Hem > Kommunfullmäktige 2014 > Hälsobokslut och delårsrapport

Hälsobokslut och delårsrapport

midsommar2Fullmäktige sysslar med en mängd frågor. Det är inte bara de som refereras i media som avhandlas. På onsdagens sammanträde togs t ex både den personalekonomiska redovisningen, Hälsobokslut 2013, och delårsrapporten upp.

Eftersom jag hade funderingar på båda så gick jag som både förste och andre person upp i talarstolen och delgav fullmäktige mina synpunkter. Jag tänkte att så här på självaste midsommaraftonafton så ska också mina bloggläsare få ta del av vad jag sa.

GLAD MIDSOMMAR!

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING – HÄSLOBOKSLUT 2013

Den personalekonomiska redovisningen, Hälsobokslut 2013, är på många sätt ett imponerande dokument. Det ligger mycket arbete bakom och kommunfullmäktige får en bra bild av tillståndet i kommunen som ”företag”.

Jag reagerar dock lite på texten i inledningen:

”En attraktiv arbetsgivare bryr sig om alla medarbetare. De skall känna uppskattning och delaktighet…”

Jag reagerar eftersom jag har hört flera exempel på hur det fungerar i praktiken, dvs det fungerar inte. Det kan hända att en anställd kommer i någon typ av konflikt med sin närmaste chef. Den anställde vänder sig då ibland till chefens närmaste chef.

Det tycks då som att chefens chef rent slentrianmässigt stödjer sin underställde chef vad som än har hänt. När facket blir inblandat blir det då istället en förhandling mellan två parter som hamnar i strid med varandra. När allt istället kunde ha lösts på ett smidigt och mindre konfliktfyllt sätt.

Jag skulle önska, utifrån de exempel som jag har tagit del av, att chefens chef på ett mer neutralt och objektivt sätt tog tag i konflikter och verkligen lyssnade på den anställde innan konflikten ”trappas upp” på ett för alla parter olyckligt sätt.

Så vad beskriver den citerade meningen om den attraktiva arbetsgivaren? Är det en beskrivning av vad vi borde komma fram till framöver? Eller är det en mening som skall läsas som att Vänersborg ÄR den attraktiva arbetsgivaren? Om det senare gäller så kan jag nog idag inte instämma.

I redovisningen så står det om Barn- och ungdomsnämnden.

Det handlar om att lärarna inte tar ut sina legitimationer. Från 1 juli 2015 krävs att läraren har legitimation för det ämne läraren undervisar i för att få ansvara för undervisning och sätta betyg.

Men i december 2013 hade bara 41 % av lärarna i åk 7-9, 56 % av lärarna i åk F-6 och 29 % av förskollärarna i förskoleklass lämnat in bevis på erhållen legitimation till arbetsgivaren. Inom förskolan har 57 % av förskollärarna lämnat in sin legitimation.

Det är en allvarlig situation som kommunen och Barn- och ungdomsnämnden måste ta tag i på något sätt.

Jag noterar med viss fasa, dock blir jag inte överraskad, att 36% av sjukskrivningarna i BU-förvaltningen var orsakade av psykiskt ohälsa. Den psykiska ohälsan bland lärare bekräftas också av nationella undersökningar. Det är en stor utmaning för Vänersborg och det måste vidtas åtgärder.

Om lärares arbetssituation orsakar psykisk ohälsa, så är det säkerligen likadant för rektorerna.

En rapport från Arbetsmiljöverket från den 28 maj, som Barn- och ungdomsnämnden kunde ta del av förra veckan, skriver verket:

”Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen för rektorerna är mycket hög, samtliga ligger ständigt på maximala flexsaldot som tillåter upp till hundra timmar.”

Det här är oacceptabelt.

Så slutsatsen är väl att en del saker ser bra ut på papperet, men verkligheten är inte lika bra.

DELÅRSRAPPORT APRIL 2014

Vi har läst några delårsrapporter genom åren, både här i kommunfullmäktige och i nämnderna. Jag reagerar, som vanligt, på den skönskrivning som tecknas i åtminstone några av rapporterna. Det gör mig tveksam till hela ”systemet” överhuvudtaget. Därför frågar jag mig i vissa stunder varför delårsrapporterna upprättas, varför det ägnas så mycket tid åt dem, vem som ska läsa dem och vad ska vi ha dem till.

Jag ska ge några exempel från den nämnd jag själv sitter i, Barn- och ungdomsnämnden.

Under rubriken ”Övergripande målavstämning” och ”Utbildning” läser jag:

”Kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan leder till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt.”

Formuleringen är från den tidigare visionen. I avsnittet under, ”Analys av måluppfyllelse”, står det:

”Målet förväntas uppnås.”

Med tanke betygsresultaten i åk 9, som ändå får sägas vara svart-på-vitt när det gäller nämndens måluppfyllelse, så torde det vara mycket svårt att dra denna slutsats. Och även om resultaten skulle öka detta år, så har Vänersborg definitivt inte uppmärksammats nationellt.

Ytterligare ett exempel från Barn- och ungdomsnämndens egen rapport.

”Nämnden hanterar beslutade budgetmedel på ett rationellt och effektivt sätt.”

Konstigt att skriva det när nämndens prognos är ett underskott på 7,2 Mkr. Dessutom är det en underlig formulering när skolresultaten ser ut som de gör. Det är väl tveksamt om pengarna används rätt när nämnden inte uppnår de mål, som är formulerade i Skollag och Läroplan.

I delen om Barn- och ungdomsnämnden så analyseras måluppfyllelsen under avsnittet ”Utbildning”. Det är bara skolnärvaron som tas upp. Inget annat. Hur bra arbetet med skolnärvaron än utförs, så är det inte närvaron som är målet med utbildningen. Jag menar, om alla i en klass är närvarande, eller de som är frånvarande har giltigt förfall, kan ju inte lärarna slå sig till ro och konstatera inför klassen: ”Nu är målet med lektionen uppfyllt”.

Om förvaltningen inte hunnit ikapp sitt arbete med att förhålla sig till den nya visionen, fullmäktiges inriktningsmål och nämndens förväntade resultat är det kanske bättre att komma med mindre text och nöja sig huvudsakligen med siffror istället för att plocka fram, med hjälp av ordbehandlaren, irrelevanta och felaktiga citat ur gamla dokument.

Jag vänder mig alltså mot skönskrivningen och efterlyser verklighetsbaserade rapporter. (Det gäller inte alla nämnder.) Delårsrapporterna måste också spegla verkligheten i den meningen att de återspeglar vad som sker ”på golvet”.

Jag önskar att man under nästa mandatperiod slutar med skönskrivningen och skriver texter som korrekt speglar verkligheten utifrån de mål som finns i styrdokumenten.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: