Arkiv

Archive for april, 2014

Vi ställer inte upp för Karlsson

30 april, 2014 Lämna en kommentar

V_logga_mindreIdag publicerar TTELA Vänsterpartiets svar på Bert Karlssons debattartikel i lördags.

Vi ställer inte upp för Karlsson

Bert Karlsson har i en debattartikel i tidningen TTELA haft synpunkter på Vänsterpartiets agerande i frågor som berör hans verksamhet på Ursands camping. Det är korrekt att vi har uppmärksammat frågan från första början.

Bert Karlssons första kontakter med kommunen vållade frågetecken. Vi begärde i en motion ”Ordning och reda på Ursand”. Idag kan vi konstatera att revisorerna, som har kommunfullmäktiges uppdrag att granska förvaltningarna och nämndpolitikernas agerande, har gett oss rätt.

Ett campingområde kan utvecklas på olika sätt. Vi visste om att Ursands camping inte hade bästa kvalitet och högsta standard men frågan prioriterades inte av oss. När Bert Karlsson nu investerar på Ursand så kan han göra detta inom ramen av arrendeavtalet. Vi anser dock inte att allehanda plast och annat påfund stämmer överens med vår bild av en badstrand i ett naturskönt område. Om barnfamiljer med egen matsäck vill ha en dag vid stranden, så finns idag på Ursand ett antal avgiftsbelagda attraktioner som kan vara nog så frestande och kostsamma.

Därutöver saknar vi förståelse varför en enskild entreprenör tror sig kunna tolka lagstiftningen om bygglov och strandskydd på sitt eget sätt.

Argumentet att ”satsa egna pengar” är märkligt, vad annars? Vi irriteras över att den mindre andelen av Bert Karlssons medel kompletteras med en större del kommunala pengar som spenderas vid sidan om prioriteringslistan.

Vår huvudinvändning: I olika dokument har Bert Karlsson gjort klart att hans intresse i campingen på Ursand är ett annat. Bert Karlsson vill bygga bostäder. Han vill förändra natur- och rekreationsområdet runt Ursand på ett sätt som vi inte ställer upp på.

Vänersborgs kommun måste använda skattebetalarnas pengar förnuftigt. Det finns betydligt viktigare saker att prioritera än en utbyggnad av Ursand.

Hamnen i Vargön – en ny arena? (1/2)

29 april, 2014 8 kommentarer

hamnbild2Vänersborgs kommun står inför stora investeringar de närmaste åren. Barn- och Ungdomsnämnden behöver fräscha upp, bygga om och bygga nytt när det gäller både förskolor och skolor. Idrottsanläggningar behöver renoveras. Socialnämndens verksamhet kräver allt mer pengar. Nämnden behöver bygga ut och renovera äldreboenden. Samhällsbyggnadsnämnden ska förutom att hålla gator och vägar i ordning fortsätta utbyggnaden av VA-nätet, i Dalsland, Nordkroken och Gardesanna, underhålla fastigheter och bygga gång- och cykelvägar…

Det finns mängder med skriande, grundläggande behov som måste tillfredsställas!

I detta läge läste vi i TTELA förra onsdagen:

”Flytt till Vargön kommer närmare”

En ödesdiger rubrik. Den ger mig rysningar…

vargon_hamnHamnen i Vargön har alltså blivit aktuell igen. Ärendet var uppe nu senast i Samhällsbyggnadsnämnden. Tio av elva ledamöter beslutade att ställa sig bakom ett förslag att flytta hamnen i Vänersborg till Vargön. Det är framför allt Socialdemokraterna och Centerpartiet som har varit drivande. I många år. Nu tycks de ha fått med sig både Moderaterna och de andra partierna på tåget.

Det tycks bara vara Vänsterpartiet som vill ge förslaget båten…

En flytt av hamnen från Sanden i Vänersborg till Vargön handlar om investeringar i mångmiljonklassen… Och då menar jag verkligen mångmiljonklassen. I arenaklass!

Till underlag för Samhällsbyggnadsnämndens beslut att fortsätta arbetet med att flytta hamnen ligger en skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den pekar, naturligtvis, på ett antal fördelar med en flytt.

Det största skälet är att det är betydligt miljövänligare att transportera gods sjövägen än med lastbilar. Och det är ju sant. Man menar också att en hamn i Vargön skulle minska lastbilstrafiken genom Vänersborgs centrum. Och det är ju också sant.

Till skillnad från den nuvarande hamnen på Sanden i Vänersborg skulle det i Vargön också finnas en potential att kunna utveckla godstrafikverksamheten. Detta genom att hamnplanen kan göras dubbelt så stor jämfört med Sanden. Ja, även det är sant.

Förvaltningsskrivelsen nämner också att det finns också två optionsavtal på området, ett med Re:Newcell och ett med Vattenfall för värmeanläggning. Båda företagen sägs vara mycket posi­tiva till en etablering av hamnverksamhet på området. I skrivelsen från förvaltningen sägs det också att Yildirim Group of Companies, ägare till Vargön Alloys AB, uttryckt en vilja av att medfinansiera hamnen. Det här är väl tveksamt om det är sant.

Det är vad jag kan se de skäl som nämns för en flytt av hamnen från Vänersborg till Vargön. Förutom då också att hamnområdet på Sanden skulle kunna användas till bostäder.

pengar4Och visst, det finns fördelar med allt. Det är bara några små aber… Det finns en del frågetecken. Och man får ingenting gratis…

Förvaltningen tar själv upp flera av frågetecknen i sin skrivelse.

”Bertil Hallman har gjort en stråkstudie där Trafikverkets bedömning är att byggnation av ny slussled innan 2030 är den enda möjligheten att bibehålla och utveckla Vänersjöfarten.”

Utredningen ger slussarna i Trollhättan en teknisk livslängd fram till 2030 – därefter måste antingen nya slussar finnas på plats. Eller Vänersjöfarten upphöra.

Men:

sluss”I förslaget om nationell plan för transportsystem 2014-2025 finns inga investeringar för Göta Älv/Trollhätte kanal.”

Trollhätte kanal nämns på två ställen på var sin halv rad i utredningen.

Bara detta ”lilla” frågetecken är enligt min mening skäl nog att inte flytta hamnen i nu-läget. För vad ska Vänersborg med en hamn till om fartyg inte längre kan trafikera Göta Älv?

Men det finns fler frågetecken…

Förvaltningsskrivelsen:

bridge2”Hur den framtida Vänersjöfarten kommer att se ut är svårt att sia om. Stora faktorer påverkar dess framtid: Inre vattenvägar, ombyggnad av slussarna samt Göteborgs planer att bygga en Hisingebron låg kommer bli en flask­hals för Vänersjöfarten.”

Det handlar om att Göteborg vill ersätta Göta Älv-bron med en ny och lägre bro. En sådan bro kommer att bli ett trafikhinder med stor negativ påverkan på Vänersjöfarten.

Behövs det fler skäl till att åtminstone avvakta med ett flytt av hamnen till Vargön? Det finns fler skäl…

Förvaltningen skriver:

”På senare tid har transporterna minskat på grund av nedläggningen av Holmen Paper och minskad produktion vid Vargön Alloys AB. Transporter till och från Vargön Alloys AB sker idag övervägande med lastbil och med fraktfartyg via Göte­borg och Uddevalla hamnar.”

Och av detta ska man dra slutsatsen att hamnen ska flytta?

Det finns inga siffror på omfattningen av båttrafiken i utredningen. Av någon anledning. Det bör ju vara en väsentlig information. Av i det närmaste avgörande betydelse. Kan man tycka…

Därför skrev jag till VD:n för Vänerhamn Göran Lidström och frågade. Följande tabell ger de korrekta siffrorna:

hamnsiffror2

Måndagen den 15 dec 2008 kl 13.47 tillverkades det sista papperet på Holmens bruk. Det syns genom den enorma nedgången i både fartygsanlöp och godsvolym som skedde år 2009. Under de senaste åren har sjötrafiken återhämtat sig något. Men notera: Som mest har i genomsnitt 2 fartyg i månaden anlöpt hamnen i Vänersborg under ett år!

Två fartyg i månaden!

Jag kunde för övrigt inte låta bli att göra ett diagram av tabellen.

hamnsiffror

Det kommer fortfarande bara två fartyg i månaden till hamnen i Vänersborg…

”Hur den framtida Vänersjöfarten kommer att se ut är svårt att sia om.”

Vad är det som säger att kurvorna ska brytas och sjötrafiken öka dels i Vänern och dels till en hamn i Vänersborg i framtiden?

vantaTittar man sammanvägt på ovanstående frågetecken så inser väl alla att det inte är läge att flytta någon hamn. Det handlar väl snarare om det behövs en hamn överhuvudtaget i Vänersborg.

Jag kommer med ytterligare en blogg i ämnet inom kort. Det finns mer frågetecken att ta upp. Och så var det ju detta med kostnaderna…

.

Andra delen återfinns här: ”Hamnen i Vargön – en ny arena? (2/2)

Kategorier:Hamnar

Besök på Berts Ursand

27 april, 2014 Lämna en kommentar

Det var väl inte många som undgick Bert Karlssons debattartikel i TTELA igår. (”Dags att syna politikerna i Vänersborg”) I debattartikeln inbjöd Bert Karlsson mig och övriga vänersborgare att komma upp till Ursand idag söndag.

Så jag åkte dit.

På parkeringen mötte jag för övrigt en annan av Vänersborgs kommuninvånare som ligger i fejd, inte med Vänsterpartiet, men med Byggnadsnämnden – Magnus Larsson från Sikhall.

bert_magnus3Bert Karlsson var på ett strålande humör i det strålande vädret. Han tog hjärtligt emot de vänersborgare som hade hörsammat hans inbjudan. Och inte minst mig. Faktiskt. Han sa att han uppskattade min närvaro och att jag ville lyssna på honom och se vad han hade gjort och ville göra på Ursand.

Och det var ju snällt sagt.

Bert erkände samtidigt att han inte hade läst min blogg, vilket får mig att undra vem det då var som fick honom att skriva som han gjorde i debattartikeln…

Det är svårt att inte bli imponerad av Berts entreprenörsanda. Planerna, idéerna, kreativiteten, visionerna, optimismen – det smittar, och imponerar.

Bert tog med oss på en vandring och berättade om sina planer för Ursand.

ursandstraskI det här träskområdet, som Bert kallade det, ville han utöka campingen. Det ligger ett stenkast från vattnet. Det fick han inte för Byggnadsnämnden, vilket han ironiserade över. Det var ju bara ”träsk”. Och på sätt och viss kan jag hålla med Bert, men samtidigt så är det viktigt med öar av ”vild natur”, inklusive ”träsk”, för att behålla områdets karaktär.

Det får ju inte heller bli så att först huggs träden ner, och så kommer campingvagnarna, sedan förtält, och staket – och vips så är grönområdet ”privatiserat”.

ursandsvikKanske skulle det gå att kompromissa? Kanske skulle det gå att ”bygga” mer åt sidan än mot vattnet?

I den lilla viken mellan ”träsket” och restaurangen vill Bert bygga sjöbodar. Han nämnde att ett av kommunalråden i Vänersborg var mot att han byggde på Ursand, men samtidigt hade köpt en sjöbod i Mellerud… (Det finns inga vänsterpartistiska kommunalråd i Vänersborg.)

Bert delade ut en bild på hur han hade tänkt sig att det kunde se ut.

ursand_stugvision

Sjöbodar kombinerat med en båthamn? Nu ser väl ”husen” på bilden lite väl stora ut och kanske inte så vackra… Men kanske en arkitekt skulle kunna få det snyggt?

Jag vet inte. Det är väl med detta som med ”helheten” – det gäller att göra en avvägning mellan vänersborgarnas intresse av att bevara natur- och rekreationsområdet och Berts intresse av att locka turister. Och att sälja eller hyra ut sjöbodar.

Fast jag tvivlar på att vattnet tillhör det som Bert arrenderar. Jag tror nästan inte det.

ursand_talt

I området på andra sidan stranden ville Bert sätta upp ett stort tält som såg ut som, sa han själv, som en ”upp-och nedvänd-båt”. Det hade han inte fått strandskyddsdispens för.

Området ligger lite utanför där allmänheten vistas. Kanske skulle det vara möjligt med en kompromiss? Fast jag har en liten farhåga när det gäller Berts tält. De som står vid vägen är ju inte direkt snygga…

Och det är mycket som inte är speciellt snyggt på Ursand. Jag skrev om det i gårdagens blogg. (”Bert Karlsson och Ursand”) Plast och gummi, ”bojort” och kapell, tvåvåningshus och olikfärgade stugor…

Å andra sidan finns det naturligtvis människor som tycker annorlunda. Och vissa hävdar, som några moderater på plats, att Byggnadsnämnden och -förvaltningen inte borde ha några synpunkter på det estetiska. Fast visst måste de ha det…

Hur som helst. Det bor förvånansvärt många campare på Ursand. Redan. Och de ser definitivt ut att trivas… Så några tycker uppenbarligen att Berts Ursand är en positiv plats och en positiv upplevelse.

Jag tycker att det borde gå att göra en avvägning och kombinera Berts entreprenörskap med kommunens/vänersborgarnas intressen till en för både parter gemensam vinning.

Det ligger dock i fatet på Bert, att det finns kommuner som bittert ångrar samarbetet med honom. Och när Bert berättar för alla som vill lyssna, att han har investerat 20 milj kr i Ursand, så är jag inte riktigt säker på att jag tror honom… Jag kan inte hjälpa det, men jag får en misstanke, rätt eller fel, om att Bert ”breder på” för den händelse att han drar sig ur hela Ursands-projektet. Då vill han ha ”tillbaka” pengarna – av kommunen.

bert_bokDet här har jag inget belägg för, jag vill betona det. Det är bara en känsla… Jag kanske är väldigt orättvis. Och jag fick ju faktiskt en signerad bok av Bert…

Med undantag av sjöbodarna, så pratade Bert inget om bostäder eller bostadsrätter idag. Jag vet inte riktigt varför.

Kategorier:Ursand

Bert Karlsson och Ursand

26 april, 2014 4 kommentarer

bert3Bert Karlsson har en debattartikel om Vänsterpartiet, Lutz Rininsland och mig idag, som av en händelse på självaste ”Världsdagen för intellektuell äganderätt”, i TTELA (se här!).

Jo, den Bert…

Och den Bert tillmäter Vänsterpartiet, och faktiskt också min blogg, en mycket stor betydelse. Jag önskar att det vore sant. Men som så mycket annat som Bert skriver och säger, så är det inte det…

Bert utgjuter sig över Vänsterpartiets agerande. Det finns liksom ingen hejd på allt elände vi i Vänsterpartiet har förorsakat honom. Och kommunen.

Bert Karlsson skriver:

”Där sitter Stefan Kärvling och Lutz Rininsland och sprider rena lögner, bland annat på en blogg. Genom åren har de drivit en hetsjakt, förföljt kommunen och ansett att varenda agerande från tjänstemännen varit fel.”

ursand_gummiDet här är inte heller sant. Jag vet inte riktigt vilken blogg han har läst. Den 28 juni 2012 skrev jag t ex:

”Det blir enligt min mening bättre än det var tidigare – för både turister och vänersborgare. Fastigheterna, som har varit i stora behov av renoveringar, har rustats upp. (Ursandsstugan blir riktigt fin!) Området har dränerats, vilket borde ha gjorts för många år sen. Visst, det finns några ganska missprydande tält, hopptorn, bassänger etc i plast. Men vad då? Att anordna aktiviteter både för barn och vuxna är väl helt i sin ordning?
När det gäller själva exploateringen, utseendet etc kan jag alltså inte se några problem. Tvärtom. Äntligen rustas Ursand upp! Och stranden är inte på något sätt ”avstängd” för de badande. Allmänheten har alltså fullständig tillgång till stranden. Det jag tyckte var bra var också att gräsytan ovanför stranden har stängts av för campare.”

Det var för nästan 2 år sedan. Tyvärr kan jag inte stå för detta idag. Bert har forslat dit ytterligare grejer och nu tycker jag inte längre att ”infernot” av all plast och allt gummi är i sin ordning. Det borde åtminstone flyttas bort från det ”centrala” Ursandsområdet.ursand_bojort

Det har också hänt mycket mer på Ursand sedan jag skrev raderna ovan. Och sällan till det bättre. Visst, det håller på att byggas en gång- och cykelväg och det ska anläggas nytt VA. Det är bra. Det är dock kommunen som gör det. Men visst är det bra att Bert är med och betalar. Jag håller dock med Håkan Lind, som i onsdags skrev i sin ledare i Vänersborgaren:

ursand_bojort2”Men någon måste berätta för de som driver anläggningen att det måste finnas en gräns för de smaklösheter som man släpar dit.”

Håkan Lind reagerar särskilt på:

” … en bojortliknande farkost med en så kallad galjonsfigur i stäven som föreställde en sminkad ko med attribut som jag saknar ord för att beskriva.”

Finns det någon som kan kalla denna farkost snygg…? Eller att den passar i området…?

ursand_husDet är också missprydande tycker jag med alla små hus som står högt och lågt överallt i naturen i olika former och i olika färger. För att ”krönas” av kapellet och de fyra tvåvåningshusen med namn på artister ur Berts eget musikstall.

Och en minidjurpark mitt vid vägen, så att alla allergiska barn tvingas ta en omväg ner till stranden…ursand_priser

Nä, det är nog så att Bert håller på att förstöra Ursands karaktär av ett natur- och rekreationsområde för vänersborgarna till förmån för ett jippo för turister.

Jag vet för övrigt flera ortsbor som redan nu börjar undvika Ursand. Särskilt barnfamiljer. Allt har ju kommersialiserats och kostar pengar. Många barnfamiljer har helt enkelt inte råd att betala för alla ”attraktioner”. Så hellre än att göra barnen besvikna, så åker de till Sikhall, Nordkroken eller Gardesanna.

Hade Bert hållit sig till campingen hade nog det mesta gått att lösa, trots allt, men Berts uppfattning om en camping är inte densamma som min. Eller Vänsterpartiets. I Berts planer för Ursands camping ingår också att bygga bostäder (bostadsrätter). Det skulle i så fall bli den verkliga dödsstöten för området och dess ursprungliga karaktär.

”vi [har] sökt bygglov på rena träskområden”

Skriver Bert i debattartikeln. Det är väl ett typiskt ordval från Bert Karlsson. Bert syftar antagligen på naturreservatet…

Bert Karlsson måste precis som alla andra acceptera och följa de lagar och förordningar som finns. Bert och Bjerkne har inte alltför sällan byggt först och frågat sedan. Inte bara en gång utan flera. Det är väl nästan så att man kan säga att det är satt i system.

ttela_bertSällan har väl detta tydliggjorts som i TTELA den 15 mars i år:

”Trots att Ursands camping saknar både dispens för strandskydd och bygglov är kapellet redan på plats. Ändå väljer byggnadsnämnden att inte agera.”

Kommunen i sin tur har alltså tummat på både regler och lagar för Bert Karlssons skull. Vilket Byggnadsnämnden sällan gör för kommunens egna invånare…

Jag tror att risken är stor, att får Bert som han vill, så kommer kommunen att stå för en massa kostnader och Bert håvar in vinsterna. Och det är naturligtvis inget fel sett ur Berts synvinkel – han är en entreprenör som ska tjäna pengar. Men sett från kommunens sida så måste försiktighet iakttas med alla pengar. Vänersborg har betydligt viktigare saker att prioritera än en utbyggnad av Ursand.

Kategorier:Ursand

Kommunfullmäktige 23 april 2014

23 april, 2014 2 kommentarer

revisorIdag behandlade kommunfullmäktige ett antal rapporter från revisorerna. Jag har behandlat rapporterna i två ganska utförliga bloggar och hänvisar till dem för mer information i sakfrågorna. (”Revisorernas rapporter (1)” och ”Revisorernas rapporter (2)”.)

Vänsterpartister gick, som vanligt, upp och kommenterade rapporterna. Lutz Rininsland tog i ett anförande upp revisorsrapporten om Bo Carlsson (C) och fiberdragningen på södra Dal. Rininsland var lika skarp som revisorerna var. Revisorerna hade ju skrivit:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Rininsland frågade revisorerna om ”tiden”. Revisorerna hade ju undertecknat sin rapport den 3 april. Då hade fortfarande inte Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, från det sammanträde då nämnden hade behandlat rapporten, vunnit laga kraft. Rininsland undrade därför vad den föreslagna ansvarsfriheten för Bo Carlsson var värd.

Revisorernas ordförande Benny Jonasson ”lugnade” dock Rininsland med att säga att frågan inte var avgjord än. Revisorerna ska ställa ytterligare frågor om fiberdragningen och vad som försiggått kring den. Deras arbete fortskrider med andra ord på den här punkten. Och det tror jag är alldeles nödvändigt. Vem vet vad som kan ligga nedgrävt tillsammans med fibern i Centerns starka fäste i södra Dalsland…

bitterBo Carlsson var inte på plats på dagens sammanträde. Marianne Karlsson (C) däremot gick upp långt senare i frågan om VA-nät i Sannebo – en helt annan fråga alltså. Hon visade då prov på en djup bitterhet. Karlsson sa:

”I samband med VA-utbyggnaden dras fiber. Det blir väl något för revisorerna att ta tag i…”

I vissa centerkretsar kan inte Bo Carlsson göra fel…

Jag gick upp och tog upp revisorernas kritik av Byggnadsnämnden. Jag menade att den i och för sig hårda kritik som revisorerna lämnade på Byggnadsnämnden ändå sköt över målet. För många vänersborgare är de avslag som de får på sina bygglovsansökningar en långt viktigare fråga. Byggnadsnämnden, och Byggnadsförvaltningen, vill sällan eller aldrig föra en dialog om hur saker kan lösas på ett bra sätt för alla parter. Istället upplever vänersborgarna att Byggnadsnämnden, och Byggnadsförvaltningen, letar och tolkar paragrafer enbart för att kunna neka bygglov.

Jag tog också upp att många invånare reagerar på den brist på lika behandling som de upplever, t ex Andersson på Nordkroken jämfört med sina grannar, Sikhall jämfört med Ursand, Gardesanna jämfört med Sannebo…

Peter Göthblad (FP), Byggnadsnämndens ordförande, kände sig manad att bemöta min kritik:

”Vi har till största delen nöjda kunder.”

betongblandareNoteras kan att det var väldigt få andra som gick upp i ärendet. Inga socialdemokrater eller centerpartister till exempel. Det tycks som om de gamla betongpartierna oftast vill tysta ner kritik. Då finns den inte, typ…

Även Ernst & Youngs rapport om arenaskandalen behandlades.

Lutz Rininsland (V) betonade att det inte var fråga om att någon av de ansvariga inte kände till kommunens regelverk kring upphandlingar eller beslut. Som Ernst & Young, och en del andra, ville få det till. Rininsland menade att agerandet från S Anders Larsson och de andra ansvariga var helt medvetet. Hade de inte brutit mot regler och lagar (ex lagen om offentlig upphandling, LOU), så hade det inte blivit det bygge som S Anders Larsson och andra i den inre kretsen eftersträvade.

Gunnar Lidell (M) försvarade på sätt och vis utredningen:

”Jag hade hoppats på ännu tydligare och knivskarpa slutsatser, men nu har vi inte fått det.”

Och med det skulle vänersborgarna nöja sig. Typ. Tyckte Lidell.

gnallKurt Karlsson, ensam sverigedemokrat på plats ikväll, tyckte att hela arenadebatten var negativ. Inte arenan alltså, utan själva debatten. Karlsson spetsade till det:

”Jag är trött på gnället från visst håll.”

Det är tydligen bara Kurt Karlsson som får gnälla… Dock inte på arenan då. Bara på andras ”gnäll” om arenan…

Det blev tyst när en av de ansvariga för arenaskandalen begärde ordet. Ja, det är ju faktiskt så att Lars-Göran Ljunggren (S) har ”tagit ansvaret” för det skedda. Fast när Lutz Rininsland en gång i tiden frågade Ljunggren i fullmäktige vad han menade med att ”ta ansvar”, så sa Ljunggren att han betalade skatt som alla andra… Ljunggren har som bekant också lovat att lägga alla papper på bordet.

Förväntningarna kom på skam. Det blev ingenting med något av det. Till allas besvikelse…

Det enda Ljunggren sa från talarstolen var att han inte alls hade vägrat att bli intervjuad av revisorerna från Ernst & Young. De skrev ju i sin rapport att Ljunggren hade avböjt att bli intervjuad.

Lutz Rininsland (V) dundrade:

”Jag accepterar inte vad du säger Ljunggren. … Du hade alla möjligheter att vända dig till revisorerna.”

James Bucci var en av dem som hade intervjuats av Ernst & Young. Bucci sa:

”Jag blev intervjuad. Det var inget problem att få till stånd en tid. Det fungerade hur bra som helst.”

sisyfosKonstigt att det strulade just när Ljunggren och Marie Dahlin (också S) skulle bli intervjuade av revisorerna… (S Anders Larsson ville, enligt uppgift, tydligen inte, helt enkelt, bli intervjuad…)

Per Sjödahl (MP) ställde två raka frågor till Ljunggren:

”Kände du till att direktupphandlingen var i strid med lagen om offentlig upphandling (=LOU)? Försökte du få till mötet med revisorerna på annat sätt?”

Lars-Göran Ljunggren svarade kortfattat:

”Jag har inget mer att tillägga i det här ärendet.”

Lars-Göran Ljunggren ställer upp i höstens val, precis som hans gamle parhäst Bo Carlsson…

talarstolSjälv gick jag också upp i talarstolen. Jag kände att jag bara var tvungen att nämna något om arenan. Även denna revisorsrapport pekar ju ut den dåvarande Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) som ansvarig.

BUN hade typ dålig kontroll över arenabygget menar revisorerna. Och visst hade BUN det, men alla beslut fattades ju bakom skål och vägg. Ingen svarade vettigt på de frågor som ställdes på BUN-sammanträdena, av mig och andra. I stort sett alla handlingar belades med sekretess och när man överklagade beslut om att handlingar sekretesstämplades…. Ja, då sa Förvaltningsrätten ”nej”. Inte ens ledamöter i den ansvariga nämnden skulle få ut de handlingar som nämnden var ansvarig för… Det var med andra ord helt omöjligt att få kunskap om vad som hände i de slutna rummen.

Men Ernst & Young kritiserar ändå Barn- och Ungdomsnämnden… Det var nog enklast så… De verkligt ansvariga behöver inte ta något ansvar – inte då, inte nu…

Det fick till slut Morgan Larsson (VFP) att tala klartext från talarstolen:

”Det är ett grovt politiskt bedrägeri av Socialdemokraterna och Centerpartiet. … Det är lögner och det är mörkanden. … Det är en skam för Vänersborg.”

Noteras kan att det var väldigt få andra som gick upp i ärendet. Inga socialdemokrater (med undantag av, Kate Giaever, som förresten lämnar Socialdemokraterna för Vänsterpartiet) eller centerpartister till exempel.

Det tycks som om de gamla betongpartierna oftast vill tysta ner kritik. Då finns den inte, typ…

Inför KF: Revisorernas rapporter (2)

20 april, 2014 3 kommentarer

bygglovRevisorerna har inte bara granskat Bo Carlsson (C) och Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN). (Se ”Revisorernas rapporter 1”.) De har också tittat lite extra på Byggnadsnämnden.

Missnöjet med kommunens ”byggnadsexperter” är stort. Det är inte bara Andersson i Nordkroken, Larsson i Sikhall eller sommarstugeägarna i Gardesanna som är missnöjda. Man kan kan knappt gå på ett möte med ”vanliga” kommuninvånare förrän kritik lyfts fram. Nu senast på en träff i onsdag som Näringslivskontoret anordnade…

Revisorerna granskade bland annat ”servicen”:

”Vi har genomfört en granskning för bedömning om byggnadsnämnden har en servicenivå och en effektivitet som är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag.”

Revisorerna är förhållandevis tydliga i sin kritik:

”Vi anser inte att byggnadsnämnden gör en riktig bedömning i årsredovisning 2012 där det rapporteras att målet ”Goda kundrelationer” har uppnåtts. Såväl vår kundundersökning som intervjuer med förvaltningschef och stadsarkitekt visar att frågan om tillgänglighet upplevs som ett problem.”

Revisorerna anser alltså att ”goda kundrelationer” inte har uppnåtts. Inte på det område som revisorerna har granskat i varje fall. Fast det är nog inte just på området ”tillgänglighet” som kommuninvånarna upplever som det största problemet…

katt_grotBåde revisorer och politiker går som katten runt het gröt. De stora problemen med ”byggnadsavdelningen” verkar ingen våga ta i. Exempelvis bristen på service kring bygglov. Många vänersborgare får avslag på sina bygglovsansökningar utan att ”byggexperterna” vill föra en dialog om hur saker och ting kan lösas på ett bra sätt för alla parter. Istället upplever vänersborgarna att byggförvaltningen letar och tolkar paragrafer enbart för att kunna neka bygglov. Många invånare reagerar också på den brist på lika behandling som de upplever, t ex Andersson på Nordkroken jämfört med sina grannar, Sikhall jämfört med Sannebo, Gardesanna jämfört med Ursand. Exemplen kan göras många.

Och för att Vänersborg ska kunna utvecklas och invånarna känna sig nöjda med service och bemötande, så måste någon ta tag i ”byggnadsavdelningen”. Det går inte att vänta på pensionsavgångar! Fast nu får vi nog vänta till åtminstone höstens val.

Revisionsföretaget Ernst & Young (som numera heter EY) har som bekant granskat arenabygget. EY:s rapport ska också behandlas av fullmäktige på onsdag. (Jag har skrivit ganska mycket om denna rapport – se ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 1”, ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 1,5” och ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 2”.)

EYEgentligen har jag inte så mycket att tillägga. Utredningen, som Ernst & Young har gjort och lämnat till kommunen, tillkom som bekant på initiativ av två nästan likalydande motioner från Moderaterna respektive Vänsterpartiet. Uppdraget Ernst & Young fick var att:

”utreda lagligheten i de under processen involverade förtroendevaldas/tjänstemäns beslut/handhavande/handläggning samt belysa huruvida kommunen till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg lidit skada (ekonomisk och ideell).”

EY:s utredning är i stora delar bra och uttömmande men Ernst & Young undviker själva uppdraget. EY skriver i rapporten:

”Vad gäller frågan om ekonomisk skada gör utredningen inte någon bedömning  av huruvida kommunen lidit ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg, då utredningen inte behandlar CM:s (WSP) ansvar.”

Här trollar Ernst & Young bort vad det verkligen handlar om! Dels utreds inte den ekonomiska skadan överhuvudtaget, vilket var själva syftet med motionerna, och dels hänvisas till WSP… Lutz Rininsland (V) skriver i en reservation till Kommunstyrelsen i samband med att rapporten behandlades där (2/4):

”WSP-striden har knappast att göra med frågan att kostnaden har blivit åtminstone det dubbla utan att det någonsin har fattats ett kommunalt beslut om att godkänna, bevilja eller tillskjuta dessa summor.”

gokunge_arenaKommunfullmäktiges beslut i juni 2007 gällde 140 milj kr. (Vänsterpartiet röstade nej.) Sedan steg arenakostnaderna till 170, 176, 190, 230 för att till slut hamna på omkring 300 milj kr. Processen mot WSP handlade inte alls om dessa pengar!

Ernst & Young avslutar rapporten med en sammanfattning. EY kommer fram till att kommunen har brutit mot regelverket på två centrala områden:

 • ”uppföljning och kontroll av projektet
 • samt upphandling.”

Den dåvarande Barn- och Ungdomsnämnden får bära hundhuvudet för dessa fel. Jag skulle önska att Ernst & Young berättade hur minoriteten i en nämnd, som vägras information, som inte får ut handlingar och där vissa faktiskt också röstade ”nej” till hela projektet, skulle ha gjort för att följa upp och kontrollera projektet…

Ernst & Young blickar också framåt. Rapporten  mynnar ut i ett antal rekommendationer om hur kommunens ska kunna undvika sådana här skandaler i fortsättningen…

Lutz Rininsland (V) skriver angående dessa rekommendationer:

”Vänersborg hade ett fungerande regelverk, Vänersborg kände till lagar och förordningar, Vänersborg hade förutsättningar att hantera ett större projekt på ett korrekt sätt. Men då skulle aldrig Projekt Arena Vänersborg kunnat bli verklighet, det krävdes att regelverket bröts sönder steg för steg. Att det har skett bekräftar Ernst & Young, vem som har tagit avgörande felsteg poängteras dock inte.”

Precis som Lutz Rininsland skriver har Ernst & Young  helt och hållit undvikit frågan om vilka personer som bär ansvaret för arenaskandalen. Det är anmärkningsvärt att inte Gunnar Lidell (M), som var en av dem som skrev Moderaternas motion, inte har reagerat på dessa brister i EY:s utredning.

Att inte Socialdemokraterna har reagerat är väl mindre förvånande… De hade väl inget att vinna på att Ernst & Youngs utredning fick reda på alla fakta… Två centrala, och en mindre central, socialdemokratiska personer kring arenabygget vägrade helt enkelt att ställa upp.

olaglig_arenaErnst & Young skriver:

”Inom ramen för utredningen har följande personer tillfrågats att delta i intervjuer men avböjt:
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden 2006 till oktober 2009.
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden oktober 2009 till juni 2010.
Ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2006 till 2010.”

De tre socialdemokraterna som åsyftas är S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Marie Dahlin. Fast ord står mot ord. I TTELA den 27 februari i år sa Ljunggren:

”Då ljuger de. Jag har inte avböjt något.”

Ljunggren kommer med all säkerhet att passa på tillfället att äntra talarstolen på onsdag och äntligen lägga alla papperen på bordet… Som han lovade en gång i tiden…

Lutz Rininsland (V) avslutar för övrigt sin reservation i Kommunstyrelsen med att likt revisorerna blicka framåt:

 • ”Finns det tänkbara alternativa användningsmöjligheter för Arenan i syfte att minimera den ekonomiska belastningen?
 • Finns det en möjlighet att hitta privata entreprenörer som är villiga att bedriva verksamhet i Arenan?
 • Finns det någon som vill dela ansvaret att driva Arenan med kommunen?”

Till sist en helt annan sak, fast det handlar också om revisorer. (Det är mycket revisorer på onsdag.)

De kommunala revisorerna riktar kritik mot Barn- och Ungdomsnämndens själva kärnverksamhet – en kritik som jag för övrigt helt kan instämma i:

skola_bort”Revisorerna är mycket oroade över att resultaten för Vänersborgs grundskolor inte förbättrats under de senaste tio åren. Att enstaka skolor uppnår sämre resultat än övriga skolor … detta tyder på att resursfördelningen ej sker utifrån elevernas behov. I revisionsrapporten Rektors styrning och ledning 2012 … förklarar ett flertal rektorer att brister i grundskolan som t.ex. att elev inte får det stöd de behöver eller låg IT-standard i ett flertal skolor beror på resursbrist.”

Det här har de styrande i kommunen haft kännedom om i många år. Utan att lyfta ett finger. Jo förstås, mini-alliansen ville lägga ner en massa skolor för några år sedan…

Inför KF: Revisorernas rapporter (1)

18 april, 2014 Lämna en kommentar

glad_paskPå onsdag efter alla ägg och all annan påskmat, så är det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas till sammanträde.

Ett antal rapporter från revisorerna ska behandlas.

Revisorerna granskar som bekant den kommunala verksamheten och ska se till att allt har gått rätt till. De ska också bedöma ansvarsfrågan.revisor2

I år har revisorerna stundtals varit mycket skarpa i sin kritik. Det hör till ovanligheterna. Undantaget är förstås för några år sedan, närmare bestämt 2010, då revisorerna granskade arenaskandalen. Konstigt nog drog revisorerna den gången slutsatsen att en hel nämnd inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Även de som hade röstat mot arenan, eller inte röstat alls, var ansvariga för skandalen. Den ”hela nämnden” var som bekant Barn- och Ungdomsnämnden… Ett mörkt kapitel i den vänersborgska revisionens historia…

Nu känns det lite grann som om historien upprepar sig… Fast i mindre skala.

ursand3_miniBarn- och Ungdomsnämnden får återigen kritik av revisorerna – det gäller hanteringen av Ursand. Revisorerna skriver att Barn och ungdomsnämnden:

”brustit i handläggningen som inte varit ändamålsenlig eller kännetecknats av en god intern kontroll.”

Kritiken sammanfattas i tre punkter:

 • ”Möten och överenskommelser/avtal mellan ägaren (Kommunen genom Barn- och ungdomsnämnden) och både den förra och nuvarande arrendatorn har inte dokumenterats och diarieförts på ett tillfredställande sätt.
 • Den ”Syn” (besiktning) som enligt avtalet skall göras gemensamt av parterna vid arrendets upphörande genomfördes aldrig 2011 och det upprättades således inget protokoll över objektets skick.
 • Ändå överlämnades en skrivelse från Barn och ungdomsförvaltningen till nämnden med förslag till beslut om överlåtelse av arrendet med en bedömning ”att nuvarande arrendatorn i allt väsentligt levt upp till våra förväntningar”.

Jag undrar om det verkligen är nämndens fritidspolitiker som är ansvariga, egentligen? Och är i så fall samtliga ledamöter ansvariga? Eller är det presidiet, som får betalt för sitt arbete? Eller är det, oh hemska tanke, tjänstemän?

sparNär det gäller den första punkten, så är jag ganska övertygad om att jag en gång i tiden satte revisorerna på spåren.

På våren 2012 dök det nämligen upp ett mail i kommunens diarium. Det var från Bert Karlsson och hans affärspartner Claes Bjerkne. Det var adresserat till förvaltningschefen på Barn och Ungdom, Kent Javette. I mailet beskrev Bert och Bjerkne flera möten med representanter från kommunen.  Det framgick ibland också när dessa möten hade hållits, och med vilka. Jag skrev därför till Barn- och Ungdomsförvaltningen och begärde att få dessa protokoll eller minnesanteckningar.

Förvaltningschefen gav mig ett svar:

”Svar: Från dessa träffar/möten finns inga protokoll”

blogg2Och då frågade jag ändå om ett möte mellan Bert och kommunen den 3 april 2012 där inte bara Kent Javette deltog, utan även kommundirektör Ove Thörnkvist… Jag skrev om detta i en blogg den 30 maj 2012 (”Bert och Ursand (1): Fort går det – men blir det rätt?”). Vad mer kunde jag göra? Det var ju inte jag som gjorde fel, det var ju… Men jag visste ju att åtminstone några av revisorerna läste min blogg.

Men det skulle jag tydligen inte ha gjort. Nu drar ju revisorerna slutsatsen att jag, tillsammans med resten av nämnden, ska få kritik för att möten inte dokumenterats… Möten där kommundirektören deltog…

Punkt 2 om besiktningen har jag svårt att förstå. För det första så står det i avtalet att kommunen hyr ut Ursand i befintligt skick. För det andra så fick nämnden på ett sammanträde våren 2012 reda på att det skulle göras en tillträdesbesiktning på Ursand. När besiktningen var klar skulle den delges förvaltningen.

ursand_besiktningJag läste besiktningsprotokollet när det blev diariefört. Det var daterat den 12 maj 2012. Till och med GT skrev den 14 maj om besiktningen (se här):

”Övertagandebesiktningen gjordes 12-16 maj av företaget Christer Plith Byggkonsult AB. Nu ska kommunen sätta sig ner med Bert Karlsson och reda ut vem som ska stå för vad.”

Vad menar revisorerna med att ingen besiktning har gjorts? Eller menar revisorerna helt enkelt, nu två år senare, att den gjordes för sent? Kanske är det så. Men då kan man väl ändå säga att ”de ansvariga” rättade till misstaget? Vilka nu de ansvariga är…? Fritidspolitikerna i Barn- och Ungdomsnämnden…?

För övrigt undrar jag hur en på byggnadstekniska frågor totalt okunnig utbildningsnämnd ska agera i ett sådant här läge. Gå på kurs?

Den tredje punkten… Ja, den är ju rätt tydlig…

”Ändå överlämnades en skrivelse från Barn och ungdomsförvaltningen till nämnden …”

Är det politikerna som revisorerna kritiserar? Egentligen?

Hur skulle det se ut om politikerna inte litade på tjänstemännen? Hur skulle det se ut om politikerna skulle göra egna utredningar vid sidan av tjänstemännen?

Det blir ett moment 22. Du är ansvarig som politiker om tjänstemännen gör fel. Men litar du inte på tjänstemännen så är det också fel. Och ifrågasätter du tjänstemännen, ja då…

Det känns inte riktigt som om Kommunallagen är helt modern i alla sina delar… Det kan vara riskabelt att vara politiker…

Nämnden beviljas dock, trots alla försyndelser, ansvarsfrihet…

BoCarlssonBo Carlsson har varit Centerpartiets starke man sedan åtskilliga år tillbaka, och tänker fortsätta att vara det i åtminstone 4 år till.

Bo Carlsson får en förödande kritik från revisorerna:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Det gäller investeringar i fibernät för datakommunikation. (Jag har skrivit om Bo Carlsson i två tidigare bloggar: ”Politiker kan också göra fel” och ”Bo Carlsson utan ansvar?”.)

Revisorerna drar följande slutsatser utifrån sin granskning:

 • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
 • Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
 • Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
 • Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

Läs punkterna igen. I synnerhet punkt 1 och 3. Långsamt…

fiberHär har nästan tre miljoner kronor utbetalats utan formella beslut eller att fakturor kontrollerats i tillräckligt omfattning. Och eftersom revisorerna skriver som de gör, så har Bo Carlsson tydligen inte heller kunnat leverera en hållbar och plausibel förklaring till sitt och nämndens beteende. Revisorerna har intervjuat Bo Carlsson innan de skrev sin rapport…

Visst använder revisorerna ett tufft ordval mot Bo Carlsson och Samhällsbyggnadsnämnden, men är det ändå inte så allvarligt att en ”beviljas-ej- ansvarsfrihet” åtminstone skulle kunna övervägas…?

Det tycker dock inte Centerpartiet.  I det stundande valet står Bo Carlsson återigen, som vanligt, överst på Centerpartiets valsedel. Bo Carlsson tycks precis som sina ladugårdskatter ha 9 liv.

Bo Carlsson och Samhällsbyggnadsnämnden beviljas, trots alla försyndelser, ansvarsfrihet…

glad_pask2Det känns inte riktigt som om Kommunallagen är helt modern i alla sina delar… Det kan vara alltför riskfritt att vara politiker…

Så efter att revisorernas kritik har behandlats i fullmäktige – så händer ingenting.

Och med de orden önskas alla en Glad Påsk!

Rapport 2 från BUN 15/4

16 april, 2014 Lämna en kommentar

protokollProtokollet från måndagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden justerades redan igår eftermiddag. (Du kan ladda ner det här.) Det gick snabbt. Kanske för snabbt.

Under ärendet ”Budget 2015”, som jag skrev mycket utförligt om igår (se här), står det under rubriken ”Barn- och ungdomsnämndens behandling av ärendet”:

”Vidare enas nämnden efter diskussion om ekonomiska resurser 2015, samt begäran om ramökning.”

Och sedan begärde nämnden en utökad ram om 15 Mkr till:

 • ”kompensation för utökat barnantal inom förskola och fritidshem
 • möjlighet till ökad personaltäthet inom förskolan och fritidshem
 • kompensation för utökade driftskostnader på grund av investeringar
 • ökad måluppfyllelse inom grundskolan.”

Det är ett bra beslut. Och jag kanske skulle nöja mig med det… Men jag kan inte låta bli en liten anmärkning.

lagerkransDet hör till vanligheterna att den som yrkar på något nämns i protokollet och också att innehållet i yrkandet beskrivs. Det görs inte denna gång. Och det tycker jag är lite märkligt. För det var ju faktiskt Vänsterpartiet som yrkade på de extra 15 milj kronorna som blev nämndens beslut… Det borde läsare av protokollet, t ex media, få reda på. Äras den som äras bör typ.

Men det var tydligen inte så som ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) uppfattade det hela. Eckerbom Wendel skriver:

”Nu uppfattade jag dig mer som att du hade ett inspel i nämndens diskussion.”

Inspel och inspel… När blir ett förslag ett inspel? Det låg ju faktiskt ett beslutsförslag på bordet, det som kom från förvaltningen (som var detsamma som kommunstyrelsens budgetramar). BUN fattade ett annat beslut. Och förslaget till detta beslut kom från… Bevisligen från Vänsterpartiet. Två förslag, ett beslut.

Marianne Karlsson (C), som var med på sammanträdet, skriver på Facebook:

”… eftersom nämnden antog ditt yrkande om 15 miljoner lade C inget eget yrkande.”

Men nu ska jag inte bråka mer. Timman var sen när beslutet fattades – och det är val i höst. Det skulle kanske inte se så bra ut för de nya moderaterna att de röstade på ett budgetförslag från Vänsterpartiet…

Barn- och Ungdomsnämnden behandlade en hel del annat under måndagens sammanträde. Här följer en liten sammanfattning.

kitchenNämnden fick information av två experter när det gällde planerna om den framtida nya organisationen för måltidsproduktionen i kommunen. Det var förvaltningschef Sophia Wikström och kostchef Anna-Karin Svensson som sammanfattade och förklarade det digra underlaget.

Jag skrev om detta i en tidigare blogg (se ”Ekonomi, kök och föreningsstöd”). Jag noterade emellertid några saker, som jag kanske inte nämnde tidigare.oden3

Kvalitén på maten kommer att bli bättre, eftersom mycket kommer att levereras från det nya ”Odens kök” i form av kyld mat. (Trots namnet ska det inte serveras enbart fläskkött… Och det är inte bara för att köket kommer att ligga nära arenan som maten är kyld…) Kyld mat innebär att man slipper långa varmhållningstider. Vilket i sin tur innebär att maten kommer att bibehålla näringsvärdena och dessutom bli smakligare.

Den totala investeringen för måltidsproduktionen beräknas uppgå till 82,1 milj kr. För hela kommunen. Hur stor kostnaden blir för BUN är dock ett frågetecken som återstår att räta ut. Utredningen anlägger inte heller några pedagogiska aspekter på måltidspersonalen i förskolor och skolor. Men det hade jag redan förstått.

personalNämnden fick också en verksamhetsuppföljning, ”Personal och kompetensbehov”.

Vänersborgs lärare är i hög utsträckning behöriga till att undervisa. 96% på F-6 och 91% på högstadiet har lärarexamen. Ett stort problem är emellertid att endast 66% av lärarna på F-6 och 48% på högstadiet har begärt ut sina legitimationer. Det är, eller snarare blir, ett stort problem både för de enskilda lärarna och hela organisationen. Från och med den 1 juli 2015 måste nämligen lärare ha legitimation för att sätta betyg…

Det är svårt att förstå varför de behöriga lärarna inte har skaffat sina legitimationer. I synnerhet som införandet av legitimation är ett krav som har drivits av lärarfacken, särskilt Lärarnas Riksförbund.

old_man2Det blir en del pensionsavgångar de närmaste åren. 21% av lärarna i F-6 är över 60 år och på högstadiet är motsvarande siffra 11%. Det betyder sammanlagt 37 personer. Det är därför viktigt att Vänersborg ligger i framkant när det gäller att rekrytera nya – och skickliga – pedagoger. Ett sätt, och antagligen nödvändigt sätt, är att erbjuda högre löner och bättre arbetsvillkor än andra kommuner, t ex en sänkning av undervisningsskyldigheten.

Ett annat sätt är att bereda plats för lärarstuderande att göra sin praktik i Vänersborg. Då kanske studenterna återkommer hit när de har tagit sin examen. Ett problem är bara att det innebär en massa merarbete för de lärare som tar emot dessa studenter. Ett merarbete som dessa lärare dessutom inte får betalt för… (I know…)

Nämnden fick också reda på det finns 9 förskolechefer i Vänersborg, som tillsammans ansvarar för 354 anställda. Det gör ett genomsnitt på 39 anställda per förskolechef. ”Spridningen” är dock stor. Någon chef basar över 50 anställda, en annan ansvarar för 29.

Det finns på motsvarande sätt 11 rektorer på grundskolan och 541 anställda. Varje rektor har i genomsnitt 49 anställda, men antalet växlar från 64 anställda till som lägst 34.

chefRent generellt så tror jag att cheferna i Vänersborgs skolor och förskolor ansvarar för väldigt många anställda, egentligen alldeles för många…

För att säkra tillgången och rekryteringen av bra förskolechefer och rektorer i framtiden, så tror jag att även arbetsvillkoren för dessa måste förbättras.

Svaret till Skolinspektionen blev som det framlagda förslaget. Några ledamöter var mycket exalterade över svaret. Det var inte jag. Men det beskrev jag i en tidigare blogg. (Se här.) Det betonades att förvaltningen ska göra en särskild satsning på de skolor som fick mest och tyngst kritik av Skolinspektionen, dvs Brålanda skola, Dalboskolan, Frändeskolan och Skerruds skola.

Och utifrån Skolinspektionens kritik lär den satsningen behövas.

Nu är det en månad kvar till nästa sammanträde… Med Barn- och Ungdomsnämnden alltså. Men det är bara en vecka till kommunfullmäktige…

Kategorier:BUN 2014

BUN 15/4: Budget 2015 (1)

15 april, 2014 Lämna en kommentar

sakta_hemEfter ett 8 timmar och 15 minuter långt sammanträde tågade trötta ledamöter i Barn- och Ungdomsnämnden sakta hemåt i den kyliga och sena natten… Klockan var 21.30. Måndagen den 15 april. 2014.

Det som upptog den största delen av det långa sammanträdet var hur nämndens budgetyrkande för 2015 skulle se ut. Ett yrkande som skulle lämnas först till budgetberedningen, för att sedan hamna i kommunstyrelsen. I juni är det slutligen kommunfullmäktige som fattar beslutet om pengar till Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN).

Den stora anledningen till att ärendet drog ut på tiden var att det var ganska illa förberett. Det var mycket ny information som presenterades. Och ny information ”vid sittande bord” är aldrig bra. Ledamöterna hinner inte läsa in sig ordentligt. Det blev inte heller bättre av att den styrande mini-alliansen (M, FP och KD) överhuvudtaget inte hade några förslag på hur nämndens prioriteringar eller beslut skulle se ut. Det är anmärkningsvärt!

Men det är klart, att styra Vänersborg har inte varit mini-alliansens starka sida…

hettIstället talade Gunnar Bäckman (KD), Lisbeth Brodin (M) och Kerstin Andersson (FP) sig varma för att, som Bäckman formulerade saken:

”Vi måste komma överens i BUN. Det måste bli politisk enighet. Vi måste glömma politik och använda sunt förnuft.”

Jag svarade att Vänsterpartiet alltid för en förnuftig politik… Och jag efterfrågade förslag. Men det fanns ju inte…

Noteras kan att representanterna från Socialdemokraterna (och Välfärdspartiet) sitter väldigt tysta i dessa de viktigaste diskussionerna på året. Och yttrar de sig, så är det till intet förpliktigande. Även om ett och annat roligt skämt kan höras från detta håll…

Samhällsbyggnadsnämnden hade gjort en djuplodande inventering på de fastigheter som Barn- och Ungdomsnämnden hyr. För de närmaste fem åren har Samhällsbyggnads kommit fram till att det krävs investeringar på 229 miljoner kr för förskolan och grundskolan för att uppfylla dels alla lagar och förordningar (typ ventilation, handikappanpassning, belysning, kök etc) och dels de verksamhetsbehov som finns (ex större efterfrågan på förskoleplatser).

I dessa pengar ingår då också 20 milj kr för den nya förskolan som ska byggas nästa år i kvarteret Hönan och en ny skola i Öxnered år 2019 för 90 milj kr.

tappa_hakanDet är nästan 140 milj kr mer än den investeringsram som BUN har fått sig tilldelad av Kommunstyrelsen…

På motsvarande sätt så behövs det investeringar i de lokaler, som Arena-Fritid hyr – på drygt 51 milj kr. (Arena Vänersborg inte inräknad.) Det är allt från att åtgärda bakteriella påväxter, vattenskador, ventilation och belysning på Idrottshuset, till ventilation och avfuktningsanläggning på Hallevibadet. Att anlägga konstgräs finns också med här, liksom omklädningsrum på Hallevi.

Kommunstyrelsen har lagt en ram på investeringarna på 30 milj kr…

Nu ska väl sägas att investeringar inte bara betalas det år de görs. Pengar lånas som ska amorteras och betalas ränta på etc. Det innebär att hyreskostnaden för BUN ökar (hyrorna betalas till Samhällsbyggnadsnämnden).

Hyreshöjningen för BUN skulle bli följande om alla investeringar genomfördes:

hyreshojning

Det är faktiskt inte så vansinnigt mycket pengar… Men som sagt, BUN spräcker investeringsramen med ganska många miljoner…. Och Kommunstyrelsen kräver alltså att BUN ska anpassa sig till ramarna.

ekvationVilket är en totalt omöjlig ekvation. Och om detta var BUN totalt enig. (Vilket i sig brukar vara en omöjlig ekvation…)

BUN fattade följande beslut om investeringsbudgeten:

”att möta anvisningarna om upprättande av investeringsbudget inom ram, genom att lägga investeringsbudget enligt bilaga A. Dock görs avsteg avseende investeringar i internt hyrda fastigheter. Investeringsbudget enligt bilaga A medför att:

 • Investeringar ej kommer kunna göras för att möta upp Skolinspektionens kritik angående digitala lärverktyg och skolbibliotek
 • Investeringar i internt hyrda fastigheter görs år 2015 med 41,5 Mkr, år 2016 med 21,9 Mkr, år 2017 med 62,5 Mkr, år 2018 med 10,9 Mkr och 2019 med 92 Mkr.
 • Investeringsnivån inom Arena – Fritid ger ej möjlighet att ta hand om det eftersatta underhållet, vilket nämnden bedömer som kapitalförstöring. Nämnden kan därför tvingas att stänga lokaler.

För att undvika ovanstående negativa effekter förordar barn- och ungdomsnämnden istället investeringsbudget enligt bilaga B.”

skollagenBilaga A innebär att BUN verkligen försöker hålla investeringsramarna som Kommunstyrelsen har gett. BUN tar det ansvar som fullmäktige har bestämt, nämligen att anpassa sin verksamhet och sina investeringar. Men BUN gör tydligt att detta innebär att situationen blir ohållbar. Och det vill inte BUN ta ansvar för typ. BUN vill inte ta ansvar för att Skollagen eller andra lagar och förordningar inte kan följas. Därför vill BUN att fullmäktige, i sista hand, ska besluta enligt bilaga B. Bilaga B är de investeringar som jag beskrivit ovan.

Med andra ord, bilaga A följer kommunens regler och bilaga B följer lagar och förordningar…

Tänk, samtidigt vill många partier investera i en osäker ny hamn i Vargön för hundratals miljoner kronor… Det får jag återkomma till. Det var en parentes.

Under diskussionerna förde Vänsterpartiet och Miljöpartiet fram att ”konverteringen” till konstgräs på Sörbyvallen skulle göras redan nästa år, inte 2018 som det stod i investeringsbudgeten. Tydligen var argumentationen väldigt bra. Hela nämnden gjorde detta förslag till sitt. Så i det förslag som BUN förordar, bilaga B, så finns Sörbyvallen med 2015. Men om  fullmäktige (så småningom) kräver att BUN ska följa investeringsramen (bilaga A), så blir det inte konstgräs på många, många år…

friidrott2När det gäller friidrottsanläggningen på Frendevi i Frändefors så satsas 800.000 kr nästa år (i både bilaga A och B). De här pengarna ska användas till att rusta upp anläggningen, så att det ska gå att träna och tävla där på ett vettigt sätt. Jag tror att vi kommer att få mycket för pengarna, även om de inte räcker till allvädersbanor… Tyvärr…

Och Hallevi ska äntligen få sina omklädningsrum nästa år!

Det var investeringarna det. Sedan skulle själva verksamheten diskuteras. Den är både lagstadgad och själva syftet med nämnden överhuvudtaget… Och det behövs en del pengar… Snällt sagt…

Även på detta område hade Kommunstyrelsen fattat ett beslut om pengaramar. Kommunstyrelsen har avsatt 10 milj kr till förskolan, inklusive fritids. Och det var ju glädjande. Men inte en krona extra hade avsatts av kommunala pengar till grundskolan… (Se mer på min förra blogg…)

Totalt oacceptabelt.

I vanlig ordning så fanns det inga förslag från den styrande mini-alliansen. Vilket faktiskt är häpnadsväckande. Inte heller det största oppositionspartiet Socialdemokraterna hade något förslag. Vilket också är häpnadsväckande. Förslagen från Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet lyste också med sin frånvaro.

V_logga_mindreVänsterpartiet hade ett förslag…

Jag redogjorde för bakgrunden. Hur kunskapsresultaten sjönk i Vänersborg. Om Skolinspektionens närmast förödande kritik mot några skolor. Att Vänersborg hamnade på femte plats från slutet när det gäller undervisningskostnaden per elev. Jag lyfte fram att mer ekonomiska resurser krävdes för att åtgärda detta, men också för att göra Vänersborg attraktivare som arbetsgivare för både lärare och rektorer. Jag påpekade att lärarfacken inte kan acceptera kommunstyrelsens budgetförslag.

Vänsterpartiet krävde ytterligare 15 miljoner kr i förhållande till kommunstyrelsens budgetförslag.

Och vet ni vad…?

Vänsterpartiets budgetförslag antogs enhälligt!

Hur var det kristdemokraten Gunnar Bäckman uttryckte det:

”…använda sunt förnuft.”

Och se, det gjorde alltså inte bara Bäckman – det gjorde hela nämnden!

ljusSedan kan man ju inte låta bli att fundera på hur mini-alliansens ledamöter (och i och för sig flera av de andra ledamöterna också) helt plötsligt ”ser ljuset” och helt plötsligt tar sitt förnuft till fånga.

Kan det bero på att det bara är några månader kvar till valet…

vindarna_blaser3Tyvärr är det nog mindre förnuftet som talar och mer valvindarna… Men jag tror att vänersborgarna genomskådar detta…

BUN var tvunget att motivera sitt budgetäskande på plus 15 miljoner kronor. Motiveringen låter ungefär så här (protokollet är inte justerat än):

 • ”Kompensation för ökat antal barn i förskola och fritidshem.
 • Ökning av personaltätheten på förskola och fritidshem.
 • Kompensation för utökade driftskostnader på grund av investeringar.
 • Mer resurser till grundskolan för ökad måluppfyllelse.”

Det var kanske inte den perfekta motiveringen, men eftersom alla ledamöter kunde enas kring den så var det inte mycket att diskutera.

Nu ska budgetyrkandena från BUN vidare. För att till slut, efter att ha varit i Kommunstyrelsen, landa i Kommunfullmäktige. Och det är mycket som kan hända innan det slutgiltiga beslutet fattas i juni. Det händer ju inte alltför sällan i Vänersborg att partier byter åsikt mellan nämnd- och fullmäktigebeslut….

glantanJag kan inte låta bli att avsluta med två små anmärkningar från mötet… Vid ett tillfälle undrade en ledamot om inte BUN kunde anordna förskola på Gläntan. Då sa ordförande Lena Eckerbom Wendel (M):

”Socialnämnden vill ha tillbaka Gläntan om två år sisådär.”

Jag kunde inte låta bli att ironiskt utropa:

”Vad då, är det ingen verksamhet i Gläntan just nu?”

Då sa Orvar Carlsson (KD), som inte riktigt uppfattade min ironi:

”Vet du inte att vi har lagt ner Gläntan?”

Jo då, det visste jag allt. Eller rättare sagt, att minialliansen tillsammans med Välfärdspartiet och Miljöpartiet har lagt ner Gläntan.

vfpMen kan inte Orvar Carlsson, eller någon annan för den delen, berätta för Morgan Larsson i Välfärdspartiet att demensboendet Gläntan faktiskt är nerlagt och att Morgan Larsson själv har deltagit i nedläggningsbeslutet?

Till sist.

Vid de sedvanliga partiöverläggningarna under en ajournering satte sig Miljöpartiet, i och för sig lite försiktigt och trevande, men ändå, tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Som det var före höstens budgetbeslut… Kanske ska man säga ”Välkommen tillbaka i gänget”. I varje fall om det innebär en förändrad politik…

Men jag tror ändå att jag avvaktar lite med mitt välkomnande…

Kategorier:Budget 2015, BUN 2014

BUN (14/4): Ekonomi, kök och föreningsstöd

13 april, 2014 1 kommentar

moneySå var det då dags. Imorgon måndag har Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) sammanträde. Som vanligt är föredragningslistan lång. Huvudpunkten är budgeten för 2015. Den skrev jag om i torsdags. Jag återkommer till detta i denna blogg också, där jag publicerar det yrkande Vänsterpartiet tänker lägga fram. Men till kommunens svar till Skolinspektionen tänker jag inte återkomma. Det går att läsa här.

Nämnden har fått en stor digital bibba med drygt 100 sidor om kommunens framtida kök – ”Måltidsproduktion inom skola och social omsorg”. Jag tror inte ens att jag vågar mig på att sammanfatta den. Jag återger det som troligtvis, antar jag, kommer att bli det beslut som fullmäktige fattar senare i år. (Är du inte intresserad, så hoppa över den kursiva text som följer…)

kitchenFörslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta utifrån bilagd kostutredning, daterad 2014·01·24

 • Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Socialnämnden att mottagningsenheterna inom vård och omsorg ställs om till beredningskök för kyld mat i enlighet med socialnämndens beslut 2006-03-30, § 59, att införa produktion med kyld mat till eget och särskilt boende.
 • Att notera att överföringen av samlad måltidsproduktion från Barn- och ungdomsnämnden redan beslutats av kommunfullmäktige 2004-10-19, § 77.
 • Att föreslå kommunfullmäktige att stadfästa kommunfullmäktiges beslut från 2004-10-19, § 77, att enligt tidigare utredning (Samordnad måltidsproduktion dnr 2004.276) flytta ansvaret för förskoleköken och dess personal flyttas över från Barn- och ungdomsförvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningens Kostenheten. Tid for genomförande föreslås till årsskiftet 2014/2015.

Under förutsättning av kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och Socialnämndens beslut följer enligt ovannämnda besluts förslag föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta:

 • Att förskoleköken upprustas efter gällande lagkrav.
 • Att genomföra om- och utbyggnad av Torpaskolans kök med produktionsköket Oden som skall bli ett multifunktionellt kök för normalkost och specialkost.
 • Att produktionen av normalkost för Frändefors och Brålanda flyttas till Solrosen.  Dalboskolans kök ställs om till beredningskök och dietkök. Rösebo skola och Ringhems äldreboende ställs om till beredningskök för kyld mat. Köken i Brålanda skola och Skerruds skola uppgraderas efter lagkrav.
 • Att genomföra ombyggnation och uppgradering till produktionskök på Öxnered skola, Mariedalskolan, Onsjöskolan, Rånnums skola och Granås skola.
 • Att genomföra anpassning av Restaurang 7:an för den produktion som kommer kvarstå enligt förslag.
 • Att mottagningskökcn på Norra skolan, Blåsut skola, Tärnan och Mulltorps skola uppgraderas till beredningskök.
 • Att investeringsmedel avseende åren 2015-2017 tas upp i kommande mål- och resursplan.

Slutsats
Utgångspunkter för förslagen kan sammanfattas i följande punkter:

 • Optimalt utnyttjande av kapacitet och resurser i produktionsköken
 • Samlad planering av investeringar för framtida behov
 • Anpassning produktions- och beredningskök enligt gällande lagstiftning
 • Säkerställd och förhöjd måltidskvalitet
 • Minskade transporter

Sammantaget är det projektgruppens uppfattning att de föreslagna förändringarna i sin
helhet kan bidra till att skapa en kvalitativ och kostnadseffektiv måltidsverksamhet i
Vänersborgs kommun.”

skolkokDet blir säkert bra… Med matproduktionen menar jag. Även om det känns som att de föreslagna förändringarna har en kraftigt ekonomiskt inriktad slagsida…

Rent spontant tycker jag också att det är synd att skolmåltidspersonalen, och särskilt den på förskolorna, ska föras över till Samhällsbyggnadsnämnden. Den här personalen har ofta en viktig pedagogisk roll för barnen och eleverna. (Precis som tidigare vaktmästarna, som nu är överförda till Samhällsbyggnadsnämnden.) Jag befarar också en ökad arbetsinsats för rektorerna, som möjligtvis ska förhandla med ännu fler.

Som tur är ska inget beslut fattas imorgon. Nämnden ska få tid att fundera ett tag. Beslutet fattas väl nästa månad kan jag tänka.

lokalFörvaltningen har inför sammanträdet tittat på förskolornas och skolornas investeringsbehov i lokaler. Utredningen har tittat på allt från ventilation och kök som behöver åtgärdas till behov av nya lokaler.

Och det är inga småsummor det handlar om… Investeringsvolymen beräknas uppgå till 235 milj kr… Det skulle betyda drygt 20 milj kr årligen i ökade hyror för BUN…

soccer2Ärende 7 – ”Regelverk för föreningsbidrag – anläggningsstöd, motionsspår och projekt”.

Det här är också ett tungt ärende, som jag inte vågar mig på att sammanfatta. Jag citerar beslutspunkterna rakt upp och ner – jag vet nämligen att jag har några läsare som har ett särskilt stort intresse för de här frågorna. (Och är man inte intresserad hoppar man i vanlig ordning över det kursiva…)

 • ”att införa ett anläggningsstöd som efter ansökan och dialog kan utbetalas till av kommunen godkänd förening som själv äger sin anläggning. Regelverk enligt bilaga 1.
 • att införa ett särskilt bidrag som efter ansökan kan att utbetalas till av kommunen godkänd förening som erbjuder kommunens invånare tillgång till  motionsspår/spontanidrottsplats i form av löpar- och skidspår. Regelverk enligt bilaga 1.
 • att införa ett riktat projektstöd som efter ansökan kan utbetalas till av kommunen godkänd idrottsförening som satsar på projekt som vänder sig till underrepresenterade grupper. Målet är att alla idrotter och aktiviteter sammantaget i Vänersborgs kommun i framtiden ska engagera fler barn och ungdomar av underrepresenterade grupper. Regelverk enligt bilaga 1.
 • att nytt regelverk enligt bilaga 1 ska gälla från den 1 januari 2015 och att ansökningsblanketter tas fram.
 • att Arena Fritids hyror enligt nu gällande regelverk ses över och höjs i genomsnitt med 15% från 1 januari 2015 i enlighet med regelverket i bilaga 1.
 • att ge förvaltningen uppdrag att teckna nya skriftliga avtal med alla föreningar, särskilt prioriterat skall vara föreningar som har någon form av hyresnedsättning kopplat till egeninsats eller annan samverkan. Detsamma gäller förening som i dag saknar avtal. Utfallet av pågående hyresförhandlingar efter samhällsbyggnadsnämndens övertagande av ansvaret för kommunens fritidsfastigheter och anläggningar ska beaktas.
 • att verksamhetschef kultur och fritid ges delegation att besluta och avtala om föreningsbidrag, lokalbidrag och projektstöd.
 • att fastställa reviderade regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun, se bilaga 2.”

papperÄr du ännu mer intresserad så kan du ladda ner bilaga 1 och 2 här (bilaga 1 på sidan 76 och bilaga 2 på sidan 78).

Som inte allt detta var nog så har nämnden också en ”plan för idrottsplaner” framför sig på bordet.

I den löpande texten så står det:

”I ett första skede är det befintliga grusplaner som kommer att konverteras till konstgräs och grusplanen vid Brålanda IP är en av de idrottsplaner som planeras få nytt underlag.”

bralandaifDet är ju glädjande att kommunens bästa damlag äntligen ska få riktiga träningsmöjligheter. I den medföljande tabellen till det här ärendet, som jag inte riktigt kan läsa och förstå, så står det också, tror jag, att denna ”konvertering” (kul ord) ska göras 2015. Det som gör mig lite konfunderad, det är att i förslaget till investeringsbudget, som är en av de andra punkterna på mötet, så ska inte pengar (3,5 milj kr) avsättas till Sörbyvallen förrän år 2018…

I ”planärendet” står det inget om att Frendevis friidrottsanläggning ska göras i ordning, men i ovan nämnda investeringsbudget avsätts 800.000 kr till Frendevi år 2015…

Lite märkligt. Jag får fråga om detta.

I min förra blogg, så skrev jag om budgeten för 2015. (Se ”Det närmar sig ett nytt BUN-möte”.) Det är alltså dags för BUN att ”äska pengar” för budgetåret 2015.

budgetHär nedan återger jag hela Vänsterpartiets yrkande för BUN:s budget 2015. Det gör jag av den anledningen att politik inte ska vara något ”tjuv- och rackarspel” för de invigda. Som det ofta har varit i Vänersborg. Politik är till för Vänersborgs kommuninvånare. Den ska föras i det offentliga rummet, inte bakom skål och vägg. Då får vänersborgarna kunskap om var partierna står i olika frågor, och dessutom tillfälle att komma med synpunkter – innan besluten. (Även om det här blev i senaste laget…)

Här kommer yrkandet, okursiverat…

Yrkande – ärende 9: Budget 2015 — Mål och resursplan 2015-2017

Det finns hur många dokument som helst som stakar ut målen för grundskolan i Vänersborg. I Mål- och Resursplanen står det t ex:

”I Vänersborgs kommun ska alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, ges goda kunskaper, meningsfull fritid och personlig utveckling.”

Men alla fina papper till trots så har fortfarande grundskolan i Vänersborg en, som det tydligen heter på någon slags nysvenska, ”stor utvecklingspotential”. Det kan man se genom att t ex studera åk 9:s betygsresultat. Det är på sätt och vis en sammanfattning av Barn- och ungdomsnämndens verksamhet.

clip_image002

Alla kunskapsresultat (utom ett) i åk 9 har blivit sämre jämfört med 2012. Dessutom skriver Barn- och Ungdomsförvaltningen:

”Flickor får bättre resultat än pojkar, elever som är födda i Sverige har bättre resultat än barn som inte är födda i Sverige och elever med välutbildade föräldrar har bättre resultat än elever med lågutbildade. Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att likvärdigheten i Vänersborgs kommuns skolor, förskolor och fritidshem inte är tillräcklig.”

Det är på ren svenska, kris i den vänersborgska skolan.

Det är inte bara eleverna som utvärderas. Även Vänersborgs kommun har blivit det. Skolinspektionen tar upp kritik som för några skolor inte är nådig. En del av kritiken från Skolinspektionen borde få vilken politiker som helst i Vänersborg att häpna. Skolor i Vänersborg ska inte behöva få kritik av det systematiska kvalitetsarbetet eller att barnen inte får det stöd de har rätt till eller att det är brister i planerna mot kränkande behandling eller att det är brister i åtgärdsprogrammen eller att lärare inte anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och tänkande eller att elever inte får stimulans att nå längre i sin kunskapsutveckling.

I Rapport kunde man den 3 april se ett inslag där en jämförelse mellan kommunerna hade gjorts när det gällde undervisningskostnad per elev 2012.

Vänersborg hamnade på femte plats från slutet… Undervisningskostnaden per elev låg på 38.000 kr. Det var ungefär hälften av vad de kommuner använde som låg i topp på listan…

Vänersborg skulle behöva satsa rejält på grundskolan. I det budgetförslag som ligger görs ingen satsning alls från kommunens sida.

Den 1 november 2013 var 1.035 personer anställda i Barn och Ungdom. Det är en ökning med 50 personer jämfört med året före. Det kan dock vara bra att ha i minnet att år 2008 betalades löner ut till 1.459 personer…

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är inte överens med arbetsgivaren om förslaget till budget för 2015. De skriver:

”Vi anser att Barn- och ungdomsnämnden måste äska mer resurser till verksamheterna så att personalen ges reella möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag i en god arbetsmiljö. För att åtminstone säkerställa dagens kvalitet i verksamheterna måste det tillföras ytterligare medel.”

Vänsterpartiet är inte heller överens. Vi anser också att verksamheterna måste tillföras ytterligare medel.

Lärarna skulle behöva ha mer tid till att förbereda och efterarbeta undervisningen, till formativa samtal med eleverna etc, samtidigt som rektorerna skulle behöva frigöra tid för att utöva sitt pedagogiska ledarskap.

Det behövs mer ekonomiska resurser till ett litet men ändå ökande elevantal. Det behövs mer resurser till de allt större förberedelseklasserna. Det behövs pengar till undervisningsmateriel och IT. Det finns stora behov av fler speciallärare, specialpedagoger och elevassistenter. Det behövs mer pengar för att finansiera redan fattade beslut som inrättandet av förstelärartjänster (6-7 milj), skolskjutsar och en ny tillsynsorganisation – och till Väne Ryr. Det har också diskuterats om en särskild satsning på Torpaområdet. Och vart tog de digitala skolbiblioteken (8 mkr) vägen?

Vänsterpartiet ser med glädje på den ekonomiska satsning på förskolan och, enligt uppgift, fritidshemmen som finns i det liggande förslaget och stödjer detta helhjärtat.

Vänsterpartiet vill redan 2015 också se en upprustning av friidrottsanläggningen på Frendevi i Frändefors och anläggandet av en konstgräsplan på Sörbyvallen i Brålanda.

Det skulle behövas mer pengar till Ungdomsverksamheten. De skulle kunna användas till att exempelvis öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och Sommarscen på Sanden

Kommunens verksamheter är viktigare än ett överskott i resultatet!

De senaste åren har Vänersborgs kommun som helhet gått med ”vinst”. Det kan vi se i nedanstående diagram.

clip_image002

Det är svårt att formulera en exakt summa i yrkandet. En ordentlig satsning på barnen, eleverna och ungdomarna är dock nödvändig för att göra Vänersborg till en attraktiv och hållbar kommun i alla delar, hela livet.

Vänsterpartiet är berett att finansiera satsningar i förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten genom att ta resultatutjämningsreserverna i anspråk. Vi är inte heller helt främmande för att ta till en mindre skattehöjning om det krävs.

Vänsterpartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 15 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2015 till grundskolan och ungdomsverksamheten i förhållande till kommunstyrelsens budgetförslag.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2014
%d bloggare gillar detta: