Arkiv

Archive for april, 2014

Vi ställer inte upp för Karlsson

30 april, 2014 Lämna en kommentar

V_logga_mindreIdag publicerar TTELA Vänsterpartiets svar på Bert Karlssons debattartikel i lördags.

Vi ställer inte upp för Karlsson

Bert Karlsson har i en debattartikel i tidningen TTELA haft synpunkter på Vänsterpartiets agerande i frågor som berör hans verksamhet på Ursands camping. Det är korrekt att vi har uppmärksammat frågan från första början.

Bert Karlssons första kontakter med kommunen vållade frågetecken. Vi begärde i en motion ”Ordning och reda på Ursand”. Idag kan vi konstatera att revisorerna, som har kommunfullmäktiges uppdrag att granska förvaltningarna och nämndpolitikernas agerande, har gett oss rätt.

Ett campingområde kan utvecklas på olika sätt. Vi visste om att Ursands camping inte hade bästa kvalitet och högsta standard men frågan prioriterades inte av oss. När Bert Karlsson nu investerar på Ursand så kan han göra detta inom ramen av arrendeavtalet. Vi anser dock inte att allehanda plast och annat påfund stämmer överens med vår bild av en badstrand i ett naturskönt område. Om barnfamiljer med egen matsäck vill ha en dag vid stranden, så finns idag på Ursand ett antal avgiftsbelagda attraktioner som kan vara nog så frestande och kostsamma.

Därutöver saknar vi förståelse varför en enskild entreprenör tror sig kunna tolka lagstiftningen om bygglov och strandskydd på sitt eget sätt.

Argumentet att ”satsa egna pengar” är märkligt, vad annars? Vi irriteras över att den mindre andelen av Bert Karlssons medel kompletteras med en större del kommunala pengar som spenderas vid sidan om prioriteringslistan.

Vår huvudinvändning: I olika dokument har Bert Karlsson gjort klart att hans intresse i campingen på Ursand är ett annat. Bert Karlsson vill bygga bostäder. Han vill förändra natur- och rekreationsområdet runt Ursand på ett sätt som vi inte ställer upp på.

Vänersborgs kommun måste använda skattebetalarnas pengar förnuftigt. Det finns betydligt viktigare saker att prioritera än en utbyggnad av Ursand.

Hamnen i Vargön – en ny arena? (1/2)

29 april, 2014 8 kommentarer

hamnbild2Vänersborgs kommun står inför stora investeringar de närmaste åren. Barn- och Ungdomsnämnden behöver fräscha upp, bygga om och bygga nytt när det gäller både förskolor och skolor. Idrottsanläggningar behöver renoveras. Socialnämndens verksamhet kräver allt mer pengar. Nämnden behöver bygga ut och renovera äldreboenden. Samhällsbyggnadsnämnden ska förutom att hålla gator och vägar i ordning fortsätta utbyggnaden av VA-nätet, i Dalsland, Nordkroken och Gardesanna, underhålla fastigheter och bygga gång- och cykelvägar…

Det finns mängder med skriande, grundläggande behov som måste tillfredsställas!

I detta läge läste vi i TTELA förra onsdagen:

”Flytt till Vargön kommer närmare”

En ödesdiger rubrik. Den ger mig rysningar…

vargon_hamnHamnen i Vargön har alltså blivit aktuell igen. Ärendet var uppe nu senast i Samhällsbyggnadsnämnden. Tio av elva ledamöter beslutade att ställa sig bakom ett förslag att flytta hamnen i Vänersborg till Vargön. Det är framför allt Socialdemokraterna och Centerpartiet som har varit drivande. I många år. Nu tycks de ha fått med sig både Moderaterna och de andra partierna på tåget.

Det tycks bara vara Vänsterpartiet som vill ge förslaget båten…

En flytt av hamnen från Sanden i Vänersborg till Vargön handlar om investeringar i mångmiljonklassen… Och då menar jag verkligen mångmiljonklassen. I arenaklass!

Till underlag för Samhällsbyggnadsnämndens beslut att fortsätta arbetet med att flytta hamnen ligger en skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den pekar, naturligtvis, på ett antal fördelar med en flytt.

Det största skälet är att det är betydligt miljövänligare att transportera gods sjövägen än med lastbilar. Och det är ju sant. Man menar också att en hamn i Vargön skulle minska lastbilstrafiken genom Vänersborgs centrum. Och det är ju också sant.

Till skillnad från den nuvarande hamnen på Sanden i Vänersborg skulle det i Vargön också finnas en potential att kunna utveckla godstrafikverksamheten. Detta genom att hamnplanen kan göras dubbelt så stor jämfört med Sanden. Ja, även det är sant.

Förvaltningsskrivelsen nämner också att det finns också två optionsavtal på området, ett med Re:Newcell och ett med Vattenfall för värmeanläggning. Båda företagen sägs vara mycket posi­tiva till en etablering av hamnverksamhet på området. I skrivelsen från förvaltningen sägs det också att Yildirim Group of Companies, ägare till Vargön Alloys AB, uttryckt en vilja av att medfinansiera hamnen. Det här är väl tveksamt om det är sant.

Det är vad jag kan se de skäl som nämns för en flytt av hamnen från Vänersborg till Vargön. Förutom då också att hamnområdet på Sanden skulle kunna användas till bostäder.

pengar4Och visst, det finns fördelar med allt. Det är bara några små aber… Det finns en del frågetecken. Och man får ingenting gratis…

Förvaltningen tar själv upp flera av frågetecknen i sin skrivelse.

”Bertil Hallman har gjort en stråkstudie där Trafikverkets bedömning är att byggnation av ny slussled innan 2030 är den enda möjligheten att bibehålla och utveckla Vänersjöfarten.”

Utredningen ger slussarna i Trollhättan en teknisk livslängd fram till 2030 – därefter måste antingen nya slussar finnas på plats. Eller Vänersjöfarten upphöra.

Men:

sluss”I förslaget om nationell plan för transportsystem 2014-2025 finns inga investeringar för Göta Älv/Trollhätte kanal.”

Trollhätte kanal nämns på två ställen på var sin halv rad i utredningen.

Bara detta ”lilla” frågetecken är enligt min mening skäl nog att inte flytta hamnen i nu-läget. För vad ska Vänersborg med en hamn till om fartyg inte längre kan trafikera Göta Älv?

Men det finns fler frågetecken…

Förvaltningsskrivelsen:

bridge2”Hur den framtida Vänersjöfarten kommer att se ut är svårt att sia om. Stora faktorer påverkar dess framtid: Inre vattenvägar, ombyggnad av slussarna samt Göteborgs planer att bygga en Hisingebron låg kommer bli en flask­hals för Vänersjöfarten.”

Det handlar om att Göteborg vill ersätta Göta Älv-bron med en ny och lägre bro. En sådan bro kommer att bli ett trafikhinder med stor negativ påverkan på Vänersjöfarten.

Behövs det fler skäl till att åtminstone avvakta med ett flytt av hamnen till Vargön? Det finns fler skäl…

Förvaltningen skriver:

”På senare tid har transporterna minskat på grund av nedläggningen av Holmen Paper och minskad produktion vid Vargön Alloys AB. Transporter till och från Vargön Alloys AB sker idag övervägande med lastbil och med fraktfartyg via Göte­borg och Uddevalla hamnar.”

Och av detta ska man dra slutsatsen att hamnen ska flytta?

Det finns inga siffror på omfattningen av båttrafiken i utredningen. Av någon anledning. Det bör ju vara en väsentlig information. Av i det närmaste avgörande betydelse. Kan man tycka…

Därför skrev jag till VD:n för Vänerhamn Göran Lidström och frågade. Följande tabell ger de korrekta siffrorna:

hamnsiffror2

Måndagen den 15 dec 2008 kl 13.47 tillverkades det sista papperet på Holmens bruk. Det syns genom den enorma nedgången i både fartygsanlöp och godsvolym som skedde år 2009. Under de senaste åren har sjötrafiken återhämtat sig något. Men notera: Som mest har i genomsnitt 2 fartyg i månaden anlöpt hamnen i Vänersborg under ett år!

Två fartyg i månaden!

Jag kunde för övrigt inte låta bli att göra ett diagram av tabellen.

hamnsiffror

Det kommer fortfarande bara två fartyg i månaden till hamnen i Vänersborg…

”Hur den framtida Vänersjöfarten kommer att se ut är svårt att sia om.”

Vad är det som säger att kurvorna ska brytas och sjötrafiken öka dels i Vänern och dels till en hamn i Vänersborg i framtiden?

vantaTittar man sammanvägt på ovanstående frågetecken så inser väl alla att det inte är läge att flytta någon hamn. Det handlar väl snarare om det behövs en hamn överhuvudtaget i Vänersborg.

Jag kommer med ytterligare en blogg i ämnet inom kort. Det finns mer frågetecken att ta upp. Och så var det ju detta med kostnaderna…

.

Andra delen återfinns här: ”Hamnen i Vargön – en ny arena? (2/2)

Kategorier:Hamnar

Besök på Berts Ursand

27 april, 2014 Lämna en kommentar

Det var väl inte många som undgick Bert Karlssons debattartikel i TTELA igår. (”Dags att syna politikerna i Vänersborg”) I debattartikeln inbjöd Bert Karlsson mig och övriga vänersborgare att komma upp till Ursand idag söndag.

Så jag åkte dit.

På parkeringen mötte jag för övrigt en annan av Vänersborgs kommuninvånare som ligger i fejd, inte med Vänsterpartiet, men med Byggnadsnämnden – Magnus Larsson från Sikhall.

bert_magnus3Bert Karlsson var på ett strålande humör i det strålande vädret. Han tog hjärtligt emot de vänersborgare som hade hörsammat hans inbjudan. Och inte minst mig. Faktiskt. Han sa att han uppskattade min närvaro och att jag ville lyssna på honom och se vad han hade gjort och ville göra på Ursand.

Och det var ju snällt sagt.

Bert erkände samtidigt att han inte hade läst min blogg, vilket får mig att undra vem det då var som fick honom att skriva som han gjorde i debattartikeln…

Det är svårt att inte bli imponerad av Berts entreprenörsanda. Planerna, idéerna, kreativiteten, visionerna, optimismen – det smittar, och imponerar.

Bert tog med oss på en vandring och berättade om sina planer för Ursand.

ursandstraskI det här träskområdet, som Bert kallade det, ville han utöka campingen. Det ligger ett stenkast från vattnet. Det fick han inte för Byggnadsnämnden, vilket han ironiserade över. Det var ju bara ”träsk”. Och på sätt och viss kan jag hålla med Bert, men samtidigt så är det viktigt med öar av ”vild natur”, inklusive ”träsk”, för att behålla områdets karaktär.

Det får ju inte heller bli så att först huggs träden ner, och så kommer campingvagnarna, sedan förtält, och staket – och vips så är grönområdet ”privatiserat”.

ursandsvikKanske skulle det gå att kompromissa? Kanske skulle det gå att ”bygga” mer åt sidan än mot vattnet?

I den lilla viken mellan ”träsket” och restaurangen vill Bert bygga sjöbodar. Han nämnde att ett av kommunalråden i Vänersborg var mot att han byggde på Ursand, men samtidigt hade köpt en sjöbod i Mellerud… (Det finns inga vänsterpartistiska kommunalråd i Vänersborg.)

Bert delade ut en bild på hur han hade tänkt sig att det kunde se ut.

ursand_stugvision

Sjöbodar kombinerat med en båthamn? Nu ser väl ”husen” på bilden lite väl stora ut och kanske inte så vackra… Men kanske en arkitekt skulle kunna få det snyggt?

Jag vet inte. Det är väl med detta som med ”helheten” – det gäller att göra en avvägning mellan vänersborgarnas intresse av att bevara natur- och rekreationsområdet och Berts intresse av att locka turister. Och att sälja eller hyra ut sjöbodar.

Fast jag tvivlar på att vattnet tillhör det som Bert arrenderar. Jag tror nästan inte det.

ursand_talt

I området på andra sidan stranden ville Bert sätta upp ett stort tält som såg ut som, sa han själv, som en ”upp-och nedvänd-båt”. Det hade han inte fått strandskyddsdispens för.

Området ligger lite utanför där allmänheten vistas. Kanske skulle det vara möjligt med en kompromiss? Fast jag har en liten farhåga när det gäller Berts tält. De som står vid vägen är ju inte direkt snygga…

Och det är mycket som inte är speciellt snyggt på Ursand. Jag skrev om det i gårdagens blogg. (”Bert Karlsson och Ursand”) Plast och gummi, ”bojort” och kapell, tvåvåningshus och olikfärgade stugor…

Å andra sidan finns det naturligtvis människor som tycker annorlunda. Och vissa hävdar, som några moderater på plats, att Byggnadsnämnden och -förvaltningen inte borde ha några synpunkter på det estetiska. Fast visst måste de ha det…

Hur som helst. Det bor förvånansvärt många campare på Ursand. Redan. Och de ser definitivt ut att trivas… Så några tycker uppenbarligen att Berts Ursand är en positiv plats och en positiv upplevelse.

Jag tycker att det borde gå att göra en avvägning och kombinera Berts entreprenörskap med kommunens/vänersborgarnas intressen till en för både parter gemensam vinning.

Det ligger dock i fatet på Bert, att det finns kommuner som bittert ångrar samarbetet med honom. Och när Bert berättar för alla som vill lyssna, att han har investerat 20 milj kr i Ursand, så är jag inte riktigt säker på att jag tror honom… Jag kan inte hjälpa det, men jag får en misstanke, rätt eller fel, om att Bert ”breder på” för den händelse att han drar sig ur hela Ursands-projektet. Då vill han ha ”tillbaka” pengarna – av kommunen.

bert_bokDet här har jag inget belägg för, jag vill betona det. Det är bara en känsla… Jag kanske är väldigt orättvis. Och jag fick ju faktiskt en signerad bok av Bert…

Med undantag av sjöbodarna, så pratade Bert inget om bostäder eller bostadsrätter idag. Jag vet inte riktigt varför.

Kategorier:Ursand

Bert Karlsson och Ursand

26 april, 2014 4 kommentarer

bert3Bert Karlsson har en debattartikel om Vänsterpartiet, Lutz Rininsland och mig idag, som av en händelse på självaste ”Världsdagen för intellektuell äganderätt”, i TTELA (se här!).

Jo, den Bert…

Och den Bert tillmäter Vänsterpartiet, och faktiskt också min blogg, en mycket stor betydelse. Jag önskar att det vore sant. Men som så mycket annat som Bert skriver och säger, så är det inte det…

Bert utgjuter sig över Vänsterpartiets agerande. Det finns liksom ingen hejd på allt elände vi i Vänsterpartiet har förorsakat honom. Och kommunen.

Bert Karlsson skriver:

”Där sitter Stefan Kärvling och Lutz Rininsland och sprider rena lögner, bland annat på en blogg. Genom åren har de drivit en hetsjakt, förföljt kommunen och ansett att varenda agerande från tjänstemännen varit fel.”

ursand_gummiDet här är inte heller sant. Jag vet inte riktigt vilken blogg han har läst. Den 28 juni 2012 skrev jag t ex:

”Det blir enligt min mening bättre än det var tidigare – för både turister och vänersborgare. Fastigheterna, som har varit i stora behov av renoveringar, har rustats upp. (Ursandsstugan blir riktigt fin!) Området har dränerats, vilket borde ha gjorts för många år sen. Visst, det finns några ganska missprydande tält, hopptorn, bassänger etc i plast. Men vad då? Att anordna aktiviteter både för barn och vuxna är väl helt i sin ordning?
När det gäller själva exploateringen, utseendet etc kan jag alltså inte se några problem. Tvärtom. Äntligen rustas Ursand upp! Och stranden är inte på något sätt ”avstängd” för de badande. Allmänheten har alltså fullständig tillgång till stranden. Det jag tyckte var bra var också att gräsytan ovanför stranden har stängts av för campare.”

Det var för nästan 2 år sedan. Tyvärr kan jag inte stå för detta idag. Bert har forslat dit ytterligare grejer och nu tycker jag inte längre att ”infernot” av all plast och allt gummi är i sin ordning. Det borde åtminstone flyttas bort från det ”centrala” Ursandsområdet.ursand_bojort

Det har också hänt mycket mer på Ursand sedan jag skrev raderna ovan. Och sällan till det bättre. Visst, det håller på att byggas en gång- och cykelväg och det ska anläggas nytt VA. Det är bra. Det är dock kommunen som gör det. Men visst är det bra att Bert är med och betalar. Jag håller dock med Håkan Lind, som i onsdags skrev i sin ledare i Vänersborgaren:

ursand_bojort2”Men någon måste berätta för de som driver anläggningen att det måste finnas en gräns för de smaklösheter som man släpar dit.”

Håkan Lind reagerar särskilt på:

” … en bojortliknande farkost med en så kallad galjonsfigur i stäven som föreställde en sminkad ko med attribut som jag saknar ord för att beskriva.”

Finns det någon som kan kalla denna farkost snygg…? Eller att den passar i området…?

ursand_husDet är också missprydande tycker jag med alla små hus som står högt och lågt överallt i naturen i olika former och i olika färger. För att ”krönas” av kapellet och de fyra tvåvåningshusen med namn på artister ur Berts eget musikstall.

Och en minidjurpark mitt vid vägen, så att alla allergiska barn tvingas ta en omväg ner till stranden…ursand_priser

Nä, det är nog så att Bert håller på att förstöra Ursands karaktär av ett natur- och rekreationsområde för vänersborgarna till förmån för ett jippo för turister.

Jag vet för övrigt flera ortsbor som redan nu börjar undvika Ursand. Särskilt barnfamiljer. Allt har ju kommersialiserats och kostar pengar. Många barnfamiljer har helt enkelt inte råd att betala för alla ”attraktioner”. Så hellre än att göra barnen besvikna, så åker de till Sikhall, Nordkroken eller Gardesanna.

Hade Bert hållit sig till campingen hade nog det mesta gått att lösa, trots allt, men Berts uppfattning om en camping är inte densamma som min. Eller Vänsterpartiets. I Berts planer för Ursands camping ingår också att bygga bostäder (bostadsrätter). Det skulle i så fall bli den verkliga dödsstöten för området och dess ursprungliga karaktär.

”vi [har] sökt bygglov på rena träskområden”

Skriver Bert i debattartikeln. Det är väl ett typiskt ordval från Bert Karlsson. Bert syftar antagligen på naturreservatet…

Bert Karlsson måste precis som alla andra acceptera och följa de lagar och förordningar som finns. Bert och Bjerkne har inte alltför sällan byggt först och frågat sedan. Inte bara en gång utan flera. Det är väl nästan så att man kan säga att det är satt i system.

ttela_bertSällan har väl detta tydliggjorts som i TTELA den 15 mars i år:

”Trots att Ursands camping saknar både dispens för strandskydd och bygglov är kapellet redan på plats. Ändå väljer byggnadsnämnden att inte agera.”

Kommunen i sin tur har alltså tummat på både regler och lagar för Bert Karlssons skull. Vilket Byggnadsnämnden sällan gör för kommunens egna invånare…

Jag tror att risken är stor, att får Bert som han vill, så kommer kommunen att stå för en massa kostnader och Bert håvar in vinsterna. Och det är naturligtvis inget fel sett ur Berts synvinkel – han är en entreprenör som ska tjäna pengar. Men sett från kommunens sida så måste försiktighet iakttas med alla pengar. Vänersborg har betydligt viktigare saker att prioritera än en utbyggnad av Ursand.

Kategorier:Ursand

Kommunfullmäktige 23 april 2014

23 april, 2014 2 kommentarer

revisorIdag behandlade kommunfullmäktige ett antal rapporter från revisorerna. Jag har behandlat rapporterna i två ganska utförliga bloggar och hänvisar till dem för mer information i sakfrågorna. (”Revisorernas rapporter (1)” och ”Revisorernas rapporter (2)”.)

Vänsterpartister gick, som vanligt, upp och kommenterade rapporterna. Lutz Rininsland tog i ett anförande upp revisorsrapporten om Bo Carlsson (C) och fiberdragningen på södra Dal. Rininsland var lika skarp som revisorerna var. Revisorerna hade ju skrivit:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Rininsland frågade revisorerna om ”tiden”. Revisorerna hade ju undertecknat sin rapport den 3 april. Då hade fortfarande inte Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, från det sammanträde då nämnden hade behandlat rapporten, vunnit laga kraft. Rininsland undrade därför vad den föreslagna ansvarsfriheten för Bo Carlsson var värd.

Revisorernas ordförande Benny Jonasson ”lugnade” dock Rininsland med att säga att frågan inte var avgjord än. Revisorerna ska ställa ytterligare frågor om fiberdragningen och vad som försiggått kring den. Deras arbete fortskrider med andra ord på den här punkten. Och det tror jag är alldeles nödvändigt. Vem vet vad som kan ligga nedgrävt tillsammans med fibern i Centerns starka fäste i södra Dalsland…

bitterBo Carlsson var inte på plats på dagens sammanträde. Marianne Karlsson (C) däremot gick upp långt senare i frågan om VA-nät i Sannebo – en helt annan fråga alltså. Hon visade då prov på en djup bitterhet. Karlsson sa:

”I samband med VA-utbyggnaden dras fiber. Det blir väl något för revisorerna att ta tag i…”

I vissa centerkretsar kan inte Bo Carlsson göra fel…

Jag gick upp och tog upp revisorernas kritik av Byggnadsnämnden. Jag menade att den i och för sig hårda kritik som revisorerna lämnade på Byggnadsnämnden ändå sköt över målet. För många vänersborgare är de avslag som de får på sina bygglovsansökningar en långt viktigare fråga. Byggnadsnämnden, och Byggnadsförvaltningen, vill sällan eller aldrig föra en dialog om hur saker kan lösas på ett bra sätt för alla parter. Istället upplever vänersborgarna att Byggnadsnämnden, och Byggnadsförvaltningen, letar och tolkar paragrafer enbart för att kunna neka bygglov.

Jag tog också upp att många invånare reagerar på den brist på lika behandling som de upplever, t ex Andersson på Nordkroken jämfört med sina grannar, Sikhall jämfört med Ursand, Gardesanna jämfört med Sannebo…

Peter Göthblad (FP), Byggnadsnämndens ordförande, kände sig manad att bemöta min kritik:

”Vi har till största delen nöjda kunder.”

betongblandareNoteras kan att det var väldigt få andra som gick upp i ärendet. Inga socialdemokrater eller centerpartister till exempel. Det tycks som om de gamla betongpartierna oftast vill tysta ner kritik. Då finns den inte, typ…

Även Ernst & Youngs rapport om arenaskandalen behandlades.

Lutz Rininsland (V) betonade att det inte var fråga om att någon av de ansvariga inte kände till kommunens regelverk kring upphandlingar eller beslut. Som Ernst & Young, och en del andra, ville få det till. Rininsland menade att agerandet från S Anders Larsson och de andra ansvariga var helt medvetet. Hade de inte brutit mot regler och lagar (ex lagen om offentlig upphandling, LOU), så hade det inte blivit det bygge som S Anders Larsson och andra i den inre kretsen eftersträvade.

Gunnar Lidell (M) försvarade på sätt och vis utredningen:

”Jag hade hoppats på ännu tydligare och knivskarpa slutsatser, men nu har vi inte fått det.”

Och med det skulle vänersborgarna nöja sig. Typ. Tyckte Lidell.

gnallKurt Karlsson, ensam sverigedemokrat på plats ikväll, tyckte att hela arenadebatten var negativ. Inte arenan alltså, utan själva debatten. Karlsson spetsade till det:

”Jag är trött på gnället från visst håll.”

Det är tydligen bara Kurt Karlsson som får gnälla… Dock inte på arenan då. Bara på andras ”gnäll” om arenan…

Det blev tyst när en av de ansvariga för arenaskandalen begärde ordet. Ja, det är ju faktiskt så att Lars-Göran Ljunggren (S) har ”tagit ansvaret” för det skedda. Fast när Lutz Rininsland en gång i tiden frågade Ljunggren i fullmäktige vad han menade med att ”ta ansvar”, så sa Ljunggren att han betalade skatt som alla andra… Ljunggren har som bekant också lovat att lägga alla papper på bordet.

Förväntningarna kom på skam. Det blev ingenting med något av det. Till allas besvikelse…

Det enda Ljunggren sa från talarstolen var att han inte alls hade vägrat att bli intervjuad av revisorerna från Ernst & Young. De skrev ju i sin rapport att Ljunggren hade avböjt att bli intervjuad.

Lutz Rininsland (V) dundrade:

”Jag accepterar inte vad du säger Ljunggren. … Du hade alla möjligheter att vända dig till revisorerna.”

James Bucci var en av dem som hade intervjuats av Ernst & Young. Bucci sa:

”Jag blev intervjuad. Det var inget problem att få till stånd en tid. Det fungerade hur bra som helst.”

sisyfosKonstigt att det strulade just när Ljunggren och Marie Dahlin (också S) skulle bli intervjuade av revisorerna… (S Anders Larsson ville, enligt uppgift, tydligen inte, helt enkelt, bli intervjuad…)

Per Sjödahl (MP) ställde två raka frågor till Ljunggren:

”Kände du till att direktupphandlingen var i strid med lagen om offentlig upphandling (=LOU)? Försökte du få till mötet med revisorerna på annat sätt?”

Lars-Göran Ljunggren svarade kortfattat:

”Jag har inget mer att tillägga i det här ärendet.”

Lars-Göran Ljunggren ställer upp i höstens val, precis som hans gamle parhäst Bo Carlsson…

talarstolSjälv gick jag också upp i talarstolen. Jag kände att jag bara var tvungen att nämna något om arenan. Även denna revisorsrapport pekar ju ut den dåvarande Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) som ansvarig.

BUN hade typ dålig kontroll över arenabygget menar revisorerna. Och visst hade BUN det, men alla beslut fattades ju bakom skål och vägg. Ingen svarade vettigt på de frågor som ställdes på BUN-sammanträdena, av mig och andra. I stort sett alla handlingar belades med sekretess och när man överklagade beslut om att handlingar sekretesstämplades…. Ja, då sa Förvaltningsrätten ”nej”. Inte ens ledamöter i den ansvariga nämnden skulle få ut de handlingar som nämnden var ansvarig för… Det var med andra ord helt omöjligt att få kunskap om vad som hände i de slutna rummen.

Men Ernst & Young kritiserar ändå Barn- och Ungdomsnämnden… Det var nog enklast så… De verkligt ansvariga behöver inte ta något ansvar – inte då, inte nu…

Det fick till slut Morgan Larsson (VFP) att tala klartext från talarstolen:

”Det är ett grovt politiskt bedrägeri av Socialdemokraterna och Centerpartiet. … Det är lögner och det är mörkanden. … Det är en skam för Vänersborg.”

Noteras kan att det var väldigt få andra som gick upp i ärendet. Inga socialdemokrater (med undantag av, Kate Giaever, som förresten lämnar Socialdemokraterna för Vänsterpartiet) eller centerpartister till exempel.

Det tycks som om de gamla betongpartierna oftast vill tysta ner kritik. Då finns den inte, typ…

Inför KF: Revisorernas rapporter (2)

20 april, 2014 3 kommentarer

bygglovRevisorerna har inte bara granskat Bo Carlsson (C) och Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN). (Se ”Revisorernas rapporter 1”.) De har också tittat lite extra på Byggnadsnämnden.

Missnöjet med kommunens ”byggnadsexperter” är stort. Det är inte bara Andersson i Nordkroken, Larsson i Sikhall eller sommarstugeägarna i Gardesanna som är missnöjda. Man kan kan knappt gå på ett möte med ”vanliga” kommuninvånare förrän kritik lyfts fram. Nu senast på en träff i onsdag som Näringslivskontoret anordnade…

Revisorerna granskade bland annat ”servicen”:

”Vi har genomfört en granskning för bedömning om byggnadsnämnden har en servicenivå och en effektivitet som är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag.”

Revisorerna är förhållandevis tydliga i sin kritik:

”Vi anser inte att byggnadsnämnden gör en riktig bedömning i årsredovisning 2012 där det rapporteras att målet ”Goda kundrelationer” har uppnåtts. Såväl vår kundundersökning som intervjuer med förvaltningschef och stadsarkitekt visar att frågan om tillgänglighet upplevs som ett problem.”

Revisorerna anser alltså att ”goda kundrelationer” inte har uppnåtts. Inte på det område som revisorerna har granskat i varje fall. Fast det är nog inte just på området ”tillgänglighet” som kommuninvånarna upplever som det största problemet…

katt_grotBåde revisorer och politiker går som katten runt het gröt. De stora problemen med ”byggnadsavdelningen” verkar ingen våga ta i. Exempelvis bristen på service kring bygglov. Många vänersborgare får avslag på sina bygglovsansökningar utan att ”byggexperterna” vill föra en dialog om hur saker och ting kan lösas på ett bra sätt för alla parter. Istället upplever vänersborgarna att byggförvaltningen letar och tolkar paragrafer enbart för att kunna neka bygglov. Många invånare reagerar också på den brist på lika behandling som de upplever, t ex Andersson på Nordkroken jämfört med sina grannar, Sikhall jämfört med Sannebo, Gardesanna jämfört med Ursand. Exemplen kan göras många.

Och för att Vänersborg ska kunna utvecklas och invånarna känna sig nöjda med service och bemötande, så måste någon ta tag i ”byggnadsavdelningen”. Det går inte att vänta på pensionsavgångar! Fast nu får vi nog vänta till åtminstone höstens val.

Revisionsföretaget Ernst & Young (som numera heter EY) har som bekant granskat arenabygget. EY:s rapport ska också behandlas av fullmäktige på onsdag. (Jag har skrivit ganska mycket om denna rapport – se ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 1”, ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 1,5” och ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 2”.)

EYEgentligen har jag inte så mycket att tillägga. Utredningen, som Ernst & Young har gjort och lämnat till kommunen, tillkom som bekant på initiativ av två nästan likalydande motioner från Moderaterna respektive Vänsterpartiet. Uppdraget Ernst & Young fick var att:

”utreda lagligheten i de under processen involverade förtroendevaldas/tjänstemäns beslut/handhavande/handläggning samt belysa huruvida kommunen till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg lidit skada (ekonomisk och ideell).”

EY:s utredning är i stora delar bra och uttömmande men Ernst & Young undviker själva uppdraget. EY skriver i rapporten:

”Vad gäller frågan om ekonomisk skada gör utredningen inte någon bedömning  av huruvida kommunen lidit ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg, då utredningen inte behandlar CM:s (WSP) ansvar.”

Här trollar Ernst & Young bort vad det verkligen handlar om! Dels utreds inte den ekonomiska skadan överhuvudtaget, vilket var själva syftet med motionerna, och dels hänvisas till WSP… Lutz Rininsland (V) skriver i en reservation till Kommunstyrelsen i samband med att rapporten behandlades där (2/4):

”WSP-striden har knappast att göra med frågan att kostnaden har blivit åtminstone det dubbla utan att det någonsin har fattats ett kommunalt beslut om att godkänna, bevilja eller tillskjuta dessa summor.”

gokunge_arenaKommunfullmäktiges beslut i juni 2007 gällde 140 milj kr. (Vänsterpartiet röstade nej.) Sedan steg arenakostnaderna till 170, 176, 190, 230 för att till slut hamna på omkring 300 milj kr. Processen mot WSP handlade inte alls om dessa pengar!

Ernst & Young avslutar rapporten med en sammanfattning. EY kommer fram till att kommunen har brutit mot regelverket på två centrala områden:

 • ”uppföljning och kontroll av projektet
 • samt upphandling.”

Den dåvarande Barn- och Ungdomsnämnden får bära hundhuvudet för dessa fel. Jag skulle önska att Ernst & Young berättade hur minoriteten i en nämnd, som vägras information, som inte får ut handlingar och där vissa faktiskt också röstade ”nej” till hela projektet, skulle ha gjort för att följa upp och kontrollera projektet…

Ernst & Young blickar också framåt. Rapporten  mynnar ut i ett antal rekommendationer om hur kommunens ska kunna undvika sådana här skandaler i fortsättningen…

Lutz Rininsland (V) skriver angående dessa rekommendationer:

”Vänersborg hade ett fungerande regelverk, Vänersborg kände till lagar och förordningar, Vänersborg hade förutsättningar att hantera ett större projekt på ett korrekt sätt. Men då skulle aldrig Projekt Arena Vänersborg kunnat bli verklighet, det krävdes att regelverket bröts sönder steg för steg. Att det har skett bekräftar Ernst & Young, vem som har tagit avgörande felsteg poängteras dock inte.”

Precis som Lutz Rininsland skriver har Ernst & Young  helt och hållit undvikit frågan om vilka personer som bär ansvaret för arenaskandalen. Det är anmärkningsvärt att inte Gunnar Lidell (M), som var en av dem som skrev Moderaternas motion, inte har reagerat på dessa brister i EY:s utredning.

Att inte Socialdemokraterna har reagerat är väl mindre förvånande… De hade väl inget att vinna på att Ernst & Youngs utredning fick reda på alla fakta… Två centrala, och en mindre central, socialdemokratiska personer kring arenabygget vägrade helt enkelt att ställa upp.

olaglig_arenaErnst & Young skriver:

”Inom ramen för utredningen har följande personer tillfrågats att delta i intervjuer men avböjt:
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden 2006 till oktober 2009.
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden oktober 2009 till juni 2010.
Ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2006 till 2010.”

De tre socialdemokraterna som åsyftas är S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Marie Dahlin. Fast ord står mot ord. I TTELA den 27 februari i år sa Ljunggren:

”Då ljuger de. Jag har inte avböjt något.”

Ljunggren kommer med all säkerhet att passa på tillfället att äntra talarstolen på onsdag och äntligen lägga alla papperen på bordet… Som han lovade en gång i tiden…

Lutz Rininsland (V) avslutar för övrigt sin reservation i Kommunstyrelsen med att likt revisorerna blicka framåt:

 • ”Finns det tänkbara alternativa användningsmöjligheter för Arenan i syfte att minimera den ekonomiska belastningen?
 • Finns det en möjlighet att hitta privata entreprenörer som är villiga att bedriva verksamhet i Arenan?
 • Finns det någon som vill dela ansvaret att driva Arenan med kommunen?”

Till sist en helt annan sak, fast det handlar också om revisorer. (Det är mycket revisorer på onsdag.)

De kommunala revisorerna riktar kritik mot Barn- och Ungdomsnämndens själva kärnverksamhet – en kritik som jag för övrigt helt kan instämma i:

skola_bort”Revisorerna är mycket oroade över att resultaten för Vänersborgs grundskolor inte förbättrats under de senaste tio åren. Att enstaka skolor uppnår sämre resultat än övriga skolor … detta tyder på att resursfördelningen ej sker utifrån elevernas behov. I revisionsrapporten Rektors styrning och ledning 2012 … förklarar ett flertal rektorer att brister i grundskolan som t.ex. att elev inte får det stöd de behöver eller låg IT-standard i ett flertal skolor beror på resursbrist.”

Det här har de styrande i kommunen haft kännedom om i många år. Utan att lyfta ett finger. Jo förstås, mini-alliansen ville lägga ner en massa skolor för några år sedan…

Inför KF: Revisorernas rapporter (1)

18 april, 2014 Lämna en kommentar

glad_paskPå onsdag efter alla ägg och all annan påskmat, så är det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas till sammanträde.

Ett antal rapporter från revisorerna ska behandlas.

Revisorerna granskar som bekant den kommunala verksamheten och ska se till att allt har gått rätt till. De ska också bedöma ansvarsfrågan.revisor2

I år har revisorerna stundtals varit mycket skarpa i sin kritik. Det hör till ovanligheterna. Undantaget är förstås för några år sedan, närmare bestämt 2010, då revisorerna granskade arenaskandalen. Konstigt nog drog revisorerna den gången slutsatsen att en hel nämnd inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Även de som hade röstat mot arenan, eller inte röstat alls, var ansvariga för skandalen. Den ”hela nämnden” var som bekant Barn- och Ungdomsnämnden… Ett mörkt kapitel i den vänersborgska revisionens historia…

Nu känns det lite grann som om historien upprepar sig… Fast i mindre skala.

ursand3_miniBarn- och Ungdomsnämnden får återigen kritik av revisorerna – det gäller hanteringen av Ursand. Revisorerna skriver att Barn och ungdomsnämnden:

”brustit i handläggningen som inte varit ändamålsenlig eller kännetecknats av en god intern kontroll.”

Kritiken sammanfattas i tre punkter:

 • ”Möten och överenskommelser/avtal mellan ägaren (Kommunen genom Barn- och ungdomsnämnden) och både den förra och nuvarande arrendatorn har inte dokumenterats och diarieförts på ett tillfredställande sätt.
 • Den ”Syn” (besiktning) som enligt avtalet skall göras gemensamt av parterna vid arrendets upphörande genomfördes aldrig 2011 och det upprättades således inget protokoll över objektets skick.
 • Ändå överlämnades en skrivelse från Barn och ungdomsförvaltningen till nämnden med förslag till beslut om överlåtelse av arrendet med en bedömning ”att nuvarande arrendatorn i allt väsentligt levt upp till våra förväntningar”.

Jag undrar om det verkligen är nämndens fritidspolitiker som är ansvariga, egentligen? Och är i så fall samtliga ledamöter ansvariga? Eller är det presidiet, som får betalt för sitt arbete? Eller är det, oh hemska tanke, tjänstemän?

sparNär det gäller den första punkten, så är jag ganska övertygad om att jag en gång i tiden satte revisorerna på spåren.

På våren 2012 dök det nämligen upp ett mail i kommunens diarium. Det var från Bert Karlsson och hans affärspartner Claes Bjerkne. Det var adresserat till förvaltningschefen på Barn och Ungdom, Kent Javette. I mailet beskrev Bert och Bjerkne flera möten med representanter från kommunen.  Det framgick ibland också när dessa möten hade hållits, och med vilka. Jag skrev därför till Barn- och Ungdomsförvaltningen och begärde att få dessa protokoll eller minnesanteckningar.

Förvaltningschefen gav mig ett svar:

”Svar: Från dessa träffar/möten finns inga protokoll”

blogg2Och då frågade jag ändå om ett möte mellan Bert och kommunen den 3 april 2012 där inte bara Kent Javette deltog, utan även kommundirektör Ove Thörnkvist… Jag skrev om detta i en blogg den 30 maj 2012 (”Bert och Ursand (1): Fort går det – men blir det rätt?”). Vad mer kunde jag göra? Det var ju inte jag som gjorde fel, det var ju… Men jag visste ju att åtminstone några av revisorerna läste min blogg.

Men det skulle jag tydligen inte ha gjort. Nu drar ju revisorerna slutsatsen att jag, tillsammans med resten av nämnden, ska få kritik för att möten inte dokumenterats… Möten där kommundirektören deltog…

Punkt 2 om besiktningen har jag svårt att förstå. För det första så står det i avtalet att kommunen hyr ut Ursand i befintligt skick. För det andra så fick nämnden på ett sammanträde våren 2012 reda på att det skulle göras en tillträdesbesiktning på Ursand. När besiktningen var klar skulle den delges förvaltningen.

ursand_besiktningJag läste besiktningsprotokollet när det blev diariefört. Det var daterat den 12 maj 2012. Till och med GT skrev den 14 maj om besiktningen (se här):

”Övertagandebesiktningen gjordes 12-16 maj av företaget Christer Plith Byggkonsult AB. Nu ska kommunen sätta sig ner med Bert Karlsson och reda ut vem som ska stå för vad.”

Vad menar revisorerna med att ingen besiktning har gjorts? Eller menar revisorerna helt enkelt, nu två år senare, att den gjordes för sent? Kanske är det så. Men då kan man väl ändå säga att ”de ansvariga” rättade till misstaget? Vilka nu de ansvariga är…? Fritidspolitikerna i Barn- och Ungdomsnämnden…?

För övrigt undrar jag hur en på byggnadstekniska frågor totalt okunnig utbildningsnämnd ska agera i ett sådant här läge. Gå på kurs?

Den tredje punkten… Ja, den är ju rätt tydlig…

”Ändå överlämnades en skrivelse från Barn och ungdomsförvaltningen till nämnden …”

Är det politikerna som revisorerna kritiserar? Egentligen?

Hur skulle det se ut om politikerna inte litade på tjänstemännen? Hur skulle det se ut om politikerna skulle göra egna utredningar vid sidan av tjänstemännen?

Det blir ett moment 22. Du är ansvarig som politiker om tjänstemännen gör fel. Men litar du inte på tjänstemännen så är det också fel. Och ifrågasätter du tjänstemännen, ja då…

Det känns inte riktigt som om Kommunallagen är helt modern i alla sina delar… Det kan vara riskabelt att vara politiker…

Nämnden beviljas dock, trots alla försyndelser, ansvarsfrihet…

BoCarlssonBo Carlsson har varit Centerpartiets starke man sedan åtskilliga år tillbaka, och tänker fortsätta att vara det i åtminstone 4 år till.

Bo Carlsson får en förödande kritik från revisorerna:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Det gäller investeringar i fibernät för datakommunikation. (Jag har skrivit om Bo Carlsson i två tidigare bloggar: ”Politiker kan också göra fel” och ”Bo Carlsson utan ansvar?”.)

Revisorerna drar följande slutsatser utifrån sin granskning:

 • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
 • Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
 • Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
 • Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

Läs punkterna igen. I synnerhet punkt 1 och 3. Långsamt…

fiberHär har nästan tre miljoner kronor utbetalats utan formella beslut eller att fakturor kontrollerats i tillräckligt omfattning. Och eftersom revisorerna skriver som de gör, så har Bo Carlsson tydligen inte heller kunnat leverera en hållbar och plausibel förklaring till sitt och nämndens beteende. Revisorerna har intervjuat Bo Carlsson innan de skrev sin rapport…

Visst använder revisorerna ett tufft ordval mot Bo Carlsson och Samhällsbyggnadsnämnden, men är det ändå inte så allvarligt att en ”beviljas-ej- ansvarsfrihet” åtminstone skulle kunna övervägas…?

Det tycker dock inte Centerpartiet.  I det stundande valet står Bo Carlsson återigen, som vanligt, överst på Centerpartiets valsedel. Bo Carlsson tycks precis som sina ladugårdskatter ha 9 liv.

Bo Carlsson och Samhällsbyggnadsnämnden beviljas, trots alla försyndelser, ansvarsfrihet…

glad_pask2Det känns inte riktigt som om Kommunallagen är helt modern i alla sina delar… Det kan vara alltför riskfritt att vara politiker…

Så efter att revisorernas kritik har behandlats i fullmäktige – så händer ingenting.

Och med de orden önskas alla en Glad Påsk!

%d bloggare gillar detta: