Arkiv

Archive for the ‘Hamnar’ Category

Rivningen i Vargöns hamn

19 mars, 2019 1 kommentar

För två veckor sedan bloggade jag om lagerhallarna på Vargöns hamnområde. (Se ”Vad händer egentligen i Vargön?”.)

Det var två stora hallar som stod där alldeles tomma och oanvända. En driftig entreprenör från södra Dalsland ville köpa hallarna och marken för 2,6 milj kr. Köparen var villig att själv säkra kajen för skred och dessutom erbjöd han sig att låta kommunen få ”friskriva sig” från allt ansvar om något oförutsett skulle inträffa. Entreprenören tänkte använda lagerhallarna för reparationer och förvaring av båtar vintertid. Han hade kontakter med andra båtföretag som också var intresserade och kunde tänka sig att etablera sig i området. Entreprenören såg även en möjlighet att bygga typ en flytande småbåtshamn framför sig. Och varför inte båthus och sjöbodar för vargöborna. Strandskyddet var ju dessutom borttaget i området vilket hade underlättat både byggnation och småbåtshamn.

Entreprenören hade visioner för hamnområdet.

Kommunen var positiv. Köparen fick ett muntligt besked om att han skulle få köpa marken och hallarna. Det var hösten 2017. Sedan hörde inte entreprenören något förrän en vargöbo meddelade honom att kommunen hade satt igång med att riva lagerhallarna… Det var i år, för en månad sedan.

Jag skrev till samhällsbyggnadsförvaltningen och frågade om varför. Och fick ett kort svar:

”Området vid hamnen i Vargön betecknas som skred- och rasrisk enligt gällande detaljplan. Det har även varit en mindre brand i hallbyggnaden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit beslut om att riva hallen.”

Det visade sig att denna ”mindre brand” var känd av den presumtive köparen, och var inget som hindrade ett köp. Branden inträffade innan hans kontakter med kommunen. När det gäller skred- och rasrisken var ju köparen villig att bekosta förstärkningar själv. Det var ju en förutsättning i samtalen mellan köparen och kommunen. Dessutom har kommunen tagit bort den avspärrning vid kajen som fanns där tidigare. (Det såg jag vid ett besök efter min blogg.) Varför vet jag inte, men jag antar att risken för skred och ras kanske inte var så akut som man först trodde.

Jag skrev ytterligare ett mail till samhällsbyggnadsnämnden. Jag frågade återigen varför hallarna revs och fick svaret:

”Magasinet rivs för att de bedöms vara i väldigt dåligt skick ( trasiga väggar, trasiga portar ). Ungdomar har haft det som tillhåll och förstört byggnaden ytterligare och bland annat eldat ( stor risk att de skadar sig själva också ). Magasinet ligger delvis på kvicklera  och det finns en rasrisk. Området vid hamnen i Vargön betecknas som skred- och rasrisk enligt gällande detaljplan. Det har även varit en mindre brand i hallbyggnaden. Samhällsbyggnadsfövaltningen har tagit beslut om att riva hallen.
Projektledaren fick uppdraget från tidigare fastighetschef.”

Det är samma argument som upprepas. Och återigen, entreprenören var ju villig att själv vidta alla nödvändiga åtgärder kring hallarna och marken. Om ungdomar hade ”förstört byggnaderna ytterligare”, så kunde väl köparen själv, på plats, fått avgöra om hans anbud kvarstod. Det var ju ett mycket bra anbud för kommunen. Och varför förseglades inte hallarna om det var ett tillhåll för ungdomar? Det kan man väl också fråga sig.

Det verkar inte heller som om det finns några omedelbara planer för området vid ”magasinen”. På en fråga svarar förvaltningen:

”Samhällsbyggnadsnämnden väntar fortfarande på svar från Kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har inte har fått svar ifrån KS/KF  om fortsatt arbete i ärendet.”

Det var den 18 juni 2014 som kommunfullmäktige i Vänersborg fattade ett principbeslut om en flytt av hamnen på Lilla Vassbotten (Sanden) i Vänersborg till Vargön. Det var ett principbeslut, inte ett ”riktigt” beslut. Sedan dess har det helt riktigt inte hänt något. Men det var snart 5 år sedan – hur länge ska Samhällsbyggnadsnämnden vänta? Och behövs just detta område till hamnen? Det ligger en bit söderut i området.

Det har inte heller fattats något riktigt beslut om rivningen vad jag förstår. När jag frågade om beslutet så fick jag svaret:

”Detta rör fastighetsförvaltning och betraktas som en ren verkställighet och därför behövs det inte något beslut.”

”Verkställighet” av vad? Undrar jag. Och naturligtvis kan man undra varför inte den tilltänkte köparen kontaktades innan rivningen… Jo, säger förvaltningen:

”I telefonsamtalet hösten 2017 uppfattades inte att det var hallarna den presumtive köparen var intresserade av utan hamnområdet i övrigt. 
Den presumtive köparen skulle kontaktas om hamnområdet blev aktuellt för försäljning. OBS! Fortfarande väntar samhällsbyggnadsnämnden på svar ifrån KF gällande ärendet och därför har inte presumtive köparen kontaktats. se bifogat beslut från samhällsbyggnadsnämnden.”

Det här säger köparen att det inte stämmer. Han var hur tydlig som helst med att det var hallarna som han var intresserad av. Och hur skulle det kunna vara annorlunda? Han hade inte tänkt flytta någon hamn från Vänersborg till Vargön. Han tänkte bara förvara och reparera båtar.

Och igen, varför rivs magasinen om inget svar har kommit från kommunfullmäktige? Om kommunfullmäktige någon gång kommer till skott och röstar nej till en hamn, då har ju kommunen genom rivningen gått miste om några miljoner. Och vargöborna om en utveckling i hamnområdet…

Men ord står mot ord. Och vad som har sagts i samtalen kan ingen bevisa. Däremot står det helt klart att kommunen inte bara går miste om köpepengar utan också förlorar pengar. Det kostar nämligen, enligt det vinnande rivningsanbudet, 670.600 kr att riva hallarna. Och då är inte konsultkostnaderna inräknade. För en konsult har varit inblandad. Han har bland annat konstaterat att det finns asbestskivor i väggar och tak. Det ser jag dock inte i några handlingar som rör upphandlingen. Men jag förutsätter att kostnaderna för sanering, transporter och deponi av asbesten ingår i de 670.600 kronorna. Konstigt vore det väl annars…

Jag ställer mig dock fortfarande frågorna, varför rivs hallarna och varför kommunicerade inte kommunen med den tilltänkte entreprenören och köparen?

Vad händer egentligen i Vargön?

8 mars, 2019 1 kommentar

Den 18 juni 2014 fattade kommunfullmäktige i Vänersborg ett principbeslut om en flytt av hamnen på Lilla Vassbotten (Sanden) i Vänersborg till Vargön. Kommunen hade nämligen redan 2010 köpt markområdet i Vargöns gamla hamn- och industriområde för 16 miljoner kronor. Tanken från de styrande var säkerligen redan då att anlägga en ny hamn i området.

Efter fullmäktiges beslut avsattes drygt 22 miljoner kronor för att bygga vägar, ordna vatten och spillvatten mm. En hel del blev ordnat, men det verkade bli stopp när det kom till kajförstärkningarna. För detta var det för övrigt avsatt ytterligare 20 miljoner kronor.

Vad jag vet så blev några kajförstärkningar aldrig utförda utan kajområdet vid vattnet spärrades istället av för allmänheten. Sedan verkar det som om hamnplanerna i Vargön lades i malpåse. Det verkar överhuvudtaget inte som en hamnflytt har diskuterats särskilt mycket sedan 2016 då frågan ventilerades i några debattartiklar i TTELA.

Och fortfarande finns det, väl att märka, inget beslut om att anlägga en hamn i Vargön – ett principbeslut är inget ”riktigt” beslut.

Och det har tydligen också uppmärksammats av allmänheten – att det inte händer något i hamnområdet alltså. En driftig entreprenör från södra Dalsland hade lagt märke till de stora lagerhallarna som fanns i den södra delen av hamnområdet.

De stod tomma och oanvända i flera år. Han tyckte att det var synd att det var så, för här skulle han kunna förvara större båtar över vintern och också utföra en del reparationer.

Entreprenören tog kontakt med kommunen redan hösten 2017. Han var helt enkelt spekulant på lagerhallarna och marken de stod på och marken runt omkring, i första hand mot söder.

Kommunen var positiv och entreprenören fick reda på att kommunen ville ha 130 kr/kvm, och i det priset ingick hallarna. Det tyckte entreprenören var helt ok. Kommunen var villig att sälja 20.000 kvm. Entreprenören accepterade och var villig att betala de 2,6 miljoner kronor som marken och hallarna skulle kosta. Entreprenören tog detta som ett muntligt avtal. Ja, egentligen kunde han tänka sig att köpa ytterligare 10.000 kvm. Skulle en hamnflytt bli aktuell så skulle det ändå finnas plats.

Det hör också till saken att köparen var villig att själv säkra kajen för skred etc. Kommunen skulle helt enkelt så att säga få ”friskriva sig” från allt ansvar. Och sett ur kommunens synpunkt kunde en sådan friskrivning från ansvar vara mycket viktig.

Köparen var nöjd. Han började studera kartorna över området och allt som hade med området och marken att göra. Han började planera och ta kontakter. Området kunde utvecklas. Det var inte bara hallarna som kunde användas för reparationer och förvaring av båtar vintertid. Andra båtföretag var också intresserade och kunde tänka sig att etablera sig i området. Entreprenören såg även en möjlighet att bygga typ en flytande småbåtshamn framför sig. Och varför inte båthus och sjöbodar för vargöborna. Entreprenören hade visioner för hamnområdet.

Det var ett bra erbjudande för kommunen. Ett par miljoner till kommunkassan för några byggnader och ett markområde som ändå inte användes, och som det inte fanns några planer för. Plus att det skulle bli lite aktivitet i området, som möjligtvis också skulle kunna locka till sig ytterligare företag och verksamheter. Entreprenören fick som han tyckte ett välvilligt och positivt bemötande av kommunen.

Det här var på hösten 2017. Under år 2018 hände det inte mycket mellan den tilltänkte köparen och kommunen. Det var ganska tyst. Köparen, som är ganska van vid att det kan ta tid i kommunen, politiker som ska säga sitt etc, avvaktade, men var vid gott mod. Hans kontakter på kommunen hade ju sagt att de skulle återkomma när det ”hände något”. Och han var ju ”först i kön”, eller till och med den ende.

För några veckor sedan började det helt plötsligt hända saker i hamnområdet…

Kommunen satte igång med att riva lagerhallarna…

Entreprenören blev tagen på sängen. Varför revs hallarna? Vad hände med hans anbud? Vad skulle kommunen göra på området istället? Och varför hörde ingen på kommunen av sig? Han tog kontakt med kommunen men fick inga svar. Istället var tonen, enligt hans egen utsago, negativ och avvisande.

Och rivningen fortsätter…

Och frågetecknen hopar sig…

Som kommunpolitiker undrar jag vem som har fattat beslutet om rivning. Och varför. Är rivningen upphandlad? Hur mycket kostar rivningen? Hur är det med säkerheten för de som river (om kajen inte är skredsäkrad)? Behövs det inte bygglov för rivning?

Jag skrev till samhällsbyggnadsförvaltningen, som har ”hand om” området och ev försäljning, och byggnadsförvaltningen.

Byggnadsförvaltningen svarade först.

Det finns rivningslov för byggnaderna. En ansökan lämnades in av samhällsbyggnadsförvaltningen redan i februari 2018. Miljö- och hälsa tillstyrkte lovet redan samma månad och den 4 maj 2018 beslutade byggnadsnämnden att ge rivningslov. Byggnadsnämnden gav också startbesked att påbörja åtgärden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar kom i eftermiddags (jag ställde frågorna i tisdags). Svaret var kort:

”Området vid hamnen i Vargön betecknas som skred- och rasrisk enligt gällande detaljplan. Det har även varit en mindre brand i hallbyggnaden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit beslut om att riva hallen.”

Det var inte svar på alla de frågor jag hade ställt och inte heller medföljde någon dokumentation som jag också hade begärt.

Jag ringde den presumtive köparen. Jo då, han visste om den ”mindre branden”. Den hade inträffat redan före hans diskussion med kommunen. Branden var liten och hade inte medfört några nämnvärda spår, ”inte ens innertaket var sotigt”. Det påverkade inte ett eventuellt köp.

Att det föreligger ”skred- och rasrisk” är inte heller något nytt, varken för kommunen, entreprenören eller allmänheten. Det är en av de stora frågorna om nu kommunen beslutar att anlägga en hamn i området. ”Grejen” är att den tilltänkte köparen åtog sig att åtgärda dessa risker i det område som han ville köpa. Utan att det skulle kosta kommunen en enda krona. Kommunen skulle ju till och med få friskriva sig från ansvar om några tidigare okända problem skulle upptäckas.

Kommunens handlande är en gåta. Istället för att få en del av kajen skredsäkrad, intäkter från en försäljning och verksamhet i hamnområdet, så lägger kommunen ut åtskilliga miljoner (antar jag, jag har inte fått svar på frågan om kostnaderna) på en rivning – och hamnområdet blir ännu ödsligare än tidigare…

Beslutet att riva lagerhallarna fattades alltså efter att den dalsländske entreprenören gavs löfte om att få köpa marken och byggnaderna. Och det kan man ju undra hur det var möjligt. Kommunen har onekligen gett den tilltänkte köparen löften som inte gällde och som också har tagit en massa onödig tid för honom. Och varför meddelades han inte?

Varför kommunen har beslutat att riva lagerhallarna och vad planerna är för området är fortfarande obesvarade. Likaså en del andra frågor kring de kommunala kostnaderna för t ex konsulter och rivning. Och så naturligtvis frågan hur kommunen kan förhandla och lova något som den inte håller…

Det kanske blir läge att återkomma i frågan.

Debatt: Hamnflytt till Vargön?

11 april, 2016 Lämna en kommentar

hamnflytt2Följande debattartikel (se nedan) skickade jag in till TTELA i torsdags. Den är på sätt och vis ”inspirerad” av Marie Dahlins (S) och Tonnie Anderssons (IF Metall) debattinlägg i TTELA den 4 april. (Denna debattartikel verkar dock inte finnas utlagd på TTELA:s hemsida.) Jag tar emellertid inte upp någon polemik mot Dahlin och Andersson. Mitt syfte med debattartikeln är nämligen bara att belysa hamnflytten med några fakta, några fakta som förespråkare som t ex Marie Dahlin gärna väljer att bortse ifrån. Jag skrev för övrigt ett mer direkt svar på Dahlins och Anderssons debattartikel i en blogg förra veckan – se ”Historien upprepar sig”.

Idag publicerades debattartikeln i TTELA (se ”Hamnflytt till Vargön?”).

=====

Så har då hamnfrågan och hamnflytten till Vargön återigen blivit aktuell.

Majoriteten i kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut om en hamnflytt 18 juni 2014, trots att den bakomliggande utredningen från experterna rekommenderade politikerna att göra fler fördjupade utredningar innan beslut fattades:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

Det finns nämligen en mängd svårigheter och utmaningar med en flytt av hamnen.

 • Slussarna i Göta älv beräknas ha en teknisk livslängd fram till 2030. Sedan måste nya slussar stå klara. Staten har fortfarande inte fattat något beslut och de utredningar som hittills har gjorts säger att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga nya slussar.
 • Hur kommer Vänersjöfarten att påverkas av en ny och lägre bro i Göteborg?
 • Hur går det med EU-klassningen av Vänersjöfarten? Som reglerna nu är innebär det högre personalkostnader och begränsade möjligheter att få EU-stöd för utveckling av infrastruktur för Vänersjöfarten.
 • Antalet fartyg som anlöper Vänersborgs hamn har de senaste 7 åren varit i genomsnitt två per månad. Och då har inte alla dessa fartyg gods till Vargön Alloys.
 • Är saneringen av industriområdet verkligen klar, och om inte, hur stora blir kostnaderna?
 • Muddringen. Vad händer om man får upp förorenade massor när man muddrar? Vem vet vad som ligger på älvbottnen mer än tre fartyg och en järnvägsvagn? En muddring ökar också risken för skred.
 • Vad kostar det att spränga grundet i älven? Och vad kan det få för följder?
 • Hur ska kommunen komma till rätta med skredrisken?

Kommunen köpte 2010 markområdet i Vargöns gamla hamn- och industriområde för 16 miljoner kronor. Sedan har kommunen byggt vägar, ordnat vatten och spillvatten mm för drygt 22 miljoner kronor.

Till kajförstärkningarna var det avsatt 20 miljoner kronor, men kommunen har avbrutit arbetet… Kanske skulle inte tekniken duga för alla belastningar som en hamnverksamhet innebär?

Det finns inga exakta siffror på vad det kommer att kosta kommunen att anlägga en hamn i Vargön. De beräkningar som har gjorts tyder på att kostnaden kan bli mellan 300-500 miljoner kronor.

Det går att bygga om hamnen i Vänersborg. För ca 20 milj kr kan vi i framtiden bedriva samma slags hamnverksamhet som idag. Om det i framtiden behövs många stora transporter till Vargön, kunde det vara ett alternativ att bygga ut järnvägen till Uddevalla.

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

Hamnen i Vargön: Historien upprepar sig

5 april, 2016 2 kommentarer

historien_upprepasHistorien upprepar sig.

Som ett eko från S Anders Larssons fornstora dagar som ordförande i Vänersborgs kommunstyrelse, så skäller Vänersborgs nuvarande ordförande i kommunstyrelsen på samma sätt på en av landets socialdemokratiska ministrar. Och då som nu handlar det om Vargön Alloys och elektriciteten.

arg_manS Anders Larsson (S) skällde på statsminister Göran Persson (S) för att han höjde energiskatten. Det var ett hot mot Vargön Alloys tyckte S Anders Larsson. Det behövdes, och behövs, nämligen mycket elenergi i Alloys förädlingsprocesser och Perssons förslag hotade företagets existens. Det försökte ”stadsminister” Larsson få statsminister Persson att fatta.

Marie Dahlin (S) ser också ett stort hot mot Vargön Alloys. Och därför skäller även hon på en minister – på energiminister Ibrahim Baylan (S). Vad Marie Dahlin ser för hot mot Alloys existens är jag dock inte riktigt säker på, men hon avkräver i varje fall ett besked från ministern om framtidens energiproduktion. Marie Dahlin tycks nämligen vara orolig för att det ska bli akut brist på elektricitet i Sverige. Eller att elpriserna ska höjas så att de inte blir konkurrenskraftiga med omvärlden. Och det skulle, som sagt, hota Vargön Alloys.

persson_larssonGöran Persson svarade S Anders Larsson med ett pekfinger i Larssons mage. Vi får se om Baylan svarar Dahlin på samma sätt… Om han nu ämnar komma till Vänersborg.

I dagens läge råder det i varje fall ingen brist på el för Vargön Alloys. Det är inte heller några prisproblem – även om ett företag som Alloys naturligtvis vill ha lägre produktionskostnader… Vilket företag vill inte ha det? Å andra sidan är el-priserna bra mycket högre i Turkiet, där Alloys ägare kommer ifrån.

Att Vargön Alloys precis som många andra företag är oroliga, med rätt eller orätt, inför en framtid då kärnkraften successivt läggs ner och elproduktionen ersätts med t ex vindkraft, som kan få produktionen och därmed priserna att fluktuera beroende på väder och vind, är väl ändå ett litet annat problem än frågan om en hamnflytt…? Eller är Marie Dahlins debattinlägg i TTELA igår måndag (artikeln är för övrigt också undertecknad av Tonnie Andersson, IF Metall) ett inlägg i kärnkraftsdebatten? Vill Dahlin helt enkelt slå ett slag för att kärnkraften ska byggas ut?

debattDen här diskussionen har, som jag ser det, inget att göra med en hamn i Vargön. Som Marie Dahlin av någon anledning vill göra gällande. Och som jag tror ändå är själva syftet med debattartikeln.

Naturligtvis är det viktigt för Vänersborgs kommun och Vargön att det finns arbetstillfällen på Vargön Alloys. Självklart! Men inte ens transporterna till Vargön Alloys har speciellt mycket att göra med en hamnflytt. Vargön Alloys skeppar nämligen den absolut största delen av sitt gods via hamnen i Uddevalla. Så när Marie Dahlin skriver i debattartikeln:

”För Vargön Alloys är det en stor fördel om in- och utskeppningen flyttas och läggs i direkt anslutning till fabriken.”

Så är det en sanning med mycket stor modifikation.

fartyg2Stora fartyg anlöper nämligen hamnen i Uddevalla med koks och malm, medan mindre båtar med legeringar från Alloys ut i världen kan åka på Göta älv. Och så kommer det att vara i framtiden också – hamn i Vargön eller ej. Det har helt enkelt att göra med att det kan komma betydligt större fartyg till Uddevalla än vad som kan gå i Göta älv. Fartygen till Uddevalla kan vara upp till 50.000 ton, medan fartygen uppför Göta älv är på max 4.000 ton… Det är alltså inte hamnen i Vänersborg eller Vargön som är problemet för Alloys, det är älven.

Nä, är det något som påverkar Vargön Alloys på kort och medellång sikt så är det konjunktursvängningarna. Just nu är det en lågkonjunktur i stålbranschen och Alloys räknar med några tuffare år framöver. Men det har inget med en hamn i Vargön att göra!

hamnflyttSå även på denna punkt försöker Marie Dahlin hitta argument för en hamnflytt – fast argumenten inte finns eller är oerhört tunna och svaga. För det är det som hennes debattartikel handlar om – att flytta hamnen till Vargön.

Och för att hitta argument så griper Dahlin efter ytterligare ett halmstrå. Hon skriver:

”För att minska transporterna av gods från Vänersborgs hamn till Vargön Alloys finns planer på att flytta hamnen till Vargön.”

”Minska transporterna”?

Det anlöper i genomsnitt högst två båtar i månaden till hamnen i Vänersborg. År 2013 var det 24 anlöp (på hela året!), år 2014 var det 12 anlöp och år 2015 var det 22 anlöp. Och då skulle ”godset” från ”alla” dessa båtar inte ens till Vargön Alloys. Siffran står för det totala antalet anlöpande båtar till Vänersborgs hamn, ”all inclusive” så att säga.

Det vore t ex bättre för både Alloys och miljön om den halva miljarden, som Marie Dahlin och de styrande partierna (S+C+MP) vill lägga på en hamnflytt, används till att bygga en ”direktjärnväg” från hamnen i Uddevalla till Vargön Alloys…

mystiskMarie Dahlin presenterar ytterligare ett argument för att flytta hamnen till Vargön. Och då kopplar Dahlin på ett obestämt och nästan mystiskt sätt samman Vargön Alloys och ny industri med regeringens energipolitik och skriver:

”… Vargön Alloys [är] den starka motorn, men där finns en stor osäkerhet om framtiden när det gäller energiproduktion. … En hamn i Vargön skulle dessutom ge ytterligare styrka åt planerna på att etablera ny industri i området. … Den utredning som pågår om Vargön Innovation visar att det finns goda möjligheter att skapa nya produkter.”

Hade dragningskraften från Vargön Alloys för att locka till sig andra industrier varit så stor som Dahlin tycks tro, så hade det redan funnits andra industrier i området. Alloys har ju legat där det ligger några år nu… Det har gjorts flera utredningar, som visade hurold_man3 industriområdet i Vargön ska växa. En av de första gjordes väl för övrigt av en av S Anders Larssons nära bekanta – och den var väldigt dyr…

Men åren går – och ingenting händer på området.

wargon1Marie Dahlin har hur som helst bestämt sig för att det är bra att flytta hamnen från Vänersborg till Vargön – oavsett kostnad. Och då gäller det att gripa efter minsta halmstrå som kan tänkas tala för en hamnflytt. Och anledningen till att debattartikeln kom precis nu är inte heller svår att räkna ut. Det gäller att blanda bort korten, det gäller att få folk att glömma – misslyckandet med att förstärka kajen i Vargön, som TTELA skrev om i förra veckan.

Det har visat sig att inte ens det ”lilla problemet” med kajförstärkningarna har gått som det var tänkt. Det blir mycket dyrare än beräknat…  20 miljoner kronor var avsatta för arbetet, men det räcker inte. Så därför har samhällsbyggnadsnämnden avbrutit arbetet…

Det var som den gode Murphy hade Vänersborg i tankarna när han formulerade sin lag:

”Om något kan gå fel kommer det förr eller senare göra det.”

bridge2Det vi vet hittills om förutsättningarna för att en hamnflytt ska vara möjlig har gått galet. Förutom kajen, så blir det som det ser ut nu en låg bro i Göteborg. Och det händer inget med beslut om nybyggnationer av slussarna i älven. Även om dagens TTELA och Bo Carlsson som vanligt vill sprida en i nu-läget ogrundad optimism.

Och sjöfarten till Vänersborgs hamn ökar inte… Och inga industrier har växt upp i området…

Och då har vi ändå en del problem kvar med en eventuell hamnflytt till Vargön:

Sanering, muddring, fartygen och järnvägsvagnen på botten, grundet (grynnan) i hamnområdet som måste sprängas bort, nya järnvägsspår… Kanske har frågan om gator och avlopp lösts, i varje fall till viss del – för en kostnad av drygt 22 miljoner kronor…

Det finns helt enkelt inga argument i nu-läget för att Vänersborgs kommun ska investera mellan 300 och 500 miljoner kronor för att flytta hamnen till Vargön. Allt som finns kvar är önsketänkanden och fromma förhoppningar. Tyvärr kan dessa drömmar bli tillsluss mardrömmar för Vänersborgs skattebetalare…

Tänk bara, hemska tanke, om Vänersborgs kommun flyttar hamnen till Vargön och riksdagen beslutar att inte bygga nya slussar…

.

PS. Och som svar på en läsarfråga, det är 10 km till hamnen i Trollhättan…

Kategorier:Hamnar

Hamnen i Vargön aktuell igen

hamntystnadDet har varit tyst i hamnfrågan och ”aktiviteterna” i Wargön ett tag. Förutom då att den samlade oppositionen drev igenom ett beslut i kommunstyrelsen i januari mot de styrande partiernas, dvs S+C+MP, vilja:

”senast i december 2016 utvärdera kvartalsrapporterna och om det då visar sig att etablering av planerat utvecklingscentrum inte är genomförbart under 2017, avslutas kommunens del i projektet 31 december 2016.”

pengar4Det handlade om (se här) att kommunen ska gå in som medfinansiär med 6,65 miljoner kr på fyra år (2016-2019) i projektet ”Wargön Innovation (WI) – etableringsskedet”. (I pengarna räknas inte in den arbetstid som kommunens anställda lägger ner.) De styrande partierna (S+C+MP) vill typ ”tuta och köra”, medan samtliga oppositionspartier vill ha några ”kontrollpunkter” medan projektet pågår.

Strax därefter beslutade den samlade oppositionen också i kommunfullmäktige att:

”återrapportera kvartalsvis varje delaktivitet till Kommunfullmäktige, så att följsamhet till tidsplanen framgår.”

rapport5Det tycks som att fler partier än Vänsterpartiet anser att kommunen måste ha fakta och bra underlag på bordet innan stora investeringsbeslut fattas…

Det har hur som helst inte hänt något ute i Wargön, inte ens med företaget Re:newcell. Det ställdes ju så stora förhoppningar på företaget, att jag ibland misstänker att det enbart var för Re:newcells skull som de styrande i kommunen ville ”utveckla” Wargön. Hur nu de styrande får det att gå ihop med rättviseperspektivet, obunden näringslivsplanering, kärnverksamhet och otillåten verksamhet för en kommun att gynna ett företag på detta sätt…?

renewcell_loggaPå kommunens hemsida återfinns fortfarande en gammal artikel (se här) från maj 2012:

”Nu vill bolaget (Re:newcell; min anm) testa, utveckla och demonstrera tekniken i större skala. I avsiktsförklaringen står att byggandet av en demonstrationsanläggning kommer att starta redan första kvartalet 2013. … Om alla planer går i lås kan det ge 400-500 nya jobb.”

En anläggning 2013… 400-500 jobb…

wargon2Jo jo… Och fortfarande finns det inte en tillstymmelse till anläggning i Wargön. Och inga anställda. Det finns överhuvudtaget inga anställda i företaget Re:newcell, varken i Vargön eller någon annanstans. Företaget har inte heller någon omsättning – 0 kr.

Men Wargön Innovation, Re:newcell etc handlar alltså om ”aktiviteterna” i Vargöns gamla hamn- och industriområde. Eller brist på… Under tiden har det ändå pågått en del annan kommunal verksamhet i området. Kommunen har byggt vägar, ordnat vatten och spillvatten, dagvattenhantering i form av öppna diken och dammar. Det har kostat 22.108.629 kr, drygt 22 miljoner kronor alltså. Och detta trots att ingen användare eller köpare ännu är i sikte i området. (Med ett undantag. Ett företag har köpt mark av kommunen för ca 1 milj kr. Marken innehöll bl a en betongbassäng nedanför Ronnums herrgård, där Holmen Paper hade typ lakvatten. Jag tror att det var tänkt att företaget skulle återvinna vätskor. Men jag vet inte om företaget har kommit igång, jag tror inte det.)wargon4

Det tycks alltid vara så i den här kommunen att de styrande satsar en massa miljoner på chans. Man investerar först och frågar sedan. Jag undrar om vänersborgarna någonsin kommer att få vara med om den dag då de styrande frågar först, tar reda på alla fakta – och investerar sedan…?

moneyKommunfullmäktige beslutade att köpa markområdet i Vargön den 23 juni 2010. Det var under ”Arena-Topp-epoken”, dvs den epok i Vänersborgs historia då beslut fattades om hundratals miljoner kronor på enbart önsketänkanden och fromma förhoppningar. Det var under Lars-Göran Ljunggrens (S) och Bo Carlssons (C) ledning…

Markområdet i Vargöns gamla hamn- och industriområde köptes så att säga av bara farten – för 16 miljoner kronor. Det var Holmen AB som sålde till kommunen. Endast tre vänsterpartister röstade emot, James Bucci, Lutz Rininsland och jag själv.

I vår reservation mot beslutet skrev vi:

”Men nu är det så att vi som undertecknar denna reservation fullständigt har förlorat förtroende för Vänersborgs kommunledning. Bristerna att kunna hantera medborgarnas skattemedel har visats under denna mandatperiod så ofta och så flagrant att det inte räcker att säga ”hoppas det går bra denna gång”.”

Och det verkar väl inte gå så bra denna gång heller…

wargon3Den 26 mars hade TTELA en artikel med rubriken ”Kajen är direkt farlig att vistas på” (se här). Det var en artikel utifrån att kajfrågan hade varit uppe på ett sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden.

TTELA skrev:

”Kajen som den ser ut i dag är undermålig och direkt farlig att vistas på.”

wargon1Den gamla kajen är nämligen mycket sliten och marken riskerar att rasa ut i älven. Det visade sig när kommunen skulle förstärka kajen – det var alltså betydligt värre än man hade trott från början. Kommunen har därför beslutat avbryta arbetet och istället spärra av området med ett staket. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att utöka avspärrningarna till ett område på 30 meter från kajkanten och på en sträcka på 300 meter. En mätutrustning ska även sättas ut för att upptäcka eventuella rörelser i marken.

Hittills har arbetet med kajen, inklusive de gamla avspärrningarna, kostat drygt en halv miljon, 556.517 kr för att vara exakt.

James Bucci (V), som sitter i samhällsbyggnadsnämnden, undrade under sammanträdet hur det kom sig att inte den här kunskapen, om kajens bedrövligt dåliga skick, fanns tidigare. Svaret från förvaltningschefen var (ungefär):

jordskred”Tidigare utredningsuppdrag gällde rasrisk, därför är det inte helt förvånande att man inte undersökte tillräckligt ”djupt” tidigare.”

Holmen AB sålde alltså marken till Vänersborgs kommun för 16 miljoner kronor. Vänersborgs kommun blir då ägare till marken och får därigenom ett markägaransvar. Och det här köpet genomför kommunen, utan att ha undersökt kajen tillräckligt noga…

Låt oss innan vi går vidare stanna till lite och räkna…teacher_hamn

Marken kostade Vänersborgs kommun 16 miljoner kronor, investeringarna i vägar, vatten etc kostade drygt 22 miljoner och arbetet med kajen över en halv miljon. Kommunen har hittills således satsat nästan FYRTIO MILJONER KRONOR i Wargön. Och det utan att ett enda företag har etablerat sig i området! Utan att ett enda jobb har skapats i området.

vargo_innovation_log… och i januari ville de styrande partierna (S+C+MP) pumpa in 6,65 miljoner kr i projektet ”Wargön Innovation (WI) – etableringsskedet” – utan att blinka…

Och så undrar folk varför man är vänsterpartist…

Men för att återgå till kajen och risken att marken ska rasa ut i älven…

Kommunen hade alltså inte undersökt kajen och den omkringliggande marken tillräckligt noga. Och det tycks mig egentligen vara ganska förvånande. Jag skrev för snart två år sedan (3 maj 2014) en blogg (”Hamnen i Vargön – en ny arena?”) om rasrisken:

”SGI (=Statens geotekniska institut; min anm) har redan sagt sitt om rasrisken i området och det kanske inte räcker med miljoner för att få det området säkrat mot ras, tex avråder man från muddring i området pga rasrisken då detta gör marken mer instabil.”

vargon_hamn

I tidningen ”Ny Teknik” varnade man redan 2012 (2 januari 2012) för riskerna:

”Särskilt utsatt är området runt Lilla Edets slussar söder om Trollhättan samt Vargöns fabriker mellan Trollhättan och Vänersborg.”

”Vargöns fabriker”…

pengar4Den 5 oktober 2014, i samband med att budgetberedningen föreslog att 41 miljoner kr skulle avsättas för att sätta hamnplanerna i verket, så skrev jag att kommunen gick vidare (se ”Hamnen – och jordskred”):

”Utan att någon ytterligare utredning har gjorts…”

Fast i underlaget till beslutet stod det:

”… efter utställningen har en kompletterande utredning tagits fram vad gäller risken för bakåtskridande skred. Planförslaget har reviderats och nya bestämmelser finns på plankartan angående skredrisk. Statens Geotekniska Institut (SGI) har i ett kompletterande yttrande 2013-05-21 framfört synpunkter angående skredriskerna i delar av planområdet. Av byggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-21 framgår att planförslaget reviderats och kompletterats ytterligare efter SGIs synpunkter vilka redovisas i utlåtandet.”

handlingarJag kan emellertid inte se vad som förändrades i planerna vid den aktuella tidpunkten. Och jag gjorde det inte då heller. (Jag har önskat förklaringar och begärt ut handlingar – i torsdags hos byggnadsförvaltningen och i fredags morgon hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Jag har ännu inte fått några.)

Hur som helst är alla eniga om att undersökningarna inte har varit tillräckligt ingående. Om man vill uttrycka det snällt…

Till sist, för denna gång.hamnflytt

Läser man i kommunens investeringsplan så kommer en hamnflytt att påbörjas mellan 2017 och 2019. Startkostnaden beräknas uppgå till 41 miljoner kronor. Vilket för övrigt inte är i närheten av var den totala summan kommer att hamna. Som enligt beräkningar hamnar mellan 300 och 500 miljoner kronor!

TTELA ställer i sin ovan nämnda artikel en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) om ”problemen” med kajen innebär att en eventuell flytt av hamnen blir försenad?

Benny Augustsson svarar:

”Det vet jag inte.”

Det kan vara bra att komma ihåg att rasrisken i området bara är ett av problemen med en hamnflytt. Det finns fler… Många fler…

När kommunfullmäktige tog sitt så kallade inriktningsbeslut den 18 juni 2014 om att flytta hamnen, så tog jag mig friheten att hålla mitt längsta tal under den förra mandatperioden. Det var i och för sig förgäves, bara Vänsterpartiet, miljöpartiet(!) och välfärdspartiet röstade emot. Jag räknade i anförandet upp alla problemområden:

 1. Slussarna i Göta älv
 2. Bron i Göteborg
 3. EU-klassning
 4. Antalet båtar
 5. Sanering
 6. Muddring
 7. Tre fartyg och en järnvägsvagn
 8. Grund/grynna
 9. Järnväg och gator
 10. Avlopp

mardromDet kommer säkert, tyvärr, att finnas anledning att återkomma till kommunens största planerade investering någonsin… Men vill du veta mer om dessa problemområden, och de styrandes drömmar om en hamnflytt, redan nu, så kan du fördjupa dig i mina tidigare bloggar om hamnen…

I den första bloggen (”Hamnfrågan avgjord”) har jag sammanfattat argumenten mot en hamnflytt. Det är för övrigt mitt anförande i fullmäktige då ”inriktningsbeslutet” om hamnflytten fattades.

Och om Re:newcell:

Kategorier:Hamnar

Hamnen – och jordskred

5 oktober, 2014 Lämna en kommentar

hamnbild2När kommunfullmäktige sent den 18 juni i år fattade det olycksaliga inriktningsbeslutet om att flytta hamnen från det nuvarande läget i Vänersborg till Vargön, så hade jag mitt längsta tal under hela mandatperioden. Jag räknade upp, och utvecklade, 10 punkter som talade emot en hamnflytt. (Se ”Hamnfrågan avgjord”.) Förgäves. Hela kommunfullmäktige utom ledamöterna från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet röstade för att flytta hamnen.

Nu föreslår budgetberedningen att 41 miljoner kr avsätts för att sätta hamnplanerna i verket innevarande mandatperiod. Utan att någon ytterligare utredning har gjorts, utan att på något sätt visa hur pengarna ska investeras. Utan att ens motivera hur den kan pruta på Samhällsbyggnadsnämndens redan alldeles för nedbantade förslag på 90 miljoner kr. (Se ”Inga nyheter är också nyheter? Och hamnen”.)

En parantes. Redan nu så investerar Vänersborgs kommun pengar för att förbereda för en hamn i Vargön. Pengar som ligger ”utanför” de här 41/90 milj kr. Vissa av dessa investeringar behöver emellertid göras i vilket fall. Det handlar om 21,885 milj kr (redan beslutat) som ska täcka byggandet av vägar, vatten och avlopp, diken och öppna dammar. I Budgetberedningens förslag ska också 20 milj kr användas för att säkra hamnområdet mot ras.

En av de faktorer som jag räknade upp från talarstolen var planerna på den låga bron i Göteborg som skulle kunna bli ett hinder för Vänersjöfarten. Som de flesta vet vid det här laget, så dömde senare Mark- och Miljödomstolen till Göteborgs kommuns favör – det ska bli en låg bro. (Se ”Hamnen och den låga bron i Göteborg”) Betydelsen av denna dom struntar Budgetberedningen i att ta upp till diskussion.

jordskredDet finns ytterligare en sak som det bör tas hänsyn till innan Vänersborgs kommun går vidare – risken för jordskred längs Göta älv. Det här missade jag i mitt tal.

”Jordskred uppkommer när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig.” (Wikipedia)

Jordskred kan ske både över och under vattenytan.

I gårdagens GP hade generaldirektören för Statens Geotekniska institut (SGI) Åsa-Britt Karlsson och stf generaldirektör på samma institut Bo Lind en debattartikel med rubriken:

”Göta älv måste klimatsäkras redan nu”

Karlsson och Lind skriver i sin debattartikel:

”Göta älvdalen är Sveriges mest skreddrabbade område. Det vi upptäckte vid kartläggningen 2009-2012 (Göta älvutredningen) var att många områden redan idag har alltför dålig stabilitet. Det finns risker för skred på många håll längs Göta älv.”

gauI Göta älvutredningen (du kan ladda ner utredningen här) står det om konsekvenserna:

”Älven är en viktig transportled som gett förutsättningar för etablering av hamnar, industrier, bebyggelse och infrastruktur. Etableringarna innebär att konsekvenserna av skred i älvdalen på flera platser blir stora då bebyggelse, industri, vägar, järnvägar, sjöfart, förorenade markområden och vattenintag kan påverkas.”

Det torde vara ganska onödigt att argumentera för varför det är viktigt att fartyg kan ”segla” längs Göta älv… Om Vänersborg ska ha en hamn i Vargön menar jag. Eller i Vänersborg överhuvudtaget för den delen. Betydelsen, och resultaten, av jordskred för Vänersjöfarten lär väl vara ganska uppenbar… Dessutom minskar ju inte stora fartyg på Göta älv direkt risken för jordskred…

SGI skriver att risken för jordskred redan idag är stor, ja inte bara risken:

”Årligen inträffar ett flertal skred av olika storlek längs älven och området tillhör ett av de mest skredfrekventa i landet.”

SGI räknar med att risken för jordskred kommer att öka i framtiden. Den globala klimatförändringen leder till ökade nederbördsmängder, som leder till:

vattenfall”behovet av ökad tappning genom Göta älv till följd av ökad tillrinning till Vänern.”

Som naturligtvis ökar skredrisken. Dessutom leder klimatförändringarna till:

”förändrade grundvattenförhållanden i jordlagren längs älven, vilket i sin tur leder till att stabiliteten för slänterna längs Göta älv kan försämras.”

Karlsson och Lind nästan vädjar till staten i sin debattartikel:

”Vi förbereder oss för de högsta flödena på flera tusen år. Det kräver dock att man vidtar åtgärder och ett överslag pekade på kostnader på 5–6 miljarder för att stabilisera hela sträckan på båda sidor av älven. Med de insatserna skulle man kunna åtgärda alla områden med hög risk redan idag och dessutom ta höjd för att klara framtida klimatförändringar.”

Det är klart, Vänersborgs kommun kan väl strunta i dessa orosmoln och frågetecken. Och hoppas att det ordnar sig… Att staten investerar 5-6 miljarder de kommande åren – förutom de 3 miljarder som den nödvändiga ombyggnaden av slussarna kostar. Så har ju Vänersborgs kommun resonerat förr. Att det ordnar sig…

lat_gaJag kan inte låta bli att tycka att i synnerhet socialdemokraterna och centern, som såg resultatet av sin ”det-ordnar-sig-politik” under sin förra mandatperiod, 2006-2010, borde ha lärt sig av misstagen…

Kategorier:Hamnar

Inga nyheter är också nyheter? Och hamnen!

1 oktober, 2014 1 kommentar

ko_isDet dröjer med besked om vilka som ska styra Vänersborg. Än så länge är det naturligtvis ”ingen ko på isen”. Det är inte förrän den 22 oktober som det ”nya” kommunfullmäktige ska sammanträda. Och det är först då som det bör vara klart vilka som ska bli ordförande i de olika nämnderna och styrelserna. Med andra ord, vilka som ska styra Vänersborg. (Fast 2010 dröjde det faktiskt till december…)

Mitt tips att socialdemokrater och centerpartister skulle söka samarbete med miljöpartiet tycks ha kommit på skam. Nu har nämligen Budgetberedningen, som hade möte i början av veckan, bestämt att exploateringen av miljöpartiets ”hjärteskog” Mariedal Östra ska påbörjas redan nästa år. Och det skulle aldrig miljöpartiet gå med på – om de nu tänker sig ett samarbete om styret.

Och ingen socialdemokrat har ringt till Vänsterpartiet…

samarbeteDet kan väl bara betyda att Marie Dahlin och Bo Carlsson tänker styra ensamma. Och eftersom de inte har egen majoritet, de har bara 18 av 51 platser i kommunfullmäktige, så har de med all sannolikhet pratat med Gunnar Lidell (M) om hur moderaterna förhåller sig till detta styre. Och Lidell har säkert gett klartecken till framtida uppgörelser…

hamnbild2I en sådan uppgörelse ingår säkerligen en flytt av hamnen till Vargön. Enligt Budgetberedningen, där bland annat Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) ingår, skulle den nu bli billigare och bara kosta 41 milj kronor, fördelat på 1 mkr år 2016, 20 mkr år 2017 och 20 mkr år 2018. Jag undrar vad som beräknas ingå i denna summa. Det framgår inte. Och vad jag vet (jag är tämligen säker) så har ingen ny utredning gjorts, ingen utredning som visar på varken nya förutsättningar eller nya kostnader. Trots att tjänstemannaskrivelsen som låg till grund för hamnen i Vargön uttryckligen sa:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

Dessutom. Och kanske ännu mer förunderligt…

I det aktuella underlag som Budgetberedningen har fått från Samhällsbyggnadsnämnden, inför sitt beslut, så räknar Samhällsbyggnadsnämnden på en kostnad av 90 milj kr – fördelat på 1 mkr år 2016, 40 mkr år 2017, 40 mkr år 2018 och 9 milj kr år 2019!

Över en natt så ändrade budgetberedningen siffrorna från Samhällsbyggnadsnämnden! Från 90 till 41 milj kr! På ett bräde! Utan underlag! Utan utredning! Utan motivering!

gokunge_arenaHistoriens vingslag gör sig påminda…

Det är nog så att de styrande politikerna drömmer, såvida det inte är någon slags turisthamn man kalkylerar med…

Hur som helst. Budgetberedningens beräkning på 41 milj kronor är en beräkning som gör att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta… Jag kan faktiskt bara se en förklaring tillsteg_for_steg denna summa. Det är ”taktik”.

Typ så här. Socialdemokraterna och moderaterna har kommit överens om att de flyttar hamnen ”steg för steg”. ”Vi” börjar med 1 milj kr. Det är ju inga pengar att tala om, ingen kommer att protestera… Men det är en början… Sedan investerar ”vi” 20 milj kr till. Det kan ju inte heller någon protestera mot, inte ens en vänsterpartist. 20 miljoner är ju inte så himla mycket pengar. I värsta fall kan ”vi” ju säga att vi bara gör en ”enkel” flytt av hamnen i Vänersborg… Sedan går vi vidare med ytterligare 20 milj kr… Och då kan ju ingen protestera, inte ens en vänsterpartist, nu heller, eftersom de första 21 milj blir ”bortkastade” om den första investeringen inte följs upp av en ny. Och sedan när 41 milj kr är investerade… Då tar vi resten. Då har ”krutröken” lagt sig och ingenting kan göras ogjort… Även om det kostar flera hundra miljoner…

Och sedan tar vi Sanden…

V_logga_mindreDen ledande hypotesen just nu är alltså att socialdemokrater och centerpartister tänker styra kommunen ensamma med ett ”passivt” stöd av moderaterna. Ungefär som förra mandatperioden. Fast lite tvärtom… Som en konsekvens av detta, så tror jag att Vänsterpartiet borde inleda samtal med miljöpartiet och välfärdspartiet om en teknisk valsamverkan. Det skulle kunna leda till några fler platser i kommunens nämnder och styrelser för alla inblandade.

Men plats i presidierna, dvs några ordförandeposter, det lär inte Vänsterpartiet (eller miljö- och välfärdspartiet) få denna mandatperiod heller. Och det betyder att det enda riktiga oppositionspartiet kommer att få information i ett senare skede än de styrande och att Vänsterpartiet inte heller kommer att kunna påverka varken processen eller beslutförslagens utformning. Inte denna mandatperiod heller.

Men väljarna har sagt sitt, det är bara att acceptera. Eller? Fast…

Vänsterpartiet är faktiskt Vänersborgs tredje största parti. Denna mandatperiod också.

Kategorier:Hamnar, Val 2014
%d bloggare gillar detta: