Arkiv

Archive for the ‘Val 2014’ Category

Inga nyheter är också nyheter? Och hamnen!

1 oktober, 2014 1 kommentar

ko_isDet dröjer med besked om vilka som ska styra Vänersborg. Än så länge är det naturligtvis ”ingen ko på isen”. Det är inte förrän den 22 oktober som det ”nya” kommunfullmäktige ska sammanträda. Och det är först då som det bör vara klart vilka som ska bli ordförande i de olika nämnderna och styrelserna. Med andra ord, vilka som ska styra Vänersborg. (Fast 2010 dröjde det faktiskt till december…)

Mitt tips att socialdemokrater och centerpartister skulle söka samarbete med miljöpartiet tycks ha kommit på skam. Nu har nämligen Budgetberedningen, som hade möte i början av veckan, bestämt att exploateringen av miljöpartiets ”hjärteskog” Mariedal Östra ska påbörjas redan nästa år. Och det skulle aldrig miljöpartiet gå med på – om de nu tänker sig ett samarbete om styret.

Och ingen socialdemokrat har ringt till Vänsterpartiet…

samarbeteDet kan väl bara betyda att Marie Dahlin och Bo Carlsson tänker styra ensamma. Och eftersom de inte har egen majoritet, de har bara 18 av 51 platser i kommunfullmäktige, så har de med all sannolikhet pratat med Gunnar Lidell (M) om hur moderaterna förhåller sig till detta styre. Och Lidell har säkert gett klartecken till framtida uppgörelser…

hamnbild2I en sådan uppgörelse ingår säkerligen en flytt av hamnen till Vargön. Enligt Budgetberedningen, där bland annat Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) ingår, skulle den nu bli billigare och bara kosta 41 milj kronor, fördelat på 1 mkr år 2016, 20 mkr år 2017 och 20 mkr år 2018. Jag undrar vad som beräknas ingå i denna summa. Det framgår inte. Och vad jag vet (jag är tämligen säker) så har ingen ny utredning gjorts, ingen utredning som visar på varken nya förutsättningar eller nya kostnader. Trots att tjänstemannaskrivelsen som låg till grund för hamnen i Vargön uttryckligen sa:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

Dessutom. Och kanske ännu mer förunderligt…

I det aktuella underlag som Budgetberedningen har fått från Samhällsbyggnadsnämnden, inför sitt beslut, så räknar Samhällsbyggnadsnämnden på en kostnad av 90 milj kr – fördelat på 1 mkr år 2016, 40 mkr år 2017, 40 mkr år 2018 och 9 milj kr år 2019!

Över en natt så ändrade budgetberedningen siffrorna från Samhällsbyggnadsnämnden! Från 90 till 41 milj kr! På ett bräde! Utan underlag! Utan utredning! Utan motivering!

gokunge_arenaHistoriens vingslag gör sig påminda…

Det är nog så att de styrande politikerna drömmer, såvida det inte är någon slags turisthamn man kalkylerar med…

Hur som helst. Budgetberedningens beräkning på 41 milj kronor är en beräkning som gör att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta… Jag kan faktiskt bara se en förklaring tillsteg_for_steg denna summa. Det är ”taktik”.

Typ så här. Socialdemokraterna och moderaterna har kommit överens om att de flyttar hamnen ”steg för steg”. ”Vi” börjar med 1 milj kr. Det är ju inga pengar att tala om, ingen kommer att protestera… Men det är en början… Sedan investerar ”vi” 20 milj kr till. Det kan ju inte heller någon protestera mot, inte ens en vänsterpartist. 20 miljoner är ju inte så himla mycket pengar. I värsta fall kan ”vi” ju säga att vi bara gör en ”enkel” flytt av hamnen i Vänersborg… Sedan går vi vidare med ytterligare 20 milj kr… Och då kan ju ingen protestera, inte ens en vänsterpartist, nu heller, eftersom de första 21 milj blir ”bortkastade” om den första investeringen inte följs upp av en ny. Och sedan när 41 milj kr är investerade… Då tar vi resten. Då har ”krutröken” lagt sig och ingenting kan göras ogjort… Även om det kostar flera hundra miljoner…

Och sedan tar vi Sanden…

V_logga_mindreDen ledande hypotesen just nu är alltså att socialdemokrater och centerpartister tänker styra kommunen ensamma med ett ”passivt” stöd av moderaterna. Ungefär som förra mandatperioden. Fast lite tvärtom… Som en konsekvens av detta, så tror jag att Vänsterpartiet borde inleda samtal med miljöpartiet och välfärdspartiet om en teknisk valsamverkan. Det skulle kunna leda till några fler platser i kommunens nämnder och styrelser för alla inblandade.

Men plats i presidierna, dvs några ordförandeposter, det lär inte Vänsterpartiet (eller miljö- och välfärdspartiet) få denna mandatperiod heller. Och det betyder att det enda riktiga oppositionspartiet kommer att få information i ett senare skede än de styrande och att Vänsterpartiet inte heller kommer att kunna påverka varken processen eller beslutförslagens utformning. Inte denna mandatperiod heller.

Men väljarna har sagt sitt, det är bara att acceptera. Eller? Fast…

Vänsterpartiet är faktiskt Vänersborgs tredje största parti. Denna mandatperiod också.

Kategorier:Hamnar, Val 2014

Det politiska läget i Vänersborg

28 september, 2014 Lämna en kommentar

Marie_DahlinPå måndag eller tisdag ska det nya styret vara klart. Det sa Marie Dahlin (S) till TTELA i onsdags:

”Förhoppningen är att vi på måndag eller tisdag har en konstellation.”

Och det är Marie Dahlin som håller i taktpinnen. Det är som bekant Marie Dahlin som ska bli kommunstyrelsens nya ordförande, Vänersborgs ”statsminister”.

Måndag är imorgon… Så idag söndag, så har vänersborgarna ingen aning om hur Vänersborgs nya styrande konstellation ska se ut. Vi i Vänsterpartiet har inte heller någon aning. Ingen har ringt, ingen har berättat. Vänsterpartiet står utanför alla diskussioner och uppgörelser. I varje fall med socialdemokraterna. Och, än så länge.

Det är viktigt vilka partier som Marie Dahlin och socialdemokraterna tänker luta sig mot för att styra Vänersborg de kommande fyra åren. Det är på många sätt avgörande vilka partier som de tänker sig ska stödja deras förslag i kommunfullmäktige. Det kommer nämligen att säga en hel del om vilken politik vänersborgarna kan förvänta sig fram till 2018.

BoCarlssonDet är väl bara en sak som är säker, Bo Carlssons centerparti lär ingå i Marie Dahlins planer. Socialdemokraterna och Centerpartiet har samarbetat tätt under 12 år och det finns inga tecken på att samarbetet ska upphöra. Tvärtom. Samarbetet tycks bli allt tätare. Det är nästan så att man har svårt att se att det är två olika partier.

Vilka partier som ska ingå i det nya styret är också viktigt av andra skäl, det påverkar hur fördelningen av platser i nämnder och styrelser ska bli. Och här handlar det inte bara om själva fördelningen mellan de olika styrande partierna. Vilka partier som hittar varandra och som samverkar, påverkar också fördelningen av antalet platser för respektive ”partikonstellation”. Och framför allt kommer tillsättningen av de åtråvärda och arvoderade posterna som ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i nämnderna och styrelserna att avgöras av vilka partier som samarbetar. Att få någon ordförandepost och sitta i ett presidium innebär automatiskt både mer information och mer ”makt” – över både process och beslutens utformning…

Men då är det inte bara de partier som socialdemokraterna vill samverka med som är av intresse. Även hur de andra partierna tänker kring samarbete är viktigt. Här handlar det om vilka partier som får möjlighet att sitta i nämnder och styrelser och dessutom kunna bli 1:e vice dataprogramordförande. Oppositionen har nämligen av tradition posterna som 1:e vice ordförande.

Det finns ett litet dataprogram som räknar ut antalet och fördelningen av platser för olika tänkbara samverkansmöjligheter. Jag tror att just i detta nu sitter representanter för varje parti med programmet och kalkylerar och simulerar… Det gör vi i Vänsterpartiet också.

Tipset är väl att den forna mini-alliansen, dvs moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, fortsätter sin samverkan. Det hoppas väl åtminstone kristdemokraterna som har mest att vinna på en samverkan. Partiets två mandat i fullmäktige räcker nämligen inte till för att partiet ska få platser i någon nämnd eller styrelse av egen kraft.

lidell_talarstol3Det lär dock bli det största partiet av dem, dvs moderaterna, som lägger beslag på presidieplatserna (1:e vice ordförande). Möjligtvis får folkpartiet en av posterna. Antagligen då Peter Göthblad i byggnadsnämnden eller Tove af Geijerstam i socialnämnden.

Välfärdspartiet fick bara två mandat i fullmäktige. Det räcker inte till någon plats i någon nämnd och styrelse, inte av egen kraft. Men vilka vill samverka med Välfärdspartiet? Det gjorde Vänsterpartiet och Miljöpartiet för fyra år sedan, en rent teknisk valsamverkan. Det gav Vänsterpartiet, och Miljöpartiet, extra platser, plus att Välfärdspartiet fick plats i några nämnder. Ett sådant samarbete tycks inte vara aktuellt i år, i varje fall inte just nu. trojka

Men vilka partier som ska ingå samverkan, politiskt eller tekniskt, får nog vänta tills alla vet hur Marie Dahlin tänker sig sitt styre. Det som ryktet förtäljer just nu är att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet pratar med varandra. En i min mening mycket intressant kombination. Dessa partier har nämligen stått väldigt långt ifrån varandra den gångna mandatperioden. Både politiskt och stundtals även på det personliga planet.

kurtkarlsson4Sverigedemokraterna står utanför all samverkan. Det är dock inte Kurt Karlssons eget val, inga andra partier vill ha med dem att göra. Fast jag skulle inte bli förvånad om Välfärdspartiet slänger ut en invit, mest för att Välfärdspartiet, som sagt, inte kan få några platser av egen kraft. I varje fall om inte Välfärdspartiet hittar någon annan samarbetspartner.

Sverigedemokraterna kommer dock att få platser av egen kraft, 6 mandat i kommunfullmäktige räcker för att få platser i alla större nämnder. Sverigedemokraternas stora problem är väl bara att de inte har tillräckligt med personer att fylla platserna. Kurt Karlsson kan ju inte sitta med överallt. Även om jag tror att han kommer att återfinnas i ganska många nämnder.

Vi i Vänsterpartiet kommer att få platser i alla större nämnder och styrelser av egen kraft. Det skulle kunna bli fler platser om vi samarbetar med något annat parti. Rent politiskt ligger miljöpartiet närmast för ett eventuellt samarbete. Men miljöpartiet har ofta visat sig vara ett mycket osäkert kort när det gäller samarbete. Partiet tycks ibland kunna samarbeta med vem som helst, bara partiet får igenom det allra minsta av sina krav, t ex att inte bebygga Mariedal Östra. Att Vänsterpartiet och socialdemokraterna/centerpartiet ska samarbeta är väl mindre sannolikt, även om vi har hittat varandra i några större frågor under mandatperioden, t ex landsbygdsskolorna och några budgetar. Å andra sidan står vi långt ifrån varandra när det gäller arenan, Sanden och hamnflytten till Vargön.

arena_vbgOch det är klart, varken Vänsterpartiet eller socialdemokrater/centerpartister har väl helt glömt alla de motsättningar som ligger bakom oss kring arenan, Toppfrys, JO-anmälningar etc…

Vänersborg har några spännande politiska dagar framför sig. Och det är Marie Dahlin och socialdemokraterna som har bollen. Det är först när denna boll är spelad som de andra partierna kan börja diskutera med varandra om eventuella samarbeten, politiskt eller tekniskt.

Kategorier:Val 2014

Personvalet – en analys typ

23 september, 2014 4 kommentarer

personalvalDet tog sin tid, men nu är det klart – räkningen av personrösterna. Det vill säga, alla de där kryssen som väljarna sätter framför ett namn på valsedeln. I de flesta fall har kryssen inte så stor betydelse, men i vissa fall kan de faktiskt avgöra vem av partiets kandidater som kommer in i fullmäktige. Eller inte.kryssa

För att bli personvald krävs att personen får minst 5% av partiets personröster till kommunfullmäktige och att de är minst 50 stycken. Och naturligtvis måste partiet ifråga också ha fått tillräckligt många röster för att få ett mandat i fullmäktige. Det som krånglar till det en del, det är att Vänersborg är uppdelat i två valkretsar – Vänersborg Väst och Vänersborg Öst. Reglerna gäller för respektive valkrets.

TTELA hade för övrigt idag en artikel om personkryssen. Och som vanligt, är jag benägen att skriva, har TTELA inte helt rätt… Dessutom är personkryssen intressanta oavsett om de får något större genomslag eller inte. Fast det tyckte inte TTELA.

En del partier kör inte alls med personvalskampanjer, medan andra satsar stenhårt på dem. Folkpartiet är väl det parti som satsar allra mest på personalval. Jag tror till och med att det är så att varje folkpartist, som kandiderar till fullmäktige, får en liten peng av partiet för att göra reklam för sig själv.

Det var i varje fall en hel massa folkpartister som hade tryckt upp egna små reklamblad. Andra hade också, eller istället, använt partibidraget till en alldeles egen liten annons i lokalpressen. Peter Göthblad gick ett steg längre än sina partivänner. Eller? Var de vänner i denna mördande personvalskonkurrens? Den enes bröd, den andres…

gothblad_home

Hur som helst. Peter Göthblad har skapat en egen hemsida. Här skulle Göthblad ha lagt upp sina åsikter – hade han väl tänkt. Och på sätt och vis gjorde han det också… Det stod nämligen ingenting om vad han tyckte… Däremot kunde (och kan) du skicka vykort från hemsidan – med Göthblads bild på!

Ändå var det så att den person som inte bedrev personalvalskampanj fick flest röster i Folkpartiet. Tove af Geijerstam fick nämligen 133 personröster. Det var 22 röster mer än kollegan och konkurrenten Göthblad. Hon kom därför över 5% av Folkpartiets sammanlagda antal personröster i både Vänersborg Väst och Öst. Även Peter Göthblad blev invald med kryss (i Väst). Både dessa stod dock överst på Folkpartiets lista och hade blivit invalda även om inte en enda väljare hade satt något kryss på dem.

Ingen av de andra folkpartistiska kandidaterna kom upp i tillräckligt med personröster för att bli personvalda. Trots de intensiva personvalskampanjerna. Det innebär att Bengt Wallin, som stod på plats 3 på listan, blev invald. Ingrid Lindström som propagerade intensivt för en röst på sig själv på en valdebatt, där hon satt i publiken, får nöja sig med en ersättarplats. Väljarna tycks inte ha lockats av hennes personliga budskap och vision:

”Jag vill att du ska må bra…”

annalenalevin

Personrösterna fick ett stort genomslag i Centerpartiet, precis som för fyra år sedan. Förra valet blev Annalena Levin inröstad på personkryss och petade undan Mats Andersson till en ersättarplats i fullmäktige. Det gjorde hon i år också, på sätt och vis. Det dök också upp en verklig komet på den centerpartistiska himlen. Carl-Ewert Berg, bankdirektör från Brålanda, fick hela 139 röster i Väst! Det var bara 5 röster mindre än självaste Bo Carlsson. Carl-Ewert Berg tog därmed en plats i fullmäktige, och tillsammans med Annalena Levins och Marianne Karlssons framgångar, petades Mats Andersson återigen ner till en ersättarplats. Även Marianne blev invald på personröster.

För övrigt kan jag inte låta bli att konstatera att människorna i Gestad och Dalsland aldrig tycks tröttna på bygdens son Bo Carlsson. Han lockar stora skaror väljare varje år. Det spelar ingen roll vad han gör eller vilket parti han spelar under täcket med.

lidells_bil2Moderaterna har också personvalskampanjer, men jag kan inte säga att jag lade märke till dem speciellt mycket. Det var bara när Gunnar Lidell for förbi i sin bil där det stod att man skulle kryssa honom. Och så såg jag också några affischer med unge Filip Jacobsson.

lidell_talarstol3

Gunnar Lidell är omåttligt populär bland moderaternas väljare. Hela 549 personer hade kryssat Gunnar Lidell. Det var faktiskt fler som ville se Gunnar som kommunstyrelsens ordförande än Marie Dahlin (S). 4 väljare fler…

Socialdemokraterna ägnar sig inte åt personval, även om det fanns affischer med bilder på socialdemokraternas båda toppkandidater Marie Dahlin och Lennart Niklasson. Marie Dahlin fick 545 röster, medan Lennart Niklasson ”bara” fick 165. Niklasson fick även ”se sig slagen” av Joakim Sjöling, som fick 218 röster. Det var dock bara Marie Dahlin som blev invald på personrösterna. Vilket inte spelade någon roll, eftersom hon stod överst på listan ändå.marie_lennart

Det som var lite anmärkningsvärt var kanske att hela 70% av alla socialdemokratiska väljare (som satte ett kryss) satte ett kryss på någon annan kandidat än Marie Dahlin. Detta trots att Marie Dahlin är partiets självklara kandidat till ordförande i kommunstyrelsen, dvs Vänersborgs ”statsminister”. Eller var det på grund av…?

Noteras kan också att Lars-Göran Ljunggren inte längre blir ordinarie i fullmäktige, utan får nöja sig med en ersättarplats. Ljunggren återfanns på plats 16 på listan och Socialdemokraterna fick ”bara” 14 mandat. Det innebär att Vänsterpartiets Lutz Rininsland blir fullmäktiges ”ålderman”. Rininsland kommer därför att svinga ordförandeklubban under det första sammanträdet med det nya kommunfullmäktige. (Wow!)

isetorp

Miljöpartiet brukar ligga ganska lågt på personvalsfronten. Det är bara Marika Isetorp som tycks betona att ett kryss på just henne är viktigt. Isetorp har precis som Peter Göthblad en egen hemsida. Isetorp har isetorp_CD2också gått ett steg längre än samtliga politiska kandidater i Vänersborg. Isetorp har spelat in en musik-CD! Och då blir man naturligtvis invald på personröster… (Isetorp har lagt ribban inför valet 2018…)

Men så hände det något helt oväntat (i varje fall för mig). Abdullahi Hassan Moalin, som inte stod förrän på plats 8, fick 9,81% av Miljöpartiets röster i Öst! Och blev därmed tillsammans med Marika Isetorp personligt invald i fullmäktige. Anders Wiklund blev därför ”nerpetad” till en ersättarplats. (Detta har TTELA fullständigt missat.)

Kristdemokraterna tycktes inte heller satsa speciellt på personvalskampanjer. Det var väl egentligen bara Gunnar Bäckman som gick runt på stadens gator och torg med ett sandwichplakat där han uppmanade alla att rösta på hustrun Marie-Louise. 123 vänersborgare, förutom Gunnar själv då (antar jag), följde uppmaningen…

Välfärdspartiet behövde ingen personvalskampanj. Välfärdspartiet består ju i stort sett bara av Morgan Larsson… Morgan Larsson kom emellertid inte upp till de 50 röster som krävdes i varje valkrets och blev därför inte personvald. Antagligen till Morgans stora besvikelse. Nu stod ju Morgan Larsson överst på Välfärdspartiet lista ändå, så det gjorde inget. Morgan blev invald i fullmäktige. Tillsammans med Bengt Rydholm.

kurt_sd

Kurt Karlsson bedrev inte heller någon personvalskampanj. Det räckte med partiets affischnamn nummer 1 – Jimmie Åkesson. Och det kan jag förstå, Jimmie Åkesson har ju i varje fall åsikter (även om jag inte delar dem). Det har inte Kurt Karlsson. Det hindrade inte att hela 216 vänersborgare kryssade Kurt Karlsson. Av någon anledning.

En överraskning var kanske att Cecilia Skenhall lyckades ta sig förbi de andra ”gubbarna” som stod före henne på listan. Utom Kurt Karlsson då. Skenhall nådde 5,09% i Väst och blev därmed personligt invald. I praktiken spelade det emellertid ingen roll eftersom Sverigedemokraterna fick hela 6 mandat.

Har jag glömt något nu…?

Ja, just det. Mitt eget parti – Vänsterpartiet.

v2

Vänsterpartiet ägnar sig inte heller åt personalvalskampanjer, precis som flera andra partier. Det är partiets åsikt som är det viktiga. Ändå var Vänsterpartiet faktiskt mer personligt än någonsin tidigare i Vänersborg. Vi hade en gruppbild på partiets fyra första namn på listan i annonser och affischer.

Det var kanske inget lyckat drag… Det skrämde tydligen bort ett antal väljare…

personrostDet var bara en av Vänsterpartiets kandidater som blev personligt invald. Och det var jag… 331 personer hade kryssat mitt namn. Det placerade mig på plats nummer 3 bland alla politiker i Vänersborg, bara Gunnar Lidell och Marie Dahlin fick fler röster. Det var roligt.

Ändå var det 164 färre än i förra valet…

Personröster i all ära, det viktiga är valresultatet för partierna. Rösterna är nu sluträknade och den preliminära mandatfördelningen i Vänersborgs kommunfullmäktige stod sig. Bollen ligger därför hos socialdemokraterna och Marie Dahlin. Hur bollen ska spelas vet vi, i varje fall vi i Vänsterpartiet, ingenting om för tillfället.

kf2014

ps

PS. Tänk att det alltid kan bli så fel för TTELA. De siffror som TTELA redovisar i dagens papperstidning stämmer inte. Däremot stämmer de personröster som jag anger i denna blogg. Mina siffror är helt korrekta. Se här. /Stefan 24/9

PPS. Idag hade socialdemokraterna Kenneth Persson och den store vänsterpartijägaren Bernt Johansson en debattartikel om arenan. Den var skriven och inskickad innan valet. Se där hur TTELA hanterade valet. Kanske trodde TTELA att en debatt om arenan skulle gynna Vänsterpartiet…

Kategorier:Val 2014

Hemsidorna – efter valet

22 september, 2014 3 kommentarer

tanker2Så här i eftertankarnas kranka blekhet efter valet för drygt en vecka sedan, så tyckte jag att det skulle vara intressant att studera de olika partiernas hemsidor – efter kommentarer om valresultatet. Med facit i hand borde det ju finnas en hel del funderingar och synpunkter.

Men det finns det inte.

Det står ingenting om valet i Vänersborg överhuvudtaget på Moderaternas, Folkpartiets, Kristdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets eller Välfärdspartiets hemsidor. Inte ett ord.

Kanske är det besvikelsen som talar? Fast Centerpartiet gick ju fram ett mandat…

Sverigedemokraterna däremot har uppdaterat sin sida med:

”Tack alla väljare för ert förtroende. Vi ökade från 2 till 6 Mandat.”

tackOch det kan jag förstå. Att Sverigedemokraterna är tacksamma alltså. Att få 6 mandat utan att göra ett skvatt är ju anmärkningsvärt. Egentligen. Jag menar, inte ens delta i besluten om budgetarna… Fast det kanske hade gått mindre bra om de hade gjort det…

Även Socialdemokraterna tackar på sin hemsida. De tackar emellertid inte väljarna utan valarbetarna:

”…för den härligt fina arbetsinsatsen.”

Vänsterpartiet då? Vänsterpartiet tycks fortsätta sina regelbundna uppdateringar av hemsidan. Nästan dagligen har allmänheten serverats kommentarer och nyheter.

Jag har för säkerhets skull också kollat alla de bloggar jag känner till från enskilda vänersborgspolitiker. Det är bara en enda blogg som har uppdaterats… Den blogg du läser på just nu.

Vad säger man om att partierna inte kommenterar valresultatet? Likgiltighet inför väljarna? Nä, det är väl att gå för långt, partierna brukar ju knappast uppdatera sina hemsidor ens före valet… Å andra sidan verkar inte de sociala medierna spela en särskilt stor roll för väljarna, som många vill göra gällande. I varje fall inte i Vänersborg.

Kategorier:Hemsida, Val 2014

Om Vänersborgs politiska framtid

19 september, 2014 3 kommentarer

Marie_DahlinIgår, på Kvantum, så stötte jag på Vänersborgs ”nye statsminister”, som en annan förbipasserande kund så träffande kallade Marie Dahlin (S). Marie Dahlin hade inget nytt att berätta om sina ”statsministerplaner”, eller eventuella sonderingar. Eller också ville hon helt enkelt inte berätta för en vänsterpartist… Vilket naturligtvis inte är helt osannolikt. Men visst står det klart att det är Marie Dahlin som blir Vänersborgs nye ”statsminister”. För övrigt den första kvinnan någonsin på denna post i Vänersborg.

Gratulerar Marie.

Annars är det lite som vanligt i Vänersborg – vi byter styre igen. Den ena perioden är det borgerligt styre, den andra socialdemokratiskt. Och så växlar det. Det är bara det relativt lilla Centerpartiet som hänger kvar vid makten…

Växlingarna vitaliserar å andra sidan demokratin. Inget parti kan vara säker på hur ett val i Vänersborg ska gå. Men samtidigt försvårar dessa växlingar vid styret en långsiktig planering för kommunen. Och det är inget bra. Det är väl något som alla vänersborgare har märkt under åren.

Både Socialdemokraterna och Centerpartiet hade möte igår kväll. Då klarnade säkert en hel del. Men vad? Det är det än så länge bara de inblandade som vet.

vbg_jonassjostedtDet ska bli spännande att se vilken roll Vänsterpartiet får de kommande fyra åren. Socialdemokraterna och centern, jag förutsätter att de tänker sig ett samarbete även fortsättningsvis, kommer inte att få egen majoritet i kommunfullmäktige. De får (preliminärt) 18 mandat, vilket faktiskt är mindre än vad mini-alliansen hade den förra mandatperioden. Men för Dahlin och Carlsson räcker det inte ens med Vänsterpartiets 6 mandat för att nå majoritet. Även Miljöpartiets 4 mandat behövs.

Det är nog inte sannolikt att socialdemokraterna/centern skulle inleda ett samarbete med moderaterna (10 mandat), även om de har samma åsikter kring det mesta. Osvuret är dock bäst. Det är emellertid uteslutet att socialdemokraterna/centern skulle inleda ett samarbete med de andra borgerliga partierna. Folkpartiet fick bara 3 mandat, Kristdemokraterna 2 och Välfärdspartiet 2 – och det räcker inte för en majoritet.

hoppaNaturligtvis skulle det kunna tänkas att Dahlin och Carlsson förlitar sig på ”hoppande” majoriteter. Moderaterna stödjer dem i hamnfrågan och utbyggnad av Sanden, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stödjer dem om de vill satsa mer pengar till Socialnämnden och Barn- och Ungdomsnämnden.

Fast först ska personer väljas till de olika arvoderade ordförandeposterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de stora nämnderna. Och framtiden kan nog te sig svår för Marie Dahlin och Bo Carlsson om de inte redan i detta skede ”delar med sig” av gracerna… Men även här är osvuret bäst. De kanske ändå gör som vid förra valet – delar upp posterna med de borgerliga partierna och håller Vänsterpartiet och Miljöpartiet utanför…

Det enda som står klart i nu-läget, det är att Sverigedemokraterna och Välfärdspartiet kommer att hållas utanför alla uppgörelser. Även om Kurt Karlsson (SD) har hört av sig till något parti (dock inte Vänsterpartiet) och erbjudit samtal typ… Om vad kan man fråga, Kurt Karlsson och telefonSverigedemokraterna har ju inga åsikter om någonting som har med det kommunala att göra. De deltar ju aldrig i omröstningar.

Om Morgan Larsson i Välfärdspartiet har ringt någon förtäljer inte historien…

.

PS. Nu ser jag att personrösterna i kommunalvalet har börjat räknas. Spännande det också.

Kategorier:Val 2014

Varför backade Vänsterpartiet?

17 september, 2014 3 kommentarer

skrik2Vänsterpartiet tappade 2 mandat i valet till kommunfullmäktige. Och nu är det dags att skrika ut sin besvikelse över valresultatet:

”Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Visst, eventuella skämt åsido, det var en besvikelse. Min första tanke var typ ”Varför ägnar jag egentligen så mycket tid åt politiken och bloggandet när vänersborgarna ändå inte uppskattar det?”.

Och den tanken har väl i viss mån inte lämnat mig än…

Varför backade Vänsterpartiet? Jag har inget bra svar på den frågan. Några tycker kanske att det beror på att Vänsterpartiet har fört en dålig oppositionspolitik. Andra att våra tankar helt enkelt inte tilltalar invånarna. Jag vet inte. Det jag frågar mig är:

”Vet vänersborgarna vilken politik vi har fört och vad Vänsterpartiet står för?”

Jag är inte säker på det. För hur ska vänersborgarna kunna veta det och överhuvudtaget veta vad som händer i politikens Vänersborg? På andra orter får folk reda på det genom att läsa lokalpressen. Men ärligt talat, hur har TTELA:s bevakning sett ut?

ttelaFör det första skriver TTELA knappt något om vad som händer och ännu mindre om vilka partier som tycker vad. TTELA hade inte ens någon journalist på plats under kommunfullmäktiges sista sammanträde. Och inte heller någon på plats under fem av de sex valdebatter som anordnades före valet. Detta torde vara exceptionellt för en lokaltidning!sammantrade6

För det andra. När TTELA är på plats på exempelvis ett kommunfullmäktigesammanträde, så skriver de på sin höjd i en missuppfattad objektivitets namn lika mycket om alla partier oavsett hur intressanta deras åsikter är eller hur mycket och hur engagerat de än framför dem. Vänsterpartiet är ofta flitiga i fullmäktiges talarstol och mycket aktiva – det framgår sällan av TTELA:s referat.

tvistFör det tredje. Hur ofta skriver TTELA om viktiga politiska tvistefrågor i Vänersborgs kommun? Det händer. Visst. Men hur? TTELA skrev om hamnen, i stort sett en slags hyllningsartikel för en hamnflytt. Det stod inget om t ex alla de problem och kostnader en sådan skulle innebära. (Endast lite om slussproblemet.) Likadant med Sanden. Inget om alla problem och kostnader som är förknippade med att bygga där. Hur ska då kommuninvånarna kunna ta ställning och förstå att vissa partier, t ex Vänsterpartiet, är både fundersamma ochpapperskorg2 kritiska?

För det fjärde, debattartiklar och insändare. TTELA gör ett urval. Det betyder att alla artiklar och insändare inte publiceras. Minst fem av Vänsterpartiets debattartiklar publicerades aldrig innan valet. Men hur ska folk veta det? Kommuninvånare trodde kanske att Vänsterpartiet inte brydde sig om att försöka nå ut.

analyzeFör det femte. TTELA har varken presenterat eller kritiskt granskat partierna i Vänersborg. Tänk om TTELA t ex hade tittat på vilka partier som lade fram flest motioner i fullmäktige under mandatperioden (Vänsterpartiet) eller vilket parti som nästan aldrig deltog i beslut (Sverigedemokraterna). Eller…

TTELA:s stora politiska bidrag var i stället en presentation av det nazistiska Svenskarnas Parti och deras kandidat. På ett helt uppslag. Två helsidor. Vilket gav partiet 97 röster i kommunalvalet.

Min slutsats är helt enkelt att TTELA inte har skött sin samhälleliga uppgift att bevaka de politiska diskussionerna och valet i Vänersborg. Men har det drabbat Vänsterpartiet speciellt? Jag tror det. Det finns nog inget annat parti som har varit så aktiva under mandatperioden. Det har vi beskrivit på vår hemsida och i våra bloggar. Men hur stor andel av vänersborgarna läser dem?

forklaringBortförklaringar säger kanske många. Och visst, det kan diskuteras. Dessutom har även andra partier drabbats av TTELA:s bristande politiska bevakning.

TTELA är ett problem. (Veckotidningen Vänersborgaren är betydligt bättre, trots mindre utrymme och mindre resurser.)

Den andra frågan är väl också, gick det verkligen så dåligt för Vänsterpartiet i Vänersborg? Vänsterpartiet fick 2.758 röster (preliminärt) i kommunalvalet. I valet till riksdagen fick Vänsterpartiet 1.566 röster av vänersborgarna. Det betyder att 1.192 fler personer röstade på Vänsterpartiet kommunalt än i riksdagsvalet. Det var många som uppenbarligen visade förtroende för Vänsterpartiet just i Vänersborg. Det är inte dåligt och det är verkligen något att glädja sig åt för vår lokalavdelning.

Vänsterpartiet i Vänersborg är kommunalt det största Vänsterpartiet i hela Västra Götaland – den enda partiavdelning som fick över 10% av rösterna (11,7%). Vänsterpartiets 6 mandat den kommande mandatperioden är också, trots allt, historiskt höga siffror för Vänsterpartiet i Vänersborg. Med undantag av valet 2010 har vi aldrig haft mer än max 5 mandat.

Och, Vänsterpartiet är fortfarande det tredje största partiet i kommunen…

Men…

backaVänsterpartiet backade 2 mandat, från 8 till 6. Vänsterpartiet fick 768 färre röster än i förra valet. Det är ett faktum.

En förklaring, en teori, om man nu bortser från eventuellt egna politiska brister, är att Vänsterpartiet fick 2 extra mandat i valet 2010 på grund av socialdemokraternas hantering av Arena Vänersborg, Toppfrys mm. Besvikna socialdemokrater röstade på Vänsterpartiet istället. Något säger mig att dessa socialdemokrater nu har ”förlåtit” partiet – och återvänt till fadershuset. Dock fortfarande inte alla. Socialdemokraternas 14 mandat den kommande mandatperioden är fortfarande historiskt låga. (Det är det näst sämsta resultatet för socialdemokraterna under de senaste 40 åren, bara 2010 var sämre.)

Egna politiska brister…?

Vad kunde vi i Vänsterpartiet gjort annorlunda? Mer utåtriktad verksamhet under hela mandatperioden? Varit mer ”positiva”? Kanske.

nonoMånga av våra motståndare påstår att Vänsterpartiet i Vänersborg enbart är ”nej-sägare”. Dessa tror jag inte riktigt förstår att Vänsterpartiets förslag alltid står mot något annat förslag, som alltid är huvudförslag. (Vänsterpartiet har ju alltid varit i minoritet.) Ett ”nej” betyder i det läget ett ”ja” till vårt eget förslag. Det är faktiskt så enkelt att ett ”nej” betyder ”ja” till något annat. I våra ögon alltid till något bättre… Det inser kanske inte alla.

Egna politiska brister…? Kanske kan jag få några kommentarer från läsarna.

Hela det här blogginlägget betraktas kanske som en bortförklaring. Visst, men man måste ju hantera besvikelsen på valresultatet och tillbakagången för Vänsterpartiet i Vänersborg på något sätt…

Vill du ha förändring i Vänersborg?

13 september, 2014 5 kommentarer

bralanda13sept_4Så har då valrörelsens sista politikerdebatt genomförts. Den hölls idag i Brålanda.

Och jag kan inte låta bli att undra…

Är Vänersborgs kommuninvånare nöjda med Vänersborgs kommun och Vänersborgs kommuns politiker? Eller vill de boende i Vänersborgs kommun ha en förändring?

Vänersborgs kommun har under de senaste fyra åren letts av en mini-allians bestående av moderater, folkpartister och kristdemokrater – under ledning av Gunnar Lidell (M). Många vänersborgare hade stora förväntningar på Gunnar Lidell då han tillträdde den prestigefyllda posten som kommunstyrelsens ordförande år 2010.

Men…

lidell_talarstol3Har Gunnar Lidell och mini-alliansen levt upp till de förväntningar på förändring som vänersborgarna ställde på dem? Har de skött barn- och ungdomsfrågorna på ett bra sätt? Har förskolor och skolor fått de ekonomiska medel till personal och undervisningsmaterial som barnen och ungdomarna behöver? Har alla barn och ungdomar fått det stöd de behöver och har rätt till? Var mini-alliansens förslag att lägga ner ett antal landsbygds- och andra skolor ett bra förslag? Var det ett riktigt beslut att lägga ner äldreboendet Gläntan? Har byggnadsfrågor skötts på ett för vänersborgarna tillfredsställande sätt? Har Gunnar Lidell hanterat arenafrågan som vänersborgarna önskade? Är mini-alliansens inriktningsbeslut att flytta hamnen till Vargön för ett antal hundra miljoner bra?

Kan man svara ”ja” på dessa frågor, då ska man naturligtvis rösta på Gunnar Lidell eller något av de partier som ingår i mini-alliansen.

Är man inte nöjd med Gunnar Lidells styre, svarar man ”nej” på frågorna – då ska man rösta på något annat parti.

Marie_DahlinSka man istället rösta på Socialdemokraterna eller Centerpartiet? Leder en röst på Socialdemokraterna eller Centerpartiet till förändring?

Socialdemokrater och centerpartister har samarbetat under snart 12 år och samarbetet tycks ha blivit allt intimare. En röst på det ena partiet är i praktiken en röst på det andra. Eller rättare sagt, en röst på något av dessa partier är en röst på Marie Dahlin (S) som kommunstyrelsens BoCarlssonordförande och Annie Lööfs partikollega Bo Carlsson som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Är det detta som vänersborgarna vill se den kommande mandatperioden?

Socialdemokraterna och Centerpartiet hade makten i Vänersborgs kommun under åren 2006-2010. Det var en mycket dyr period för Vänersborgs skattebetalare. Då byggdes Arena Vänersborg för den otroliga summan av 300 milj kr. Då var TV här och gjorde reportage kring Toppfrysskandalen, när kommunen förlorade 9 milj kr på ett bräde. Svt uppmärksammade även utbetalningar till en konsult som var kompis med ledande socialdemokrater och vars utredning var i det närmaste totalt intetsägande. Bo Carlsson glömde att skriva på ett papper kring Solängen som gjorde att kommunen förlorade 17 milj kr i momspengar. Bara för att nämna något av det som hände…

Och alla dessa katastrofala ”misstag” betalades bland annat av barnen och ungdomarna. Socialdemokraterna och Centerpartiet sparade enormt på grundskolan under sin tid. 140 lärartjänster försvann från kommunen. 140 stycken! Vänersborgs skolor har inte hämtat sig från denna enorma nedskärning än!

Har väljarna glömt hur det var den förra mandatperioden? Är Socialdemokraterna och Centerpartiet förlåtna? Tycker vänersborgarna att Socialdemokraterna och Centerpartiet ska få en ny chans att leda kommunen?

Svarar man ”ja” på dessa frågor, då ska man naturligtvis rösta på Marie Dahlin och Bo Carlsson.

Svarar man ”nej” – då ska man rösta på något annat parti.

kurtkarlsson4Är Sverigedemokraterna ett alternativ?

Visst. Men bara om man tycker att det är helt på sin plats med politiska representanter som inte sätter sig in i frågorna, som inte läser kommunala protokoll och handlingar, som inte läser utredningar, som inte deltar i debatter etc. Och som i stort sett alltid avstår från att delta i kommunfullmäktiges beslut.

Tycker vänersborgarna att de vill ha kunniga och insatta politiker som vet vad de talar om – då är Sverigedemokraterna inget alternativ.

Välfärdspartiet? Miljöpartiet?

MorganLarsson_kommunisetorp_ekoMiljöpartiet och Välfärdspartiet är inte helt lätta att förstå sig på. Väldigt mycket kretsar kring det egna partiet och den egna ledaren. Det handlar mer om att synas än att fatta bra beslut. En liten skog i Mariedal kan t ex bytas mot ett äldreboende på Gläntan (Miljöpartiet) eller chansen till lite inflytande (Välfärdspartiet).

Tack vare att dessa partier aldrig haft chansen att ta ansvar för Vänersborgs styre, så har de inte heller kunnat göra några misstag.

Så visst kan en röst på Miljöpartiet och Välfärdspartiet leda till förändring i Vänersborgs kommun. Frågan är bara – vilken förändring?

Om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med hur kommunen har skötts de senaste åtta åren, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med de ekonomiska resurser som har gått till kommunens barn och ungdomar, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med behandlingen av de äldre som bodde på det nedlagda Gläntan, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med hanteringen av byggnadsärenden, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med hanteringen av Arena Vänersborg, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med att kommunen ska lägga ner hundratals miljoner kronor på en oviss hamnflytt till Vargön, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med att beslut fattas på förhoppningar och önsketänkanden – då finns det inte många partier att välja på.

V_logga_mindreDet finns ett parti som har redovisat sitt politiska arbete under hela mandatperioden. På Vänsterpartiets hemsida, på Lutz Rininslands blogg och på min egen blogg har vårt arbete redovisats in i minsta detalj. Vi har velat visa vad Vänsterpartiet gör, vad vi tycker och hur vi resonerar. Vi har velat ge alla vänersborgare information om det politiska spelet i kommunen och vi har velat bjuda in alla kommuninvånare till en diskussion om vad som är bäst för Vänersborg och hur Vänersborg bör styras.

Och vi i Vänsterpartiet är stolta över vårt arbete.

Med andra ord:

Vill du ha en förändring i Vänersborg – rösta på Vänsterpartiet!

Och har du redan röstat, kom ihåg att du kan rösta en gång till. Den senaste rösten, är den som gäller…

Kategorier:Val 2014

Alla dessa vallöften…

12 september, 2014 3 kommentarer

Nu är det nära…

votePå söndag avgörs det vilka partier som ska styra Vänersborg de närmaste fyra åren. Utgången är ovissare än någonsin. Själv har jag faktiskt inte en aning om hur det ska gå för Vänsterpartiet. Eller socialdemokraterna. Eller moderaterna. Faktiskt.

Det enda säkra är väl att de mörka högerkrafterna i form av Sverigedemokraterna går framåt… Folk som är trötta på att bli bortglömda i den politiska debatten ”ger igen” och protesterar genom att rösta på ett parti utanför etablissemanget.

SDI Vänersborg innebär det en röst på ett parti som inte har gjort någonting överhuvudtaget i det politiska arbetet under de senaste fyra åren. Och det beror inte på att Sverigedemokraterna inte sitter med i några nämnder och styrelser. Det beror på att de sverigedemokratiska representanterna inte har satt sig in i frågorna, inte läst kommunala protokoll och handlingar, inte läst utredningar etc. Och i stort sett alltid kurtkarlsson5avstått från att delta i kommunfullmäktiges beslut. Det är inte Jimmie Åkesson man röstar på i kommunalvalet, det är Kurt Karlsson…

Jag har tidigare gjort en genomgång av vad Kurt Karlsson (SD) och Cecilia Skenhall (SD) har gjort, och framför allt inte gjort, under mandatperioden. Du kan läsa om det här:

staupp_ihalsenPrecis som alla andra vänersborgare har jag inte kunnat undvika alla valannonser i TTELA och framför allt i Vänersborgaren. Det är ingen uppmuntrande läsning. Partierna bjuder över varandra i löften om allt vad de ska göra de kommande fyra åren. Om de bara får väljarnas förtroende…

Kraven på saklighet är som bortblåsta. Flera av de lokala partierna säger sig t ex vilja ändra på saker i Vänersborg som inte är kommunala frågor överhuvudtaget. Som t ex Sverigedemokraternas utspel om invandring i de lokala annonserna. Förutom att man blir mörkrädd kan de inte hålla isär vad kommunen beslutar och vad staten bestämmer.

Fast det är de i och för sig inte ensamma om.

kdKristdemokraterna skriver i en av sina valannonser:

”Arbeta för att alla barn varje dag får möjlighet till idrott i skolan.”

Jag undrar om Marie-Louise och Gunnar Bäckman (KD) tänker ringa till Jan Björklund. Timplanen beslutas nämligen av Sveriges riksdag!

Eller Centerpartiet:

”Vidareutveckla musikundervisningen i grundskolan”

Det här bestämmer inte ens politikerna i Stockholm. Det är en fråga för lärarna och möjligtvis också för rektorerna.

vfpEller Välfärdspartiet:

”Verka för en öppen polisstation dygnet runt och mer synliga poliser”

”Verka för”? Ska Morgan Larsson ringa, ja vem då? Välfärdspartiet finns ju inte i riksdagen. Ska han ringa till sin fd kollega rikspolischefen Bengt Svensson?

Eller Moderaterna:

”Bygglovsansökan på morgonen, byggstart efter lunch!”

Visst fungerar kommunens byggnadsnämnd under all kritik, men lagstiftningen gör att moderaternas löfte i de flesta fall inte är möjligt att genomföra kommunalt.

forgetSedan har vissa partier en tendens att ”glömma” att de faktiskt har haft makten – och varför har man då inte redan genomfört sina löften? Precis som med moderaternas ”löfte” om bygglov…

”Kristdemokraterna i Vänersborg vill minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids. Införa ett maxtak för gruppernas storlek. Minska antalet elever per klass.”

Kristdemokraterna har varit med och styrt Vänersborg i fyra år nu. Och inte lagt ett enda förslag i denna riktning! Varför då? Hur trovärdiga är Kristdemokraterna?

pengar4Eller moderaterna:

”Det ska vara ordning och reda i kommunens beslut och ekonomi.”

Jaha, så det är inte det efter fyra år av moderatstyre? Varför ska det då bli det om de får sitta vid makten i fyra år till?

Eller Folkpartiet:

”Införa näringslivslots”

Om nu inte Folkpartiets har lyckats införa en näringslivslots på de fyra år som partiet har varit med och styrt Vänersborg, vad säger att de då ska lyckas de närmaste fyra åren?

sossarSocialdemokraterna är inte heller dåliga:

”Ha färre antal barn i skolklass och förskolegrupp alternativt fler pedagoger i grupperna.”

Det här säger det parti som hade makten den förra mandatperioden och då drog ner på antalet lärare med omkring 140 stycken. En sådan nerskärning på kommunens barn och ungdomar har denna kommun aldrig sett maken till. (Å andra sidan fick vi ju en bandyhall…)

Visst blir man trött?!

talkingPartierna radar också upp löften som är mer eller mindre totalt intetsägande. Partierna uttrycker sig i så allmänna ordalag att det egentligen inte finns något konkret att ta på, man vet inte vad det betyder – det bara låter bra…

Centerpartiet är bra på det:

”Hela kommunen ska leva. Se landsbygden som en resurs. Låt ungdomarna i Vänersborg vara med och påverka.”

Moderaterna är nog ännu bättre:

”På söndag kan du rösta för ett Vänersborg där alla behövs”

Fast socialdemokraterna är inte dåliga på sådana här löften heller:

”Kommunen som behöver sätta fart”

Eller:

”För allas bästa”

vfpÅ andra sidan är Morgan Larssons (VFP) löfte i den förra valrörelsen svårslaget:

”Välfärdspartiet är för allt som är bra.”

Men jag tror ändå att Folkpartiet slår allt och alla, till och med Morgan Larsson:

”Vi vill mer”

Visst blir man trött?!

SDRena lögner är ovanliga i valannonserna. Sverigedemokraterna försöker sig dock på det:

”Fortsatt stöd till landsbygdsskolor”

Skriver Sverigedemokraterna. Vad då ”fortsatt stöd”? Sverigedemokraterna har aldrig stött landsbygdsskolorna! De lade ner sina röster när fullmäktige beslutade att bevara landsbygdsskolorna. Och när en särskild omröstning gjordes om att öppna skolan i Väne-Ryr nöjde sig inte Cecilia Skenhall (SD) med att lägga ner sin röst, som Kurt Karlsson (SD) gjorde, hon röstade emot att öppna Väne Ryr!

Fast den största vallögnen av alla är ändå Välfärdspartiets:

”Vi är genom beslut delaktiga i att förbättra äldreboendet Gläntan…”

MorganLarsson_kommunDet här är sanslöst. Denna lögn är svårslagen. ”Förbättra Gläntan”?

Gläntans äldreboende finns inte mer. Gläntans äldreboende är borta. Gläntans äldreboende är nedlagt! Det bor inga äldre kvar på Gläntan. Och det var Välfärdspartiet med om att besluta.

Vilket jag har påpekat tidigare. Och som fått Morgan Larsson (VFP) att sluta hälsa på mig… (Morgan Larsson hälsar inte på dom som han tycker är ”dumma”.)

Rune Lanestrand (en gammal politisk legend i Vänersborg) skriver i sin senaste blogg:

”Undrar om det är fler än jag som är trött på alla upprepningar, rent tjabbel och brist på mer ideologiska diskussioner om framtiden.”

Du är nog inte ensam Rune Lanestrand. Jag kan också, på sätt och vis, förstå de människor som tycker att valet är meningslöst. Men till Rune Lanestrand och alla de som tycker så, vill jag ändå säga:

Se vad de olika partierna har gjort den gångna mandatperioden innan ni bestämmer er på vilket parti ni ska rösta.

ma_illaTill sist vill jag faktiskt ta upp en sak som berör mig illa.

Vänersborgaren ställde följande fråga till samtliga partier i Vänersborg:

”Vad kan ni göra för att underlätta för flyktingar och invandrare att få en plats i Vänersborgs framtid?”

Ett av de lokala partierna svarar:

”Innan vi tar emot fler måste vi se till att de som fått uppehållstillstånd får lära sig svenska och få jobb så de kan försörja sig.”

Läs svaret en gång till och fundera på vilket parti som har svarat på detta sätt.

Sverigedemokraterna?

cDet skulle man kanske kunna tro. Men detta svar har getts av – Centerpartiet!

Centerpartiet fiskar i mycket grumligt vatten. Och vad jag vet, så har inte detta fiskande kommenterats av någon. Inte heller av Socialdemokraterna som detta Centerparti så intimt samarbetar med i Vänersborg…

Kategorier:Val 2014

Det är lätt att ge löften…

11 september, 2014 Lämna en kommentar

auktionLutz Rininsland och undertecknad hade en debattartikel i Vänersborgaren igår. Rubriken var satt av tidningen – och den var helt ok. Kanske hade en ännu bättre rubrik ändå varit något i stil med ”Valet – en politisk auktion?”…

====

Valrörelsen är i full gång och partierna strör löften omkring sig. Det ena partiet ska vara värre än det andra. Det är nästan som vi bevittnar en auktion. I varje fall verkar de politiska partierna tro det. Högstbjudande vinner typ…

Vi tror att man som väljare inte ska lyssna så mycket på vad partierna säger. Det är viktigare att se vad partierna har gjort de gångna åren.

När Marie-Louise Bäckman sa i fredags att KD ville minska barngrupperna i förskolan, anställa fler speciallärare och specialpedagoger, så var det exakt detsamma som hon sa inför det förra valet. Däremellan har KD emellertid varit med och styrt Vänersborg. Och KD har inte lagt ett enda förslag i den här riktningen.

På en fråga om varför inte biblioteket kan få pengar till inköp av böcker var Marie Dahlin (S) snabb med att ge vänersborgarna ett vallöfte:

”Rösta på socialdemokraterna, så får biblioteket pengar redan nu i höst.”

Den 2 juni begärde Kulturnämnden mer pengar till sin verksamhet. De pengar som nämnden hade fått i budget räckte av olika anledningar inte. Vänsterpartiet yrkade i Kommunstyrelsen att Kulturnämnden skulle få 425.000 kr ytterligare till bland annat bokinköp.

Det blev omröstning. M, FP och KD lade sina 6 röster mot mer pengar till biblioteket, Vänsterpartiet med sina 2 röster röstade för. Det var 7 röster kvar – 4 S, 1 C och 2 MP.

Då är den stora frågan – hur röstade Marie Dahlin och socialdemokraterna?

En gissning?

Marie Dahlin och socialdemokraterna, Bo Carlsson (C) och de två miljöpartisterna lade ner sina röster. Och lät alltså mini-alliansen få majoritet.

Det blev inga pengar till bokinköp…

Det är lätt att ge löften… Ännu lättare om man slipper att stå till svars för det man har gjort… Eller inte har gjort… Fast man hade kunnat… Om man verkligen hade velat… V_logga_mindre

Vänsterpartiet har på sin hemsida och sina bloggar beskrivit sitt arbete den gångna mandatperioden in i minsta detalj. 

Vi är stolta över det vi har gjort den här mandatperioden.

När argumenten tryter – om lögner

10 september, 2014 1 kommentar

bert_magnus3Bloggar om Dalsland lockar många läsare. Den senaste bloggen om entreprenörerna på Sikhall och Ursand (se här) är inget undantag. Min blogg har fått över 1.000 träffar på två dagar! Det är svårslagna siffror för en lokal politisk blogg skriven av en, enligt Morgan Larsson i Välfärdspartiet (debattartikel i dagens Vänersborgaren), ”dominant bråkstake” till vänsterpartistisk politiker… (Morgan Larsson brukar inte dra sig för att uttala personligt nedsättande kommentarer om sina medpolitiker…)MorganLarsson_kommun

Morgan Larsson tycker också att jag rent allmänt ljuger på min blogg. Det framförde han i debatten på gågatekrysset för inte så länge sedan. Tryter argumenten så får man dra till med något… Som vanligt kunde inte Morgan Larsson belägga sitt påstående. Det är inte alltid Morgan Larsson kan belägga sina påståenden…

Morgan Larsson har annars talat mycket väl om min blogg, i många år. Men det var innan jag kritiserade honom för att han deltog i beslutet att lägga ner äldreboendet Gläntan…

intresseradAnnars har jag fått en del intressanta kommentarer på min blogg om Sikhall och Ursand.

Marianne Karlsson är en mångårig centerpartistisk kollega till Bo Carlsson. Marianne Karlsson anklagar mig mer eller mindre för att ljuga. Hon också. Marianne Karlsson skriver på Facebook:

”Bra inlägg MEN har du bevis på att (toppolitikern) Bo C lade ett bud på Sikhall när det var till salu????? Om Du gräver så får Du ändå hålla Dig till sanningen!!!!! Enligt en uppgift som jag har lades aldrig något bud från det hållet, då priset redan var fel för plånboken -men jag har inte sett budgivningslistan.”

Jo, jag håller mig till sanningen. Det tror jag åtminstone. Jag har nämligen ”mäklarlistan”, både i digital form och som papperskopia. Och det råder ingen som helst tvekan. Bo Carlssons (och hans dotters) namn står på denna lista.

Jag har publicerat listan en gång förut, men gör det för säkerhets skull en gång till.

Sikhall_maklarlistan

Jag ger dock Marianne Karlsson rätt i den meningen att det står

”visat intresse att köpa rubriserade fastigheter”.

Det står inte i klartext, så att säga, att Bo Carlsson har lagt ett bud. Det gör faktiskt inte det. Men att ”visa intresse” torde i de här sammanhangen innebära att lägga bud. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Men visst, jag kan inte vara 100% säker. Sedan hör det ju till saken att man faktiskt kan lägga bud som understiger den begärda summan. (Vilket bud som Bo Carlsson lade har jag emellertid ingen aning om.)

Det verkar dock som om Marianne Karlsson underkänner ”mäklarlistan” i sin helhet. Jag frågade Marianne Karlsson (på Facebook) om hon trodde att denna lista med Bo Carlssons cnamn på var en förfalskning. Och jag tyckte att Marianne Karlsson skulle kunna svara ja eller nej på den raka frågan.

Marianne Karlsson svarade:

”Förfalskning var Dina ord.”

Jag undrar vem som håller sig till sanningen… Det finns kanske anledning att återkomma.

moderat_nyÄven ledande moderater påstår att jag inte höll mig till sanningen i bloggen. De säger att det inte stämmer att kommunen har betalat det mesta av allt som har gjorts på och för Ursand. Vilket jag skrev.

”Monica” kommenterade bloggen:

”Jag ställde frågan om kostnaderna för Ursand till nya Moderaterna när dom gästade Brålanda idag. Enligt deras representant så bekostar Bert allt på Ursand och kommunen belastas inte med ett öre…”

Moderaterna menar alltså att Bert Karlsson betalar allt som kommunen har investerat på Ursand, t ex gång- och cykelvägen, VA-dragningen, restaurangen mm. Det hävdade för övrigt också Peter Göthblad (FP), ordförande i Byggnadsnämnden, under en valdebatt på Gestad bygdegård häromsistens.

Här har jag ”fått hjälp”. Signaturen ”Brålandabo”, som alltid tycks vara mycket insatt, har skrivit följande kommentar på bloggen ifråga:

”Svaret från Moderaterna att Ursands arrendator (Dream World Design AB) står för alla investeringar är fel. Partiet (=moderaterna; min anm.) ska nog undvika att sprida felaktig information.
Några kommentarer kring detta är därför nödvändiga:
Var i arrendeavtalet (13 dec 2011) står det att Ursand är i nödvändigt behov av nytt kommunalt Vatten & Avlopp (VA) och helt ny Gång & Cykelväg (GC) ???
Redan år 2007 investerade kommunen (med gamla arrendatorn) hela 1,5 miljoner i VA-ledningar till Ursand. Dög inte detta nu eller ?
I juni 2012 (budget) beslöt kommunen investera 5 miljoner per år i tre år (2013, 2014 och 2015) med syfte att restaurera, renovera hus och göra området attraktivt. (alltså hela 15 miljoner !)
I slutet av 2013 beslöt SBN att investera i helt ny VA och GC till Ursand (på vilka grunder?)
För GC-väg avsattes 4 miljoner där 80% skulle betalas av kommunen och 20% av arrendatorn.
För VA-anläggning avsattes 4 miljoner där hela investeringen skulle bekostas av kommunen.
Dessutom skulle VA inne på själva ursandsområdet göras om till ”kommunal standard” ända fram till husliv för 1 miljon kronor. Även denna summa bekostas av kommunen.
Så kom absolut inte å säg att Bert Karlsson bekostar investeringen.
När utfärdas ett nytt arrendeavtal eller tilläggsavtal så att Dream World Design AB kan börja betala sina 20% av 4 miljoner för den nya vägen.
LYX för ett fåtal av kommunens invånare där besluten är tagna på lösa grunder :(
Hur mycket har avsatts vid kommunens övriga bad & camping & stränder ?
(Brålanda camping jämnades med marken av kommunen under vintern 2014)”

Jag har så långt möjligt kontrollerat ”Brålandabos” uppgifter. Jag hittade inga fel. Vad jag kan förstå, så är alltså alla uppgifter helt korrekta.

ursandsbert3Kommunen betalar det mesta på Ursand.

När jag kollade i protokoll etc, så hittade jag istället ett tjänsteutlåtande från den 21 maj 2014 (Samhällsbyggnadsnämndens Fastighetsutskott). Där fanns ytterligare en uppgift om pengar. Ursand Resort och Camping AB, dvs Bert Karlssons företag, ska betala:

”50 % av de totala kostnaderna [med] att ta fram en ny detaljplan.”

Bert Karlsson betalar inte heller alla de kostnader som kommunen har för detaljplanen. Kanske en detalj i sammanhanget, men ändå… (Konstigt nog diariefördes inte detta dokument förrän den 29 augusti, vilket var förvånansvärt sent. Man kan undra varför…)

Med andra ord, återigen, jag undrar vem som ljuger… Moderaterna eller jag? Du kan väl skicka svaret till din moderate politiker, typ Gunnar Lidell eller Lena Eckerbom Wendel? Eller varför inte till Peter Göthblad? (Är de inte dina politiker, så kan du skicka svaret till mig…)

sikhallsresa4Det kan väl nämnas lite i ödmjukt förbigående att Vänsterpartiet har lagt ett förslag om att alla stora badplatser skulle få dela lika på pengarna, i stället för att allt skulle gå till Ursand. Förslaget röstades dock ner. (Jag nämner det för att jag anser att politik framför allt handlar om vad man gör – och inte vad man säger…)

För övrigt får jag via omvägar höra en del andra kommentarer från ledande politiker, framför allt moderater tycks det, angående min blogg. Häromdagen påstod t ex en ledande moderat politiker, enligt uppgift, att jag ibland återger sekretesstämplade uppgifter. Med andra ord, att jag begår kriminella handlingar… brottsling

Det är ganska allvarligt och jag tog därför kontakt med politikern ifråga.

Det dokument som den ledande moderate politikern hänvisade till, och som skulle vara sekretessbelagt, hade en partikollega till mig helt enkelt fått av kommunkansliet efter en begäran. Precis som man ska gå tillväga när man vill ha ut kommunala handlingar. Handlingen lämnades ut, den var nämligen inte sekretessbelagd. Och hade den varit det, så hade det naturligtvis varit förvaltningen, som hade lämnat ut den, som hade gjort fel – inte min partikollega.

Den moderate politikern tog då tillbaka sitt påstående.

Till sist vill jag också nämna det självklara.

Jag ljuger aldrig i min blogg! Om det förekommer oriktiga uppgifter så är jag väldigt mån om att dementera dessa. Och om jag inte är 100% säker, så skriver jag det. Som i denna blogg.

fortalHur skulle det se ut om jag ljög? Vem skulle vilja läsa bloggen då? Eller typ rösta på Vänsterpartiet? Däremot så förnekar jag inte att bloggen avspeglar min personliga syn och mina personliga tolkningar av verkligheten och de fakta som finns. Det har jag aldrig förnekat. Varför skulle jag annars lägga ner det mesta av min fritid på bloggskrivandet om jag inte fick framföra mina åsikter?

Men lögner är något helt annat. Och att påstå att jag ljuger är väl närmast att betrakta som förtal.

Kategorier:Sikhall, Ursand, Val 2014
%d bloggare gillar detta: