Arkiv

Archive for 18 april, 2014

Inför KF: Revisorernas rapporter (1)

18 april, 2014 Lämna en kommentar

glad_paskPå onsdag efter alla ägg och all annan påskmat, så är det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas till sammanträde.

Ett antal rapporter från revisorerna ska behandlas.

Revisorerna granskar som bekant den kommunala verksamheten och ska se till att allt har gått rätt till. De ska också bedöma ansvarsfrågan.revisor2

I år har revisorerna stundtals varit mycket skarpa i sin kritik. Det hör till ovanligheterna. Undantaget är förstås för några år sedan, närmare bestämt 2010, då revisorerna granskade arenaskandalen. Konstigt nog drog revisorerna den gången slutsatsen att en hel nämnd inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Även de som hade röstat mot arenan, eller inte röstat alls, var ansvariga för skandalen. Den ”hela nämnden” var som bekant Barn- och Ungdomsnämnden… Ett mörkt kapitel i den vänersborgska revisionens historia…

Nu känns det lite grann som om historien upprepar sig… Fast i mindre skala.

ursand3_miniBarn- och Ungdomsnämnden får återigen kritik av revisorerna – det gäller hanteringen av Ursand. Revisorerna skriver att Barn och ungdomsnämnden:

”brustit i handläggningen som inte varit ändamålsenlig eller kännetecknats av en god intern kontroll.”

Kritiken sammanfattas i tre punkter:

  • ”Möten och överenskommelser/avtal mellan ägaren (Kommunen genom Barn- och ungdomsnämnden) och både den förra och nuvarande arrendatorn har inte dokumenterats och diarieförts på ett tillfredställande sätt.
  • Den ”Syn” (besiktning) som enligt avtalet skall göras gemensamt av parterna vid arrendets upphörande genomfördes aldrig 2011 och det upprättades således inget protokoll över objektets skick.
  • Ändå överlämnades en skrivelse från Barn och ungdomsförvaltningen till nämnden med förslag till beslut om överlåtelse av arrendet med en bedömning ”att nuvarande arrendatorn i allt väsentligt levt upp till våra förväntningar”.

Jag undrar om det verkligen är nämndens fritidspolitiker som är ansvariga, egentligen? Och är i så fall samtliga ledamöter ansvariga? Eller är det presidiet, som får betalt för sitt arbete? Eller är det, oh hemska tanke, tjänstemän?

sparNär det gäller den första punkten, så är jag ganska övertygad om att jag en gång i tiden satte revisorerna på spåren.

På våren 2012 dök det nämligen upp ett mail i kommunens diarium. Det var från Bert Karlsson och hans affärspartner Claes Bjerkne. Det var adresserat till förvaltningschefen på Barn och Ungdom, Kent Javette. I mailet beskrev Bert och Bjerkne flera möten med representanter från kommunen.  Det framgick ibland också när dessa möten hade hållits, och med vilka. Jag skrev därför till Barn- och Ungdomsförvaltningen och begärde att få dessa protokoll eller minnesanteckningar.

Förvaltningschefen gav mig ett svar:

”Svar: Från dessa träffar/möten finns inga protokoll”

blogg2Och då frågade jag ändå om ett möte mellan Bert och kommunen den 3 april 2012 där inte bara Kent Javette deltog, utan även kommundirektör Ove Thörnkvist… Jag skrev om detta i en blogg den 30 maj 2012 (”Bert och Ursand (1): Fort går det – men blir det rätt?”). Vad mer kunde jag göra? Det var ju inte jag som gjorde fel, det var ju… Men jag visste ju att åtminstone några av revisorerna läste min blogg.

Men det skulle jag tydligen inte ha gjort. Nu drar ju revisorerna slutsatsen att jag, tillsammans med resten av nämnden, ska få kritik för att möten inte dokumenterats… Möten där kommundirektören deltog…

Punkt 2 om besiktningen har jag svårt att förstå. För det första så står det i avtalet att kommunen hyr ut Ursand i befintligt skick. För det andra så fick nämnden på ett sammanträde våren 2012 reda på att det skulle göras en tillträdesbesiktning på Ursand. När besiktningen var klar skulle den delges förvaltningen.

ursand_besiktningJag läste besiktningsprotokollet när det blev diariefört. Det var daterat den 12 maj 2012. Till och med GT skrev den 14 maj om besiktningen (se här):

”Övertagandebesiktningen gjordes 12-16 maj av företaget Christer Plith Byggkonsult AB. Nu ska kommunen sätta sig ner med Bert Karlsson och reda ut vem som ska stå för vad.”

Vad menar revisorerna med att ingen besiktning har gjorts? Eller menar revisorerna helt enkelt, nu två år senare, att den gjordes för sent? Kanske är det så. Men då kan man väl ändå säga att ”de ansvariga” rättade till misstaget? Vilka nu de ansvariga är…? Fritidspolitikerna i Barn- och Ungdomsnämnden…?

För övrigt undrar jag hur en på byggnadstekniska frågor totalt okunnig utbildningsnämnd ska agera i ett sådant här läge. Gå på kurs?

Den tredje punkten… Ja, den är ju rätt tydlig…

”Ändå överlämnades en skrivelse från Barn och ungdomsförvaltningen till nämnden …”

Är det politikerna som revisorerna kritiserar? Egentligen?

Hur skulle det se ut om politikerna inte litade på tjänstemännen? Hur skulle det se ut om politikerna skulle göra egna utredningar vid sidan av tjänstemännen?

Det blir ett moment 22. Du är ansvarig som politiker om tjänstemännen gör fel. Men litar du inte på tjänstemännen så är det också fel. Och ifrågasätter du tjänstemännen, ja då…

Det känns inte riktigt som om Kommunallagen är helt modern i alla sina delar… Det kan vara riskabelt att vara politiker…

Nämnden beviljas dock, trots alla försyndelser, ansvarsfrihet…

BoCarlssonBo Carlsson har varit Centerpartiets starke man sedan åtskilliga år tillbaka, och tänker fortsätta att vara det i åtminstone 4 år till.

Bo Carlsson får en förödande kritik från revisorerna:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Det gäller investeringar i fibernät för datakommunikation. (Jag har skrivit om Bo Carlsson i två tidigare bloggar: ”Politiker kan också göra fel” och ”Bo Carlsson utan ansvar?”.)

Revisorerna drar följande slutsatser utifrån sin granskning:

  • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
  • Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
  • Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
  • Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

Läs punkterna igen. I synnerhet punkt 1 och 3. Långsamt…

fiberHär har nästan tre miljoner kronor utbetalats utan formella beslut eller att fakturor kontrollerats i tillräckligt omfattning. Och eftersom revisorerna skriver som de gör, så har Bo Carlsson tydligen inte heller kunnat leverera en hållbar och plausibel förklaring till sitt och nämndens beteende. Revisorerna har intervjuat Bo Carlsson innan de skrev sin rapport…

Visst använder revisorerna ett tufft ordval mot Bo Carlsson och Samhällsbyggnadsnämnden, men är det ändå inte så allvarligt att en ”beviljas-ej- ansvarsfrihet” åtminstone skulle kunna övervägas…?

Det tycker dock inte Centerpartiet.  I det stundande valet står Bo Carlsson återigen, som vanligt, överst på Centerpartiets valsedel. Bo Carlsson tycks precis som sina ladugårdskatter ha 9 liv.

Bo Carlsson och Samhällsbyggnadsnämnden beviljas, trots alla försyndelser, ansvarsfrihet…

glad_pask2Det känns inte riktigt som om Kommunallagen är helt modern i alla sina delar… Det kan vara alltför riskfritt att vara politiker…

Så efter att revisorernas kritik har behandlats i fullmäktige – så händer ingenting.

Och med de orden önskas alla en Glad Påsk!

%d bloggare gillar detta: