Hem > Kommunfullmäktige 2014 > Kommande KF 21 maj (2/2)

Kommande KF 21 maj (2/2)

Kommunfullmäktige har alltså sammanträde nu på onsdag. Jag beskrev i min förra blogg några av de ärenden som ska behandlas. (Se ”Kommande KF 21 maj”.) Här ska jag ta upp ytterligare några.

arbetsordningVänsterpartiet har motionerat om en del ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning. Vid det förra sammanträdet tog partiet dock tillbaka motionerna därför att de är inarbetade i det förslag som nu ska behandlas.

Det betyder att vi i Vänsterpartiet är ganska nöjda med förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.

Dock inte med riktigt allt. Som att Kommunfullmäktiges ordförande själv ska besluta om placeringsordningen i Sessionssalen… Och meddela det vid fullmäktiges konstituerande sammanträde. Hur ordförande nu kan göra det… Ordförande väljs ju inte förrän tidigast på det konstituerande sammanträdet… Såvida inte majoriteten i kommunstyrelsen tänker sig den gamle ordförande, Anders Forsström alltså. Men han är inte ordförande ens på det old_man2bkonstituerande sammanträdet… Den som är ordförande i fullmäktige tills en ny ordförande har valts är fullmäktiges ålderman.

Något har nog blivit fel i förslaget.

Vänsterpartiet tycker självklart att det nyvalda Kommunfullmäktige självt ska besluta om arbetsordningen. På det första eller andra sammanträdet. Eller kanske det tredje. (Det finns ytterligare tveksamheter kring detta förslag, men här hänvisar jag till min partivän Lutz Rininslands blogg.)

Vänsterpartiet föreslår också att varje kommunfullmäktige ska börja med frågor och interpellationer – och inte att dessa placeras sist på dagordningen. Det är ofta som det är dagsaktuella och ibland kontroversiella frågor som tas upp. Om de placeras först så skulle vänersborgarna kunna komma till sammanträdet och lyssna på dessa, utan att sitta och vänta 3-4 timmar….

Det gäller även några som kan få frågor riktade till sig, men som inte är ledamöter i kommunfullmäktige. Som det nu är kan en ordförande i en nämnd, som inte behöver vara ledamot i fullmäktige, få sitta och vänta på att besvara sin fråga långt in på sena kvällen – i stället för att få den tidigt. Och kunna gå hem.

kompassDet här förslaget har vi inte heller fått gehör för. Marie Dahlin och Socialdemokraterna ställde sig nämligen bakom allt som Forsström (M) och mini-alliansen framförde och föreslog. Har månne Socialdemokraterna tagit ut kompassriktningen inför valrörelsen?

Miljöpartiet har lagt några motioner som fullmäktige ska behandla på onsdag. Sjödahl och Isetorp har motionerat om att ge barnen en giftfri vardag. I motionen föreslås att:

”kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter.”

Och vem vill inte det? Vem vill ge barnen en giftig vardag?

Följaktligen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska bifalla motionen:

”… som ett stöd till det arbete som redan pågår i kommunens verksamheter.”socker

Som lågkolhydratätande LCHF:are undrar jag förstås när det största giftet av dem alla (en liten överdrift kanske) ska uppmärksammas i Vänersborg…

Sockret…

wifiDen andra motionen handlar om trådlös kommunikation (wifi). Sjödahl och Isetorp skriver:

”Vi måste ta riskerna med trådlös teknik på allvar.”

Jag själv hyser, likt Isetorp och Sjödahl, stora betänkligheter och farhågor kring all den strålning som omger oss 24 timmar om dygnet. Men just när det gäller wifi, så tror jag inte att riskerna är särskilt stora. Enligt Strålskyddsmyndigheten finns det inga risker med trådlösa nätverk. Jag tror att det är betydligt farligare med mobiltelefoner och trådlösa telefoner – som hålls direkt mot huvudet…

Jag kan tycka att Miljöpartiets motion är lite att sila mygg och svälja kameler.

Nämndernas verksamhetsberättelser från verksamhetsåret 2013 ska också tas upp. Det brukar emellertid inte bli någon debatt kring dessa. Tyvärr. De borde ligga till grund för en diskussion kring den kommande politiken.

tummen_upp2Det man annars kan säga om verksamhetsberättelserna är att de är utmärkt läsning. Det står allt i dem om vad kommunen har sysslat med och hur mycket det kostar etc. Som en uppslagsbok.

Till det förra sammanträdet hade Socialnämndens ordförande Tove af Geijerstam (FP) förberett sig på att svara på en interpellation om Gläntan ställd av Marie Dahlin (S). Men eftersom inte Marie Dahlin kunde närvara bordlades dock interpellationsdebatten.

Några åskådare satt och väntade på interpellationsdebatten, över 3 timmar. Förgäves. Nu är risken stor att de får vänta ytterligare i 3 timmar, eftersom interpellationen inte ska behandlas förrän i slutet av sammanträdet. I stället för i början. Som Vänsterpartiet vill…

old_man3Marie Dahlin ställer några tuffa frågor kring nedläggningen av Gläntan. Tove af Geijerstam skyller i sin tur på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet för att Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet lade ner Gläntan. Får ni ihop det? Var lugna, det får inte jag heller.

Fast Tove af Geijerstam skriver inte i sitt svar att Gläntan är nedlagt. (Både frågor och svar finns skriftligt och kan laddas ner här.) Det är bara stängt tillfälligt. Geijerstam hänvisar till Boendeplanen där Gläntan finns med. Det är bara det att, som det står i mini-alliansens förslag till Mål- och Resursplan (MRP):

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till ombyggnad av äldreboendet Gläntan, men konstaterar samtidigt att några löften om tillskott i budget 2016 inte kan lämnas.”

Med andra ord: Gunnar Lidell (M) och Co har inte avsatt några pengar till Gläntan.

Det lär bli en spännande interpellationsdebatt. Det kommer att bli fler i talarstolen än Dahlin och Geijerstam. Jag hoppas att eventuella åskådare orkar hålla ut…

smoke2PS. Jag fick för övrigt ett snabbt svar från Miljö och Hälsa angående mina frågor om eldning. (Se min förra blogg.) Det finns, förutom ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun”, också ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö”. Dessa föreskrifter antogs av fullmäktige den 14 mars 2000. (Det var före min politiska tid.) I dessa föreskrifter står det följande om eldning:

Ӥ 7
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln skall vara god och att bränslet skall förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

§ 8
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september.
Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.”

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: