Hem > Kommunfullmäktige 2014, SD > KF och budgeten för 2015

KF och budgeten för 2015

grisIntrycken så här dagarna efter kommunfullmäktiges budgetsammanträde är något splittrade. I den budget som mini-alliansen föreslog så luktade det valfläsk lång väg, precis som Miljöpartiets. Å andra sidan tycktes Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vänta på novembers ”riktiga” budgetbeslut. Ytterligare ett skäl till att, i varje fall vi i Vänsterpartiet, ”väntade” var att investerings- och exploateringsbudgeten inte behandlades i onsdags. Den hade kommunstyrelsen återremitterat till nämnderna. Alla frågor kring den hade därför ordförande Anders Forsström (M) uttryckligen undantagit från diskussionerna.

De här två sakerna gjorde att det kändes att onsdagens budgetbeslut inte var riktigt på allvar. Dessutom brukar det komma nya prognoser som kan ändra förutsättningarna ganska radikalt mellan juni och november.

tuppfaktningSamtidigt som valet närmar sig med den tuppfäktning som den för med sig bland vissa partier, är det också svårt att frigöra sig från tanken att betongpartierna redan har pratat ihop sig om politiken efter valet…

Förvirrade? Det är vi nog lite till mans.

Fast mest förvirrad var nog fullmäktiges ordförande Anders Forsström (M). Planerat förvirrad skulle jag vilja säga. Forsström vägrade återigen (det var likadant förra året) att behandla alla förslag som inte var beredda av kommunstyrelsen. Det betydde att Välfärdspartiets och Sverigedemokraternas budgetförslag inte togs upp…

Det är totalt absurt. Dessa budgetförslag är inte beredda därför att de inte kan läggas fram i kommunstyrelsen – av den enkla anledningen att Välfärdspartiet och Sverigedemokraterna inte har några ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen! Det betyder enligt Forsströms tolkning av kommunallagen att ledamöter och partier som röstats in i fullmäktige i allmänna och demokratiska val fråntas sin rätt att lägga budgetförslag eftersom de inte sitter i kommunstyrelsen.

anmalaDet hör också till saken att det inte fanns något i dessa två budgetförslag som inte fanns med i något av de andra partiernas förslag. Därigenom var ju egentligen allt i dessa förslag berett…

Jag förstår inte att Morgan Larsson (VFP) inte har anmält detta till typ Förvaltningsrätten. Att Kurt Karlsson (SD) inte har gjort det är däremot inte särskilt förvånande. Kurt Karlsson är ju inte riktigt med på banan, eftersom han enligt egen utsago aldrig är med i processen. Det var han inte heller denna gång.

För övrigt kommer dessa tingens ordning att ändras nästa mandatperiod. Då ska partier som inte sitter i kommunstyrelsen också kunna lägga budgetförslag.

När det gällde budgeten ville Sverigedemokraterna höja skatten med 25 öre. Detta trots att Sverigedemokraternas officiella linje är (se här):

”Stor försiktighet måste råda på skatteområdet då medborgare aldrig ska beskattas högre än nödvändigt. På längre sikt är det eftersträvansvärt att åstadkomma en sänkning av skattetrycket men skattesänkningar får aldrig ske på bekostnad av välfärden.”SD

Kurt Karlsson kunde inte visa i Vänersborgs fullmäktige att något av de andra partiernas förslag (som förutsatte samma skattesats som förut) skulle innebära försämrad välfärd…

Eftersom Miljöpartiet också ville höja skatten i Vänersborg, så ställdes det faktiskt proposition på frågan om skattehöjning. Gissa hur Kurt Karlsson röstade?

Precis! Sin vana trogen avstod Kurt Karlsson från att rösta…

Jag frågade honom faktiskt varför han inte röstade, han sitter strax bakom mig, och då svarade han, som jag uppfattade det, ganska aggressivt:

”Bry dig inte om det!”

Som sagt, ibland undrar jag vad Kurt Karlsson gör i fullmäktige… Men han kanske tänker förklara sitt beteende för väljarna i Vänersborg…

Budgeten var det ja. Det var ju det denna blogg skulle handla om…

Det som brukar vara årets viktigaste beslut var det alltså inte i år. Under alla valår så tas, som väl redan har framgått, budgeten inte bara i juni utan också i november – av det nyvalda fullmäktige.

Och nu i onsdags fanns det alltså flera budgetförslag. De viktigaste var mini-alliansens (M, FP och KD) och Socialdemokraternas/Centerpartiets.

De var mycket lika. Marie Dahlin (S) började till och med sitt tal med:

”Tack Gunnar för lyhördheten för våra förslag.”

skylt2Så när Gunnar Lidell (M) pratade om att han rådbråkade sina politiska kollegor, och tjänstemän, så var det inte på allvar…

Det skilde endast 530.000 kr mellan mini-alliansens budget och socialdemokraternas/centerpartiets. Med tanke på att hela budgeten är på nästan 2 miljarder kr, så är det i stort sett ingenting. Trots det var S/C-budgeten enligt Vänsterpartiet något bättre. Den innehöll t ex en halv miljon kr mer till bostadsanpassning (Socialnämnden) och lite mer pengar till Kulturnämnden.

Marika Isetorp (MP) raljerar på sin blogg över att Vänsterpartiet inte lade någon egen budget i år. Och visst, vi hade ingen eget budget. Men hade S och C det egentligen? Hade mini-alliansen det? Mer än på papperet?

V_logga_mindreDet var snarast så att alla de andra partierna, förutom Miljöpartiet då, ”knyckte” budgetens absolut viktigaste förslag från Vänsterpartiet – pengarna till Barn- och Ungdomsnämnden. Och det var egentligen hela budgetens profil, både mini-alliansens och S/C-budgetens.

Jag kanske skulle ha sagt i talarstolen:

”Tack Gunnar och Marie för lyhördheten för våra förslag.”

Vänsterpartiet har i många år pläderat för mer resurser till våra barn och ungdomar i förskola och grundskola. Det kan inte ha undgått någon vänersborgare.

För att ta några exempel från mandatperioden. 2012 beslutade en majoritet i Barn- och ungdomsnämnden efter förslag från Vänsterpartiet att yrka på 16 milj kr mer för 2013. Det blev också fullmäktiges beslut. (Fast Miljöpartiet lade ner sina röster.) Året efter, 2013, beslutade en majoritet i Barn- och ungdomsnämnden att yrka på 20 milj kr mer inför 2014. Återigen efter ett förslag från Vänsterpartiet. I kommunfullmäktige kom dock Miljöpartiet och Välfärdspartiet överens med mini-alliansen om att bara tillföra Barn- och ungdomsnämnden 54.000 kr.

Mini-alliansen, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, har under mandatperioden hela tiden velat spara och hålla igen på barnen och ungdomarna. Det kan inte ha undgått någon vänersborgare.

pengapaseMen i år är det valår. Moderaten och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell lade tidigare i vår således ett förslag på 10 milj kr mer till förskolan för 2015. Jag tror att han visste att det förslaget skulle komma från Vänsterpartiet, eftersom det fanns med redan året före. Men visst, förslaget lades och det var bra. Vänsterpartiet tyckte däremot att grundskolan också borde förstärkas och lade därför ett förslag i Barn- och ungdomsnämnden på ytterligare 15 milj kr till just grundskolan.

Döm av min förvåning när en enhällig Barn- och ungdomsnämnd antog detta förslag. Det blev sedan också Gunnar Lidells och kommunstyrelsens förslag med en liten förändring, 13 milj kr till grundskolan och 2 milj till Arena-Fritid. Socialdemokraterna och Centerpartiet tog också med detta förslag i sin budget.

Mini-alliansen gick från 0 till 25 milj på ett år… (Snacka om acceleration.)

Vänsterpartiet tyckte att de 25 milj kr till Barn- och Ungdomsnämnden som både mini-alliansen och S/C hade med i sina budgetförslag var en framgång både för vår argumentation och, framför allt, för barnen och ungdomarna.

25 milj kr mer till Barn- och Ungdomsnämnden – det var Vänsterpartiets budgetförslag. Och det vann redan innan det kom till fullmäktige!

skolaJag vill också säga något om Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag angående ”utbetalningen” av pengarna till Barn- och ungdomsnämnden. Det står:

”Barn- och ungdomsnämndens budgetram tillförs 4 Mkr till grundskolan och kommunstyrelsens förfogandeanslag tillförs 9 mkr.”

Socialdemokraterna och Centerpartiet menar att BUN på något sätt ska visa hur pengarna från fullmäktige används innan nämnden får ta del av dem. Kommunstyrelsen ska typ agera förmyndare. Socialdemokraterna och Centerpartiet visar inte bara att de inte förstår de förhållanden som Barn- och Ungdomsnämnden och dess förvaltningen, jobbar under – de visar också en oerhört stor misstro.

Bo Carlsson (C) sa i onsdags:

”Det är svårt att följa med i alla svängar och turer i Barn- och Ungdomsnämnden. Svårt att förstå var pengarna används. Vi måste veta att pengarna går till personal.”

Två av Centerpartiets tre ledamöter i fullmäktige sitter i Barn- och ungdomsnämnden. Socialdemokraterna har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i Barn- och ungdomsnämnden, varav en är 1:e vice ordförande i nämnden (och han sitter också i kommunstyrelsen). Alla dessa ledamöter har tydligen inte kunnat förklara för Bo Carlsson, Marie Dahlin och de andra de svåra situationer nämnden ställs inför när tilldelningen ena året kan bli i stort sett noll kronor, medan det tillförs 16 milj det andra året. De har inte kunnat förklara att det i princip blir omöjligt att planera och ha någon vettig framförhållning under dessa omständigheter. BUN-ledamöterna från S och C har tydligen inte heller kunnat förklara de svårigheter det medför för grundskolan när kommunens budgetår krockar med skolornas läsår.

Eller också har de kunnat förklara… De andra kanske bara inte har förstått?

Min åsikt är klar, det går inte att bedriva seriös politik med ett sådant dåligt förtroende för en nämnd som Socialdemokraterna och Centerpartiet visar. Jag och några andra vänsterpartister reserverade oss mot detta.

mpTill sist.

Det är inget vanligt år i år. Det är valår… Och under valår vill Miljöpartiet profilera sig….

Och det här tänkte jag vidareutveckla i en kommande blogg…

  1. 24 juni, 2014 kl. 10:52

    Det verkar inte särskilt seriöst att rösta för det sämsta budgetförslaget och sedan skylla på att det inte kändes som om det var på allvar. Var det de trettiotusen kronorna extra till kulturnämnden som gjorde det värt att 9 miljoner mindre hamnade i Barn- och ungdomsnämndens budget? I så fall hade du kunnat rösta på Miljöpartiets förslag. Vi hade inte bara 30 000 kronor extra till kulturnämnden utan dessutom 220 000 kronor mer för att användas till Brålandas och Vargöns bibliotek. På köpet hade du då röstat för 16 miljoner mer till grundskolan (+ de 9 miljonerna till till grundskola och barnomsorg!).

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: