Arkiv

Archive for juni, 2014

Röster kring hamnflytten

30 juni, 2014 3 kommentarer

hamnVgn3Det tycks som om hamnfrågan börjar engagera allt fler vänersborgare. Jag får både samtal, email och kommentarer på min blogg och min Facebooksida.

Och det är ju inte konstigt. Att hamnen engagerar menar jag. Det handlar ju om oerhörda summor för skattebetalarna. Kommunalrådet Marie Dahlin pratade häromsistens på kostnader upp till 300 milj kr. Det finns de, bland annat jag, som tror och befarar att det kommer att bli ännu mer. Typ upp mot en halv miljard.

Men det är inte bara pengarna som gör folk skeptiska, tror jag. Det är nog också så att vänersborgarna fortfarande har kvar en viss tidigare hundra-miljoners-investering i minnet. Då var beslutsunderlagen undermåliga. Nu ser folk att de är det igen. Som grädde på moset tycker nog vänersborgarna dessutom att de i vanlig ordning har fått stå utanför hela beslutsprocessen.

Många känner nog att historien håller på att upprepa sig och att de styrande politikerna ingenting lärt.

Den i idrottskretsar kände Roy ger uttryck för många vänersborgares tankar tror jag när han skriver på min blogg:

”Vidare så måste man förstå mångas skepsis efter Vänersborgs kommuns många, många år av bedrövliga och antidemokratiska beslutsprocesser under olika politiska majoriteter.”

hamnVgn2Jag tror att Roy slår huvudet på spiken. Det är ett ganska utbrett missnöje med politikerna i Vänersborg. Det visade också den nyligen publicerade medborgarundersökningen.

Roy är för övrigt även tveksam till underlaget för hamnflytten:

”Det är alltså hög tid att den information som påstås finns och som lett fram till inriktningsbeslutet kommer fram. … Beslutsunderlaget är idag otillräckligt, men NÄR beslutar Stockholm?”

Roys åsikter är intressanta, särskilt som han är socialdemokrat! Roy står på socialdemokraternas valsedel i höstens kommunalval. Det är inte vanligt att socialdemokrater i Vänersborg offentligt säger vad de tycker, i synnerhet inte om det på något sätt går emot Marie Dahlins ståndpunkter…

Om det finns sprickor i de socialdemokratiska leden så tycks ”de nya” moderaterna ha slutit desamma. Leden alltså. I hamnfrågan så hörs inga kritiska kommentarer från moderater. Det är förvånande för ett parti som annars så okritiskt hyllar marknaden och dess förmåga att fördela samhälleliga resurser där de gör ”bäst nytta”…

Men tydligen fungerar inte marknaden i Vänersborg… Eller det moderata styret under Gunnar Lidell…

hamnVgn1Den moderate fullmäktigeledamoten Niklas skriver lite skämtsamt (på Twitter):

”I ditt och mitt nyliberala lyckorike byggs hamnar av privat kapital. ;-)”

Nu vet jag inte om det är fel på den nyliberala marknaden i Vänersborg eller den nyliberala marknaden i allmänhet, eller det nyliberala moderata styret, men jag är övertygad om att ”marknaden”, dvs det privata kapitalet, hade investerat i en hamn i Vargön om det hade sett någon framtid och några vinster i den…

Att moderaterna istället vill att kommunen – det offentliga! – investerar i en hamn i Vargön torde inte heller vara några steg på vägen mot det nyliberala lyckorike som Niklas drömmer om… Jag undrar hur Gunnar Lidell och Lena Eckerbom Wendel har lyckats övertyga alla marknadsförespråkare i partiet om nödvändigheten och välsignelsen av offentliga kommunala investeringar…

Den blivande(?) fullmäktigeledamoten Filip, han står på moderaternas valsedel i höstens kommunalval, är i varje fall övertygad.  Han försvarar den offentliga hamninvesteringen på 300-500 milj kr med att:

”hamnen [är] central för att Vänersborg ska kunna växa”

Inga ideologiska tvivel här inte.

Jag bad Filip utveckla vad han menade. Han svarade:

”Även om ni i oppositionen inte bryr er om att andra ställen än städerna klarar sig gör det positiv skillnad för hela kommunen när jobb skapas även på andra sidan bron eller i vargön.”

hamnVgn4Filip försvarar återigen den kommunala, icke-privata investeringen. Intressant.

Att sedan Filip förutsätter det som ska bevisas kan vi kanske lämna därhän – att jobb skapas och Vänersborg ska växa… Undrar förresten hur många arbetstillfällen som skulle skapas om lika mycket pengar användes till barnen, ungdomarna, de äldre och sjuka?

Moderaterna och Socialdemokraterna tycks närma sig varandra alltmer, åtminstone i Vänersborg. (Kanske tänker de styra Vänersborg ihop efter valet?) Moderaterna gör avkall på sin vurm för privata investeringar och antipati mot offentliga sådana, medan Socialdemokraterna håller fast vid den offentliga sektorn men hellre använder pengarna till marknadens och det privata kapitalets fromma – än till skola, vård och omsorg.

För det är inte så som Jenny Brycker (S) sa i fullmäktige när beslutet om arenabygget fattades (lyssna här, efter 1,44 min):

”… varför välja när vi ser möjligheter till att göra alltihop?”

hamnVgn5För det är istället så att Vänersborg måste välja. Om hamnen i Vargön skulle kosta en halv miljard kronor, vilket mycket talar för, då kommer Vänersborg inte att ha råd med så mycket annat.

Moderater, socialdemokrater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och sverigedemokrater spelar ett högt spel med vänersborgarnas skattepengar och Vänersborgs framtid.

Det är intressant att både moderater och socialdemokrater (och de andra) försvarar sig med att fullmäktige ”bara” tog ett inriktningsbeslut… Precis som ett inriktningsbeslut inte är något beslut.

Vi som var med i fullmäktige under processen då arenabygget respektive nedläggningen av Huvudnässkolan ”växte fram”, med en viss ”inriktning” – vi vet vad de styrande betongpolitikerna menar med inriktningsbeslut…

hamnVgn8”Once bitten twice shy…” säger de i England. Eller snarare, ”twice bitten third shy…” (På svenska, ”Bränt barn skyr elden.”)

Eller som signaturen ”brålandabo” skriver i en kommentar till min förra blogg (se här):

”Varför säger (S) och Minoritetsstyret i kommunen att det citat ”inte handlar om pengar just nu” ??. Det som kallats inriktningsbeslut handlar ju i allra högsta grad om pengar.
Läs: dokument
SBN 2011/134
Till skillnad från Arena-projektet kommer hamnflyttens investeringar löpa under en längre tid, kanske 2015-2019.
Men likheten med arenan är känd: Brist på utredningar och bygg på löpande räkning.”

Huruvida ”brålandabo” sitter i, eller kandiderar till, fullmäktige har jag ingen aning om. Men att ”brålandabo” är insatt, det märks tydligt.

hamnVgn9”brålandabo” fortsätter att beskriva fullmäktiges hamnbeslut:

”Vad KF nyss beslutade var:
1) En vilja att flytta hamnen med önskan att minska lastbilstrafik längs kulturaxeln och att i framtiden bygga bostäder på nuvarande hamnområde.
2) Inte en krona satsas längre på Hamnen i Vänersborg.
3) Starta projektering att skredsäkra älvkanten i Vargön under 2015 till en gissad kostnad på 20 miljoner.”

Och drar av detta den riktiga slutsatsen:

”Alltså har bollen redan satts i rullning och det går inte att stoppa projektet såvida ett nytt KF-styre efter valet river upp beslutet.
Vad vi har sett är mandatperiodens största prestigebeslut som alla, oavsett partitillhörighet, nog innerst inne inser att det är ett riskprojekt i halvmiljardklassen. Det är därför talespersoner från S, KD, FP och M nu tar till personliga argument och kallar alla andra för gnällspikar, bittra, bakåtsträvare.”

hamnVgn7Några personer har ringt och meddelat mig att bollen har satts i rullning ute i Vargön, att hamnbygget redan har kommit i gång. Det sägs att det grävs och dikas, att jord- och sandhögar fylls på, att vägar byggs, att rör läggs ner osv.

Jag åkte till Vargön och tittade. Och fotograferade.

Och visst händer det saker i området. Men jag kan inte, och vill inte, tro att det rör sig om att hamnbygget har dragit igång. Inte innan fullmäktigebeslutet har vunnit laga kraft. Dessutom har det inte fattats något beslut om finansiering. Investerings- och exploateringsbudgeten är ju återremitterad.

hamnVgn6bSå jag tror att verksamheten på hamnområdet har en naturlig förklaring. För jag vill inte tro att historien ska upprepa sig. Som Roy hyser vissa farhågor om:

”Andra kommuner kan göra sitt jobb utan skandaler, utan att antidemokratiskt lura sina högsta organ Kf! Har Vänersborg lärt sig detta nu?”

Fast det skrev inte Roy om det som händer i Vargön just nu. Om det nu ”händer” något.

Snart är det val. Den som är tveksam till hamnbygget har denna gång en chans att visa det innan det är för sent.
…till skillnad från arenabygget…

Kategorier:Hamnar, M, S

"Jag är inte bitter Marie Dahlin!"

27 juni, 2014 6 kommentarer

Marie Dahlin har publicerat en debattartikel om hamnen i Vargön på Facebook. Den kommer säkerligen i TTELA alldeles snart, kanske redan imorgon. (Klickar du på bilden, så blir den större.)

MD_Hamn

”Att du orkar vara så bitter, Stefan?”

Marie_Dahlin

Frågar(?) Marie Dahlin, socialdemokratiskt kommunalråd i Vänersborg – med ambitioner att få ta över ledarskapet av Vänersborg nästa mandatperiod…

Marie Dahlin gör frågan om en hamnflytt eller inte till en fråga om personligheter, min jämfört med hennes. Det är ett nytt sätt att argumentera. Det handlar inte längre om fakta och bra underlag, om kostnader på 300-400-500 milj kr. Det handlar om min personlighet…

Problemet är att jag är bitter.

I så fall finns problemen på betydligt närmare håll i maktens korridorer på kommunhuset. Den tjänstemannaskrivelse som låg till grund för fullmäktiges beslut, och som signerades av kommundirektör Ove Thörnqvist, drar exakt samma slutsats som Vänsterpartiet:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

Är kommundirektören och ”hans” tjänstemän också bittra? Vill de också, som Marie Dahlin tillskriver mig:

”gnälla och vara emot.”

Det hade varit bättre om Marie Dahlin hade bemött mig med argument och fakta istället för att recensera min sinnesstämning…

Jag ska inte upprepa alla mina argument en gång till (se ”Hamnfrågan avgjord”). Jag nöjer mig med att bemöta ett argument och kommentera ett annat.

Marie Dahlin skriver:

”Du är bra på att tolka saker på ditt sätt och sedan göra det till en sanning.”

bevisDet är en svepande och ganska personlig formulering, ”du är”. Som tur är leder Dahlin sitt påstående i bevis… Dahlin fortsätter:

”Två (2) båtar i månaden skriver du, det är endast i Vänersborgs hamn. Resten av hamnarna runt Vänern då?”

De senaste fem åren har det i genomsnitt anlöpt 1,7 båtar i månaden till hamnen i Vänersborg. Det är ingen tolkning, det är fakta. Vad som sker i de andra Vänerhamnarna har jag överhuvudtaget aldrig pratat om. Det är hamnen i Vänersborg som Marie Dahlin och Gunnar Lidell (M) vill flytta. Ingen annan!

Men fortsätter Marie Dahlin i direkt anslutning:

”Det finns inte mer plats i hamnen i Vänersborg.”

(OBS! De tre citaten kommer i följd, de hör ihop.)

Marie Dahlin menar tydligen att om hamnen i Vänersborg hade varit större hade det med automatik anlöpt fler fartyg.

Vem är det som tolkar saker på sitt sätt och sedan gör det till en sanning?

Marie Dahlins argumentation motsägs av officiell statistik från Vänerhamn (som jag har fått via dess VD):

tabell_godsvolym

Av tabellen framgår att år 2008 anlöpte 65 fartyg till hamnen i Vänersborg. Det är 5,4 fartyg i månaden. Sjögodsvolymen var detta år på 113.337 tusen ton. Det framgår inte av tabellen hur många fartyg som anlöpte före år 2008, men utifrån sjögodsvolymen från år 2004, 202.739 tusen ton, kan vi väl anta att det var åtminstone 100 fartyg detta år.

65 fartyg år 2008 och kanske 100 fartyg år 2004 i en hamn som Marie Dahlin menar inte kan ta emot fler än 24 fartyg om året därför att den är för liten. Har Vänersborgs hamn ”krympt” sedan 2008?

drommarMarie Dahlin försöker med all den pondus  och allt det förtroende hon kan uppbåda och utstråla försäkra alla vänersborgare om att hennes tro, drömmar, övertygelse och vilja ska kunna få ledamöterna i den svenska riksdagen att besluta om att bygga om slussarna i Göta älv. Vilket är en förutsättning för att fartyg överhuvudtaget ska kunna komma upp till Vänersborg, Vargön eller Vänern.

Marie Dahlin skriver:

”Tror du inte att de beslutande politikerna i riksdagen förstår det. Jag tror att både S och V politiker kan detta. Jag pratar med mina politiker om detta, både de i regionen och riksdagen.”

Gunnar Lidell ger förresten i TTELA uttryck för liknande tankegångar. Lidell menar att om det byggs en hamn i Vargön, så kommer det att innebära ett sådant tryck på riksdagspolitikerna att de mer eller mindre blir tvungna att besluta om att bygga om slussarna i Göta älv. (Undrar förresten hur Lidells och Dahlins plan B ser ut, dvs vad gör Vänersborg efter att ha investerat 300-400-500 milj kr i en hamn i Vargön och riksdagen inte beslutar om att bygga om slussarna?)

Marie Dahlin ”tror”. Det gör inte jag – jag vill veta. Jag vill ha fakta.

trafik4För några dagar sedan – den 24 juni(!) – behandlade riksdagen ett betänkande från Trafikutskottet (2013/14:TU20): ”Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m.” (Du hittar betänkande här och du hittar snabbprotokollet från riksdagsbehandlingen här.)

I betänkandet finns det ett kapitel om ”Åtgärder inom sjöfarten”:

Slussarna i Göta älv nämns inte, inte heller sjöfarten i Vänern överhuvudtaget!

Socialdemokraterna i Trafikutskottet, ordförande Anders Ygeman eller Monica Green (representerar Västra Götaland) eller Lars Mejern Larsson (Värmland) eller Suzanne Svensson eller Leif Pettersson eller Lars Johansson (Göteborg) eller några av ersättarna yrkade någonting om slussar eller något annat kring Vänersjöfarten!

Trots Marie Dahlins täta kontakter…

Däremot yrkade en miljöpartist, Lise Nordin (Göteborg):

”Samtidigt ser jag stora behov som inte blir tillgodosedda, inte minst i Västra Götaland där slussarna i Trollhättan behöver bytas ut senast år 2030. Därför vill jag att regeringen ska satsa ytterligare 250 miljoner kronor så att ombyggnaden av slussarna kan påbörjas i slutet av planperioden.”

Trafikutskottet tog ingen hänsyn till Nordins yrkande!

riksdagOch när riksdagen behandlade frågan den 24 juni, så sade miljöpartisten Stina Bergström (Värmland) i sitt anförande:

”Men det finns stora behov som inte blir tillgodosedda i Alliansens transportplan, inte minst gäller det Västra Götaland där slussarna i Trollhättan behöver bytas ut senast år 2030.
Miljöpartiet vill anslå 250 miljoner kronor så att ombyggnaden av slussarna kan påbörjas i slutet av planperioden. Det är nödvändigt om vi ska vara färdiga till 2030.”

Ingen annan talare, inte en enda socialdemokrat, kommenterade eller bemötte Stina Bergström. Inte någon talare nämnde med ett ord något om slussarna i Göta älv!

Riksdagen klubbade betänkandet från Trafikutskottet. Utan slussar eller något om Vänersjöfarten…

Det här skriver jag inte för att jag är ”bitter”. Det här är fakta!

I min botanisering i riksdagens och trafikutskottets protokoll hittade jag för övrigt ett beslut i trafikutskottet om ”Trafikutskottet, Uppföljningsgruppen. PM 2014-06-05. Sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft – en förstudie”. (Se här.)

Förstudien ska studera den bekymmersamma situationen för den svenska sjöfarten vad gäller näringens konkurrenskraft. Med en viktig avgränsning:

”Huvudstudien föreslås avgränsas till att fokusera på havssjöfarten.”

Marie Dahlin tycks inte ha någon större framgång i sina kontakter med ”sina politiker i riksdagen”…

Ett beslut om att flytta hamnen till Vargön måste bygga på fakta och gedigna underlag! Det tycker både Vänsterpartiet (och jag) och kommunens tjänstemän.

ishotell_sikhallMarie Dahlin avslutar sin debattartikel:

”Jag vill något, inte bara gnälla och vara emot.”

Det är väl ett sätt för Marie Dahlin att säga att hon också är för ett beslut om ett ishotell i Sikhall…

Kategorier:Hamnar, S

TTELA och dagens debattartikel

tired9För att uttrycka det milt – jag blir så trött på TTELA.

I dagens debattartikel, som alltså jag har skrivit, så har TTELA varit inne och ändrat. Som vanligt. Den här gången har TTELA dock ändrat på ett sätt som får mig att framstå som mycket förvirrad inför TTELA:s läsare. Också för att uttrycka det milt…

Det gör mig väldigt trött…

Jag skrev följande mail till TTELA och dess chefredaktör Morgan Ahlberg direkt nu på morgonen:

”Hej!

Det har blivit fel i debattartikeln. Eller rättare sagt, TTELA har återgett min debattartikel fel. Det gör att jag framstår som mer eller mindre förvirrad inför TTELA:s läsare.

I slutet av artikeln ska det stå ”ishotell” och ”Vänersborg” – inte ”ishall” och inte ”Vargön”.

Slutet ska således lyda:

Det var ingen i fullmäktige som ens ville försöka räta ut några av alla de frågetecken jag anförde. Det hörde inte till frågan om en hamnflytt… Precis som om klimatet i Dalsland inte skulle höra till ett förslag om ishotell i Sikhall…

Att bygga om hamnen i Vänersborg för att bedriva samma slags hamnverksamhet som idag skulle kosta 20 Mkr…

Jag kräver att ni omedelbart rättar till felen på nätet och att ni inför en rättelse i papperstidningen redan imorgon. TTELA borde faktiskt publicera artikeln en gång till.

Jag förstår överhuvudtaget inte varför ni går och ändrar i andras inlägg.

Stefan Kärvling”

debattartikelHär nedan återger ger jag debattartikeln i original. En jämförelse med artikeln visar också på andra ändringar som TTELA har gjort. Bland annat har en hel mening tagits bort!

Rubriken är för övrigt TTELA:s.

===============

Vad sägs om ett ishotell i Sikhall?

I onsdags beslutade fullmäktige att flytta hamnen till Vargön. Under sammanträdet bedyrade framför allt Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S) att det ”bara” var ett inriktningsbeslut. Beslutet visade på en viljeinriktning och ett önsketänkande. Inget annat.

Hur skulle det låta om Vänsterpartiet föreslog att kommunen skulle bygga t ex ett ishotell i Sikhall?

”Ja, men det är bara ett inriktningsbeslut. Det handlar om att vi vill.”

Skulle det vara seriös politik? Vänsterpartiet skulle bli utskrattat och folk skulle undra vad vi höll på med. Med all rätt. Och då skulle ändå ett ishotell kosta en bråkdel av en hamn…

Men just detta hände i onsdags. Ett beslut fattades utan någon ordentlig utredning. Utan något underlag som håller tillräcklig kvalitet.

Innan protokollet ens har justerats går dessutom Lidell/Dahlin ut i media och talar vitt och brett om att hamnen nu ska flyttas. Det tycks som om inriktningsbeslutet var – ett beslut.

Och nu när beslutet är fattat avslöjar Dahlin dessutom att en ny hamn kan kosta upp till 300 Mkr. 300 Mkr är ofantligt mycket pengar. Med tanke på vad hennes partikamrat S Anders Larsson gissade om arenan, 140 Mkr blev 300 Mkr, kan vi bara ana vad kostnaderna för hamnen landar…

Hur nu Dahlin vet något om kostnaderna – inga ordentliga utredningar har ju gjorts. Mycket tyder också på att en hamnflytt blir ännu dyrare. Vad kostar det att muddra i Vargön? Vad kostar det att ta hand om alla förorenade massor? Vad kostar det att spränga grundet? Vad kostar det att frakta bort de tre fartyg som ligger på botten? Vad kostar det att bygga ut järnvägen? Vägarna? Avlopp?

Sanningen är att det vet vi inte. Det är ingen som har tagit reda på det.

Om det nu överhuvudtaget kommer att gå att ta emot några fartyg i Vargön. Staten har fortfarande inte fattat något beslut om nya slussar i Göta Älv och Trollhätte kanal, en förutsättning för Vänersjöfarten efter 2030. De utredningar som gjorts har dessutom alla kommit till slutsatsen att investeringar i slussar inte är samhällsekonomiskt lönsamt.

Vi pratar om de i genomsnitt mindre än två fartyg i månaden som har anlöpt hamnen i Vänersborg under de senaste fem åren…

Det var ingen i fullmäktige som ens ville försöka räta ut några av alla de frågetecken jag anförde. Det hörde inte till frågan om en hamnflytt… Precis som om klimatet i Dalsland inte skulle höra till ett förslag om ishotell i Sikhall…V_logga_mindre

Att bygga om hamnen i Vänersborg för att bedriva samma slags hamnverksamhet som idag skulle kosta 20 Mkr…

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

Miljöpartiet och budgetpolitik

23 juni, 2014 2 kommentarer

”Det är ett politiskt spel.”

Det sa Marie Dahlin för några år sedan i Västnytt. Sällan har väl hennes ord beskrivit ett partis agerande bättre än Miljöpartiets under den här mandatperioden.

Miljöpartiets drivkraft under Marika Isetorps ledning har till stor del varit att lyfta fram partiet i rampljuset. Det har varit viktigare än principer och långsiktig politik för vänersborgarnas bästa.

sjunkerMPDet började redan när mandatperioden var ung. I budgetdebatten 2011, när budgeten för 2012 skulle fastställas, ”trixade” Miljöpartiet så att inga andra visste varken ut eller in. Antagligen inte ens miljöpartisterna själva.

Miljöpartiet ingick någon slags ”pakt” med moderaterna och mini-alliansen och lovade att rösta på mini-alliansens budgetförslag. Det innebar några miljoner mindre till Barn- och Ungdomsnämnden (2 milj tror jag att det var) och på att 2 miljoner kr mindre skulle gå till cykelvägar. I gengäld gick mini-alliansen med på att Mariedal Östra skulle utgå ur exploateringsbudgeten.

Miljöpartisterna lekte slipade politiska taktiker och gav avkall på åsikter och värderingar som de gick till val på. De backade till och med på en av sina absoluta hjärtefrågor, cykelvägar.

skog22012 handlade det om budgeten för 2013. Återigen handlade det om Barn- och Ungdomsnämnden, gång- och cykelvägar och Mariedal Östra.

Miljöpartiet ville att Östra Mariedal skulle tas bort från exploaterings- och investeringsbudgeten, igen, och att de frigjorda medlen skulle användas till gång- och cykelvägar. Frågan var tydligen så viktig att Miljöpartiet var villigt att äventyra de 16 milj kr till skolan som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet yrkade på. Miljöpartiet ville inte ansluta sig till ”stor-oppositionen” – om inte Östra Mariedal togs med.

Miljöpartiet ställde sig alltså utanför en uppgörelse oppositionspartierna emellan, bara för denna fråga.

Budgetdebatten innehöll en hel del turbulenta inslag med många ajourneringar. Frampå senkvällen äntrade Gunnar Lidell (M) talarstolen och meddelade, att mini-alliansen hade ändrat sig och nu stöder Miljöpartiets krav angående Östra Mariedal!

Miljöpartiet lade som tack ner sina röster. Miljöpartiet avstod att rösta i årets viktigaste fråga. Miljöpartiet röstade inte för 16 milj kr till skolan och fritidshemmen.

budgetI september 2013 var det dags för beslut om budgeten för 2014. Det hade föregåtts av yrkanden i de olika nämnderna. I det beslut som Barn- och Ungdomsnämnden tog i april (2013) stod det:

”Årets budget, 2013, innebär en förändring. För första gången på många år tilldelas barn- och ungdomsnämnden mer pengar än året innan. … Vi menar att detta inte får vara ett undantag eller en isolerad händelse, utan en markering av ett trendbrott. Satsningen på barnen och ungdomarna måste fortsätta!”

Barn- och Ungdomsnämnden yrkade på 20 milj kr mer. Miljöpartiet stod bakom detta beslut. Fast partiet inte hade röstat på ”mer pengar än året innan”.

Och som alla har i färskt minne så lyckades Gunnar Lidell (M) och mini-alliansen övertala Miljöpartiet (och Välfärdspartiet) att ställa sig bakom sin budget för 2014 i kommunfullmäktige. Den innebar att Barn- och Ungdomsnämnden endast fick 54.000 kr i tillskott i stället för de 20 milj kr som Barn- och Ungdomsnämnden och Vänsterpartiet yrkade eller de 10 milj kr som Socialdemokraterna och Centerpartiet yrkade. Miljöpartiets 180-graderssvängning innebar en rejäl neddragning för Barn- och Ungdomsnämnden.mal2

Men inte nog med det. Miljöpartiet (och Välfärdspartiet) gick med på att lägga äldreboendet Gläntan i malpåse. Det innebar att de gamla som bodde där var tvungna att flytta och att köerna för de som vill få en plats till äldreboende blev längre.

Vad fick Miljöpartiet som tack av mini-alliansen? Jo, naturligtvis… Detta året också… Mariedal Östra skulle inte exploateras…

Nämnas kan att jag lyfte ut frågan om pengar till Barn- och Ungdomsnämnden ur ”budgetpaketet” och yrkade på en särskild och fristående omröstning bara om detta. I mitt yrkande som fullmäktigeledamöterna skulle ta ställning till stod det:

”Barngrupperna på våra förskolor är alltför stora. Förskolorna har under en rad år tagit in allt fler barn utan att anställa personal i motsvarande grad. Det är hög tid att öka personaltätheten.

I yrkandet framgick att Vänsterpartiet ville att 7 milj kr av dessa 20 milj kr skulle gå till förskolan för att minska samtliga barngrupper med ett barn.

I omröstningen var det bara Vänsterpartiet som röstade för yrkandet. Vi fick stöd av två socialdemokrater och två centerpartister. Resten röstade mot. Däribland samtliga från Miljöpartiet (och Välfärdspartiet).

Gunnar Lidell och hans mini-allians lyckades alltså övertala Miljöpartiet att lägga sig i mini-alliansens säng. Allt som krävdes var ett löfte om att inte exploatera en skog, den vid Mariedal Östra…

Och miljöpartisterna visade återigen att det viktigaste för dem inte var själva budgetens innehåll. Det viktigaste var att Miljöpartiet fick igenom något. Vad som helst. Även om det bara råkade vara en skog. I varje fall Mariedalsskogen.

Marika Isetorp skrev i sin blogg:

”Vi som förhandlade fick i uppdrag av vårt parti att hitta en budget i balans.”

tuppfaktningI onsdags var det dags för budgeten för 2015. (Jag skrev om Vänsterpartiets och de andra partiernas syn i min förra blogg, ”KF och budgeten för 2015”.)

Det är valår i år. Och då vill Miljöpartiet profilera sig. Då handlar det inte om kommunens bästa (om nu Miljöpartiet någonsin har tänkt så), nu handlade det om att värva röster…

I Barn- och Ungdomsnämnden stödde Miljöpartiet förslaget från Vänsterpartiet om 15 milj kr mer till grundskolan. Vilket för övrigt hela nämnden överraskande gjorde. I förslaget från kommunstyrelsen fanns det dessutom redan 10 milj kr till förskolan.

I förslagen i fullmäktige, både från mini-alliansen och S/C , skulle alltså Barn- och Ungdomsnämnden tillföras 25 milj kr.

Men som sagt, det är val i år. Då slog miljöpartisterna sina kloka huvuden ihop och kom på den fantastiska idén att yrka på ytterligare 14 milj kr till BUN. Mest är bäst typ.

Det här är inget annat än valfläsk. Det är ett sätt att försöka dupera vänersborgarna.

Ökningen skulle finansieras med en skattehöjning. Det var alla de andra partierna emot (utom Sverigedemokraterna, fast de lade ner sin röster vid voteringen).

Vänsterpartiets agerande får Marika Isetorp att skriva i sin blogg:

”Vänsterpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, vad Kärvling brukar kalla, ett betongparti. Vänsterpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialvänstercenterpartiet.”

Nu är väl i och för sig miljöpartisterna experter på att sälja sina själar, men detta var väl ändå att ta i. Skulle Miljöpartiet vara barnens och ungdomarnas parti i Vänersborg? Vem tror på det?

Sanningen är att det inte går att lita på Miljöpartiet. Miljöpartisterna har hoppat och velat under hela den här mandatperioden. Ena stunden är det si, den andra så… Jag tror inte ens att de enskilda miljöpartisterna själva har vetat vilket ben de ska stå på. Det här är allmänt omvittnat av samtliga partier. Så i den meningen har Vänsterpartiet samma åsikt som betongpartierna.

talarstolJag vill också återge en del av mitt tal i fullmäktige från i onsdags:

”Det är valår i år. Det innebär att det tas en ny budget i november. Efter valet. Av det nya kommunfullmäktige.

Då ska den ”riktiga” budgeten antas. Inför det beslutet kan Barn- och ungdomsnämnden inventera, diskutera, klargöra och motivera behoven för att sedan återkomma med genomarbetade yrkanden till fullmäktige där kostnaderna redovisas noggrant.

Sedan kan vi diskutera hur stor tilldelningen till Barn- och ungdomsnämnden ska bli. Det kan mycket väl bli 39 milj kr som Miljöpartiet pratar om. Det är Vänsterpartiet berett att diskutera.

Däremot är jag tveksam till att det behövs en skattehöjning. Jag tror mer på att, som en stor del av Sveriges kommuner har gjort, använda RUR-pengar, dvs ta av de gångna årens stora överskott.

Vänsterpartiet accepterar en skattehöjning bara om det inte finns några andra alternativ. Då är vi beredda att höja skatten för att garantera ökad kvalitet och måluppfyllelse i förskola, skola och äldreomsorg. Vänsterpartiets bedömning är att det inte behövs 2015.”

Det här skrev inte Marika Isetorp något om i sin blogg.

isetorp_ekoTill sist vill jag nämna att Miljöpartiet hade en hel del andra förslag i sitt budgetförslag. (Det är ju val.) Partiet ville inte helt oväntat bevara skogen vid Mariedal Östra…

Miljöpartiet ville också lägga en halv miljon på EKO-mat i förskolorna och skolorna, även om jag inte riktigt vet vad Marika Isetorp menar med det…

Och visst, några av förslagen var helt ok, men problemet för de andra partierna var att de fanns i hela ”Miljöpartipaketet”. Hade förslagen gått till omröstning ett och ett så hade nog både vänsterpartister och ledamöter från andra partier kunnat rösta på något av dem.

Det viktiga för miljöpartisterna verkar inte vara själva budgetens innehåll. Det viktigaste tycks vara att Miljöpartiet får igenom något. Vad som helst. Även om det bara råkar vara en skog. I varje fall Mariedalsskogen.

Det viktiga för Miljöpartiet är att profilera sig och att synas. Vänersborgs bästa kommer i andra hand. Eller tredje…

Jag tror att vänersborgarna är medvetna om det när de går till valurnorna i september.

Kategorier:Miljöpartiet, MP

KF och budgeten för 2015

22 juni, 2014 1 kommentar

grisIntrycken så här dagarna efter kommunfullmäktiges budgetsammanträde är något splittrade. I den budget som mini-alliansen föreslog så luktade det valfläsk lång väg, precis som Miljöpartiets. Å andra sidan tycktes Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vänta på novembers ”riktiga” budgetbeslut. Ytterligare ett skäl till att, i varje fall vi i Vänsterpartiet, ”väntade” var att investerings- och exploateringsbudgeten inte behandlades i onsdags. Den hade kommunstyrelsen återremitterat till nämnderna. Alla frågor kring den hade därför ordförande Anders Forsström (M) uttryckligen undantagit från diskussionerna.

De här två sakerna gjorde att det kändes att onsdagens budgetbeslut inte var riktigt på allvar. Dessutom brukar det komma nya prognoser som kan ändra förutsättningarna ganska radikalt mellan juni och november.

tuppfaktningSamtidigt som valet närmar sig med den tuppfäktning som den för med sig bland vissa partier, är det också svårt att frigöra sig från tanken att betongpartierna redan har pratat ihop sig om politiken efter valet…

Förvirrade? Det är vi nog lite till mans.

Fast mest förvirrad var nog fullmäktiges ordförande Anders Forsström (M). Planerat förvirrad skulle jag vilja säga. Forsström vägrade återigen (det var likadant förra året) att behandla alla förslag som inte var beredda av kommunstyrelsen. Det betydde att Välfärdspartiets och Sverigedemokraternas budgetförslag inte togs upp…

Det är totalt absurt. Dessa budgetförslag är inte beredda därför att de inte kan läggas fram i kommunstyrelsen – av den enkla anledningen att Välfärdspartiet och Sverigedemokraterna inte har några ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen! Det betyder enligt Forsströms tolkning av kommunallagen att ledamöter och partier som röstats in i fullmäktige i allmänna och demokratiska val fråntas sin rätt att lägga budgetförslag eftersom de inte sitter i kommunstyrelsen.

anmalaDet hör också till saken att det inte fanns något i dessa två budgetförslag som inte fanns med i något av de andra partiernas förslag. Därigenom var ju egentligen allt i dessa förslag berett…

Jag förstår inte att Morgan Larsson (VFP) inte har anmält detta till typ Förvaltningsrätten. Att Kurt Karlsson (SD) inte har gjort det är däremot inte särskilt förvånande. Kurt Karlsson är ju inte riktigt med på banan, eftersom han enligt egen utsago aldrig är med i processen. Det var han inte heller denna gång.

För övrigt kommer dessa tingens ordning att ändras nästa mandatperiod. Då ska partier som inte sitter i kommunstyrelsen också kunna lägga budgetförslag.

När det gällde budgeten ville Sverigedemokraterna höja skatten med 25 öre. Detta trots att Sverigedemokraternas officiella linje är (se här):

”Stor försiktighet måste råda på skatteområdet då medborgare aldrig ska beskattas högre än nödvändigt. På längre sikt är det eftersträvansvärt att åstadkomma en sänkning av skattetrycket men skattesänkningar får aldrig ske på bekostnad av välfärden.”SD

Kurt Karlsson kunde inte visa i Vänersborgs fullmäktige att något av de andra partiernas förslag (som förutsatte samma skattesats som förut) skulle innebära försämrad välfärd…

Eftersom Miljöpartiet också ville höja skatten i Vänersborg, så ställdes det faktiskt proposition på frågan om skattehöjning. Gissa hur Kurt Karlsson röstade?

Precis! Sin vana trogen avstod Kurt Karlsson från att rösta…

Jag frågade honom faktiskt varför han inte röstade, han sitter strax bakom mig, och då svarade han, som jag uppfattade det, ganska aggressivt:

”Bry dig inte om det!”

Som sagt, ibland undrar jag vad Kurt Karlsson gör i fullmäktige… Men han kanske tänker förklara sitt beteende för väljarna i Vänersborg…

Budgeten var det ja. Det var ju det denna blogg skulle handla om…

Det som brukar vara årets viktigaste beslut var det alltså inte i år. Under alla valår så tas, som väl redan har framgått, budgeten inte bara i juni utan också i november – av det nyvalda fullmäktige.

Och nu i onsdags fanns det alltså flera budgetförslag. De viktigaste var mini-alliansens (M, FP och KD) och Socialdemokraternas/Centerpartiets.

De var mycket lika. Marie Dahlin (S) började till och med sitt tal med:

”Tack Gunnar för lyhördheten för våra förslag.”

skylt2Så när Gunnar Lidell (M) pratade om att han rådbråkade sina politiska kollegor, och tjänstemän, så var det inte på allvar…

Det skilde endast 530.000 kr mellan mini-alliansens budget och socialdemokraternas/centerpartiets. Med tanke på att hela budgeten är på nästan 2 miljarder kr, så är det i stort sett ingenting. Trots det var S/C-budgeten enligt Vänsterpartiet något bättre. Den innehöll t ex en halv miljon kr mer till bostadsanpassning (Socialnämnden) och lite mer pengar till Kulturnämnden.

Marika Isetorp (MP) raljerar på sin blogg över att Vänsterpartiet inte lade någon egen budget i år. Och visst, vi hade ingen eget budget. Men hade S och C det egentligen? Hade mini-alliansen det? Mer än på papperet?

V_logga_mindreDet var snarast så att alla de andra partierna, förutom Miljöpartiet då, ”knyckte” budgetens absolut viktigaste förslag från Vänsterpartiet – pengarna till Barn- och Ungdomsnämnden. Och det var egentligen hela budgetens profil, både mini-alliansens och S/C-budgetens.

Jag kanske skulle ha sagt i talarstolen:

”Tack Gunnar och Marie för lyhördheten för våra förslag.”

Vänsterpartiet har i många år pläderat för mer resurser till våra barn och ungdomar i förskola och grundskola. Det kan inte ha undgått någon vänersborgare.

För att ta några exempel från mandatperioden. 2012 beslutade en majoritet i Barn- och ungdomsnämnden efter förslag från Vänsterpartiet att yrka på 16 milj kr mer för 2013. Det blev också fullmäktiges beslut. (Fast Miljöpartiet lade ner sina röster.) Året efter, 2013, beslutade en majoritet i Barn- och ungdomsnämnden att yrka på 20 milj kr mer inför 2014. Återigen efter ett förslag från Vänsterpartiet. I kommunfullmäktige kom dock Miljöpartiet och Välfärdspartiet överens med mini-alliansen om att bara tillföra Barn- och ungdomsnämnden 54.000 kr.

Mini-alliansen, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, har under mandatperioden hela tiden velat spara och hålla igen på barnen och ungdomarna. Det kan inte ha undgått någon vänersborgare.

pengapaseMen i år är det valår. Moderaten och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell lade tidigare i vår således ett förslag på 10 milj kr mer till förskolan för 2015. Jag tror att han visste att det förslaget skulle komma från Vänsterpartiet, eftersom det fanns med redan året före. Men visst, förslaget lades och det var bra. Vänsterpartiet tyckte däremot att grundskolan också borde förstärkas och lade därför ett förslag i Barn- och ungdomsnämnden på ytterligare 15 milj kr till just grundskolan.

Döm av min förvåning när en enhällig Barn- och ungdomsnämnd antog detta förslag. Det blev sedan också Gunnar Lidells och kommunstyrelsens förslag med en liten förändring, 13 milj kr till grundskolan och 2 milj till Arena-Fritid. Socialdemokraterna och Centerpartiet tog också med detta förslag i sin budget.

Mini-alliansen gick från 0 till 25 milj på ett år… (Snacka om acceleration.)

Vänsterpartiet tyckte att de 25 milj kr till Barn- och Ungdomsnämnden som både mini-alliansen och S/C hade med i sina budgetförslag var en framgång både för vår argumentation och, framför allt, för barnen och ungdomarna.

25 milj kr mer till Barn- och Ungdomsnämnden – det var Vänsterpartiets budgetförslag. Och det vann redan innan det kom till fullmäktige!

skolaJag vill också säga något om Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag angående ”utbetalningen” av pengarna till Barn- och ungdomsnämnden. Det står:

”Barn- och ungdomsnämndens budgetram tillförs 4 Mkr till grundskolan och kommunstyrelsens förfogandeanslag tillförs 9 mkr.”

Socialdemokraterna och Centerpartiet menar att BUN på något sätt ska visa hur pengarna från fullmäktige används innan nämnden får ta del av dem. Kommunstyrelsen ska typ agera förmyndare. Socialdemokraterna och Centerpartiet visar inte bara att de inte förstår de förhållanden som Barn- och Ungdomsnämnden och dess förvaltningen, jobbar under – de visar också en oerhört stor misstro.

Bo Carlsson (C) sa i onsdags:

”Det är svårt att följa med i alla svängar och turer i Barn- och Ungdomsnämnden. Svårt att förstå var pengarna används. Vi måste veta att pengarna går till personal.”

Två av Centerpartiets tre ledamöter i fullmäktige sitter i Barn- och ungdomsnämnden. Socialdemokraterna har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i Barn- och ungdomsnämnden, varav en är 1:e vice ordförande i nämnden (och han sitter också i kommunstyrelsen). Alla dessa ledamöter har tydligen inte kunnat förklara för Bo Carlsson, Marie Dahlin och de andra de svåra situationer nämnden ställs inför när tilldelningen ena året kan bli i stort sett noll kronor, medan det tillförs 16 milj det andra året. De har inte kunnat förklara att det i princip blir omöjligt att planera och ha någon vettig framförhållning under dessa omständigheter. BUN-ledamöterna från S och C har tydligen inte heller kunnat förklara de svårigheter det medför för grundskolan när kommunens budgetår krockar med skolornas läsår.

Eller också har de kunnat förklara… De andra kanske bara inte har förstått?

Min åsikt är klar, det går inte att bedriva seriös politik med ett sådant dåligt förtroende för en nämnd som Socialdemokraterna och Centerpartiet visar. Jag och några andra vänsterpartister reserverade oss mot detta.

mpTill sist.

Det är inget vanligt år i år. Det är valår… Och under valår vill Miljöpartiet profilera sig….

Och det här tänkte jag vidareutveckla i en kommande blogg…

Hälsobokslut och delårsrapport

midsommar2Fullmäktige sysslar med en mängd frågor. Det är inte bara de som refereras i media som avhandlas. På onsdagens sammanträde togs t ex både den personalekonomiska redovisningen, Hälsobokslut 2013, och delårsrapporten upp.

Eftersom jag hade funderingar på båda så gick jag som både förste och andre person upp i talarstolen och delgav fullmäktige mina synpunkter. Jag tänkte att så här på självaste midsommaraftonafton så ska också mina bloggläsare få ta del av vad jag sa.

GLAD MIDSOMMAR!

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING – HÄSLOBOKSLUT 2013

Den personalekonomiska redovisningen, Hälsobokslut 2013, är på många sätt ett imponerande dokument. Det ligger mycket arbete bakom och kommunfullmäktige får en bra bild av tillståndet i kommunen som ”företag”.

Jag reagerar dock lite på texten i inledningen:

”En attraktiv arbetsgivare bryr sig om alla medarbetare. De skall känna uppskattning och delaktighet…”

Jag reagerar eftersom jag har hört flera exempel på hur det fungerar i praktiken, dvs det fungerar inte. Det kan hända att en anställd kommer i någon typ av konflikt med sin närmaste chef. Den anställde vänder sig då ibland till chefens närmaste chef.

Det tycks då som att chefens chef rent slentrianmässigt stödjer sin underställde chef vad som än har hänt. När facket blir inblandat blir det då istället en förhandling mellan två parter som hamnar i strid med varandra. När allt istället kunde ha lösts på ett smidigt och mindre konfliktfyllt sätt.

Jag skulle önska, utifrån de exempel som jag har tagit del av, att chefens chef på ett mer neutralt och objektivt sätt tog tag i konflikter och verkligen lyssnade på den anställde innan konflikten ”trappas upp” på ett för alla parter olyckligt sätt.

Så vad beskriver den citerade meningen om den attraktiva arbetsgivaren? Är det en beskrivning av vad vi borde komma fram till framöver? Eller är det en mening som skall läsas som att Vänersborg ÄR den attraktiva arbetsgivaren? Om det senare gäller så kan jag nog idag inte instämma.

I redovisningen så står det om Barn- och ungdomsnämnden.

Det handlar om att lärarna inte tar ut sina legitimationer. Från 1 juli 2015 krävs att läraren har legitimation för det ämne läraren undervisar i för att få ansvara för undervisning och sätta betyg.

Men i december 2013 hade bara 41 % av lärarna i åk 7-9, 56 % av lärarna i åk F-6 och 29 % av förskollärarna i förskoleklass lämnat in bevis på erhållen legitimation till arbetsgivaren. Inom förskolan har 57 % av förskollärarna lämnat in sin legitimation.

Det är en allvarlig situation som kommunen och Barn- och ungdomsnämnden måste ta tag i på något sätt.

Jag noterar med viss fasa, dock blir jag inte överraskad, att 36% av sjukskrivningarna i BU-förvaltningen var orsakade av psykiskt ohälsa. Den psykiska ohälsan bland lärare bekräftas också av nationella undersökningar. Det är en stor utmaning för Vänersborg och det måste vidtas åtgärder.

Om lärares arbetssituation orsakar psykisk ohälsa, så är det säkerligen likadant för rektorerna.

En rapport från Arbetsmiljöverket från den 28 maj, som Barn- och ungdomsnämnden kunde ta del av förra veckan, skriver verket:

”Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen för rektorerna är mycket hög, samtliga ligger ständigt på maximala flexsaldot som tillåter upp till hundra timmar.”

Det här är oacceptabelt.

Så slutsatsen är väl att en del saker ser bra ut på papperet, men verkligheten är inte lika bra.

DELÅRSRAPPORT APRIL 2014

Vi har läst några delårsrapporter genom åren, både här i kommunfullmäktige och i nämnderna. Jag reagerar, som vanligt, på den skönskrivning som tecknas i åtminstone några av rapporterna. Det gör mig tveksam till hela ”systemet” överhuvudtaget. Därför frågar jag mig i vissa stunder varför delårsrapporterna upprättas, varför det ägnas så mycket tid åt dem, vem som ska läsa dem och vad ska vi ha dem till.

Jag ska ge några exempel från den nämnd jag själv sitter i, Barn- och ungdomsnämnden.

Under rubriken ”Övergripande målavstämning” och ”Utbildning” läser jag:

”Kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan leder till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt.”

Formuleringen är från den tidigare visionen. I avsnittet under, ”Analys av måluppfyllelse”, står det:

”Målet förväntas uppnås.”

Med tanke betygsresultaten i åk 9, som ändå får sägas vara svart-på-vitt när det gäller nämndens måluppfyllelse, så torde det vara mycket svårt att dra denna slutsats. Och även om resultaten skulle öka detta år, så har Vänersborg definitivt inte uppmärksammats nationellt.

Ytterligare ett exempel från Barn- och ungdomsnämndens egen rapport.

”Nämnden hanterar beslutade budgetmedel på ett rationellt och effektivt sätt.”

Konstigt att skriva det när nämndens prognos är ett underskott på 7,2 Mkr. Dessutom är det en underlig formulering när skolresultaten ser ut som de gör. Det är väl tveksamt om pengarna används rätt när nämnden inte uppnår de mål, som är formulerade i Skollag och Läroplan.

I delen om Barn- och ungdomsnämnden så analyseras måluppfyllelsen under avsnittet ”Utbildning”. Det är bara skolnärvaron som tas upp. Inget annat. Hur bra arbetet med skolnärvaron än utförs, så är det inte närvaron som är målet med utbildningen. Jag menar, om alla i en klass är närvarande, eller de som är frånvarande har giltigt förfall, kan ju inte lärarna slå sig till ro och konstatera inför klassen: ”Nu är målet med lektionen uppfyllt”.

Om förvaltningen inte hunnit ikapp sitt arbete med att förhålla sig till den nya visionen, fullmäktiges inriktningsmål och nämndens förväntade resultat är det kanske bättre att komma med mindre text och nöja sig huvudsakligen med siffror istället för att plocka fram, med hjälp av ordbehandlaren, irrelevanta och felaktiga citat ur gamla dokument.

Jag vänder mig alltså mot skönskrivningen och efterlyser verklighetsbaserade rapporter. (Det gäller inte alla nämnder.) Delårsrapporterna måste också spegla verkligheten i den meningen att de återspeglar vad som sker ”på golvet”.

Jag önskar att man under nästa mandatperiod slutar med skönskrivningen och skriver texter som korrekt speglar verkligheten utifrån de mål som finns i styrdokumenten.

Hamnen – en prestigefråga

fullmaktigeDet var en mängd frågor som behandlades på ett rekordlångt kommunfullmäktige igår. Inte förrän kl 22.35 slog ordförande Anders Forsström (M) klubban i bordet och förkunnade att nu var sammanträdet slut och alla kunde gå hem. Då hade fullmäktige sammanträtt sedan kl 13.00.

Det får bli fler bloggar om mötet, jag ska t ex inte glömma budgeten som fastställdes igår eller diskussionen kring skogsområdet vid Kindblomsvägen. Men här tänkte jag ändå följa upp hamnfrågan. Den avhandlades i stort sett sist på de sena kvällstimmarna, samtidigt som Chile oväntat gav världsmästarna från Spanien respass ur årets fotbolls-VM.

Jag gjorde som sagt ett mycket långt inlägg (läs hela talet här, ”Hamnfrågan avgjord”). Det hjälpte inte… Betongblocket bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsammans med den ende sverigedemokraten på plats, stängde sina öron och ögon och klubbade igenom det historiska beslutet.

Det var ett fåtal ledamöter från betongblocket uppe i talarstolen i denna för kommunen så viktiga fråga. Jag vet inte om det berodde på att partipiskorna ven ovanligt hårt över ledamöternas ryggar. De tveksamheter om hamnflytten som flera av dem har gett uttryck för i samtal ”öga-mot-öga” framfördes inte. Å andra sidan var de få som talade från betongpartierna uppe ett flertal gånger. Och de var säkra på sin sak…

ledsen3Argumentationen från Gunnar Lidell (M) gick i stort sett ut på att han skulle offra en stor del av sin semester för att tala med representanter från olika organisationer och företag som var positiva till en hamn i Vargön. Lidell nämnde t ex Re:newcell. Och då kunde han ju inte meddela dem att Vänersborgs kommun ville utreda frågan grundligare. Nä, han måste kunna ge ett positivt besked…

”Jag kan förhandla med andra parter utifrån ett inriktningsbeslut.”

Precis som företagen och organisationerna inte skulle fatta att kommunen måste ha mer på fötterna innan den beslutar om en flytt i hundramiljonersklassen… På samma sätt som företagen själva naturligtvis måste veta att staten ska bygga om slussarna i Göta älv innan de investerar i t ex en ny fabrik…

lidell_talarstol2Men det handlade inte om pengar upprepade Gunnar Lidell, Marie Dahlin (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) med dårars envishet. Idag skulle ”bara” ett inriktningsbeslut fattas, pengarna skulle fullmäktige besluta om senare… Eller som Lena Eckerbom Wendel (M) uttryckte det, precis som Marie Dahlin (S) hade gjort tidigare i TTELA:

”Det handlar om att vi vill.”

Marie Dahlin gick till och med ett steg längre:

”Vi säger inte ja till en hamn.”

Jasså? Vad diskuterade kommunfullmäktige då?

Det var ett ”bara” ett inriktningsbeslut fullmäktige fattade igår – sa betongpartiernas fåtaliga representanter…

ishotellHur skulle det låta om Vänsterpartiet exempelvis föreslog att kommunen skulle bygga ett ishotell i Sikhall?

”Ja, men det är bara ett inriktningsbeslut. Det handlar om att vi vill. Om det är möjligt kan vi utreda senare…”

Folk skulle med all rätt både vrålskratta och förlöjliga Vänsterpartiet. Och då skulle ändå ett ishotell kosta en bråkdel av en hamn… (Kanske kunde det vara en idé att bygga ett ishotell i arenan…?)

Det är väl ändå självklart att beslut, i synnerhet i hundramiljonersklassen, ska fattas på ett bra, genomtänkt och genomarbetat faktaunderlag. Kan man tycka. Det tyckte i varje fall jag, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Och inte att förglömma, kommunstyrelseförvaltningen som hade utrett frågan.

Marie_DahlinDet tyckte inte Marie Dahlin (S). Dahlin tyckte att en fördjupad utredning om hamnen skulle vara att kasta bort pengar… (Det är sant, Dahlin sa det vid minst två tillfällen.)

Fullmäktige skulle alltså fatta ett beslut om framtida drömmar och önsketänkanden. Och gjorde det också. Jag menar, hur trovärdigt tycker företag att det är i en förhandling med kommunen? Vad är det för positiva signaler till företag, att här sänder kommunen som har byggt en bandyhall som blev mer än dubbelt så dyr än beräknat och som har slarvat bort 25 milj kr på en fastighetsaffär (Toppfrys) och en missad namnunderskrift till skattemyndigheterna (Solängen), en signal byggd på bristande, näst intill obefintliga, kostnadskalkyler?

BoCarlssonOch en av dem som varit med och aktivt dränerat kommunen på miljontals kronor, missad namnunderskrift, Toppfrys, bredbandsutbyggnad och arenabygget, bedyrade att:

”Jag kommer aldrig att biträda hundra miljoner om jag inte vet att en hamn går att använda.”

Jag menar, hur trovärdig är Bo Carlsson (C)?

Och hur trovärdig är Marie Dahlin (S) när hon från talarstolen kritiserade mitt yrkande att en projektering av skredsäkring av området i Vargön ska påbörjas – om Vänsterpartiet inte vill ha en hamn? Både James Bucci (V) och jag fick rätta henne. Till och med Bo Carlsson äntrade talarstolen och berättade för Marie Dahlin vad som gällde. En skredsäkring behövs oavsett om det byggs en hamn eller inte på platsen…

Det var nästan lite pinsamt.

nonoDet blev inte mindre pinsamt när Marie Dahlin framförde argumentet att tågvagnen som ligger på botten i Vargön är borta! Den går inte att hitta. Det är antagligen strömmen som fört iväg den menade Dahlin som därmed tyckte att frågan hade löst sig själv… Att tågvagnen kanske ligger i vägen någon annanstans tänkte hon inte på. Inte heller att det fortfarande ligger kvar tre fartyg på botten – och ett grund (grynna) som måste sprängas bort…

Lena Eckerbom Wendel (M) tyckte att de tio punkter som jag räknade upp var ovidkommande:

”Stefans punkter hör inte till ärendet.”

OK, så det var därför som ingen i betongblocket tog upp mina tio frågor. Ja, förutom Marie Dahlin och järnvägsvagnen då…

Det var så. Det blev ingen diskussion kring innehållet i mitt tal. Ingen påvisade några felaktigheter. Det hörde bara inte till frågan om en hamnflytt… Precis som om klimatet i Dalsland inte skulle höra till ett förslag om ishotell i Sikhall…

kurtkarlsson3Kurt Karlsson, fullmäktiges ende närvarande sverigedemokrat, gick faktiskt upp i talarstolen också. Han ville tillhöra betongfolket, eller också var det hans antipati för vänsterpartister som gjorde sig gällande. Hur som helst inledde Kurt Karlsson med att han, i vanlig ordning, inte hade läst något om ärendet. Sverigedemokraterna hade ju ingen ledamot i kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden…

”Jag har inte varit med i processen…”

Tydligen hade Kurt Karlsson återigen missat att läsa i handlingarna inför sammanträdet. Eller missat att det går att begära ut protokoll och handlingar från kommunen. Eller att han kan gå in i diariet via datorn hemifrån och ladda ner allt han behöver. För övrigt sitter inte heller jag i kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden.

Kurt Karlsson tog därför ställning enbart utifrån det han hörde, sa han. Och fortsatte:

”Vänsterpartiet måste av någon diffus anledning vara emot allt.”

Det var ett tungt argument. Tyvärr hade Kurt Karlsson hört fel. Vilket inte händer alltför sällan. Kurt Karlsson blev inte bara rättad av mig, Vänsterpartiet ville ju ha en återremiss, utan också av Henrik Falk (M):

”Du har tagit fel Kurt. Vänsterpartiet har inte varit emot en hamn.”

Ursäkta att jag säger det, men ibland undrar jag vad Kurt Karlsson gör i fullmäktige…

Efter 1,5 timmas diskussion (tror jag) så blev det votering. Det var bara 14 ledamöter som röstade för en återremiss.

Så vad betyder detta beslut om hamnflytt till Vargön?

Ja, ska man lyssna till alla försäkringar som betongpartiernas ledamöter framförde från talarstolen igår, så betyder det ingenting. Hur nu Gunnar Lidell ska förklara det i sina kontakter med företag och andra organisationer under sin semester? Men står de vid sina ord, Gunnar Lidell (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C), så betyder beslutet bara en viljeinriktning och ett önsketänkande…

dreamOch då får vänersborgarna hoppas att betongpartiernas ledamöter vaknar upp ur sina drömmar tills ett nytt beslut ska fattas…

.

PS. Precis när jag skriver detta läser jag en intervju med Marie Dahlin, gjord dagen efter fullmäktige, på SVT:s hemsida med rubriken ”Hamnen flyttas till industriområde” (se här):

”Allt ifrån 50-300 miljoner kronor kan det kosta.”

300 miljoner kronor är ofantligt mycket pengar. Men räcker det?

Hamnfrågan avgjord

hamnbild2Kommunfullmäktige fattade sent ikväll inriktningsbeslutet att flytta hamnen till Vargön. Betongpartierna tillsammans med Kurt Karlsson i Sverigedemokraterna (en av SD:s två platser var tom) gjorde gemensam sak. Endast Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet ville, precis som kommunstyrelseförvaltningen som hade utrett frågan, utreda hamnflytten ytterligare innan något som helst beslut fattades.

Jag höll mitt längsta tal i fullmäktige under den här mandatperioden och återger här talet i sin helhet. Kommentarer och annat får jag återkomma till vid ett senare tillfälle.

Jag befarar att Vänersborg är på väg att få en ny ”arenaskandal”…

============

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:

”Kommunfullmäktige antar som en inriktning att hamnen i centrala Vänersborg flyttas till Vargön i enlighet med i nuläget framtagna underlag.”

Jag vill uppmärksamma kommunfullmäktige på ordalydelsen:

”… i enlighet med i nuläget framtagna underlag.”

Det betyder i min värld att de som har lagt förslaget menar att underlagen är tillräckliga för att ta ett beslut om att flytta hamnen till Vargön. Detta trots att de tjänstemän, med kommundirektör Ove Thörnkvist ”i spetsen”, som har tagit fram de underlag som avses, anser att:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

För bara några månader sedan fick hela fullmäktige läsa vad revisorerna och Ernst & Young skrev om underlaget inför arenabeslutet:

”vi vill påpeka vikten av att underlag inför beslut håller en tillräcklig kvalitet.”

”Ett otydligt eller inte tillräckligt underlag inför beslutsärenden innebär … en risk för att beslut tas på felaktiga grunder.”

Det finns så många uppenbara frågetecken och tveksamheter kring en hamnflytt att bygget av arenan närmast framstår som ett paradexempel på faktainsamling och förberedelsearbete…

Låt mig slå fast att Vänsterpartiet inte är motståndare till en hamn i Vargön. Det vore självklart bra om Vänersjöfarten har en framtid, om trafiken kan föras bort från landsvägarna, om det åter etableras verksamhet på området i Vargön och om det leder till fler arbetstillfällen. Däremot vill Vänsterpartiet grunda investeringsbeslut, i synnerhet när det handlar om flera hundra miljoner, på överväganden utifrån fakta. Vänersborgs kommun kan inte investera flera hundra miljoner på förhoppningar och önsketänkanden! Det har vi gjort en gång, det ska aldrig mer få hända.

Vänsterpartiet vill därför utreda frågan vidare, precis som kommunstyrelseförvaltningen. Vänsterpartiet vill därför få hamnfrågan återremitterad.

Det finns oerhört många saker som behöver besvaras och utredas vidare innan någon som helst beslut kan fattas. Jag ska räkna upp dem en och en.

1. Slussarna

I en utredning från Trafikverket ges slussarna i Trollhättan en teknisk livslängd fram till 2030 – därefter måste antingen nya slussar finnas på plats eller Vänersjöfarten upphöra. Men:

”I förslaget om nationell plan för transportsystem 2014-2025 finns inga investeringar för Göta Älv/Trollhätte kanal.”

Trollhätte kanal nämns på två ställen på var sin halv rad i utredningen.

Förvaltningen skriver i sitt underlag:

”Nya slussar är en grundförutsättning för flytt av hamn. Denna fråga avgörs av Sveriges regering.”

VBB VIAK gjorde redan år 2000 en samhällsekonomisk analys avseende utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal.

”Resultatet i denna jämförelse visar att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga nya och större slussar i Trollhätte kanal.”

SWECO gjorde 2009 en samhällsekonomisk bedömning av utbyggnad av nya slussar i Trollhätte kanal. Den var inte positiv till en ombyggnad.

På hösten 2009 gjordes en samlad effektbedömning av utbyggnad av slussarna i Göta älv av Sjöfartsverket. På utredningen är följande myndigheters logotyper tryckta: Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen.

Den första meningen lyder:

”Utbyggnad av nya slussar i Trollhätte kanal bedöms inte vara samhällsekonomiskt lönsam.”

Utredningen menar att:

”De största negativa effekterna är budgeteffekterna och den stora investeringskostnaden.”

Vad jag vet finns det ingen utredning som har kommit till slutsatsen att en utbyggnad av slussarna är lönsam.

Det är möjligt att en majoritet vill bygga en hamn innan staten bestämmer vad den ska göra med slussarna. För Vänsterpartiet är det uteslutet. Vänersborg kan inte stå med en ny hamn i Vargön och sedan är sjöfart på Göta älv omöjlig.

Jag dristar mig till påståendet att både Alloys och Re:newcell resonerar på samma sätt när det gäller sina investeringar. Jag tror inte att dessa företag skulle fatta några avgörande investeringsbeslut innan företagen är säkra på att slussarna i Göta älv verkligen byggs om.

Med andra ord: Det finns ett stort antal utredningar och rapporter som alla berör frågan om slussarna, men ingen talar om slutsatsen att man kan räkna fram en samhällsekonomisk vinst.

2. Bron i Gbg

Det handlar också om att Göteborg vill ersätta Göta Älv-bron med en ny och lägre bro. En sådan bro kommer att bli ett trafikhinder med negativ påverkan på Vänersjöfarten, eftersom den inte ska öppnas ”vid behov” utan endast vid ett sparsamt antal tillfällen vid fastlagda tider. Jag tror dock inte att det här är ett avgörande argument. Även med en låg bro kommer sjöfarten att kunna fungera.

Enligt en artikel i GP den 10 juni tyder det mesta på att det blir en låg bro i Göteborg. Broärendet ligger just nu hos Mark- och miljödomstolen och det är osäkert både när domen kommer och naturligtvis vad den innebär.

3. EU-klassning

Det pratas om EU-klassning av Vänersjöfarten. I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande står det:

”Sjöfarten mellan Göteborg och Vänersborg samt vidare till Vänern har av EU inte samma klassning som t.ex. kanaltrafiken i Tyskland och Holland. För vår sjöfart innebär det högre personalkostnader samt att vi har begränsade möjligheter att få EU-stöd för utveckling av infrastruktur för sjöfarten. Ett arbete med omklassning pågår men frågan är inte i dagsläget klar. Denna fråga avgörs av EU i samråd med Sveriges regering.”

Det här också ett frågetecken men inte särskilt avgörande för Vänersborgs beslut just idag.

En utredning på uppdrag av Trafikverket, en utredning som för övrigt Gunnar Lidell satt i och där WSP var konsulter, har i en prognos förutspått att de framtida godsmängderna inom Vänersjöfarten kommer att öka från 1,9 miljoner ton 2010 till nära 3,9 miljoner ton fram till 2030 – förutsatt EU-klassning.

Men det finns väldigt många om och men i utredningen. Den utgår från:

”en möjlig framtidsbild av produktion och konsumtion givet att inga avgörande politiska förändringar genomförs.”

Utredningen antar att det sker ”en kraftig tillväxt av utrikeshandeln”. Redan denna förutsättning är mycket osäker.

Det ”förutspås” också:

”generellt en kraftigare utveckling för väg och sjöfart, och en mindre tillväxt för järnvägstransporter”

Det är också ett osäkert antagande. Två andra osäkra antaganden:

”Utredningen bedömer dessutom att införandet av inre vattenvägar kan öppna nya affärsmöjligheter för sjöfarten,”

”Utredningen bedömer att 2/3 av denna ökning kan ske genom ökningar hos dagens befintliga kunder, och att Vänersjöfartens aktörer därför även måste öka sin marknad.”

Utredningen själv redovisar ytterligare osäkerheter:

”…prognosmodellen inte till fullo kan hantera den begränsning av fartygsstorlekar som råder i Trollhätte kanal. Därför är det möjligt att modellen överskattar utvecklingen här. … Det bör också noteras att den … årliga tillväxttakten för Vänersjöfarten (2,1%) är högre än för efterfrågan på godstransporter generellt (1,5-1,7 %).”

Jag noterar också att en stor del av den gissade och mycket osäkra ökningen av båttrafiken, det pratas om containerskyttel och en bioenergiskyttel, inte kommer att angöra Vänersborg.

Kanske kan vi dock sätta denna utredning på ”pluskontot” för en hamnflytt. Hela utredningen gör dock osäkra antaganden. Och stämmer de, så är det ändå inte säkert att Vänersborg får del i trafikökningen. Här krävs det också ytterligare utredning.

4. Antalet båtar

Om prognoserna för Vänersjöfarten i stort är osäkra, så är de alltså ännu osäkrare för en hamn i Vänersborgs kommun.

År 2008 tillverkades det sista papperet på Holmens bruk. Det innebar en enorm nedgång i fartygsanlöp till hamnen i Vänersborg. Under de senaste åren har sjötrafiken återhämtat sig något. Men, som mest har i genomsnitt 2 fartyg i månaden anlöpt hamnen i Vänersborg under ett år! I genomsnitt under de senaste 5 åren däremot är siffran 1,7 fartyg i månaden, dvs det har anlöpt i snitt 20,4 fartyg om året… Det är alla fartygsanlöp, inte bara de till Alloys.

clip_image001

Det ser inte heller ut att öka i den närmaste framtiden.

Alloys:

”Det är ju så att Vargön Alloys fraktar det mesta på fartyg som går till Uddevalla (till viss del till Göteborg).”

Det beror ju på att fartygen till Uddevalla kan vara upp till 50.000 ton, medan fartygen uppför Göta älv är på max 4.000 ton. Nämnas kan att den största kunden för hamnen i Uddevalla redan nu är Alloys. (Hamnen i Uddevalla har 365 anlöp per år.)

Slussarna, bron i Göteborg och EU-klassningen är faktorer som ligger utanför Vänersborgs kommuns kontroll. Antalet båtar som anlöper Vänersborg är som det är. Det finns emellertid ett antal saker som Vänersborg ensamt måste hantera vid en hamnflytt.

5. Sanering

Det finns en mängd saker som bara angår Vänersborgs kommun som måste utredas.

På området i Vargön har det funnits tunga industrier i över 100 år. Det är inte vilka industrier som helst. De har lämnat efter sig enorma mängder föroreningar. Det kan handla om allt från PCB och tungmetaller till arsenik. Ramböll skriver:

”Förorenade massor kan komma fram i samband med schaktarbeten. Omfattningen osäker i dagsläget.”

Förvaltningschefen för Samhällsbyggnad har uppskattat kostnaderna:

”Åtgärder efter Holmenproduktionen, saneringskostnader och liknande har belöpts till 150 miljoner.”

150 miljoner kronor för enbart saneringsåtgärder! Räcker det? Vi vet inte.

6. Muddring

I ett tjänsteutlåtande skriver förvaltningschefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen:

”Vattendjupet vid kajerna är närmaste tillräckligt för framtida hamnverksamhet, viss muddring måste göras.”

Och:

”Vattendjupen vid dessa kajer är i det främsta tillräcklig för ny hamnverk­samhet. På grund av dåligt underhåll måste viss muddring utföras.”

Ramböll skriver:

”Eftersatt muddring medför att muddring kommer att behövas, omfattningen är dock osäker i dagsläget.

Vad händer om man får upp förorenade massor när man muddrar? Vem vet vad som ligger på älvbottnen i Vargön? Med tanke på att industriell verksamhet, pappersbruk och smältverk, har pågått där i över 100 år kan man hitta vad som helst! Vågar man överhuvudtaget ens börja rota på bottnen?

7. Tre fartyg och en järnvägsvagn

Tre fartyg och en järnvägsvagn ligger på botten.

Jag vet inte om sådant här skrot ska ligga kvar eller om det ska tas bort. Men rent spontant känns det som ett problem. Som kan kosta pengar… Ännu mer pengar… Och det är inte utrett.

8. Grund/grynna

”ett grund ute i älven behöver sprängas bort med tanke på att redan idag är det svårt att navigera till/från kaj för fartygen.” (FC Samhällsbyggnadsnämnden, S)

Sprängas? För jag förutsätter att grundet, precis som fartygen och järnvägsvagnen, ligger kvar på sina platser på älvbottnen. Vad kostar detta? Och vad skulle en sprängning få för konsekvenser för alla förorenade massor?

9. Järnväg och gator

Förvaltningen skriver i sitt utlåtande över området i Vargön.

”de kvarvarande [järnvägs]spåren är i för dåligt skick för att kunna användas.”

”Infrastrukturen kring Vargöns station är inte utredd. Om järnvägen mellan hamnen i Vargön och stationen ska restaureras krävs studier av hur växling mellan dieseltåg från hamnen ska växla över godset till ett eldrivet godståg. Om Älvsborgsbanan ska utnyttjas för transporter för mer gods ökar transporterna av tåg genom Vänersborg.”

Ramböll skriver:

”Kostnaden för att iordningställa internvägen mellan hamnen och Vargön Alloys ingår inte i kalkylen. Bättre underlag krävs för att bedöma kostnaden för den.”

”Spåranläggning, inget beslut finns på utbyggnaden av järnvägen och eventuella etapper varför kostnaden inte tagits med här.”

”De gator som ligger utanför hamnområdet ingår inte i kalkylen.”

10. Avlopp

Ramböll skriver i sin utredning:

”Pumpstation för avloppsvatten, kostnaden för att flytta den ingår inte i kalkylen.”

Jag har nu räknat upp 10 saker som måste få ett svar och utredas ytterligare innan Vänsterpartiet anser att ett beslut om en hamnflytt kan tas.

Alloys

Några ord om Alloys. Kommunstyrelseförvaltningen skriver:

”De viktigaste skälen för investering i ny hamn är att förbättra förutsättningarna för Vargön Alloys…”

Det kan väl egentligen diskuteras hur stort det ekonomiska åtagandet från en kommun gentemot ett enskilt företag ska vara. Men bortsett från detta är hamnflyttens konsekvenser kontra Alloys inte färdigutredd.

Förvaltningen skriver om Alloys:

”Vargön Alloys behov måste klarläggas tydligt. Vilken är nyttan av de olika etapperna och vilken effekt har de olika etapperna på förutsättningarna för området i sin helhet, men även för Vargön Alloys mer specifikt? Denna fråga kan utredas av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med berörda förvaltningar.”

Vargön Alloys skriver (till mig):

”Det som avgör om gods kommer till Vänersborg eller Uddevalla är fartygsstorleken där slussarna sätter begränsningarna. Och ju längre avstånd ju större båt…”

Och som sagt, slussarnas framtid är inte avgjorda. Och fartygen till Uddevalla kan vara upp till 50.000 ton, medan fartygen uppför Göta älv är på max 4.000 ton. Om det nu överhuvudtaget kan komma upp några fartyg efter 2030…

Den nuvarande hamnen

Det går att bygga om hamnen i Vänersborg. För ca 20 milj kr kan vi i framtiden bedriva samma slags hamnverksamhet som idag.

Det finns en annan aspekt av detta också. Om nu inte slussarna i Trollhätte kanal/Göta älv byggs om, så är ett alternativ att använda hamnen i Uddevalla i ännu högre utsträckning. Det kräver järnväg. Godset från sjötrafiken i Vänern skulle då med fördel kunna lastas om i hamnen i Vänersborg och fraktas på en utbyggd järnväg till Uddevalla. Detta skulle vara omöjligt med en hamn i Vargön pga slussen i Brinkebergskulle.

Så det kan faktiskt bli så att en satsning på hamnen i Vänersborg har bättre framtidsutsikter för Vänersborgs kommun än en hamn i Vargön.

Det här sista var spekulationer, men det kanske också borde utredas…

Yrkande

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2014-05-21, samt att det genom kontakter med regeringen, bättre klargörs om och när regeringen avser att utreda och ta ställning till eventuella nya slussar i Göta älv.

Om kommunfullmäktige avvisar återremissyrkande föreslår undertecknad att kommunfullmäktige beslutar att en projektering av skredsäkring av området i Vargön ska påbörjas och i övrigt säger nej utifrån det här underlaget och avslår kommunstyrelsens förslag.

Viktigt fullmäktige imorgon (2)

kommunhusetDet drar ihop sig till kommunfullmäktige. I morgon onsdag kl 13.00 är det dags för en, med all sannolikhet, maratonsittning. Det är tur att fotbolls-VM startar så sent… Synd bara att man missar Holland…

Under helgen och mellan halvlekarna så har jag förberett några inlägg. Jag tänkte gå upp i ärendena ”Personalekonomisk redovisning”, ”Delårsrapport”, budgeten och hamnen. Och sedan har jag lagt en motion om invånarombud. Då förväntas det att motionsställaren också presenterar den.

Inlägget om hamnen blir längst.

hamnbild2Det beslutsförslag som ligger på fullmäktiges bord angående hamnflytten till Vargön lyder:

”Kommunfullmäktige antar som en inriktning att hamnen i centrala Vänersborg flyttas till Vargön i enlighet med i nuläget framtagna underlag.”

Notera ordalydelsen:

”… i enlighet med i nuläget framtagna underlag.”

Denna byråkratsvenska betyder i min värld att de som har lagt förslaget menar att underlagen är tillräckliga för att ta ett beslut om att flytta hamnen till Vargön. Detta trots att de tjänstemän, med kommundirektör Ove Thörnkvist ”i spetsen”, som har tagit fram de underlag som avses, anser att:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

Jag har sagt det förut. Vänsterpartiet inte är motståndare till en hamn i Vargön. Det vore självklart bra om Vänersjöfarten har en framtid, om trafiken kan föras bort från landsvägarna, om det åter etableras verksamhet på området i Vargön och om det leder till fler arbetstillfällen.

Däremot vill Vänsterpartiet grunda investeringsbeslut, i synnerhet när det handlar om flera hundra miljoner, på överväganden utifrån fakta. Vänersborgs kommun kan inte investera flera hundra miljoner på förhoppningar och önsketänkanden! Det har vi gjort en gång, det ska aldrig mer få hända.

Vänsterpartiet vill därför utreda frågan vidare, precis som kommunstyrelseförvaltningen. Vad som bör utredas ytterligare har väl framgått ganska klart i ett flertal blogginlägg… Jag ska inte upprepa det igen – fast det ska jag i fullmäktige… Vänsterpartiet vill alltså få hamnfrågan återremitterad.

Det blir nog en ganska lång debatt…

delarsrapportNär det gäller den personalekonomiska redovisningen och delårsrapporten tänkte jag ta upp några synpunkter ur Barn- och Ungdomsnämndsperspektiv.

Jag reagerar, som vanligt, på den skönskrivning som tecknas i delårsrapporten. Ett exempel. Under rubriken ”Övergripande målavstämning” och ”Utbildning” står det:

”Kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan leder till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt.”

Formuleringen är från den tidigare visionen. I avsnittet under, ”Analys av måluppfyllelse”, i direkt anslutning till målet, står det:

”Målet förväntas uppnås.”

Med tanke betygsresultaten i åk 9, som ändå får sägas vara svart-på-vitt när det gäller nämndens måluppfyllelse, så torde det vara mycket svårt att dra denna slutsats. Och även om resultaten skulle öka detta år, så har Vänersborg definitivt inte uppmärksammats nationellt. I varje fall inte för goda resultat i skolan…

personalDen personalekonomiska redovisningen, Hälsobokslut 2013, är på många sätt ett imponerande dokument. Det ligger mycket arbete bakom och kommunfullmäktige får en bra bild av tillståndet i kommunen som ”företag”.

Jag reagerar dock lite på texten i inledningen:

”En attraktiv arbetsgivare bryr sig om alla medarbetare. De skall känna uppskattning och delaktighet…”

Jag reagerar eftersom jag har hört flera exempel på hur det fungerar i praktiken, dvs det fungerar inte. Det kan hända att en anställd kommer i någon typ av konflikt med sin närmaste chef. Den anställde vänder sig då ibland till chefens närmaste chef.

Det tycks då som att chefens chef rent slentrianmässigt stödjer sin underställde chef vad som än har hänt. När facket blir inblandat blir det då istället en förhandling mellan två parter som hamnar i strid med varandra. När allt istället kunde ha lösts på ett smidigt och mindre konfliktfyllt sätt.

Jag skulle önska, utifrån de exempel som jag har tagit del av, att chefens chef på ett mer neutralt och objektivt sätt tog tag i konflikter och verkligen lyssnade på den anställde innan konflikten ”trappas upp” på ett för alla parter olyckligt sätt.

Så vad beskriver den citerade meningen om den attraktiva arbetsgivaren? Är det en beskrivning av vad vi borde komma fram till framöver? Eller är det en mening som skall läsas som att Vänersborg ÄR den attraktiva arbetsgivaren? Om det senare gäller så kan jag nog idag inte instämma.

fearJag noterar också med viss fasa, dock utan att egentligen bli överraskad, att 36% av sjukskrivningarna i Barn- och Ungdomsförvaltningen förra året var orsakade av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland lärare bekräftas också av nationella undersökningar. Det är en stor utmaning för Vänersborg – och det måste vidtas åtgärder.

Onsdag kl 13.00 imorgon börjar alltså fullmäktige.

Fullmäktige på onsdag

champagneDet är inte lätt att hinna med bloggandet när fotbolls-VM pågår för fullt… Dessutom är det en hel massa sidor som ska läsas in inför årets politiska ”grand final” – kommunfullmäktiges budgetsammanträde på onsdag. Budgeten för 2015 ska fastställas – årets viktigaste beslut.

I varje fall brukar det vara årets viktigaste beslut. Just i år är det annorlunda.

Det är ju val i september. Och i valår är ordningen annorlunda – på så sätt att det nyvalda fullmäktige tar en ny och ”riktig” budget i november. Därför kan man nog säga att onsdagens debatt och beslut på många sätt enbart är en positionering inför valet.

Vilket är tråkigt. Egentligen. Inför val så är nämligen tendensen den att det händer väldigt mycket med partier och politiker. Helt plötsligt inser de att alla de åsikter de har haft under mandatperioden och alla beslut de har fattat – har varit fel. Just i valår kommer de till insikt. Och lovar dyrt och heligt – att bara ni väljer mig så ska jag jobba för att alla ska få det så himla bra…

Inom mitt eget gebit till exempel, i Barn- och Ungdomsnämnden. Partier som Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, som inte har velat satsa en krona på förskola och grundskola under hela mandatperioden, går helt plötsligt på Vänsterpartiets linje och vill satsa 13 milj kr på grundskolan och 10 milj på förskolan nästa år.

omvandelseWow. Vilken omvändelse.

För att inte prata om Miljöpartiet.

Miljöpartiet röstade förra året ner förslaget att ge BUN ytterligare 10 milj kr. Istället kom de överens med Moderaterna om enbart 54.000 kr till BUN. Det har de glömt i år, valåret. I år vill Miljöpartiet lägga på ytterligare 14 milj kr till BUN, utöver de 25 milj kr (2 milj kr till Arena-Fritid) som kommunstyrelsen föreslår. Det ska för övrigt finansieras med en höjning av kommunalskatten. Tycker Miljöpartiet.

Ingen dålig omvändelse.

Visst är det tråkigt? Visst känns det som att Miljöpartiet, och för den delen också M, FP och KD, försöker dupera väljarna?

hamnbild2Fullmäktige ska fatta beslut i en hel del andra frågor också på onsdag. Hamnflytten ska till exempel upp…

”Flytta hamnen till Vargön”

Skrev socialdemokraterna i ett flygblad som delades ut på Aqua Blå. Det är väl typiskt sossarna i den här kommunen – fatta beslut utan ordentliga faktaunderlag. Som Marie Dahlin (S) nyligen skrev i TTELA:

  • ”vi måste våga…”
  • ”visa att vi i vår kommun är i framkant”
  • ”Vi Socialdemokrater tror”

Har vi inte hört det förut? Typ i samband med arenan?

Själv har jag fördjupat mig lite i några utredningar i hamnfrågan.

slussRedan år 2000 gjorde VBB VIAK en samhällsekonomisk analys avseende utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal. (Slussarna i Trollhättan har en teknisk livslängd fram till 2030 – därefter måste antingen nya slussar finnas på plats eller Vänersjöfarten upphöra.)

”Resultatet i denna jämförelse visar att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga nya och större slussar i Trollhätte kanal.”

Det var tuffa ord. På hösten 2009 gjordes återigen en samlad effektbedömning av utbyggnad av slussarna i Göta älv av Sjöfartsverket. Den första meningen i utredningen lyder:

”Utbyggnad av nya slussar i Trollhätte kanal bedöms inte vara samhällsekonomiskt lönsam.”

Tänk om kommunfullmäktige beslutar att bygga en ny hamn i Vargön för 200-300-400 milj kr – och sedan blir sjöfart på Göta älv omöjlig…

Fullmäktige börjar redan kl 13.00 på onsdag. Alla är välkomna att se och höra. Det vore roligt att se många människor i sessionssalen.

Men nu måste jag sluta. Avspark alldeles strax… Jag återkommer med mer information om fullmäktiges sammanträde.

%d bloggare gillar detta: