Arkiv

Archive for 26 september, 2013

Efter KF (1): Gläntan läggs ner!

26 september, 2013 1 kommentar

tired4Hur sammanfattar man en 5 timmar lång diskussion med 94 inlägg? Genom att redogöra för beslutet?

Kanske. Jag börjar där.

Mini-alliansen, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet och Välfärdspartiet – med andra ord, den nybildade maxi-alliansen – röstade med siffrorna 26-23 igenom sin besparingsbudget. Två sverigedemokrater avstod från att delta i årets viktigaste beslut.

Den av kommunfullmäktige antagna budgeten betyder alltså nedskärningar på Socialnämnden, där nedläggningen av demensboendet Gläntan ingår, och ett tillskott på 54.000 kr till Barn- och Ungdomsnämnden.

En stor del av gårdagens debatt handlade om Gläntan.

lidellKFVissa i maxialliansen talade i klartext. Gunnar Lidell (M) och Marie-Louise Bäckman (KD) var tydliga med att syftet med nedläggningen av Gläntan var att spara pengar. Bäckman beklagade sig i samband med konsekvenserna av en nedläggning. Det var till och med svårt att veta om hon argumenterade för eller mot Gläntan. De flesta av dem som senare röstade ja, låtsades dock inte om nedläggningen, dvs de yttrade sig överhuvudtaget inte på sammanträdet.

Sedan fanns det de som sa en sak och menade en annan…

Marika Isetorp (MP):

”Vi har i budgeten lagt in att vi ska renovera för att möta behovet av äldrevård.”

Morgan Larsson (VFP) skrev i tisdagens TTELA:

”Därför innehåller budgeten ett boendeuppehåll på Gläntan för att bygga om och iordningställa ett boende efter dagens krav och normer inom äldrevård.”

Och Larsson sa ungefär samma sak i fullmäktige också.

shakeheadDet var inte sant i tisdags, det var inte sant igår och det är inte sant idag heller. Det finns inget beslut om att tillskjuta medel för en ombyggnad av Gläntan. Och det togs inte heller något sådant beslut igår!

För då så skulle det stå en summa pengar i kolumnen för 2014. Eller för 2015. Eller för 2016. Och det gör det inte!

Vad ska man säga, ”töjer” Isetorp och Larsson bara på sanningen? Eller slirar de på sanningen? Kanske far de med osanning? Eller ljuger de?

Och dessutom, att avveckla Gläntan kan, hur Isetorp och Larsson än vrider och vänder på det, aldrig vara detsamma som en tillfällig stängning för en ombyggnad!

Marianne Ramm (V):

”Ombyggnaden är en helt annan sak. Vid en ombyggnad flyttas folk tillsammans både personal och patienter. Detta är besparing.”

Ann-Britth Fröjd (C) ville ha besked från maxi-alliansen om vad som händer vid nedläggningen.

”Redovisa vad som händer med de boende, anhöriga och personalen?”

closedFröjd ställde frågan tre gånger. Ingen svarade… Den som kom närmast ett svar var Gunnar Lidell. Han hade fullt förtroende för personalen.

Det fick Benny Augustsson (S) att gå upp i talarstolen:

”Du lägger konsekvenserna på ert beslut på personalens axlar. Om det inte funkar, är det då personalens fel?”

Morgan Larsson (VFP) hade fler argument… Larsson skrev i sin debattartikel att Gläntan drivs på dispens. I talarstolen igår sa han:

”Brandskyddet är inte godkänt.”

Det här är inte sant – inte det heller – vilket Lennart Niklasson (S) påpekade. Brandskyddet behöver åtgärdas, men det finns inget föreläggande. Niklasson skrädde inte orden, när han fortsatte:

”Det är allvarligt att du inte har den kunskapen efter 3 år i Socialnämnden!”

sprinklerMorgan Larsson pratade om att det var nödvändigt med ett sprinklersystem.

Vänsterpartisten Pontus Gläntegård, som dagligen arbetar med sådana här frågor, konstaterade att det här inte heller var sant. Det finns inga krav på sprinklers! Även Gläntegård var tuff:

”Morgan vilseleder församlingen.”

Ja, vad ska man säga? Representanterna för den traditionella mini-alliansen talade ju, vad man än kan tycka om det (och det gör man ju), i varje fall klartext. Representanterna för Miljö- och Välfärdspartiet försökte dölja sanningen genom att lägga ut dimridåer. Om man ska uttrycka det snällt…

Det går inte att samtidigt lägga ner Gläntan och ha den kvar!

Beslutet om att lägga Gläntan i malpåse är fattat mot bättre vetande!

Jag kunde inte låta bli att fråga Morgan Larsson, med anledning av både nedläggningen av Gläntan och den i praktiken bantade budgeten för Barn- och Ungdomsnämnden (jag återkommer till BUN):

”Varför heter ni Välfärdspartiet?”

sandladaMorgan Larsson blev sur. Han sade något i stil med att jag skulle få:

”sitta själv i den sandlådan.”

Men frågan var seriös, och på en rast så sa jag det till Morgan. Igen. (Jag hade faktiskt sagt det en gång i talarstolen också.) Men Morgan Larsson ville inte prata med mig. Han var fortfarande sur. En minut(!) efter att jag hade försökt prata med Morgan, så kom ett par pensionärer fram till mig – och sa precis samma sak.

”Varför heter partiet Välfärdspartiet? De borde heta ”Ovälfärdspartiet istället!”

Och när jag slog upp TTELA i morse återgavs ett uttalande av en anställd på Gläntan:

”Hon ställer sig frågan hur Välfärdspartiet kan kalla sig Välfärdspartiet.”

Ja du Morgan Larsson, du blir nog tvingad att svara på frågan vilket du vill eller inte. Om inte annat i september 2014…

Eller är det så enkelt att Morgan Larsson var tvungen att acceptera en nedläggning av Gläntan, för att, som Larsson sa i TTELA den 8 september:

”Att vi med våra två mandat överhuvudtaget sitter med de stora partierna och diskuterar budgeten är stort för oss.”

skog4När det gäller Miljöpartiet så kan man nog ana att det var på liknande sätt. Det viktiga för miljöpartisterna verkar inte vara själva budgetens innehåll. Det viktigaste tycks vara att Miljöpartiet får igenom något. Vad som helst. Även om det bara råkar vara en skog. I varje fall Mariedalsskogen.

Och därför vände sig Miljöpartiet till mini-alliansen…

”Där lyssnade man på oss och gick oss till mötes.”

Miljöpartiet tar tydligen hellre en dålig budget som innehåller några MP-krav, än en bra budget som inte gör det. Och då kan Marika Isetorp och Miljöpartiet utropa att det är:

”Miljöpartiets röster som är avgörande.”

Precis som om det är en tävling.

Direkt efter det förra citatet, så sa Isetorp:

”Det kanske kan kännas upprörande för politiker vars budget blir ratad.”

För oss i Vänsterpartiet handlar budgeten om människor och människors behov och att göra Vänersborg till en så bra kommun som möjligt att leva i. Vår upprördhet beror framför allt på att maxi-alliansen sparar på de i vår kommun som har störst behov, maxialliansende gamla och sjuka, barn och ungdomar.

Vänsterpartiet ser inte budgeten som en tävling!

Politiskt sett betyder gårdagens uppgörelse mellan M, FP, KD, MP och VFP att det nu är en majoritet som styr i Vänersborg. Det har samtidigt blivit två oppositionspartier mindre. Det gör det i och för sig lättare för vänersborgarna att rösta i valet nästa år…

För det finns numera bara ett parti, som konsekvent under de två senaste mandatperioderna har varit och är för satsningar på barn och ungdomar, gamla och sjuka.

Vänsterpartiet.

.

PS. Det hände mycket mer igår, både kring budgeten och andra ärenden. Jag återkommer.

%d bloggare gillar detta: