Hem > Budget 2014, BUN 2013 > POW! WOW!

POW! WOW!

KnockoutPOW! WOW!

Vilken smäll!

Barn- och Ungdomsnämnden har haft sitt aprilsammanträde idag. Det stora ärendet var budgeten för nästa år.

Kommunstyrelsen har ju fastställt de budgetramar som gäller 2014 för de olika nämnderna. Det efter att socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister avstod från att delta i beslutet. Mini-alliansens förslag blev således kommunstyrelsens beslut. Det innebär att Barn- och Ungdomsnämnden ska spara 8,252 milj kr 2014.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna höll fast vid detta vid dagens nämndmöte och argumenterade för nödvändigheten av att det ska sparas på barnen och ungdomarna. Detta trots att de alltså sitter i en nämnd som ska ta tillvarata förskolornas, skolornas och ungdomsverksamhetens intressen. Men det är viktigare att kommunen gör ett överskott än att satsa på nämndens verksamhet. Tyckte mini-alliansens ledamöter…

konfunderadEn helt osannolik inställning enligt mitt förmenande. Varför sitter de egentligen i Barn- och Ungdomsnämnden? För om inte nämndens egna ledamöter påtalar behovet av resurser för förskolor och skolor – vem ska då göra det?

Det här visste ni naturligtvis redan. Vad hände idag då? För det första så var en hel del socialdemokrater frånvarande. Det innebar att Marianne Karlsson (C) fick ersätta en socialdemokratisk ledamot… Det var viktigt.

Som vanligt i nämnden så är det en ajournering innan beslut ska fattas. Två ordinarie ledamöter från Socialdemokraterna, två från Vänsterpartiet, två från Centerpartiet, en från Miljöpartiet och en från Välfärdspartiet – och så naturligtvis ersättarna – samlades och diskuterade.

Socialdemokraterna gjorde klart att de inte tänkte delta i beslutet. De har ju bestämt att de ska avstå från att rösta… I Kommunstyrelsen, i Socialnämnden, i Barn- och Ungdomsnämnden… Och låter därmed mini-alliansen få igenom sina sparförslag. Tillsammans med Centerpartiet. Som också avstår.

Men inte i Barn- och Ungdomsnämnden!

Centerpartiets två ledamöter tänkte inte avstå! De ville markera hur viktiga barnen och ungdomarna är. Det ville Miljöpartiet också. Och Välfärdspartiet.

Vi utgick från Vänsterpartiets yrkande (det är väl ingen hemlighet?) och gjorde några redigeringar. Vi kom överens, både lätt och snabbt.

Tillsammans yrkade V+MP+C+VFP att:

”Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten”

voteringDet blev dags för beslut. Och det blev votering…

Ja till sparförslaget: 5 röster (M+FP+KD)

Nej till sparförslaget – ja till +20 milj kr: 6 röster (V+C+MP+VFP )

Och två socialdemokrater som avstod.

POW! WOW!

6-5!

Ett svidande nederlag för den styrande mini-alliansen!

Det är kommunfullmäktige som i juni beslutar om budgeten för 2014. Och mycket kan hända innan dess. Men beslutet i BUN är en mycket kraftfull markering och en tydlig signal till Barn- och Ungdomsförvaltningen att den inte behöver spara kommande år och läsår. För även om det kanske inte slutar på +20 milj kr, så kommer det definitivt inte att bli fråga om några nedskärningar och besparingar!

.

PS. Här följer hela ”halvstor-oppositionens” förslag, som vann med 6-5:

Yrkande – ärende 3: Budget 2014 — Mål och resursplan 2014-2016

I Mål- och Resursplanen står det:

”I Vänersborgs kommun ska alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, ges goda kunskaper, meningsfull fritid och personlig utveckling.”

I Vision Vänersborg kan man läsa att kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan ska leda till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt. Barn- och ungdomsnämnden har bland annat som inriktningsmål att barn och ungdomar i hög grad ska trivas, känna sig trygga och uppleva arbetsro samt att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen.

Barn- och ungdomsnämnden har under en lång rad av år fått minskade ekonomiska resurser. Personaltätheten inom grundskolan har sjunkit, inom skolbarnsomsorgen har antalet barn per årsarbetare ökat och inom förskolan har en förtätning i barngrupperna skett. Ungdomshuset har minskat sitt öppethållande.

Inom Barn- och ungdomsnämnden har det samtidigt skett en omfördelning av ekonomiska resurser mellan verksamheter och som också förklarar neddragningarna på förskole- och skolverksamheterna. Den enskilda pedagogiska omsorgen har tagit flera miljoner kr i anspråk, pengar som Barn- och ungdomsnämnden har tvingats ta från befintlig verksamhet.

Barn- och Ungdomsförvaltningen hade den 1 november 2012 934 personer tillsvidareanställda och 51 visstidsanställda. År 2008 betalades löner ut till 1.459  personer… Elevantalet i grundskolan har förvisso minskat under denna tid, men inte tillnärmelsevis i den grad som antalet anställda har.

Årets budget, 2013, innebar en förändring. För första gången på många år tilldelades Barn- och ungdomsnämnden mer pengar än året innan. Barn- och ungdomsnämnden fick 16 Mkr ”extra” jämfört med föregående år. Vi menar att detta inte får vara ett undantag eller en isolerad händelse, utan en markering av ett trendbrott. Satsningen på barnen och ungdomarna måste nu fortsätta!

Vi anser att kommunstyrelsens budgetramar, som innebär att Barn- och Ungdomsnämnden ska spara 8,252 milj kr nästa år, är oacceptabla. Det gör fyra fackförbund, som finns representerade inom förvaltningen, också. Vid MBL den 28 mars lämnade de en reservation. Facken skriver:

”Personalorganisationerna har gång på gång påtalat att mer resurser behövs för att personalen ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag. … För att åtminstone säkerställa dagens kvalitet i verksamheterna är det omöjligt att genomföra ett sparbeting – det måste tillföras medel i stället!”

Det är naturligtvis inget som hindrar att Barn- och ungdomsnämnden försöker att se över verksamheten för att hitta effektiviseringar. Vi anser att det t ex kan vara läge att se över satsningar på icke lagstadgad verksamhet. Men det räcker inte.

Kommunledningen måste snarast komma med förslag på hur arenans kostnader ska minskas och intäkterna öka.

De senaste åren har Vänersborgs kommun som helhet gått med ”vinst”. År 2006 gjorde kommunen ett överskott på 61 miljoner kr, år 2007 på 52 miljoner, år 2008 på 27 miljoner, år 2009 på 48 miljoner kr, år 2010 på 49 miljoner, år 2011 på 35 miljoner kr och nu senast, år 2012, på 39 miljoner kr.

resultat2012mm

Vi är beredda att finansiera satsningar i förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten genom att ta resultatutjämningsreserverna i anspråk. Den maximalt möjliga avsättningen till resultatutjämningsfonden beräknas till 65,5 milj kr. Vi är inte heller helt främmande för att ta till en mindre skattehöjning om det krävs.

Det är svårt att formulera en exakt summa i yrkandet. Det finns flera frågor om kostnader för olika åtgärder som fortfarande inte har blivit besvarade när detta skrivs. Summan 20 milj kr är att betrakta som ett ”överslag” som visar på våra intentioner när det gäller storleken på satsningen på förskolan, grundskolan och fritidsverksamheten.

Kommunens verksamheter är viktigare än ett stort överskott i resultatet!

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten

Vänersborg 2013-04-15

Stefan Kärvling (V), Magnus Bäckström (V), Annalena Levin (C), Marianne Karlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Bengt Rydholm (VFP).

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013
 1. huggbeaver
  15 april, 2013 kl. 22:27

  Bra jobbat!
  Om (S) besynnerliga inställning kan jag väl bara säga en sak: att inte välja är ju också att göra ett val.

 2. 15 april, 2013 kl. 21:57

  Grattis Stefan och Magnus, bra jobbat. Men vilket lotteri, vilka tillfälligheter om vem som är på plats. I socialnämnden hade vi inte samma tur, en av tre socialdemokrater som genom självpåtagen tystnad skulle ha släppt genom M+FP+KD besparingsförslag hade anmält förhinder, men ersattes av en annan socialdemokrat vars enda yttrande under sex och en halv timme på vårt långa möte var ”jag avstår från att delta i besluten”. Så det blev som Gunnar Lidell ville ha det, tyvärr. Tyck synd om Marianne och mig, men du ska veta, vi försökte. Det finns en rapport på Vänsterpatiets lokala hemsida. I morgon bitti ska jag lämna in vår skriftliga reservation – ord och inga visor.

 3. Monica Lange Gunnarsson
  15 april, 2013 kl. 21:35

  Det blir bamsekramar till alla er som röstade emot :) Nu får vi vänta med spänning på fortsättningen.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: