Hem > BUN 2014 > Rapport från BUN 12 maj

Rapport från BUN 12 maj

sal225Dagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden går väl inte till historien som ett av de mest händelserika. Men ibland är det faktiskt lite ”gôtt” att det finns lugna och händelsefattiga möten också.

Här följer hur som helst en rapport.

Sammanträdet började med två så kallade verksamhetsuppföljningar. Först ut var rektorn för Musikskolan. Hon berättade att Musikskolan har stora problem med ekonomin. Intäkterna motsvarar helt enkelt inte kostnaderna. Orkesterklasserna i åk 3 i grundskolan försvinner till stor del på grund av en skärpning i Skollagen. Den innebär att det krävs legitimerade lärare i all undervisning. Även i musik. Det räcker inte med att man är skicklig på att musicera. Någon sa också att rektorerna har fått mer att säga till om med den nya Skollagen, men det tror jag inte. Rektorerna har alltid haft rätten att organisera arbetet och anställa personal. Det var Barn- och Ungdomsnämnden (under S Anders Larssons ledning en gång i tiden) som formulerade en tveksam riktlinje. Som någon rektor vid tillfälle mycket riktigt påpekade… Det blir i varje fall ett inkomstbortfall för musikskolan. Detta tillsammans med att det var väldigt få elever som valde det estetiska programmet på gymnasiet, vilket har fått Kunskapsförbundet att besluta att inte starta detta program till hösten i Vänersborg, har lett till en ”ekonomisk kris”.

Rektorn sammanfattade situationen:

”Utveckling eller avveckling?”

enkat2Nämnden fick också ta del av en enkät som har gjorts i åk 2, åk 5 respektive åk 8 om bland annat trygghet och trivsel. Det finns anledning att återkomma till enkäten, jag har ännu inte fått den i min hand. Flera av nämndledamöterna, liksom jag, reagerade dock på några av siffrorna. I år igen får man väl säga.

På påståendet ”Jag har arbetsro på lektionerna” svarade bara 72,9% i åk 2 respektive 61,4% i åk 8 att de har det. 88,7% i åk 2, 76,3% i åk 5 och bara 50,3% i åk 8 tyckte att skolarbetet gjorde dem nyfikna…

Det är inte bra… Närmast kris får man väl säga. Det är läge att rektorerna tar tag i problemen snarast… Och för det krävs naturligtvis att rektorerna har, och får, tid att vara pedagogiska ledare, dvs få tid att göra regelbundna besök ute på lektionerna, tid att samtala med lärarna inför och efter dessa besök, att kräva in och läsa lärarnas planeringar osv.

Självklart krävs det också kompetenta rektorer. Jag skulle t ex vilja se ett krav på att rektorerna måste vara behöriga att undervisa på de stadier som de är rektorer över. Som i Finland.

Marianne Karlsson (C) undrade om en rektor kan förbjuda personal att prata med föräldrar. Det hörde väl inte riktigt till ärendet, men ordförande för dagens möte, Joakim Sjöling (S), tillät frågan. (Sjöling svingade för övrigt klubban på ett galant sätt.) Förvaltningschef Kent Javette svarade att det kunde naturligtvis inte en rektor göra.

”Man måste kunna prata med varandra.”

Kent Javette varken kunde eller ville dock prata om det enskilda fallet. Om han nu överhuvudtaget kände till det. Inte ens en förvaltningschef kan ju veta allt…

delarsrapportOch så var det delårsrapporten…

Jag var bara tvungen att framföra min frustration… Typ, vem har nytta av sådana här mål- och resultatbeskrivningar? Hur meningsfullt tycker tjänstemännen att det är att arbeta med sådant här? Osv.

Jag tror inte att jag var ensam om mina funderingar. Men det var inte särskilt många som sa något…

Enligt min mening måste helt enkelt något radikalt göras åt alla mål- och resultatbeskrivningar etc i kommunen. Det går åt alldeles för mycket tid för tjänstemännen att sammanställa dessa mer eller mindre meningslösa rapporter och analyser. Inte så att jag är emot dem som princip. Men de måste göras om, så att väsentliga saker, både för tjänstemännen och politikerna, tas upp.

Så nu var det sagt…

Prognosen är att Barn- och Ungdomsnämnden gör ett underskott på 7,3 milj kr år 2014. Av detta underskott står grundskolan/skolbarnomsorgen för 4,2 milj och Arena/Fritid för 4,5. (Beräkningen stämmer om man räknar med särskolans prognos på +2,0 milj. och några andra mindre poster.)

Förvaltningen lade därför fram några besparingsåtgärder. En av dessa åtgärder var:

”Flytta verksamhet vid Rösebo skola ht 14 till Frändefors.”

Efter diskussion enades nämnden om att stryka denna åtgärd. Istället fick förvaltningen uppdraget att hitta andra besparingsåtgärder.

hakaKanske skulle jag sticka ut hakan lite här…?

Min åsikt är att den nuvarande skolstrukturen måste diskuteras i en ganska snar framtid. Kommunfullmäktiges beslut om att behålla alla landsbygdsskolor (utom Sundals Ryr) kan ju inte gälla för evigt, åtminstone inte om trenden är att elevantalet på en del av skolorna fortsätter att sjunka. Det blir ju inte heller lättare av att behörighetskraven för undervisande lärare skärps. Från och med läsåret 2015-2016 så måste ju lärare vara legitimerade för att undervisa. Det ställer naturligtvis till problem för mindre landsbygdsskolor…

På sin informationspunkt tog förvaltningschefen upp att det pågår diskussioner och ”förhandlingar” med Annelie på Brålandabadet. Både om ersättningar och ägande och också om skolans simundervisning. (TTELA har en artikel om Brålandabadet idag, ”Fortsatt tvist om Brålandabadet”.) Jag var tvungen att flika in min mening, att kommunen borde visa en ”generös” inställning, eftersom det med all sannolikhet är Barn- och Ungdomsnämnden som har gjort fel genom åren. Mycket tyder ju på det i varje fall… Men det är i nu-läget tydligen en fråga för jurister. ”Rättsläget” är typ inte helt solklart.

Det är det inte heller med Ströms Slott AB och Magnus Olsson. Lena Eckerbom Wendel (M), som kom tillbaka lagom till fikat och beslutsomgången, menade att det även här råder ett oklart rättsläge och att det därför är bäst att låta Förvaltningsrätten bedöma argumenten och avgöra vad som gäller och inte.

Det blev mycket skrivet om ett händelsefattigt möte, men nu är jag klar…

Kategorier:BUN 2014
 1. Roy Andersson
  13 maj, 2014 kl. 08:21

  Rakt besked av förvaltningschefen att en rektor naturligtvis inte kan neka personal att tala med en förälder. Bra. Men så har skett. Och?
  I den här valrörelsen kommer partierna att få binda upp sig om bygdeskolorna inför kommande mandatperiod. Ingen väljare skall bli lurad på samma sätt som i förra valet.

 2. Linus Stenmark
  13 maj, 2014 kl. 01:11

  Stefan. Det är inte utan att man förundras lite över att du nu sticker ut hakan och själv insinuerar neddragning av antalet skolor på landsbygden. Jag vill minnas du och V var väldigt drivande i frågan att behålla och tom utöka antalet skolor ( Väne Ryr ) i samband med skolfrågan och medborgardialogen härom året. Jag skulle gärna se att du utvecklade detta resonemang. Det är nu det gäller att kunna styra den skuta man varit med och sjösatt så att medel tilldelas i den utsträckning att måluppfyllnad och framför allt lärartäthet och arbetsro blir som sig bör. Eller börjar även V anse att kostymen bör sys om. Igen. För i så fall blir det ju som att sy in byxorna som lades ut härom året, till en relativt stor kostnad. Nu nu får man en känsla av att de små enheterna återigen får stryka på foten för den skrala ekonomin. Detta parallellt med att man på V:s initiativ startat upp ännu en liten enhet som inte heller ”bär sig”. Jag tycker det rimmar dåligt med tidigare resonemang från V och dig. Det känns precis som i många andra fall kortsiktigt och inkonsekvent. Här är det viktigt med tydliga budskap då det är valår i år……

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: