Hem > Hamnar, S > "Jag är inte bitter Marie Dahlin!"

"Jag är inte bitter Marie Dahlin!"

Marie Dahlin har publicerat en debattartikel om hamnen i Vargön på Facebook. Den kommer säkerligen i TTELA alldeles snart, kanske redan imorgon. (Klickar du på bilden, så blir den större.)

MD_Hamn

”Att du orkar vara så bitter, Stefan?”

Marie_Dahlin

Frågar(?) Marie Dahlin, socialdemokratiskt kommunalråd i Vänersborg – med ambitioner att få ta över ledarskapet av Vänersborg nästa mandatperiod…

Marie Dahlin gör frågan om en hamnflytt eller inte till en fråga om personligheter, min jämfört med hennes. Det är ett nytt sätt att argumentera. Det handlar inte längre om fakta och bra underlag, om kostnader på 300-400-500 milj kr. Det handlar om min personlighet…

Problemet är att jag är bitter.

I så fall finns problemen på betydligt närmare håll i maktens korridorer på kommunhuset. Den tjänstemannaskrivelse som låg till grund för fullmäktiges beslut, och som signerades av kommundirektör Ove Thörnqvist, drar exakt samma slutsats som Vänsterpartiet:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

Är kommundirektören och ”hans” tjänstemän också bittra? Vill de också, som Marie Dahlin tillskriver mig:

”gnälla och vara emot.”

Det hade varit bättre om Marie Dahlin hade bemött mig med argument och fakta istället för att recensera min sinnesstämning…

Jag ska inte upprepa alla mina argument en gång till (se ”Hamnfrågan avgjord”). Jag nöjer mig med att bemöta ett argument och kommentera ett annat.

Marie Dahlin skriver:

”Du är bra på att tolka saker på ditt sätt och sedan göra det till en sanning.”

bevisDet är en svepande och ganska personlig formulering, ”du är”. Som tur är leder Dahlin sitt påstående i bevis… Dahlin fortsätter:

”Två (2) båtar i månaden skriver du, det är endast i Vänersborgs hamn. Resten av hamnarna runt Vänern då?”

De senaste fem åren har det i genomsnitt anlöpt 1,7 båtar i månaden till hamnen i Vänersborg. Det är ingen tolkning, det är fakta. Vad som sker i de andra Vänerhamnarna har jag överhuvudtaget aldrig pratat om. Det är hamnen i Vänersborg som Marie Dahlin och Gunnar Lidell (M) vill flytta. Ingen annan!

Men fortsätter Marie Dahlin i direkt anslutning:

”Det finns inte mer plats i hamnen i Vänersborg.”

(OBS! De tre citaten kommer i följd, de hör ihop.)

Marie Dahlin menar tydligen att om hamnen i Vänersborg hade varit större hade det med automatik anlöpt fler fartyg.

Vem är det som tolkar saker på sitt sätt och sedan gör det till en sanning?

Marie Dahlins argumentation motsägs av officiell statistik från Vänerhamn (som jag har fått via dess VD):

tabell_godsvolym

Av tabellen framgår att år 2008 anlöpte 65 fartyg till hamnen i Vänersborg. Det är 5,4 fartyg i månaden. Sjögodsvolymen var detta år på 113.337 tusen ton. Det framgår inte av tabellen hur många fartyg som anlöpte före år 2008, men utifrån sjögodsvolymen från år 2004, 202.739 tusen ton, kan vi väl anta att det var åtminstone 100 fartyg detta år.

65 fartyg år 2008 och kanske 100 fartyg år 2004 i en hamn som Marie Dahlin menar inte kan ta emot fler än 24 fartyg om året därför att den är för liten. Har Vänersborgs hamn ”krympt” sedan 2008?

drommarMarie Dahlin försöker med all den pondus  och allt det förtroende hon kan uppbåda och utstråla försäkra alla vänersborgare om att hennes tro, drömmar, övertygelse och vilja ska kunna få ledamöterna i den svenska riksdagen att besluta om att bygga om slussarna i Göta älv. Vilket är en förutsättning för att fartyg överhuvudtaget ska kunna komma upp till Vänersborg, Vargön eller Vänern.

Marie Dahlin skriver:

”Tror du inte att de beslutande politikerna i riksdagen förstår det. Jag tror att både S och V politiker kan detta. Jag pratar med mina politiker om detta, både de i regionen och riksdagen.”

Gunnar Lidell ger förresten i TTELA uttryck för liknande tankegångar. Lidell menar att om det byggs en hamn i Vargön, så kommer det att innebära ett sådant tryck på riksdagspolitikerna att de mer eller mindre blir tvungna att besluta om att bygga om slussarna i Göta älv. (Undrar förresten hur Lidells och Dahlins plan B ser ut, dvs vad gör Vänersborg efter att ha investerat 300-400-500 milj kr i en hamn i Vargön och riksdagen inte beslutar om att bygga om slussarna?)

Marie Dahlin ”tror”. Det gör inte jag – jag vill veta. Jag vill ha fakta.

trafik4För några dagar sedan – den 24 juni(!) – behandlade riksdagen ett betänkande från Trafikutskottet (2013/14:TU20): ”Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m.” (Du hittar betänkande här och du hittar snabbprotokollet från riksdagsbehandlingen här.)

I betänkandet finns det ett kapitel om ”Åtgärder inom sjöfarten”:

Slussarna i Göta älv nämns inte, inte heller sjöfarten i Vänern överhuvudtaget!

Socialdemokraterna i Trafikutskottet, ordförande Anders Ygeman eller Monica Green (representerar Västra Götaland) eller Lars Mejern Larsson (Värmland) eller Suzanne Svensson eller Leif Pettersson eller Lars Johansson (Göteborg) eller några av ersättarna yrkade någonting om slussar eller något annat kring Vänersjöfarten!

Trots Marie Dahlins täta kontakter…

Däremot yrkade en miljöpartist, Lise Nordin (Göteborg):

”Samtidigt ser jag stora behov som inte blir tillgodosedda, inte minst i Västra Götaland där slussarna i Trollhättan behöver bytas ut senast år 2030. Därför vill jag att regeringen ska satsa ytterligare 250 miljoner kronor så att ombyggnaden av slussarna kan påbörjas i slutet av planperioden.”

Trafikutskottet tog ingen hänsyn till Nordins yrkande!

riksdagOch när riksdagen behandlade frågan den 24 juni, så sade miljöpartisten Stina Bergström (Värmland) i sitt anförande:

”Men det finns stora behov som inte blir tillgodosedda i Alliansens transportplan, inte minst gäller det Västra Götaland där slussarna i Trollhättan behöver bytas ut senast år 2030.
Miljöpartiet vill anslå 250 miljoner kronor så att ombyggnaden av slussarna kan påbörjas i slutet av planperioden. Det är nödvändigt om vi ska vara färdiga till 2030.”

Ingen annan talare, inte en enda socialdemokrat, kommenterade eller bemötte Stina Bergström. Inte någon talare nämnde med ett ord något om slussarna i Göta älv!

Riksdagen klubbade betänkandet från Trafikutskottet. Utan slussar eller något om Vänersjöfarten…

Det här skriver jag inte för att jag är ”bitter”. Det här är fakta!

I min botanisering i riksdagens och trafikutskottets protokoll hittade jag för övrigt ett beslut i trafikutskottet om ”Trafikutskottet, Uppföljningsgruppen. PM 2014-06-05. Sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft – en förstudie”. (Se här.)

Förstudien ska studera den bekymmersamma situationen för den svenska sjöfarten vad gäller näringens konkurrenskraft. Med en viktig avgränsning:

”Huvudstudien föreslås avgränsas till att fokusera på havssjöfarten.”

Marie Dahlin tycks inte ha någon större framgång i sina kontakter med ”sina politiker i riksdagen”…

Ett beslut om att flytta hamnen till Vargön måste bygga på fakta och gedigna underlag! Det tycker både Vänsterpartiet (och jag) och kommunens tjänstemän.

ishotell_sikhallMarie Dahlin avslutar sin debattartikel:

”Jag vill något, inte bara gnälla och vara emot.”

Det är väl ett sätt för Marie Dahlin att säga att hon också är för ett beslut om ett ishotell i Sikhall…

Kategorier:Hamnar, S
 1. LasseVbg
  30 juni, 2014 kl. 07:34

  Med det trackrecord som Marie Dahlin och S har så tycker jag hon skulle vara väldigt försiktig med att komma med så stora ord som hon gör nu. Uppenbart är ju att hon inte lärt sig av misstagen från förr vilket gör mig lite rädd.

 2. brålandabo
  29 juni, 2014 kl. 10:37

  Varför säger (S) och Minoritetsstyret i kommunen att det citat ”inte handlar om pengar just nu” ??. Det som kallats inriktningsbeslut handlar ju i allra högsta grad om pengar.
  Läs: dokument SBN 2011/134

  Till skillnad från Arena-projektet kommer hamnflyttens investeringar löpa under en längre tid, kanske 2015-2019.
  Men likheten med arenan är känd: Brist på utredningar och bygg på löpande räkning.

  Vad KF nyss beslutade var:
  1) En vilja att flytta hamnen med önskan att minska lastbilstrafik längs kulturaxeln och att i framtiden bygga bostäder på nuvarande hamnområde.
  2) Inte en krona satsas längre på Hamnen i Vänersborg.
  3) Starta projektering att skredsäkra älvkanten i Vargön under 2015 till en gissad kostnad på 20 miljoner.

  Alltså har bollen redan satts i rullning och det går inte att stoppa projektet såvida ett nytt KF-styre efter valet river upp beslutet.

  Vad vi har sett är mandatperiodens största prestigebeslut som alla, oavsett partitillhörighet, nog innerst inne inser att det är ett riskprojekt i halvmiljardklassen. Det är därför talespersoner från S, KD, FP och M nu tar till personliga argument och kallar alla andra för gnällspikar, bittra, bakåtsträvare.

 3. Roy Andersson
  28 juni, 2014 kl. 18:10

  Efter ett par trevliga telefonsamtal kan jag förtydliga skillnaden i olika kommuners beslutsprocesser. Trollhättan ville ha tak över bandyplanen och deras Kf beslutade om 45 miljoner. När dom jobbade vidare så kom dom fram till att det skulle vara tekniskt och ekonomiskt klokt att få in ishockeyn också genom att förlänga bygget. Då gick (Gert-Inge) tillbaka till Kf och ställde frågan och det blev 20 extra miljoner beviljade. Bygget gjordes och
  blev sedan billigare! I Lidköping gick man till folket och frågade om dom ville ha en arena för bland annat bandy. ”Det blir svindyrt, 250 miljoner, men vi tror det är ett bra projekt, som är värt pengarna”. Folket gillade det hela och där står idag bygget. Andra kommuner kan göra sitt jobb utan skandaler, utan att antidemokratiskt lura sina högsta organ Kf! Har Vänersborg lärt sig detta nu?

 4. Roy Andersson
  28 juni, 2014 kl. 15:38

  Kapaciteten för hamnen i Vänersborg är säkert fortfarande 100 fartyg om året. Det möjliggör en fyrdubbling mot nuvarande antal. Vänersborgs hamn kan moderniseras för ett mycket måttligt belopp. Kapaciteten är ingen orsak till att flytta hamnen. Hamnområdet i Vänersborg passar bättre för bostäder, men enbart detta motiverar inte en så stor investering. Hamnområdet i Vänersborg kan säljas för ett för allmänheten obekant belopp.
  Det är alltså hög tid att den information som påstås finns och som lett fram till inriktningsbeslutet kommer fram.
  Vidare så måste man förstå mångas skepsis efter Vänersborgs kommuns många, många år av bedrövliga och antidemokratiska beslutsprocesser under olika politiska majoriteter. Ett litet typfall är när man ville bygga ett dubbelt omklädningsrum och fick Fullmäktige att besluta att a/bygga det och b/ att anslå 50.000:- för bygget. Ingen säger nej till blygsamma 50.000:-, men när bygget väl var igång så måste det fullföljas och kostade över en halv miljon. Arenan likadant. Och skolfrågan motiverades med enorma besparingar som var rena bluffen. Detta är exempel på brist på demokratisk respekt för kommunens högsta organ, Kf.
  Nu kan vi se två grupper. Den ena, inklusive Stefan, befarar att Vänersborgs kommun inte lärt sig av sina misstag utan kör på med gamla takter och den andra, där jag med tvekan ingår, räknar med och hoppas på att folk lär sig, inte minst av sina misstag.

  Troligen ser vi här en av årets största valfrågor. INTE om hamnen skall flyttas eller inte utan alternativ 1: Vi lovar att under kommande mandatperiod på alla sätt kräva att den dag när Kommunfullmäktige skall ta ställning till utgifter för hamnflytten så skall den TOTALA kostnaden finnas klar i form av juridiskt bindande anbud från byggföretag med erfarenhet från jobb i den storleksordningen.
  Alternativ 2: Vi smyger igång med ganska små anslag och efter hand så tvingas Kommunfullmäktige att fortsätta anslå pengar för att inte dom första utgifterna skall vara bortkastade och sedan får det kosta vad det vill.

  Och: Det vore väldigt bra info att få reda på NÄR en regering kommer att ta ställning till brohöjd, slussbyggen osv! Beslutsunderlaget är idag otillräckligt, men NÄR beslutar Stockholm?

 5. Per Sjödahl.
  27 juni, 2014 kl. 19:50

  Det tycks bara vara miljöpartistiska riksdagsledamöter som bryr sig om Vänersjöfarten och slussarna i Göta älv.

 6. Monica Lange Gunnarsson
  27 juni, 2014 kl. 16:30

  Varför kan aldrig denna kommun satsa på något som ger arbetstillfällen? Ösa ut pengar på skrytprojekt borde väl knappast ge några höga poäng utanför ankdammen Vänersborg.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: