Arkiv

Archive for the ‘Wargön Innovation’ Category

Svar från Wargön Innovation

8 januari, 2018 1 kommentar

I fredags skrev jag en blogg om Wargön Innovation (se ”Tankar kring Wargön Innovation”). Jag har fått ett svar från Wargön Innovation som menar att det fanns ett antal sakfel i bloggen, närmare bestämt fyra stycken…

1Wargön Innovation kan väl hålla med om att insamlingen i Vargön ska skapa en slags ”bykänsla” för projektet, men vill lyfta fram att insamlingen är en del av:

”processen att undersöka vilka material som kommer in när vi ber om alla textilier, även de som normalt sett skulle hamna i soptunnan och gå till förbränning.”

Wargön Innovation vill också framhålla att projektet samverkar i insamling och sortering med bland andra Emmaus och Röda Korset, som tar hand om de textilier som går att återbruka.

Det var kanske inte ett direkt sakfel från min sida, utan mer av en komplettering från Wargön Innovation.

2Wargön Innovation menar vidare att det inte är ett privat företag, utan ett utvecklingsprojekt. Och det är helt riktigt. Projektet drivs med medel från Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun.

Wargön Innovation skriver vidare:

”Att kommuner engagerar sig i utvecklingsprojekt är inte ovanligt och ofta en förutsättning för att åstadkomma positiv förändring.”

Och så kan det kanske vara. Jag har själv röstat för 24,8 milj kr till projektet…

pengar6Men det är intressant vad som menas med att ”kommunen engagerar sig”. Jag kan väl själv tycka att 24,8 milj för uppförandet av en byggnad i Wargön är tillräckligt. Särskilt när man betänker att kommunen dessutom investerat 22 miljoner i gator, VA etc i området, förutom att kommunen också köpte Vargöns gamla hamn- och industriområde för 16 milj år 2010…

Kommunen engagerade sig i klädinsamlingen. Kommunens Utvecklingskontor har nämligen meddelat att det står för kostnaden av insamlingen. Det var:

wargoninnovations”inom ramen för det åtagande Vänersborgs kommun gjort i projekt Wargön Innovation.”

I det beslut som fullmäktige fattade den 22 februari 2017 så handlade det ”bara” om att tillhandahålla en byggnad. Men det finns ett projektavtal mellan Wargön Innovation och Vänersborgs kommun, det finns det. Avtalet löper till den 4 april i år och där står det:

”Projektpartner medverkar i Projektet med in-kind motsvarande en summa om 100.000 kronor i enlighet med ansökan.”

Det är väl inte helt solklart vad som menas med denna skrivning. Men ”in-kind” betyder typ ”i natura” och ”projektpartner” är Vänersborgs kommun. Det finns väl därför skäl att förutsätta att det är de här 100.000 kronorna som har betalat klädinsamlingen. Och så kan nog avtalet tolkas… Däremot meddelar Utvecklingskontoret att Wargön Innovation själva har skickat ut ”klädpåsarna”.

Och det var ju bra att få klarhet i de här sakerna.

3Sedan har Wargön Innovation synpunkter på det här med sorteringstekniken, och skriver:

”Att nå målet om hållbar textil är en komplex fråga. Att det nu pågår flera projekt kring textilsortering är bra, det handlar om komplexa problem där flera olika tekniska, ekonomiska och logistiska lösningar behöver prövas ut. Vi samverkar med många olika parter på området och en framtida anläggning för textilsortering kommer att innehålla en mängd olika tekniker. Vi har självklart kontakt med övriga initiativ i Sverige.”

Och egentligen skrev jag nog inget annat. Jag skrev faktiskt:

”Det är egentligen bara att önska Wargön Innovation lycka till i den kapplöpning som tydligen pågår inom området för textilåtervinning.”

Så det var väl egentligen inte heller något direkt sakfel… Men jag noterar att jag ser det mer som om teknikprojekten konkurrerar med varandra, medan Wargön Innovation betonar ”vi-tillsammans”.

4Och så var det den fjärde och sista ”rättelsen”.

”Wargön Innovation har aldrig utlovat 400 jobb i Vargön. Offentligt finansierad verksamhet likt vår kan inte göra sådana utfästelser. Däremot samverkar vi med och stödjer innovatörer och entreprenörer vars verksamheter kommer att skapa nya arbetstillfällen med framtidens hållbara material.”

renewcell_loggaVem som har sagt vad, och var information och ”rykten” kommer ifrån kan vara svårt att få reda på. I det här fallet är det nog så att uppgiften kom från Re:newcell (ni vet företaget som skulle bygga en anläggning i Vargön, men som sedan flyttade till Kristinehamn istället) och återgavs på kommunens hemsida. Rätt ska vara rätt, uppgiften kom alltså inte från Wargön Innovation.

Jag tycker väl inte att bloggen innehöll fyra sakfel som Wargön Innovation hävdar, men, som sagt, rätt ska vara rätt. Med dagens kompletteringar från Wargön Innovation så hoppas jag i varje fall att mer fakta har kommit fram och att ytterligare ljus spridits över projektet. Som jag trots allt hoppas ska bli lyckat och att det verkligen händer något i Vargön som kommer att skapa fler arbetstillfällen. Annars har jag genom min röst varit med om att ”spela bort” 24,8 miljoner…

Tankar kring Wargön Innovation

5 januari, 2018 2 kommentarer

lidell_vgnKommunalrådet Gunnar Lidell (M) figurerar flitigt i TTELA nu för tiden. Det är nästan så att man inte tror att det finns några andra politiker i kommunen…

Idag skrev TTELA om att Förvaltningsrätten avslog Lidells överklagan av kommunfullmäktiges beslut från den 22 februari. Fullmäktiges beslut som innebar att Fastighets AB Vänersborg (ett kommunalt bolag) skulle uppföra en byggnad för projektet Wargön Innovation. Kostnaden för byggnaden inklusive tomtkostnaden beräknades uppgå till 24,8 milj kr. (Vänsterpartiet röstade, och under viss vånda jag också, för investeringen.)

forvaltningsrattenFörvaltningsrättens beslut var väntat. (Se ”Lidell överklagar KF-beslut”.) Rätten ansåg inte att beslutet, som Lidell gjorde gällande (citerat från TTELA):

”strider mot reglerna om statsstöd och att beslutet innebär ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare.”

Jag kan ändå inte låta bli att tycka att det ligger en del i Lidells argumentation när han säger till TTELA:

”jag tycker inte att det här är rätt sätt att använda skattepengar.”

WIJag har inte varit ute i hamnområdet i Vargön på sistone, men enligt uppgift går bygget och projektet enligt planerna. Däremot har jag sett att kommunen hjälper Wargön Innovation med att samla in kläder och textilier. Så här står det på Kretslopp och Vattens hemsida (se här):

”I samarbete med Vänersborgs kommun samlar Wargön Innovation in kläder och textilier i Vargön till ett sorteringsförsök där ny automatisk sorteringsteknik testas.”

Kretslopp och Vatten skickar hem en plastpåse, miljövänlig så klart, till 2.600 hushåll i Vargön. Varför det bara är till hushåll i Vargön vet jag inte. Kanske vill Wargön Innovation skapa en slags ”bykänsla” för projektet. Lördag den 13 januari kommer sedan Kretslopp och Vatten och hämtar påsarna, som då förhoppningsvis är fyllda med kläder och textilier.

Jag skrev och frågade Kretslopp och Vatten om de skickade en faktura för insamlingen till Wargön Innovation. Det gjorde de inte. Däremot skickade de en faktura till kommunens Utvecklingsenhet. Jag har inte fått svar från Utvecklingsenheten, än, vem som slutligen ska betala fakturan – kommunen eller Wargön Innovation.

wargoninnovationsDet är lite ”udda”, eller borde vara det i varje fall, att kommunen hjälper ett privat företag på detta sätt. Fast sådant har hänt i Vänersborg förr, inte helt sällan faktiskt… Det har också skett annonsering på kommunens hemsida, vilket jag förmodar är gratis för Wargön Innovation.

Insamlingen reser en del andra frågor också. Varför ska just Vargöborna göra en extra koll i garderoben efter gamla kläder när  projekt Wargön Innovation istället kunde vänt sig till stora klädcentraler, klädkedjor, tvätterier eller rent av icke säljbara kläder från Myrorna, Erikshjälpen, Röda Korset och andra sociala företag  och verksamheter?

Och har Wargön Innovation en maskin som kan sortera kläder och textilier? Det står nämligen så på Kretslopp och Vattens hemsida, vilket för övrigt är precis samma text som står på Wargön Innovations sida (se här):

”All textil som inte går att återanvända kommer att sorteras i en helt nyutvecklad sorteringsmaskin. Den kan sortera textil baserat på fiberkomposition, som exempelvis bomull, polyester och olika blandningar.”

textilierDet låter ju intressant. Från Wargön Innovation skriver man (källa: mailkorrespondens):

”I projektet ingår att utvärdera automatisk sortering av textil, dvs att med sensorer känna av vilket material en textil består av, bomull, polyester, ull, eller blandningar därav.”

För att genomföra denna del av projektet har Wargön Innovation skaffat en tillfällig lokal i Vargön och där placerat en liten pilotanläggning. Under en dryg månad (mitten januari-mitten februari) ska man sortera kläder och textilier på försök.

tre_kronorMen samtidigt utvecklas ju denna teknik på andra håll i Sverige. I t ex Stockholm var man tidigt ute inom textilåtervinning och sortering (se ”Projekt för textilsortering”, 22 januari 2015):

”Stockholm Vatten och Avfall är med i ett pilotprojekt i den absoluta framkanten när det gäller sorteringsteknik för textilåtervinning. Lämna dina kläder och andra textilier till återvinningscentralen i Bromma, så går de antingen till återbruk eller sorteras i en unik maskin efter vilka fibrer de innehåller för textilåtervinning.
Sorteringsmaskinen är trettio meter lång och kan med hjälp av optiska sensorer sortera textil utifrån vilka fibrer textilen består av.”

ivlI t ex Avesta pågår också ett projekt om textilåtervinning och sortering (se artikeln ”Här är tekniken som kan revolutionera textilåtervinningen” på Svenska Miljöinstitutets hemsida, 8 mars 2017):

”Automatisk istället för manuell sortering ger nya möjligheter för ökad textilåtervinning. I en unik pilotanläggning i Avesta är nu en trettio meter lång maskin på plats som med hjälp av optiska sensorer kan sortera textilier utifrån olika fiberinnehåll.”

gul_klanning2Det tycks som om man är lite sent ute i Wargön, både när det gäller sorteringsmaskiner och textilåtervinning…

Så jag blir inte riktigt klok på projekt Wargön Innovation. Ibland får jag känslan, rätt eller fel, att det med jämna mellanrum kommer ”utspel” för att hålla projektet vid liv och kanske också få mer pengar av kommunen. Vem minns t ex inte löftena om 400 nya jobb för några år sedan. Eller den ”gula klänningen”.

Men på Wargön Innovation är de optimistiska. Samtidigt är de som arbetar oerhört positiva och kreativa. Men är de ute i rätt tid? Verkar det inte som om andra aktörer ligger längre fram?

fotsparJag vet inte, jag hoppas att jag har fel i mina tvivel. Jag hoppas verkligen att det åter ska bli verksamhet på industriområdet i Vargön och att nya arbetstillfällen skapas. Det är egentligen bara att önska Wargön Innovation lycka till i den kapplöpning som tydligen pågår inom området för textilåtervinning.

Sedan har vi återigen den här diskussionen, om vart skattebetalarnas pengar ska gå – till lagstadgade verksamheter eller till annat. Men den tar vi en annan gång.

För övrigt svarar man på Wargön Innovation,  apropå det jag skrev ovan, att i projektet att ta fram lösningar för framtidens sorteringsanläggning för textil samt att utveckla affärsmodeller ingår parter som Röda Korset, Emmaus Björkå, Myrorna och Stadsmissionen, samt även Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Stena Recycling, Varnergruppen, KappAhl och Berendsen tvätteri.

Och det är ju bra.

Kategorier:M, Wargön Innovation

Heta politiska frågor (1/2)

17 augusti, 2017 2 kommentarer

trainNu har det politiska tåget börjat rulla. Och det är bara lite drygt ett år tills det kommer fram till slutstationen – valet i september nästa år…

kommunstyrelsenKommunstyrelsen hade sammanträde igår. Kallelsen bestod av 805 sidor, men mötet blev ändå kort, ca 2 timmar. Det var bara i ett ärende som Vänsterpartiet hade en avvikande åsikt. Det handlade om att ”Program för Detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron” ska godkännas av fullmäktige och att ”byggnadsnämnden får i uppdrag att bedriva fortsatt planarbete och upprätta detaljplaner för området”.

Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen, och jag håller med dem, anser att processen för Sanden går för fort. Det finns andra detaljplaner som bör prioriteras, t ex Holmängen, Skaven/Öxnered och Onsjö. Ska planeringen av Sanden komma igång nu och dessutom prioriteras kommer detta oundvikligen att påverka arbetet med de andra områdena. Ochsanden det är boende i dessa områden som är viktigast. Bostäderna på Sanden kommer helt enkelt att bli så dyra, att ”vanligt folk” inte kommer att ha råd att bo där.

Det finns dessutom en mängd olösta frågor på Sanden. Ägarförhållandena är bara en. Många som bedriver verksamhet där vill helt enkelt inte flytta. Kommunstyrelsens majoritet anser emellertid att dessa frågor får lösas efterhand…

lansstyrelsen-vastra-gotalandLänsstyrelsen skriver om Vänersborgs planer på Sanden:

”Svårigheterna att lokalisera bostäder i nära anslutning till så många källor med omgivningspåverkan är dock fortfarande påtaglig. Kommunen har kommit en bit på väg med strategin för översvämningsskydd. En stor fråga är när och om olika industrier och hamnen kommer att flytta från området och vilken möjlighet kommunen har att synkronisera dessa processer så att alla etapper enligt förslaget kan genomföras. Det finns ett fortsatt behov av detaljerade underlagsmaterial som visar att det går att skapa godtagbara boendemiljöer i området.”

Som sagt, det återstår mycket att lösa. ”En bit på väg” med översvämningsskyddet… Och den synkronisering som Länsstyrelsen talar om vill kommunstyrelsen lösa efterhand… Den också…

Kommunstyrelsen vill alltså bara köra på och lösa problemen allt eftersom de uppkommer – en attityd och inställning som tyvärr är alltför vanlig i Vänersborg, och som historisk har visat sig bli dyrbar… Väldigt dyrbar. Sanden är nog inget undantag. Det lär bli dyrt där också…

Du kan läsa mer om kommunstyrelsens sammanträde på Vänsterpartiets hemsida, ”Det tar tid att komma igång”.

wargoninnovationsFör ovanlighetens skull hölls kommunstyrelsens sammanträde på eftermiddagen. Orsaken var att det första spadtaget på Wargön Innovation togs med närvaro av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) på förmiddagen.

Det var den 22 februari i år som kommunfullmäktige i Vänersborg beslutade att (se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”):

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

votering2Beslutet föregicks av en votering som slutade 32-19. Bland de 19 ledamöter som röstade nej fanns bland annat moderaterna. Själv var jag tveksam in i det sista (se ”Wargön Innovations vara eller inte vara”), men röstade slutligen tillsammans med de andra i Vänsterpartiet ja.

Gunnar Lidell (M) överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Lidell ville få beslutet prövat. Och naturligtvis upphävt, eftersom han misstänker att beslutet är olagligt.

forvaltningsrattenJag tror inte att överklagandet går igenom. Den dåvarande kommunjuristen hade tagit upp de juridiska aspekterna av beslutet i underlaget inför beslutet. Visst, beslutet var en slags balans på den juridiska knivseggen, men kommunjuristen bedömde att projektet var lagligt. Och kommunjuristen brukade veta vad hon pratade om…

Nu har man börjat gräva ute i Vargön. Det har vi kunnat läsa om i media. Fast det är klart, när Mikael Damberg sa till TTELA (se ”Modig satsning av Vänersborg”) att det var en:

nervous2”modig satsning som Vänersborgs kommun gör”

… så blir man lätt lite nervös…

Men jag tror, hoppas och vill att det blir bra. Blir satsningen lyckad kan det leda till fler arbetstillfällen i Vargön. Precis som Marie Dahlin (S) säger. (Se ”Kommunalrådet: Det kommer ge arbetstillfällen”.) Något som verkligen är viktigt för både kommunen och Vargön.

Det var två av de politiska frågor som det kommer att diskuteras kring fram till det politiska tåget kommer till nästa station.

Lidell överklagar KF-beslut

wargoninnovationsDen 22 februari i år så beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg att:

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

Debatten innan beslutet tog nästan 2 timmar och ärendet avslutades med en votering. Voteringen slutade 32-19, vilket innebar att en byggnad i Vargön ska uppföras. Bland de 19 ledamöter som röstade nej fanns bland annat moderaterna. (Se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”.)

forvaltningsrattenModeraterna framförde redan under debatten att de övervägde att överklaga ett eventuellt ”ja-beslut”. Och det har nu kommunstyrelsens 1:e vice ordförandeeu_logga Gunnar Lidell (M) gjort. Han har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och anmält det till den Europeiska Kommissionen.

I sitt överklagande till Förvaltningsrätten har Lidell också begärt:

”att förvaltningsrätten interimistiskt förordnar att beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition).”

Detta beskrev TTELA i en mycket kortfattad artikel i gårdagens papperstidning.

Överklagandet till Förvaltningsrätten betyder att Gunnar Lidell vill få beslutet prövat. Och vbg_logganaturligtvis upphävt, eftersom han misstänker att beslutet är olagligt.

Lidell gör gällande att fullmäktiges beslut utgör ett olagligt stöd från Vänersborgs kommun till Innovatum AB. Han åberopar tre grunder.

1”I första hand görs gällande att beslutet utgör otillåtet statsstöd enligt fördraget om EU:s funktionssätt.”

regeringenDet här utvecklar Lidell och skriver bland annat:

”Stödet har inte på föreskrivet sätt anmälts av kommunen till regeringen, och följaktligen har detta inte heller anmälts till, eller godkänts av, EU-kommissionen.”

Jag vill minnas att jag faktiskt läste detta i handlingarna då det begav sig och att det antyddes att det kunde vara en miss av kommunen att inte ha meddelat detta.

2”I andra hand görs gällande att beslutet strider mot den kommunala kompetensen, då fråga är om en byggnad som är avsedd att uppföras för ett utpekat företags verksamhet, tillika med för företaget specialanpassad utformning.”

Lidell menar att kommunen inte har angett några särskilda skäl för att tillgodose Innovatums behov av lokaler och han tycker inte heller att upplåtelsen är affärsmässig.

3”I tredje hand görs gällande att beslutet utgör ett sådant individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare som avses i 2 kap 8 § KL. Några synnerliga skäl för detta stöd har inte redovisats.”

Det var Gunnar Lidells tre skäl till att beslutet borde betraktas som olagligt. Enligt hans sätt att se på det alltså.

Det är väl inte helt svårt att räkna ut att överklagandet har lett till en del reaktioner i Vänersborg. Min uppfattning är dock att det är viktigt att lagar följs – och finns det några tveksamheter så är det bra att de juridiska experterna får ta en titt på frågeställningarna.lidell2016

Men det här uttalandet av Gunnar Lidell (M) i TTELA stämmer inte:

”Jag ställde frågan tre gånger: ”Är detta lagligt?” Men jag fick inget svar.”

Undertecknad vänsterpartist tog faktiskt upp ämnet från talarstolen och försökte besvara frågan. Även om Lidells fråga var, och är, retorisk. I den meningen att den är omöjlig att svara på. För det vet Lidell och moderaterna lika bra som alla andra, att de som avgör vad som är lagligt eller inte – de finns inte i sessionssalen i Vänersborg. De sitter och dömer i olika domstolar, t ex i Förvaltningsrätten.

balans_kniveggI mitt inlägg i fullmäktige redogjorde jag i varje fall för min syn på lagligheten – att det var en slags balans på den juridiska knivseggen. Men att kommunjuristen, i det underlag som fanns i handlingarna, bedömde att projektet var lagligt. Och kommunjuristen brukade veta vad hon pratade om…

Så min uppfattning var och är att beslutet är lagligt. Säker kan dock inte någon vara förrän domstolen har sagt sitt…

KF röstar ja till Wargön Innovation

23 februari, 2017 6 kommentarer

Det var en hel del ärenden som skulle avhandlas på fullmäktige igår. Och efter att strulet med mikrofoner och datorer hade avhjälpts på ett någorlunda hyggligt sätt så kom sammanträdet också igång. Dock utan att alla funktioner i systemet fungerade.

WIDet var i synnerhet det första ärendet som tilldrog sig uppmärksamt och allmänt intresse:

”Fråga om uppförande av byggnad projekt Wargön Innovation.”

Ärendet tog nästan två timmar att avhandla. Det var ovanligt många talare som deltog i debatten och min uppfattning var nog också att det var en i huvudsak saklig och bra diskussion. TTELA var snabbt ute med nyheten, med dels ett referat (”Klart för testanläggning”) och dels en särskild kommentar av Niklas Johansson (”Politikerna är tvungna att till slut sätta ner foten”).

votering3Ärendet slutade med en votering där beslutet blev att byggnaden ska uppföras. Resultatet blev 32-19, en ganska övertygande majoritet alltså. De partier som röstade ja till beslutet var socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna, välfärdspartiet och Vänsterpartiet. Moderaterna, liberalerna och sverigedemokraterna röstade nej. En miljöpartist i salen andades ljudligt ut, det var ett tag sedan som den styrande minoriteten vann en viktig omröstning…

Marie_Dahlin2Marie Dahlin (S) startade debatten med att säga:

”Äntligen! Som jag har väntat på det här beslutet.”

Tyvärr fick jag lite dåliga vibbar av det uttalandet. Det var ungefär så som debatten lät när beslutet om arenan togs för några år sedan… Men i sak blev det rätt. Dahlin fortsatte nämligen med betydelsen av en anläggning i just Vargön. Något som Lutz Rininsland senare fyllde i med att det stora såret från Holmens nedläggning måste läkas. Dahlin och flera andra talare tog också upp vikten av satsningen ur miljösynpunkt – återvinning, hållbar produktion och grön tillväxt. Men visst var det så att ja-sidans argument till stor del präglades av en stark tro och många förhoppningar, något som framför allt moderaterna inte var sena med att påpeka.

Det var många moderater uppe i talarstolen igår. De tog framför allt upp två frågor:

  • Klarar det här beslutet ett överklagande – juridiskt?
  • Har någon försökt att hitta några andra hyresvärdar?facebook_M

På moderaternas Facebooksida skriver de idag att de inte fick svar på dessa frågor. Det tycker jag inte är helt med sanningen överensstämmande faktiskt. Benny Augustsson (S) sa t ex att det inte fanns några tomma industrifastigheter, inte ens i Trollhättan. Marika Isetorp (MP) menade att det var en unik byggnad som skulle uppföras.

vbg_loggaDet är klart att privata intressenter skulle kunna uppföra byggnaden, som många moderater efterlyste – med en moderat baktanke att eftersom inga har gjort det så är tron på projektet tämligen svalt… Men ibland måste stat och kommun gå före i mer riskfyllda projekt för att få igång verksamheter – och när dessa väl kommer igång och visar sig bli lyckade, så kommer det privata kapitalet som på beställning. Vi har sett många exempel på sådant i Sverige.balans_knivegg

När det gäller det juridiska så tog jag upp det ämnet från talarstolen. Jag hänvisade till att det var en slags balans på den juridiska knivseggen, men att kommunjuristen, i det underlag som fanns i handlingarna, bedömde att projektet var lagligt. Och efter att ha läst några domar där kommuner har fällts i liknande fall, så var dessa mål ändå ganska olika fallet Wargön Innovation. Men det vet moderaterna lika bra som alla andra, att de som avgör vad som är lagligt eller ej inte finns i sessionssalen i Vänersborg, de sitter och dömer i olika domstolar.

lidell_talarstol3Gunnar Lidell (M) påpekade också att det fanns kostnader som inte inräknades i de 24,8 miljoner som den nya testanläggningen beräknas kosta. Anders Strand (SD) menade också att frågan om den framtida finansieringen var obesvarad. Och visst, det hade de rätt i. Antagligen är det dock inte särskilt många fler miljoner som det är fråga om och antagligen har kommunen också råd med det. Det kan ju också bli en lyckad satsning, som de som röstade ja tror, och då kommer det in intäkter. Men visst pekade Lidell och Strand på känsliga frågor. Det gjorde också Jonathan Axelsson (M)…

Axelsson lät som en vänsterpartist när han tyckte att pengarna till Wargön Innovation istället skulle användas till välfärden som skolor, pedagoger etc. Det är argument som jag, och flera vänsterpartister med mig, har brottats med under ärendets gång… Även andra, som t ex Tove af Geijerstam (L), talade om kommunal kärnverksamhet. Och som sagt, det berörde några ledamöter till vänster…jaja

Men efter en längre tids funderingar röstade jag ja till förslaget. Niklas Johansson skriver i sin kommentar i dagens TTELA:

”Stefan Kärvling (V) likande ärendet vid ett lotteri med både vinstlotter och nitlotter i. Han gjorde bedömningen att chansen för en vinstlott var tillräckligt stor och röstade för ett bygge.”

framtidOch Niklas Johansson framför sin egen synpunkt i direkt anslutning till citatet ovan:

”Och så måste det nog vara ibland. Varken politiker eller någon annan kan se in i framtiden.”

.

PS. Jag har tidigare skrivit tre bloggar om Wargön Innovation:

Wargön Innovations vara eller inte vara

21 februari, 2017 4 kommentarer

shakespeare2Det är svårt. Mycket svårt. Det är nog bland de svåraste beslut som jag har varit med om att fatta under min tid som ledamot i kommunfullmäktige. Ska Vänersborgs kommun bygga eller inte bygga ute i Vargön?

Beslutsförslaget som fullmäktige ska ta ställning till lyder så här:

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

Jag har skrivit om ärendet i två tidigare bloggar. (Se ”Vargön! Vargön!” och ”KS: Ja till Wargön Innovation”.) I den ena bloggen tyckte jag si om hur jag skulle rösta och i den andra så…

De fakta som finns är tämligen tydliga.

WIDen testanläggning som är tänkt att byggas i Vargön beräknas kosta 24,8 miljoner kronor. Men då ingår inte kostnader för bergschakt, pålning, produktionsutrustning, lös inredning och tomt. (Dessutom ingår inte kapitalkostnader och indexökningar.) Det ingår inte heller några kostnader för sanering av föroreningar om det nu skulle bli aktuellt. Det kan alltså bli ett antal miljoner kr dyrare.

Det finns inga hyresgäster till byggnaden. När Innovatum upphör att vara huvudman för projektet Wargön Innovation den 1 juli 2019 så ska inte projektet vara hyresgäst längre. Och fram till denna tidpunkt så är det ändå kommunen som ska stå för hyran:

”Kommunen åtar sig att ansvara för hyreskostnader under etableringsfasen.”gul_klanning2

”Motorn” i utvecklingen av projektet var från början Re:newcell med företagets teknik att återvinna kläder. Men så hoppade Re:newcell av planerna och etablerade sig i Kristinehamn istället.

Wargön Innovation fortsatte emellertid projektet med målet att Vargön ska bli ett centrum för hållbara materialinnovationer, så att entreprenörer kan växa och nya industrier utvecklas. Som det står på Wargön Innovations hemsida:

”Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens material. … Wargön Innovation erbjuder kunskap och infrastruktur inom tillämpad process- och produktionsteknik för att ta materialinnovationer från forskningslabb till kommersiella pilotvolymer. Wargön erbjuder en attraktiv plats för fullskaliga produktionsanläggningar.”

Det låter ju onekligen bra och jag vet att ett antal ansvarsfulla personer arbetar hårt med projektet. Det behövs också nya industrier och arbetstillfällen i Vargön och Vänersborgs kommun. Och att återvinna kläder är en bra idé i dagens värld.

De här sistnämnda argumenten återfinns onekligen på plussidan. Men alla positiva framtidsutsikter tycks i nu-läget ändå mest vara förhoppningar och önsketänkanden.

tombolaProjekt Wargön Innovation är ett lotteri med chanser till vinst, men det finns ganska många nitlotter. Och drar man en nitlott så skulle kommunen stå där med en tom byggnad, men ändå en byggnad, för kanske upp till 30 miljoner kr.

Hade det bara varit dessa fakta, och förhoppningar, i vågskålen så hade valet kanske blivit något enklare, men det finns ytterligare aspekter.

Vänersborg har en påse med pengar och den ska räcka till förskolor, skolor, idrottshallar, äldreboenden, integrationsarbete, boende, gator och vägar, konserthus osv. Det borde väl vara till sådana här verksamheter som kommunens pengar borde gå till i första hand. Kan man tycka. Man kan ju undra vilka viktiga investeringar i kommunens kärnverksamhet som får skrin- eller senareläggas om en sådan här riskfylld investering görs. Och är det verkligen lämpligt att i kommunens nuvarande läge satsa tiotals miljoner kronor på chans? Och så den viktiga frågan, ska inte kommunen satsa på kärnverksamheterna och överlåta näringsliv och industriverksamhet till privata företag…?

Det är inte heller helt självklart att den här typen av åtaganden och projekt ligger inom kommunens ansvars- och kompetensområde (även om det är det kommunala aktiebolaget Fastighets AB Vänersborg, som står som byggherre). Kommunallagen 2 Kap:

kommunallagen”1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.”

Och då hamnar vi i den juridiska problematiken, en problematik som jag inte tidigare har tagit upp i mina bloggar.

Redan i början på 2 Kap i Kommunallagen står det:

  • ”7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.”
  • ”8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.”

juridikI underlaget inför fullmäktiges beslut så finns det en juridisk diskussion och analys. Det slås fast, precis som det står i Kommunallagen, att:

”en kommun får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen och att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.”

Det betyder bland annat att kommuner har möjlighet att tillhandahålla lokaler till enskilda företag, om det finns synnerliga skäl. Men, och jag citerar återigen från underlaget, att avsikten:

”inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Specialanpassade lokaler strider dessutom mot EU-rättens statsstödsregler. Det står nämligen också i underlaget:

”Det kan av bestämmelserna utläsas att uppförandet av byggnaden som Wargön Innovation efterfrågar kan ligga inom den kommunala kompetensramen och vara förenlig med KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (Lag om vissa kommunala befogenheter; min anm).”

balans_kniveggNotera ”kan ligga”… Och så tar underlaget upp en del villkor som måste uppfyllas för att hamna på rätt sida lagen. Men det tycks onekligen som om Vänersborgs kommun balanserar på en knivsegg. Det finns också en del domar i ärenden som liknar detta ärende där domstolarna har fällt kommunen, bland annat fällde Kammarrätten i Göteborg Ulricehamns kommun för en i många drag liknande affär (se här). Men jag tror ändå att detta ärende, ”Fråga om uppförande av en byggnad i anslutning till projekt Wargön Innovation”, är lite annorlunda. En skillnad är att t ex att Tillväxtverket (EU:s regionalfonder) är med och finansierar projektet Wargön Innovation, dock inte industrilokalen. Och det finns lite speciella regler när EU är med på ett hörn.

I underlaget till fullmäktige skriver juristen:

”För rätten till bidrag från EG:s strukturfonder uppställs dock krav på nationell medfinansiering av projektet. Förevarande bestämmelse gör det möjligt för kommuner och landsting att utan hinder av lokaliseringsprincipen … medfinansiera projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program.”

Det här innebär alltså att EU:s regler innebär en slags utvidgning av den kommunala kompetensen. Men vad som gäller i den juridiska världen ger sig naturligtvis om någon överklagar ett eventuellt ja-beslut…

balansJag har efter alla avväganden för och emot, funderingar kring fakta och förhoppningar, bestämt mig för att rösta…

”ja”

Med viss vånda…

KS: Ja till Wargön Innovation

9 februari, 2017 2 kommentarer

vargo_innovation_logI måndags skrev jag om Wargön Innovation och det förslag som skulle behandlas i kommunstyrelsen. (Se ”Vargön! Vargön!”.) Igår onsdag så behandlades ärendet i kommunstyrelsen.

votering3Kommunstyrelsen röstade ja till förslaget med röstsiffrorna 10-5. Det var två ledamöter från vardera moderaterna och sverigedemokraterna samt liberalernas ledamot som röstade nej. Bakom ja-rösterna stod de styrande partierna (S+C+MP), men också två ledamöter från Vänsterpartiet och en ledamot från kristdemokraterna.

Nu är kommunstyrelsens beslut ”bara” ett steg på vägen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 22 februari.

ordfklubba3Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige lyder:

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

bocarlsson4I nätupplagan av TTELA idag så finns en artikel i ämnet. (Se ”Kommunstyrelsen för bygge på Wargön”.) I artikeln uttalar sig Bo Carlsson (C), som satt ordförande under gårdagens kommunstyrelsesammanträde, och Gunnar Lidell (M).

Gunnar Lidell har blivit intervjuad tidigare i TTELA om sitt ställningstagande (se här). I dagens intervju lyfter han upp fyra skäl till stöd för sin åsikt. I artikeln får Bo Carlsson tillfälle att omedelbart besvara Lidells invändningar.

lidell_talarstol3Lidell säger till TTELA att han inte är emot projektet Wargön Innovation i sig, men:

”tycker inte att det är någon bra idé att kommunen ska bygga en testanläggning. Han förespråkar att projektet kan hyra in sig i andra lokaler.”

På det svarar Bo Carlsson:

”Det finns inga andra lokaler.”

Jag vågar inte uttala mig om det finns några andra lokaler eller inte. Jag tror emellertid inte att någon ansvarig för projektet har undersökt detta. Det vore väl dock inte helt osannolikt att något privat företag skulle kunna uppföra en anläggning – om de visste säkert att de fick hyresgäster under ett antal år.

vargo_innovation3Kommunen borde inte heller bygga om den inte vet säkert att det kommer hyresgäster till byggnaden under ett antal år. Det menar i varje fall Gunnar Lidell:

”… när Innovatum upphör att vara huvudman för projektet Wargön Innovation hösten 2019 finns ingen garanterad hyresgäst, vilket skulle kunna göra att Fastighets AB blir sittande med tomma lokaler.”

Carlsson håller med om att den säkrade hyrestiden är kort, men säger:

”Skulle det värsta inträffa ser vi inga problem med att hyra ut lokalerna till någon annan.”

tro_hoppasCarlsson utesluter alltså inte att projektet kan gå snett och att lokalerna då blir tomma, men han anser att det ändå kommer att gå att hyra ut lokalerna. Fast notera, han tror det, Carlsson vet inte. Han hoppas på det… Vänersborgs kommun kan tydligen, till skillnad från privata företag, chansa på ett helt annat sätt.

För det tredje menar Lidell att:

”den totala investeringskostnaden är osäker vad gäller bland annat tomten, lagfart och själva bygget”

Här dräper Bo Carlsson till med ett argument mot Lidell i samma anda och stil som Marie Dahlin (S), när hon menade att de som var emot projektet har ”kört i diket”. Carlsson skitsnackförfinar argumentationen ytterligare när han säger till TTELA:

”Det är fullständigt skitsnack.”

Det verkar som om Bo Carlsson (C) tröttnade och typ tappade tålamodet under intervjun…

Sanningen är att Lidell har rätt. I den beräknade totalkostnaden på 24,8 miljoner kronor för testanläggningen ingår inte kostnader för bergschakt, pålning, produktionsutrustning, lös inredning och tomt. (Dessutom ingår inte kapitalkostnader och indexökningar.) Det står tydligt i handlingarna. För egen del undrar jag också om det inte finns risker för att föroreningar kan upptäckas när byggnaden uppförs. Och hur många miljoner en sanering då skulle kosta kan man bara spekulera om…

pengapaseTotalkostnaden 24,8 miljoner är med andra ord ingen totalkostnad. Det tillkommer fler miljoner, det vet vi – hur många vet vi däremot inte…

Lidells fjärde och sista argument handlar om juridiken. TTELA skriver:

”bygget skulle kunna innebära ett brott mot EU:s statsstödsregler och kommunallagen när det gäller riktat stöd till näringsidkare.”

Bo Carlsson (C) svarar tvärsäkert som om han vore en juridisk expert på området:

”Det argumentet köper jag inte. Innovatum är inget privat företag, det är offentligt finansierat för utvecklingsarbete.”juridik

Bo Carlsson, med skandalerna kring Topp och fornminnen i bagaget, förenklar de juridiska aspekterna av frågan. Men det är givetvis ändå inte Carlsson som avgör vad som är rätt eller fel. Lidell har varit i kontakt med en jurist som stödjer moderaternas åsikt. Dessutom kändes yttrandet från kommunens jurist inte heller lika solklart som Carlsson ger sken av. Jag kan dock inte avgöra frågan, men tippar att ärendet till slut hamnar i Bryssel…

Gunnar Lidell (M) mfl reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut. Sverigedemokraterna röstade liksom moderaterna mot, men skälen till deras ställningstagande känner jag inte till. (Jag sitter inte med i kommunstyrelsen.) Jag antar att de höll med Lidell.

Och så var det de två vänsterpartisternas ställningstagande – de röstade precis som Bo Carlsson ja till att kommunen ska uppföra en byggnad för projektet.

tombolaDe två vänsterpartisterna menade, vad jag förstår, att hela projekt Wargön Innovation förvisso är ett riskprojekt, men att det faktiskt finns stora chanser att allt ”går vägen”. Och då kommer det att kunna bli en relativt hög utdelning både för Vargön och för hela kommunen. De menade också att investeringen på 24,8 milj kr egentligen inte är så stor, även om den kanske till slut hamnar kring 30-35 miljoner när alla kostnader har räknats in. I varje fall inte så stor om man tänker på att kommunen investerade för 175 miljoner förra året. Och sedan kanske det är dags att kommunens näst största tätort, Vargön alltså, hamnar mer i fokus…

Projekt Wargön Innovation är alltså ett lotteri med relativt höga chanser till vinst – och skulle kommunen trots allt dra en nitlott, så kan kommunen leva med den ekonomiska förlusten. Och fortfarande ha en byggnad som kommunen ändå kanske kan hyra ut.

Jag tror att vänsterpartistiska ledamöter i kommunfullmäktige kommer att utveckla grunderna för sina ställningstaganden på nästa sammanträde…

Kategorier:Wargön Innovation
%d bloggare gillar detta: