Arkiv

Archive for maj, 2014

Tron flyttar berg. Och hamnar…

30 maj, 2014 13 kommentarer

Marie_DahlinMarie Dahlin, socialdemokratiskt kommunalråd, har ett svar i dagens TTELA på en debattartikel av Lutz Rininsland, James Bucci och undertecknad. (”Hamnen är Vargöns framtid”) Och av någon anledning kommer jag att tänka på Jesus (Matt 21:21-22):

”Sannerligen, om ni har tro och inte tvivlar, kan ni göra detta med fikonträdet och mer än så, ni kan säga till berget här: Upp och kasta dig i havet! och det skall ske. Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror.”

Marie Dahlin har i två debattartiklar haft chansen att lägga fram fakta för att övertyga både vänersborgarna, Vänsterpartiet och inte minst tjänstemännen i Vänersborgs kommun (se ”Hamnflytten seglar till KS”), om att en hamnflytt från Vänersborg till Vargön är ett riktigt beslut. Men som vanligt framför Dahlin bara önsketänkanden, tro och obevisade fakta för sin sak.

Det är precis samma debatteknik som när Marie Dahlin argumenterade för arenan den ödesdigra kvällen den 20 juni 2007 (lyssna här):

gokunge_arena”Så det här beslutet för mig, det är en satsning på dom tjejer som rider, dom tjejer som utövar gymnastik, som åker konståkning, spelar hockey, bandy och curling.”

Marie Dahlins tro och övertygelse hjälpte inte då, den hjälper säkerligen inte nu heller.

Marie Dahlin framför följande ”argument” i artikeln:

 • ”Socialdemokraterna har en vilja och jobbar efter den.”
 • ”Att flytta hamnen för att möjliggöra att vi kan ta emot fler båtar är ett steg på rätt väg.”
 • ”Bara Alloys kan generera fyra båtar i veckan med full produktion.”
 • ”Hamnen i Vargön ligger strategiskt för de etableringar som hamnar på Holmens gamla industriområde, men även för Trollhättan.”
 • ”Förfrågningar kommer ofta till hamnkontoret om utveckling och nya gods.”
 • ”Med utrymme för att kunna hantera containertrafik kommer godset.”
 • ”Det är också en miljöfråga för att få bort den tunga trafiken från centrum.”
 • ”… jag och socialdemokraterna … påverkar regionala politiker och rikspolitiker för att vi ska kunna utveckla vår vision i Vänersborgs kommun.”
 • ”Vi jobbar för framtiden, för att få det samhälle vi tror på.”

Det är många argument. Studera dem. Vilka argument är fakta? Vilka argument är grundläggande?

Det finns två faktaargument, som alla andra argument vilar på:

 • ”Bara Alloys kan generera fyra båtar i veckan med full produktion.”
 • ”Hamnen i Vargön ligger strategiskt för de etableringar…”

Det är ju faktiskt på det sättet att en ny hamn i Vargön med ökade lagringsutrymmen förutsätter att fler fartyg anlöper (fler än de två i månaden som i genomsnitt anlöper till Vänersborg nu) – vilket i sin tur förutsätter att Alloys ökar sina transporter – vilket förutsätter att produktionen ökar – vilket också förutsätter att Alloys lägger om transporterna från Uddevalla och Göteborg till Vargön…

Det är många förutsättningar…

arena_poloMarie Dahlin verkar utgå från samma tanke nu som då, 2007. Om bara arenan finns så kommer tjejerna att börja rida i den – om det bara finns en hamn i Vargön så kommer alla fartyg att åka dit. Då kommer Alloys att öka sin produktion och företag att strömma till Vargön.

Varför det?

Tror verkligen Marie Dahlin att Alloys håller tillbaka sin produktion bara därför att det inte finns en hamn i Vargön? Alloys kommer att öka sin produktion i Vargön om efterfrågan på deras produkter ökar och de kan producera och sälja med vinst. Tror Marie Dahlin att det är transportkostnaderna från och till Vänersborg eller Uddevalla som hindrar Alloys från att öka produktionen?

Och jag förstår inte var Marie Dahlin får det ifrån att Alloys ska producera för fullt och att det genererar fyra båtar i veckan. Jag vet att Alloys inte kör för fullt just nu och att det inom företaget diskuteras om att öka produktionen. Men den största delen av malmen går via Uddevalla och varför den helt plötsligt skulle gå via Göta älv när varken sluss-, bro- eller inre vattenvägsfrågorna är lösta vet jag inte. Tror Marie Dahlin att Alloys är berett att radikalt ändra sin produktions- och transportapparat därför att Marie Dahlin och vänersborgssossarna arbetar för att påverka:

”regionala politiker och rikspolitiker för att vi ska kunna utveckla vår vision i Vänersborgs kommun.”

Och nya etableringar i Vargön om det finns en hamn? Flytta hamnen först och fråga sedan? Har Vänersborgs kommun några garantier att t ex Re:newcell, som det har pratats mycket om, skulle bygga i Vargön om det fanns en hamn?

Tror Marie Dahlin verkligen att Re:newcell skulle fatta några avgörande investeringsbeslut innan företaget är säker på att slussarna i Göta älv ska byggas om?

För övrigt har det på senare tid blivit väldigt tyst kring Re:newcell. När jag går in och kollar på företagets hemsida, så är den senaste nyheten från den 21 oktober 2012…

renewcell

Jag tror att Marie Dahlin har missat grundläggande fakta kring företagsetableringar och företagsekonomi.

Sedan undrar jag också om hur hemma Marie Dahlin är på kommunal ekonomi. Tror Marie Dahlin att Vänersborgs kommun har råd att investera 200-300-400 miljoner kronor på en hamn i Vargön?

Marie Dahlin gör i sin debattartikel som så många andra när faktaargumenten tryter, hon anammar taktiken:

”anfall är bästa försvar”

Marie Dahlin angriper Vänsterpartiet:

”Vi (socialdemokraterna alltså; min anm) jobbar för framtiden, för att få det samhälle vi tror på. Vi väntar inte på att andra ska fatta besluten och sedan bestämma vad vi ska göra.”

Jo Marie Dahlin, Vänsterpartiet jobbar för framtiden. Det finns väl inget parti i Vänersborgs kommun som har lagt så många förslag i alla möjliga och omöjliga sammanhang som Vänsterpartiet. Och som har skrivit så många reservationer när ni Socialdemokrater tillsammans med de borgerliga partierna har röstat ner förslagen. Det vet Marie Dahlin och det vet alla som läser denna blogg eller tittar i de kommunala handlingarna.

arena_sikhallMen det är ju inget positivt i sig att ha visioner och lägga förslag om dessa inte har någon förankring i verkligheten. Menar Marie Dahlin att det skulle vara positivt om Vänsterpartiet t ex skulle lägga förslag om att bygga en arena i Vargön? Eller en ny hamn i Sikhall?

Eller varför inte en arena och en hamn i varje kommundel?

.

PS. Marie Dahlin ställde ett antal frågor i debattartikel. Du kan hitta svaren på Vänsterpartiets hemsida: ”Marie Dahlin återkommer och ställer några frågor.

Det finns mer fakta om hamnen här:

Kategorier:Hamnar, S

Hamnflytten seglar till KS

28 maj, 2014 1 kommentar

hamnbild2Det har blivit mycket hamn på bloggen den senaste tiden. Och i TTELA.

Anledningen till alla ”skriverier” är att jag finner det närmast osannolikt att en majoritet av Vänersborgs partier är beredda att kasta ut ett mer eller mindre okänt antal hundra miljoner kronor på en flytt av hamnen till Vargön. När den stora frågan egentligen är:

Vem behöver en hamn i Vänersborg – och för vilken verksamhet?

Det finns så många uppenbara frågetecken och tveksamheter kring en hamnflytt att bygget av arenan närmast framstår som ett ultimat paradexempel på faktainsamling och förberedelsearbete… Och vi vet ju hur det gick med den…

Och för bara några månader sedan fick hela fullmäktige läsa vad Ernst & Young skrev om underlaget inför arenabeslutet:

”vi vill påpeka vikten av att underlag inför beslut håller en tillräcklig kvalitet.”

bakom_rodretDet var då det… Det tycks redan vara glömt. Nu ska Vänersborgs kommun ge sig på ett än osäkrare och riskablare projekt. Med till stor del samma personer vid rodret…

Det här riskerar att bli en än värre ekonomisk katastrof än arenan!

I måndags behandlade Kommunstyrelsens Arbetsutskott (=KSAU) hamnflytten. I KSAU sitter betongpolitikerna Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C). Och James Bucci (V), den ende icke-betongpolitikern i skaran. Bucci vill inte vara med och besluta om en hamn – inte med alla obesvarade frågor och osäkra kostnadskalkyler.

Bucci var ensam om det i KSAU.

KSAU uttalade sig positivt. Det betyder att hamnflytten snart ska upp i kommunstyrelsen…

KSAU beslutade att föreslå att Kommunstyrelsen ska fatta ett inriktningsbeslut och sedan besluta:

 • ”projektering av skredsäkring av området i Vargön ska påbörjas
 • ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förhandla med Vänerhamn AB och andra externa intressenter i frågan om flyttning av hamnen till fastigheten Rånnum 6:38
 • beslut om finansiering ska tas innan slutligt beslut fattas i ärendet”

fogBeslutet är inte helt tydligt. Det framgår inte på ett klart och genomskinligt sätt vad kommunstyrelsen ska besluta och hur den fortsatta processen ska se ut. Vilket ger mig tendenser till rysningar. Sådana här oklarheter och politiska ”trixanden” med inriktningsbeslut som var beslut men ändå inte såg vi t ex när beslutet om Huvudnässkolans nedläggning togs…

Det mest intressanta – och anmärkningsvärda – är att politikerna kör över tjänstemännen. För i det tjänsteutlåtande som ligger till grund för KSAU:s beslut, så skriver kommundirektör Ove Thörnkvist:

”Kommunstyrelsen föreslås besluta återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.”ove_thornkvist2

Tjänstemännen vill alltså avvakta, de vill inte att politikerna ska fatta något som helst beslut i detta läge. De vill ha mer kött på benen, mer fakta, mer kunskap. Men det behövs inte tycker alltså Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C)… Det är bara köra…

Jag ska inte upprepa allt det jag har skrivit om hamnflytten. Jag tänkte helt enkelt referera alla de tveksamheter, frågor och farhågor som finns i det tjänsteutlåtande som Ove Thörnkvist har satt sitt namn under. Och som enligt Thörnkvist behöver ”kompletteras” med fler utredningar och mer fakta innan beslut kan fattas.

No more, no less.

Jag börjar från början och gör helt enkelt en uppräkning utifrån tjänsteutlåtandet.

1Först har kommunstyrelseförvaltningen en juridisk diskussion.

”För att en hamn ska vara allmän i rättslig mening fordras att den är upplåten till allmän trafik och är av betydelse för den allmänna samfärdseln.”

Det här är en aspekt som jag inte tidigare har tänkt på. Förvaltningen diskuterar om en kommun kan driva en hamn överhuvudtaget. Det är ju så att kommuner bara får ägna sig åt sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Förvaltningen drar slutsatsen att kommunen kan ägna sig åt hamnverksamhet:

”Sammanfattningsvis kan noteras att hamnväsendet är en av de äldsta kommunala angelägenheterna och anses falla inom den kommunala kompetensen.”

Bara att denna fråga tas upp relativt utförligt i tjänsteutlåtandet gör att jag får lite dåliga vibbar…

2Ett argument för att flytta hamnen från Sanden i Vänersborg är att frigöra området för bostadsbyggande. Att bygga bostäder på Sanden (eller som det egentligen heter, Lilla Vassbotten) är en idé som härstammar från Socialdemokraterna med Lars-Göran Ljunggren och Marie Dahlin i spetsen. (Det känns väl tryggt?)

Förvaltningen skriver:

”Området består av fyllnadsmassor som vi vet är förorenade, men inte av vad. Sanden ligger lågt och är därmed utsatt vid höga nivåer på Vänern enligt kommunens översvämningsprogram. … En splittrad ägarbild och befintliga verksamheter försvårar en omvandling från industriområde till bostadsområde. Dessa osäkra faktorer bör utredas…”

Sanden tycks inte vara det perfekta området att bygga bostäder på… Det lär krävas en del investeringar för att överhuvudtaget ”säkra området”. För att inte tala om vad det kan kosta att lösa ut alla fastigheter… Kommunala investeringar… Kommunala pengar… Innan ens en spade har satts i jorden – den förorenade jorden…

3Och så var det slussarna. Så här skriver förvaltningen:

”I aktuell nationell infrastrukturplan finns medel avsatta för utredning av nya slussar i Göta Älv då dessa bedöms uttjänta runt 2030 och behöver bytas ut. Vad denna utredning föreslår vet vi inte idag. Nya slussar är en grundförutsättning för flytt av hamn. Denna fråga avgörs av Sveriges regering.”

Och hur Sveriges regering tänker besluta vet vi ännu inte – inte ens Vänersborgs betongpolitiker. Men Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C) är beredda att chansa. Igen.

4Och så går förvaltningen i sitt utlåtande över till området i Vargön.

”Infrastrukturen kring Vargöns station är inte utredd. Om järnvägen mellan hamnen i Vargön och stationen ska restaureras krävs studier av hur växling mellan dieseltåg från hamnen ska växla över godset till ett eldrivet godståg. Om Älvsborgsbanan ska utnyttjas för transporter för mer gods ökar transporterna av tåg genom Vänersborg.”

Är det bara jag som undrar vad det här kostar…?

5Och så var det EU och sjöfarten.

”Sjöfarten mellan Göteborg och Vänersborg samt vidare till Vänern har av EU inte samma klassning som t.ex. kanaltrafiken i Tyskland och Holland. För vår sjöfart innebär det högre personalkostnader samt att vi har begränsade möjligheter att få EU-stöd för utveckling av infrastruktur för sjöfarten. Ett arbete med omklassning pågår men frågan är inte i dagsläget klar. Denna fråga avgörs av EU i samråd med Sveriges regering.”

Nä, ”frågan är inte i dagsläget klar”. Ska Vänersborg bry sig? ”Nä…”, säger betongpolitikerna. ”Vi chansar.”

6Till stor del handlar en flytt av hamnen om att tillgodose ett enda företags behov. Och det kanske är detta som förklarar förvaltningens lilla juridiska utvikning ovan…

Förvaltningen skriver:

”Vargön Alloys behov måste klarläggas tydligt. Vilken är nyttan av de olika etapperna och vilken effekt har de olika etapperna på förutsättningarna för området i sin helhet, men även för Vargön Alloys mer specifikt? Denna fråga kan utredas av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med berörda förvaltningar.”

Viktiga frågor som i nu-läget är obesvarade. Ska Vänersborg bry sig om svaren? ”Nä…”, säger betongpartierna. ”Vi kör.”

sammanfattNär kommunstyrelseförvaltningen har kommit så här långt gör den en sammanfattning.

Läs noga vad kommundirektören skriver:

”De osäkra faktorer som beskrivs ovan bedömer kommunstyrelseförvaltningen som nödvändiga att klara ut innan beslut fattas. Dessutom krävs politiska beslut om sjöfartens klassning och beslut om nya slussar, frågor som kommunen inte har rådighet över.”

Betongpolitikerna struntar i kommundirektörens råd ”att klara ut” de osäkra faktorerna. Varför ska Vänersborgs betongpolitiker bry sig om sådant? Det gäller att tro…

Och Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C) tror… Igen…

sandI förvaltningens tjänsteutlåtande diskuteras också återställningen av det nuvarande hamnområdet på Sanden.

”I underlaget från samhällsbyggnadsnämnden saknas en kostnads- och konsekvensanalys för återställning och sanering av den nuvarande marken för hamnen i Vänersborg. Enligt gällande arrendeavtal fr.o.m. 2003 med Vänerhamn, svarar kommunen för att anläggningarna vid tillträdet inte innehåller föroreningar eller andra miljömässiga brister som måste åtgärdas till följd av lagstiftning eller myndighetskrav. Samma förhållande gäller föroreningar eller miljömässiga krav som uppkommer under avtalstiden och inte kan hänföras till bolagets utnyttjande av hamnanläggningarna. Kommunstyrelseförvaltningen anser att en analys och bedömning av vilka åtgärder och kostnader som krävs för att kunna använda det nuvarande hamnområdet för bostadsändamål, är en viktig del av beslutsunderlaget.”

Bör inte Vänersborgs politiker ta fram en kostnads- och konsekvensanalys innan de går vidare? ”Nä”, säger Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C). ”Vi måste våga typ.”

Jag fattar inte. Vet kommunalråden och de andra betongpolitikerna något som vi andra inte vet? Eller som tjänstemännen inte vet…?

pengar4Slutligen diskuteras finansieringen i tjänsteskrivelsen.

”Etapp 1 av en hamninvestering uppgår enligt underlaget till c:a 130 Mkr, inkl. skredsäkring och vissa byggnader. Vid en fortsatt utbyggnad enligt etapp 2 tillkommer ytterligare c:a 45 Mkr. Någon analys eller förslag om hur investeringen ska finansieras finns inte med i underlaget från samhällsbyggnadsnämnden.
En utbyggd hamn, med investeringsnivåer enligt etapp 1 och 2, innebär årliga kostnader för ränta och avskrivning på c:a 11 Mkr, beräknat på 33 års avskrivning och 3,25 % ränta. Stannar man vid etapp 1 handlar det om drygt 8 Mkr årligen. Dagens arrende från Vänerhamn uppgår endast till c:a 85 Tkr årligen, beräknat på ett genomsnitt de senaste fem åren.”

Hamninvesteringen skulle kosta ca 175 miljoner kronor ”enligt underlaget”. Jag har tidigare påpekat att alla kostnader inte är inräknade i detta underlag, t ex muddring. Och tänk om räntan höjs med typ 1%…gokunge_arena

Titta på siffrorna igen och tänk att det kan bli 100 miljoner kronor dyrare än underlaget. Minst… Den här gången också…

sammanfattKommundirektörens tjänsteutlåtande avslutas med avsnittet slutsatser:

”Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på intentionen att flytta hamnen från Vänersborg till Wargöns hamn- och industriområde, men bedömer att beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

”Ser positivt … men..” Det påminner om vad min fotbollstränare sa till Håkan Björnberg när han skulle göra en rensning framför eget mål, men av misstag sköt bollen otagbart upp i det egna krysset:

fotboll_torpa”Bra tänkt Håkan!”

Fotbollstränaren ifråga var Lars G Blomgren, den nuvarande folkpartisten i fullmäktige. (Eller var det den legendariske ”Puskas” Jonsson…?)

Så därför avslutar jag med en vädjan till min gamle tränare Blomgren:

Snälla – säg till dina kollegor i mini-alliansen…

Kategorier:Hamnar

Vänsterpartiet tror också på Vargön

hamnbild2Idag publicerade TTELA vårt svar på Marie Dahlins debattartikel om hamnen i Vargön. Dahlins debattartikel var i sin tur ett svar på en tidigare artikel.

Här följer debattartikeln i ”original”, dvs så här såg den ut när vi skickade in den.

Kommunalrådet Marie Dahlin (S) skriver ett svar på vår debattartikel om flytten av hamnen till Vargön:

”Vi Socialdemokrater tror på Vargön!”

Det gör Vänsterpartiet också.

Vänsterpartiet anser självklart att det vore bra om Vänersjöfarten har en framtid, om trafiken kan föras bort från landsvägarna, om det åter etableras verksamhet på området i Vargön och om det leder till fler arbetstillfällen.

Skillnaden är att Vänsterpartiet vill grunda investeringsbeslut som omfattar flera hundra miljoner på överväganden utifrån fakta. Och det var fakta vi efterlyste i vår debattartikel.

Marie Dahlin blundar för alla obekväma fakta, frågetecken och problem.

Vad händer med slussarna i Göta älv som bara beräknas ha en teknisk livslängd fram till 2030?

Vad händer om det blir en låg bro i Göteborg med stor negativ påverkan på Vänersjöfarten?

Vad händer om det fortsätter att bara komma i genomsnitt 2 fartyg i månaden till en hamn?

Vad händer om man får upp förorenade massor när man muddrar?

För visst måste man muddra. I ett tjänsteutlåtande skriver förvaltningschefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen:

”Vattendjupet vid kajerna är närmaste tillräckligt för framtida hamnverksamhet, viss muddring måste göras.”

Hur många hundra miljoner kommer den nya hamnen i Vargön att kosta totalt? 200 milj? 300 milj? 400 milj?

Marie Dahlin blundar inte bara för alla obekväma fakta, frågetecken och problem. Hon ersätter en seriös politisk diskussion med tro, förhoppningar och önsketänkanden:

 • ”vi måste våga för att kunna växa och utvecklas”
 • ”visa att vi i vår kommun är i framkant”
 • ”Vi Socialdemokrater tror”

Dahlin tror att en flytt av hamnen automatiskt ska leda till guld och gröna skogar för Vänersborg i allmänhet och Vargön i synnerhet. Det gäller bara att våga, satsa ett antal hundra miljoner… Det kommer nog att gå bra…

Vargöbor och andra vänersborgare är luttrade vid det här laget. De har hört Socialdemokraternas löften förr. De vet att Socialdemokraterna för bara några år sedan investerade hundratals miljoner på lösa antaganden och förhoppningar…

Marie Dahlin skriver:

”Vi vill inte vara ett nejsägarparti för framtiden.”

Det är nog åtskilliga vänersborgare, inklusive en hel del socialdemokrater, som önskar att Socialdemokraterna hade sagt nej lite oftare till stora investeringar grundade på förhoppningar och önsketänkanden…

Vi har inte råd att göra samma misstag igen!

Stefan Kärvling, Lutz Rininsland och James Bucci
Vänsterpartiet

Rapport från KF 21 maj: Gläntan

solskenDet är väl inte helt självklart eller särskilt inspirerande att skriva bloggar när det är sommarvarmt ute och ogräset pockar på att bli bortrensat. Men så tänker man på nedläggningen av Gläntan och den interpellationsdebatt som var i fullmäktige i onsdags. Och då inser man att värme och ogräs är smått i jämförelse med de dementas och deras anhörigas situation när Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet (eller var det Ovälfärdspartiet?) i höstas beslutade att lägga ner Gläntan.

Kommunalrådet Marie Dahlin (S), som förresten fyllde 50 år i fredags (grattis!), hade ställt en interpellation till Socialnämndens ordförande Tove af Geijerstam (FP).

Det blev en del munhuggning och hårda ord. Trots att Marie Dahlin inte hade möjlighet att närvara.

Tove af Geijerstam försökte i sitt svar få det till att mini-alliansens partier hade en rak linje från 2012, då de ville avveckla verksamheterna i Gläntan för att rusta upp lokalerna:

”Det var hela tiden min och övrigas avsikt att stänga tillfälligt, och öppna igen efter ombyggnation.”

lutzLutz Rininsland (V) var mycket aktiv i debatten. Rininsland menade att detta inte var sant, att det var en efterhandskonstruktion. Även 2012 ville Geijerstam och mini-alliansen avveckla Gläntan.

Rininsland läste högt ur mini-alliansens förslag från 2012:

”Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslag om att avveckla Gläntans äldreboende med inriktning att genomföra detta successivt…”

Då på hösten 2012 var mini-alliansens partier ensamma om sitt avvecklingsförslag. Alla de andra partierna, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet, röstade ner nedläggningsförslaget.

Rininsland menade att oppositionen följde den sk Boendeplanen, som hade tagits av både Socialnämnden och Kommunfullmäktige. I Boendeplanen talades det om fem stycken äldreboenden på området vid Niklasberg; Eken, Linden, Björken, Gläntan och Solbacken. De här äldreboendena skulle renoveras i tur och ordning. Vilket också skedde. När Eken renoverades flyttades de äldre tillsammans med personalen till Lindgården. När renoveringen var klar gick flytten tillbaka till Eken.

Sedan gjordes samma sak när Linden och Björken renoverades. Lindgården användes som evakuering/”avlastning”. Med andra ord, det fanns hela tiden fem äldreboenden.

Sedan stod Gläntan på tur. Men inte för renovering…

Geijerstams och mini-alliansens förslag innebar istället att Gläntan lades ner, att fem boenden blev fyra. Det här menade Rininsland bekräftades av en reservation som Geijerstam och mini-alliansen lade vid beslutet 2012, där de menade att oppositionen:

”… i detta läge och med öppna ögon väljer att inte vidta åtgärder för att nämnden ska komma i full budgetbalans är att för hela världen skylta med sin längtan och strävan efter kaos.”

I en replik upprepade Geijerstam att hennes avsikt alltid har varit att inte stänga Gläntan, men erkände att det faktiskt inte alls framgick av hennes och mini-alliansens yrkande! I övrigt, vilket faktiskt var anmärkningsvärt, hade Geijerstam inget att erinra mot Rininslands beskrivning.

Jag kan inte se annat än att det Geijerstam säger idag är en efterhandskonstruktion.

pudel2Geijerstam gjorde också en pudel, när det gällde det uttryckssätt hon använde mot oppositionen i sin reservation:

”Reservationen var inte mitt bästa ögonblick i politiken.”

När Gläntan blev aktuell för andra gången, när det verkligen var skarpt läge för ett skidorombyggnadsbeslut – då svängde plötsligt Miljöpartiet och Välfärdspartiet… De röstade av någon oförklarlig anledning på att Gläntan skulle läggas ner. Det var bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet som var emot nedläggning, som ville att Gläntan skulle renoveras, som ville att Boendeplanen skulle följas.

Idag finns inget äldreboende på Gläntan. Både de äldre och personalen splittrades. Ett resultat blev också ökade köer och väntetider. Från en väntetid på 5 dagar från beslutet att bevilja en ansökan till inflytt är det nu 17 dagars väntetid. Därutöver finns många röster som uppger att det idag tar mer tid att behandla en ansökan om särskilt boende. Samtidigt har antalet personer med hemvårdsbeslut ökat från 548 till 618, alltså med hela 70 st på bara en månad. Men det är ju inte så konstigt, fem äldreboenden vid Niklasberg blev ju bara fyra.

Det var egentligen det här som Marie Dahlins interpellation handlade om.

Lennart Niklasson (S) menade att flytten har fått svåra konsekvenser för många av de boende. Ann-Britth Fröjd (C) visste att anhöriga har mått väldigt dåligt när de har sett hur de boende farit illa. Fröjd tyckte att nedläggningen av Gläntan var:

”ett av de mest beklämmande beslut jag har varit med om.”

Sigyn Lindbom (S) menade att man inte behandlar människor på det här sättet. Demenssjuka människor flyttar man inte hur som helst. Hon dundrade från talarstolen:

”De dör när vi gör så här.”

Tove af Geijerstam replikerade:

”Beklagar att effekterna blev som de blev.”

Det var flera uppe i talarstolen, Lena Eckerbom Wendel (M), Marie-Louise Bäckman (KD) och Magnus Kesselmark (V).

De enda som inte sa något under hela debatten, som satt tysta som möss i sina stolar – det var ledamöterna från Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Varför tog de inte tillfället i akt och en gång för alla förklarade sitt handlande? Skämdes de månne?

kurtkarlsson3Lågvattenmärket i debatten stod Sverigedemokraten Kurt Karlsson för. Igen.

”Det blev som jag befarade.”

Sa Kurt Karlsson profetiskt. Fast i efterhand. Och fortsatte:

”De äldre slängdes ut från Gläntan och in har kommit ungdomar från främmande ort. … Allt tyder på att det har funnits en dold agenda.”

Kurt Karlsson har inte förstått att Socialnämnden, trots nedläggningen av Gläntan, har fått fortsätta att betala hyra för Gläntans lokaler (till Vänersborgsbostäder). Vilket understryker det korkade i mini-alliansens beslut. Och istället för att låta lokalerna stå tomma har de då använts till några ensamkommande flyktingbarn.

Kurt Karlsson vädrade sin unkna människosyn och främlingsfientlighet. Och han fortsatte:

”Må domen över detta skändliga handlande bli hård.”

Lutz Rininsland (V) blev mycket upprörd och svarade Kurt Karlsson:

”Jag skäms för att Kurt Karlsson vågar ha sådana anföranden. Jag skäms å våra vägnar.”

applause2Lutz Rininsland fick årets (mandatperiodens?) första applåd av fullmäktige.

Mycket kan man säga om den styrande mini-alliansen, men inte att den har en dold agenda av att medvetet vilja de äldre något ont.

För övrigt lade fullmäktiges två sverigedemokratiska ledamöter ner sina röster om Gläntan när det begav sig. (Som vanligt, SD röstar mycket sällan i Vänersborgs fullmäktige.) Det är oerhört svårt att förstå att Kurt Karlsson inte röstade med S, V och C mot nedläggningen om han värnade om de äldre. Och om han dessutom hade fått en profetisk vision.

Istället högg Kurt Karlsson i vanlig ordning på Lutz Rininsland:

”Lutz inlägg har mest handlat om teknikaliteter. … Lutz tycks helt sakna empati.”

Kurt Karlsson lever i en egen värld. Han lyssnade tydligen inte på debatten…

Jag var tvungen att gå upp i talarstolen och med adress till Kurt Karlsson sa jag:

”Det är för jävligt att du står här och pratar om empati.”

svordom2Men jag fick inga applåder. Bara bann och tillsägelser av ordförande Forsström, som för övrigt fyllde 60 år i torsdags (grattis!) – i fullmäktige svär man inte.

Till sist.

Det är inte slut på mini-alliansens virrighet kring Gläntan. För nu i vår vänder sig en enig Socialnämnd till Kommunfullmäktige och vill att nämnden ska få möjlighet att snarast återigen kunna öppna Gläntan…

Det säger Gunnar Lidell (M), som ledare för mini-alliansen, att man ser positivt på, men hans och mini-alliansens budgetförslag lämnar inte några löften om pengar till att öppna Gläntan varken 2015 eller 2016. För det är klart, efter nedläggningen blir allt så mycket dyrare… Ökad driftkostnad, 25-30 nya personer som ska anställas osv.

Jag håller med Ann-Britth Fröjd, nedläggningen av Gläntan är bland de mest beklämmande beslut jag har varit med om.

Rapport från KF 21 maj

railroad_fireOnsdagens sammanträde med kommunfullmäktige gick lite som på räls. Ända fram till interpellationsdebatten om Gläntan. Då hettade det till. Stundtals rätt ordentligt.

Innan vi kom till Gläntan, så var det väl mest Miljöpartiet som utmärkte sig. Ska man använda betongpartiernas vokabulär så skulle man kunna säga att Miljöpartiet har blivit Vänersborgs nya ”nej-sägar-parti”.

Nu är jag emellertid inte betongpartist, utan konstaterar bara att Miljöpartiet i flera frågor hade andra åsikter än övriga partier. Och att miljöpartisterna var ganska pålästa. Säkerligen mer pålästa och insatta än de flesta andra ledamöter. Men går man emot strömmen och har en egen åsikt, då kan man av makthavarna i den här kommunen bli kallad ”nej-sägare”.

Nu höll varken Vänsterpartiet eller jag med miljöpartisterna i de flesta frågorna, men så kan det och ska det vara i politiken.

Först ut var biblioteksavgifterna. Miljöpartiet krävde återremiss av förslaget. Vilket jag inte förstår. Varför yrkade inte miljöpartisterna avslag på den avgift som de var emot? Miljöpartiet tyckte nämligen att förseningsavgiften för en dag på 30 kr för DVD- och VHS-filmer var för hög. Det tyckte varken jag eller fullmäktige. Fast lite konstigt kanske det var att motsvarande avgift för CD-skivor bara var 3 kr…

Sedan kom antagande av aktieägaravtal för Fyrstads Flygplats. Miljöpartiet deltog inte i beslutet. Partiets syn är att flygplatser inte är en kommunal angelägenhet. Och det har jag flygplanfull förståelse för, jag kan se framför mig hur Marie Dahlin och Socialdemokraterna kräver en flytt av flygplatsen till Sundals Ryr, samtidigt som slagorden skallar:

”Vi tror på Sundals Ryr! Vi måste våga för att kunna växa och utvecklas!

Var det inte ungefär så de sa förresten för ett antal år sedan om Skogaryd?

Men det var ju inte det frågan handlade om idag. Kanske borde Miljöpartiet komma med en motion om att kommunen borde sälja ”flygaktierna” istället?

urbergMiljöpartiet ville också skydda det prekambriska peneplanet ute vid Nordkroken genom att kommunen skulle jobba för att få till stånd en reservatsbildning. Det kanske inte är en särskilt upphetsande fråga, men den flacka urbergsytan som ligger blottad är faktiskt en värdefull geologisk begivenhet.

Gunnar Lidell (M) ansåg att området var skyddat ändå, utan reservat. Det är t ex alltid förbjudet att elda på berg sa Lidell. För en gångs skull höll jag med honom. Det gjorde fullmäktige med. (Senare på kvällen skulle Lidell hålla med mig…)

Sjödahls sista replik i frågan löd förresten:

”Området kan väl vara värt en skylt åtminstone?”

Och det kan man ju hålla med om. Men det var inte det debatten handlade om idag. Kanske ytterligare en motion på gång från Miljöpartiet?

smedMiljöpartiet hade ännu fler järn i elden denna kväll.

Sjödahl och Isetorp från Miljöpartiet skrev:

”Vi måste ta riskerna med trådlös teknik på allvar.”

Det blev en del debatt kring detta. Flera delade Miljöpartiets farhågor för strålning, däribland jag, men kanske inte just rädslan för wifi. Jag själv anser, som jag har skrivit tidigare, att trådlösa telefoner, mobiltelefoner och mobilmaster säkerligen är betydligt större bovar i strålningsdramat. Några ledamöter uttalade sig emellertid väldigt tvärsäkert om all strålning och menade att den var tämligen ofarlig. Det tror jag inte ens att de flesta kärn- och partikelfysiker håller med om…

Miljöpartiets motion fick avslag.

Det gick alltså inte Miljöpartiets väg idag. Hade det inte varit för att motionen om giftfri mat faktiskt gick igenom, så hade kvällen varit en smärre katastrof… Dock handlade motionen inte om ett av de farligaste giften vi har kring våra barn:

SOCKRET!

Jag var, kanske inte helt oväntat, tvungen att påpeka det från talarstolen…

Det blev en diskussion kring kommunfullmäktiges nya arbetsordning. I de här frågorna har Vänsterpartiet drivit ett antal krav, lagt ett antal motioner, som har syftat till att öka både demokrati, effektivitet och ”popularitet” i fullmäktiges sätt att arbeta.

forsstrom60Den nya arbetsordningen är i stort sett ganska bra. Det är emellertid lite underligt att det nuvarande kommunfullmäktige bestämmer hur nästa kommunfullmäktige ska arbeta. Det blir ju så, eftersom det är val i höst. Det brukar i stället vara så att ett nytt fullmäktige med en ny ordförande i början av en mandatperiod bestämmer de ”spelregler” som ska gälla under mandatperioden.

Men det är ganska symptomatiskt för moderaterna och mini-alliansen. Det mesta går långsamt. Eller inte alls…

För övrigt gick Vänsterpartiets krav på förändringar i arbetsordningen (se här) inte igenom.

Även om det går långsamt för moderaterna, så är Gunnar Lidell och Lena Eckerbom Wendel i varje fall kvicka att äntra talarstolen. Det kan man emellertid inte säga om socialdemokrater, kristdemokrater och sverigedemokrater. I de ärenden som jag har redogjort för ovan varken syntes, hördes eller märktes de…

För Socialdemokraternas del verkar det vara en genomtänkt politisk taktik, en taktik som de har följt under nästan hela mandatperioden: Håller de tyst, då kan de typ inte heller göra bort sig. Men vill socialdemokraterna göra anspråk på att ta över rodret efter valet, då borde de ha åsikter om det mesta som händer i kommunen!

Det här gäller dock inte den avslutande interpellationsdebatten om Gläntan. Då var representanter för samtliga partier uppe i talarstolen.

headlessUtom för Miljöpartiet och Välfärdspartiet…

De här partierna skäms väl fortfarande för sitt huvudlösa beslut att lägga ner Gläntan.

Jag återkommer till interpellationsdebatten om Gläntan.

Om hamnflytten – ett svar till Marie Dahlin

20 maj, 2014 2 kommentarer

amenKommunalrådet Marie Dahlin (S) skriver i en debattartikel i tisdagens TTELA:

”Vi Socialdemokrater tror på Vargön!”

Vilket inget annat parti gör? Eller? I synnerhet inte Vänsterpartiet då. Får man förmoda. Det står nämligen i TTELA att Marie Dahlin argumenterar mot Vänsterpartiet. Fast det framgår egentligen inte riktigt av texten.

Marie Dahlin har missuppfattat något väsentligt. Vänsterpartiet är faktiskt helt överens, Vänsterpartiet tror också på Vargön!

Det vore självklart bra om Vänersjöfarten har en framtid, om trafiken kan föras bort från landsvägarna, om det åter etableras verksamhet på området i Vargön och om det leder till fler arbetstillfällen.

Skillnaden mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är att Vänsterpartiet vill grunda investeringsbeslut som omfattar flera hundra miljoner på överväganden utifrån fakta. Vänersborgs kommun kan inte investera flera hundra miljoner på förhoppningar och önsketänkanden!

gokunge_arenaDet gjorde Socialdemokraterna och Marie Dahlin för bara några år sedan. Då, den 20 juni 2007, utropade en socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige när arenabeslutet klubbades:

”men varför välja när vi ser möjligheter att göra alltihop?”

Det var fakta vi efterlyste i vår debattartikel (se här). Av Marie Dahlin får vi bara tro, förhoppningar och önsketänkanden till svar:

 • ”en satsning för utveckling”
 • ”ett beslut för jobben, för miljön och för framtiden”
 • ”en satsning för framtida etableringar”
 • ”vi måste våga för att kunna växa och utvecklas”
 • ”visa att vi i vår kommun är i framkant”
 • ”att visa näringslivet att vi är att räkna med. Vågar vi så vågar dom!”
 • ”det är ofta så att nya etableringar skapar ringar på vattnet”

Det är faktiskt svårt att hitta fakta som stödjer eller belägger Marie Dahlins påståenden… Jag letar febrilt efter sådant som jag kan ”ta på” och som jag vet gäller och som ger stöd för eller belägger det som Marie Dahlin önskar och hoppas på i sin debattartikel. Jag hittar egentligen bara sex påståenden i debattartikeln som kan liknas vid fakta.

detektiv3Faktapåstående 1:

”Att flytta till Vargön gör att vi kan få en hamn efter dagens regelverk.”

Visst, men det kan vi få i Vänersborg också. Varför nämner inte Marie Dahlin att det går att bygga om hamnen i Vänersborg? För ca 20 milj kr kan vi i framtiden bedriva samma slags hamnverksamhet som idag.

detektiv3Faktapåstående 2:

”Alloys får redan i veckan en stor båtlast med malm”

Det är ingen som förnekar att det kommer fartyg med malm till Alloys. Men en svala gör ingen sommar! Det kommer i genomsnitt bara 2 fartyg i månaden till hamnen i Vänersborg. Inklusive alla andra fartygstransporter än de till Alloys.

”Stor båtlast” skriver Marie Dahlin. Fartygen till Uddevalla kan vara upp till 50.000 ton, fartygen uppför Göta älv är på max 4.000 ton. Hur stor är chansen att fartygen ska lasta om i Göteborg till mindre fartyg eller pråmar?

Ok, säg att chansen finns till omlastningar i Göteborg. Men då måste man ju VETA detta innan man diskuterar investeringar på flera hundra miljoner! Och dessutom måste ju Vänersborgs kommun få en bindande försäkran av Alloys innan investeringen. Vänersborg kan ju inte investera flera hundra miljoner först – och fråga sen…

detektiv3Faktapåstående 3:

”en hamnflytt gör att vi kan öka tonnaget bara till Alloys”

Om Alloys behöver mer malm i produktionen, så ser de till att de får den – oavsett om hamnen ligger i Vänersborg eller Vargön. Eller Uddevalla.

För att få ”ordning” på alla påståenden om Alloys och hamnen, så ställde jag några frågor till Alloys. Jag fick följande svar (jag återger svaret i sin helhet):

”År 2013 skeppade vi ca 28.650 MT (=Metric tonne=1000 kg=1 ton; min anm) legeringar från Vänersborg och räknar med att år 2014 blir något högre då vi nu producerar mer tonnage.
* Containerskeppningar från Göteborg var ca 5.500 MT legeringar men räknar med att år 2014 nå ca 20.000 MT.
* Till Vänersborg kom år 2013 ca 25.000 MT koks och malm. För år 2014 räknar vi med ca 20.000 MT.
* I container till Göteborg kommer ca 6.000 MT legering från Turkiet i år.
* Dessa siffror ser vi som låga jämfört med tidigare år eftersom vi enbart kört på ca 30-35% kapacitet. Tidigare gick ca 150.000 MT gods genom Vänersborg.
* Vi diskuterar just nu med Istanbul om att öka produktionen med en ugn till varvid att positivt beslut kommer öka ovanstående tonnage markant.
Det som avgör om gods kommer till Vänersborg eller Uddevalla är fartygsstorleken där slussarna sätter begränsningarna. Och ju längre avstånd ju större båt…
Det som kan tillföra godsmängd till hamnen, inte bara från oss, är möjligheten att köra container på pråm från Göteborg i och med att Göta älv och Vänern klassas som inre vattenväg. Det torde innebära en avsevärt lägre kostnad och en stor miljövinst för kunder runt Vänerhamnarna. Då vår ägare gärna sett container som ett alternativ även för malm som idag till största del kommer till Uddevalla.”

Kan vi av detta svar dra slutsatsen att tonnaget till Alloys ska öka? Är detta svar en stabil och säker grund för en kommunal investering på 200-300-400 miljoner kronor? Jag tycker inte det. Tycker Marie Dahlin och Socialdemokraterna det?sluss

Sedan noterar jag att Marie Dahlin inte med ett ord nämner att slussarna i Göta älv beräknas ha en teknisk livslängd fram till 2030 – därefter måste antingen nya slussar finnas på plats. Eller Vänersjöfarten upphöra. Och att det inte finns något beslut om att bygga om slussarna…

detektiv3Faktapåstående 4:

”Att muddra är inte aktuellt”

Det här stämmer inte.

I ett tjänsteutlåtande (Dnr SBN 2011/134) med titeln ”Flytt av hamn till Wargön industriplats”, som Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef tillställde Samhällsbyggnadsnämnden inför beslutet nu i april, skriver förvaltningschefen i sammanfattningen:

”Vattendjupet vid kajerna är närmaste tillräckligt för framtida hamnverksamhet, viss muddring måste göras.”

Vem har rätt – Marie Dahlin eller förvaltningschefen?

muddraNågra rader längre ner i tjänsteutlåtandet står det:

”Den totala projektkostnaden för etap­perna 1 och 2 är inte analyserad. Här ingår bland annat ej muddring, kostnad för förorenade massor, gemensam infrastruktur, sjöfartsnavigering, ev spåranläggning, flytt av pumpstation för avloppsvatten och kostnad för intern­väg mellan hamnen och Alloys.”

Förutom att muddring, och därmed risken för förorenade massor, nämns här, så omnämns också andra kostnader. Notera att Marie Dahlin bortser från alltihop i sin artikel.

Vem har rätt – Marie Dahlin eller förvaltningschefen?

Det kan vara på sin plats att påpeka att inkomsterna för Vänersborgs kommun av hamnverksamheten är försumbara. Om nu någon undrar.

Här följer en tabell över kommunens inkomster av Vänersborgs hamn de senaste åren:

hamntabell

Utdelning är det Vänerhamn har betalat till Vänersborg som ägarkommun, medan arrendet är resultatbaserat utifrån aktiviteten i hamnen.

detektiv3Faktapåstående 5:

”när det gäller inre vattenvägar är det ett beslut som tas i riksdagen under hösten 2014”

Det må förvisso vara sant, men vad kan vi dra för slutsats av detta för Vänersborgs/Vargöns del? Det nämner inte Marie Dahlin. Beslutet är för övrigt ganska ointressant om inte riksdagen fattar ett beslut om att bygga om slussarna…

detektiv3Faktapåstående 6:

”Beträffande brohöjden i Göteborg har Sjöfartsverket sagt nej och det är positivt.”

Och? Vad jag förstår så är det inte Sjöfartsverket som bestämmer brohöjden i Göteborg, även om verkets åsikt väger tungt. Broärendet ligger just nu hos Mark- och miljödomstolen (se här) och det är osäkert både när domen kommer och naturligtvis vad den innebär. Men inte kan väl Vänersborgs kommun utgå från att beslutet blir positivt för Vänersjöfarten redan innan domen faller? Och förresten, skulle en högre bro i Göteborg vara ett tungt argument för att flytta hamnen till Vargön?

guld_skogMarie Dahlin tror oerhört mycket. Hon tror att en flytt av hamnen automatiskt ska leda till guld och gröna skogar för Vänersborg i allmänhet och Vargön i synnerhet. Det gäller bara att våga tycker Marie Dahlin. Satsa ett antal hundra miljoner av skattebetalarnas pengar, så kommer det nog att gå bra…

Nog…

Det är inte sjyst att väcka förhoppningar hos Vargöborna att en flytt av hamnen skulle leda till ett uppsving av samhället, att företagen skulle stå på kö för att etablera sig och att arbetstillfällena skulle öka lavinartat.

Det är inte sjyst av Marie Dahlin att lova saker som hon inte kan hålla.

Den är inte sjyst av Marie Dahlin att bortse från alla fakta och frågetecken.

Det är inte sjyst av Marie Dahlin att inte diskutera kommunens kostnader.

luttradVargöbor och andra vänersborgare är luttrade vid det här laget. De har hört Socialdemokraternas löften förr. De vet att Socialdemokraterna har ”trott” förr. De vet att Socialdemokraterna för bara några år sedan investerade hundratals miljoner på lösa antaganden och förhoppningar…

Marie Dahlin skriver:

”Vi vill inte vara ett nejsägarparti för framtiden.”

Det är nog åtskilliga vänersborgare, inklusive en hel del socialdemokrater, som önskar att Socialdemokraterna hade sagt nej lite oftare till stora investeringar grundade på förhoppningar och önsketänkanden…

Vänsterpartiet är inte emot en hamn i Vargön av princip. Men innan Vänersborg gör en investering på 200-300-400 miljoner kronor så måste allt vara ordentligt utrett, inga frågetecken får finnas kvar, kontrakt måste vara skrivna och bindande och alla fakta måste ligga framme på bordet. Visar det sig då att argumenten och sakskälen väger över för en flytt av hamnen, visst, då kan Vänsterpartiet och jag ändra oss. Självklart.

Men Marie Dahlins artikel visar att flytten bara grundar sig på tro… Och det är inget bra argument när det gäller så mycket pengar.

Många vänersborgare hade nog hoppats att Socialdemokraterna hade lärt av gamla misstag…

Kategorier:Hamnar, S

Kommande KF 21 maj (2/2)

Kommunfullmäktige har alltså sammanträde nu på onsdag. Jag beskrev i min förra blogg några av de ärenden som ska behandlas. (Se ”Kommande KF 21 maj”.) Här ska jag ta upp ytterligare några.

arbetsordningVänsterpartiet har motionerat om en del ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning. Vid det förra sammanträdet tog partiet dock tillbaka motionerna därför att de är inarbetade i det förslag som nu ska behandlas.

Det betyder att vi i Vänsterpartiet är ganska nöjda med förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.

Dock inte med riktigt allt. Som att Kommunfullmäktiges ordförande själv ska besluta om placeringsordningen i Sessionssalen… Och meddela det vid fullmäktiges konstituerande sammanträde. Hur ordförande nu kan göra det… Ordförande väljs ju inte förrän tidigast på det konstituerande sammanträdet… Såvida inte majoriteten i kommunstyrelsen tänker sig den gamle ordförande, Anders Forsström alltså. Men han är inte ordförande ens på det old_man2bkonstituerande sammanträdet… Den som är ordförande i fullmäktige tills en ny ordförande har valts är fullmäktiges ålderman.

Något har nog blivit fel i förslaget.

Vänsterpartiet tycker självklart att det nyvalda Kommunfullmäktige självt ska besluta om arbetsordningen. På det första eller andra sammanträdet. Eller kanske det tredje. (Det finns ytterligare tveksamheter kring detta förslag, men här hänvisar jag till min partivän Lutz Rininslands blogg.)

Vänsterpartiet föreslår också att varje kommunfullmäktige ska börja med frågor och interpellationer – och inte att dessa placeras sist på dagordningen. Det är ofta som det är dagsaktuella och ibland kontroversiella frågor som tas upp. Om de placeras först så skulle vänersborgarna kunna komma till sammanträdet och lyssna på dessa, utan att sitta och vänta 3-4 timmar….

Det gäller även några som kan få frågor riktade till sig, men som inte är ledamöter i kommunfullmäktige. Som det nu är kan en ordförande i en nämnd, som inte behöver vara ledamot i fullmäktige, få sitta och vänta på att besvara sin fråga långt in på sena kvällen – i stället för att få den tidigt. Och kunna gå hem.

kompassDet här förslaget har vi inte heller fått gehör för. Marie Dahlin och Socialdemokraterna ställde sig nämligen bakom allt som Forsström (M) och mini-alliansen framförde och föreslog. Har månne Socialdemokraterna tagit ut kompassriktningen inför valrörelsen?

Miljöpartiet har lagt några motioner som fullmäktige ska behandla på onsdag. Sjödahl och Isetorp har motionerat om att ge barnen en giftfri vardag. I motionen föreslås att:

”kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter.”

Och vem vill inte det? Vem vill ge barnen en giftig vardag?

Följaktligen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska bifalla motionen:

”… som ett stöd till det arbete som redan pågår i kommunens verksamheter.”socker

Som lågkolhydratätande LCHF:are undrar jag förstås när det största giftet av dem alla (en liten överdrift kanske) ska uppmärksammas i Vänersborg…

Sockret…

wifiDen andra motionen handlar om trådlös kommunikation (wifi). Sjödahl och Isetorp skriver:

”Vi måste ta riskerna med trådlös teknik på allvar.”

Jag själv hyser, likt Isetorp och Sjödahl, stora betänkligheter och farhågor kring all den strålning som omger oss 24 timmar om dygnet. Men just när det gäller wifi, så tror jag inte att riskerna är särskilt stora. Enligt Strålskyddsmyndigheten finns det inga risker med trådlösa nätverk. Jag tror att det är betydligt farligare med mobiltelefoner och trådlösa telefoner – som hålls direkt mot huvudet…

Jag kan tycka att Miljöpartiets motion är lite att sila mygg och svälja kameler.

Nämndernas verksamhetsberättelser från verksamhetsåret 2013 ska också tas upp. Det brukar emellertid inte bli någon debatt kring dessa. Tyvärr. De borde ligga till grund för en diskussion kring den kommande politiken.

tummen_upp2Det man annars kan säga om verksamhetsberättelserna är att de är utmärkt läsning. Det står allt i dem om vad kommunen har sysslat med och hur mycket det kostar etc. Som en uppslagsbok.

Till det förra sammanträdet hade Socialnämndens ordförande Tove af Geijerstam (FP) förberett sig på att svara på en interpellation om Gläntan ställd av Marie Dahlin (S). Men eftersom inte Marie Dahlin kunde närvara bordlades dock interpellationsdebatten.

Några åskådare satt och väntade på interpellationsdebatten, över 3 timmar. Förgäves. Nu är risken stor att de får vänta ytterligare i 3 timmar, eftersom interpellationen inte ska behandlas förrän i slutet av sammanträdet. I stället för i början. Som Vänsterpartiet vill…

old_man3Marie Dahlin ställer några tuffa frågor kring nedläggningen av Gläntan. Tove af Geijerstam skyller i sin tur på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet för att Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet lade ner Gläntan. Får ni ihop det? Var lugna, det får inte jag heller.

Fast Tove af Geijerstam skriver inte i sitt svar att Gläntan är nedlagt. (Både frågor och svar finns skriftligt och kan laddas ner här.) Det är bara stängt tillfälligt. Geijerstam hänvisar till Boendeplanen där Gläntan finns med. Det är bara det att, som det står i mini-alliansens förslag till Mål- och Resursplan (MRP):

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till ombyggnad av äldreboendet Gläntan, men konstaterar samtidigt att några löften om tillskott i budget 2016 inte kan lämnas.”

Med andra ord: Gunnar Lidell (M) och Co har inte avsatt några pengar till Gläntan.

Det lär bli en spännande interpellationsdebatt. Det kommer att bli fler i talarstolen än Dahlin och Geijerstam. Jag hoppas att eventuella åskådare orkar hålla ut…

smoke2PS. Jag fick för övrigt ett snabbt svar från Miljö och Hälsa angående mina frågor om eldning. (Se min förra blogg.) Det finns, förutom ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun”, också ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö”. Dessa föreskrifter antogs av fullmäktige den 14 mars 2000. (Det var före min politiska tid.) I dessa föreskrifter står det följande om eldning:

Ӥ 7
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln skall vara god och att bränslet skall förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

§ 8
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september.
Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.”

Kommande KF 21 maj (1/2)

På onsdag sammanträder Kommunfullmäktige. Några intressanta frågor ska tas upp till behandling.

investering3Sammanträdet startar med den till synes oskyldiga punkten ”Överföring av investeringsmedel”. Nämnderna ansöker om att få flytta över oanvända investeringsmedel från ett år till ett annat. I detta fall från 2013 till 2014. Och det är väl helt ok att flytta oanvända pengar. Används de inte det ena året, kanske de kommer till användning det andra. Det är bara ett litet problem – det handlar om en himla massa pengar. Kanske för mycket pengar. Det handlar om att 182,9 milj kr ska föras över.

Vänersborg har en i det närmaste ohållbar investeringsnivå. Som jämförelse, åren innan arenan byggdes hade Vänersborg en låneskuld på 0 kronor. Faktiskt. Noll kronor. Sedan började investeringarna. Det var inte bara arenan, även om gökungen ute på kvarteret Vidar slukade hundratals miljoner kronor. Och det fortsätter att investeras.

Mål- och Resursplanen:

”Kommunens låneskuld ökar under planperioden. I budgeten finns upptaget sammanlagt 460 Mkr i nya lån under 2015-2017. Det innebär att år 2017 har kommunen en sammanlagd långfristig skuld om 813 Mkr.”

Nästan en miljard!

Vänersborgs kommun måste prioritera investeringarna mycket tuffare. Investeringar för att tillfredsställa grundläggande behov måste prioriteras. Det finns många sådana investeringar, alltifrån underhåll av fastigheter och VA till nya förskolor. Men projekt som en flytt av hamnen till Vargön måste strykas från investeringsplanen fortare än kvickt.

skrikaDet är för övrigt intressant att inga protester har hörts från Moderaternas mini-allians eller Miljöpartiet och Välfärdspartiet. De skrek ju i högan sky förra året när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ville använda 10 milj kr från den sk resultatutjämningsreserven (RUR) till förskola och grundskola.

Då sa Marika Isetorp (MP) om de partier som ville satsa på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka:

”…lura sina medborgare. … låta påskina att det finns pengar när det är tomt i kassan … ta på sig tomteskägget och dela ut pengar…”

Välfärdspartiets Morgan Larsson skrev i TTELA:

”Kommunen behöver inte låna pengar och vi har planerat för en kontrollerad och ansvarsfull ekonomi.”

Det lär bli anledning att återkomma till investeringar och lån i samband med att budgeten för 2015 ska tas nästa fullmäktige, i juni.

bibliotek2Fullmäktige ska också fatta beslut om höjda biblioteksavgifter. Det handlar om typ höjda ”böter”, om böcker och filmer inte lämnas tillbaka i tid. Naturligtvis är principen om det fria biblioteket oerhört viktig, men att respektera det allmänna och följa reglerna är minst lika viktigt.

Det lär inte bli någon större debatt om dessa avgiftshöjningar. Även om Miljöpartiet kanske yrkar återremiss, som partiet gjorde i kommunstyrelsen. Då var det en förhållandevis futtig avgiftshöjning från 20 till 30 kr på videofilmer och DVD, tror jag att det var, som partiet vände sig emot.  

reglerFullmäktige ska fatta beslut om den lokala ordningsstadgan eller som det heter: ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun”. (Den nuvarande hittar du här.) Den ska uppdateras på några punkter. Det ska t ex i fortsättningen bli tillåtet att ha med sig hunden på kyrkogården. I varje fall om den är kopplad. Precis som på andra offentliga platser.hogtalare

Det finns en del annat som är bra att veta. Du måste t ex ha polisens tillstånd om du vill göra reklam för något:

”genom högtalare eller liknande.”

Det är också förbjudet att bada i gamla och nya trafikkanalen och:

”Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre höjd än 2,30 m över gångbana, 2,60 m över gång- och cykelbana respektive 4,50 m över körbana.”

polis4Bryter du mot något i ordningsföreskrifterna så kan du dömas till penningböter.

Det finns inget om eldning i tättbebyggt område. Det förvånade mig. Men det kanske står någon annanstans. (Jag har nu skickat ett mail till Miljö och Hälsa och frågat.)

Det finns ytterligare intressanta punkter, men de återkommer jag till.

Landsbygdsskolornas framtid

16 maj, 2014 3 kommentarer

skola_bortI onsdags hade TTELA en artikel om landsbygdsskolorna. (Se här.) Rubriken löd:

”Skolan måste spara. Landsbygdsskolorna hamnar i skottgluggen igen.”

Jag skrev också i en blogg häromsistens:

”den nuvarande skolstrukturen måste diskuteras i en ganska snar framtid.”

Det här har naturligtvis fått en del personer att reagera. Med all rätt. De undrar om det är dags att lägga ner landsbygdsskolorna. Igen typ.

Bakgrunden till att diskussionen har aktualiserats igen är att Barn- och Ungdomsnämnden beräknas göra ett underskott på 7,3 milj kr i år, varav grundskolan och barnsomsorgen står för 4,2 milj kr. Och det är egentligen inte särskilt konstigt. Att det antagligen blir ett underskott menar jag. Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2012 att behålla landsbygdsskolorna kostar pengar.

År 2013 fick Barn- och Ungdomsnämnden extra pengar, 16 milj kr – för övrigt efter förslag från Vänsterpartiet. Men för 2014 blev det bara ett ”tillskott” på provocerande futtiga 54.000 kr. Miljöpartiet och Välfärdspartiet gjorde nämligen, helt plötsligt, gemensam sak med de borgerliga partierna i mini-alliansen och röstade igenom en noll-budget. (Det var också i denna veva som de lade ner äldreboendet Gläntan.)

På grund av BUN:s prognosticerade underskott på 7,3 milj, så lade förvaltningen, dvs tjänstemännen, i måndags därför fram några besparingsåtgärder. Vilket de i princip är tvungna att göra, eftersom de ska arbeta för att hålla budget. En av dessa besparingsåtgärder var:

”Flytta verksamhet vid Rösebo skola ht 14 till Frändefors.”

caesar2Naturligtvis kan man ana att förvaltningen vill ha igång en debatt om skolstrukturen. Igen. Det är ju ingen hemlighet att tjänstemännen helst skulle vilja att en och annan landsbygdsskola skulle tas ur ”drift”… Och nu är det val i höst…

Vad var det han sa den gamle Caesar…?

”divide et impera”

Den ekonomiska besparingen av att ”flytta” Röseboeleverna till Frändeskolan skulle i år hamna på, i det här sammanhanget, blygsamma 400.000 kr. (Totalbudgeten för Barn- och Ungdomsnämnden är på 674 milj kr. Det är även förhållandevis lite pengar jämfört med det prognosticerade underskottet på 7,3 milj kr.)

Efter diskussion enades nämnden om att stryka flytten av Rösebos elever. Istället fick förvaltningen i uppdrag att hitta andra besparingsåtgärder. Och om inte detta skulle vara möjligt, så finns också alternativet att Barn- och Ungdomsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige och helt enkelt ”ber om” mer pengar…

Vänsterpartisterna i nämnden var mycket aktiva i denna diskussion, både min partikollega Magnus Bäckström och jag själv. Det är inte dags att lägga ner landsbygdsskolorna! Det står inte på agendan. Det var vårt budskap.

knacka_stenAlla som ”var med” för två år sedan kommer säkert ihåg att Vänsterpartiet redan då var mycket aktivt i medborgardialogen kring ”skolstrukturen”. Jag själv lade ner åtskilliga timmar. Det fanns många skäl till Vänsterpartiets ställningstagande att bevara landsbygdsskolorna, jag ska inte upprepa dem här. Men beslutet som kommunfullmäktige fattade den 20 juni 2012 kan naturligtvis inte vara ristat i sten. Beslut måste omprövas om förhållanden förändras. Det gäller alla beslut.

Det är framför allt två saker som har förändrats.

Riksdagens beslut om skärpta behörighetskrav för undervisande lärare rycker allt närmare. Från och med läsåret 2015-2016 så måste varje elev undervisas av en legitimerad lärare. Det kommer att ”ställa till” med ganska stora organisatoriska och schemamässiga problem i mindre skolor. Det lär också kosta en del extra pengar. Och det kan det naturligtvis vara värt – i varje fall om inte pengarna tas från andra elever.

studiesDet andra problemet berör främst Rösebo skola och, på lite längre sikt, Skerrud.

Elevunderlaget viker…

Fullmäktiges beslut innebar ju på sätt och vis, kan man väl säga, en  satsning på landsbygden. En ganska stor satsning egentligen. Men denna satsning kräver ju att människor flyttar ut på landsbygden och att de som bor på landsbygden placerar barnen i dessa skolor.

Som det ser ut nu så bor det 32 elever i Rösebos ”upptagningsområde”. Det är dock bara 19 elever som, just nu, har valt att gå på skolan i höst. I Skerrud bor det 63 elever i upptagningsområdet, medan endast 38 ska gå i skolan. Dessa siffror kan jämföras med Mulltorps skola. Där bor det 37 elever i upptagningsområdet och alla har valt att gå i skolan. (Källa: Barn- och Ungdomsförvaltningen.)

Vänsterpartiet jobbar för, och har alltid gjort, mer resurser till barnen och ungdomarna. Vänsterpartiet har också drivit frågan att bevara landsbygdsskolorna. Det är två ställningstaganden som vi står för och som vi är stolta över. Vi tror till och med att vårt idoga arbete har lett till att vi har fått andra partier att svänga och få en betydligt positivare syn på utbildnings- och skolfrågornas betydelse i Vänersborg.

fot_jordMen Vänsterpartiet står också med båda fötterna på jorden. Och sanningen är att vänder inte den nedåtgående trenden för elevunderlaget i Rösebo och Skerrud, så måste skolfrågan tas upp till förnyad prövning och diskussion. För Rösebos del kanske redan innan höstterminen 2015 startar.

Vänsterpartiet anser också att det är av avgörande vikt att inget sker över huvudet på de berörda. Alla fakta måste läggas på bordet och sedan måste elever och föräldrar tillsammans med politiker, och kanske tjänstemän, träffas och föra någon typ av dialog om framtiden.

En gnutta besinning vore önskvärd

14 maj, 2014 3 kommentarer

hamnbild2Idag har Lutz Rininsland och jag en debattartikel införd i Vänersborgaren. Den handlar om flytten av hamnen från Sanden i Vänersborg till Vargön. Vi har också skickat debattartikeln till TTELA. Kanske publiceras den även där någon av de kommande dagarna…

En gnutta besinning vore önskvärd

Vänersborgs kommun står inför stora investeringar de närmaste åren. Det finns skriande, grundläggande behov som måste tillfredsställas!

Då läste vi i TTELA häromsistens:

”Flytt till Vargön kommer närmare”

En flytt av hamnen till Vargön har blivit aktuell igen. Ärendet var uppe nu senast i Samhällsbyggnadsnämnden. Det handlar om investeringar i mångmiljonklassen… I arenaklass!

Tanken att flytta tunga transporter från vägarna till järnväg och sjöfart är i princip riktig. Men det finns en mängd frågor kring vänersjöfarten och hamnen i Vargön som inte är besvarade.

I en utredning från Trafikverket ges slussarna i Trollhättan en teknisk livslängd fram till 2030 – därefter måste antingen nya slussar finnas på plats eller Vänersjöfarten upphöra. Men:

”I förslaget om nationell plan för transportsystem 2014-2025 finns inga investeringar för Göta Älv/Trollhätte kanal.”

Trollhätte kanal nämns på två ställen på var sin halv rad i utredningen.

Det handlar också om att Göteborg vill ersätta Göta Älv-bron med en ny och lägre bro. En sådan bro kommer att bli ett trafikhinder med stor negativ påverkan på Vänersjöfarten.

År 2008 tillverkades det sista papperet på Holmens bruk. Det innebar en enorm nedgång i fartygsanlöp. Under de senaste åren har sjötrafiken återhämtat sig något. Men, som mest har i genomsnitt 2 fartyg i månaden anlöpt hamnen i Vänersborg!

Vad kostar då en flytt av hamnen?

Det har gjorts två studier. Den ena räknade fram en kostnad på sammanlagt 155 milj kr, den andra blev lite billigare, ”bara” 140 milj kr.

Och då har ändå inte alla kostnader räknats med, t ex muddring och förorenade massor.

2011 nämndes en kostnad för enbart muddringen på hisnande 165 miljoner! Och förorenade massor… Vem vet vad som ligger på älvbottnen i Vargön? Vågar man överhuvudtaget ens börja rota på bottnen?

Hur mycket är vi uppe i nu? 300-400 miljoner kr? 500 miljoner kr?

Det handlar alltså om en ofattbar stor investering. Den kan till och med bli större än arenan.

En flytt av hamnen från Vänersborg till Vargön är på dessa premisser mycket oansvarig. Det finns inget som i nu-läget talar för att det någonsin kommer fler än två fartyg per månad till en hamn i Vänersborg – eller Vargön. Om det nu kan komma upp ett enda fartyg på Göta älv efter 2030…

Men förhoppningar om en annan verklighet, önsketänkanden i stället för fakta, gjorde att 10 av 11 ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ställa sig bakom ett förslag att flytta hamnen i Vänersborg till Vargön.

En gnutta besinning vore lovvärd.

.

PS. Debattartikeln var införd i TTELA lördagen den 17 maj under rubriken ”Hamn i Vargön – investering i arenaklass”.

%d bloggare gillar detta: