartiets Johan Ekström gav ett svar. Ekström sa nog vad alla i maxi-alliansen verkligen tyckte och tänkte:

”Om vi hade lyssnat på invånarna hade vi inte haft en krona kvar.”

Läs gärna citatet en gång till. Kommentarer är överflödiga.

Så ni friidrottare som tränar ocfrendevi5h tävlar på Frendevi, eller försöker, och ni som vill ha en konstgräsplan i Brålanda – det finns inget större hopp för er. Det var bara Lutz Rininsland (V) och jag (V), som lyfte frågan i fullmäktige. Ingen annan ansåg det vara viktigt.

Är det någon som undrar vad Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna sa om budgeten?

”Vi tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Och så lade Karlsson och Skenhall (SD) ner sina röster, samtidigt som de hoppades att fler skulle rösta på dem i nästa val…

Varför då?

Maxi-alliansens behandling av de allra mest utsatta i kommunen är bedrövlig. Ett tungt ansvar vilar på deras axlar…

%d bloggare gillar detta: