Arkiv

Archive for 29 april, 2014

Hamnen i Vargön – en ny arena? (1/2)

29 april, 2014 8 kommentarer

hamnbild2Vänersborgs kommun står inför stora investeringar de närmaste åren. Barn- och Ungdomsnämnden behöver fräscha upp, bygga om och bygga nytt när det gäller både förskolor och skolor. Idrottsanläggningar behöver renoveras. Socialnämndens verksamhet kräver allt mer pengar. Nämnden behöver bygga ut och renovera äldreboenden. Samhällsbyggnadsnämnden ska förutom att hålla gator och vägar i ordning fortsätta utbyggnaden av VA-nätet, i Dalsland, Nordkroken och Gardesanna, underhålla fastigheter och bygga gång- och cykelvägar…

Det finns mängder med skriande, grundläggande behov som måste tillfredsställas!

I detta läge läste vi i TTELA förra onsdagen:

”Flytt till Vargön kommer närmare”

En ödesdiger rubrik. Den ger mig rysningar…

vargon_hamnHamnen i Vargön har alltså blivit aktuell igen. Ärendet var uppe nu senast i Samhällsbyggnadsnämnden. Tio av elva ledamöter beslutade att ställa sig bakom ett förslag att flytta hamnen i Vänersborg till Vargön. Det är framför allt Socialdemokraterna och Centerpartiet som har varit drivande. I många år. Nu tycks de ha fått med sig både Moderaterna och de andra partierna på tåget.

Det tycks bara vara Vänsterpartiet som vill ge förslaget båten…

En flytt av hamnen från Sanden i Vänersborg till Vargön handlar om investeringar i mångmiljonklassen… Och då menar jag verkligen mångmiljonklassen. I arenaklass!

Till underlag för Samhällsbyggnadsnämndens beslut att fortsätta arbetet med att flytta hamnen ligger en skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den pekar, naturligtvis, på ett antal fördelar med en flytt.

Det största skälet är att det är betydligt miljövänligare att transportera gods sjövägen än med lastbilar. Och det är ju sant. Man menar också att en hamn i Vargön skulle minska lastbilstrafiken genom Vänersborgs centrum. Och det är ju också sant.

Till skillnad från den nuvarande hamnen på Sanden i Vänersborg skulle det i Vargön också finnas en potential att kunna utveckla godstrafikverksamheten. Detta genom att hamnplanen kan göras dubbelt så stor jämfört med Sanden. Ja, även det är sant.

Förvaltningsskrivelsen nämner också att det finns också två optionsavtal på området, ett med Re:Newcell och ett med Vattenfall för värmeanläggning. Båda företagen sägs vara mycket posi­tiva till en etablering av hamnverksamhet på området. I skrivelsen från förvaltningen sägs det också att Yildirim Group of Companies, ägare till Vargön Alloys AB, uttryckt en vilja av att medfinansiera hamnen. Det här är väl tveksamt om det är sant.

Det är vad jag kan se de skäl som nämns för en flytt av hamnen från Vänersborg till Vargön. Förutom då också att hamnområdet på Sanden skulle kunna användas till bostäder.

pengar4Och visst, det finns fördelar med allt. Det är bara några små aber… Det finns en del frågetecken. Och man får ingenting gratis…

Förvaltningen tar själv upp flera av frågetecknen i sin skrivelse.

”Bertil Hallman har gjort en stråkstudie där Trafikverkets bedömning är att byggnation av ny slussled innan 2030 är den enda möjligheten att bibehålla och utveckla Vänersjöfarten.”

Utredningen ger slussarna i Trollhättan en teknisk livslängd fram till 2030 – därefter måste antingen nya slussar finnas på plats. Eller Vänersjöfarten upphöra.

Men:

sluss”I förslaget om nationell plan för transportsystem 2014-2025 finns inga investeringar för Göta Älv/Trollhätte kanal.”

Trollhätte kanal nämns på två ställen på var sin halv rad i utredningen.

Bara detta ”lilla” frågetecken är enligt min mening skäl nog att inte flytta hamnen i nu-läget. För vad ska Vänersborg med en hamn till om fartyg inte längre kan trafikera Göta Älv?

Men det finns fler frågetecken…

Förvaltningsskrivelsen:

bridge2”Hur den framtida Vänersjöfarten kommer att se ut är svårt att sia om. Stora faktorer påverkar dess framtid: Inre vattenvägar, ombyggnad av slussarna samt Göteborgs planer att bygga en Hisingebron låg kommer bli en flask­hals för Vänersjöfarten.”

Det handlar om att Göteborg vill ersätta Göta Älv-bron med en ny och lägre bro. En sådan bro kommer att bli ett trafikhinder med stor negativ påverkan på Vänersjöfarten.

Behövs det fler skäl till att åtminstone avvakta med ett flytt av hamnen till Vargön? Det finns fler skäl…

Förvaltningen skriver:

”På senare tid har transporterna minskat på grund av nedläggningen av Holmen Paper och minskad produktion vid Vargön Alloys AB. Transporter till och från Vargön Alloys AB sker idag övervägande med lastbil och med fraktfartyg via Göte­borg och Uddevalla hamnar.”

Och av detta ska man dra slutsatsen att hamnen ska flytta?

Det finns inga siffror på omfattningen av båttrafiken i utredningen. Av någon anledning. Det bör ju vara en väsentlig information. Av i det närmaste avgörande betydelse. Kan man tycka…

Därför skrev jag till VD:n för Vänerhamn Göran Lidström och frågade. Följande tabell ger de korrekta siffrorna:

hamnsiffror2

Måndagen den 15 dec 2008 kl 13.47 tillverkades det sista papperet på Holmens bruk. Det syns genom den enorma nedgången i både fartygsanlöp och godsvolym som skedde år 2009. Under de senaste åren har sjötrafiken återhämtat sig något. Men notera: Som mest har i genomsnitt 2 fartyg i månaden anlöpt hamnen i Vänersborg under ett år!

Två fartyg i månaden!

Jag kunde för övrigt inte låta bli att göra ett diagram av tabellen.

hamnsiffror

Det kommer fortfarande bara två fartyg i månaden till hamnen i Vänersborg…

”Hur den framtida Vänersjöfarten kommer att se ut är svårt att sia om.”

Vad är det som säger att kurvorna ska brytas och sjötrafiken öka dels i Vänern och dels till en hamn i Vänersborg i framtiden?

vantaTittar man sammanvägt på ovanstående frågetecken så inser väl alla att det inte är läge att flytta någon hamn. Det handlar väl snarare om det behövs en hamn överhuvudtaget i Vänersborg.

Jag kommer med ytterligare en blogg i ämnet inom kort. Det finns mer frågetecken att ta upp. Och så var det ju detta med kostnaderna…

.

Andra delen återfinns här: ”Hamnen i Vargön – en ny arena? (2/2)

Kategorier:Hamnar
%d bloggare gillar detta: