Arkiv

Archive for 15 april, 2014

BUN 15/4: Budget 2015 (1)

15 april, 2014 Lämna en kommentar

sakta_hemEfter ett 8 timmar och 15 minuter långt sammanträde tågade trötta ledamöter i Barn- och Ungdomsnämnden sakta hemåt i den kyliga och sena natten… Klockan var 21.30. Måndagen den 15 april. 2014.

Det som upptog den största delen av det långa sammanträdet var hur nämndens budgetyrkande för 2015 skulle se ut. Ett yrkande som skulle lämnas först till budgetberedningen, för att sedan hamna i kommunstyrelsen. I juni är det slutligen kommunfullmäktige som fattar beslutet om pengar till Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN).

Den stora anledningen till att ärendet drog ut på tiden var att det var ganska illa förberett. Det var mycket ny information som presenterades. Och ny information ”vid sittande bord” är aldrig bra. Ledamöterna hinner inte läsa in sig ordentligt. Det blev inte heller bättre av att den styrande mini-alliansen (M, FP och KD) överhuvudtaget inte hade några förslag på hur nämndens prioriteringar eller beslut skulle se ut. Det är anmärkningsvärt!

Men det är klart, att styra Vänersborg har inte varit mini-alliansens starka sida…

hettIstället talade Gunnar Bäckman (KD), Lisbeth Brodin (M) och Kerstin Andersson (FP) sig varma för att, som Bäckman formulerade saken:

”Vi måste komma överens i BUN. Det måste bli politisk enighet. Vi måste glömma politik och använda sunt förnuft.”

Jag svarade att Vänsterpartiet alltid för en förnuftig politik… Och jag efterfrågade förslag. Men det fanns ju inte…

Noteras kan att representanterna från Socialdemokraterna (och Välfärdspartiet) sitter väldigt tysta i dessa de viktigaste diskussionerna på året. Och yttrar de sig, så är det till intet förpliktigande. Även om ett och annat roligt skämt kan höras från detta håll…

Samhällsbyggnadsnämnden hade gjort en djuplodande inventering på de fastigheter som Barn- och Ungdomsnämnden hyr. För de närmaste fem åren har Samhällsbyggnads kommit fram till att det krävs investeringar på 229 miljoner kr för förskolan och grundskolan för att uppfylla dels alla lagar och förordningar (typ ventilation, handikappanpassning, belysning, kök etc) och dels de verksamhetsbehov som finns (ex större efterfrågan på förskoleplatser).

I dessa pengar ingår då också 20 milj kr för den nya förskolan som ska byggas nästa år i kvarteret Hönan och en ny skola i Öxnered år 2019 för 90 milj kr.

tappa_hakanDet är nästan 140 milj kr mer än den investeringsram som BUN har fått sig tilldelad av Kommunstyrelsen…

På motsvarande sätt så behövs det investeringar i de lokaler, som Arena-Fritid hyr – på drygt 51 milj kr. (Arena Vänersborg inte inräknad.) Det är allt från att åtgärda bakteriella påväxter, vattenskador, ventilation och belysning på Idrottshuset, till ventilation och avfuktningsanläggning på Hallevibadet. Att anlägga konstgräs finns också med här, liksom omklädningsrum på Hallevi.

Kommunstyrelsen har lagt en ram på investeringarna på 30 milj kr…

Nu ska väl sägas att investeringar inte bara betalas det år de görs. Pengar lånas som ska amorteras och betalas ränta på etc. Det innebär att hyreskostnaden för BUN ökar (hyrorna betalas till Samhällsbyggnadsnämnden).

Hyreshöjningen för BUN skulle bli följande om alla investeringar genomfördes:

hyreshojning

Det är faktiskt inte så vansinnigt mycket pengar… Men som sagt, BUN spräcker investeringsramen med ganska många miljoner…. Och Kommunstyrelsen kräver alltså att BUN ska anpassa sig till ramarna.

ekvationVilket är en totalt omöjlig ekvation. Och om detta var BUN totalt enig. (Vilket i sig brukar vara en omöjlig ekvation…)

BUN fattade följande beslut om investeringsbudgeten:

”att möta anvisningarna om upprättande av investeringsbudget inom ram, genom att lägga investeringsbudget enligt bilaga A. Dock görs avsteg avseende investeringar i internt hyrda fastigheter. Investeringsbudget enligt bilaga A medför att:

  • Investeringar ej kommer kunna göras för att möta upp Skolinspektionens kritik angående digitala lärverktyg och skolbibliotek
  • Investeringar i internt hyrda fastigheter görs år 2015 med 41,5 Mkr, år 2016 med 21,9 Mkr, år 2017 med 62,5 Mkr, år 2018 med 10,9 Mkr och 2019 med 92 Mkr.
  • Investeringsnivån inom Arena – Fritid ger ej möjlighet att ta hand om det eftersatta underhållet, vilket nämnden bedömer som kapitalförstöring. Nämnden kan därför tvingas att stänga lokaler.

För att undvika ovanstående negativa effekter förordar barn- och ungdomsnämnden istället investeringsbudget enligt bilaga B.”

skollagenBilaga A innebär att BUN verkligen försöker hålla investeringsramarna som Kommunstyrelsen har gett. BUN tar det ansvar som fullmäktige har bestämt, nämligen att anpassa sin verksamhet och sina investeringar. Men BUN gör tydligt att detta innebär att situationen blir ohållbar. Och det vill inte BUN ta ansvar för typ. BUN vill inte ta ansvar för att Skollagen eller andra lagar och förordningar inte kan följas. Därför vill BUN att fullmäktige, i sista hand, ska besluta enligt bilaga B. Bilaga B är de investeringar som jag beskrivit ovan.

Med andra ord, bilaga A följer kommunens regler och bilaga B följer lagar och förordningar…

Tänk, samtidigt vill många partier investera i en osäker ny hamn i Vargön för hundratals miljoner kronor… Det får jag återkomma till. Det var en parentes.

Under diskussionerna förde Vänsterpartiet och Miljöpartiet fram att ”konverteringen” till konstgräs på Sörbyvallen skulle göras redan nästa år, inte 2018 som det stod i investeringsbudgeten. Tydligen var argumentationen väldigt bra. Hela nämnden gjorde detta förslag till sitt. Så i det förslag som BUN förordar, bilaga B, så finns Sörbyvallen med 2015. Men om  fullmäktige (så småningom) kräver att BUN ska följa investeringsramen (bilaga A), så blir det inte konstgräs på många, många år…

friidrott2När det gäller friidrottsanläggningen på Frendevi i Frändefors så satsas 800.000 kr nästa år (i både bilaga A och B). De här pengarna ska användas till att rusta upp anläggningen, så att det ska gå att träna och tävla där på ett vettigt sätt. Jag tror att vi kommer att få mycket för pengarna, även om de inte räcker till allvädersbanor… Tyvärr…

Och Hallevi ska äntligen få sina omklädningsrum nästa år!

Det var investeringarna det. Sedan skulle själva verksamheten diskuteras. Den är både lagstadgad och själva syftet med nämnden överhuvudtaget… Och det behövs en del pengar… Snällt sagt…

Även på detta område hade Kommunstyrelsen fattat ett beslut om pengaramar. Kommunstyrelsen har avsatt 10 milj kr till förskolan, inklusive fritids. Och det var ju glädjande. Men inte en krona extra hade avsatts av kommunala pengar till grundskolan… (Se mer på min förra blogg…)

Totalt oacceptabelt.

I vanlig ordning så fanns det inga förslag från den styrande mini-alliansen. Vilket faktiskt är häpnadsväckande. Inte heller det största oppositionspartiet Socialdemokraterna hade något förslag. Vilket också är häpnadsväckande. Förslagen från Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet lyste också med sin frånvaro.

V_logga_mindreVänsterpartiet hade ett förslag…

Jag redogjorde för bakgrunden. Hur kunskapsresultaten sjönk i Vänersborg. Om Skolinspektionens närmast förödande kritik mot några skolor. Att Vänersborg hamnade på femte plats från slutet när det gäller undervisningskostnaden per elev. Jag lyfte fram att mer ekonomiska resurser krävdes för att åtgärda detta, men också för att göra Vänersborg attraktivare som arbetsgivare för både lärare och rektorer. Jag påpekade att lärarfacken inte kan acceptera kommunstyrelsens budgetförslag.

Vänsterpartiet krävde ytterligare 15 miljoner kr i förhållande till kommunstyrelsens budgetförslag.

Och vet ni vad…?

Vänsterpartiets budgetförslag antogs enhälligt!

Hur var det kristdemokraten Gunnar Bäckman uttryckte det:

”…använda sunt förnuft.”

Och se, det gjorde alltså inte bara Bäckman – det gjorde hela nämnden!

ljusSedan kan man ju inte låta bli att fundera på hur mini-alliansens ledamöter (och i och för sig flera av de andra ledamöterna också) helt plötsligt ”ser ljuset” och helt plötsligt tar sitt förnuft till fånga.

Kan det bero på att det bara är några månader kvar till valet…

vindarna_blaser3Tyvärr är det nog mindre förnuftet som talar och mer valvindarna… Men jag tror att vänersborgarna genomskådar detta…

BUN var tvunget att motivera sitt budgetäskande på plus 15 miljoner kronor. Motiveringen låter ungefär så här (protokollet är inte justerat än):

  • ”Kompensation för ökat antal barn i förskola och fritidshem.
  • Ökning av personaltätheten på förskola och fritidshem.
  • Kompensation för utökade driftskostnader på grund av investeringar.
  • Mer resurser till grundskolan för ökad måluppfyllelse.”

Det var kanske inte den perfekta motiveringen, men eftersom alla ledamöter kunde enas kring den så var det inte mycket att diskutera.

Nu ska budgetyrkandena från BUN vidare. För att till slut, efter att ha varit i Kommunstyrelsen, landa i Kommunfullmäktige. Och det är mycket som kan hända innan det slutgiltiga beslutet fattas i juni. Det händer ju inte alltför sällan i Vänersborg att partier byter åsikt mellan nämnd- och fullmäktigebeslut….

glantanJag kan inte låta bli att avsluta med två små anmärkningar från mötet… Vid ett tillfälle undrade en ledamot om inte BUN kunde anordna förskola på Gläntan. Då sa ordförande Lena Eckerbom Wendel (M):

”Socialnämnden vill ha tillbaka Gläntan om två år sisådär.”

Jag kunde inte låta bli att ironiskt utropa:

”Vad då, är det ingen verksamhet i Gläntan just nu?”

Då sa Orvar Carlsson (KD), som inte riktigt uppfattade min ironi:

”Vet du inte att vi har lagt ner Gläntan?”

Jo då, det visste jag allt. Eller rättare sagt, att minialliansen tillsammans med Välfärdspartiet och Miljöpartiet har lagt ner Gläntan.

vfpMen kan inte Orvar Carlsson, eller någon annan för den delen, berätta för Morgan Larsson i Välfärdspartiet att demensboendet Gläntan faktiskt är nerlagt och att Morgan Larsson själv har deltagit i nedläggningsbeslutet?

Till sist.

Vid de sedvanliga partiöverläggningarna under en ajournering satte sig Miljöpartiet, i och för sig lite försiktigt och trevande, men ändå, tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Som det var före höstens budgetbeslut… Kanske ska man säga ”Välkommen tillbaka i gänget”. I varje fall om det innebär en förändrad politik…

Men jag tror ändå att jag avvaktar lite med mitt välkomnande…

Kategorier:Budget 2015, BUN 2014
%d bloggare gillar detta: